WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: DAWCY KRWI
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/76
Autorzy: Czesław Półtorak.
Tytuł: Konserwacja tkanek w 2 Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej - zadania i system pracy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1963 : T. 39, nr 11, s. 824-828, bibliogr. 11 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/76
Autorzy: Urszula Makowska, Jerzy Tomaszewski, Anna Leśniewska.
Tytuł: Badanie zależności średnich poziomów IgG, IgA i I, IgM od ilości oddanej krwi u wojskowych krwiodawców.
Tytuł równoległy: Studies on the correlations betwee the mean levels of IgG, IgA, and IgM and the volume of donated blood in soldiers donating blood.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 584-589, bibliogr. 20 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/76
Autorzy: Witold Witczak, Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski, Wojciech Witkowski.
Tytuł: Light wounded as blood donors.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1979 : 16, 25-26
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/76
Autorzy: Witold Witczak.
Tytuł: Możliwości wykorzystania pacjentów po średnich zabiegach operacyjnych jako dawców krwi. Praca doktorska / Witold Witczak ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 122 k. , ryc., tab. , 30 cm , bibliogr. 196 poz.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr med. hab. Tadeusz Orłowski - 24.04.1979 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/76
Autorzy: Marian Cholewa, Bronisław Jażdżewski, K. Markiewicz, Zygmunt Bartniczak, J. Chmura, L. Górski, G. Grande.
Tytuł: Wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego po upuście krwi na układ czerwonokrwinkowy krwi obwodowej u honorowych dawców.
Tytuł równoległy: Effects of submaximal physical effort after blood letting on the red blood cells system of the peripheral blood in the blood donors.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1980 : 23, 3/4, 211-220, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/76
Autorzy: Jerzy Tomaszewski.
Tytuł: Badania antygenu powierzchniowego hepatitis B (HBs Ag) u wojskowych krwiodawców.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 3-4, 142-148, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/76
Autorzy: Mirosław Kłos, Andrzej Kucharski.
Tytuł: Badania nad zachowaniem się protoporfiryny u wielokrotnych wojskowych dawców krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 9-10, 468-471, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/76
Autorzy: Paweł Nowicki, Leopold Osowski.
Tytuł: Problemy etyczne związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1981 : 18, 7-14, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/76
Autorzy: Leopold Osowski, Maciej Gontarewicz, Waldemar Styś.
Tytuł: Honorowe krwiodawstwo w ocenie dawców krwi - żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Volunteer blood donation in the opinion of active duty soldiers - blood donors.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 267-271, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/76
Autorzy: Paweł Nowicki.
Tytuł: Leczenie krwią w świetle prac opublikowanych w "Lekarzu Wojskowym".
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 306-310, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/76
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek, Alicja Rączka, Elżbieta Zaraś, Maciej Gontarewicz.
Tytuł: Stężenie swoistych i nieswoistych IgE w surowicy u dawców krwi.
Tytuł równoległy: Serum levels of the specific and unspecific IgE in blood donors.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1988 : 43, 34, 1079-1081, ryc., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/76
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Grzegorz Kamiński, Alicja Rączka, Wacław Górnicki.
Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 przeciwko alergenom pokarmowym u dawców krwi.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Łódź, 1991
Strony: s. 3
Uwagi: - 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 29-31.08.1991.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/76
Autorzy: Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański.
Tytuł: Występowanie przeciwciał anty-CMV u krwiodawców.
Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 20-22 czerwiec 1991: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1991
Strony: s. 93
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/76
Autorzy: Czesław Mitek.
Tytuł: Występowanie przeciwciał antytężcowych u krwiodawców.
Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 20-22 czerwiec 1991: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1991
Strony: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/76
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Grzegorz Kamiński, Alicja Rączka, Wacław Górnicki.
Tytuł: Occurence of high serum levels of allergen - specific IgG4 to antigens from common food allergens in blood donors.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 5-7, tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: 2 Symposium on the Diagnostic Metods of 3M Diagnostic System/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13.05.1991.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/76
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: High serum levels of allergen specific IgG-4 (asIgG-4) for common food allergens in healthy blood donors.
Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
Szczegóły: 1994 : 42, 4, 259-261, tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

17/76
Autorzy: Mirosław Kłos, Juliusz Reiss, Irena Zawitowska-Marciniak, Zbigniew Banaszkiewicz.
Tytuł: Badanie stężenia przeciwciał tężcowych u krwiodawców wojskowych.
Tytuł równoległy: Determination of tetanus antibody concentration in soldiers donating blood.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 243-248, tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/76
Autorzy: Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański, Jolanta Gawęda, Marek Maruszyński.
Tytuł: Częstość występowania przeciwciał anty-HCV u dawców krwi i osocza oraz chorych. Ocena przydatności stosowanych testów w wykrywaniu anty-HCV.
Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum: Postępy badań nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C, Zeszyty Hepatologiczne 7, Warszawa, 24 lutego 1994 roku / red. Jacek Juszczyk
Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
Strony: s. 30-34, 7 tab., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/76
Autorzy: J[olanta] Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
Tytuł: Nosicielstwo HBV i HCV wśród wojskowych honorowych dawców krwi i osocza.
Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
Strony: s. 2
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/76
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Wojskowe Służby krwi w integrującej się Europie.
Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
Strony: s. 8
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
Tytuł: Nosicielstwo HBV i HCV wśród dawców krwi i osocza.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 218
Konferencja: , Warszawa, 1996.06.21
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/76
Autorzy: Zygmunt Jazurek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Możliwości wykorzystania komputerowego programu CADS do masowych badań klinicznych oraz do kwalifikacji dawców.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 1995 : T. 31, supl., s. 102, Poster
Konferencja: , Warszawa, 1995.09.21
ISSN: 0867-4043
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/76
Autorzy: Piotr Rzepecki, E[lwira] Krynicka, Krzysztof Żygocki, Katarzyna Budziszewska.
Tytuł: Sudden circulatory arrest in a young bone marrow donor.
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1995 : 20, 2, 169-170
Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

24/76
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Twoja krew ratuje życie.
Czasopismo: Skalpel
Szczegóły: 1995 : 5, 6, 39-41
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/76
Autorzy: Jacek Nowak.
Tytuł: Rekrutacja honorowych dawców krwi.
Czasopismo: Dar Krwi : biuletyn Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Szczegóły: 1996, nr 10, s. 4-6
ISSN: 1233-1953
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/76
Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Ocena stanu epidemiologicznego zakażeń HCV wśród honorowych dawców krwi i osocza, żołnierzy służby zasadniczej w wieku 19-23 lat.
Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Postępy w diagnostyce chorób wątroby", 30 maja 1996, Szczecin
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1996]
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/76
Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, W[łodzimierz] Szczepański, W[aldemar] Halota, E[wa] Topczewska-Staubach.
Tytuł: Występowanie przeciwciał anty-HEV u krwiodawców, chorych dializowanych i osób z grup ryzyka.
Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Postępy w diagnostyce chorób wątroby", 30 maja 1996, Szczecin
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1996]
Strony: s. 51
Uwagi: Plakat
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
Tytuł: Częstość występowania przeciwciał anty-B19 u dawców krwi i w wybranych grupach chorych.
Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
Strony: s. 6
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/76
Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański.
Tytuł: Ocena stanu epidemiologicznego zakażeń HCV wśród honorowych dawców krwi i osocza, żołnierzy służby zasadniczej w wieku 19 - 23 lat oraz pacjentów CSK WAM.
Tytuł całości: W: Rola laboratorium klinicznego w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP, WZW "Jawor" Solina, 14-16.05.1997
Adres wydawniczy: Solina, 1997
Strony: Ref. 13
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

30/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos, Eugeniusz Dziuk, Maria Konieczna.
Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia neopteryny w diagnostyce wybranych chorób zakaźnych.
Tytuł całości: W: Rola laboratorium klinicznego w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP, WZW "Jawor" Solina, 14-16.05.1997
Adres wydawniczy: Solina, 1997
Strony: Ref. 17
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/76
Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, E[lżbieta] Graczyk, M[irosław] Kłos, P[rzemysław] Szwech, J[an] Peterek, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Absence of difference between cord blood and mother's peripheral blood with respect to the presence of antiviral and antiparasitic antibodies in a group of Polish donors.
Tytuł całości: W: 3rd Eurocord Transplant Concerted Action Workshop, May 18-20, 1998, Annecy - France: Abstract Book
Adres wydawniczy: [Annecy, 1998]
Strony: s.[nlb]
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

32/76
Autorzy: Ryszard Piotrowski, Mirosław Kłos.
Tytuł: Military blood Donation Service in Polish armed forces during peace and special situation.
Tytuł całości: W: Pharmacy World Congress '98 : 58th International Congress of FIP, "Building bridges for the benefit of the patient", The Hague, The Netherlands, 30 August-4 September 1998 : Abstracts
Adres wydawniczy: [Hague, 1998]
Strony: s. 70
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

33/76
Autorzy: Jolanta Gawęda.
Tytuł: Parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny. Praca doktorska / Jolanta Gawęda ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Centralny Bank Krwi, Zakład Transfuzjologii i Transplantologii w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: [1], 61 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 86 poz., streszcz., sum., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Mirosław Kłos
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/76
Autorzy: Wacław Górnicki, Dariusz Blinkowski [Blinowski], Mirosław Kłos.
Tytuł: Analiza dyskwalifikacji krwiodawców w latach 1993-1997 na materiale własnym.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 65
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

35/76
Autorzy: Mirosław Kłos, Dariusz Blinowski, A. Kłos, E. Klausa, Jolanta Korsak, Wacław Górnicki, Dariusz Banachowicz, Piotr Fabijański, Dorota Kornacka, Jolanta Skolimowska.
Tytuł: Aspekty motywacyjne oddawania krwi w wojsku - badania ankietowe.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/76
Autorzy: Jolanta Korsak, Dariusz Blinowski, Mirosław Kłos.
Tytuł: Autologiczni dawcy krwi jako dawcy homologiczni - badanie ankietowe.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/76
Autorzy: Mirosław Kłos, Dariusz Blinowski, E. Klausa.
Tytuł: Badania ankietowe pierwszorazowych krwiodawców wojskowych na temat znajomości zagadnień związanych z HIV/AIDS.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/76
Autorzy: Jolanta Gawęda.
Tytuł: Częstość występowania przeciwciał Anty-B19 u chorych i krwiodawców.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/76
Autorzy: Jolanta Korsak, Jolanta Gawęda, Maria Konieczna, Eugeniusz Dziuk, Mirosław Kłos.
Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia receptorów transferów u dawców krwi i pacjentów poddawanych zabiegom autotransfuzji.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 45
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/76
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Zakażenia wirusami hepatotropowymi oraz innymi wirusami żołnierzy służby zasadniczej - honorowych dawców krwi.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 3
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/76
Autorzy: J[olanta] Korsak, D[ariusz] Blinowski, W[acław] Górnicki, K[rzysztof] Kłos.
Tytuł: Analiza dyskwalifikacji krwiodawców w latach 1993-1998 na materiale własnym.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 370
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/76
Autorzy: J[olanta] Korsak, D[ariusz] Blinowski, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Autologiczni dawcy krwi jako dawcy homologiczni - badania ankietowe.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 371
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/76
Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, W. Halota.
Tytuł: Nosicielstwo HBV, HCV i CMV wśród pierwszorazowych dawców krwi w wieku 19- 23 lat.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 371
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/76
Autorzy: J[olanta] Gawęda, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 266
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/76
Autorzy: J[olanta] Gawęda, J[olanta] Korsak, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia receptorów transferyny u dawców krwi i pacjentów poddawanych zabiegom autotransfuzji.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 372
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/76
Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak, J[olanta] Gawęda, K[azimierz] Sułek.
Tytuł: Concentration of soluble transferrin receptors in first time blood donors and autological donors.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1999 : 84, Fourth Congress of the European Haematology Association, Barcelona, Spain, June 9-12, 1999 : Abstract Book, 54
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

47/76
Autorzy: J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Halota.
Tytuł: Parvovirus B19 - transfusiological aspects.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1999 : Vol. 84, s. 215
Konferencja: , Barcelona, 1999.06.09
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

48/76
Autorzy: D[ariusz] Blinowski, K[rzysztof] Kłos, J[olanta] Korsak, A. Kłos.
Tytuł: Ocena żywienia żołnierzy, honorowych dawców krwi - badania ankietowe.
Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowa nt. "Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia", Szklarska Poręba, 22-24 wrzesień 1999 r. : Materiały
Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1999]
Strony: s. 115
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
Tytuł: Ludzki parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny.
Tytuł równoległy: Human parvovirus B 19 as a transfusiological problem.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 497-501, il., bibliogr. 21 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Ocena stanu epidemiologicznego zakażeń HBV, HIV{HCV] i CMV wśród honorowych dawców krwi - żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Epidemiological staus od HBV, HCV, and CMV infection among blood donors - soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 484-496, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Janina Borkowska, Mirosław Kłos, Jerzy Kruszewski, Waldemar Halota.
Tytuł: Szybkie testy w diagnostyce zakażeń HBV i HIV.
Tytuł równoległy: Rapid tests in the diagnosis of HBV and HIV.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 502-504, bibliogr. 4 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/76
Autorzy: J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos, J[erzy] Kruszewski.
Tytuł: Aktualna sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w wojsku.
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Młodzież a AIDS, Warszawa, 26-28 listopada 1999 : streszczenie
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/76
Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, M. Czerniawska-Ankiersztejn.
Tytuł: System edukacji dla żołnierzy i kadry w Wojsku Polskim w zapobieganiu zakażeniom HIV/AIDS.
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Młodzież a AIDS, Warszawa, 26-28 listopada 1999 : streszczenie
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/76
Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak.
Tytuł: Immunomodulacyjny wpływ allogenicznych transfuzji krwi.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XIX Konferencji Urologów Wojska Polskiego, Książ, 13 - 15 maja 1999 r
Adres wydawniczy: [Książ, 1999]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/76
Autorzy: Jolanta Gawęda.
Tytuł: Parwowirus B19 epidemiologia i ryzyko zakażeń poprzez krew i preparaty krwiopochodne.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54, supl. 3, s. 317-322, bibliogr. 20 poz.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Bydgoszcz, 2000.09.21
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/76
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Zakażenia w krwiolecznictwie.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54, supl. 3, s. 312-316
Konferencja: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Bydgoszcz, 2000.09.21
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/76
Autorzy: Dariusz Blinowski, Jolanta Korsak, Katarzyna Gardecka.
Tytuł: Analiza dyskwalifikacji krwiodawców w latach 1993-1999 na materiale własnym.
Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
Strony: s. 32, P-4.
Uwagi: Poster
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Jolanta Korsak, Maria Konieczna, Mirosław Kłos, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Stężenie rozpuszczalnych receptorów transferyny u dawców krwi allo- i autologicznych.
Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
Strony: s. 33, P-6.
Uwagi: Poster
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/76
Autorzy: Dariusz Blinowski, Krzysztof Kłos, Jolanta Korsak, A. Kłos.
Tytuł: Ocena żywienia żołnierzy, honorowych dawców krwi - badania ankietowe.
Czasopismo: Żyw. Człow. Metabolizm
Szczegóły: 2000 : R. 27, supl., s. 205-207, ryc., bibliogr. 10 poz.
ISSN: 0209-164X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zastosowanie testu wykrywającego antygen rdzeniowy HCV do wczesnej diagnostyki zakażenia HCV u krwiodawców.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 2001 : 32, supl. 3, 19
Uwagi: 50-lecie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (1951-2001), Warszawa, 1-2 czerwca 2001.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/76
Autorzy: N. Krawczyk, Jolanta Gawęda, E. Skarżyńska, Mirosław Kłos, J. Pachecka.
Tytuł: Epidemiologia zakażeń wirusami HAV i parwowirusem B19 krwiodawców wojskowych.
Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków Wojska Polskiego nt. "Diagnostyka laboratoryjna niezbędbym elementem opieki nad chorym", Kościelisko - Zakopane 17-19.05.2001 r
Adres wydawniczy: [Zakopane, 2001]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

62/76
Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zastosowanie testu wykrywającego antygen rdzeniowy HCV do wczesnej diagnostyki zakażenia HCV u krwiodawców.
Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków Wojska Polskiego nt. "Diagnostyka laboratoryjna niezbędnym elementem opieki nad chorym", Kościelisko - Zakopane 17-19.05.2001 r
Adres wydawniczy: [Zakopane, 2001]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/76
Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J. Bertrandt, A. Kłos, D[ariusz] Blinowski.
Tytuł: Fe, Cu, Co, vitamin C and folate intake together with basic food ration used in alimentation of soldiers doing military service in polish army and blood hematological parameters of soldiers-blood donors.
Tytuł całości: W: Metal Ions in Biology and Medicine, Vol. 7
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: Lylia Khassanova, Philippe Collery, Ivan Maymard, Zilara Khassanova, Jean-Claude Etienne
Adres wydawniczy: Paris : John Libbey Eurotext, 2002
Strony: s. 545-549, bibliogr. 14 poz., sum.
Konferencja: Bashkir State Pedag Univ; Publishing House, Alpha Color; Publishing House, Belaya Reka, St. Petersburg, 2002.05.05
ISBN: 2-7420-0429-7
Typ publikacji: PPR
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  64/76
  Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J. Bertrandt, A. Kłos, D[ariusz] Blinowski, J[akub] Zawadzki.
  Tytuł: Fe, Cu, Co, vitamin C and folate intake together with basic food ration used in alimentation of soldiers doing military service in polish army and blood hematological parameters of soldiers-blood donors.
  Czasopismo: Mikroelementy v medicinie
  Szczegóły: 2002 : 3, 2 : Proceedings of the seventh International Symposium on Metal lons in Biology and Medicine, Saint Petersburg, Russia, May 5-9, 2002, 96-97
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/76
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Kłos, A[ndrzej] Bant.
  Tytuł: Przeciwciała anty-HAV, stężenie IgE oraz występowanie IgE swoistych dla pospolitych alergenów wziewnych u zdrowych mężczyzn - honorowych dawców krwi.
  Tytuł równoległy: Antybody anty-HAV, concentration IgE and sIgE for common inhalant allergens in healthy men - blood donnors.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2003 : T. 8, Suppl., s. 155
  Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna. V Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź, 24-27 września 2003 : Materiały Naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/76
  Autorzy: A[ndrzej] Bant, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Kłos, D[ariusz] Blinowski.
  Tytuł: Punktowe testy skórne u dawców krwi.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2003 : T. 20, supl. 1, s. 25
  Konferencja: , Pułtusk, 2003.04.03
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/76
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Krew i katastrofa - zaopatrzenie i potrzeby.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2003 : R. 12, nr 3, s. 25
  ISSN: 1230-493x
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/76
  Autorzy: M[ałgorzata] Szabelewska, J[olanta] Korsak, A. Kapera.
  Tytuł: Stopniowe zamykanie "Okienka serologicznego" warunkiem wprowadzania nowych testów do oznaczania przeciwciał Anty-HCV u dawców krwi.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 2004 : T. 40, nr 3, s. 457-458
  Uwagi: XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikołajki, 8-10 września 2004 : Zbiór streszczeń.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/76
  Autorzy: M. Szabelewska, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Analiza badań przeciwciał anty-HBc u honorowych dawców krwi - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 297-298
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/76
  Autorzy: J[olanta] Korsak, D[ariusz] Blinowski, H. Gardecka.
  Tytuł: Doświadczenia własne z wprowadzeniem standardu ISBT 128 w krwiodawstwie.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, supl. 2, s. 162-163
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna bWisła$PL, 2005.09.10
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/76
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Instrukcja : Zasady kwalifikacji dawców krwi poddawanych zabiegom aferezy.
  Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/76
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Powikłania związane z oddawaniem krwi i jej składników.
  Tytuł równoległy: Adverse reactions after collection of blood and blood components.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 42, nr 3, s. 467-472, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/76
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Dar życia. Rozmowa z prof. Piotrem Rzepeckim, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. [Rozmawiał] Wojtek Nurzyński.
  Czasopismo: Przegląd Obrony Cywilnej
  Szczegóły: 2013, nr 2, s. 20-21, zdj.
  ISSN: 0137-7213
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/76
  Autorzy: A. Olszewski, Krzysztof Korzeniewski, A. Lass.
  Tytuł: Selected epidemiological aspects of fresh whole blood application in the Polish Field Hospital in Afghanistan.
  Czasopismo: International Maritime Health
  Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 1, s. 23-27, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1641-9251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  75/76
  Autorzy: A. Olszewski, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Walking blood bank in ISAF operations In Afghanistan.
  Czasopismo: International Review of the Armed Forces Medical Services
  Szczegóły: 2015 : Vol. 88, nr 1, s. 19-24, tab., bibliogr. 11 poz., res., sum.
  Uwagi: [Inna wersja tyt. Revue Internationale des Services de Sante des Forces Armees]
  ISSN: 0259-8582
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  76/76
  Autorzy: Monika Konior.
  Tytuł: Diagnostyka laboratoryjna i walking blood bank na przykładzie PKW Afganistan.
  Tytuł całości: W: XXIX Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Anestezjologia i Intensywna Terapia II Dekady", Jachranka, 08-10.05.2019 r.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Medycyny, 2019
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM