WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: HEMODYNAMIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/57
Autorzy: Mieczysław Kędra, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Wartość pomiaru opóźnienia fali tętna tętnicy udowej w stosunku do tętnicy szyjnej w rozpoznawaniu uogólnionych zmian naczyniowych.
Tytuł równoległy: The value of measuring the delay of the pulse wave of the femoral artery in relation to the carotid artery diagnosis the generalized vascular lesions.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1956 : 11, 34, 1486-1490, il., 6 tab., bibliogr. [14] poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/57
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Dancewicz.
Tytuł: Zaburzenia hemodynamiczne w doświadczalnych postrzałach klatki piersiowej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 78-79
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/57
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Lepert, J[anusz] Domaniecki.
Tytuł: Zachowanie się hemodynamiki krążenia płucnego w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 74-75
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/57
Autorzy: Marek Maruszyński.
Tytuł: Wpływ farmakologicznej blokady wegetatywnej na niektóre następstwa doświadczalnego postrzału płuc.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : R. 55, nr 3-4, s. 133-140, rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/57
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Adamus, Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku kardiomiopatii przerostowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : R. 60, nr 5-6, s. 339-342, bibliogr.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/57
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Elżbieta Bartnikowska, Jerzy Feliga, Ewa Szymańska.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ krążenia w ostrej chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Halothane effect on the cardiovascular system in acute X-Ray disease.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 141-145, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/57
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Zaburzenia hemodynamiczne i gazometryczne u chorych pozostających na wentylacji kontrolowanej w okresie budzenia się po operacji wszczepienia protez aortalno-udowych.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1990 : 22, 5-6, Anest. Inten. Terapia
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/57
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Powikłania sercowe i ich znaczenie kliniczne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: rozprawa habilitacyjna / Witold Tłustochowicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1990
Strony: 112 s. , tab. , 20 cm , bibliogr. 104 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/57
Autorzy: Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Badania etiopatogenetyczne w idiopatycznej postaci zwyrodnieniowej choroby biodra.
Tytuł równoległy: Etiopathogenetic study of idiopathic coxarthrosis.
Czasopismo: Post. Osteoartrol.
Szczegóły: 1991, 3, 1-6, il., tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/57
Autorzy: Jacek Turowski.
Tytuł: Ocena reograficzna zmian w układzie krążenia u ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym. Praca doktorska / Jacek Turowski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: 75 k. , ryc., tabl. , 30 cm. , bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. Witold Brodziński.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/57
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: [Piąty] 5th International Congress on Ambulatory Mnitoring (Saint Louis, USA, 13-15 maj 1992).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 37, 8, 121-124
Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Monitoringu Ambulatoryjnego, Saint Louis (US), 13-15.05.1992.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/57
Autorzy: Aleksander Badowski, Mirosław Kłos, J. Lorek.
Tytuł: Następstwa hemodynamiczne i narządowe utraty krwi.
Tytuł równoległy: Haemodynamic and organ-related consequences of blood loss.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 3-4, 176-180, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/57
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii przezżołądkowej dla oceny maksymalnego gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory.
Tytuł równoległy: Usefulness of transgastric Doppler echocardiography in assessment of the maximal pressure gradient in the left ventricular outflow tract / [Aut.] Piotr Michałek. Piotr Hoffman, Wanda Rydlewska-Sadowska, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 424-438, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/57
Autorzy: Renata Zalewska, Andrzej Stankiewicz, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak, Andrzej Ustymowicz, Andrzej Mikita, Irena Bernacka.
Tytuł: Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki i tętnicach rzęskowych tylnych krótkich u chorych na jaskrę leczonych metodą trabekulektomii.
Tytuł równoległy: Evaluation of blood-flow parameters in central retinal artery and short posterior cilliary arteries in glaucoma-patients treated with trabeculectomy.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2000, nr [3] wyd. spec. kwiecień, s. 38-40, bibliogr. 8 poz., sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/57
Autorzy: Robert Ropiak.
Tytuł: Wpływ przetaczania płynów krwiozastępczych na doświadczalne krwawienie z niezaopatrzonych chirurgicznie naczyń. Praca doktorska / Robert Ropiak, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 103 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Olsztynie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
Strony: [1], 108 k. , il., tab. , bibliogr. 84 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hb. n. med. Zbigniew Rybicki. - [Obrona : 24.05.2000]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/57
Autorzy: Karol Makowski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
Tytuł równoległy: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 6, s. 601-608, bibliogr. 15 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Karol Makowski
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

17/57
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?
Tytuł równoległy: Prevention of vasovagal syncope recurrences by intravenous beta-blocker administration - do hemodynamic indices prognosticate treatment efficacy?
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 2, s. 121-130, bibliogr. 24 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

18/57
Autorzy: Małgorzata Figurska, Elżbieta Płocharska, Andrzej Stankiewicz, Zbigniew Rybicki, Marek Rękas.
Tytuł: Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi podczas fakotrabekulektomii.
Tytuł równoległy: Monitoring of blood pressure during phacotrabeculectomy.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 2004 : T. 106, nr 1-2 supl., s. 247-251, bibliogr. 11 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Figurska
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/57
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wpływ wyniku testu pochyleniowego na odległe losy chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia : studium diagnostyczno-terapeutyczne : rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Gielerak ; Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2004
  Strony: [2], 107 s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 172 poz., sum.
  ISBN: 83-87823-20-1
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/57
  Autorzy: P. Guzik, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Greberski, Z. Goncerzewicz, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
  Tytuł: Wpływ norepinefryny na zmiany hemodynamiczne rejestrowane w warunkach stresu ortostatycznego.
  Tytuł równoległy: Norepinephrine and hemodynamic changes during orthostatic challenge.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2005 : 12, 2, 117-123, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/57
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, P. Guzik, Karol Makowski, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Haemodynamic indices of the early phase of the tilt test does measurement predict outcome?
  Tytuł równoległy: Wskaźniki hemodynamiczne wczesnej fazy testu pochyleniowego: czy pomiar prognozuje wynik?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 3, s. 244-250, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. Tamże s. 251.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  22/57
  Autorzy: P. Guzik, K. Greberski, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Rzetecka, P. Kałmucki, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
  Tytuł: Wpływ pionizacji ciała na zmianę wybranych parametrów hemodynamicznych.
  Tytuł równoległy: The influence of head-up tilting on selected hemodynamic variables.
  Czasopismo: Nowiny Lek.
  Szczegóły: 2005 : 74, 5, 556-563, 7 tab., 6 wykr., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/57
  Autorzy: Mirosław Zachorski, Mirosław Dziuk, Jacek Pietrzykowski, H. Rdzanek, Grzegorz Kamiński, Marian Cholewa, Leszek Kubik.
  Tytuł: Ocena czynności lewej komory serca za pomocą bramkowanej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (GSPET) u chorych z zawałem leczonych fibrynolitycznie lub pierwotną angioplastyką naczyń wieńcowych.
  Tytuł równoległy: Left ventricular function in gated Single Photon Emission Computed Tomography (GSPET) in patients with myocardial infarction subjected to thrombolysis or primary PTCA.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 106, s. 376-379, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/57
  Autorzy: P. Guzik, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Greberski, K. Rzetecka, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
  Tytuł: Ocena podatności i elastancji tętniczej w czasie stopniowanej pionizacji zdrowych.
  Tytuł równoległy: The assessment of arterial complicance and elastance during graded head-up tilt in healthy people.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 103, 36-40, il., 3 tab., bibliogr. 18 poz., strszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/57
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski.
  Tytuł: Zastosowanie symulacji komputerowej w badaniach właściwości hemodynamicznych tętniaków aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 12, Suppl. A, s. A124
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wisła, 2006.04.20
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/57
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda, Jarosław Kowal, Karol Makowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Hemodynamika a klinika reakcji wazowagalnej.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. A, s. 7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2006.03.16
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/57
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Neurokardiologia - współczesna dziedzina zaawansowanych badań nad podłożem arytmii i nagłego zgonu sercowego.
  Tytuł równoległy: Neurocardiology - contemporary advanced research concerning arrhythmia mechanisms and sudden cardiar death.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 6, s. 709-714, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  28/57
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Anna Kaźmierczak.
  Tytuł: Tomografia emisji pozytonów i tomografia komputerowa PET-CT w diagnostyce kardiologicznej.
  Czasopismo: Świat Medycyny i Farmacji
  Szczegóły: 2007, nr 10, s. 26-33
  ISSN: 1508-1850
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/57
  Autorzy: Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Wpływ leczenia radiojodem subklinicznej nadczynności tarczycy na układ sercowo-naczyniowy: rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Kamiński ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2007
  Strony: 178 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 484 poz., streszcz., sum.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/57
  Autorzy: Ewa Stępień-Koćmiel.
  Tytuł: Przepływ mózgowy krwi oceniany metodą dyfuzji i perfuzji rezonansu magnetycznego u chorych z hemodynamicznie istotnym zwężeniem tętnic szyjnych wewnętrznych. Praca doktorska / Ewa Stępień- Koćmiel, Oddział Neurologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, [2007]
  Strony: 94 k. , il., tab. , 30 cm , bbliogr. 93 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. - [26.09.2007 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/57
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz, M. Misiuk-Hojło, I. Grabska-Liberek, B. Romanowska-Dixon, Joanna Wierzbowska, J. Wasyluk, M. Mulak, I. Szuścik, J. Sierdziński, R. Ehrlich, B. Siesky, A. Harris.
  Tytuł: Intraocular pressure and ocular hemodynamics in patients with primary open-angle glaucoma treated with the combination of morning dosing of bimatoprost and dorzolamide hydrochloride.
  Czasopismo: Acta Ophtalmol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 89, nr 1, s. e57-e63, 3 il., bibliogr., sum,
  ISSN: 1755-375X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.629
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/57
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, D[ariusz] Michałkiewicz, Z[bigniew] Orski, K[rystian] Krzyżanowski, K[arol] Makowski, G[rzegorz] G. Gielerak.
  Tytuł: The noninvasive assessment of the effect of fibrillation on cardiac index in patients with heart failure and implanted cardioverter-defibrillator.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 32, Suppl., s. 923, [Abst.] P5069.
  Uwagi: ESC Congress 2011, Paris, France, 27-31 August 2011
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Dobowy profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym - implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 1
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wiek a profil hemodynamiczny i metaboliczny chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 1
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/57
  Autorzy: M. Śpiewak, E.K. Biernacka, Ł. A. Małek, J. Petryka, M. Kowalski, B. Miłosz, M. Żabicka, J. Miśko, W. Rużyłło.
  Tytuł: Right ventricular outflow tract obstruction as a confounding factor in the assessment of the impact of pulmonary regurgitation on the right ventricular size and function in patients after repair of tetralogy of Fallot.
  Czasopismo: J. Magn. Reson. Imaging
  Szczegóły: 2011 : Vol. 33, nr 5, s. 1040-1046, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  ISSN: 1053-1807
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.698
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  36/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Is haemodynamic evaluation with impedance cardiography in patients with heart failure undergoing testing of the implanted cardioverter-defibrillator of clinical importance?
  Tytuł równoległy: Czy ocena hemodynamiczna metodą kardiografii impedancyjnej u chorych z niewydolnością serca poddawanych testowaniu wszczepionego kardiowertera-defibrylatora ma znaczenie kliniczne?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 6, s. 548-566, bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2011 Jun 15 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  37/57
  Autorzy: Przemysław Szałański.
  Tytuł: Optymalizacja modelu stabilizacji serca podczas pomostowania gałęzi okalającej poprzez pomiar regionalnej saturacji mózgu. Praca doktorska / Przemysław Szałański, Klinika Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
  Strony: 115 k. , il., wykr., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Piotr Hendzel. - [Obrona: 16.12.2011]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Smurzyński, Beata Uziębło-Życzkowska, Robert Ryczek, Karol Makowski.
  Tytuł: Istotny wpływ płci na profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 8
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dorota Wiechetek, Ana Petrović, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław Tworus, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Ocena wpływu stresu mentalnego w warunkach wirtualnej rzeczywistości oraz następczego relaksu z oddechem kontrolowanym na parametry hemodynamiczne oceniane metodą kardiografii impedancyjnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s.9
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/57
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ pionizacji na wybrane parametry hemodynamiczne oceniane metodą kardiografii impedancyjnej - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 7-8, tab.
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Narcyz Michał Sadłoń, K. T. Grudzień, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Impedance cardiography as a tool for haemodynamic monitoring at high altitude: a preliminary study minary study.
  Tytuł równoległy: Kardiografia impedancyjna w monitorowaniu zaburzeń hemodynamicznych związanych z przebywaniem na dużych wysokościach: wyniki wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 9, s. 911-917, bibliogr.15 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  42/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Kardiodepresyjna reakcja neurokardiogenna w odpowiedzi na iniekcję dożylną u młodych zdrowych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu omdleniowego - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Cardiodepressive neurocardiogenic reaction in response to intravenous injection in healthy young men without a prior history of syncope - report of two cases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 361-366, bibliogr.15 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Czy profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym wiąże się z upośledzeniem filtracji kłębuszkowej?
  Czasopismo: Folia Cardiologica Excerpta
  Szczegóły: 2013 : T. 8, Supl. A, s. 6
  Uwagi: .
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane - Kościelisko, 2013.02.27
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz G. Gielerak, Jarosław J. Kowal.
  Tytuł: A "patient-tailored" treatment of hypertension with use of impedance cardiography: a randomized, prospective and controlled trial.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, s. 242-250, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Apr 5 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  45/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Sex determines cardiovascular hemodynamics in hypertension.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 29, nr 10, s. 610-617, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jan 29 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.833
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  46/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Global longitudinal two-dimensional systolic strain is associated with hemodynamic alterations in arterial hypertension.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 9, nr 9, s. 680-689, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jun 29 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1933-1711
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.656
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  47/57
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Magdalena Potapowicz-Krysztofiak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych na nadciśnienie tętnicze - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Hemodynamical conditions of exercise capacity in patients with arterial hypertension - preliminary report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 3, s. 244-252, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: The hemodynamic patterns in hypertensive men and women of different age.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2016 : Vol. 30, nr 3, s. 175-188, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 July 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.797
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  49/57
  Autorzy: Daniel Schneditz, Stanisław Niemczyk, Notburga Sauseng, Isolde Bachler, Edda Zierler, Helmut K. Lackner, Hildegard Hafner-Giessauf.
  Tytuł: Osmotic and hemodynamic effects of hypertonic glucose during hemodialysis.
  Czasopismo: ASAIO Journal
  Szczegóły: 2017 : Vol. 63, nr 6, s. 824-831, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov-Dec ; Autor korespondencyjny: Daniel Schneditz
  ISSN: 1058-2916
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.842
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  50/57
  Autorzy: M[ałgorzata] Kurpaska, P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] Gielerak, A[dam] Stańczyk, K[atarzyna] Piotrowicz, B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia hipotensyjnego na spoczynkowy profil hemodynamiczny warunkujący wydolność fizyczną u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: X Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK "Kardiologia Prewencyjna 2017 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 17-18 listopada 2017 r.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2017]
  Strony: s. 57
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/57
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Sylwia Chwesiuk, Karina Gołębiewska, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Wpływ otyłości na profil hemodynamiczny mężczyzn z chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Telemedicine - changes in a way of delivering medical services.
  Czasopismo: Kardiologia Inwazyjna
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 22-27, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1507-1502
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  52/57
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak.
  Tytuł: Clinical presentations and hemodynamic parameters in patients hospitalized due to acute heart failure stratified by the left-ventricular ejection fraction.
  Czasopismo: Medical Research Journal
  Szczegóły: 2018 : T. 3, nr 4, s. 195-203, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł : Folia Medica Copernicana] ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 2451-2591
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  53/57
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Parametry hemodynamiczne u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca w zależności od frakcji wyrzutowej lewej komory.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) - Kasprowisko 2018, Zakopane, 28 lutego - 3 marca 2018 roku
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2018]
  Strony: s. 68-69, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/57
  Autorzy: Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Małgorzata Banak, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Zmienność rytmu serca wykazuje związek z profilem hemodynamicznym chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) - Kasprowisko 2018, Zakopane, 28 lutego - 3 marca 2018 roku
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2018]
  Strony: s. 73-74
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/57
  Autorzy: Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski, Małgorzata Banak.
  Tytuł: Zaburzenia hemodynamiczne u chorych z hormonalnie czynnymi guzami przysadki - co łączy, a co dzieli chorych z akromegalią i prolaktynoma?
  Tytuł równoległy: Hemodynamic disturbances in patients with hormonesecreting pituitary tumors - what unites and what divides patients with acromegaly and prolactinoma?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 213-220, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Jurek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  56/57
  Autorzy: W[ojciech] Szypowski, J[arosław] Świstak, A[leksander] Dębiec, J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień, P[iotr] Piasecki, K[rzysztof] Brzozowski.
  Tytuł: Postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 812, ePosters EPO-597
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  57/57
  Autorzy: Jarosław Świstak, Aleksander Dębiec, Wojciech Szypowski, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors and frequency of postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Tytuł równoległy: Czynniki ryzyka i częstość występowania niestabilności hemodynamicznej po zabiegach implantacji stentu do tętnicy szyjnej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 4, s. 162-168, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM