WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: DIALIZA OTRZEWNOWA AMBULATORYJNA CIĄGŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/70
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Arkadiusz Biernacki, Zdzisław Gałecki.
Tytuł: Udoskonalenie leczenia niewydolności nerek metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnej przez zastosowanie specjalnej końcówki cewnika Tenckhoffa.
Czasopismo: Probl. Tech. Med.
Szczegóły: 1985 : 16, 4, 307-310, 3 il., rez., sum., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/70
Autorzy: B[ożena] Pietrzak, K[arol] Chmielowski, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Peritoneoscintigraphy in patients on continuous ambulatory pritoneal dialysis (CAPD).
Czasopismo: Nuklearmedizin
Szczegóły: 1986 : 25, 4, s. A125
Uwagi: Streszcz. Ref. Europejski Kongres Medycyny Nuklearnej, Goslar, Rfn, 2-5 Września 1986.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/70
Autorzy: B[ożena] Pietrzak.
Tytuł: Próba obrazowania otrzewnej wybranym związkiem promieniotwórczym u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1987 : 1, 2, 114-120, 4 il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/70
Autorzy: Stefan Antosiewicz, Paweł Syzdół, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Przydatność programu komputerowego ADEQEST w ocenie adekwatności CADO.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych, Wrocław - Sulistrowiczki, 29 kwiecień-2 maj 1994 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław, 1994
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/70
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Paweł Syzdół, Stefan Antosiewicz, Bożena Pietrzak.
Tytuł: Adequest versus clinical and biochemical parameters of CAPD (disscusion after poster presentation in English).
Tytuł całości: W: XII Donau Symposium, Bamberg, 8-11 czerwca 1994: abstracts
Adres wydawniczy: [Bamberg, 1994]
Strony: s. 168
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/70
Autorzy: Stefan Antosiewicz, Paweł Syzdół, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Adequancy of CAPD in diabetics.
Tytuł całości: W: 7th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis ISPD'95, Stockholm, Sweden, June 18-21, 1995
Adres wydawniczy: [Stockholm, 1995]
Strony: s. 71
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: SV
Polskie hasła przedmiotowe:

7/70
Autorzy: Bożena Pietrzak, Ewa Skrobowska, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Imaging of peritoneal cavity (PC) in CAPD.
Czasopismo: Perit. Dial. Int.
Szczegóły: 1995 : 15, Suppl., S87
Uwagi: - 7 Międzynarodowy Kongres nt. dializy otrzewnowej, Sztokolm (Szwecja), 18-21.06.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: SV
Polskie hasła przedmiotowe:

8/70
Autorzy: B[ożena] Pietrzak, E[wa] Skrobowska, A[ndrzej] Giza, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Adaptation of standard peritoneography (SPCT) to kinetic studies of peritoneal transport in CAPD. Preliminary results.
Czasopismo: Int. J. Artif. Organs
Szczegóły: 1996 : 19, 9, 509
Uwagi: XXIII Congress of the European Society for Artificial Organs, Warsaw, October 17-19, 1996.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/70
Autorzy: E[wa] Skrobowska, B[ożena] Pietrzak, A[ndrzej] Giza, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Multidimensional reconstruction of standart peritoneal CT (RSPCT) in CAPD.
Czasopismo: Int. J. Artif. Organs
Szczegóły: 1996 : 19, 9, 510
Uwagi: 23 Congress of ESAO, Warsaw, 17-19 October 1996.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/70
Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: CADO u ociemniałych cukrzyków. Doświadczenia wstępne.
Tytuł równoległy: CAPD in blind diabetics (BD). Initial results.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996 Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 100-101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/70
Autorzy: S[tefan] Antosiewicz, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Wpływ resztkowej czynności nerek (RCzN) na adekwatność CADO.
Tytuł równoległy: Influence of residual renal function (RRF) on CAPD adequacy.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996 Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 102-103
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/70
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak.
Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa. Doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: Materiały II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego "Płockie Dni Nefrologiczne", Płock, 27.09.1996 r.
Adres wydawniczy: [Płock, 1996]
Strony: s. 59-73, il., tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/70
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak, Ewa Skrobowska.
Tytuł: Imaging of the peritoneal cavity in CAPD.
Czasopismo: Perit. Dial. Int.
Szczegóły: 1996 : 16, Suppl. 1, 434-439, fig., bibliogr.
Uwagi: Proceedings of the ISPD '95 - the VIIth Congress of the ISPD, June 18-21, 1995, Stockholm, Sweden.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.177
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  14/70
  Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, B[ożena] Pietrzak.
  Tytuł: How to achieve successful CAPD programme.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 41
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/70
  Autorzy: A[nna] Piusińska, B[ożena] Pietrzak, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Patients club (PC) as a supporting group (SG) in CAPD Programme.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 70
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/70
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Anna Olszowska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: DPI as a marker of nutrition and adequacy in CAPD program.
  Tytuł całości: W: Abstracts of 2nd Baltic Meeting on Nephrology, 25-27 April 1997, Gdańsk
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1997]
  Strony: s. 6, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/70
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak, Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Jerzy Smoszna, Anna Olszowska.
  Tytuł: Long-term results of CAPD in referrence centre (RC) for diabetics (D).
  Tytuł całości: W: Abstracts of 2nd Baltic Meeting on Nephrology, 25-27 April 1997, Gdańsk
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1997]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/70
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Daniel Baczyński, M. Marciniak, J. Waniewski, A. Weryński, B. Lindholm.
  Tytuł: Kinetic evaluation of diabetics (D) on CAPD using Tc99m labelled albumin (TCSA) as peritoneal dialysate volume marker (PVM).
  Tytuł całości: W: Abstracts XXXIV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, 21-24 September 1997, Geneva
  Adres wydawniczy: [Geneva, 1997]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/70
  Autorzy: Maria Marciniak, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA in vivo w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej (krótkie doniesienie).
  Tytuł równoległy: Evaluation of stability of 99mTc-HSA complex during clinical peritoneal dialysis in vivo (short communication).
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1997 : T. 11, nr 22, s. 187-191, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/70
  Autorzy: S. Antosiewicz, A[nna] Olszowska, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Adequacy of CAPD in low-average transporters versus high-average transporters.
  Czasopismo: Aktuality v nefrologii
  Szczegóły: 1998 : 4, 1, 84
  Uwagi: 14th Danube Symposium on Nephrology, Prague, September 3-6,1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/70
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, E[wa] Skrobowska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Adhesions in peritoneal cavity (AiPC) in the course of CAPD.
  Czasopismo: Aktuality v nefrologii
  Szczegóły: 1998 : 4, 1, 60
  Uwagi: 14th Danube Symposium on Nephrology, Prague, September 3-6,1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/70
  Autorzy: S. Niemczyk, M. Stopiński.
  Tytuł: Wirusowe zapalenie wątroby typu C u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł równoległy: Hepatitis C in the chronic renal failure patients.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 1998, nr 2, s. 141-144, bibliogr. 33 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/70
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, A[nna] Olszowska, S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: CAPD in blind type I diabetics (BD).
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 1998 : 18, Suppl. 2, S13
  Uwagi: VIIIth Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Seoul, Korea, 23.26.08.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/70
  Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, B[ożena] Pietrzak.
  Tytuł: Education - a key problem in successful CAPD in developing countries.
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 1998 : 18, Suppl. 2, S26
  Uwagi: VIIIth Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Seoul, Korea, 23.26.08.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/70
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, A[nna] Olszowska, J[erzy] Smoszna, D[aniel] Baczyński, S. Antosiewicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: How long is CAPD in diabetics (D) possible?
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 1998 : 18, Suppl. 2, S20
  Uwagi: VIIIth Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Seoul, Korea, 23.26.08.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/70
  Autorzy: S. Antosiewicz, A[nna] Olszowska, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Usefulness of DPI as a marker of nutrition and adequacy in CAPD program.
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 1998 : 18, Suppl. 2, S5
  Uwagi: VIIIth Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Seoul, Korea, 23.26.08.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/70
  Autorzy: Anna Olszowska, Daniel Baczyński.
  Tytuł: Alternatywne płyny dializacyjne w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Alternative dialysis solutions in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 307-309, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  28/70
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Anna Olszowska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa jako metoda leczenia nerkozastępczego u ociemniałych chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł równoległy: Continous ambulatory peritoneal dialysis as renal replacement therapy in blind diabetics with type 1 diabetes.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 271-273, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/70
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Edukacja medyczna jako klucz do sukcesu ciągłej ambulatoryjnej dializoterapii otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Education as a key to successful continous ambulatory peritoneal dialysis programme.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 257-260, bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  30/70
  Autorzy: Daniel Baczyński, M. Marciniak, Anna Olszowska, J. Waniewski, A. Weryński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena przezotrzewnowego transportu dyfuzyjnego u chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of pesitoneal solute transport parameters in diabetics treated with continous ambulatory peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, s. 29, s. 274-276, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  31/70
  Autorzy: Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Sulodeksyd w leczeniu martwicy niedokrwiennej palców prawej dłoni u chorego na cukrzycę wykonującego samodzielnie wymiany dializ otrzewnowych techniką CADO.
  Tytuł równoległy: Sulodexide in the treatment of right hand necrosis in diabetic patient performing by himself exchanges of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 301-303, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  32/70
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewniwa (CADO) jako metoda z wyboru u chorych z nefropatią cukrzycową (NC).
  Tytuł całości: W: Jubileuszowe Seminarium Nefrologiczne z okazji 40 Rocznicy Pierwszej w Polsce Hemodializy, 6 listopada, 1958, Czerniejewo, 16-18 kwietnia 1999
  Adres wydawniczy: [Czerniejewo, 1999]
  Strony: s. [3-5]
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) as a method of choice in diabetics (D). - Tamże s. [6-7].
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/70
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Dializacyjne zapalenie otrzewnej w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej - dwadzieścia lat doświadczeń ośrodka.
  Tytuł równoległy: Peritonitis in continous ambulatory peritoneal dialysis - twenty years of center's experience.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 603-607, 2 tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  34/70
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Powikłania kardiologiczne a adekwatność dializy i charakter transportu przezotrzewnowego u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular complications versus adequacy and peritoneal transport characteristics in CAPD patients.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 595-601, 4 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  35/70
  Autorzy: Anna Olszowska, Daniel Baczyński.
  Tytuł: Transport przezotrzewnowy aminokwasów w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO).
  Tytuł równoległy: Peritoneal transport of amino acids in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 629-633, tab., bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/70
  Autorzy: Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Obrazowanie jamy otrzewnej u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową: rozprawa habilitacyjna / Bożena Pietrzak ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1999
  Strony: [2], 130 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr 87 poz., sum.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/70
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, S. Antosiewicz, A[nna] Olszowska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Adekwatność ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) u chorych z nefropatią cukrzycową (NC).
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/70
  Autorzy: S. Antosiewicz, A[nna] Olszowska, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Czy istnieją istotne różnice w adekwatności dializy otrzewnowej (CADO) pomiędzy pacjentami będącymi średniowolnymi transporterami a średnioszybkimi transporterami.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 25
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/70
  Autorzy: Stefan Antosiewicz.
  Tytuł: Przydatność programu komputerowego "Adequest" w odległej ocenie adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 12-13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/70
  Autorzy: S. Antosiewicz, A[nna] Olszowska, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Are there any significant differences in CAPD adequacy and nutrition between low-average transporters and high-average transporters?
  Tytuł całości: W: XXXVI Congres of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Assosiation, September 5-8, 1999, Madrid, Spain : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1999]
  Strony: s. 325
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/70
  Autorzy: D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Long-term results of CAPD adequacy in diabetes.
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2000 : Vol. 20, nr 1, s. 107
  Konferencja: Department of Nephrology, Autonomous University of Madrid, Madrid, 2000.04.15
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/70
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Scintigraphic "Insight" into the Peritoneal Cavity (PC) during long-term continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2000 : Vol. 20, nr 1, s. 142
  Konferencja: Department of Nephrology, Autonomous University of Madrid, Madrid, 2000.04.15
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/70
  Autorzy: Anna Olszowska, Stefan Antosiewicz, Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa: czy możliwa jest długotrwała terapia?
  Tytuł równoległy: Continuous ambulatory peritoneal dialysis: is it long-term therapy possible?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 845-848, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Olszowska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  44/70
  Autorzy: Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Miejsce dializy otrzewnowej w intensywnej terapii medycznej: korzyści i ograniczenia.
  Tytuł równoległy: Peritoneal dialysis in intensive care benefits and limitations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 866-868, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Bożena Pietrzak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  45/70
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wyniki odległej oceny adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę.
  Tytuł równoległy: Results of long term assessment of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) adequacy in diabetics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 840-843, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stefan Antosiewicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  46/70
  Autorzy: Daniel Baczyński.
  Tytuł: Nowy znacznik wewnątrzotrzewnowej objętości płynu w badaniach kinetycznych otrzewnej u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO). Praca doktorska / Daniel Baczyński, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
  Strony: [1], 54 k. , il., tab. , bibliogr. 132 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n.med. Zofia Wańkowicz.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/70
  Autorzy: Stefan Antosiewicz.
  Tytuł: Odległa ocena adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę. Praca doktorska / Stefan Antosiewicz, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
  Strony: [1], 62 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz. - [Obrona : 19.01.2000]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/70
  Autorzy: S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, B[ożena] Pietrzak, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Does frequent peritonitis influence peritoneal membrane function in CAPD patients?
  Tytuł całości: W: XXXVII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, September 17-20, 2000, Nice, France : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Nice, 2000]
  Strony: s. 344
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/70
  Autorzy: A[nna] Olszowska, B[ożena] Pietrzak, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: CAPD in diabetics (D) type 2 versus type 2 : risk factors early drop out.
  Tytuł całości: W: 4th Baltic Meeting on Nephrology, 11-13 May 2001, Jurata, Poland : Final Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Jurata, 2001]
  Strony: s. 86
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/70
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneoscintigraphy (PSG) as a standard diagnostic procedure in CAPD patients. One centre experiences (1983-2000).
  Tytuł całości: W: 4th Baltic Meeting on Nephrology, 11-13 May 2001, Jurata, Poland : Final Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Jurata, 2001]
  Strony: s. 97
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/70
  Autorzy: A[nna] Olszowska, J. Waniewski, A. Weryński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneal transport in diabetic (D) versus nondiabetic (nonD) CAPD patients dialysed with Amino acids solution.
  Czasopismo: Int. J. Artif. Organs
  Szczegóły: 2001 : 24, 8 : Abstracts of the XXVIII ESAO Congress "Bridging the Interdisciolinarity", Gent, Belgium, 22-25 September 2001, 562
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/70
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneoscintigraphy (PSG) as a standard diagnostic procedure in CAPD patients. One centre experiences (1983-2000).
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2001 : 12, Programs and Abstracts ASN/ISN World Congress of Nephrology, October 10-17, 2001, San Francisco, USA, 438A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/70
  Autorzy: Anna Olszowska, J. Waniewski, A. Weryński, B. Lindholm, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Transport of small solutes and Amino Acids (AA) during CAPD with Amino Acid-based solution.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2001 : 12, Programs and Abstracts ASN/ISN World Congress of Nephrology, October 10-17, 2001, San Francisco, USA, 314A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/70
  Autorzy: Alicja Korzeniowska, Anna Berezowska.
  Tytuł: Miejsce pielęgniarki w edukacji chorego leczonego ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) - 10 lat doświadczeń ośrodka.
  Tytuł równoległy: Role of a nurse in education of patients treated with continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Ten years of one-centre experiences.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 5, 2, 99-101, 2 il., bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  55/70
  Autorzy: Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przeżywalność chorych z nefropatią cukrzycową leczonych za pomocą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej. Doświadczenia własne.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 72
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Long-term survival of diabetics (D) on CAPD programme. One centre experience.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/70
  Autorzy: S. Antosiewicz, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Does the treatment of peritonitis (PN) affect residual renal function (RRF) in CAPD patients?
  Tytuł równoległy: Czy leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej upośledza resztkową czynność nerek w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej?
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2001 : Vol. 21, Suppl. 2, s. S117
  Konferencja: , Montreal, 2001.06.26
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/70
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Czy leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej upośledza resztkową czynność nerek w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej?
  Tytuł równoległy: Does the treatment of peritonitis affect residual renal function in CAPD?
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1029-1033, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  58/70
  Autorzy: Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przeżywalność chorych z nefropatią cukrzycową leczonych za pomocą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej. Doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surival of patients with diabetic nephropathy on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Own experiences.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1041-1048, bibliogr. 34 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  59/70
  Autorzy: D[aniel] Baczyński, S[tefan] Antosiewicz, B[ożena] Pietrzak, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Effectiveness of new versus old protocol of empirical treatment of peritonitis.
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2002 : Vol. 22, nr 1, s. 122
  Konferencja: International Society of Peritoneal Dialysis, Brussels, 2002.05.04
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  60/70
  Autorzy: A[nna] Olszowska, J[acek] Waniewski, A[ndrzej] Weryński, B[jorn] Anderstam, B[engt] Lindholm, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneal transport in CAPD patients with standard and amino acid solutions.
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2002 : Vol. 22, nr 1, s. 117
  Konferencja: International Society of Peritoneal Dialysis, Brussels, 2002.05.04
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  61/70
  Autorzy: K. Laudański, Zbigniew Nowak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 376-379, 2 il., 2 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/70
  Autorzy: Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Arkadiusz Zegadło, Tadeusz Przystasz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Torbiel śródpiersia leczona skutecznie torakowideoskopią u chorej leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Mediastinal cyst in patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis treated successfully with video assisted thoracic surgery VATS.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 158-161, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Monika Prokopiuk-Wierzbicka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  63/70
  Autorzy: T. Stompór, Anna Olszowska, W. Sułowicz.
  Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa.
  Tytuł całości: W: Leczenie nerkozastępcze / pod red. B. Rutkowskiego
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2007
  Strony: s. 205-211, 2 il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: ISBN: 83-60608-11-3,
  ISBN: 978-83-60608-11-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/70
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Daniel Baczyński, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ambulatoryjna czy domowa dializa otrzewnowa - czas na zmiany?
  Tytuł równoległy: Ambulatory or home peritoneal dialysis - time for changes?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 338-339, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/70
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ambulatoryjna dializa otrzewnowa - korzyści, ograniczenia i nadzieje.
  Tytuł równoległy: Ambulatory peritoneal dialysis - benefits, limitations and hopes.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 285-288, bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/70
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Marzena Sienkiewicz, Elżbieta Janusz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Leczenie niedokrwistości nerkopochodnej erytropoetyną podawaną dożylnie u chorych w programie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Treatment of renal anemia with intravenous erythropoietin in patients in the program of continous ambulatory peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 312-315, 2 tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/70
  Autorzy: K. Laudański, Zbigniew Nowak, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Age-related differences in the quality of life in end-stage renal disease in patients enrolled in hemodialysis or continuous peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, s. 378-385, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 May 20
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  68/70
  Autorzy: Zbigniew Nowak, K. Laudański.
  Tytuł: The perception of the illness with subsequent outcome measure in more favorable in continuos peritoneal dialysis vs hemodialysis in the framework of appraisal model of stress.
  Czasopismo: International Journal of Medical Sciences
  Szczegóły: 2014 : Vol. 11, nr 3, s. 291-297, il., bibliogr. 16 poz., sum
  ISSN: 1449-1907
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.003
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  69/70
  Autorzy: Zbigniew Nowak, K. Laudański.
  Tytuł: Conformity scores differentiate older hemodialyzed patients and patients with continuous peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2016 : Vol. 22, s. 4565-4569, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.585
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  70/70
  Autorzy: Jacek Waniewski, Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Jan Poleszczuk, Mauro Pietribiasi, Bengt Lindholm, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Changes of peritoneal transport parameters with time on dialysis: assessment with sequential peritoneal equilibration test.
  Czasopismo: International Journal of Artificial Organs
  Szczegóły: 2017 : Vol. 40, nr 11, s. 595-601
  Uwagi: Epub 2017 Jul 11; Autor korespondencyjny: Jacek Waniewski
  ISSN: 0391-3988
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.133
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM