WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ELEKTROSTYMULACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
Autorzy: Tadeusz Mika, Kazimierz Kućma.
Tytuł: Wyniki leczenia prądami ekspencjalnymi niedowładów i porażeń wiotkich.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 338-342, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/36
Autorzy: Kazimierz Kućma.
Tytuł: Elektrostymulacja w przypadkach porażeń wiotkich.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1979 : 13, 6, 639-645, 3 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/36
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Ocena bezpośredniego efektu przeciwbólowego ministymulatorów.
Tytuł równoległy: Evaluation of the direct analgesic effect of ministimulators.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 269-273, ryc., tab., bibliogr. 24 poz. rez., sum.
Uwagi: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 18.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/36
Autorzy: Elżbieta Orłowska.
Tytuł: Wybrane metody współczesnego leczenia stwardnienia rozsianego.
Tytuł równoległy: Selected methods of modern treatment of multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 321-325, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: 5 Spotkanie Informacyjne pt. "Nowe Leki w Neurologii", Warszawa, 2.04.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/36
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Zmiany amplitudy potencjału pęczka Hisa podczas diagnostycznej stymulacji przedsionkowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 2, 141-148, ryc., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/36
Autorzy: Piotr Borkowski, Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Ocena porównawcza dwóch pośrednich metod oznaczania czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 11-12, 753-760, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/36
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Wczesny somatosensoryczny potencjał wywołany w diagnostyce neurologicznej. (Doświadczenia własne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 320-327, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/36
Autorzy: J. Kwasucki.
Tytuł: Elektrostymulacja w zwalczaniu bólu przewlekłego.
Tytuł całości: W: Postępy neurologii : Intensywna terapia w neurologii : ból, bóle głowy
Adres wydawniczy: Warszawa : CMKP, 1983
Strony: s. 121-131
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

9/36
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Ocena przeciwbólowego działania prądów interferencyjnych w bólach korzeniowych.
Tytuł równoległy: The analgesic effect of interference currents in radicular pains.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 3, 235-239, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/36
Autorzy: Piotr Borkowski.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu bodźcoprzewodzącego serca u chorych z napadowymi tachyarytmiami nadkomorowymi I / lub niewydolnością automatyzmu: rozprawa habilitacyjna / Piotr Borkowski ; I Klinika Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1984
Strony: [6], 225, [8] s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 253 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/36
Autorzy: Kazimierz Kućma.
Tytuł: Skuteczność prądów impulsywnych małej częstotliwości w leczeniu porażeń wiotkich.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 464-467, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/36
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik, Jerzy Dworecki.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia bólu głowy Hortona metodami stymulacji obwodowej.
Tytuł równoległy: Late results of Horton's headache treatment by means of peripheral stimulation.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1989 : 42, 22-24, 1119-1121, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/36
Autorzy: A. Wnuk-Wojnar, J. Drzewiecki, Z. Gąsior, A. Jaklik, P. Buszman, A[ndrzej] Dąbrowski, P[iotr] Kołodziej, P. Kopeć, W[ojciech] Marciniak, S. Pasyk.
Tytuł: Programowa stymulacja elektryczna serca a kurczliwość lewej komory serca w chorobie niedokrwiennej.
Tytuł równoległy: Comparative analysis of the results of programmed electrical stimulation of the heart in relation to left ventricular contractility. Polish Multicenter Study.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 4-9, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/36
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski.
Tytuł: Programowa stymulacja komór.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 33-36, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/36
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Programowana stymulacja elektryczna serca jako metoda doboru leków przeciwarytmicznych / Programmed pacing of hearst as a method of choice of antiarrhythmic drugs.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 1-2, 37-40, bibliogr. 58 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/36
Autorzy: Anna Maria Wnuk-Wojnar, Leszek Giec, Janusz Drzewiecki, Maria Trusz-Gluza, A[ndrzej] Dąbrowski, Stanisław Pasyk.
Tytuł: Predictors of ventricular tachycardia inducibility in programmed electrical stimulation and the effectiveness of serial drug testing: Polish multicenter study.
Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
Szczegóły: 1990 : Vol. 13, nr 12 Pt 2, s. 2127-2132, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Conference Paper ; First published: Dec. 1990 ;
Konferencja: , Nice, 1990.06.20
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.611
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  17/36
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, A. Biederman, Franciszek Walczak, Ewa Roszczyk.
  Tytuł: Przypadek zespołu WPW powikłanego migotaniem komór - elekrofizjologiczna lokalizacja drogi dodatkowej z następowym leczeniem operacyjnym.
  Tytuł równoległy: A case of WPW syndrome complicated with ventricular fibrillation. Electrophysiological localization pathway followed by surgical treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 506-512, il., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wyniki nieinwazyjnych badań serca a możliwość wywołania trwałego częstoskurczu komorowego metodą programowej stymulacji komór.
  Tytuł całości: W: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczecin, 7-8 października 1993: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1993]
  Strony: P53
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Role of signal-averaged electrocardiogram in selecting patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
  Tytuł całości: W: EURO-PACE 93.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by : A. E. Aubert, H. Ector, R. Stroobandt
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1993
  Strony: s. 131-135, bibliogr. 6 poz.
  Konferencja: European Society of Cardiology; European Working Group on Cardiac Pacing Arrhythmias, Oostende, 1993.06.06.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  20/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ventricular late potentials as predictor of inducible ventricular tachycardia in elderly patients with unexplained syncope.
  Tytuł całości: W: International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Sankt-Petersburg, 3-6 luty 1993
  Adres wydawniczy: [Sankt-Petersburg, 1993]
  Strony: s. 64
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Napadowa utrata przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Prawdopodobieństwo wywołania trwałego częstoskurczu komorowego w badaniu elektrofizjologicznym.
  Tytuł równoległy: Predicing of inducible sustained ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope with noninvasive methods.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 39, 10, 273-278, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/36
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Krupienicz, P[iotr] Kołodziej, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Role of signal-averaged electrocardiogram in selecting patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 1993 : Vol. 16, nr 5 Pt 2, s. 1206
  Konferencja: European Working Group on Cardiac Pacing, European Society of Cardiology, Ostend, 1993.06.06
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/36
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: Nuclearmedicizin
  Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
  Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
  ISSN: 0029-5566
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, DE
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Wojciech Marciniak.
  Tytuł: Chorzy z arytmią komorową i omdleniami. Znaczenie prognostyczne stymulacji komór. Porównanie dwóch modeli postępowania.
  Tytuł równoległy: Programmed ventricular stimulation as a prognostic test in patients with syncope and complex ventricular arrhythmias. Comparison of two strategies used for identification of high-risk patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, 5, 390-395, ryc., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/36
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/36
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, Jan Trykowski, Maria Preiskorn, Magdalena Stolarek.
  Tytuł: Metody oceny żywotności miazgi zęba.
  Tytuł równoległy: The methods of pulpal vitality evaluation.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 3, s. 40-43, bibliogr. [20] poz., sum.
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/36
  Autorzy: R. Mercado, C. Constantoyannis, T. Mandat, A. Kumar, M. Schulzer, A. J. Stoessl, Ch. R. Honey.
  Tytuł: Expectation and the placebo effect in Parkinson's disease patients with subthalamic nucleus deep brain stimulation.
  Czasopismo: Movement disorders
  Szczegóły: 2006 : Vol. 21, nr 9, s. 1457-1461, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Published Online: 23 May 2006
  ISSN: 0885-3185
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.830
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  28/36
  Autorzy: I. Gorczyca, P. Zwoliński, M. Roszkowski, Sz. Niemcewicz.
  Tytuł: Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu ciężkiej, opornej na leczenie depresji.
  Tytuł równoległy: Vagus nerve stimulation in the treatment of severe, treatment-resistent depression.
  Czasopismo: Psychiatria Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 6, s. 1137-1142, bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/36
  Autorzy: P[iotr] Ponikowski, T. Witkowski, R[ami] Khayat, D[ariusz] Michałkiewicz, B[radley] A. Bart, A[yesha] Hasan, W[illiam] T. Abraham.
  Tytuł: A novel approach using phrenic nerve stimulation to treat central sleep apnea: first-in-man experience.
  Czasopismo: Sleep
  Szczegóły: 2010 : Vol. 33, Abst. Suppl., s. A126, Abst. 0358.
  Konferencja: Associated Professional Sleep Societies, LLC, San Antonio, Texas, 2010.06.05
  ISSN: 0161-8105
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  30/36
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Wybrane problemy w postępowaniu fizykalnym u chorych po wszczepieniu układu stymulującego.
  Tytuł równoległy: Selected physiotherapy implications in managing patients with pacemakers.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2011 : T. 53, nr 4, s. 244-251, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum., rez.
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/36
  Autorzy: Paweł Leśniewski, W. Kuliński, Józef Mróz, Marian Sułek.
  Tytuł: Problems in post-stroke physical therapy in vasculitis.
  Tytuł równoległy: Problemy w postępowaniu fizykalnym po udarze mózgu w przebiegu zapalenia naczyń.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2013 : T. 55, nr 3, s. 160-164, il., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum., rez.
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/36
  Autorzy: T. Kmiec, H. Koziara, W. Bonicki, Bogdan Brodacki, T. Mandat.
  Tytuł: Multi target treatment of NBIA-related dystonia with subthalamic or pallidal nucleus deep brain stimulation.
  Tytuł całości: W: 3rd International on Treatment of Dystonia; Pre-Conference Satellite Events: 1st International Conference on Dystonia in Sports; 2nd International Conference on Rehabilitation of Dystonia, Hannover, Germany, 4-7 May 2016 : Abstracts
  Adres wydawniczy: Hildesheim : Wecom, Gesellschsft fur Kommunikation mbH & Co, 2016
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/36
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Michał Sulisz.
  Tytuł: Analysis of physical therapy in multiple sclerosis.
  Tytuł równoległy: Analiza postępowania fizykalnego w stwardnieniu rozsianym.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017 : T. 59, nr 3, s. 178-184, bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub Jul -Sep 2017 ; Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  34/36
  Autorzy: Andrzej Krawczyk, Elżbieta Wyszyńska, Sylwia Wiśniewska, Józef Mróz, Ewa Korzeniewska, Piotr Murawski, Magdalena Wojak.
  Tytuł: Electrical stimulation therapy history and contemporary applications.
  Tytuł całości: W: 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine, PTZE 2018
  Adres wydawniczy: New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018
  Strony: s. Article nr 8503090 [268-271] 141-145, bibliogr. 23 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy, Kraków; Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska; Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Racławice, 2018.09.09
  ISBN: 978-1-7281-1177-3
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:

  35/36
  Autorzy: Andrzej Krawczyk, Elżbieta Wyszyńska, Sylwia Wiśniewska, Józef Mróz, E. Korzeniewska, Piotr Murawski, Magdalena Wojak.
  Tytuł: Electrostimulation in medicine - history and contemporary usage.
  Tytuł równoległy: Elektrostymulacja w medycynie - historia i współczesne wykorzystanie.
  Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
  Szczegóły: 2018 : T. 94, nr 12, s. 230-233, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  36/36
  Autorzy: Józef Mróz, Elżbieta Wyszyńska, Andrzej Krawczyk, Ewa Korzeniewska, Sylwia Wiśniewska.
  Tytuł: Zastosowanie silnej stymulacji elektromagnetycznej w leczeniu nietrzymania moczu.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie : XXIX Sympozjum Środowiskowe PTZE
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Karol Bednarek
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2019
  Strony: s. 223-224
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu ; Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy, Kraków ; Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A. ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin ; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Janów Podlaski, 2019.06.09
  ISBN: 978-83-88131-01-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM