WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: IMMUNOGLOBULINY - ANALIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
Autorzy: Jan Gietka, Małgorzata Rezmer, Norbert Symonowicz, Zachariasz Józefczyk, Alicja Pliszczyńska.
Tytuł: Poziom immunoglobulin i komplementu płynu stawowego u chorych na gościec przewlekły postępujący i chorobę zwyrodnieniową stawów.
Tytuł równoległy: Levels of immunoglobulins and complement in articular fluid in patients with rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 1, 67-73, 3 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/26
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Piotr Zaborowski, Małgorzata Rezmer.
Tytuł: Immunoglobuliny w stanach bronchospastycznych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 22, 2009-2014
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/26
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek, Urszula Makowska, Jerzy Zborowski, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Ocena zachowania się immunoglobulin podstawowych u chorych z astmą oskrzelową, w przebiegu przewlekłej kortykoterapii preparatami "depot".
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 48, 6, 389-392, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/26
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek, Urszula Makowska, Jerzy Zborowski.
Tytuł: Przewlekła sterydoterapia w astmie oskrzelowej. Cz.1 : Zachowanie się immunoglobulin w atopowej astmie oskrzelowej.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 48, 2, 99-103, tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/26
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek, Urszula Makowska, Jerzy Zborowski.
Tytuł: Przewlekła sterydoterapia w astmie oskrzelowej. Cz.2 : Zachowanie się immunoglobulin w atopowej astmie wewnątrzpochodnej.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 48, 2, 105-108, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/26
Autorzy: Maciej Krzakowski, Urszula Makowska.
Tytuł: Zmiany poziomu immunoglobulin klasy IgG, IgA, IgM w surowicy krwi w trakcie leczenia raka sutka.
Tytuł równoległy: Changes in the serum levels of immunoglobulins IgG, IgA and IgM during treatment for breast cancer.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1981 : 34, 5, 371-375, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/26
Autorzy: T[adeusz] Płusa, A[licja] Rączka, Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Kruszewski.
Tytuł: Porównawcza ocena niektórych wskaźników immuno-biochemicznych w surowicy krwi i popłuczynach oskrzelowych chorych z roztrzeniami oskrzeli i z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 8, 3, 277
Uwagi: Materiały IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20 września 1983 r. Tematyka: Immunoregulacja, Autoimmunizacja, Atopia, Tematy wolne
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/26
Autorzy: Stanisława Misztal, Wanda Błaszczyk, Urszula Makowska.
Tytuł: Immunoglobuliny u dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych.
Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
Adres wydawniczy: Kraków 1984
Strony: s. 53-56, tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/26
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Ryszard Malinowski, Tadeusz Płusa, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Wpływ zaditenu na poziomy immunoglobulin w osoczu chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 53, 2, 81-84, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/26
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Immunobiochemical evaluation of bronchoalveolar lavage (BAL) in atopic bronchial asthma, chronic bronchitis and bronchiectasis.
Czasopismo: Allergologia et immunopathologia (Madr.)
Szczegóły: 1987 : Vol. 15, nr 4, s. 209-213
ISSN: 0301-0546
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus


  11/26
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Badanie immunobiochemiczne popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w stanachzapalnych układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Immunobiochemical evaluation of bronchoalveolar lavage fluid in inflammatory processes of the respiratory tract.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1987 : 12, 4, 183-189, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/26
  Autorzy: Ryszard Gąsior, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Niektóre zjawiska immunologiczne ciąży.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1987 : 42, 22, 667-670, ryc., bibliogr. 41 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/26
  Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Michał Wawreszuk.
  Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej i urazu operacyjnego na subpopulacje limfocytów i endogenne immunoglobuliny.
  Tytuł równoległy: Effects of epidural analgesia and operation on lymphocyte subpopulations and endogenic immunoglobulins.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 1991 : T. 23, nr 2-3, s. 91-98, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/26
  Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Michał Wawreszuk.
  Tytuł: Ocena wpływu analgezji zewnątrzoponowej i operacji na zachowanie się wybranych klas immunoglobulin w surowicy krwi.
  Tytuł równoległy: Assessment of the effect of extradural analgesia and operation on certain serum immunoglobulin classes.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 9-10, 588-594, il., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/26
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Barbara Ligęzińska, Stanisław Zabielski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Lyme disease in clinical practice.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 71-75, tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: - 2 Sympozjum pt. Metody Systemów Diagnostycznych 3M/Whittaker Bioproducts, Rydzyna (PL). 11-13.05.1991.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/26
  Autorzy: K. Grzybowska, W. Kozłowski.
  Tytuł: The level of immunoglobulins in the small and large intestinal mucosa from children with ulcerative colitis.
  Czasopismo: Patol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 44, 4, 217-220, 4 il., 3 tab., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/26
  Autorzy: Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Poziom immunoglobulin u operowanych z powodu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. Praca doktorska / Maciej Hermanowski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: 86 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Aleksander Ligęziński. - 12.05.1994
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/26
  Autorzy: Małgorzata Faber, Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk, Beata Mamełka.
  Tytuł: Ocena reaktywności skórnej u chorych na astmę oskrzelową poddawanych immunoterapii nieswoistej.
  Tytuł równoległy: Skin reactivity in asthmatic patients during non-specific immunotherapy.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 245
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/26
  Autorzy: Ryszard Gajdosz.
  Tytuł: Ocena wpływu analgezji przewodowej i urazu operacyjnego na wybrane wskaźniki układu odpornościowego człowieka: rozprawa habilitacyjna / Ryszard Gajdosz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny Warszawa.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1994
  Strony: 110 s. , il., tab. , 20 cm , bibliogr. 137 poz
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/26
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena różnic stężeń immunoglobulin G, A, i M w przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Differences of evaluation in serum levels of IgG, IgA and IgM in course of malignant tumors of the head and neck.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 133-137, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.01
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  21/26
  Autorzy: M[ałgorzata] Faber, T[adeusz] Płusa, K[arina] Jahnz-Różyk, B[eata] Mamełka, J[oanna] Karpińska.
  Tytuł: Ocena reaktywności skórnej u chorych na astmę oskrzelową poddawanych immunoterapii swoistej.
  Tytuł równoległy: Assessment of skin reactivity in astmatics undergoing non-specific immunotherapy.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 63, nr 9-10, s. 516-520, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  22/26
  Autorzy: Krystyna Grzybowska, I. Płaneta-Małecka, Wojciech Kozłowski, A. Kulig, B. Przybylska.
  Tytuł: T lumphocytes and immunoglobulins in small and large intestinal mucosa in children with ulcerative colitis.
  Czasopismo: Rocz. AM Białystok
  Szczegóły: 1995 : 40, 3, 642-648, il., tab., biogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: 10 Polskie Sympozjum Sekcji Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Białystok, 08-10.09. 1994
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/26
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, W. Stankiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Implication of immunological abnormalities after adenotonsillotomy.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 3, 4, 209-210, 2 tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/26
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka, Maria Konieczna.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń antygenu żołądkowo-jelitowego (Ca 19-9) oraz immunoglobulin G, A, M u chorych z nowotworami złośliwymi głowy.
  Tytuł równoległy: Gastrointestinal cancer antigen and immunoglobulins G, A, M in patients with head cancer.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr 6, s. 655-660, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  25/26
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Immunoglobulines IGG, IGM, cytokines IL-4, IL-6 and T-lymphocytes (CD4, CD8) in lower respiratory tract inflammation.
  Tytuł całości: W: 8th International Conference on BAL - Pathobiology and Lung Cells, Turin, February 27 - March 1, 2002
  Adres wydawniczy: [Turin, 2002]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/26
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, B. Zielnik-Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Evaluation of selected immunological factors in patients with chronic otitis media.
  Tytuł równoległy: Ocena wybranych czynników immunologicznych u chorych na przewlekłe zapalenie ucha środkowego.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : T. 9, nr 1, s. 22-25, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM