WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: GLIKOKORTYKOSTEROIDY - STOSOWANIE LECZNICZE
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/90
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, J[an] Gietka.
Tytuł: Powikłania przy stosowaniu glikokortykoidów i ACTH.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Gdańsk, 1962
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1962
Strony: s. 5-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/90
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Ryszard Nowak, K. Obniska-Wolska.
Tytuł: Przydatność rumienia fotochemicznego w ocenie działania na skórę aerozoli sterydowych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 363-365, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/90
Autorzy: Romuald Carewicz.
Tytuł: Przypadek zespołu Wisslera i Fanconiego.
Tytuł równoległy: A case of Wissler - Fanconi syndrome.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1980 : 33, 6, 461-464, ryc., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/90
Autorzy: Krzysztof Ziółkowski, Jerzy Godziejewski, Jan Turowski, Krystyna Załucka.
Tytuł: W sprawie sposobu rozwiązania ciąż bliźniaczych pochodzących z porodów przedwczesnych przy stosowaniu glikokortykoidów.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1985 : 56, 4, 229-234, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/90
Autorzy: Krzysztof Ziółkowski, Anna Dela-Szymańska, Jan Turowski, Krystyna Załucka.
Tytuł: W sprawie sposobu zakończenia porodów przedwczesnych w ciążach, w których stosowano glikokortykoidy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1985 : 56, 5/6, 348-352, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/90
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Karina Jahnz-Różyk, Ryszard Malinowski, Andrzej Łypka, Dariusz Jurkiewicz, Dorota Witman, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Trzymiesięczne leczenie budezonidem chorych na steroidozależną dychawicę oskrzelową - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: A three-month treatment of corticoiddependent bronchial asthma with budesonide. Own experience.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 29-31, s. 620-624, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/90
Autorzy: Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Przydatność badań radioizotopowych w ocenie układu kostnego u chorych długotrwale leczonych steroidami nadnerczowymi.
Tytuł równoległy: Usefulness of radioisotopic examinations in evaluation of sceletal system in asthmatic patients treated with corticosteroids.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 257
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/90
Autorzy: Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz, Wanda Stankiewicz-Szymczak.
Tytuł: Ocena rynomanometryczna drożności nosa u chorych leczonych lekiem flixonase. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: Rhinomanometric assessment of nasal patency in patients treated with the preparation flixonase. (Preliminary communication).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 699-703, bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Uwagi: Pracę przedstawiono na 2 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" w Krakowie, 9-12.11.1994 r.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/90
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, M[aria] Konieczna.
Tytuł: Ocena poziomu osteokalcyny w surowicy mężczyzn z P.O.Ch.P przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Sekcji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: Kraków, 1997
Strony: s. 97
Uwagi: Toż w j. ang.: Evaluation of osteocalcin serum level in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on systemic corticosteroid therapy. Tamże s. 98.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/90
Autorzy: Janusz Żuber, Stanisław Wojtuń, Dariusz Jaklewicz, Ewa Bielczyńska.
Tytuł: Przypadek przetoki żołądkowo-okrężniczej u chorej po choledochogastrostomii.
Tytuł równoległy: A case of gastrocolonic fisula in a patient after choledochogastrostomy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 92-97, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/90
Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz, Elżbieta Łuczak, Józef Mróz.
Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w profilaktyce osteoporozy u chorych leczonych przewlekle kortykosteroidami.
Tytuł równoległy: The use of low-frequency alternating magnetic field in prophylaxis of osteoporosis in patients chronically treated with corticosteroids.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 406-411, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/90
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Rola glikokortykosteroidoterapii miejscowej w leczeniu nieżytów nosa.
Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
Strony: s. 133-139
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/90
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Niektóre ekonomiczne aspekty leczenia przewlekłej, steroidozależnej astmy oskrzelowej u chorych po 50 roku życia.
Tytuł całości: W: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, 1999
Strony: s. 147-154, il., tab., bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-912231-0-8
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/90
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Wczesne wyniki leczenia steroidami oftalmopatii naciekowo-obrzękowej w chorobie Gravesa-Basedowa.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 379
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/90
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Osiągnięcia, rozczarowania i nadzieje w leczeniu neurologicznym XX wieku.
Tytuł równoległy: Achievements, disappointments and hopes in neurological therapy at the end of the 20th century.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, s. 9-13, bibliogr. 10 poz., sum.
Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Inne możliwości działania przeciwzapalnego u chorych na stmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 141-151, 7 ryc., 2 tab., bibliogr. 35 poz.
  ISBN: 83-910406-2-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Terapia kombinowana w astmie oskrzelowej.
  Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 104-107, 4 ryc., bibliogr. 2 poz.
  ISBN: 83-910406-2-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/90
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 1999
  Strony: 171 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: Tekst częśc. ang.
  ISBN: 83-912231-0-8
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/90
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita, Radosław Żywalewski.
  Tytuł: Steroidoterapia w okulistyce.
  Tytuł równoległy: Steroid therapy in opthalmology.
  Czasopismo: Okulistyka
  Szczegóły: 2000 : T. 3, nr 3, s. 27-31, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1505-2753
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/90
  Autorzy: T[omasz] Ząbkowski, H[enryk] Zieliński, M. Menniger, K. Gusbeth, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikortykosteroidami i tamoxifenem.
  Tytuł całości: W: 21 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18-20 października
  Adres wydawniczy: [Pułtusk, 2001]
  Strony: s. 80
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/90
  Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski.
  Tytuł: Bezpośrednia i odległa (po 6 miesiącach) skuteczność i bezpieczeństwo terapii wysokimi dawkami immunoglobulin u chorych z ciężką steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Immediate and long time (6-month) clinical effect and safety of high-dose of itravenous immunoglobulin therapy in patients with severe asthma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2001 : T. 6, supl. 1, s. 130
  Konferencja: , Łódź, 2001.06.06
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/90
  Autorzy: M. Modrzyński, E. Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Efektywność kliniczna donosowej postaci pirośluzanu mometazonu w leczeniu polipów nosa.
  Tytuł równoległy: Clinical results and effects of intranasal mometasone fuorate in the treatment of nasal polyps.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : T.10, nr 59, s. 357-360, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/90
  Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, M[aksymilian] Siekierzyński, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Stankiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie glikokortykoidów lub nikotynamidu w zapobieganiu progresji oftalmopatii Gravesa po leczeniu jodem promieniotwórczym.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 13
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/90
  Autorzy: Zbigniew Samochocki.
  Tytuł: Atopowe zapalenie skóry - współczesne metody leczenia.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2001, 3, 122, 124, 126-127, bibliogr. 40 poz.
  Uwagi: Dod. spec.: Alergologia
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  25/90
  Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski.
  Tytuł: Ocena bezpośredniej i odległej (po 24 miesiącach) skuteczności i bezpieczeństwa leczenia wysokimi dawkami immunoglobulin chorych z ciężką steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Immediate and long time (24 months) clinical effect and safety after high-dose of intravenous immunoglobulin therapy in patients with severe asthma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 142
  Konferencja: Oficyna Wydawnicza MEDITON, Łódź, 2002.06.12
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/90
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Ewa Dadas, Anna Jung, Ewa Straż-Żebrowska, Rafał Kuligowski, Janusz Żuber.
  Tytuł: Zespół Wisslera-Fanconiego u 7-letniej dziewczynki.
  Tytuł równoległy: Wissler-Fanconi syndrome in 7-years-old girl.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 244-246, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/90
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, Ewa Dadas, Ewa Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Spirometryczna ocena wyników leczenia montelukastem u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Spirometry evaluation of montelukast treatment results in children with bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 68, s. 92-94, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  28/90
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Henryk Zieliński, M. Menniger, G. Gusbeth, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikokortykosteroidami i Tamoxifenem.
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis - own experience in treatment with corticosteroids and Tamoxifen.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 55, supl. 2A, s. 166
  Uwagi: XXXII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wrocław, 13-15 VI 2002 r. : książka streszczeń.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/90
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Farmakoterapia drugiej linii u dzieci i młodzieży chorych na astmę przewlekłą.
  Tytuł równoległy: The second line therapy in children and adolescents with chronic astma.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2003, nr 3, s. 24-28, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Blaski i cienie kontrolowania zapalenia w drogach oddechowych podawaniem glikokortykosteroidów wziewnych.
  Czasopismo: Alergologia
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 2, s. 49-51
  Uwagi: Current Medical Literature
  ISSN: 1507-9716
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/90
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) w astmie.
  Czasopismo: Monitor
  Szczegóły: 2003 : 7, 1-3, tab.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/90
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, E. Bogacka.
  Tytuł: Leczenie uczuleń na zarodniki grzybów pleśniowych.
  Tytuł równoległy: Treatment of allergy to mould spores.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 83, s. 385-387, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/90
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Znaczenie hamowania cząsteczek adhezyjnych w zapaleniu alergicznym.
  Tytuł równoległy: The importance of inhibition of adhesion molecules in allergic inflammation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 500-504, il., tab., bibliogr. 53 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  34/90
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Henryk Zieliński, Karina Jahnz-Różyk, Manfred Menniger, Georg Gusbeth.
  Tytuł: Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikokortykosteroidami i tamoksyfenem.
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis - own experience in combined treatment with corticosteroids and tamoxifen.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 79, s. 47-49, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  35/90
  Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska, H. Chwalińska-Sadowska.
  Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny A (preparat Sandimmun neoral) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Long-term efficacy and toxicity of low dose cyclosporine A in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2003 : T. 41, nr 3, s. 269-275, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/90
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Ocena porównawcza leczenia polineuropatii Guillaina-Barrego glikokortykosteroidami, własną modyfikacją leczniczej wymiany osocza lub wysokimi dawkami immunoglobulin dożylnych: rozprawa habilitacyjna / Jolanta Korsak; Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Neurologiczna, Zakład Transfuzjologii
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2003
  Strony: [2], 128 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 180 poz., sum.
  ISBN: 83-919495-1-6
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/90
  Autorzy: Izabela Toczyska, Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Application of glucocorticoids in pulmonary diseases.
  Czasopismo: Magazyn Learza Rodzinnego
  Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 3(3), s. 24-28, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1732-1778
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/90
  Autorzy: Izabela Toczyska, Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Wybrane aspekty stosowania glikortykosteroidów - działanie biologiczne, formy i sposoby podawania.
  Tytuł równoległy: The chosen aspects of using glucocorticoids - biological action, forms and methods of administrations.
  Czasopismo: Magazyn Lekarza Rodzinnego
  Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 4(4), s. 61-66, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Dod. spec. Alergologia
  ISSN: 1732-1778
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/90
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, J. Chojnacki, Paweł Wichan.
  Tytuł: Leczenie zachowawcze nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  Tytuł równoległy: The conservative treatment of nonspecific inflammatory bowel diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 35-39, bibliogr. 18 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Skuteczność kliniczna terapii synergistycznej.
  Tytuł równoległy: Clinical effectiveness of synergic therapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 20-22, bibliogr. 25 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/90
  Autorzy: W. Gliński, Jerzy Kruszewski, W. Silny, R. Kurzawa, M. Czarnecka-Operacz, E. Baran, J. Szepietowski.
  Tytuł: Postępowanie diagnostyczno-profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry. Konsensus grupy roboczej specjalistów krajowych ds. dermatologii i wenerologii oraz alergologii
  Tytuł równoległy: Diagnostic prophylactic and therapeutic guidelines in patients with atopic dermatitis. Position paper by the task force of national specialists on dermatology and allergology
  Czasopismo: Postepy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2004 : T. 21, nr 6, s. 3-15, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Kontrolowanie stanu zapalnego w drogach oddechowych.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr spec. 3, s. 12-13
  Konferencja: , Kraków, 2004.11.03
  ISSN: 1731-1381
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/90
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Postępy w alergologii w 2003 roku - z pozycji lekarza praktyka.
  Czasopismo: Radomski Rocznik Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 9, s. 213-219, bibliogr. 20 poz.
  Konferencja: , Radom, 2004.05.28
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Nowoczesna farmakoterapia polipów nosa.
  Tytuł równoległy: Modern pharmacotherapy in nasal polyps.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2005, nr 4, s. 9, 35-39, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Terapia okresowego alergicznego nieżytu nosa.
  Tytuł równoległy: Treatment of intermittent allergic rhinitis.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2005, nr 2, s. 33-36, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Marek Modrzyński, Grzegorz Kamiński, Andrzej Wojdas, Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Jan Ratajczak, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Technika stosowania leków donosowych.
  Tytuł równoległy: Techniques of drug use.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sec. D Medicina
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60, Suppl.XVI, nr 4, s. 442-446, bibliogr. 3 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/90
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Patrycja Grabowska.
  Tytuł: Cyklezonid w leczeniu chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Ciclesonide in the treatment of patients with bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 114, 735-738, 3 il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/90
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Racjonalne podejście do terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Rational therapeutic approach in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annales Academiae Medicae Stetinensis
  Szczegóły: 2006 : T. 52, Supl. 2, s. 5-10, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1427-440X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/90
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo stosowania steroidów wziewnych u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Safety of using inhaled glucocorticoids in asthma.
  Czasopismo: Essentia Medica
  Szczegóły: 2006, nr 5/6, s. 46, 48-50, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1730-0436
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/90
  Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Podgajny.
  Tytuł: Przełom tarczycowy.
  Tytuł równoległy: Thyroid storm.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 143-145, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/90
  Autorzy: R[enata] Rożyńska, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski, T[adeusz] Płusa, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na zmiany stężenia MMP-9 w surowicy, plwocinie indukowanej i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL).
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 276
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/90
  Autorzy: Aleksandra Franas, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Ciężki ostry zespół oddechowy.
  Tytuł równoległy: Severe acute respiratory syndrome.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 123, s. 205-210, il., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  53/90
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Współczesne poglądy na leczenie polipów nosa.
  Tytuł równoległy: Present opinions on treatment of nasal polyps.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 591-597, il., bibliogr. 54 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  54/90
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Racjonalne podejście do terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Rational therapeutic approach in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej:
  Szczegóły: 2006 : T. 52, Supl.2, s. 5-10, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2450-4637
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/90
  Autorzy: Aleksander Zakrzewski, Jerzy Kruszewski, Marek Dudziak, Sławomir Tokarski.
  Tytuł: GINA 2006 - steroidy wziewne i beta2-mimetyki wziewne w leczeniu astmy.
  Tytuł równoległy: GINA 2006 - glucocorticosteroids, beta-2-mimetics in treatment of asthma.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2007, nr 10, s. 33-37, bibliogr. 52 poz., sum.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/90
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Uproszczenie oceny stopnia kontroli astmy. Test kontroli astmy - Asthma Control Test (ATC).
  Tytuł równoległy: Simplification of asthma control estimation. Asthma Control Test (ATC).
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2007, nr 10, s. 21-23, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/90
  Autorzy: Antonio Naranjo, Tuulikki Sokka, Miguel A. Descalzo, Jaime Calvo-Alen, Kim Horslev-Petersen, Reijo K. Luukkainen, Bernard Combe, Gerd R. Burmester, Joe Devlin, Gianfranco Ferraccioli, Alessia Morelli, Monique Hoekstra, Maria Majdan, Stefan Sadkiewicz, Miguel Belmonte, Ann Carin Holmqvist, Ernest Choy, Recep Tunc, Aleksander Dimic, Martin Bergman, Sergio Toloza, Theodore Pincus, Witold Tłustochowicz.
  QUEST-RA Group
  Tytuł: Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from the QUEST-RA study.
  Czasopismo: Arthritis Research and Therapy
  Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 2, s. Article nr R30 [1-10], bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Antonio Naranjo
  ISSN: 1478-6354
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  58/90
  Autorzy: Marek Kulus, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Glikokortykosteroidy.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 89-108, bibliogr. 57 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Znaczenie kontrolowania zapalenia w drobnych oskrzelach w przebiegu i leczeniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: The importance of small airways inflammation control in the course and therapy of bronchial asthma.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 5, s. 354-356, bibliogr. 12 poz., sum.
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2009.10.07
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.051
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/90
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Johnson et. al. : Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikokortykosteroidów systemowo w ostrym bólu krzyża? - Med. Dypl., 2011, Vol.20, nr 12, s. 28-29, bibliogr. 5 poz.].
  Tytuł równoległy: Comment on : M. Johnson et. al. : How effective - and safe - are systemic steroids for acute low back pain? - J. Family Practice, 2011, Vol. 60, nr 5, s. 297-298.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 29-30
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/90
  Autorzy: M. Swacha, E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska.
  Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy - aspekty praktyczne.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk assessment in patients with systemic lupus erythematosus: practical aspects.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 419-424, tab., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Glikokortykosteroidy - czy wszystkie działają tak samo.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2011 : R. 19, nr 6 Supl., s. 39-40, tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Astma, Alergia i POChP. Standardy diagnostyczno-terapeutyczne", Jachranka, 1-4 września 2011
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/90
  Autorzy: Bhaskar Dasgupta, Marco A. Cimmino, Hilal Maradit-Kremers, Wolfgang A. Schmidt, Michael Schirmer, Carlo Salvarani, Artur Bachta, Christian Dejaco, Christina Duftner, Hanne Slott Jensen, Pierre Duhaut, Gyula Poór, Novak Pal Kaposi, Peter Mandl, Peter V. Balint, Zsuzsa Schmidt, Annamaria Iagnocco, Carlotta Nannini, Fabrizio Cantini, Pierluigi Macchioni, Nicolo Pipitone, Montserrat Del Amo, Georginia Espigol-Frigole, Maria C. Cid, Victor M. Martinez-Taboada, Elizabeth Nordborg, Haner Direskeneli, Sibel Zehra Aydin, Khalid Ahmed, Brian Hazleman, Barbara Silverman, Colin Pease, Richard J. Wakefield, Raashid Luqmani, Andy Abril, Clement J. Michet, Ralph Marcus, Neil J. Gonter, Mehrdad Maz, Rickey E. Carter, Cynthia S. Crowson, Eric L. Matteson.
  Tytuł: 2012 provisional classification criteria for polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology collaborative initiative.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2012 : Vol. 71, nr 4, s. 484-492, bibliogr. 38 poz., sum
  Uwagi: Epub 2012 Apr 1; Autor korespondencyjny: Eric L Matteson
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.111
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/90
  Autorzy: P. Głuszko, A. Filipowicz-Sosnowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 83-90, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Intranasal glucocorticosteroids in the treatment of nose and sinus diseases.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2012 : R. 20, z. 12 W gabinecie lekarza rodzinnego, s. 61-66, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Nowe leki wpływające na obturację dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: New drugs affecting airway obstruction.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 3, s. 165-172, bibliogr. 53 poz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/90
  Autorzy: Marta Pacholska-Pytlakowska, Sławomir From.
  Tytuł: Sarkoidoza - kryteria włączenia, farmakoterapia, monitorowanie.
  Tytuł równoległy: Sarcoidosis - the inclusion criteria of treatment, pharmacotherapy, monitoring.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 4, s. 262-267, tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  68/90
  Autorzy: Przemysław Witek, Krzysztof Giejda.
  Tytuł: Orbitopatia tarczycowa.
  Tytuł równoległy: Thyroid orbitopathy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 1, s. 89-98, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/90
  Autorzy: Agnieszka Pszonak, Katarzyna Łebkowska, Elwira Paluchowska, Witold Owczarek.
  Tytuł: Skuteczne leczenie metotreksatem pemfigoidu pęcherzowego współistniejącego z łuszczycą zwyczajną - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: A successful treatment with methotrexate in a case of bullous pemphigoid associated with psoriasis vulgaris: a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s. 440-444, bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/90
  Autorzy: Agnieszka Kwaśnik-Balińska, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa.
  Tytuł równoległy: Allergic rhinitis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 3/4, s. 336, 338-341, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [Laryngologia / Dariusz Jurkiewicz, prof. dr hab. n. med.]
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Bezpieczeństwo donosowych glikokortykosteroidów.
  Tytuł równoległy: Safety of intranasal corticosteroids.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2014 : T. 10, nr 4, s. 16-21, il., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu nieżytów nosa.
  Tytuł równoległy: Nasal glucocorticosteroids in the treatment of rhinitis.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2014 : T. 22, nr 10, s. 27-35, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  73/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: 8 głównych powodów, dla których warto stosować donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu alergicznych nieżytów nosa.
  Tytuł równoległy: 8 main reasons for choosing intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 2, s. 5-9, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  74/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Kompleksowe leczenie alergicznego nieżytu nosa.
  Tytuł równoległy: Comprehensive treatment of allergic rhinitis
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 1, s. 6-19, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  75/90
  Autorzy: Christian Dejaco, Yogesh P. Singh, Pablo Perel, Andrew Hutchings, Dario Camellino, Sarah Mackie, Andy Abril, Artur Bachta, Peter Balint, Kevin Barraclough, Lina Bianconi, Frank Buttgereit, Steven Carsons, Daniel Ching, Maria Cid, Marco Cimmino, Andreas Diamantopoulos, William Docken, Christina Duftner, Billy Fashanu, Kate Gilbert, Pamela Hildreth, Jane Hollywood, David Jayne, Manuella Lima, Ajesh Maharaj, Christian Mallen, Victor Martinez-Taboada, Mehrdad Maz, Steven Merry, Jean Miller, Shunsuke Mori, Lorna Neill, Elizabeth Nordborg, Jennifer Nott, Hannah Padbury, Colin Pease, Carlo Salvarani, Michael Schirmer, Wolfgang Schmidt, Robert Spiera, David Tronnier, Alexandre Wagner, Madeline Whitlock, Eric L. Matteson, Bhaskar Dasgupta.
  European League Against Rheumatism; American College of Rheumatology
  Tytuł: 2015 Recommendations for the management of polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism / American College of Rheumatology collaborative initiative.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2015 : Vol. 74, nr 10, s. 1799-1807, bibliogr. 78 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Bhaskar Dasgupta
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 12.384
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  76/90
  Autorzy: A. Jabrocka-Hybel, T. Bednarczuk, L. Bartalena, D. Pach, M. Ruchała, Grzegorz Kamiński, M. Kostecka-Matyja, A. Hubalewska-Dydejczyk.
  Tytuł: Amiodarone and the thyroid.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 66, nr 2, s. 176-196, tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Polish version: s. 187-196
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.112
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  77/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: 9 powodów, dla których warto wybrać furoinian mometazonu.
  Tytuł równoległy: 9 reasons for choosing mometasone furoate.
  Czasopismo: Medycyna Faktów
  Szczegóły: 2015 : T. 8, nr 1, s. 50-55, il., bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1899-8666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko, T. R. Sosnowski, J. Sowa, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Depozycja donosowych preparatów glikokortykosteroidowych - badania wstępne.
  Tytuł równoległy: Deposition of intranasal glucocorticoids - preliminary study.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 69, nr 6, s. 30-38, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  79/90
  Autorzy: Izabela Toczyska.
  Tytuł: Wpływ leczenia wziewnego z wykorzystaniem glikokortykosteroidu na proces zapalny oskrzeli i funkcję oddechową u chorych na POChP z obturacją umiarkowanego stopnia. Praca doktorska / Izabela Toczyska, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: 82 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 98 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski. - [Obrona: 20.01.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Omernik.
  Tytuł: Inflammatory process in the peripheral airways of asthma patients controlled with inhaled ultra-fine glucocorticosteroids - preliminary study.
  Tytuł całości: W: XIX. Kongres České a Slovenské Pneumologické a Ftizeologické Spoločnosti, 17.-19. cervna 2015 : Program. Sbornik Abstrakt
  Adres wydawniczy: [Brno] : [b.w.], 2015
  Strony: s. 80
  Konferencja: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP; Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost' Slovenskej lekárskej spoločnosti; Česká lékařská komora; Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, Brno, 2015.06.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, T. R. Sosnowski.
  Tytuł: Zależność efektu działania donosowych glikokortykosteroidów od depozycji leku w jamach nosa.
  Tytuł równoległy: Dependence therapeutic effects of intranasal glucocorticoids on deposition in nasal cavities.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 1, s. 5-10, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Oprac. na podst.: Rapiejko P., Sosnowski T.R., Sova J., Jurkiewicz D.: Deposition of intranasal glucocorticoids - preliminary study. Otolaryngol. Pol. 2015, 69(6): 30-38 [doi: 10.5604/00306657.1184545]
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: OPR
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  82/90
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec.
  Tytuł: Jak zwiększyć skuteczność działania donosowych glikokortykosteroidów?
  Tytuł równoległy: How to increase efficacy of intranasal glucocorticosteroids?
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 1, s. 5-12, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.03.31 ; Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  83/90
  Autorzy: Witold Owczarek.
  Tytuł: Jak zwiększyć efektywność leczenia miejscowych GKS?
  Tytuł całości: W: Andrzejki Dermatologiczne 2017 : XI Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna, Łódź, 17-18 listopada 2017 r. : Prezentacje i wykłady
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Kierownik naukowy Konferencji Andrzej Kaszuba
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2017
  Strony: s. 37
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/90
  Autorzy: Tomasz R. Sosnowski, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Non-uniform distribution of sprayed glucocorticoids in nasal cavity.
  Czasopismo: Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery
  Szczegóły: 2017 : Vol. 30, nr 3, s. A-9
  Uwagi: Rapiejko P. et al. Otolaryngol. Pol. 2015; 69(6): 30-38. DOI: 10.5604/00306657.1184545.
  Konferencja: International Society for Aerosols in Medicine e.V., Santa FE, 2017.06.03
  ISSN: 1941-2711
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/90
  Autorzy: Jerzy Koblowski, Ewa Malczuk, Marta Zabor, Mateusz Machura, Karolina Bogdanowicz, Marta Kania-Pudło, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Choroba Ormonda - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Ormond's disease - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 241-244, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Koblowski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  86/90
  Autorzy: Emilia Frankowska.
  Tytuł: Analiza objętości mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem hipokampów u pacjentów z chorobą Cushinga z zastosowaniem izowolumetrycznych obrazów T1-zależnych wykonanych 3T systemem MR. Praca doktorska / Emilia Frankowska ; Zakładzie Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 83 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 111 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński; Promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał Kidziński. - [Obrona : 15.10.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/90
  Autorzy: Rafał Dobek, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Dorota Brzostek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Radosław Gawlik, Aleksandra Kucharczyk, Izabela Kuprys-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Edyta Zagrajek, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Effect of combined inhaled corticosteroid-formoterol therapy on short-acting beta2-agonist use in Poland: a retrospective analysis of pharmacy reports.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 1411
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  88/90
  Autorzy: Joanna Wierzbowska.
  Tytuł: Aktualne i nowe strategie leczenia aktywnej orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł równoległy: Current and novel strategies of treatment for active thyroid orbitopathy.
  Czasopismo: OphthaTherapy
  Szczegóły: 2020 : Vol. 7, nr 2, s. 108-115, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jun 2 ; Autor korespondencyjny: Joanna Wierzbowska
  ISSN: 2353-7175
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  89/90
  Autorzy: Piotr Rot, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Intranasal steroid therapy - EPOS 2020.
  Tytuł równoległy: Sterydoterapia donosowa - EPOS 2020.
  Czasopismo: Polish Journal of Otolaryngology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 74, nr 3, s. 41-49, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.06.30 ; Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko ; [poprzedni tytuł : Otolaryngologia Polska]
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/90
  Autorzy: Agnieszka Rustecka, Maria Węgrzynek, Agata Tomaszewska, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Rola glikokortykosteroidów w leczeniu ostrej reakcji anafilaktycznej.
  Tytuł równoległy: The role of glucocorticoids in the treatment of acute anaphylactic reaction.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2021 : T. 17, nr 3, s. 256-260, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.09.30 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Tomaszewska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM