WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KOBIETY
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Witold Brodziński.
Tytuł: Badania wpływu krwawienia miesiączkowego na wybrane parametry sprawności psychomotorycznej kobiet w aspekcie służby wojskowej.
Tytuł równoległy: Investigation of the effect of menstrual bleeding on selected parameters of psychomotor efficiency of women in the aspect of military service.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 53-58, tab., sum.
Typ publikacji: VAR
Polskie hasła przedmiotowe:

2/35
Autorzy: Jerzy Higier, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Wytyczne Naczelnego Ginekologa i Naczelnego Radiologa WP w sprawie realizacji zasady 10 dni w badaniach radiologicznych kobiet w wieku rozrodczym.
Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
Szczegóły: 1979 : T. 43, nr 1, s. 36
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/35
Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Wpływ przewlekłej steroidoterapii na gęstość masy kostnej kobiet z astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Effect of long-term corticosteroid therapy on bone density in women with bronchial asthma.
Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
Szczegóły: 1996 : 2, Suppl. 2, 16
Uwagi: V Konferencja naukowo-szkoleniowa: Postępy w patogenezie i leczeniu astmy. Jachranka 29.08-1.09.1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/35
Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena mineralizacji kości u kobiet z astmą steroidozależną leczonych kalcytoniną donosową.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/35
Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska, E[lżbieta] Łuczak.
Tytuł: Evaluation of bone mass density (BMD) in steroid-dependent asthma women after therapy with calcitonin nasal spray (SCt).
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 273
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/35
Autorzy: Anna Lewandowska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Gęstość mineralna kości u kobiet leczonych przewlekle L-Tyroksyną z powodu niedoczynności tarczycy.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporoz, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 192
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Bone mineral density in women treated wiyh L-Thyroxine for hypothyroidism. Tamże s. 193.
ISBN: 83-904008-2-0
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/35
Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz, N. Bruyniks, Jadwiga Dowgiałło.
Tytuł: Wpływ tibolonu na wartość BMD u kobiet z pomenopauzalną osteopenią lub osteoporozą.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 146-147, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effect of tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis. Tamże s. 147.
ISBN: 83-904008-2-0
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/35
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Future trends in the transplantation of hematopoietic cells.
Czasopismo: Transpl. Proc.
Szczegóły: 1996 : 28, 6, 3423-3425, bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  9/35
  Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: The diagnostic value of ambulatory ECG monitoring for coronary artery disease detection in females : application of Bayes theorem.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S3
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/35
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ambulatoryjna rejestracja EKG metodą Holtera w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, Supl. 3, s. III-25-III-27, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet / red. Jadwiga Kłoś, Michał Tendera
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/35
  Autorzy: Ewa Rusyan, Maria Dubielecka-Kittel, M. Wierzbicka, Jan Trykowski, E. Iwanicka-Frankowska, Leopold Wagner.
  Tytuł: Hamowanie aktywności próchnicy u kobiet w ciąży a ryzyko próchnicy u dzieci.
  Tytuł równoległy: Suppresion of caries activity in pregnant woman and caries risk in children.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 2001 : 8, 5, 30-33, 3 il., bibliogr. [17] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/35
  Autorzy: E. Strupińska, Andrzej Gomuła, Józef Chojnacki.
  Tytuł: Zastosowanie ćwiczeń i elektrostymulacji w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł całości: W: Zaburzenia statyki narządu rodnego, wysiłkowe nietrzymanie moczu - niedowartościowany problem kliniczny : materiały Sympozjum Naukowego Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok, 25-27 listopada 1999 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Gomuły
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Fundacja MEDAN, [2002]
  Strony: s. 183-191, bibliogr. 14 poz.
  ISBN: 83-911373-1-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/35
  Autorzy: Anna Taczalska, Romuald Olszański.
  Tytuł: Choroba dekompresyjna u kobiet.
  Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
  Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
  Strony: s. [nlb.], bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/35
  Autorzy: Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami na beztłuszczową masę ciała u kobiet na ciężką astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Influence of chronic glicocorticosteroid therapy on fat free mase in women with severe bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 17, 102, 567-570, 3 tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  15/35
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Odrębności zakażeń układu moczowego u kobiet i mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Special features of urinary tract infections in women and men.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2004 : 112, z. spec., 41-55, 3 il., 3 tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Warszawsko-Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Płockie Dni Nefrologiczne Płock 2004. Redaktor honorowy - prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski, redaktor gościnny - prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/35
  Autorzy: M[aciej] Konarski, P[iotr] Siermontowski, B[artosz] Morawiec.
  Tytuł: Niektóre aspekty fizjologiczne nurkowania rekreacyjnego i sportowego kobiet (praca poglądowa).
  Czasopismo: Medicina Sportiva
  Szczegóły: 2005 : 9, 2 supl. : XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław, 2005, S.98, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Some physiological aspects of women's recreational and sports diving. Tamże s. S 148-149.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/35
  Autorzy: Anna Kaźmierczak, A. M. Shaban.
  Tytuł: Choroba wieńcowa u kobiet - odrębności obrazu klinicznego i diagnostyki pierwotnej.
  Tytuł równoległy: Coronary artery disease in women - differences of clinical picture and primary diagnostics.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : 1, 3, 215-222, bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/35
  Autorzy: H. Białasiewicz, Romuald Olszański.
  Tytuł: Czy wykrywanie "niemych pęcherzyków" metodą Dopplera stanie się orężem w walce o równouprawnienie nurkujących kobiet?
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2006, nr 12, s 6
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 2006.12.02
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/35
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, K. Białas, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: High leptin level is a risk factor of recurrent ischaemic stroke in women.
  Czasopismo: Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 253, Suppl. 2, s. II/42-II/43
  Konferencja: European Neurological Society, Lausanne, 2006.05.27
  ISSN: 0340-5354
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/35
  Autorzy: Eliza Piechota, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Nietrzymanie moczu u kobiet.
  Tytuł równoległy: Urinary incontinence in women.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 163-175, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  21/35
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Małgorzata Kobylecka, Renata Główczyńska, Krzysztof J. Filipiak, Leszek Królicki, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzny i scyntygraficzny test wysiłkowy w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet w młodym wieku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 10, s. 93-105, 124, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/35
  Autorzy: A. M. Shaban, Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak, Marian Cholewa.
  Tytuł: Równowaga estrogenowo-progesteronowa a występowanie choroby wieńcowej u kobiet.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 381
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/35
  Autorzy: Anna Kaźmierczak, Mirosław Dziuk, Jacek Janczak, Jacek Pietrzykowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wartość prognostyczna scyntygrafii perfuzyjnej serca i koronorografii u kobiet z dodatnim wynikiem próby wysiłkowej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 316
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/35
  Autorzy: Anna Kaźmierczak, Mirosław Dziuk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe może wskazywać na konieczność wykonania koronorografii u kobiet z dodatnim wynikiem próby wysiłkowej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 362
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/35
  Autorzy: Hanna Mieszczanska, Grzegorz Pietrasik, Katarzyna Piotrowicz, Scott McNitt, Arthur. J. Moss, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Gender-related differences in electrocardiographic parameters and their association with cardiac events in patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: American Journal of Cardiology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 101, nr1, s. 20-24, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Zaręba
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.905
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  26/35
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Metody laparoskopowe w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł całości: W: Ginekologia / red. naukowa Zbigniew Słomko. T. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2008
  Strony: s. 909-912, bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/35
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Znaczenie kliniczne wydolności fizycznej u kobiet.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 3, s. 89-95, bibliogr. 34 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/35
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski, D. Sakiewicz.
  Tytuł: Hormonalna terapia zastępcza a mięśniaki macicy u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł całości: W: Mięśniaki macicy / pod red. Janiny Markowskiej
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. MedPharm Polska Sp. z o.o., 2008
  Strony: s. 123-128, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/35
  Autorzy: Sebastian Szmit, Paweł Nurzyński, Norbert Szaluś, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Reversible myocardial dysfunction in a young woman with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib.
  Czasopismo: Acta Oncol.
  Szczegóły: 2009 : 48, 6, 921-925, 4 il., tab., bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0284-186X
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.265
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/35
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: R. W. Persky, Udar mózgu u kobiet. - Med. Dypl., 2010, 18, 11, 27-28,30, 32-36].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 11, s. 36-37, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/35
  Autorzy: M[ichał] Janik, Ł[ukasz] Świst, I[lona] Bielecka, K[rzysztof] Paśnik.
  Tytuł: Sexual quality of life and prevalence of female sexual dysfunction among women before and after bariatric surgery.
  Czasopismo: Obesity Surgery
  Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 8, s. 1299-1300, Meeting Abstract: P.428.
  Konferencja: International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorder (IFSO), Montreal, 2014.08.26
  ISSN: 0960-8923
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  32/35
  Autorzy: Bartosz J. Sapilak, Witold Tłustochowicz, Marek Braszkiewicz.
  Tytuł: Dlaczego suplementaja witaminą D jest konieczna u kobiet 50+?
  Tytuł równoległy: Why vitamin D supplementation is necessary in women 50+?
  Czasopismo: Medycyna Faktów
  Szczegóły: 2017 : T. 10, nr 3(36), s. 241-244, sum.
  ISSN: 1899-8666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  33/35
  Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka.
  Tytuł: Badania skriningowe.
  Tytuł całości: W: Medycyna stylu życia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Daniel Śliż, Artur Mamcarz
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
  Strony: s. 347-354
  Uwagi: Rozdział 9
  ISBN: 978-83-200-5513-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  34/35
  Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, Marcin Wełnicki.
  Tytuł: Pozycja społeczna kobiet.
  Tytuł całości: W: Medycyna stylu życia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Daniel Śliż, Artur Mamcarz
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
  Strony: s. 343-346
  Uwagi: Rozdział 9
  ISBN: 978-83-200-5513-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/35
  Autorzy: Anna Różańska-Walędziak, Paweł Bartnik, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Maciej Walędziak, Andrzej Kwiatkowski, Krzysztof Czajkowski.
  Tytuł: The effect of bariatric surgery on female sexual function: a cross-sectional study.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2020 : Vol. 10, nr 1, s. 12138, 1-5, bibliogr. 22 poz., sum
  Uwagi: Published online 2020 Jul 22 ; Autor korespondencyjny: Paweł Bartnik
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM