WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KOMORY SERCA - PATOFIZJOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/47
Autorzy: Stanisław Bober, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Atlas elektrokardiografii praktycznej (22). Przerost lewej komory.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1958 : 11, 10, 475-478, il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/47
Autorzy: Stanisław Bober, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Atlas elektrokardiografii praktycznej (23). Przeciążenie (przerost) prawej komory.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1958 : 11, 11-12, 588-591, il.
Typ publikacji: PR
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/47
Autorzy: Mieczysław Kędra, Marian Markiewicz, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Opóźnienie wyrzucania krwi przez lewą komorę serca w przypadkach bloku odnogi.
Tytuł równoległy: Delay of the outflow of the left ventricle in the cases with bundle branch blocks.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1961 : 16, 46, 1884-1887, il., 2 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/47
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pozawałowego uszkodzenia lewej komory.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 9, 737-744, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/47
Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : I. Czynność lewej komory serca w różnym czasie od dokonania się zawału.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 195-202, tab., ryc., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Zdzisław Daciewicz.
Tytuł: Wpływ hemodilucji na elektrokardiogram i dynamikę skurczu lewej komory u osób ze zwężającym stwardnieniu tętnic.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1982 : 37, 4-5, 117-119, tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/47
Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 268-274, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/47
Autorzy: Marek Ostrowski, Mariusz Jodko, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Scyntygrafia parametryczna radioizotopowej angiokardiografii w ocenie czynności lewej komory po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 3-4, 183-191, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Znaczenie kliniczne patologicznego lewogramu u osób z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 29, 7, 425-431, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/47
Autorzy: E. Panasiuk, Zofia Wańkowicz, Jerzy Adamus, Jerzy Sulik.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena niektórych wskaźników czynności lewej komory u chorych z nadciśnieniem w przebiegu przewlekłego programu dializacyjnego.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1987 : 78, 6, 319-327, il., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/47
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ocena czynności prawej komory metodą angiokardiografii radioizotopowej u chorych z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 57, 6, 340-345, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Elżbieta Ponikwicka.
Tytuł: Późne potencjały komorowe a samoistny i wywołany stymulacją częstoskurcz komorowy.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 7, 12-16, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/47
Autorzy: W. Zaręba, H. Pracka, S. Oszczygieł, Andrzej Dąbrowski, L. Giec, M. Trusz-Gluza, Wojciech Marciniak, Z. Ciemniewski, M. Piwoński.
Tytuł: Późne potencjały komorowe i arytmie komorowe u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł równoległy: Late ventricular potentials and ventricular arrhytmia in patients with stable ischemic heart disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 7, 16-22, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/47
Autorzy: J. Kuch, J. Król, A. Kmita, D. Mroczek-Czernecka, M. Wantrych, E. Nowalany-Kozielska, Andrzej Cwetsch, Bożena Ostrowska, Z. Gąsior, J[anusz] Krauze, A. Szulc, H. Szwed, A. Biernacka, W. Zaręba, S. Ceranka.
Tytuł: Wpływ leków przeciwarytmicznych na niektóre echokardiograficzne wskaźniki czynności lewej komory u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł równoległy: Effects of antiarrhythmic drugs on some echocardiographic parameters of left ventricular function in patients with ischaemic heart disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 9-14, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Zmienność dobowa częstotliwości rytmu serca podczas napadowego częstoskurczu komorowego.
Tytuł równoległy: Diurnal variability of heart rate during ventricular tachycardia.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 37, 11, 287-290, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Nowe podejście do profilaktycznego leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca.
Tytuł równoległy: New approach to prophylactic treatment of ventricular arrhythmia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 42-47, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Ventricular late potentials as predictor of inducible ventricular tachycardia in elderly patients with unexplained syncope.
Tytuł całości: W: International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Sankt-Petersburg, 3-6 luty 1993
Adres wydawniczy: [Sankt-Petersburg, 1993]
Strony: s. 64
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Napadowa utrata przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Prawdopodobieństwo wywołania trwałego częstoskurczu komorowego w badaniu elektrofizjologicznym.
Tytuł równoległy: Predicing of inducible sustained ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope with noninvasive methods.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1993 : 39, 10, 273-278, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Wiktor Rozegnał.
Tytuł: Wartość rokownicza nietrwałego częstoskurczu komórkowego w aspekcie orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
Tytuł równoległy: Diagnostic value of transient ventricular tachycardia in the aspect of military medical expertise.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 533-539, il., tab., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Arytmie komorowe jako czynnik zagrożenia nagłym zgonem sercowym w chorobie niedokrwiennej serca : diagnostyka i leczenie prewencyjne / Leszek Giec, Andrzej Dąbrowski, Jerzy Kuch, Wiesława Piwowarska, Halina Pracka, Zygmunt Sadowski, Maria Trusz-Gluza, Jan Wodniecki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Inst. Kardiologii, 1993
Strony: 130 s. , il., tab., bibliogr. 151 poz. ; 24 cm.
Uwagi: (Biblioteka Kardiologiczna ; 36)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/47
Autorzy: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna M. Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Częstoskurcz komorowy: podziały, mechanizmy, sposoby rozpoznawania i prognozowania. Co wiemy o częstoskurczu komorowym w roku 1994 - cz. 1.
Tytuł równoległy: Ventricular tachycardia: classifications, mechanisms, diagnosis and prognosis. P. 1.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1994 : T. 1, nr 1, s. 6-12, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Effect of autonomic nervous system activity on ventricular tachycardia rate.
Tytuł całości: W: 11th Asian-Pacific Congress of Cardiology, Denpasar, 1995: abstracts
Adres wydawniczy: [Denpasar, 1995]
Strony: s. 212
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

23/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstoskurczem komorowym.
Tytuł równoległy: Diurnal variations of heart rate variability in patients with nonsustained ventricular tachycardia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 3, s. 180-185, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/47
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Dąbrowski, D[ariusz] Michałkiewicz.
Tytuł: Wpływ amiodaronu na wyniki elektrogramu wysokiego wzmocnienia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 131
Konferencja: , Zakopane, 1995.04.06
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Wpływ układu autonomicznego na częstotliwość rytmu częstoskurczów komorowych.
Tytuł równoległy: Effect of autonomic nervous system on ventricular tachycardia rate.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1995 : 43, 10, 289-293, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/47
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wartość rokownicza zmienności rytmu częstoskurczów komorowych.
Tytuł równoległy: Prognostic significance of ventricular tachycardia rate variability.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 625-632, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/47
Autorzy: Leszek Kubik.
Tytuł: Wartość analizy częstotliwościowej i czasowej uśrednionego elektrokardiogramu w rozpoznawaniu zagrożenia częstoskurczem komorowym: rozprawa habilitacyjna / Leszek Kubik ; Wojskowa Akademia Medyczna. Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1995
Strony: [7], 127 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. 197 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/47
Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Wpływ nadciśnienia tętniczego potwierdzonego 24-godzinnym ambulatoryjnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi na okres rozkurczu lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Effect of arterial hypertension confirmed by 24-hour arterial blood pressure (ABP) measurements under outpatient conditions on left ventricular diastolic period.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 3-4, s. 133-141, bibliogr. 34 poz., sum., rez.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/47
Autorzy: Leszek Kubik, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Wpływ amiodaronu na wyniki elektrokardiogramu wysokiego wzmocnienia.
Tytuł równoległy: The influence of amiodarone on signal-averaged electrocardiogram.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1996 : T. 95, nr 4, s. 299-306, ryc., tabl., bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  30/47
  Autorzy: Waldemar Banasiak, Jerzy Bobak, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Józef Jagielski, Czesław Telichowski.
  Tytuł: Możliwości klinicznego zastosowania rejestracji uśrednionego sygnału komorowego.
  Tytuł równoległy: Clinical management of signal-averaged electrocardiogram.
  Czasopismo: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
  Szczegóły: 1996 : T. 5, nr 3, s. 345-351, bibliogr. 50 poz., sum.
  ISSN: 1230-025X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/47
  Autorzy: P. Kułakowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : P. Ponikowski i wsp. : Czy obniżona zmienność rytmu serca u chorych z niewydolnością krążenia wskazuje na zagrożenie częstoskurczem komorowym.- Kard. Pol., 1997, T. 47, nr 7, s. 9-17]
  Tytuł równoległy: Coment on : [P. Ponikowski et. al. : Depressed heart rate variability (HRV) in patients with advanced chronic heart failure and episodes of ventricular tachycardia].
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, nr 7, s. 9-17, bibliogr. 24 poz. + 4 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/47
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Andrzej Nowicki, Maciej Gil, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznej oceny lewej komory przy zastosowaniu perflenapentu i obrazowania harmonicznego.
  Tytuł równoległy: Perflenapent and harmonic imaging improve left ventricle echocardiographic function assessment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 132-134, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/47
  Autorzy: Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT jako postulowany nieinwazyjny miernik niehomogenności repolaryzacji komór : badania metodologiczne i porównanie wartości rokowniczej z programowaną stymulacją komór: rozprawa habilitacyjna / Andrzej Krupienicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. B. Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1998
  Strony: 157 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 220 poz., sum.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/47
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval following ventricular premature beats and mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 91, nr 2, s. 75-80, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 0008-6312
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.739
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  35/47
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie bramkowej emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (GSPECT) z 99mTc-MIBI w równoczesnej ocenie zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated single photon emission computed tomography (GSPECT) with 9mTc-MIBI in simultaneous assessment of perfusion and function impairment of the left ventricle.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1999 : T. 13, nr 25, s. 1-10, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/47
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Dariusz Borkowski, Wojciech Kwiatkowski, Eugeniusz Dziuk, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Quantitative myocardial perfusion scintigraphy with Thallium-201 (SPECT) in the diagnosis of viable myocardial segments and prediction of left ventricular function improvement after revascularisation.
  Tytuł równoległy: Rozpoznawanie żywotnych segmentów mięśnia serca i przewidywanie poprawy czynności lewej komory po rewaskularyzacji ilościową scyntygrafią perfuzyjną z Talem-201 (SPECT).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, nr 2, s. 94-102, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  37/47
  Autorzy: Andrzej Lubiński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Anna Maria Wnuk-Wojnar, J[erzy] Adamus, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Ewa Lewicka-Nowak, M. Radomski, Grażyna Świątecka.
  Tytuł: The terminal portion of the T wave: a new electrocardiographic marker of risk of ventricular arrhythmias T.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 23, nr 11 Pt 2, s. 1957-1959, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Proceedings Paper ; First published: 2013 Oct 2013 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Lubiński
  Konferencja: , Nice, 2000.06.14
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.600
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  38/47
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: The left ventricular function in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Eur. J. Echocardiography
  Szczegóły: 2001 : 2, Suppl. A : Abstracts of the Fifth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Nice, France 5-8 December 2001, S13
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/47
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: Left ventricular preassures in patient with normal coronary arteries and coronary artery disease.
  Czasopismo: Int. J. Cardiovasc. Interv.
  Szczegóły: 2001 : 4, Suppl. 1 : 4th International meeting on Interventional Cardiology, London, June 24-27, 2001, 30
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/47
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, G[rzegorz] Kamiński, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Czynność autonomicznego układu nerwowego w zależności od obecności przerostu lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-138
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/47
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna: Final Programme
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: S114
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/47
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/47
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski.
  Tytuł: Bramkowana emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (GSPECT) w rozpoznawaniu zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca. Praca doktorska / Jacek Pietrzykowski, Ośrodek Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: [1],73 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 132 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab.n.med. Eugeniusz Dziuk. - [Obrona : 21.01.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/47
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch.
  Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2004 : 11, streszcz. : VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter abd Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku, 20, [abstr. 76]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/47
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, E[wa] Dłużniewska, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, R[obert] Wierzbowski, E. Kot, A[nna] Roszczyk, W[iktor] Piechota, R[obert] Ryczek, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Zmienność ciśnienia tętniczego krwi określana w ABPM a strukturalny remodeling mięśnia lewej komory u mężczyzn w średnim wieku.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2005 : T. 12, supl. C, s. 85, [Abst.] 0255
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdańsk, 2005.06.02
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/47
  Autorzy: Sebastian Szmit, Andrzej Skrobowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Elżbieta Kot.
  Tytuł: Zmienność ciśnienia tętniczego krwi określana w ABPM jako czynnik ryzyka przerostu lewej komory u osób z grupy prehypertension; wg JNC VII.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S9-S10
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/47
  Autorzy: M. Zarębiński, M. Zieńkiewicz, Jacek Staszewski, P. Michałek, P. Komorowski, R. Jarzębski.
  Tytuł: Zastosowanie niskoprofilowej zapinki typu Cardia Intrasept do przezskórnego zamykania przetrwałego otworu owalnego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 9 supl. 5, s. [b.s.]
  Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 24-26 września 2009.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM