WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ECHOKARDIOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 175Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/175
Autorzy: Wacława Dżurak, Jerzy Adamus, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Porównawcza ocena wielkości lewego przedsionka na podstawie rutynowego badania radiologicznego i echokardiograficznego.
Tytuł równoległy: Comparative assessment of left atrium size in routine radiological and echocardiographic investigations.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1979 : 43, 6, 367-371, 4 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/175
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pozawałowego uszkodzenia lewej komory. Rozprawa doktorska / Jerzy Adamus ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 107 k. , ryc., tab. , 30 cm. , bibliogr. 59 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. dr med. Wanda Aleksandrow
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/175
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pozawałowego uszkodzenia lewej komory.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 9, 737-744, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/175
Autorzy: Bożena Ostrowska.
Tytuł: Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej jako przyczyna dolegliwości rzekomo nerwicowych u młodych mężczyzn.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 7, 559-564, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/175
Autorzy: Bożena Ostrowska.
Tytuł: Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 258-263, tab., bibliogr., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/175
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Adamus, Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku kardiomiopatii przerostowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : R. 60, nr 5-6, s. 339-342, bibliogr.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/175
Autorzy: J. Kuch, Jerzy Adamus, Wojciech Braksator, Edmund Szczepańczyk, Wojciech Łada.
Tytuł: Odległe efekty leczenia dożylnymi wlewami nitrogliceryny i streptokinazy w ostrej fazie zawału serca. Ocena w oparciu o echokardiografię dwuwymiarową i elektrokardiografię wielopunktową.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1984 : 37, 23, 1833-1840, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/175
Autorzy: J[erzy] Adamus, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Cwetsch.
Tytuł: Skrzepliny przyścienne w świeżym zawale serca - ocena echokardiograficzna.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/175
Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Cwetsch, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Echokardiografia dwuwymiarowa i dopplerowska w diagnostyce nabytych wad serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 724-734, ryc.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/175
Autorzy: W. Braksator, A. Mamcarz, J[erzy] Adamus, J. Kuch.
Tytuł: Ocena funkcji lewej komory po zawale serca - frakcji wyrzutowej i kurczliwości miejscowej mięśnia za pomocą dwuwymiarowej echokardiografii.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin : 1986
Strony: 75-76
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/175
Autorzy: J[erzy] Adamus.
Tytuł: Postępy w diagnostyce echokardiograficznej chorób serca.
Tytuł całości: W: 31 Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/175
Autorzy: Marian Pieniak, Tomasz Antoniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Kryteria Medrano i de Micheli w rozpoznawaniu bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 29, 2, 89-95, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/175
Autorzy: J[erzy] Adamus, L[eszek] Kubik.
Tytuł: Two-dimensional echocardiography in the diagnosis of ruptured chordae tendineae.
Czasopismo: Cor Vasa
Szczegóły: 1987 : 29, 6, 456-462, tab., bibliogr. 18 poz., res., zsfg.
Uwagi: Toż. w jęz. ros.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  14/175
  Autorzy: E. Panasiuk, Zofia Wańkowicz, Jerzy Adamus, Jerzy Sulik.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena niektórych wskaźników czynności lewej komory u chorych z nadciśnieniem w przebiegu przewlekłego programu dializacyjnego.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1987 : 78, 6, 319-327, il., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/175
  Autorzy: Jerzy Adamus, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Badanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Jerzego Kucha i Bogdana Pruszyńskiego; [aut.] Jerzy Adamus, Eugeniusz Dziuk, J. Kuch, B. Pruszyński, Jerzy Wójtowicz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1987
  Strony: 320 (4) s. , il., tab. ; 24 cm.
  ISBN: 83-200-1180-9
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/175
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M. Ostrowski, Z[ofia] Stembrowicz, T[adeusz] Koczorowski.
  Tytuł: Integrated study of right ventricular function with two-dimensional echocardiography (echo-2d) and equilibrium gated radionuclide angiography (egra) in patients with chronic, obstructive pulmonary disease (copd).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1988 : ; 1, Suppl. 2, s. 349 S
  Uwagi: - W: Abstracts Book. 7th Congress of the European Society of Pneumonology (sep). Budapest, 5-9th september, 1988. - Copenhagen
  Typ publikacji: ZPZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/175
  Autorzy: Halina Pracka, Janina Stępińska, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Maciej Kuczborski, Małgorzata Radzikowska-Wasiak, Teresa Łysoń, Marek Maciejewski, Ryszard Moczak, Włodzimierz Szaroszyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia bakteryjnego zapalenia wsierdzia penicyliną lub mandolem oraz ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1988 : T. 31, supl. 2, s. 63-71, bibliogr. 16 poz., res., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/175
  Autorzy: Andrzej Gietka, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena pierścienia aortalnego i średnicy aorty w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1988 : 26, 3, 242-243
  Uwagi: Streszczenia referatów. 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/175
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 1988
  Strony: s. 1
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/175
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena wpływu dożylnego wlewu nitrogliceryny na czynność lewej komory w świeżym zawale serca: rozprawa habilitacyjna / Jerzy Adamus ; Instytut Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1989
  Strony: [2], 129 k. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 119 poz
  Seria: Biuletyn WAM 1989, supl. 2 ; z. 90
  ISSN: 0860-5831
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/175
  Autorzy: A. Wnuk-Wojnar, J. Drzewiecki, Z. Gąsior, A. Jaklik, P. Buszman, A[ndrzej] Dąbrowski, P[iotr] Kołodziej, P. Kopeć, W[ojciech] Marciniak, S. Pasyk.
  Tytuł: Programowa stymulacja elektryczna serca a kurczliwość lewej komory serca w chorobie niedokrwiennej.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of the results of programmed electrical stimulation of the heart in relation to left ventricular contractility. Polish Multicenter Study.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 4-9, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/175
  Autorzy: J. Kuch, J. Król, A. Kmita, D. Mroczek-Czernecka, M. Wantrych, E. Nowalany-Kozielska, Andrzej Cwetsch, Bożena Ostrowska, Z. Gąsior, J[anusz] Krauze, A. Szulc, H. Szwed, A. Biernacka, W. Zaręba, S. Ceranka.
  Tytuł: Wpływ leków przeciwarytmicznych na niektóre echokardiograficzne wskaźniki czynności lewej komory u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Effects of antiarrhythmic drugs on some echocardiographic parameters of left ventricular function in patients with ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 9-14, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/175
  Autorzy: K. Markiewicz, T. Dryjański, Marian Cholewa, Z. Gawor.
  Tytuł: Zmiany czynności lewej komory w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca leczonej digoksyną, furosemidem, wazodylatorami.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 2, 107-115, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/175
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Powikłania sercowe i ich znaczenie kliniczne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: rozprawa habilitacyjna / Witold Tłustochowicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
  Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1990
  Strony: 112 s. , tab. , 20 cm , bibliogr. 104 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/175
  Autorzy: Jerzy Adamus, Zbigniew Binikowski, Jan Dobek, Jacek Kuźmierek, Maria Krzemińska-Pakuła, Julian Liniecki, Małgorzata Marszal-Marciniak, Anna Płachcińska, Krystyna Rafalska, Waldemar Rogowski, W. Tracz.
  Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu krążenia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1991
  Strony: 374 s. , il., tab., bibliogr. ; 24 cm.
  ISBN: 83-200-1547-2
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/175
  Autorzy: J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia - state of art.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Warszawa, 20 - 22 lutego 1992 roku : Program Zjazdu i Streszczenia Dyskusji Okrągłych Stołów i Warsztatów Ultrasonograficznych
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: s. 101
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/175
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Left main coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Kardiologia 1992
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: s. 79-82, tab., bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/175
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Left main coronary artery disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 36, 4, 230-233, tab., bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/175
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Sprawozdanie z Kursu Atestacyjnego z Echokardiografii w Polanicy Zdroju.
  Czasopismo: Ultrasonografia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 2, nr 4, s. 124
  Uwagi: Kurs atestacyjny z echokardiografii, Polanica Zdrój, 22-24.10.1992.
  ISSN: 0867-3845
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/175
  Autorzy: M. Zarębiński, Andrzej Krupienicz, Wojciech Marciniak, Marek Ostrowski.
  Tytuł: Współistnienie zespołu WPW, choroby wieńcowej i odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia serca. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: A patient with WPW syndrome and coronary artery disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 38, 3, 217-219, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/175
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ultrasonografia : echokardiografia.
  Tytuł całości: W: Leksykon radiologii : rentgenodiagnostyka, radiologia zabiegowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, termografia / pod red. J.Mastalerskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. prof. L. Rydygiera, 1992
  Strony: 547, 17 s. : il., tab. ; 25 cm
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/175
  Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Czy możliwa jest kardiowersja elektryczna bezpośrednio po echokardiograficznym badaniu przezprzełykowym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 43, supl. 1, 152
  Uwagi: - 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 31.08-1.09.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/175
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the diastolic function of the left ventricle in hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 633-640, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/175
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Trzy przypadki tętniaka rzekomego lewej komory serca leczone operacyjnie.
  Tytuł równoległy: Three cases of false aneurysm of the left ventricle of the heart treated surgically.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 1-2, s. 89-95, il., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/175
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna struktur serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of cardiac structures in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995 [1995]
  Strony: s. 2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/175
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the left ventricular diastolic function in patients with hypertension.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 74
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódż, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/175
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Echocardiographic estimation of heart structure in patients suffering from rheumatoid arthritis - poster.
  Czasopismo: Rheumatol. Europe
  Szczegóły: 1995 : 24, suppl. 3, C38
  Uwagi: 13 European Congress of Rheumatology, Amsterdam, 18-23,06.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/175
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases December 10-16.1995 Israel : Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: Tel Aviv, 1995
  Strony: , 113
  Uwagi: - Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, 10-16.12.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/175
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków (NMP) z wykorzystaniem analizy uśrednionego sygnału przedsionkowego (USP). Badania echokardiograficznego i standardowego EKG.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P031
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 - 7 września 1996, Warszawa.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/175
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, B[ogna] Foss-Nieradko, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Różnicowanie sygnałów ultradźwiękowych odbitych od skrzeplin ścian serca w nowej metodzie dopplerowskiego obrazowanie [obrazowania] ruchu tkanek; badania in vitro i in vivo.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 198
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/175
  Autorzy: A. Lange, P. Pałka, A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J[erzy] Adamus, D. Jagielski, K. Wrabee, W. N. McDicken, G. R. Sutherland.
  Tytuł: Validation of the accuracy of 3-dimensional echocardiography : a comparison of grey-scale and doppler myocardial imaging acquisition techniques.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 099
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/175
  Autorzy: Grzegorz W. Kamiński, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Echokardiografia wysiłkowa w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Effort echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : 72, 9-10, 545-551, ryc., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/175
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory w rozpoznawaniu chorób serca.
  Tytuł równoległy: Assessment of left ventricular diastolic function in the diagnosis of heart diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 55-64, bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/175
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Samoistne nadciśnienie tętnicze - rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Essential arterial hypertension - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : 72, 11-12, 658-669, ryc., tab., bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów Wojskowych nt. samoistnego nadciśnienia tętniczego, Kościelisko-Zakopane (PL), 03-05.10.1996
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/175
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, E[wa] Szulkowska, Grzegorz Kamiński, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Zależność pomiędzy mikrokrążeniem a wskaźnikami echokardiograficznymi określającymi czynność lewej komory serca u osób zdrowych oraz chorych na nadciśnienie tętnicze samoistne.
  Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 1996 : 2, Suppl. 4 : V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa, 15-16.11.1996, 25
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/175
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Zunifikowany schemat diagnostyki, terapii i monitorowania leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1996 : 6, 5-6, 51-62, tab.
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/175
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Assessment of wall velocity gradient imaging using a test phantom.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 22, nr 9, s. 1255-1260, ryc., bibliogr.
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.527
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  48/175
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echocardiographic test-phantom of the myocardial infart.
  Czasopismo: Echocardiogr. J. Cardiovasc. Ult.
  Szczegóły: 1997 : 14, 6, part 2, 80, ryc.
  Uwagi: - 1 Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC. 4 December 1997 - 7 December 1997, Prague, Czech Republic.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/175
  Autorzy: R. Kowalczyk, Z. Gawor, A. Goch, R. Drobiński, M. Kośmider, B. Małkowski, Jerzy Adamus, Z. Maziarz, J. H. Goch.
  Tytuł: Znaczenie tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej z użyciem Tc-99m-MIBI oraz echokardiografii i elektrokardiografii skojarzonych z testem stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-275, [Abstr. P274]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/175
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Przerost lewej komory serca. Metody wykrywania.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1997 : T. 6, wyd. spec. marzec, s. 2-6, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/175
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Peryndopryl w monoterapii nadciśnienia tętniczego samoistnego - obserwacja 6-miesięczna.
  Tytuł równoległy: Perindopril in the treatment of primary hypertension - 6 months observation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 14, s. 65-67, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  52/175
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Alicja Rączka, J. Nowak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna struktur serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of cardiac structures in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 352-358, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  53/175
  Autorzy: Andrzej Kański, Wojciech Marciniak, Joanna Grzesiak, Edward Stanowski.
  Tytuł: Pojawienie się pęcherzyków gazu w żyle głównej dolnej podczas cholecystektomii laparoskopowej (doniesienie wstępne).
  Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "chirurgii jednego dnia" : II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk, 13-16.03.1997
  Adres wydawniczy: Bielsko Biała : Wydaw. alfa-medica press, 1997
  Strony: s. 61-66, bibliogr. 24 poz.
  ISBN: 83-86019-32-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/175
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey.
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 29-33, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/175
  Autorzy: K[atarzyna] Olszowska, W[ojciech] Marciniak, I. Botvin, C. Ribeiro, M. S. N. N. A. Castelo Branco, A. Araujo, F. Pais, N. A. A. Castelo Branco.
  Tytuł: Structural changes of the heart in persons with suspected vibroacoustic syndrome (VAS) - echocardiographic findings.
  Tytuł całości: W: V International Meeting on Biodynamics, Portugal, March, 1997 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m.], 1997
  Strony: s. 30
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/175
  Autorzy: Jerzy Adamus, Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak.
  Tytuł: Application of echocardiography in the assessment of the myocardial infarction complications.
  Tytuł całości: W: 4th Central European Symposium on Echocardiography, Łódź, Poland, 15-17 October, 1998: Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 49
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/175
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Image optimalisation of the distal anterior coronary artery in transthoracic echocardiography. In vitro and in vivo study.
  Czasopismo: Echocardiogr.-J. Cardiovasc. Ult.
  Szczegóły: 1998 : 15, 8 Part 2, S37
  Uwagi: The Second Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Trieste, Italy, 9-12.12.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/175
  Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Przerost lewej komory serca a zależność między wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 58, tab.
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/175
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Isradypina w monoterapii nadciśnienia tętniczego samoistnego - obserwacja 6-miesięczna.
  Tytuł równoległy: Isradipine in monotherapy of essential arterial hypertension - six-month observation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 190-196, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/175
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Andrzej Nowicki, Maciej Gil, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznej oceny lewej komory przy zastosowaniu perflenapentu i obrazowania harmonicznego.
  Tytuł równoległy: Perflenapent and harmonic imaging improve left ventricle echocardiographic function assessment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 132-134, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  61/175
  Autorzy: Robert Kowalczyk, Z. Gawor, Z. Maziarz, A. Goch, R. Drobiński, Bogdan Małkowski, T. Grycewicz, J. H. Goch, M. Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znaczenie scyntygraficznego, echokardiograficznego i elektrokardiograficznego testu stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic, echocardiographic and electrocardiographic left atrial transoesophageal pacing test in ischaemic heart disease diagnostics.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : T. 99, nr 3, s.186-194, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  62/175
  Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Medyczne MAKmed, 1998
  Strony: s. 77-90
  Uwagi: (Ultrasonografia Praktyczna; T. 11).
  ISBN: 83-908553-9-9
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/175
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Optymalizacja obrazu dystalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym. Badanie in vitro i in vivo.
  Tytuł równoległy: Image optimalization of the distal part of the anterior descending branch in transchest echocardiography. In vitro and in vivi examination.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 1998, supl. 2, 48
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/175
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznego obrazowania lewej komory przy zastosowaniu kontrastu Echogen i nowej techniki obrazowania harmonicznego - wyniki wstępne.
  Tytuł równoległy: Improvement of echocardiography left ventricle imaging with the use of ultrasound contrast agent Echogen and new harmonic imaging technique - preliminary results.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 1998, supl. 2, 35
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/175
  Autorzy: Michał Wawreszuk.
  Tytuł: Badania wybranych problemów epidemiologicznych i klinicznych pierwotnego wypadania płatka zastawki dwudzielnej. Praca doktorsk / Michał Wawreszuk, Oddział Chorób Wewnętrznych 108 Szpitala Wojskowego w Ełku; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: .
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: 129 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 291 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Władysław Witczak. - [Obrona : 22.04.1998 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/175
  Autorzy: E. Płońska, Robert Olszewski.
  Tytuł: Aktualne poglądy na bezpieczeństwo echokardiograficznego testu z dobutaminą.
  Czasopismo: Forum Kardiologów
  Szczegóły: 1999 : 4, 3, 29-30, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/175
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Redistribution and reverse redistribution in detection of myocardial viability in TL-201 rest-redistribution SPET - comparison with 99MTC-MIBI GSPET.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Communications
  Szczegóły: 1999 : Vol. 20, nr 7, s. 680
  Konferencja: , Lesmos-Akamas, 1999.05.13
  ISSN: 0143-3636
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  68/175
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Redistribution and reverse redistribution in detection of myocardial viability in TL-201 rest-redistribution SPECT - comparison with 99MTC-MIBI GSPECT.
  Tytuł całości: W: Radionuclides for myocardial : current status and future aspects.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Eds. G. S. Limouris, S. K. Shukla, H. F. Bender, H. J. Biersack
  Adres wydawniczy: Athens : MEDITERRA-Publishers, 1999
  Strony: s. 83-93, sum.
  ISBN: 960-85227-9-X
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/175
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia przełomu wieków.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1999 : 8, 1, 26-29, ryc.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/175
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia przełomu wieków.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1999 : 8, 1, 26-29, 2 il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/175
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, G[rzegorz] Kamiński, K[arol] Makowski, J[acek] Lewit.
  Tytuł: Echokardiograficzne monitorowanie wskaźników napływu u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-76
  Konferencja: Polskie Tiowarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/175
  Autorzy: J[acek] Lewit, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia i częstości nawrotów migotania przedsionków w oparciu o analizę uśrednionego potencjału przedsionkowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-96
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/175
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Dariusz Borkowski, Wojciech Kwiatkowski, Eugeniusz Dziuk, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Quantitative myocardial perfusion scintigraphy with Thallium-201 (SPECT) in the diagnosis of viable myocardial segments and prediction of left ventricular function improvement after revascularisation.
  Tytuł równoległy: Rozpoznawanie żywotnych segmentów mięśnia serca i przewidywanie poprawy czynności lewej komory po rewaskularyzacji ilościową scyntygrafią perfuzyjną z Talem-201 (SPECT).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, nr 2, s. 94-102, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  74/175
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Wartość rokownicza pomiarów odstępu QT skorygowanego według wzoru Bazetta oraz według wzoru regresji liniowej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-118
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/175
  Autorzy: Andrzej Lubiński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Anna Maria Wnuk-Wojnar, J[erzy] Adamus, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Ewa Lewicka-Nowak, M. Radomski, Grażyna Świątecka.
  Tytuł: The terminal portion of the T wave: a new electrocardiographic marker of risk of ventricular arrhythmias T.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 23, nr 11 Pt 2, s. 1957-1959, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Proceedings Paper ; First published: 2013 Oct 2013 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Lubiński
  Konferencja: , Nice, 2000.06.14
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.600
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  76/175
  Autorzy: Karol Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Does the autonomic nervous system influence left ventricular diastolic function indices?
  Tytuł całości: W: 5th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound; 14th Annual Meeting of Korean Society of Echocardiography, Seoul, Korea 19-22. 05.2001 : Final Program & Abstracts Book
  Adres wydawniczy: [Seoul, 2001]
  Strony: s. 290
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/175
  Autorzy: Karol Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński, Elżbieta Kramarz, G[rzegorz] Gielerak, J[acek] Lewit.
  Tytuł: Does the autonomic nervous system influence left ventricular diastolic function indices?
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 5th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Seoul (Korea), May 19-22, 2001 / ed. Jong-Hoa Bae, Navin C. Nanda
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 2001
  Strony: s. 3-7, fig., bibliogr. 3 poz.
  ISBN: 978-88-3231-621-6
  Seria: International Proceedings Division
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/175
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, T[omasz] Makowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echocardiographic screening in patienets with essential hypertension in routine medical practice.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2002 : T. 9, streszczenia, s. 34
  Konferencja: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw; Central Clinical Hospital, Military School of Medicine, Warsaw; National Institute of Cardiology, Warsaw, Warsaw, 2002.09.05
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/175
  Autorzy: Karol Makowski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł równoległy: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 6, s. 601-608, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karol Makowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  80/175
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z echokardiografii.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1181-1184, [1], 2 tab., bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/175
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Środki kontrastujące w echokardiografii.
  Tytuł równoległy: Contrast agents in echocardiography.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 55-59, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/175
  Autorzy: E. Płońska, P. Lancellotti, Robert Olszewski.
  Tytuł: Niedomykalność mitralna analizowana w oparciu o metodę echokardiografii obciążeniowej.
  Tytuł całości: W: Niedomykalność zastawki mitralnej / pod red. Hanny Szwed
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIG-Press, 2003
  Strony: s. 77-92, il., bibliogr. 38 poz.
  ISBN: 83-89241-28-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/175
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Marian Cholewa, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Czynność lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Left ventricular function in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 331-335, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  84/175
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, A. Gackowski, R[obert] Olszewski, Z. Gąsior, J. Kasprzak, M. Maciejewski, A. Wojtarowicz, P. Gościniak.
  Tytuł: Value of dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease in women with aortic stenosis.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : 60, supl. 4 : International Congress on Valvular Disease, 8-10 May 2003, Kraków, Poland, Programme & Abstracts)., 47
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/175
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne na oddziale intensywnego nadzoru medycznego.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 36-38
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/175
  Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 19-23, il.
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/175
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzne badania kontrastowe.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 39-42, .
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/175
  Autorzy: Robert Olszewski, E. Płońska, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzny test obciążeniowy.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 29-35, tab.
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/175
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Wstępne doświadczenia z diagnostycznego zastosowania testu AxSYM BNP.
  Czasopismo: Abbott Voice
  Szczegóły: 2004, nr 1(7), s. 16-18, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/175
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, Robert Olszewski, Z. Gąsior, A. Gackowski, M. Maciejewski, L. Kamiński, I. Kossuth, P. Gościniak, J. Kasprzak.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z donutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u kobiet ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł równoległy: The value of dobutamine stress echocardiography for the diagnosis of coronary artery disease in women with stenosed aortic valve.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 95, 456-460, tab. 6, bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  91/175
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia roku 2004.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 15, 21-22
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/175
  Autorzy: Edyta Płońska, Maciej Lewandowski, Robert Olszewski, Małgorzata Peregud, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Rozpara, B. Bush, Eugenio Picano.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji aai ze stymulatora serca z uwzględnieniem chorych z przerostem lewej komory serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S35
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/175
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Karol Makowski, Mirosław Dziuk, Dariusz Michałkiewicz, Robert Olszewski, Andrzej Kowalczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Cechy zwyrodnienia zastawek a zmiany struktury lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Degenerative valvular and left ventricle structural changes in echocardiography in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 107, s. 496-498, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/175
  Autorzy: L. Markuszewski, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, R. Drobiński.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena rozkurczowej niewydolności lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of diastolic heart failure.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 20, 71-75, tab., 7 il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/175
  Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, A. Kośmider.
  Tytuł: Rola badania echokardiograficznego w rozpoznawaniu zatorowości płucnej.
  Tytuł równoległy: The role of echocardiography in pulmonary embolism diagnostics.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 20, 89-91, 3 il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/175
  Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, M. Rosiak, Dariusz Michałkiewicz, E. Koźluk, T. Grycewicz.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu ablacjii żył ołucnych. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during pulmonary vein ablation. Case report.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 97-99, 6 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/175
  Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, T. Grycewicz.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu nakłucia transseptalnego. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during transseptal puncture. Case report.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 100-103, 5 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/175
  Autorzy: W[iktor] N. Piechota, W[iesław] T. Piechota, J[olanta] Bejm, R[obert] Wierzbowski, D[ariusz] Michałkiewicz.
  Tytuł: Correlation of B type natriuretic peptides with clinical and echocardiographic parameters in heterogeneous population of patients with symptoms suggestive of heart failure.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2006 : Vol. 51, s. 164-167, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  99/175
  Autorzy: L. Markuszewski, R. Pietruszyński, Grzegorz Kamiński, W. Grabowicz.
  Tytuł: Echokardiograficzne zmiany u chorych na cukrzycę typu 2 po przebytym zawale serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiologica Excerpta
  Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 2, s. 110-115, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/175
  Autorzy: Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Beta-adrenolityki a diagnostyka i leczenie stabilnej choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 10, s. 127-128, 130-138, bibliogr. 57 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/175
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Robert Bodalski, Franciszek Walczak.
  Tytuł: Diagnostyka u pacjenta z zaburzeniami rytmu i wrodzoną anomalią układu sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-72, bibliogr. 61 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/175
  Autorzy: Maria Zawadzka-Byśko, Magdalena Zagrodzka, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Horszczaruk, Ewa Dziduszko-Fedorko.
  Tytuł: Współistnienie przetrwałego przewodu tętniczego i zespołu Blanda-White'a-Garlanda - opis przypadku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 10, s. 112-113, 115-124, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/175
  Autorzy: L. Kamiński, E. Płońska, A. Szyszka, M. Peregud, Robert Olszewski.
  Tytuł: Porównanie wybranych parametrów echokardiograficznych u sportowców poddanych różnym rodzajom treningu.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic examination of cardiac structure and function in male athletes of static and dynamic disciplines.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 117, s. 274-278, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  104/175
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków z wykorzystaniem analizy standardowego i uśrednionego elektrokardiogramu oraz badania echokardiograficznego.
  Tytuł równoległy: Detection of patients as risk for paroxysmal atrial fibrillation (PAF) by signal averaged P wave, standard ECG and echocardiography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 69-72, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Michałkiewicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  105/175
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński, Dariusz Michałkiewicz, Nikolina Roszczyk.
  Tytuł: Zależność między stężeniem hemoglobiny glikowanej a stopniem niewydolności rozkurczowej serca u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł równoległy: Glycosylated hemoglobin and left ventricular diastolic dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 121, s. 8-11, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Leszek Markuszewski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  106/175
  Autorzy: Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Wiesław Piechota, Jolanta Bejm.
  Tytuł: N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) in patients with arterial hypertension.
  Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 23-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  107/175
  Autorzy: Wiktor N. Piechota, Robert Wierzbowski, Wiesław T. Piechota, Jolanta Bejm, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: N-końcowy peptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) i albumina modyfikowana niedokrwieniem (IMA) w niedokrwieniu wysiłkowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and ischemia modified albumin (IMA) in exercise induced ischemia in patients with stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 1(7), s. 640-647, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  108/175
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: The prognostic value of stress tests in chronic heart failure.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2007 : 14, 4, 340-346, 2 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/175
  Autorzy: H. Becher, Robert Olszewski.
  Tytuł: Contrast media, ultrasound application in echocardiography.
  Tytuł całości: W: Encyclopedia of ultrasound
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Springer, 2007
  Strony: s. 1-3, il., bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/175
  Autorzy: R. Główczyńska, A.M. Budaj, Sebastian Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna sportowej przebudowy serca w zależności od wydolności sercowo-płucnej zawodowych piłkarzy.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 151
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/175
  Autorzy: R. Główczyńska, A.M. Budaj, S[ebastian] Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Zależność pomiędzy oceną echokardiograficzną funkcji rozkurczowej serca sportowca a wydolnością sercowo-płucną i obrazem elektrokardiograficznym zawodowych piłkarzy.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2007 : 9, supl.1, 41
  Uwagi: IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007. Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych w sesji plakatowej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/175
  Autorzy: A.M. Budaj, R. Główczyńska, S[ebastian] Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Zależność pomiędzy wydolnością sercowo-płucną zawodowych piłkarzy a funkcją skurczową lewej komory i charakterystyką przepływu przez zastawkę aortalną.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2007 : 9, supl.1, 41
  Uwagi: IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007. Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych w sesji plakatowej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/175
  Autorzy: Sebastian Szmit, Jacek Lewandowski, Maciej Siński, Zbigniew Gaciong, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w diagnostyce duszności wysiłkowej u chorego po przebytej zatorowości płucnej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 1, s. 77-89, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/175
  Autorzy: Renata Główczyńska, Anna M. Budaj, Sebastian Szmit, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej zawodowych sportowców.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 9 supl. 2, s. S 286, Abst. P248.
  Konferencja: , Poznań, 2008.09.25
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/175
  Autorzy: Renata Duchnowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik, G. Opolski.
  Tytuł: Trudności w monitorowaniu echokardiograficznym leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi - opis przypadku i przegląd zaleceń.
  Tytuł równoległy: Difficulties in echocardiographic monitoring of trastuzumab therapy in breast cancer patients: case report and review of recommendations.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 8, s. 895-898, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  116/175
  Autorzy: R. Grabysa, Marian Cholewa.
  Tytuł: Przerost lewej komory u chorych na nadciśnienie tętnicze z upośledzoną filtracją kłębuszkową.
  Tytuł równoległy: Left ventricular hypertensive patients with diminished glomerular filtration rate.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 148, 309-314, 4 tab., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/175
  Autorzy: Karol Makowski, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Echokardiografia w stabilnej chorobie wieńcowej. Rutynowo u każdego czy u wybranych chorych?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 53-60, bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/175
  Autorzy: L. Markuszewski, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
  Strony: s. 219-224
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/175
  Autorzy: L. Markuszewski, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
  Tytuł: Echokardiografia kontrastowa.
  Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
  Strony: s. 238-243
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/175
  Autorzy: L. Markuszewski, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
  Tytuł: Echokardiografia przezprzełykowa.
  Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
  Strony: s. 225-229, : tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/175
  Autorzy: Jolanta Urszula Korzeniowska.
  Tytuł: Porównanie wartości prognostycznych parametrów echokardiograficznych oraz wybranych markerów biochemicznych oznaczanych seryjnie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych interwencyjnie. Praca doktorska / Jolanta Urszula Korzeniowska ; Wojskowy Instytut Medyczny.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
  Strony: 151 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 236 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: Prof. Marian Cholewa
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/175
  Autorzy: Sebastian Szmit, M. Zagrodzka, M. Kurzyna, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sunitinib malate a receptor tyrosine kinase inhibitor, is effective in the treatment of restrictive heart failure due to heart metastases from renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Cardiology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 114, nr 1, s. 67-71, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0008-6215
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.637
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  123/175
  Autorzy: P. Suwalski, G[rzegorz] Suwalski, A[nna] Witkowska, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Successful surgical ablation of atrial fibrilation reduces risk of late major adverse cardiac and cerebrovascular event.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S105, Abst. C13-10.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  124/175
  Autorzy: M. Rostek, A. Hrynkiewicz-Szymańska, W. Pitko-Pietkiewicz, Konrad Tkaczewski, M. Dłużniewski.
  Tytuł: Wstrząs kardiogenny w przebiegu zespołu tako-tsubo u młodego mężczyzny.
  Tytuł równoległy: Cardiogenic shock secondary to the tako-tsubo syndrome in young male patient.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2010 : T. 68, nr 8, s. 942-945, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Robert Ryczek, Aleksandra Chudzicka.
  Tytuł: Nowotwory serca o różnej lokalizacji : cztery jamy - cztery przypadki.
  Tytuł równoległy: Cardiac tumors located of different areas : four cardiac chambers - four cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 5-8, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/175
  Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska.
  Tytuł: Tętnicze nadciśnienie płucne w praktyce reumatologa: podstępny początek - poważne konsekwencje. Znaczenie wczesnego rozpoznania.
  Tytuł równoległy: Pulmonary arterial hypertension in rheumatological practice: insidious beginning - severe consequences. The importance of early diagnosis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 5, s. 293-300, il., tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/175
  Autorzy: Robert Olszewski, H. Becher.
  Tytuł: Echokardiografia w 2009 roku.
  Tytuł równoległy: Echocardiography in 2009.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 40, s. 9-15, il., bibliogr.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/175
  Autorzy: Katarzyna Czerwińska, Ewa Orłowska-Baranowska, Adam Witkowski, Marcin Demkow, Elżbieta Abramczuk, Piotr Michałek, Lidia Greszata, Patrycjusz Stokłosa, Krzysztof Kuśmierski, Jarosław Kowal, Janina Stępińska.
  Tytuł: Transapical aortic valve implantation - a rescue procedure for patients with aortic stenosis and "porcelain aorta".
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 528-532, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Jul 11 ; Autor korespondencyjny: Ewa Orłowska-Baranowska
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.214
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  129/175
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Robert Ryczek, Paweł Smurzyński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Resolution of exercise oscillatory ventilation with adaptive servoventilation in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration preliminary study.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 12, s. 1266-1271, bibliogr., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/175
  Autorzy: Robert Ryczek, Paweł Krzesiński, Paweł Krzywicki, Paweł Smurzyński, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Two-dimensional longitudinal strain for the assessment of the left ventricular systolic function as compared with conventional echocardiographic methods in patients with acute coronary syndromes.
  Tytuł równoległy: Odkształcenie podłużne obrazu dwuwymiarowego w ocenie funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w porównaniu z klasycznymi metodami echokardiograficznymi.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 4, s. 357-362, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2011 April 26 ; Autor korespondencyjny: Robert Ryczek
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  131/175
  Autorzy: Magdalena Dylewska, Jerzy Przedlacki, Małgorzata Żukowska, Małgorzata Jankowska, Jadwiga Rojek-Trębicka, Anna Kochmann-Golc, Magdalena Sowa, Paweł Żebrowski, Stanisław Niemczyk, Magdalena Wypych-Birecka, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Częstość występowania zwapnień w płucach i ich wpływ na czynność oddechową u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
  Tytuł równoległy: Frequency of pulmonry calcification and its influence on respiratory function in patient with chronic kidney disease.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 3, s. 163-170, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/175
  Autorzy: Anna Kaźmierczak-Dziuk.
  Tytuł: Pozawałowa niewydolność serca - optymalne leczenie według współczesnych standardów. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Congestive heart failure - optimal tratment according to contemporary guidelines - the case report.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 3, s. 241-246, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/175
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Magdalena Kostkiewicz, Mieczysław Pasowicz, Tomasz Miszalski-Jamka, Andrzej Szyszka, Piotr Lipiec, Andrzej Gackowski, Tomasz Kukulski, Mirosław Dziuk, Cezary Kępka, Mariusz Skowerski, Zbigniew Gąsior, Jerzy Walecki, Piotr Szymański, Katarzyna Mizia-Stec, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman, Piotr Podolec, Piotr Pruszczyk, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Choroba wieńcowa - obrazowanie żywotności mięśnia sercowego. Część 2 : zastosowanie badań radioizotopowych. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease. Part 2 : current role of radionuclide imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 8, s. 857-865, bibliogr. 111 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska-Gościniak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  134/175
  Autorzy: Andrzej Gackowski, Tomasz Miszalski-Jamka, Karol Miszalski-Jamka, Jan Głowacki, Mirosław Dziuk, Piotr Szymański, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Edyta Płońska-Gościniak.
  Tytuł: Choroby osierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Część 1. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Contemporary imaging of pericardial diseases. Part 1. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 12, s. 1302-1308, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Gackowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  135/175
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Kardiodepresyjna reakcja neurokardiogenna w odpowiedzi na iniekcję dożylną u młodych zdrowych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu omdleniowego - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Cardiodepressive neurocardiogenic reaction in response to intravenous injection in healthy young men without a prior history of syncope - report of two cases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 361-366, bibliogr.15 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/175
  Autorzy: Marta Cissowska, Jarosław Kowal, Dariusz Michałkiewicz, Anna Kaźmierczak-Dziuk.
  Tytuł: Bradykardia z towarzyszącymi zespołami MAS u 87 letniej chorej, w przebiegu zaburzeń stymulacji spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem elektrody przedsionkowej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Bradycardia with MAS syndrome in 87 years old female patient in the course of stimulation disorders caused by mechanical damage of atrial electrode - a case report.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 2, s. 148-157, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/175
  Autorzy: Piotr Lipiec, Edyta Płońska-Gościniak, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos, Jan Z. Peruga, Piotr Szymański, Mirosław Dziuk, Jerzy Walecki, Cezary Kępka, Jarosław D. Kasprzak.
  Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń
  Tytuł: Bezpieczeństwo nieinwazyjnych technik obrazowania serca i naczyń. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Safety of non-invasive cardiovascular imaging techniques. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 3, s. 301-307, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Lipiec
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  138/175
  Autorzy: Anna Klisiewicz, Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Edyta Płońska-Gościniak, Piotr Hoffman, Mirosław Dziuk.
  Grupa badawcza: Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (18 autorów)
  Tytuł: Choroby aorty we współczesnej diagnostyce obrazowej. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Aortae diseases in contemporary imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 6, s. 640-649, bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: Published online: 2013 Jun 18 ; Autor korespondencyjny: Anna Klisiewicz
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  139/175
  Autorzy: Andrzej Gackowski, Tomasz Miszalski-Jamka, Karol Miszalski-Jamka, Jan Głowacki, Mirosław Dziuk, Piotr Szymański, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Edyta Płońska-Gościniak.
  Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (24 autorów)
  Tytuł: Choroby osierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Część 2. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Contemporary imaging of pericardial diseases. Part 2. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 1, s. 92-98, bibliogr. 37 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  140/175
  Autorzy: Janusz Kochanowski, Radosław Piątkowski, Anna Budaj-Fidecka, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Piotr Scisło, Michał Marchel, Edyta Płońska-Gościniak, Grzegorz Opolski, Janina Stepińska, Mirosław Dziuk.
  Grupa badawcza: Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (24 autorów)
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Część 1. Echokardiografia. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Contemporary imaging of infective endocarditis. Part 1. Echocardiography. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 12, s. 1310-1316, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Published online: 2013 Dec 13 ; Autor korespondencyjny: Janusz Kochanowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  141/175
  Autorzy: M. Kiliszek, P. Lodziński, E. Koźluk, G. Opolski.
  Tytuł: Lack of movement of the cardiac silhouette in fluoroscopy is an early sign of pericardial fluid during catheter ablation: a three-case report.Zanik ruchomości zarysu serca we fluoroskopii jako wczesny objaw płynu w worku osierdziowym podczas ablacji: opis trzech przypadków.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 4, s. 432, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  142/175
  Autorzy: Agata Leśniak-Sobelga, Zbigniew Gąsior, Magdalena Kostkiewicz, Jolanta Miśko, Krzysztof Rytlewski, Piotr Podolec, Edyta Płońska-Gościniak, Mirosław Dziuk.
  Grupa badawcza: Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (22 autorów)
  Tytuł: Współczesna kardiologiczna diagnostyka obrazowa w ciąży. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Cardiac contemporary imaging during pregnancy. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 11, s. 1194-1203, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Leśniak-Sobiega
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  143/175
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Agata Galas, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u żołnierzy kandydatów do służby poza granicami kraju. Nowa perspektywa badań epidemiologicznych i zachowań prozdrowotnych w populacji generalnej Sił Zbrojnych.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk factors among soldiers-candidates for service abroad. The new perspective of epidemiological studies and pro-health behaviors in general population of the Armed Forces.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s.387-394, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/175
  Autorzy: Radosław Grabysa, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Echocardiographic markers of left ventricular dysfunction among men with uncontrolled hypertension and stage 3 chronic kidney disease.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, s. 838-845, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2013 Oct 9
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  145/175
  Autorzy: Agata Krzesiak-Łodyga, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Echokardiograficzne metody oceny funkcji rozkurczowej lewej komory - aktualny stan wiedzy.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic methods for assessment of left ventricular diastolic dysfunction - state of the art.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2013 : T. 35, nr 206, s. 63-66, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  146/175
  Autorzy: Andrzej Mazurek.
  Tytuł: Scyntygrafia płuc skojarzona z tomografią komputerową wykonana za pomocą hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznawaniu zatorowości płucnej. Praca doktorska / Andrzej Mazurek, Zakład Medycyny Nuklearnej CSK MON WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
  Strony: 94 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 47 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. - [Obrona : 02.07.2013 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/175
  Autorzy: B. Franczyk-Skóra, A. Gluba, Robert Olszewski, M. Banach, J. Rysz.
  Tytuł: Heart function disturbances in chronic kidney disease - echocardiographic indices.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 6, s. 1109-1116, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Uwagi: Three authors are partially supported by The Healthy Aging Research Center project (REGPOT-2012-2013-1, 7FP).
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.030
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  148/175
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Elektrokardiografczne i echokardiografczne cechy przerostu mięśnia lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Suppl. A, s. 1, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2014.03.05
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/175
  Autorzy: Z. Trawiński, J. Wójcik, A. Nowicki, A. Balcerzak, Robert Olszewski, Emilia Frankowska, Arkadiusz Zegadło, Paweł Rydzyński.
  Tytuł: Assessment of left ventricle phantom wall compressibility by ultrasound and computed tomography methods.
  Czasopismo: Hydroacoustics
  Szczegóły: 2014 : T. 17, s. 211-218, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1642-1817
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  Adres url:

  150/175
  Autorzy: Katarzyna Mizia-Stec, Katarzyna Wit, Katarzyna Gruszczyńska, Maciej T. Wybraniec, Elżbieta Katarzyna Biernacka, Łukasz A. Małek, Andrzej Szyszka, Jarosław D. Kasprzak, Edyta Płońska-Gościniak, Łukasz Szumowski, Mirosław Dziuk.
  Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (25)
  Tytuł: Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory we współczesnym obrazowaniu. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in contemporary imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 72, nr 1, s. 71-82, bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Tomasz Wybraniec
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  151/175
  Autorzy: Piotr Scisło, Michał Marchel, Gilbert Habib, Janusz Kochanowski, Radosław Piątkowski, Piotr Hoffman, Andrzej Kutarski, Janina Stępińska, Grzegorz Opolski, Edyta Płońska-Gościaniak, Mirosław Dziuk.
  Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (24 autorów)
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Sztuczne zastawki, urządzenia wszczepialne, lokalizacja prawokomorowa. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Contemporary imaging of infective endocarditis. Infective endocarditis on prosthetic valves, implantable devices and right-sided location. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 72, nr 4, s. 393-400, bibliogr. 26 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  152/175
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzne i echokardiograficzne cechy przerostu mięśnia lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Electrocardiographic and echocardiographic features of left ventricular hypertrophy in patients with hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 3, s. 323-328, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/175
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, A[nna] Kazimierczak, G[rzegorz] Gielerak, P[aweł] Smurzyński.
  Tytuł: Thoracic fluid content is related with echocardiographic abnormalities and N-terminal pro-brain natriuretic peptide concentration in stable chronic heart failure.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2015 : Vol. 17, Suppl. 1, s. 207, Meeting Abstract: P956.
  Konferencja: European Society of Cardiology jointly with Heart Failure Association of the ESC, Seville, 2015.05.23
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  154/175
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Sex determines cardiovascular hemodynamics in hypertension.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 29, nr 10, s. 610-617, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jan 29 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.833
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  155/175
  Autorzy: Bartosz Lasota, Piotr Pysz, Mariusz Skowerski, Maciej Haberka, Andrzej Gackowski, Edyta Płońska-Gościniak, Mirosław Dziuk, Zbigniew Gąsior.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa nowotworów serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2015 : T. 14, nr 11-12, s. 19-42, bibliogr. 55 poz., sum.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/175
  Autorzy: Z. Oko-Samowska, M. Pyda, O. Trojanowska, A. Klisiewicz, T. Kukulski, Mirosław Dziuk, E. Płońska-Gościniak.
  Red. supl.: Edyta Płońska-Gościniak
  Tytuł: Kardiomiopatia przerostowa we współczesnej diagnostyce obrazowej. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Imaging in hypertrophic cardiomyopathy. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 73, supl. 5, s. 39-59, bibliogr. 183 poz.
  Uwagi: Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń: Edyta Płońska-Gościniak, Magdalena Kostkiewicz, Mirosław Dziuk [et. al.]
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.878
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  157/175
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Magdalena Potapowicz-Krysztofiak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych na nadciśnienie tętnicze - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Hemodynamical conditions of exercise capacity in patients with arterial hypertension - preliminary report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 3, s. 244-252, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/175
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Impedance diastolic to systolic wave ratio (O/C ratio) as a marker of left ventricular diastolic function in arterial hypertension.
  Tytuł równoległy: Impedancyjny wskaźnik stosunku fali rozkurczowej do skurczowej (O/C ratio) jako marker funkcji rozkurczowej lewej komory w nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 4, s. 293-300, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/175
  Autorzy: Agnieszka Próchnicka.
  Tytuł: Ultrafiltracja otrzewnowa jako alternatywna metoda leczenia zastoinowej niewydolności serca opornej na leczenie farmakologiczne. Praca doktorska / Agnieszka Próchnicka, Klinika Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: 87, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 66 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz. - [Obrona : 10.11.2015 r.].
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/175
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Wojciech Braksator, Mirosław Dziuk, Andrzej Gackowski, Jarosław D. Kasprzak, Barbara Lichodziejewska, Piotr Lipiec, Andrzej Minczykowski, Zofia Oko-Samowska, Grzegorz Piotrowski, Michał Plewka, Piotr Pruszczyk, Danuta Sorysz, Andrzej Szyszka, Karina Wierzbowska-Drabik, Beata Zaborska.
  Tytuł: Standardy kardiologiczne 2015 okiem echokardiografisty.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Edyty Płońskiej-Gościniak; współred.: W. Braksator, Mirosław Dziuk, A. Gackowski, J.D. Kasprzak, B. Lichodziejewska, P. Lipiec, A. Minczykowski, Z. Oko-Sarnowska, G. Piotrowski, M. Plewka, P. Pruszczyk, D. Sorysz, A. Szyszka, K. Wierzbowska-Drabik, B. Zaborska.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: 160 s. , il., tab. , 27 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Miejsce druku: : Pabianickie Zakłady Graficzne S.A.
  ISBN: 978-83-64153-38-9
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/175
  Autorzy: Marta B. Marciniak-Emmons, Maciej Sterliński, Paweł Syska, Aleksander Maciąg, Michał M. Farkowski, Bohdan Firek, Mirosław Dziuk, Dariusz Zając, Mariusz Pytkowski, Hanna Szwed.
  Tytuł: New diagnostic pathways urgently needed. Protocol of PET Guidance I pilot study: positron emission tomography in suspected cardiac implantable electronic device-related infection.Nowe schematy diagnostyczne. Protokół badania pilotażowego PET Guidance I: pozytonowa tomografia emisyjna u chorych z podejrzeniem infekcji związanej z wszczepialnym urządzeniem do elektroterapii serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 74, nr 1, s. 47-52, bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2015 Jun 23 ; Autor korespondencyjny: Maciej Sterliński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  162/175
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Robert Ryczek, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Association of central sleep apnea with impaired heart structure and cardiovascular hemodynamics in patients with chronic heart failure.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2016 : Vol. 22, s. 2989-2998, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Aug 25 : Autor korespondencyjny: Anna Kazimierczak
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.585
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:
  Adres url:

  163/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Przydatność echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych w wykrywaniu subklinicznych zaburzeń funkcji skurczowej lewej komory, ich związku z funkcją rozkurczową oraz odwracalności pod wpływem leczenia hipotensyjnego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of speckle tracking echocardiography for detection of subclinical left ventricular systolic dysfunction, its relations to diastolic function and reversibility under hypotensive treatment.
  Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 3-4 czerwca 2016 r.
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2016]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Konferencja: Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ SUM / II Oddział Kardiologii GCM w Katowicach-Ochojcu., Katowice, 2016.06.03
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/175
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Wiesław Piechota, Paweł Smurzyński, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Echocardiographic assessment and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in hypertensives with metabolic syndrome.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 26, nr 2, s. 295-301, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.262
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  165/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Cushing's disease: subclinical left ventricular systolic and diastolic dysfunction revealed by speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, Article Number: 222, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.519
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  166/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging reveal beneficial effect of pharmacotherapy in hypertensives with asymptomatic left ventricular dysfunction.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Hypertension
  Szczegóły: 2017 : Vol. 11, nr 6, s. 334-342, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 8 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1933-1711
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.615
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  167/175
  Autorzy: B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[gnieszka] Jurek, P[aweł] Krzesiński, P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, A[nna] Kazimierczak, R[obert] Wierzbowski, M[ałgorzata] Banak, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna chorych z rzadkimi chorobami przysadki.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic evaluation of patients with rare pituitary diseases.
  Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PolEcho 2018, Katowice, 11.05.2018 - 12.05.2018
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2018]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/175
  Autorzy: Justyna Chałubińska-Fendler, Lukasz Graczyk, Grzegorz Piotrowski, Krystyna Wyka, Zuzanna Nowicka, Bartłomiej Tomasik, Jacek Fijuth, David Kozono, Wojciech Fendler.
  Tytuł: Lipopolysaccharide-binding protein is an early biomarker of cardiac function after radiation therapy for breast cancer.
  Czasopismo: International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
  Szczegóły: 2019 : Vol. 104, nr 5, s. 1074-1083, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Fendler
  ISSN: 0360-3016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.859
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  169/175
  Autorzy: Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Rudnik, Monika Gawałko, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Katarzyna Starzyk, Iwona Gorczyca, Anna Szymańska, Mirosław Dłużniewski, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Damian Kaufmann, Magdalena Mizia-Szubryt, Maciej T. Wybraniec, Maciej Haberka, Michał Kucio, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Katarzyna Wilk, Paweł Burchardt, Kinga Gościńska-Bis, Jarosław Hiczkiewicz, Katarzyna Łojewska, Marek Koziński, Błażej Michalski, Andrzej Tomaszewski, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: The rationale and design of the LATTEE registry - the first multicenter project on the Scientific Platform of the "Club 30" of the Polish Cardiac Society.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2019 : T. 77, nr 11, s. 1078-1080, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Epub 2019 Oct 1 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.874
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  170/175
  Autorzy: Mariusz Foryś.
  Tytuł: Przydatność analizy standardowego elektrokardiogramu w ocenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Praca doktorska / Mariusz Foryś, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 61 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 81 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Kramarz. - [Obrona : 19.05.2020]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  171/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Correlations between left ventricular and left atrial function assessed by speckle tracking echocardiography in patients with treated well-controlled arterial hypertension.
  Czasopismo: Cardiology Research and Practice
  Szczegóły: 2021 : Vol. 2021, Art. ID 6674081, s. 1-8, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Apr 12 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 2090-8016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.866
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  172/175
  Autorzy: James S. Gammie, Krzysztof Bartuś, Andrzej Gackowski, Piotr Szymański, Agata Bilewska, Mariusz Kusmierczyk, Bogusław Kapelak, Jolanta Rzucidlo-Resil, Alison Duncan, Rashmi Yadav, Steve Livesey, Paul Diprose, Gino Gerosa, Augusto D'Onofrio, Demetrio Pittarello, Paolo Denti, Giovanni La Canna, Michele De Bonis, Ottavio Alfieri, Judy Hung, Piotr Kolsut, Michael N. D'Ambra.
  Tytuł: Safety and performance of a novel transventricular beating heart mitral valve repair system: 1-year outcomes.
  Czasopismo: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2021 : Vol. 59, nr 1, s. 199-206, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Oct 10 ; Autor korespondencyjny: James S. Gammie
  ISSN: 1010-7940
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.191
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  173/175
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska.
  Tytuł: Limited usefulness of resting hemodynamic assessments in predicting exercise capacity in hypertensive patients.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2021 : Vol. 35, nr 7, s. 613-620, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jun 25 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Kurpaska
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.012
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  174/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Krystian Krzyżanowski, Marek Kiliszek.
  Tytuł: Correlations between left atrial strain and left atrial pressures values in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 79, nr 11, s. 1223-1230, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 2 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.108
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  175/175
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Barbara Domino, Andrzej Chciałowski, Małgorzata Maciorowska, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Echocardiographic assessment of cardiac function after mild coronavirus disease 2019: A preliminary report.
  Czasopismo: Journal of Clinical Ultrasound
  Szczegóły: 2022 : Vol. 50, nr 1, s. 17-24, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 30 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 0091-2751
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.910
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM