WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ELEKTROFIZJOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: Piotr Borkowski, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca w zespole Wolffa-Parkinsona-White`a.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 2, 139-145, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/30
Autorzy: Romuald Dąbrowa, Andrzej Dąbrowski, L. Kopka, Wiktor Rozegnał, S. Bojenko.
Tytuł: Wskazania do badań elektrofizjologicznych serca u kandydatów do lotnictwa i członków personelu latającego.
Czasopismo: Med. Lot.
Szczegóły: 1985, 1, 55-59, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/30
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych osób z krótkim odstępem PQ i prawidłowymi zespołami QRS : Część I. Rejestracja potencjałów pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 17-24, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/30
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych osób z krótkim odstępem PQ i prawidłowymi zespołami QRS : Część II. Diagnostyczna stymulacja przedsionkowa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 25-32, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/30
Autorzy: Stanisław Bańka.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne w ocenie bólu kulszowego. Praca doktorska / Stanisław Bańka
Adres wydawniczy: Lublin, 1983
Strony: 92 k. , il., tab., zdj. , 30 cm , bibliogr. 147 poz.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał - 22.12.1983 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/30
Autorzy: Piotr Borkowski.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu bodźcoprzewodzącego serca u chorych z napadowymi tachyarytmiami nadkomorowymi I / lub niewydolnością automatyzmu: rozprawa habilitacyjna / Piotr Borkowski ; I Klinika Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1984
Strony: [6], 225, [8] s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 253 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/30
Autorzy: Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Zastosowanie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce zaburzeń rytmu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 754-760, ryc., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/30
Autorzy: Leszek Kubik.
Tytuł: Rozpoznawanie zespołu chorego węzła zatokowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 3-4, 222-227, bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/30
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, A. Rysz, Jerzy Walecki, Jacek Bojakowski.
Tytuł: Rodzina z bezładem móżdżkowym. Ocena kliniczna i elektrofizjologiczna.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 1, 22-27, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/30
Autorzy: Andrzej Krupienicz, A. Biederman, Franciszek Walczak, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Przypadek zespołu WPW powikłanego migotaniem komór - elekrofizjologiczna lokalizacja drogi dodatkowej z następowym leczeniem operacyjnym.
Tytuł równoległy: A case of WPW syndrome complicated with ventricular fibrillation. Electrophysiological localization pathway followed by surgical treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 506-512, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

11/30
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Relationship between QT interval duration and electrial induction of ventricular tachycardia.
Czasopismo: PACE
Szczegóły: 1991 : 14, 2 Pt 2, 366-369
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.414
Polskie hasła przedmiotowe:

12/30
Autorzy: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna M. Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Częstoskurcz komorowy: podziały, mechanizmy, sposoby rozpoznawania i prognozowania. Co wiemy o częstoskurczu komorowym w roku 1994 - cz. 1.
Tytuł równoległy: Ventricular tachycardia: classifications, mechanisms, diagnosis and prognosis. P. 1.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1994 : T. 1, nr 1, s. 6-12, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/30
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, R[obert] Szczechowicz, K[atarzyna] Jacewicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Powikłania miejscowe przy wprowadzaniu trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 152
Konferencja: , Sopot, 1995.04.27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/30
Autorzy: Artur Telichowski, Waldemar Banasiak, Krzysztof Więch, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Wiesław Łacheta, Artur Fuglewicz, Jerzy Bobak, Czesław Telichowski.
Tytuł: Wpływ leczenia chlorowodorkiem amiodaronu na elektrofizjologiczne właściwości przedsionka u chorych z napadowym migotaniem przedsionków w przebiegu choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego.
Tytuł równoległy: The influence of long-term amiodarone therapy on electrophysiologic parameters of atrial myocardium in patients with paroxysmal atrial fibrillation during ischemic heart disease by using atrial signal-averaged electrocardiogram.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 4, s. 281-291, bibliogr. 26 poz. sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/30
Autorzy: Grzegorz W. Kamiński, Andrzej Krupienicz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa.
Tytuł: Częstoskurcz "niekończącej się pętli".
Tytuł równoległy: Endless loop tachycardia (ELT).
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 178-181, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/30
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski.
Tytuł: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
Tytuł równoległy: Local complications of insertion of three intracardiac leads through a single puncture site of femoral vein during electrophysiologic study.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, 296-298, bibliogr. 3 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PLT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/30
Autorzy: Andrzej Stanke, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 4, s. 372
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PLT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/30
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Chorzy z arytmią komorową i omdleniami. Znaczenie prognostyczne stymulacji komór. Porównanie dwóch modeli postępowania.
Tytuł równoległy: Programmed ventricular stimulation as a prognostic test in patients with syncope and complex ventricular arrhythmias. Comparison of two strategies used for identification of high-risk patients.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 390-395, ryc., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/30
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Trzecia Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, Zakopane-Kościelisko 3.04.97-5.04.97.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 46, nr 6, s. 569-570
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/30
Autorzy: H[alina] Wasilewska, T[eofan] Domżał.
Tytuł: Treatment of vertigo with betahistine : clinical and electrophysiological evaluation, using brain auditory evoked potentials (BAEP).
Czasopismo: Eur. J. Neurol.
Szczegóły: 1998 : 5, Suppl. 3, S218
Uwagi: - Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Seville, Spain, 19-25 September 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/30
Autorzy: M. Rakowicz, M. Niewiadomska, E. Zdzienicka, D. Milewska, D. Hoffman-Zacharska, G. Rejnowski, J. Zaremba, K. Niedzielska, E. Waliniowska, E. Pilkowska, D. Wochnik-Dyjas, R. Bogusławska, E. Inglot.
Tytuł: Multimodal electrophysiological study in the patients with spinocerebellar ataxia type I.
Czasopismo: J. Neurol.
Szczegóły: 2000 : 247, Suppl. 3, III/49
Uwagi: Tenth Meeting of the European Neurological Society 18-22 June, 200, Jerusalem, Israel : Programme of Symposia and Free Communications.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

22/30
Autorzy: Radosław Różycki, Teresa Skubiszewska.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne, elektroretinogram wieloogniskowy.
Tytuł równoległy: Electrophysiological examinations. Multifocal electroretinography.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 2, s. 122-124, bibliogr. 12 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

23/30
Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[arbara] Grankowska, P[iotr] Szymański, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Czucie wibracji i elektroneurografia w ocenie polineuropatii cukrzycowej.
Czasopismo: Łódzki Biul. Neurol.
Szczegóły: 2001, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Łódź, 27-29 września 2001 : Program, Streszczenia, 30
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/30
Autorzy: M. Niewiadomska, M. Rakowicz, K. Niedzielska, E. Waliniowska, D. Wochnik-Dyjas, R. Bogusławska-Walecka, Cz. Głazowski, A. Kuczyńska-Zardzewiały.
Tytuł: Znaczenie badań elektrofizjologicznych w toczniu rumieniowatym układowym.
Czasopismo: Łódzki Biul. Neurol.
Szczegóły: 2001, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Łódź, 27-29 września 2001 : Program, Streszczenia, 51
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/30
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Bożenna Ostrowska, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
Tytuł: QT dispesion and endocardial action potential duration dispersion : lack of correlation.
Czasopismo: MESPE J.
Szczegóły: 2001 : 3, 77-82, il., 2 tab., bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/30
Autorzy: Jacek Lewit.
Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia i częstości nawrotów migotania przedsionków w oparciu o analizę uśrednionego potencjału przedsionkowego. Praca doktorska / Jacek Lewit, Wojskowy Instytut Medyczny
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: 95 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 155 poz., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 23.06.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/30
Autorzy: G[abriel] Wcisło, K[azimierz] Tomczykiewicz, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, W[łodzimierz] Baranowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Magnesium supplementation and peripheral neurotoxicity assessed by electrophysiology after cisplatin and paclitaxel therapy for epithelial ovarian cancer (EOC).
Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, suppl. 3, s. 704
Konferencja: International Gynecologic Cancer Society, SAnta Monica, 2006.10.14
ISSN: 1048-891X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

28/30
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne w rozpoznawaniu chorób układu nerwowego.
Czasopismo: Magazyn WIM
Szczegóły: 2006 : R. 4, nr 1(13), s. 9-11
ISSN: 1731-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/30
Autorzy: K. Macek, K[azimierz] Tomczykiewicz.
Tytuł: Benign tumour as a rare cause of tarsal tunnel syndrome - case report.
Czasopismo: Clinical Neurophysiology
Szczegóły: 2014 : Vol. 25, Suppl. 1, s. S162, P419, bibliogr. 3 poz.
Konferencja: International Federation of Clinical Neurophysiology, Berlin, 2014.03.20
ISSN: 1388-2457
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

30/30
Autorzy: Rafał Rola, Marcin Tutaj, Henryk Koziara, Dariusz Koziorowski, Bogdan Brodacki, Michał Karliński, Tomasz Tykocki, Bartosz Królicki, Tomasz Mandat.
Tytuł: Optimizing final electrode placement based on intraoperative neurophysiological evaluation during subthalamic deep brain stimulation for parkinson's disease.
Czasopismo: Journal of Neurology & Neurophysiology
Szczegóły: 2016 : Vol. 7, nr 4, s.1000384 [1-6], bibliogr. 50 poz., sum.
Uwagi: Published date: 2016 Jul 11 ; Autor korespondencyjny: Rafał Rola
ISSN: 2155-9562
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:
Adres url:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM