WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ELEKTROENCEFALOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/32
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Kliniczne i doświadczalne badania EEG, nad wpływem urazu głowy na barbiturową reakcję wrzecionową (BRW).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 955-958, 6 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/32
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Badanie elektroencefalograficzne w migrenie.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 3, 337-341, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/32
Autorzy: Stanisław Zalejski, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Wartość badań elektroencefalograficznych w rozpoznawaniu padaczki u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Value of electroencephalography for diagnosis of epilepsy in soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 277-280, ryc., tab., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/32
Autorzy: Karol Chmielowski.
Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej scyntygrafii mózgu w porównaniu z badaniami kontrastowymi i elektroencefalografią. Praca doktorska / Karol Chmielowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
Strony: 85 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 58 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk doc. dr hab. med. Zbigniew Toth
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/32
Autorzy: Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański.
Tytuł: Kliniczna wartość badania EEG w przypadkach zatrucia środkami nasennymi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 287-288
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/32
Autorzy: Stanisław Zalejski, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ dwufenylhydantoiny (DPH) na zapis EEG u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: Diphenylhydantoin effect on EEG curves in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 6, 617-620, ryc. 2, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: Posiedzenie Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/32
Autorzy: Barbara Ligęzińska, Władysław Nowakowski, Henryk Szymański.
Tytuł: Wpływ promieniowania rentgenowskiego na bioelektryczną czynność mózgu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 328-332, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/32
Autorzy: Karol Chmielowski, Maria Małowidzka, Wiesław Forgalski.
Tytuł: Scyntygrafia i elektroencefalografia w wykrywaniu lokalizacji guzów śródczaszkowych.
Tytuł równoległy: Scintigraphy and electroencephalography in the detection and localization of intracranial tumours.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : T. 62, nr 9-10, s. 569-576, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/32
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
Tytuł: Przydatność 24-godzinnego zapisu EEG w rozpoznawaniu padaczki.
Tytuł równoległy: Usefulness of 24-hour EEG recording in epilepsy diagnosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 4, 293-298, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/32
Autorzy: Maria Barańska-Gieruszczak, Danuta Ryglewicz, Teresa Kryst, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Zależność obrazu EEG od lokalizacji ogniska niedokrwienia w tomografii komputerowej.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1989 : T. 23, nr 2, s. 105-110, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/32
Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska, Jerzy Walecki, Michaela Pakszys, Maria Żebrowska.
Tytuł: Tomografia komputerowa głowy u chorych na padaczkę.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1989 : 44, 5, 124-127, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/32
Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
Tytuł: 24-godzinne kasetowe monitorowanie EEG w diagnostyce padaczki. Praca doktorska / Maria Małowidzka-Serwińska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
Strony: 120 k. , ryc., tabl. , 30 cm. , maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. Teofan Domżał. - 29.09.1990
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/32
Autorzy: J. Ziąber, Romana Bogusławska-Staniaszczyk.
Tytuł: Porównywalność wyników badań klinicznych CT i EEG w ocenie późnych następstw pourazowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1993 : 27, 2, 175-180, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/32
Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska, T[eofan] Domżał.
Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki 2 mg Klonazepamu na napadowe wyładowania w ambulatoryjnym, kasetowym EEG.
Tytuł całości: W: II Kongres Epileptologii / Polska Liga Przeciwpadaczkowa, Warszawa, 17-20.05.1995 : streszczenia komunikatów
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
Strony: s. 84
Uwagi: 2 Kongres Epileptologii, Warszawa, 17-20.05.1995.. Toż w jęz. ang.: The influence of a single dose of 2 mg Clonazepam on paroxysmal discharges in ambulatory, cassette EEG. Tamże s. 85.
ISBN: 83-85787-12-7
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/32
Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Sławomir Skrzyński, Andrzej Kadłubowski, Maria Małowidzka-Serwińska.
Tytuł: Zmiany w mózgowym przepływie krwi w lekkich urazach głowy obrazowane techniką SPECT z użyciem 99MTC-HM-PAO - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Cerebral blood flow changes after mild head trauma (MHT0 imaging with SPECT HM-PAO. Preliminary report.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 401-407, il., bibliogr. 5 poz., sum.
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/32
  Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk.
  Tytuł: Radiologiczno-kliniczna ocena późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł równoległy: Radiological and clinical evaluation of the delayed outcomes of the cranio-cerebral injuries.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1995 : 60, 1, 47-50, 3 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: STR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/32
  Autorzy: Adam Stępień, Jan Krzysztof Podgórski, G. Maksymiuk, Jan Furtak.
  Tytuł: Lekkie urazy czaszkowo-mózgowe w orzecznictwie lekarskim w świetle nowych metod diagnostycznych.
  Tytuł równoległy: Minor craniocerebral traumas in medical expertise in the ligt of new diagnostic methods.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : T. 72, nr 9-10, s. 536-540, bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/32
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Epidemiologia, diagnostyka i rokowanie w klinicznym zespole wstrząśnienia mózgu.
  Tytuł równoległy: Epidemiology, diagnosis and prognosis in the clinical syndrome of brain concussion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 4, s. 625-630, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  19/32
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Badanie korelacji między poziomem leków a obrazem czynności bioelektrycznej w 24-godzinnym zapisie EEG w niekontrolowanych napadach padaczkowych.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Gdańsk, May 23-25, 1996 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1996
  Strony: 68
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Correlation between the drug blood - level and picture of bioelectrical activity in 24 hour EEG in uncontrolled epileptic seizures. Tamże s. 69.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/32
  Autorzy: G. Maksymiuk, Adam Stępień, W. Jernajczyk, Jan Podgórski, Jan Furtak.
  Tytuł: Badania dodatkowe w ocenie wstrząśnienia mózgu.
  Tytuł równoległy: Auxilary investigations in the assessment of brain concussion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 3, s. 579-585, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  21/32
  Autorzy: G. Maksymiuk, A[dam] Stępień, J[an] K. Podgórski, J[an] Furtak, W. Jernajczyk, M. Szlakowska.
  Tytuł: Ocena i prognozowanie lekkich urazów czaszkowo-mózgowych za pomocą tomografii komputerowej (CT), SPECT HM-PAO, ilościowej analizy eeg, polisomnografii, wzrokowych potencjałów wywołanych i badania psychologicznego - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej : 22 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Wrocław 10-12 października 1996
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1996]
  Strony: s. 34
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/32
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Influence of a single 300-mg dose of VPA on Epileptiform Discharges in Ambulatory Cassette EEG.
  Czasopismo: Epilepsia
  Szczegóły: 1998 : 39, Suppl. 2, 109-110
  Uwagi: Third European Congress of Epileptology, Warsaw, May 24-28.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/32
  Autorzy: A[dam] Stępień, G[rzegorz] Maksymiuk, S[ławomir] Skrzyński, K[arol] Chmielowski, J[anusz] Kwasucki, P[aweł] Twarkowski, J[acek] Pietrzykowski, W[ojciech] Jernajczyk.
  Tytuł: Roles of spect-HMPAO, MRI, and EEG in the diagnosis of late sequelae of a minor head trauma.
  Czasopismo: Biology of Sport
  Szczegóły: 1999 : Vol. 16, nr 2, s. 97-103, bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 0860-021X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.157
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus


  24/32
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval following ventricular premature beats and mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 91, nr 2, s. 75-80, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 0008-6312
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.739
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  25/32
  Autorzy: A. Albrecht, M. Golebiowski, V. N. Kornienko, V. Nikitin, Y. Palmers, J. Trzebicki, P[aweł] Twarkowski, R. Wegener.
  Tytuł: A double-blind, prospective, randomized, multicenter group comparison study of iopromide 240 vs iohexol 240 in myelography.
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 9, nr 9, s. 1901-1908, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.897
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  26/32
  Autorzy: Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Rekomendacje diagnostyczne Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej : elektromiografia, potencjały wywołane, elektroencefalografia / zespół red. Andrzej Bogucki, Krystyna Niedzielska, Maria Niewiadomska, Beata Zakrzewska-Pniewska ; [aut.] Jerzy Kotowicz [et al.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2001 : 1, 2, 101-153
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  27/32
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból głowy - najczęstszy objaw chorobowy (referat).
  Tytuł równoległy: Headache - the most often symptom of illness.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2002 : 2, 2, 158, 160-163, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Warsztaty nt. bólów głowy, Pułtusk 2001
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/32
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zapis EEG w ilościowych zaburzeniach świadomości-przytomności.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [[Lublin, 2002]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/32
  Autorzy: A. Rudnicka, W. Sobczyk, J. Kulczycki, T. Jakubowska, Romana Bogusławska, R. Poniatowska, W. Lechowicz, K. Niedzielska.
  Tytuł: Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniajacego zapalenia mózgu (SSPE).
  Tytuł równoległy: EEG and MRI abnormalities and the clinical course of subacute sclerosing panencephalitis (SSPE).
  Czasopismo: Post. Psych. Neurol.
  Szczegóły: 2005 : 14, 1, 25-41, il., 4 tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/32
  Autorzy: Jarosław Muzolf.
  Tytuł: Indeks bispektralny i entropia EEG w znieczuleniu całkowicie dożylnym. Praca doktorska / Jarosław Muzolf, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Olsztynie
  Adres wydawniczy: Olsztyn, 2010
  Strony: 99 k. , tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska. - [Obrona : 6.11.2010 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/32
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, M. Wierzbowski, A. P. Dobrowolski.
  Tytuł: Application of Wavelet Index for neuromuscular disorders classification.
  Czasopismo: Clin. Neurophysiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 122, Suppl. 1, s. S104-S105, [Abst.] P10.2.
  Konferencja: , Rome, 2011.06.21
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/32
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, G. Tacikowska, M. Rzeski, P. Nadratowski.
  Tytuł: Badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 245-275, il.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM