WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ERYTROCYTY
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: Mirosław Tadeusz Kłos.
Tytuł: Zmiany w poziomie ATP i 2,3-DPG krwinek czerwonych w trakcie przechowywania w różnych środowiskach. Praca doktorska / Mirosław Tadeusz Kłos ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975
Strony: 73,[17] k. , tab., wykr. , 31 cm , bibliogr. 132 poz. streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Paweł Nowicki.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/30
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos.
Tytuł: Przedłużone konserwowanie krwinek czerwonych.
Tytuł równoległy: Prolonged storage of erythrocytes.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1976 : 7, 4, 293-302, 3 il., 2 tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/30
Autorzy: Aleksander Michajlik, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Aktywność lipolityczna krwinek czerwonych.
Tytuł równoległy: Lipolytic activity of erythrocytes.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 17, 625-626, 2 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/30
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny, Z. Bałtrukiewicz.
Tytuł: Cardiac studies using red blood cells labeled with Tc-99m in vivo with single intravenous injections - first pass technique, gating and blood pool scanning.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1980 : 5, 1, 85-88, ryc., tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/30
Autorzy: Mirosław Kłos, Paweł Nowicki.
Tytuł: Koncentraty erytrocytarne ubogie w leukocyty.
Tytuł równoległy: Leucocyte-poor erythrocyte concentrates.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1980 : 17, 85-89, 3 tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/30
Autorzy: M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, S. Iwanowski, M[irosława] Wróblewska.
Tytuł: Zastosowanie znakowanych in vivo 99MTC krwinek czerwonych do rozpoznawania niedrożności i tętniaków naczyń krwionośnych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 22-23
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/30
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Bronisław Jażdżewski, Leopold Osowski.
Tytuł: Zmiany morfologiczne erytrocytów w czasie przedłużonego konserwowania.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 231-234, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/30
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Rola krwi w chorobach różnych narządów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 288-294
Uwagi: Inauguracja roku akademickiego 1981/82 w Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/30
Autorzy: Bożena Sobecka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Wpływ czasu inkubacji zmiany morfotyczne krwinek czerwonych.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 55-56
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/30
Autorzy: Mirosław Kłos, Witold Witczak, Paweł Nowicki, Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski.
Tytuł: Wielokrotne transfuzje krwinek czerwonych "regenerowanych" w leczeniu ostrych niedokrwistości pokrwotocznych.
Tytuł równoległy: Multiple transfusions of "regenerated" erythrocytes in treatment of acute posthaemorrhagic anaemia
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1984 : 21, 81-86, 3 tab., bibliogr. 8 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/30
Autorzy: M[irosław] Kłos, P[aweł] Nowicki, K[azimierz] Sułek.
Tytuł: Deformability and biochemical comparative study of various red cells populations stored in different preservation solutions.
Czasopismo: Folia Haematol.
Szczegóły: 1985 : 112, 1, 34-37, 4 il., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/30
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos, B[ożena] Sobecka.
Tytuł: Morphological and biochemical changes of red cells after rejuvenation.
Czasopismo: Folia Haematol.
Szczegóły: 1985 : 112, 1, 30-33, 4 il., bibliogr. 5 poz., sum.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/30
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Witold Witczak, Paweł Nowicki, Aleksander Badowski.
Tytuł: Masywne transfuzje regenerowanych krwinek czerwonych (RKC).
Tytuł całości: W: Pamiętnik LI Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 r
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 1985
Strony: s. 404-408, tab.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/30
Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] W. Jędrzejczak.
Tytuł: Kinetics of destruction and regeneration of the haemopoietic system after administration of busulphan and cyclophosphamide followed by bone marrow transplantation. Peripheral blood parameters.
Czasopismo: Acta Medica Polona
Szczegóły: 1989 : Vol. 30, nr 3-4, s. 93-109
ISSN: 0001-608X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  15/30
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Czynniki reologicznych zmian krwinek czerwonych przechowywanych w różnych płynach konserwujących. Praca doktorska / Jacek Nowak ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 91 k. , il., tab., , bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Mirosław Kłos.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/30
  Autorzy: Hanna Rdzanek.
  Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego na wskaźniki lepkości i stężenia kwasu sialowego we krwi u chorych z chorobą wieńcową. Praca doktorska / Hanna Rdzanek ; Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; CSK WAM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: 88 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. Jacek Żochowski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/30
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, M. Janczarski, S. Cieśluk, J. Szczygielska, B. Michalewska.
  Tytuł: Zmiana antygenowości krwinek czerwonych w zakresie układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej wtórnej poprzedzonej zespołem mielodysplastycznym.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 32, supl. 2 : XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Białystok, 12-15 września 2001 r., 344
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/30
  Autorzy: J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Substytuty krwinek czerwonych - czy zastąpią przetoczenia krwi ?
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2005, 10 : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zadania Wojskowej Służby Zdrowia w świetle nowych wyzwań dla sił zbrojnych RP", Sopot, 25-26 XI 2005 r. : Program i streszczenia, [35-37]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/30
  Autorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Krzysztof Kujawski, Robert Błaszczak, Jacek Rysz, Leszek Markuszewski, Maria Koter, Piotr Duchnowicz, Tomasz Kornatowski, Robert Olszewski, Józef Kędziora.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów strukturalnych i czynnościowych krwinek czerwonych jako markerów stresu oksydacyjnego u osób w z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w podeszłym wieku.
  Tytuł równoległy: Evaluation of some selected structural and functional parameters of red blood cells as oxidative stress markers in elderly people with primary hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T.20, T. 120, s. 646-650, bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  20/30
  Autorzy: M. Długaszek, Andrzej Sałacki, M. Kaszczuk.
  Tytuł: Porównawcza analiza zawartości niklu w surowicy, erytrocytach i włosach pracowników zawodowo narażonych na kontakt z paliwem lotniczym.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska" Ziemia Woda Powietrze. Służba i Praca : Streszczenia, 23-24 października 2008, Warszawa
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008.
  Strony: s. 54
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/30
  Autorzy: M. Długaszek, Andrzej Sałacki, M. Kaszczuk.
  Tytuł: Porównawcza analiza zawartości niklu w surowicy, erytrocytach i włosach pracowników zawodowo narażonych na kontakt z paliwem lotniczym.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of nickel levels in blood serum, erythrocytes and hair of workers occupationally exposed to the aviation fuel.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Med. Lot.
  Szczegóły: 2008 : 14, 4, 327-336, 6 tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/30
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Substytuty krwinek czerwonych.
  Tytuł równoległy: Red cell substitutes.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 2, s. 108-114, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/30
  Autorzy: Jolanta Korsak, Agnieszka Goller, Agnieszka Rzeszotarska, Katarzyna Pleskacz.
  Tytuł: Evaluation of two distinct cryoprotectants for cryopreservation of human red blood cell concentrates.
  Czasopismo: CryoLetters
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, nr 1, s. 15-21, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: The study was carried out within a research project 17/WNiI/07 (122) of the Ministry of National Defense. Statistical analysis was performed by STATISTICA (Ver 10) bought by the project "TeleMedNet - medical scientific-diagnostic platform".
  ISSN: 0143-2044
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.140
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  24/30
  Autorzy: Małgorzata Dorman, Anna Stachurska, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Cytometryczna ocena mikrocząstek uwalnianych przez krwinki czerwone.
  Tytuł równoległy: Cytometric evaluation of microparticles released by red blood cells.
  Tytuł całości: W: Medycyna XXI wieku : II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej; XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej , Zakopane - Kościelisko, 31.05-05.06.2016 : Program i Abstrakty
  Adres wydawniczy: Olsztyn : Studio Wydaw. EDYCJA, 2016
  Strony: s. 39-40, Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISBN: 978-83-941917-8-8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/30
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Aktualne spojrzenie na parametry czerwonokrwinkowe w niewydolności serca.
  Tytuł równoległy: Current approach to red blood cell parameters in heart failure.
  Czasopismo: Choroby Serca i Naczyń
  Szczegóły: 2017 : T. 14, nr 4, s. 201-206, bibliogr. 47 poz.
  Uwagi: Epub 2017-12-06 ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 1733-2346
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  26/30
  Autorzy: Anna M. Chabowska, Marta Nędzi, Alina Lipska, Anna Rogowska, Barbara Boczkowska-Radziwon, Jolanta Korsak, Mateusz Dziemianczuk, Piotr Radziwon.
  Tytuł: Ultrahigh radio frequency (820-960 MHz) identification system affects antioxidant barrier in red blood cell concentrates.
  Czasopismo: Journal of Blood and Lymph
  Szczegóły: 2018 : Vol. 8, nr 2, s. 1-5, bibliogr. 23 poz.
  Uwagi: Epub 2018 Apr 20 ; Autor korespondencyjny: Piotr Radziwon
  ISSN: 2165-7831
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  27/30
  Autorzy: O. Bielska, B. Lipska-Ziętkiewicz, M. Szczepańska, D. Roszkowska-Bjanid, M. Pańczyk-Tomaszewska, E. Kuźma-Mroczkowska, K. Taranta-Janusz, I. Jadeszko, J. Taraszkiewicz, D. Ostalska-Nowicka, A. Rabiega, Katarzyna Jobs, Judyta Mews, M. Tkaczyk, A. Jander, R. Stankiewicz, D. Zwolińska, K. Musiał, D. Drożdż, A. Moczulska, E. Jarocka-Cyrtat, M. Śniadecka, P. Sikora, A. Wieczorkiewicz-Plaza, A. Żurowska.
  Tytuł: Przewlekła choroba nerek u dzieci z genetycznie uwarunkowanymi glomerulopatiami manifestującymi się krwinkomoczem.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Warszawa, 13-15 maja 2018 r.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2018]
  Strony: s. 14
  Uwagi: Temat wiodący Zjazdu : Przewlekła choroba nerek u dzieci
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/30
  Autorzy: Anna Stachurska, Małgorzata Dorman, Jolanta Korsak, Damian Gaweł, Małgorzata Grzanka, Wojciech Trybus, Jadwiga Fabijańska-Mitek.
  Tytuł: Selected CD molecules and the phagocytosis of microvesicles released from erythrocytes ex vivo.
  Czasopismo: Vox Sanguinis
  Szczegóły: 2019 : Vol. 114, nr 6, s. 576-587, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jul 8 ; Autor korespondencyjny: Anna Stachurska
  ISSN: 0042-9007
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.347
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  29/30
  Autorzy: Małgorzata Dorman.
  Tytuł: Wpływ czasu przechowywania koncentratu krwinek czerwonych na uwalnianie mikrocząsteczek oraz morfologię krwinek czerwonych. Praca doktorska / Małgorzata Dorman, Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 82 k. , il., wykr. , 30 cm , bibliogr. 121 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof nadzw. - [Obrona : 28.04.2020]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/30
  Autorzy: Agnieszka Rzeszotarska, Anna Piotrowska, Natalia Ławreniuk, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Poprzetoczeniowa aloimmunizacja antygenami krwinek czerwonych - ocena wpływu specyficzności allelicznych HLA-DRB1 i DQB1.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Highlights 2021, 2-3.09.2021 r. Spotkanie on-line : zeszyt streszczeń.
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2021
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM