WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KARDIOWERSJA I DEFIBRYLACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia częstoskurczu komorowego. Co wiemy o częstoskurczu komorowym w roku 1994 - cz. 2.
Tytuł równoległy: Pharmacologic and nonpharmacologic tratment of ventricular tachycardia. P. 2.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 1, s. 6-13, bibliogr. 41 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/18
Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Bogna Foss-Nieradko, Robert Olszewski, Ewa Roszczyk, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
Tytuł: Czy kardiowersja elektryczna jest bezpieczna u chorych z migotaniem przedsionków trwającym powyżej 48 godzin po wykluczeniu obecności skrzeplin w jamach serca za pomocą przezprzełykowego badania echokardiograficznego?
Tytuł równoległy: Is electrical cardioversion safe in patients with atrial fibrillation lasting more than 48 hours after exclusion of intracardiac thrombi by transoesophageal echocardiography?
Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
Szczegóły: 1996 : 6, 2, 62-69, bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/18
Autorzy: J[acek] Lewit, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia i częstości nawrotów migotania przedsionków w oparciu o analizę uśrednionego potencjału przedsionkowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-96
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/18
Autorzy: J[acek] Lewit, A. Dunal, M[irosław] Zachorski, L[eszek] Kubik, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Skuteczność powrotu rytmu zatokowego w zależności od rodzaju użytej energii kardiowersji elektrycznej u chorych z napadowym migotaniem przedsionków.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-160
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/18
Autorzy: R. Wilczek, Dariusz Michałkiewicz, A. Lubiński, Karol Makowski, G. Raczak, Jerzy Adamus, Marian Cholewa.
Tytuł: Podskórna elektroda defibrylująca - skutecznym sposobem na obniżenie wysokiego progu defibrylacji (DFT) podczas implantacji wszczepialanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD).
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. C, s. 21
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Szczecin, 2006.06.08
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/18
Autorzy: Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Grzegorz Gielerak, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
Tytuł: Advanced troponin I (cTNI ADV) after external cardioversion for atrial fibrillation.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 449
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/18
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Arytmie zagrażające życiu.
Tytuł równoległy: Life threatening arrhythmias.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 83-85, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/18
Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak, Robert Ryczek, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
Tytuł: Cardiac troponin I after external electrical cardioversion for atrial fibrilation as a marker of myocardial injury - a preliminary report.
Tytuł równoległy: Troponina I oznaczana metodą o wysokiej czułości po zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 6, s. 664-668, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  9/18
  Autorzy: Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Robert Wierzbowski, Anna Gniłka, Robert Ryczek, Zbigniew Orski, Leszek Kubik.
  Tytuł: Nieuzasadnione wyładowanie wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora - działanie niepożądane czy pożądane?
  Tytuł równoległy: Inappropriate therapy of an impantable cardiverter-defibrillator - is it always an undesired event? A case report.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 8, s. 927-929, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/18
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena hemodynamiczna efektu defibrylacji elektrycznej u chorych z niewydolnością serca po implantacji kardiowertera-defobrylatora - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 2
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/18
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, D[ariusz] Michałkiewicz, Z[bigniew] Orski, K[rystian] Krzyżanowski, K[arol] Makowski, G[rzegorz] G. Gielerak.
  Tytuł: The noninvasive assessment of the effect of fibrillation on cardiac index in patients with heart failure and implanted cardioverter-defibrillator.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 32, Suppl., s. 923, [Abst.] P5069.
  Uwagi: ESC Congress 2011, Paris, France, 27-31 August 2011
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/18
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz.
  Tytuł: Utajona postać zespołu Brugadów - dylematy terapeutyczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, nr 3, s. 159-163, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/18
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Paweł Smurzyński, Karol Makowski, Zbigniew Orski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wartość rokownicza mikrowoltowej naprzemienności załamka T oraz periodycznego oddychania w czasie wysiłku i innych parametrów badania spiroergometrycznego w przewidywaniu adekwatnego wyładowania kardiowertera-defibrylatora w długookresowej obserwacji.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 11-12, tab.
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/18
  Autorzy: Katarzyna Hałas, Krystian Krzyżanowski, E. Krzyżanowska, Paweł Smurzyński, Robert Ryczek, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Karol Makowski, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Cognitive impairment after appropriate implantable cardioverter-defibrillator therapy for ventricular fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 72, nr 2, s. 134-139, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 30.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  15/18
  Autorzy: Marek Kiliszek, G. Opolski, P. Włodarczyk, P. Ponikowski.
  Tytuł: Cardioversion differences among first detected episode, paroxysmal, and persistent atrial fibrillation patients in the RHYTHM AF registry in Poland.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 4, s. 453-458, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  16/18
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Magdalena Chrapek, Olga Jelonek, Anna Michalska, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Beata Uziębło-Życzkowska, Monika Budnik, Monika Gawałko, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Piotr Scisło, Jan Kochanowski, Marek Kiliszek, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Left atrial appendage thrombus formation despite continuous non-vitamin K antagonist oral anticoagulant therapy in atrial fibrillation patients undergoing electrical cardioversion or catheter ablation: a comparison of dabigatran and rivaroxaban.
  Czasopismo: Cardiology Research and Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 1206402, s. 1-10, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Published 17 Sep 2020 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2090-8016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.866
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  17/18
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Marek Kiliszek, Iwona Gorczyca, Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Bernadetta Bielecka, Paweł Wałek, Olga Jelonek, Beata Wożakowska-Kapłon, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Factors determining elective cardioversion preceded with transesophageal echocardiography: experiences of 2 cardiology centers.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2020 : Vol. 130, nr 10, s. 837-843, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Aug 11 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.277
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  18/18
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Beata Uziębło-Życzkowska, Anna Szpotowicz, Magdalena Chrapek, Paweł Krzesiński, Bernadetta Bielecka, Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Paweł Wałek, Małgorzata Krzciuk, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Elective cardioversion of atrial fibrillation is safe without transesophageal echocardiography in patients treated with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Multicenter experience.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2021 Feb 26 [Online ahead of print], s. 1-17, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM