WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KOMORY SERCA
Liczba odnalezionych rekordów: 100Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/100
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Zdzisław Askanas.
Tytuł: Trzepotanie komór w przebiegu zawału serca leczone amidem prokainy (pronestylem).
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1953 : 23, 6, 753-764
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/100
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Blok międzykomorowy z asynchroniczną czynnością komór.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1969 : 42, 6, 927-930, 2 il., bibliogr. 5 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/100
Autorzy: Elżbieta Chętkowska, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Zmiany elekrokardiograficzne w przebiegu zawału mięśni brodawkowych lewej komory serca : konfrontacja elektrokardiograficzno-patomorfologiczna.
Tytuł równoległy: Electrocardiographic changes in the course of infarction of the papillary muscles of the left ventricle.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974 : 17, 1, 99-108, 5 il., 4 tab., bibliogr. 16 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/100
Autorzy: Elżbieta Chętkowska, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Zmiany elekrokardiograficzne w przebiegu zawału mięśni bodawkowych lewej komory serca : konfrontacja elektrokardiograficzno-patomorfologiczna.
Tytuł równoległy: Electrocardiographic changes in the course of infarction of the papillary muscles of the left ventricle.
Tytuł całości: W: Zawał serca / pod red. M. Edelmana
Adres wydawniczy: Łódź, 1975
Strony: s. 39-44, 5 il., 4 tab., bibliogr. 16 poz., res., sum.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

5/100
Autorzy: Andrzej Wiernikowski.
Tytuł: Próba oceny przydatności wielokrotnych pomiarów ciśnienia późnorozkurczowego w tętnicy płucnej /PAED/ jako wskaźnika wydolności lewej komory serca u chorych ze świeżym zawałem serca. Praca doktorska / Andrzej Wiernikowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa : [b.w., b.r.]
Strony: 38 k. , [nlb. 15] : tab., wykr., , 30 cm. , maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. med. Andrzej Dyduszyński.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/100
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ilościowa angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 2, 175-181, ryc., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/100
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Wartość diagnostyczna elektrokardiograficznych objawów utajonej preekscytacji.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 8, 529-535, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/100
Autorzy: K. Trznadel, M. Wyszogrodzka, M. Luciak, Bolesław Kalicki.
Tytuł: Podokresy lewej komory serca podczas hemodializy u chorych z przewlekłą mocznicą.
Czasopismo: Biuletyn WAM
Szczegóły: 1982 : T. 25, nr 1/2, s. 165 - 171, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/100
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski.
Tytuł: Ocena czynności lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 47, 55 : il, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

10/100
Autorzy: Mirosława Wróblewska, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Ocena rozmiarów jam serca i przegrody międzykomorowej.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 56-66, il, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

11/100
Autorzy: Bożena Ostrowska.
Tytuł: Rozpoznawanie zawału prawej komory serca - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/100
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculography in patients with chronic obstructive ventilatory impairment.
Czasopismo: Bull. Europ. Physiopathol. Resp.
Szczegóły: 1986 : 22, suppl. 8, s. 149S
Uwagi: Joint Meeting (Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae and Societas Europaea Pneumologiaca), Paris, 3-6 September 1986, Oxford, 1986
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/100
Autorzy: B. Szafjański, K. Białowąs-Wysocka, I. Giżycka.
Tytuł: Dynamika skurczu prawej komory i przepływu płucnego u dzieci z zespołem Fallota - cz. 2 : Zastosowanie reografii impedancyjnej w ocenie wyników korekcji wady.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 29, 8, 526 - 536, il., tab., bibliogr., 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/100
Autorzy: W[anda] Aleksandrow-Wysznacka.
Tytuł: Niewydolność lewej komory w zawale serca.
Tytuł całości: W: Choroba niedokrwienna serca / pod red. K. Jasińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1987
Strony: s. 372-383, bibliogr. 38 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/100
Autorzy: J[erzy] Adamus, L[eszek] Kubik.
Tytuł: Two-dimensional echocardiography in the diagnosis of ruptured chordae tendineae.
Czasopismo: Cor Vasa
Szczegóły: 1987 : 29, 6, 456-462, tab., bibliogr. 18 poz., res., zsfg.
Uwagi: Toż. w jęz. ros.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  16/100
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M. Ostrowski, Z[ofia] Stembrowicz, T[adeusz] Koczorowski.
  Tytuł: Integrated study of right ventricular function with two-dimensional echocardiography (echo-2d) and equilibrium gated radionuclide angiography (egra) in patients with chronic, obstructive pulmonary disease (copd).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1988 : ; 1, Suppl. 2, s. 349 S
  Uwagi: - W: Abstracts Book. 7th Congress of the European Society of Pneumonology (sep). Budapest, 5-9th september, 1988. - Copenhagen
  Typ publikacji: ZPZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/100
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 1988
  Strony: s. 1
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/100
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wartość angiokardiografii radioizotopowej w ocenie czynności prawej komory u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 1988
  Strony: s. 1-3
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/100
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Ludwik Iwanowski, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Wpływ dożylnego podania streptokinazy na drożność tętnic wieńcowych i czynność lewej komory w świeżym zawale serca.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30. 09. 1989 : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Białystok, 1989
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/100
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena wpływu dożylnego wlewu nitrogliceryny na czynność lewej komory w świeżym zawale serca: rozprawa habilitacyjna / Jerzy Adamus ; Instytut Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1989
  Strony: [2], 129 k. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 119 poz
  Seria: Biuletyn WAM 1989, supl. 2 ; z. 90
  ISSN: 0860-5831
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/100
  Autorzy: Jerzy Wodniecki, Jerzy Foremny, Bogumiła Bacior, Wojciech Braksator, Paweł Kopeć, Wojciech Kreis, Leszek Kubik, Jadwiga Nessler, Bożena Bożenna Ostrowska, Witold Pikto-Pietkiewicz, Jan Ruta, Zygmunt Sadowski, Roman Sitarz, Andrzej Szulc, Hanna Szwed, Irena Wiernek, Jerzy K. Wranicz.
  Tytuł: Arytmie komorowe, a wskaźnik QT/QS2 u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias and QT/QS2 index in patients with ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : T. 33, nr 5, s. 303-307, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Wodniecki
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  22/100
  Autorzy: Jerzy Foremny, Ewa Nowalany-Kozielska, P. Buszman, Andrzej Cwetsch, L. Giec, Andrzej Jaklik, Janusz Kawiański, Alicja Kraska, Wojciech Łada, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Ostrowska, S. Pasyk, Danuta Polak, Maria Śnieżek-Maciejewska, Olga Schaniecka, Hanna Szwed, Ewa Szymkowiak-Rzechorzek.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca a wskaźnik QTc u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias and QTc index in ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 5, 308-312, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/100
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, J. Drzewiecki, L. Giec, M. Trusz-Gluza, A. Wojnar-Wnuk, P. Kopeć, B. Średniawa.
  Tytuł: Ocena porównawcza wyników badania holterowskiego i programowanej stymulacji komór u osób z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Comparative evaluation of the results of Holter monitoring and programmed ventricular stimulation in patients with ischemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 1, 34-39, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/100
  Autorzy: W. Piwowarska, M. Śnieżek-Maciejewska, M. Trusz-Gluza, M. Piwoński, L. Giec, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Artur Mamcarz, Andrzej Światowiec, Piotr Kopeć, Piotr Wojtek, Danuta Polak, Małgorzata Solarska, Piotr Kardaszewicz.
  Tytuł: Złożone arytmie komorowe w chorobie niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 3, 151-164, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/100
  Autorzy: K. Markiewicz, T. Dryjański, Marian Cholewa, Z. Gawor.
  Tytuł: Zmiany czynności lewej komory w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca leczonej digoksyną, furosemidem, wazodylatorami.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 2, 107-115, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/100
  Autorzy: Norbert Lower.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii dopplerowskiej do oceny czynności lewej komory serca oraz niedomykalności zastawki dwudzielnej po zawale. Praca doktorska / Norbert Lower ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: [3], 123 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Jerzy Adamus.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/100
  Autorzy: Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: O (nie) leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł równoległy: On (non-) treatment of ventricular arrythmia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 48-51, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/100
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: Effect of phosphocreatine on left ventricular function changes studied by gated radioisotope angiocardiography.
  Tytuł całości: W: Radiobiologicka Konference 1994 : Program, Souhrny referato, Hradec Kralowe, 24-26 listopadu 1994
  Adres wydawniczy: [Hradec Kralove, 1994]
  Strony: s. [nlb.] 19
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/100
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary revascularization on left ventricle function studied by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S81
  Uwagi: - 2 International Conference of Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ES
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/100
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the diastolic function of the left ventricle in hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 633-640, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/100
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: Nuclearmedicizin
  Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
  Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
  ISSN: 0029-5566
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, DE
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/100
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Jan Musiał.
  Tytuł: Wskaźniki skurczu i rozkurczu lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/100
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the left ventricular diastolic function in patients with hypertension.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 74
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódż, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/100
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases December 10-16.1995 Israel : Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: Tel Aviv, 1995
  Strony: , 113
  Uwagi: - Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, 10-16.12.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/100
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, Tel Aviv, Israel, December 10-16, 1996: Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
  Strony: , 112.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/100
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wpływ szybkiej stymulacji lewego przedsionka na regionalne i globalne wskaźniki czynności lewej komory serca u chorych z zespołem X.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia "Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej", Szklarska Poręba, 5-7 października 1995: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1995]
  Strony: s. 29
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/100
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Relationship between ventricular rate variability in nonsustained ventricular tachycardia and subsequent cardiac events.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 1, s. 27-32, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:


  38/100
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Detectibility improvement of infarct-induced thrombi by means of Doppler tissue imaging.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1996 : 17, Abstr. Suppl., 151 (P875)
  Uwagi: XVIIIth Congress of the European Society of Cardiology. August 25-29, 1996 Birmingham, United Kingdom.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/100
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Analiza gradientu śródściennego modelu lewej komory. Badania in vitro.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, supl. 3, P33
  Uwagi: - 58 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polanica Zdrój, 17 maja 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/100
  Autorzy: M[aciej] Gralec, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Effects of treatment of essential arterial hypertension on left ventricular function.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P344
  Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 5-7 września 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/100
  Autorzy: M[aciej] Gralec, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Quality of life and left ventricular diastolic function in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 008
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/100
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, W[ojciech] Marciniak, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Zależności pomiędzy czynnością skurczową a rozkurczowym wzrostem napływu lewej komory u chorych po przebytym zawale w ocenie echokardiograficznej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P074
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/100
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii przezżołądkowej dla oceny maksymalnego gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of transgastric Doppler echocardiography in assessment of the maximal pressure gradient in the left ventricular outflow tract / [Aut.] Piotr Michałek. Piotr Hoffman, Wanda Rydlewska-Sadowska, koment. Jerzy Adamus.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, 5, 424-438, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/100
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Wojciech Marciniak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Echokardiograficzna analiza dopplerowskiego profilu napływu mitralnego u chorych po przebytym zawale serca.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assesmment of Doppler profile of mitral in flow in patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 5-6, s. 248-255, tab., bibliogr. 24 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/100
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory w rozpoznawaniu chorób serca.
  Tytuł równoległy: Assessment of left ventricular diastolic function in the diagnosis of heart diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 55-64, bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/100
  Autorzy: Jerzy Bobak, Waldemar Banasiak, Artur Telichowski, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Józef Jagielski, Czesław Telichowski.
  Tytuł: Wpływ doustnie stosowanego chlorowodorku propafenonu na parametry elektrokardiogramu wysokiego wzmocnienia u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: The effects of oral propafenone on the signal-averaged electrocardiogram in patients with ischemic heart disease.
  Czasopismo: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
  Szczegóły: 1996 : T. 5, nr 1, s. 19-28, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1230-025X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/100
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ocena przydatności prędkości ruchu ściany serca - badania in vitro za pomocą modelu lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of left heart wall movement estimation - in vitro test phantom measurements.
  Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 6, 4, 40-47, ryc., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/100
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Dopplerowska ocena ruchu ściany serca - pomiary in vitro na modelu lewej komory.
  Tytuł równoległy: Doppler assesment of heart wall movement - in vitro measurements using left ventricle phantom.
  Tytuł całości: W: XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki. Gliwice - Ustroń 17-20.IX.96. Materiały. - T. 2
  Adres wydawniczy: Gliwice, 1996
  Strony: s. 535-540, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: 13 Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice-Ustroń, 17-20.09.1996
  ISBN: 83-903127-3-5
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/100
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, A[ndrzej] Skrobowski, K[arol] Makowski.
  Tytuł: Lewa komora serca a składowe ciśnienia tętniczego krwi w 24 ABPM u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 81
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/100
  Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, K[arol] Makowski.
  Tytuł: Późne potencjały u chorych po zawale serca - wynik upośledzenia funkcji rozkurczowej lewej komory?
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 66
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/100
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, J[erzy] Adamus, G[rzegorz] Kamiński, K[arol] Makowski.
  Tytuł: Restrictive left ventricular filing pattern as predictor of arrhythmogenesis in patients after myocardial infarction and systolic dysfunction.
  Czasopismo: J. Heart Failure
  Szczegóły: 1997 : 4, 1, 182
  Uwagi: 5th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management, Washington (USA), May 11-14, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/100
  Autorzy: M. Zarębiński, J[acek] Janczak, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Evaluation of diastolic function of the left ventricle by direct pressure measurements in patients with syndrome X.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-259, [Abstr. P258]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/100
  Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, M. Markiewicz, W. Musiał, G. Świątecka, G. Opolski, A. Torbicki, F. Walczak, A. Wnuk-Wojnar.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, supl. 1, s. 34-50, tab, bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Standardy postępowania w chorobach układu krążenia.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  54/100
  Autorzy: K. Mazurek, J[erzy] Adamus, S. Rudnicki, R[obert] Olszewski, Z. Ślipko.
  Tytuł: Ocena wpływu wysiłku fizycznego na parametry hemodynamiczne lewej komory (3 lata obserwacji) u chorych po wszczepionych pomostach aortaln-owieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T 47, supl. 1, s. I-267, [Abstr. P266]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne bWarszawa$, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/100
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Przerost lewej komory serca. Metody wykrywania.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1997 : T. 6, wyd. spec. marzec, s. 2-6, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/100
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey.
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 29-33, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/100
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 22-28, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/100
  Autorzy: A. Lange, P. Pałka, Pio Caso, L. N. Fenn, Robert Olszewski, M. Paulina Ramo, Th. R. D. Shaw, Andrzej Nowicki, K. A. A. Fox, G. R. Sutherland.
  Tytuł: Doppler myocardial imaging vs. B-Mode Grey-scale imaging : a comparative in vitro and in vivo study into their relative efficacy in endocardial boundary detection.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 23, nr 1, s. 69-75, fig., tab., bibliogr.
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.533
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  59/100
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Improved ventricular function assessment using echogen and harmonic imaging preliminary results.
  Tytuł całości: W: 4th Central European Symposium on Echocardiography, Łódź, Poland, 15-17 October, 1998: Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 126
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/100
  Autorzy: A. Lange, P. Pałka, Robert Olszewski, Thomas Anderson, Jerzy Adamus, G. R. Sutherland, K. A. A. Fox.
  Tytuł: Three-dimensional echocardiographic evaluation of left ventricular volume : Comparison of Doppler myocardial imaging and standard gray-scale imaging with cineventriculography-an in vitro and in vivo study.
  Czasopismo: Am. Heart J.
  Szczegóły: 1998 : Vol 135, nr 6 Part 1, s. 970-979, il., bibliogr.
  ISSN: 0002-8703
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.850
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  61/100
  Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Przerost lewej komory serca a zależność między wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 58, tab.
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/100
  Autorzy: K. Mazurek, J[erzy] Adamus, R[obert] Olszewski, S. Rudnicki, L. Rausińska-Nocny.
  Tytuł: The influence of controlled effort on the left ventricle contractillity in patients after CABG - 3 years of observation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-67
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/100
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A. Piotrowska, S. Doroszewicz, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Kamiński, M[aciej] Błaszczyszyn.
  Tytuł: Porównanie wartości wybranych kryteriów diagnostycznych nadciśnienia tętniczego w oparciu o ocenę morfologii i funkcji lewej komory serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-166
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/100
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Agata Piotrowska-Olczak, S. Doroszewicz, Leszek Kubik, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Przydatność norm opartych o minimalne ciśnienia nocne w ocenie czynności i morfologii lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of criteria based on minimal nocturnal pressure values for the assessment of left ventricular function and morphology.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 165-172, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/100
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Późne potencjały komorowe jako ryzyko nagłego zgonu sercowego u przewlekle dializowanych.
  Tytuł równoległy: Late ventricular potential as a risk factor for sudden cardiac death in chronically hermodialysed patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 310-312, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  66/100
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznego obrazowania lewej komory przy zastosowaniu kontrastu Echogen i nowej techniki obrazowania harmonicznego - wyniki wstępne.
  Tytuł równoległy: Improvement of echocardiography left ventricle imaging with the use of ultrasound contrast agent Echogen and new harmonic imaging technique - preliminary results.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 1998, supl. 2, 35
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/100
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość rokownicza dyspersji odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 96
  Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  68/100
  Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, J[acek] Lewit.
  Tytuł: The relation between left ventricular diastolic function and autonomic nervous activity, and blood pressure values in healthy subjects and essential hypertensive patients.
  Czasopismo: Eur. J. Echocardiography
  Szczegóły: 2000 : 1, Suppl. 2 : Abstracts of the Fourth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Lisbon, Portugal 6-9 December 2000, 76
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/100
  Autorzy: B. Dahlof, E. Agabiti-Rosei, R. Zaliunas, V. Moisejev, J[erzy] Adamus, L. M. Ruilope, S. Keidar, E. M. Levy.
  Tytuł: Improvement in left ventricular function following treatment of hypertension with omapatrilat versus losartan.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 21, Abst. Suppl., s. 344
  Konferencja: European Society of Cardiology, Amsterdam, 2000.08.26
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/100
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, G[rzegorz] Kamiński, K[arol] Makowski, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Relation between sequential measurements of left ventricular diastolic filling and instantaneous measurement of blood pressure by ABPM in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: J. Heart Failure
  Szczegóły: 2000 : 6, 1 : Abstracts of the 7th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management, Vancouver B. C., Canada, July 9 - 12, 2000, 16
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/100
  Autorzy: Karol Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Does the autonomic nervous system influence left ventricular diastolic function indices?
  Tytuł całości: W: 5th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound; 14th Annual Meeting of Korean Society of Echocardiography, Seoul, Korea 19-22. 05.2001 : Final Program & Abstracts Book
  Adres wydawniczy: [Seoul, 2001]
  Strony: s. 290
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/100
  Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, G[rzegorz] Kamiński, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Heart rate variability among other factors modulating left ventricular diastolic function in sustained hypertension.
  Czasopismo: Eur. J. Echocardiography
  Szczegóły: 2001 : Vol. 2, Suppl. A, s. S94
  Uwagi: Fifth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Nice, France 5-8 December 2001.
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/100
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: The left ventricular function in rheumatoid arthritis (RA) patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-155
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/100
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Bożena Ostrowska, Ewa Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Robert Czarnecki, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispersion and inducibility of sustained ventricular tachycardia. Analysis of 245 patients. / Dyspersja odstępu QT a trwały częstoskurcz komorowy wywołany programową stymulacją komór. Analiza wyników u 245 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 2, s. 100-103, tab., bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 104-105.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  75/100
  Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Wpływ autonomicznego układu nerwowego na funkcję rozkurczową lewej komory serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-84
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/100
  Autorzy: Karol Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński, Elżbieta Kramarz, G[rzegorz] Gielerak, J[acek] Lewit.
  Tytuł: Does the autonomic nervous system influence left ventricular diastolic function indices?
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 5th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Seoul (Korea), May 19-22, 2001 / ed. Jong-Hoa Bae, Navin C. Nanda
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 2001
  Strony: s. 3-7, fig., bibliogr. 3 poz.
  ISBN: 978-88-3231-621-6
  Seria: International Proceedings Division
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/100
  Autorzy: M[irosław] Zachorski, M[irosław] Dziuk, J[acek] Pietrzykowski, J[acek] Lewit, H. Rdzanek, J. Jezierski, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Ocena powrotu perfuzji i funkcji lewej komory mięśnia sercowego u chorych po pierwotnej angioplastyce za pomocą bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej GSPECT z technetem-99m MIBI.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-198
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/100
  Autorzy: Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu - postępowanie w rejonie.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1104-1107, 2 tab., bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  79/100
  Autorzy: M[irosław] Zachorski, M[irosław] Dziuk, J. Jezierski, H. Rdzanek, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Gated SPECT ejection fraction post successful primary PTCA may predict the improved left ventricular ejection fraction after 6 months.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S161
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/100
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, E[wa] Dłużniewska, G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Przydatność odchyleń standardowych średnich wartości ciśnienia tętniczego w ABPM w ocenie ryzyka wystąpienia powikłań narządowych u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: The measurement of the standard deviations of the mean arterial blood pressure values in ABPM in predicting a risk of cardiovascular dysfunction in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-18
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/100
  Autorzy: Paweł Smurzyński.
  Tytuł: Znaczenie warstwy środkowej sierdzia w ocenie funkcji lewej komory u chorych na nadciśnienie tętnicze. Praca doktorska / Paweł Smurzyński, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: [2],127 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor - doc. dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch - [Obrona : 24.11.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/100
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, J. Brzeziński, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Abnormal left heart function in multi-detector computed tomography (MDCT) and cardiopulmonary exercise testing (CPET) in patients with low exercise tolerance and atypical chest pain.
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E39
  Konferencja: European Society of Cardiac Radiolog, Zurich, 2005.10.21
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/100
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, J. Brzeziński, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Value of selected functional hemodynamic parameters of left atrium and left ventricle in multi-detector computed tomography as heart failure clinical markers in patients with low exercise tolerance and atypical chest pain.
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E39
  Konferencja: European Society of Cardiac Radiology, Zurich, 2005.10.21
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/100
  Autorzy: L. Markuszewski, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, R. Drobiński.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena rozkurczowej niewydolności lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of diastolic heart failure.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 20, 71-75, tab., 7 il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/100
  Autorzy: L. Markuszewski, P. Miczek, Wojciech Marciniak, A. Kośmider, R. Pietruszyński.
  Tytuł: Wyrównywanie glikemii a przerost lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Compensation of glycaemia in association with left ventricular hypertrophy.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 39-43, 2 tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/100
  Autorzy: L. Markuszewski, M. Rosiak, Dariusz Michałkiewicz.
  Tytuł: Lokalizacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
  Tytuł równoległy: Right ventricular outflow tract placement of defibrillation leads.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 184-188, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/100
  Autorzy: R. Główczyńska, Sebastian Szmit, A.M. Budaj, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzne kryteria przerostu lewej komory u zawodowych piłkarzy.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2007 : 2, supl. C, 23
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot 14-16 czerwca 2007 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/100
  Autorzy: R. Grabysa, Marian Cholewa.
  Tytuł: Przerost lewej komory u chorych na nadciśnienie tętnicze z upośledzoną filtracją kłębuszkową.
  Tytuł równoległy: Left ventricular hypertensive patients with diminished glomerular filtration rate.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 148, 309-314, 4 tab., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/100
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Leszek Kubik.
  Tytuł: Charakterystyka funkcji lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym w ocenie metodą kardiografii impedancyjnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. C, s. 11
  Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny : XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/100
  Autorzy: D. Jagielski, R. Augostini, R. Berger, Ch. Henrikson, G. Crossley, E. Schloss, Ch. Love, Dariusz Michałkiewicz, M. Jastrzębski, G. Yip, R. Westlund, N. Johnson.
  Tytuł: Identification of the pericardiophrenic vein during cardiac procedures.
  Czasopismo: J. Cardiac Failure
  Szczegóły: 2010 : 16, 8 Suppl. 1, S59, il.
  Uwagi: 14th Annual Scientific Meeting, Heart Failure Society of America, September 12-15, 2010, [San Diego, CA., USA].
  ISSN: 1071-9164
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/100
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Tomasz Markiewicz, A. Pedrycz.
  Tytuł: Badania doświadczalne ściany prawej komory serca po przebyciu urazu ciśnieniowego płuc.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2014, nr 21, s. 46
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 2014.11.22
  ISSN: 1734-6991
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/100
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Elektrokardiografczne i echokardiografczne cechy przerostu mięśnia lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Suppl. A, s. 1, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2014.03.05
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/100
  Autorzy: Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Robert Wierzbowski, Robert Ryczek, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Minimizing right ventricular pacing in patients with sinus node disease and prolonged PQ interval: the impact on exercise capacity.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 1, s. 75-79, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 May 20The study was supported by the National Science Center, Poland. Grant number: N N402 533539
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/100
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Przydatność echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych w wykrywaniu subklinicznych zaburzeń funkcji skurczowej lewej komory, ich związku z funkcją rozkurczową oraz odwracalności pod wpływem leczenia hipotensyjnego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of speckle tracking echocardiography for detection of subclinical left ventricular systolic dysfunction, its relations to diastolic function and reversibility under hypotensive treatment.
  Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 3-4 czerwca 2016 r.
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2016]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Konferencja: Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ SUM / II Oddział Kardiologii GCM w Katowicach-Ochojcu., Katowice, 2016.06.03
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/100
  Autorzy: Karol Makowski, Elżbieta Kramarz, Grzegorz Kamiński, Monika Grzęda, Paulina Kramarz, Grzegorz Kade.
  Tytuł: Left ventricular end-diastole hemodynamics is strongly associated with spontaneous cardiac baroreflex in humans.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Hypertension
  Szczegóły: 2017 : Vol. 39, nr 7, s. 619-627, bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: In memory of Prof Marian Cholewa who participated in the conception and consequently supported the realization of the study ; Epub 2017 Jun 30 ; Autor korespondencyjny: Karol Makowski
  ISSN: 1064-1963
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.367
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  96/100
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Cushing's disease: subclinical left ventricular systolic and diastolic dysfunction revealed by speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, Article Number: 222, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.519
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  97/100
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak.
  Tytuł: Clinical presentations and hemodynamic parameters in patients hospitalized due to acute heart failure stratified by the left-ventricular ejection fraction.
  Czasopismo: Medical Research Journal
  Szczegóły: 2018 : T. 3, nr 4, s. 195-203, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł : Folia Medica Copernicana] ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 2451-2591
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  98/100
  Autorzy: B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[gnieszka] Jurek, P[aweł] Krzesiński, P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, A[nna] Kazimierczak, R[obert] Wierzbowski, M[ałgorzata] Banak, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna chorych z rzadkimi chorobami przysadki.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic evaluation of patients with rare pituitary diseases.
  Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PolEcho 2018, Katowice, 11.05.2018 - 12.05.2018
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2018]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/100
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Iwona Gorczyca, Monika Budnik, Grzegorz Gielerak, Marek Kiliszek, Monika Gawałko, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Olga Jelonek, Anna Michalska, Katarzyna Starzyk, Krzysztof J. Filipiak, Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Left ventricular ejection fraction is associated with the risk of thrombus in the left atrial appendage in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Cardiovascular Therapeutics
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 3501749, s. 1-7, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Published 27 Apr 2020 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1755-5914
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.023
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  100/100
  Autorzy: Marta Oknińska, Zuzanna Zambrowska, Karolina Zajda, Aleksandra Paterek, Klaudia Brodaczewska, Urszula Mackiewicz, Cezary Szczylik, Adam Torbicki, Claudine Kieda, Michał Mączewski.
  Tytuł: Right ventricular myocardial oxygen tension is reduced in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in the rat and restored by myo-inositol trispyrophosphate.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 1, s. e18002, 1-9, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Sep 9 ; Autor korespondencyjny: Michał Mączewski
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM