WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ECHOKARDIOGRAFIA - METODY
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/40
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Badania kontrastowe w echokardiografii dwuwymiarowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, 681-687, ryc., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/40
Autorzy: Jerzy Adamus, Leszek Kubik.
Tytuł: Dwuwymiarowa echokardiografia w rozpoznawaniu samoistnego zerwania nici ścięgnistej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, 709--718, ryc., tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/40
Autorzy: Jerzy Adamus, Leszek Kubik.
Tytuł: Przypadek zerwania pojedynczej nici ścięgnistej zastawki trójdzielnej rozpoznany za pomocą dwuwymiarowej echokardiografii.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, 719-722, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/40
Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Cwetsch, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Zastosowanie badań kontrastowych w echokardiografii dwuwymiarowej. Cz.1 : Przeciek międzyprzedsionkowy typu otworu drugiego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 6, 357-364, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/40
Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Zastosowanie badań kontrastowych w echokardiografii dwuwymiarowej. Cz.2 : Niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 6, 365-372, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/40
Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Echokardiografia dwuwymiarowa i dopplerowska w diagnostyce wrodzonych wad serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 716-723, ryc.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/40
Autorzy: Wojciech Marciniak.
Tytuł: Ocena wielkości przecieku międzyprzedsionkowego u dorosłych metodą echokardiograficzno-dopplerowską. Praca doktorska / Wojciech Marciniak ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Zakład Kardiometrii w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
Strony: [2], 92 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 65 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. Wanda Wysznacka-Aleksandrow.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/40
Autorzy: Elżbieta Bartnikowska, Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski.
Tytuł: The effect of transoesophageal fast atrial pacing on free fatty acids and lipid peroxides levels in blood of healthy subjects and patients with coronary heart disease.
Tytuł całości: W: 3rd International Symposium on Lipid Metabolism in the Normoxic and Ischemic Heart, Rotterdam, the Netherlannds, 9-10 September 1991 r.
Adres wydawniczy: [Rotterdam, 1991]
Strony: s. 54
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/40
Autorzy: Norbert Lower.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii dopplerowskiej do oceny czynności lewej komory serca oraz niedomykalności zastawki dwudzielnej po zawale. Praca doktorska / Norbert Lower ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: [3], 123 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. Jerzy Adamus.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/40
Autorzy: Marian Cholewa, Zenon Gawor, Konstanty Markiewicz, Lech Górski, Alina Skorykow-Sapińska, Zygmunt Sadowski, Hanna Szwed, Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszczyk, Kajetan Poprawski, Felicja Kozłowska.
Tytuł: Wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej za pomocą wybranych metod nieinwazyjnych.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Kazimierz Jasiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Kardiologii, 1993
Strony: [2], 70 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. 87 poz.
Seria: Biblioteka Kardiologiczna ; 41
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/40
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Choroba niedokrwienna serca. Wartość diagnostyczna echokardiografii przy stymulacji przezprzełykowej.
Tytuł równoległy: Diagnostic value of echocardiography combined with transoesophageal atrial pacing in coronary artery disease / [Aut.] Andrzej Sieńko, Michał Wierzchowiecki, Tadeusz Krzyś, Marek Michalski, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 2, 98-105, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/40
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Chorzy z arytmią komorową i omdleniami. Znaczenie prognostyczne stymulacji komór. Porównanie dwóch modeli postępowania.
Tytuł równoległy: Programmed ventricular stimulation as a prognostic test in patients with syncope and complex ventricular arrhythmias. Comparison of two strategies used for identification of high-risk patients.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 390-395, ryc., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/40
Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Bogna Foss-Nieradko, Robert Olszewski, Ewa Roszczyk, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
Tytuł: Czy kardiowersja elektryczna jest bezpieczna u chorych z migotaniem przedsionków trwającym powyżej 48 godzin po wykluczeniu obecności skrzeplin w jamach serca za pomocą przezprzełykowego badania echokardiograficznego?
Tytuł równoległy: Is electrical cardioversion safe in patients with atrial fibrillation lasting more than 48 hours after exclusion of intracardiac thrombi by transoesophageal echocardiography?
Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
Szczegóły: 1996 : 6, 2, 62-69, bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/40
Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Improved ventricular function assessment using echogen and harmonic imaging preliminary results.
Tytuł całości: W: 4th Central European Symposium on Echocardiography, Łódź, Poland, 15-17 October, 1998: Abstract Book
Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
Strony: s. 126
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/40
Autorzy: A. Lange, P. Pałka, Robert Olszewski, Thomas Anderson, Jerzy Adamus, G. R. Sutherland, K. A. A. Fox.
Tytuł: Three-dimensional echocardiographic evaluation of left ventricular volume : Comparison of Doppler myocardial imaging and standard gray-scale imaging with cineventriculography-an in vitro and in vivo study.
Czasopismo: Am. Heart J.
Szczegóły: 1998 : Vol 135, nr 6 Part 1, s. 970-979, il., bibliogr.
ISSN: 0002-8703
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.850
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/40
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Quantitative evaluation of aortic atherosclerosis by dynamic three-dimensional echocardiography / [Aut.] Jarosław Drożdż, Marcin Zwierzak, Jarosław D. Kasprzak, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Krystyna Rafalska, Maria Krzemińska-Pakuła ; koment. Jerzy Adamus.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 50, 2, 130-139, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Uwagi: (Tekst równolegle w jęz.polskim : Miażdżyca aorty piersiowej. Ilościowa ocena stopnia zaawansowania metodą dynamicznej echokardiografii trójwymiarowej.)
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/40
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski.
  Tytuł: Środki cieniujące w echokardiografii.
  Tytuł równoległy: Contrast agents in echocardiography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 38, s. 78-81, bibliogr. 40 poz., sum
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  18/40
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Andrzej Cwetsch, P. Fijałkowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ trimetazydyny na wybrane wskaźniki echokardiograficzne i wskaźnik stresu oksydacyjnego u chorych na chorobę wieńcową i z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych hemodializami - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Influence of trimetazidine on echocardiography parameters and free radical stress index in coronary disease and end-stage renal failure patients treated by hemodialysis - preliminary communication.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 589-594, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  19/40
  Autorzy: Robert Olszewski, E. Płońska, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of myocardial viability.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 4, s. 193-195, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/40
  Autorzy: Robert Olszewski, Janusz Warmiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Urazy serca.
  Tytuł równoległy: Cardiac trauma.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1152-1155, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/40
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Mirosław Pieróg, Jacek Legutko, Anna Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, 35-40, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/40
  Autorzy: L. Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, M. Pieróg, J. Legutko, A. Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/40
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 24-28
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/40
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch.
  Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2004 : 11, streszcz. : VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter abd Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku, 20, [abstr. 76]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/40
  Autorzy: Edyta Płońska, Eugenio Picano, Maciej Lewandowski, Małgorzata Peregud, Robert Olszewski, Andrzej Wojtarowicz, Piotr Gościniak, Tomasz Rozpara.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji AAI ze stymulatora serca.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and prognostic value of stress echo-pacing in patients with implanted AAI pace-maker.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 109, s. 10-15, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  26/40
  Autorzy: L. Markuszewski, M. Rosiak, A. Bissinger, W. Grabowicz, T. Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
  Tytuł równoległy: Coronary sinus morphology - the intracardiac echocardiography study.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 218-222, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/40
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Cwetsch, Michał Chudzik.
  Tytuł: Optymalizacja lokalizacji elektrody komorowej układu stymulującego pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
  Tytuł równoległy: Right ventricle pacing site optimization guided by intracadiac echocardiography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 124, s. 314-318, bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  28/40
  Autorzy: Harald Becher, Robert Olszewski.
  Tytuł: Current indications for contrast echocardiography.
  Czasopismo: European Cardiovascular Disease
  Szczegóły: 2007 : Vol. 3, nr 2, s. 44-48, bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  29/40
  Autorzy: Robert Olszewski, J. Timperey, C. Szmigielski, M. Monaghan, P. Nihoyannopoulis, R. Senior, H. Becher.
  Tytuł: The clinical applications of contrast echocardiography.
  Czasopismo: European Journal of Echocardiography
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 3, s. S13-S23, bibliogr. 55 poz., sum.
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  30/40
  Autorzy: Renata Główczyńska, Sebastian Szmit, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Meandry diagnostyki choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 1, s. 61-62, 64-66, 68-73, 91, bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/40
  Autorzy: H. Becher, Robert Olszewski.
  Tytuł: Prognosebeurteilung von KHK-Patienten : Die Rolle der Stressechokardiografie.
  Czasopismo: Kadiologie up2date
  Szczegóły: 2008, 4, 247-258, 4 tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: DE
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/40
  Autorzy: Robert Olszewski, H. Becher.
  Tytuł: Contrast echocardiography. Current indications.
  Czasopismo: Asian Hosp. Healthcare Manag.
  Szczegóły: 2009 : 18, 23-26, tab., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/40
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz, Karol Makowski, Zbigniew Podgajny, Norbert Szaluś, Marek Ruchala, Ewelina Szczepanek, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Prospective echocardiographic evaluation of patients with endogenous subclinical hyperthyroidism and after restoring euthyroidism.
  Czasopismo: Clinical Endocrinology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 74, nr 4, s. 501-507, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kamiński
  ISSN: 0300-0664
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.168
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  34/40
  Autorzy: M. Śpiewak, E.K. Biernacka, Ł. A. Małek, J. Miśko, M. Kowalski, B. Miłosz, J. Petryka, M. Żabicka, W. Rużyłło.
  Tytuł: Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patients with and without right ventricular tract obstruction.
  Czasopismo: Eur. J. Radiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 80, nr 2, s. e164-e168, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0720-048X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.606
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  35/40
  Autorzy: M. Śpiewak, E.K. Biernacka, Ł. A. Małek, J. Petryka, M. Kowalski, B. Miłosz, M. Żabicka, J. Miśko, W. Rużyłło.
  Tytuł: Right ventricular outflow tract obstruction as a confounding factor in the assessment of the impact of pulmonary regurgitation on the right ventricular size and function in patients after repair of tetralogy of Fallot.
  Czasopismo: J. Magn. Reson. Imaging
  Szczegóły: 2011 : Vol. 33, nr 5, s. 1040-1046, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  ISSN: 1053-1807
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.698
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  36/40
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Magdalena Kostkiewicz, Mieczysław Pasowicz, Tomasz Miszalski-Jamka, Andrzej Szyszka, Piotr Lipiec, Andrzej Gackowski, Tomasz Kukulski, Mirosław Dziuk, Cezary Kępka, Mariusz Skowerski, Zbigniew Gąsior, Jerzy Walecki, Piotr Szymański, Katarzyna Mizia-Stec, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman, Piotr Podolec, Piotr Pruszczyk, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Choroba wieńcowa - obrazowanie żywotności mięśnia sercowego, część 1: zastosowanie echokardiografii i rezonansu magnetycznego. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease, part 1: current role of echocardiography and CMR. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 7, s. 744-755, bibliogr. 78 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska-Gościniak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  37/40
  Autorzy: R[obert] Olszewski.
  Tytuł: Technika śledzenia markera akustycznego - nowa metoda do oceny odkształcenia mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Speckle-tracking echocardiography : a new technique for assessing myocardial function.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2012, Supl. 1, s.18
  Uwagi: XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Olsztyn, 31 maja - 02 czerwca 2012.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/40
  Autorzy: S[ebastian] Osiecki, S[tanisław] Piszczek, E[wa] Witkowska-Patena, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Exercise MPI coupled with impedance cardiography for better cardiac workload assessment - preliminary results.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2017 : Vol. 44, Suppl. 2, s. S587, EP-0369
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Vienna, 2017.10.21
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/40
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Marta Mielniczuk, Robert Ryczek, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Myocarditis successfully diagnosed and controlled with speckle tracking echocardiography.
  Czasopismo: Cardiovascular Ultrasound
  Szczegóły: 2020 : Vol. 18, nr 1, art. nr 19, s. 1-4, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Published: 12 June 2020 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1476-7120
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.062
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  40/40
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Agnieszka Jurek, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Left heart dysfunction in acromegaly revealed by novel echocardiographic methods.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 11, Article Number: 418, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jun 24 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.555
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM