WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: FIBRYNOLIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Aleksander Badowski, Zdzisław Daciewicz, Edward Stanowski, M. Zagórska.
Tytuł: Zjawisko wybitnego nasilenia fibrynolizy (w obrazie TEG) u chorych z pierwotnym rakiem wątroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 3, 259-263, 3 ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/24
Autorzy: Janusz Szepietowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki, Aleksander Badowski.
Tytuł: Thrombelastographgic investigations of blood clotting and fibrinolytic systems under anesthesia with methoxyflurane, diethyl ether and neuroleptanalgetics.
Czasopismo: Anasth. Resus. Inten. Therap.
Szczegóły: 1973 : 1, 2, 135-144, tab., bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/24
Autorzy: Janusz Szepietowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki, Aleksander Badowski.
Tytuł: Badania tromboelastograficzne układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy w znieczuleniu halotanem, metoksyfluranem, eterem dwuetylowym i środkami neuroleptanalgetycznymi.
Tytuł równoległy: Thromboelastographic studies of the blood coagulation and fibrynolysis during administration of halothane, methoxyflurane, diethyl ether and neuroleptanalgesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 2, 153-161, tab., bibliogr. 35 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/24
Autorzy: Zachariasz Józefczyk.
Tytuł: Oznaczenie stafilokinazy metodą fibrynolizy w euglobulinach osocza ludzkiego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 11, 678-680, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/24
Autorzy: Ryszard Kowalewski.
Tytuł: Badania nad lokalną aktywnością fibrynolityczną żołądka. Praca doktorska / Ryszard Kowalewski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1985
Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 79 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk dr hab. med. Kazimierz Sułek.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/24
Autorzy: M. Syrek, Kazimierz Sułek, Stanisława Jamiołkowska.
Tytuł: Analiza uwarunkowania aktywności fibrynolitycznej śliny mieszanej. Cz.1. Ocena wpływu czynników ogólnoustrojowych na aktywność fibrynolityczną śliny mieszanej.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1986 : 22, 6, s. 254-259, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/24
Autorzy: Kazimierz Sułek, M. Syrek.
Tytuł: Analiza uwarunkowania aktywności fibrynolitycznej śliny mieszanej. Cz.2. Ocena wpływu czynników lokalnych na aktywność fibrynolityczną śliny.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1986 : 22, 6, 260-266, il., tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/24
Autorzy: Jolanta Korsak.
Tytuł: Badania nad wybranymi wskaźnikami układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych po zabiegach wymiany osocza. Praca doktorska / Jolanta Korsak, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: 147 k. , tabl. , 30 cm , bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. Mirosław Kłos.- [17.06.1992]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/24
Autorzy: M. Przygoda, M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak, J. Kijewski, W[łodzimierz] Szczepański.
Tytuł: Aktualny stan badań nad patofizjologią hemostazy.
Tytuł całości: W: III Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kościelisko, 17-19 listopada 1994 r. : Program, Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1994]
Strony: s. 66-68, Abstr. 40
Uwagi: [Maszyn. powiel.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/24
Autorzy: Jarosław Gołowicz, Cezariusz Białek, Dariusz Borkowski, Agnieszka Gajewska, Jacek Szostek, Artur Rymsza, Wojciech Szczawiński.
Tytuł: Wpływ krążenia pozaustrojowego na kaskadę układu krzepnięcia : uogólniona reakcja zapalna a układ krzepnięcia i fibrynolizy.
Tytuł równoległy: Effect of extracorporeal circulation on blood clotting system cascade : generalized inflammatory reaction and blod clotting and fibrinolysis system.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 214-223, il., bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/24
Autorzy: Jolanta Korsak.
Tytuł: Badania nad wybranymi wskaźnikami układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych po zabiegach wymiany osocza w zależności od rodzaju stosowanego płynu uzupełniającego.
Tytuł równoległy: Study of selected parameters of haemostasis and fibrinolysis systems in patients undergoing therapeutic plasma exchange depending on types of replacement fluid.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 489-493, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/24
Autorzy: Romuald Olszański, P. Radzimon, M. Galar, R. Kłos, J. Kłoczko.
Tytuł: Diving up to 60 m depth followed by decompression has no effect on pro-enzyme and total thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen concentration.
Czasopismo: Blood Coagulation and Fibrinolysis
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, nr 7, s. 659-661, bibliogr. 17 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Radziwon
ISSN: 0957-5235
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.319
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  13/24
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa nurków w warunkach hiperbarii na podstawie opracowanych procedur dekompresyjnych: rozprawa habilitacyjna / Romuald Olszański ; Uniwersytet Medyczny Wydział Wojskowo-Lekarski w Łodzi, Wojskowy Instytut Medyczny Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Warszawie
  Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2003
  Strony: 123 s. , il., tab. , 20 cm , bibliogr. s. 100-123
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/24
  Autorzy: P. Radziwon, R. Tomaszewski, Teresa Teresińska, Piotr Siermontowski, J. Łaszczyńska.
  Tytuł: Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną na podstawie wybranych parametrów fibrynolizy.
  Tytuł równoległy: The usefulness of markers of fibrinolysis in risk assessment of DCS.
  Tytuł całości: W: Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku / red. nauk. Zygmunt Kitowski, Józef Lisowski
  Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2005
  Strony: s. 126-135, 3 il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: V Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku", Gdańsk, 22-24.06.2005
  ISBN: 83-87280-78-X
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/24
  Autorzy: P. Radziwon, R. Tomaszewski, Maciej Konarski, Teresa Teresińska.
  Tytuł: Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną na podstawie wybranych parametrów fibrynolizy.
  Czasopismo: Post. Med. Lotniczej
  Szczegóły: 2005 : 2, 11 : Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Środowiska / pod red. Joanny Łaszczyńskiej, 71-78, 3 il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
  Uwagi: I Krajowa Konferencja Naukowa : Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Środowiska - Ziemia. Woda. Powietrze. Służba i Praca w Trudnych Warunkach, Warszawa, 21-22 października 2004. - Warszawa, 2004
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/24
  Autorzy: Romuald Olszański, R. Tomaszewski, P. Radziwon.
  Tytuł: Ocena wpływu ekspozycji hiperbarycznych na wybrane składniki układu fibrynolitycznego.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska" Ziemia Woda Powietrze. Służba i Praca : Streszczenia, 23-24 października 2008, Warszawa
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008.
  Strony: s. 44
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/24
  Autorzy: Romuald Olszański, Piotr Radziwon, Jarosław Piszcz, Jarosław Jarzemowski, Przemysław Gosk, Magdalena Bujno, Joachim F. Schenk.
  Tytuł: Activation of platelets and fibrinolysis induced by saturated air dives.
  Czasopismo: Aviation Space and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2010 : Vol. 81, nr 6, s. 585-589, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Radziwon
  ISSN: 0095-6562
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.852
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  18/24
  Autorzy: P. Radziwon, Romuald Olszański.
  Tytuł: Aktywacja krzepnięcia krwi i fibrynolizy po nurkowaniach.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2010, 17, 23
  Uwagi: XII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 4-5.XII.2010 r. : Program i streszczenia
  ISSN: 1734-6991
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/24
  Autorzy: R. Tomaszewski, P. Radziwon, Romuald Olszański.
  Tytuł: Ocena wpływu hiperbarii na wybrane parametry fibrynolizy u nurków.
  Tytuł równoległy: Evaluation of hyperbaric effects on some parameters of fibrynolysis in divers.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 4, s. 63-70, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/24
  Autorzy: R. Tomaszewski, P. Radziwon, Romuald Olszański.
  Tytuł: Ocena wpływu hiperbarii na wybrane parametry fibrynolizy u nurków.
  Tytuł całości: W: Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej / pod red. Romualda Olszańskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2011
  Strony: s. 83-89, bibliogr. 20 poz.
  ISBN: 978-83-924989-5-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/24
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków na podstawie wybranych parametrów hemostazy i fibrynolizy.
  Tytuł całości: W: Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej / pod red. Romualda Olszańskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2011
  Strony: s. 23-82, il., tab., bibliogr. 252 poz.
  ISBN: 978-83-924989-5-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/24
  Autorzy: Romuald Olszański, P. Radziwon, Jolanta Korsak, Zbigniew Dąbrowiecki.
  Tytuł: Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków na podstawie wybranych parametrów hemostazy i fibrynolizy.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2013, nr 20, s. 34-35
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 2013.11.16
  ISSN: 1734-6991
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  23/24
  Autorzy: Romuald Olszański, P. Radziwon, Jolanta Korsak, Piotr Siermontowski, M. Kozakiewicz.
  Tytuł: The evaluation of the risk of decompression sickness in divers.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 2, s. 45-52, bibliogr. 37 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równoległe w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  24/24
  Autorzy: P. Radziwon, Romuald Olszański, Jolanta Korsak, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki.
  Tytuł: Czynnik XII - ograniczenie nurków?
  Tytuł równoległy: Factor XII - a limitation for divers?
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T.52, nr 3, s. 7-16, bibliogr. 37 poz., sum. res.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM