WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: IGE - ANALIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/39
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Wartości oznaczania poziomu IgE w surowicy krwi w diagnostyce atopowego nieżytu nosa.
Tytuł równoległy: Value of determinations of IgE level in blood serum in the diagnosis of obstructive rhinitis.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1980 : 23, 3/4, 278-282, ryc., tab. 2., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/39
Autorzy: Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Wartość diagnostyczna badań radioimmunologicznych (RIA) jako testów różnicujących i definiujących astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 48, 9, 601-607, ryc., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/39
Autorzy: Janina Szady, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Radioimmunologiczne metody oznaczania immunoglobuliny IgE testem radioimmunosorpcyjnym (RIST) i radioalergosorpcyjnym (RAST) w schorzeniach alergicznych górnych dróg oddechowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 1-2, 8-12, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/39
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Janina Szady, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Współzależność testów skórnych oraz testów rist i rast u chorych z sezonowym nieżytem nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 5-6, 250-254, tab., bibliogr. 10 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/39
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski.
Tytuł: Wpływ Zaditenu na osoczowe poziomy cAMP, IgE I IgG.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 8, 3, 304
Uwagi: Materiały IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20 września 1983 r. Tematyka: Immunoregulacja, Autoimmunizacja, Atopia, Tematy wolne
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/39
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Przeciwciała klasy IgE w przebiegu nieswoistej terapii atopowego nieżytu nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 50-53, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/39
Autorzy: Elżbieta Zaraś, Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek, Alicja Rączka, Janina Szady.
Tytuł: Porównawcza ocena przydatności różnych metod badania stężenia IgE w surowicy krwi dla wykrywania astmy oskrzelowej atopowej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1986 : 41, 44-45, 1397-1399, tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/39
Autorzy: Henryk Czarnecki, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Atopowy nieżyt nosa.
Tytuł równoległy: Rhinitis atopica.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1987 : 41, 1-2, 64-68, tab., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/39
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek, Alicja Rączka, Elżbieta Zaraś, Maciej Gontarewicz.
Tytuł: Stężenie swoistych i nieswoistych IgE w surowicy u dawców krwi.
Tytuł równoległy: Serum levels of the specific and unspecific IgE in blood donors.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1988 : 43, 34, 1079-1081, ryc., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/39
Autorzy: Zdzisława Kurowska-Madejska, Joanna Kwiatkowska-Buchowicz.
Tytuł: Poziom IgE w niektórych alergicznych chorobach skóry.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1988 : 75, 1, 24-28, 2 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/39
Autorzy: Z[bigniew] Samochocki, Z[dzisława] Kurowska-Madejska, S[tanisław] Zabielski.
Tytuł: Poziom IgE i nadwrażliwość na wybrane alergeny wziewne i pokarmowe w pokrzywce ostrej i przewlekłej.
Tytuł całości: W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 14-16 IX 1989 r. : streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1989]
Strony: s. 8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/39
Autorzy: Zbigniew Samochocki, Zdzisława Kurowska-Madejska, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Poziom IgE a nadwrażliwość na wybrane alergeny wziewne i pokarmowe w pokrzywce ostrej i przewlekłej.
Tytuł równoległy: IgE levels and hypersensitivity to certain inhalatory and oot allergens in acute and chronic urtricaria.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1990 : 77, 6, 395-398, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Uwagi: - 23 Zjazd Polskieg Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław, 14-16.09.1989.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/39
Autorzy: Zbigniew Samochocki, E. Rudzki.
Tytuł: Poziom IgE a odsetek limfocytów we krwi obwodowej chorych na atopowe zapalenie skóry.
Tytuł równoległy: Serum IgE level and the percentage of peropheral blood T lymphocytes in atopic dermatitis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1990 : 77, 5, 323-326, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/39
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka, Alicja Rączka.
Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 u chorych z podejrzeniem alergii na pokarmy.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 53-57, tab., bibliogr. 25 poz.
Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05 1990
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/39
Autorzy: Tomasz [Ryszard] Malinowski, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
Tytuł równoległy: Inhalatory histamine test in patients with specific bronchial hyperreactivity.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 11-12, 12-15, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/39
Autorzy: Ryszard Malinowski, Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka.
Tytuł: Specific bronchial hyperreactivity in patiens with asthma in anamnesis and elevated serum levels of total IgE and/or of allergen - specific IgE.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 37-40
Uwagi: - 2 Symposium on the Diagnostic Metods of 3M Diagnostic Systems/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13, 05,1991.
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

17/39
Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, K. Czubalski, P. Rebandel, Alicja Rączka, W. Kuzak.
Tytuł: Poziom IgE a świąd w atopowym zapaleniu skóry.
Tytuł równoległy: The level of IgE and pruritus in atopic dermatitis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1993 : 80, 1, 45-48, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/39
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: High serum levels of allergen specific IgG-4 (asIgG-4) for common food allergens in healthy blood donors.
Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
Szczegóły: 1994 : 42, 4, 259-261, tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/39
Autorzy: Tadeusz Płusa, P. Górski, E. Rudzki.
Tytuł: Epidemiologia chorób atopowych.
Tytuł całości: W: Postępy w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Piotr Boros [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
Strony: s. 89-98, tab.
ISBN: 83-902383-0-6
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/39
Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Nowe spojrzenie na wartość kliniczną kryteriów Hanifina i Rajki w atopowym zapaleniu skóry.
Tytuł równoległy: New approach to clinical value of Hanifin and Rajka criteria in atopic dermatitis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1995 : 82, 5, 434-442, ryc., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/39
Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, W. Kuzak, P. Rebandel.
Tytuł: Wielowymiarowa analiza wariancji "MANOVA" w programowaniu występowania niektórych objawów atopowego zapalenia skóry.
Tytuł równoległy: Multivariete analysis of variance "Manova" in the prognostic of occurrence of certain manifestations of atopic dermatitis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1995 : 82, 1, 49-51, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/39
Autorzy: T. Malaczyńska, Anna Szurogajło, Dorota Szybińska, Piotr Rapiejko.
Tytuł: Stężenie przeciwciał IgE (RAST/CAP) u 411 pacjentów z alergią pyłkową a stężenie pyłku roślin (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: Pyłki i pyłkowica: aktualne problemy : streszczenia prac polskich przedstawionych podczas II Sympozjum nt. pyłków i pyłkowicy, Lublin, 1-2 grudnia 1995 / pod red. R. Śpiewaka
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. R. Śpiewaka
Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Med. Wsi, 1995
Strony: s. 50-51, 2 tab.
ISBN: 83-7090-023-2
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/39
Autorzy: J[erzy] Kruszewski, S[ławomir] Tarka, J[anusz] Ślusarczyk, M[arek] Radkowski, W[aldemar] Halota, Anita Olczak, D[orota] Dybowska, A[nna] Muszyńska, A[licja] Rączka.
Tytuł: Surowicze stężenia IgE u zakażonych HIV.
Tytuł całości: W: Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS nt. Medyczne i społeczne aspekty HIV/AIDS, Mikołajki, 14-15 września 1996 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Mikołajki, 1996]
Strony: , s. 36.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/39
Autorzy: E. Rudzki, D. Dynowska, Zbigniew Samochocki, Zdzisława Grzywa, P. Rebandel, Alicja Rączka.
Tytuł: Występowanie innych chorób alergicznych u osób z atopowym zapaleniem skóry.
Tytuł równoległy: The occurence of other allergic diseases in patients with atopic dermatitis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1995 : 82, 6, 507-511, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/39
Autorzy: Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Przydatność natychmiastowych testów skórnych "PRICK" i oznaczania swoistych IgE w stosunku do alergenów wziewnych i pokarmowych u dorosłych, chorych na atopowe zapalenie skóry.
Czasopismo: Dermatologia - Nowości
Szczegóły: 1997 : 7, 5-8, 5 ryc., 8 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/39
Autorzy: Tadeusz Płusa, Joanna Tomaszewicz-Fryca.
Tytuł: Porównanie zgodności wybranych testów alergologicznych in vitro.
Tytuł równoległy: Comparison of allergological tests in vitro examinations.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 94-95, ryc., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  27/39
  Autorzy: Z[bigniew] Samochocki, E[lwira] Paluchowska, S[tanisław] Zabielski.
  Tytuł: Swoiste przeciwciała klasy IgE przeciwko najczęstszym alergenom pokarmowym i wziewnym u dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 24-27 września 1998, Warszawa : Książka streszczeń
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. 10
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/39
  Autorzy: Anna Muszyńska, Jerzy Kruszewski, Waldemar Halota, Janusz Ślusarczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Indywidualna dynamika surowiczych stężeń IgE u zakażonych HIV.
  Tytuł równoległy: Indyvidual dynamics of serum IgE levels in HIV-infected persons.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 1999 : 4, 3, 173-177, ryc., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/39
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Aleksander Zakrzewski.
  Tytuł: Badania dodatkowe w rozpoznawaniu chorób alergicznych.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Alergol.
  Szczegóły: 1999 : 4, 7, 13-22, tab., bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/39
  Autorzy: Anna Muszyńska.
  Tytuł: Dynamika surowiczych stężeń IgE u zakażonych HIV. Rozprawa doktorska / Anna Muszyńska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
  Strony: 85 k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 151 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski. - 24.03.1999.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/39
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, Elwira Paluchowska, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Przydatność oznaczeń stężeń swoistych IgE w atopowym zapaleniu skóry u dorosłych.
  Tytuł równoległy: The usefulnes of specific IgE tests in diagnosis of atopic dermatitis in adults.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2000 : 87, 6, s. 497-502, 3 ryc., 5 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  32/39
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Testy skórne i stężenia przeciwciał IgE u chorych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Prick test and IgE antibody concentration in patients with allergic rhinitis.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2001 : 6, supl. 1 : Alergia Astma Immunologia Kliniczna : III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 6-9 czerwca 2001 : Materiały naukowe, 139
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/39
  Autorzy: A. Woźniacka, E. Robak, M. Żak-Prelich, Z[bigniew] Samochocki, A. Sysa-Jędrzejowska.
  Tytuł: Częstość występowania chorób o podłożu atopowym i ocena stężenia IgE u chorych na układowy toczeń rumieniowaty.
  Tytuł równoległy: The frequency of atopic diseases and IgE level in SLE patients.
  Czasopismo: Derm. Klin. Zabieg.
  Szczegóły: 2001 : 3, supl. 1 : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001, 147
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/39
  Autorzy: Z[bigniew] Samochocki, S[tanisław] Zabielski, E[lwira] Paluchowska.
  Tytuł: Wartość rokownicza oznaczeń całkowitego stężenia IgE, swoistych IgE oraz wyników punktowych testów skórnych w atopowym zapaleniu skóry.
  Tytuł równoległy: The prognostic value of total IgE and specific IgE concentration measurment and prick tests findings in atopic dermatitis.
  Czasopismo: Derm. Klin. Zabieg.
  Szczegóły: 2001 : 3, supl. 1 : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001, 77
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/39
  Autorzy: A. Woźniacka, E. Robak, A. Sysa-Jędrzejowska, Z[bigniew] Samochocki.
  Tytuł: The prevalence of atopic and the level of IgE in patients with systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: J. Invest. Dermatol.
  Szczegóły: 2001 : 117, 3, 304
  Uwagi: XXI ESDR Annual Meeting, Stocholm, 20-22 September 2001
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/39
  Autorzy: Z[bigniew] Samochocki, S[tanisław] Zabielski, E[lwira] Paluchowska, I[wona] Czarnecka.
  Tytuł: Specific IgE in adult patients with atopic dermatitis (AD).
  Czasopismo: JEADV
  Szczegóły: 2002 : 16, Suppl. 1 : Abstracts of the 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, 2-6 October 2002, Prague, Czech Republic)., 135-136
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/39
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Przeciwciała IgE.
  Tytuł całości: W: Alergiczne i niealergiczne nieżyty nosa / pod red. Bolesława Samolińskiego i Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej
  Adres wydawniczy: Łódź : MEDITON Oficyna Wydawnicza, 2003
  Strony: s. 132-133
  ISBN: 83-913433-7-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/39
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Głodzińska-Wyszogrodzka, T[adeusz] Płusa, E[lwira] Paluchowska.
  Tytuł: Age and sex as significant determining factors of serum eotaxin content in people with IgE-mediated rhinoconjunctivitis.
  Tytuł całości: W: Clinical immunology and allergy in medicine
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Etited by Gianni Marone
  Adres wydawniczy: Naples : JGC Editions, 2003
  Strony: s. 275-282, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Chapter 37
  ISBN: 88-87279-03-9
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/39
  Autorzy: A. Woźniacka, A. Sysa-Jędrzejowska, E. Robak, Zbigniew Samochocki, M. Zak-Prelich.
  Tytuł: Allergic disease, drug adverse reaction and total immunoglobulin E levels in lupus erythematosus patients.
  Czasopismo: Mediat. Inflamm.
  Szczegóły: 2003 : 12, 2, 95-99
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.692
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM