WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: GLIKOKORTYKOSTEROIDY - DZIAŁANIE SZKODLIWE
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Jan Gietka.
Tytuł: Powikłania przy stosowaniu glikokortykoidów i ACTH.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1959 : 35, 1, 24-35, bibliogr. 56 poz., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/31
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dyduszyński, Romuald Dąbrowa.
Tytuł: Analiza kliniczna przypadków zawału serca obserwowanych w Oddziale Wewnętrznym 2 Centr. Szpit. Klin. WAM.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1960 : 36, 9, 874-879, 2 il., 3 tab., bibliogr. 18 poz., res.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/31
Autorzy: Stefan Bogusławski, Stanisław Noworyta.
Tytuł: Historia 2 Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1960 : 36, 9, 867-1072
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/31
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Z. Sędzimirski.
Tytuł: Nasze postępowanie w kamicy przewodu żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1960 : 36, 7, 677-681, 2 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/31
Autorzy: Jerzy Farner, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Przypadek zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a o niezwykłym przebiegu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1960 : 36, 2, 159-167, 5 il., bibliogr. 9 poz., res.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/31
Autorzy: Tadeusz Orłowski, T. Piecuch.
Tytuł: Uszkodzenie przewodów trzustkowych przy resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1960 : 36, 7, 688-694
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/31
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Jan Gietka.
Tytuł: Powikłania przy stosowaniu glikokortykoidów i ACTH.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1960 : 30, 6, 771-772, sum.
Uwagi: XX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, 10.09.1959 r.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/31
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Sprawozdanie z posiedzenia Koła Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich z dn. 30 stycznia 1957 r.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1957 : 27, 7, 1002-1005
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/31
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Sprawozdanie z posiedzenia Koła Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich z dnia 20 lutego 1957 r.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1957 : 27, 7, 1005-1007
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/31
Autorzy: Zygmunt Ruszczewski, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Kalendarz lekarski / pod red. Zygmunta Ruszczewskiego i Sylwestra Czaplickiego, aut. Stanisław Bogusławski, Sylwester Czaplicki, Andrzej Dyduszyński [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1960
Strony: 66, [2], 463 s. , ; 20 cm
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/31
Autorzy: Stanisław Bober, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Atlas elektrokardiografii praktycznej. (1) Część ogólna.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1957 : 10, 12, 571-576, il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/31
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Osteoporoza u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 763-767, ryc., bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Karina Jahnz-Różyk, Ryszard Malinowski, Andrzej Łypka, Dariusz Jurkiewicz, Dorota Witman, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Trzymiesięczne leczenie budezonidem chorych na steroidozależną dychawicę oskrzelową - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: A three-month treatment of corticoiddependent bronchial asthma with budesonide. Own experience.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 29-31, s. 620-624, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak, Karina Jahnz-Różyk, Dariusz Jurkiewicz, Dorota Witman.
Tytuł: Ocena miejscowych objawów ubocznych podczas leczenia wziewnego budesonidem u chorych ze steroidozależną.
Tytuł równoległy: Assessment of local side effects during treatment with budesonide inhalation in patients with steroid-dependent asthma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : R. 67, nr 3-4, s. 155-160, tab., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Ostre powikłania po lekach stosowanych w pneumonologii.
Czasopismo: Mag. Med.
Szczegóły: 1993 : 4, 12, 28-29
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/31
Autorzy: Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Przydatność badań radioizotopowych w ocenie układu kostnego u chorych długotrwale leczonych steroidami nadnerczowymi.
Tytuł równoległy: Usefulness of radioisotopic examinations in evaluation of sceletal system in asthmatic patients treated with corticosteroids.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 257
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę osteoporozy posteroidowej oraz doświadczenia własne dotyczące jej rozpoznawania i leczenia.
Tytuł całości: W: Postępy w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Piotr Boros [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
Strony: s. 272-277
ISBN: 83-902383-0-6
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Kalcytonina wziewna w leczeniu osteoporozy posteroidowej u chorych na astmę oskrzelową.
Tytuł całości: W: Postępy w aerozoloterapii : [praca zbiorowa] / pod red. Tadeusza Płusy
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1996
Strony: s. 144-150, bibliogr. 25 poz.
Konferencja: , Warszawa, 1996
ISBN: 83-902383-2-2
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/31
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, A. Konieczna.
Tytuł: Surowicze markery tworzenia kości u chorych na steroidozależną astmę oskrzelową.
Tytuł równoległy: Serum markers of bone generation in patients with steroid-dependent bronchial asthma.
Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 80
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/31
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, A. Konieczna.
Tytuł: Surowicze markery tworzenia kości w steroidozależnej astmie oskrzelowej.
Tytuł równoległy: Serum markers of bone generation in steroid-dependent bronchial asthma.
Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 98
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Osteoporoza posteroidowa w chorobach układu oddechowego.
Czasopismo: Lekarz
Szczegóły: 1999, nr 5, s. 17-18, 20, 22-25, 27, biliogr. 18 poz.
ISSN: 1429-0693
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/31
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie osteoporozy posteroidowej (OS) u chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Diagnosis, prophylaxis and therapy of secondary steroid - induced osteoporosis (SiO) in patients with chronic pulmonary diseases.
Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
Strony: s. 183-201, bibliogr. 20 poz., sum.
ISBN: 83-912231-5-9
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

23/31
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, T. Targowski.
Tytuł: Analiza składu ciała u kobiet chorych na przewlekłą astmę oskrzelową.
Tytuł równoległy: Analysis of body composition in asthmatic, postmenopausal women.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 256-257
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/31
Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Terapia wysokimi dawkami immunoglobulin (IVIG) ludzkich chorych z ciężką steroidozależną astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: High-dose intravenous immunoglobulin therapy in patients with severe asthma.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 249
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/31
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Andrzej Misztela, Tomasz Rybak, Józef Mróz.
Tytuł: Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy.
Tytuł równoległy: Physical medicine in prophylaxis of osteoporosis.
Czasopismo: Balneologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 42, nr 3-4, s. 76-81, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/31
Autorzy: Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami na beztłuszczową masę ciała u kobiet na ciężką astmę oskrzelową.
Tytuł równoległy: Influence of chronic glicocorticosteroid therapy on fat free mase in women with severe bronchial asthma.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 17, 102, 567-570, 3 tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  27/31
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Jan Ratajczak, Kornel Szczygielski, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Technika podawania leków donosowo - doniesienie oryginalne.
  Tytuł równoległy: Technical aspects of intranasal drug application - an oryginal report.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2006 : T. 11, Supl. 1, s. 205
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wisła, 2006.05.10
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/31
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Reakcje nadwrażliwości na leki. Glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe.
  Tytuł równoległy: Drug hypersensitivity reactions. Glucocorticostereoids and antihistaminics.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2009, nr 1, s. 43-46, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/31
  Autorzy: B. Brzezińska, R. Junik, A. Kamińska, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce ACTH-zależnego zespołu Cushinga u chorej po lewostronnej adrenalektomii i leczonej glikokortykosteroidami.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnosis of ACTH-dependent Cushing's syndrome in a patient after left adrenalectomy and treated with glucocorticoids.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 6, s. 484-487, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  30/31
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Johnson et. al. : Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikokortykosteroidów systemowo w ostrym bólu krzyża? - Med. Dypl., 2011, Vol.20, nr 12, s. 28-29, bibliogr. 5 poz.].
  Tytuł równoległy: Comment on : M. Johnson et. al. : How effective - and safe - are systemic steroids for acute low back pain? - J. Family Practice, 2011, Vol. 60, nr 5, s. 297-298.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 29-30
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/31
  Autorzy: Emilia Frankowska.
  Tytuł: Analiza objętości mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem hipokampów u pacjentów z chorobą Cushinga z zastosowaniem izowolumetrycznych obrazów T1-zależnych wykonanych 3T systemem MR. Praca doktorska / Emilia Frankowska ; Zakładzie Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 83 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 111 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński; Promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał Kidziński. - [Obrona : 15.10.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM