WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KREW - ANALIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
Autorzy: Franciszek Smolarek.
Tytuł: Zmiany chemicznych i fizycznych właściwości krwi w przebiegu operacyjnego leczenia wrzodu żołądka.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Chirurgów Polskich, Warszawa, 1950
Adres wydawniczy: Warszawa, 1952
Strony: s. 201-203
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/36
Autorzy: Dariusz Kruze, Janina Iwańska.
Tytuł: Zawartość wolnych aminokwasów w surowicy krwi i w moczu w zależności od wieku.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1965 : 40, 11, 1291-1298, 2 il., 2 tab., bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/36
Autorzy: Stanisław Bober, Irena Brągiel, Zdzisław Tyszkiewicz.
Tytuł: Oznaczanie poziomu komplementu w chorobach nerek.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1965 : 35, 10, 1451-1455, tab., bibliogr. 16 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/36
Autorzy: Jan Jaranowski.
Tytuł: Zachowanie się komórek zasadochłonnych (bazofilów) we krwi obwodowej w różnych stanach patologicznych. Praca doktorska / Jan Jaranowski ; 2 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1965
Strony: 42 k. , tab. , bibliogr. 59 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. dr med. Stanisław Bober
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/36
Autorzy: Stanisław Bober, Andrzej Dąbrowski, Dariusz Kruze, Ewa Zadrożyńska.
Tytuł: Azot alfa aminowy wolny i związany surowicy krwi w zawale serca.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1966 : 36, 4, 449-453, 2 tab., bibliogr. 7 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/36
Autorzy: Romuald Dąbrowa, Helena Najmowicz, Ewa Skrzypczyk-Sulimowicz, Zdzisław Wekka.
Tytuł: Wpływ hygrotonu na poziom kwasu moczowego w surowicy krwi u osób zdrowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1969 : 45, 10, 883-885, tab., bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/36
Autorzy: Dariusz Kruze.
Tytuł: Metody oznaczania amoniaku we krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 2, 174-183
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/36
Autorzy: Kazimierz Sułek, Krystyna Czerniakowska, Tomasz Jaroszewski.
Tytuł: Badania nad zawartością magnezu we krwi w chorobach nowotworowych.
Tytuł równoległy: Studies on the blood magnesium level in neoplastic diseases.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 32, 1229-1231, 2 tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/36
Autorzy: Krystyna Czerniakowska, Barbara Czarnyszewicz.
Tytuł: O przydatności metody Błaszczyszyna oznaczania poziomu cholesterolu w surowicy krwi w seryjnej pracy rutynowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 6, 554-555, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/36
Autorzy: A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski, J[erzy] Pelasa.
Tytuł: Wpływ dekstranów o różnym ciężarze cząsteczkowym na układ krzepnięcia krwi w obrazie tromboelastograficznym i niektórych badaniach pracownianych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. : obrady w sekcjach i zakończenie zjazdu. T. 2 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz ; kom. red. Lucjan Kurylcio, Tadeusz Hendzel]
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1974
Strony: s. 616-618
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/36
Autorzy: Krzysztof Konopka, Kazimierz Sułek.
Tytuł: Wpływ Inderalu na liczbę krwinek kwasochłonnych we krwi obwodowej.
Tytuł równoległy: The effect of Inderal on peripheral eosinophil blood cell count.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 16, 1423-1425, tab., bibliogr. 5 poz.rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

12/36
Autorzy: Władysław Masłowski.
Tytuł: Liczba krwinek płytkowych w krwi obwodowej w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł równoległy: Peripheral platelet count in virus hepatits.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 7, 589-594, 7 tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

13/36
Autorzy: Kazimierz Sułek, Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ palenia papierosów na liczbę i obraz krwinek białych.
Tytuł równoległy: The effect of cigarette smoking on the count and pattern of white blood cells.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 8, 725-728, 2 tab., rez., sum., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/36
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Jerzy Tomaszewski, Alicja Kaliszan.
Tytuł: Biochemiczna ocena krwi pobranej ze zwłok.
Tytuł równoległy: Biochemical assessment of blood obtained from cadaver.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1974 : 29, 45, 1913-1916, 2 il., bibliogr. 22 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/36
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Patterns of changes in peripheral blood composition in the course of combination chemotherapy of cancer.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1976 : 152, 5, 469-476, 4 il., bibliogr. 29 poz., [sum.]
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/36
Autorzy: Jerzy Łazowski, Barbara Radzikowska, Ewa Zadrożyńska.
Tytuł: Uwagi o potrzebie kontrolowania poziomu dwufenylohydantoiny we krwi w leczeniu padaczki.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1977 : 30, 20, 1613-1616, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/36
Autorzy: Wiesław Piechota, Mirosław Kłos.
Tytuł: Aktywność niektórych enzymów w surowicy żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Certain enzymes activity in the blood of active duty soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 49-52, ryc., tab. bibliogr. 5 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/36
Autorzy: Norbert Symonowicz, Mirosław Kłos, Wiesław Piechota, Jadwiga Majchrzak.
Tytuł: Przydatność deklarowanych prawidłowych wartości do oceny profili biochemicznych, wykonywanych za pomocą analizatorów SMA Technicon u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 11-12, 618-622, 2 tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/36
Autorzy: K[azimierz] Sułek, W[ojciech] Witkowski.
Tytuł: Zachowanie się wskaźników wewnątrznaczyniowego krzepnięcia krwi w doświadczalnym krwiaku.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [15]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/36
Autorzy: Jan Lisicki, Edward Stanowski, Andrzej Pasiak, Maria Jung.
Tytuł: Wpływ hemodilucji na zachowanie się wybranych parametrów układu krążenia i homeostazy.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 141-148, 6 ryc., 3 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/36
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, Z[bigniew] Zaręba, M[arek] Tomczak, A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Dynamika zmian biochemicznych w ostrym doświadczalnym niedokrwieniu kończyn.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 445-446
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/36
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: The Comparative Evaluation of Alpha-2-Macroglobulin and Immunoglobulin Levels in Sera of Patients with Bronchial Asthma.
Czasopismo: Allerg. Immunol.
Szczegóły: 1983 : 29, 3, 154-159, tab., bibliogr., zsfg.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/36
Autorzy: R[omuald] Carewicz, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Studies on blood rheology in leukaemia.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the Internatiolal Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September 8-13th, 1985: Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 163
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/36
Autorzy: Zbigniew Zaręba, Marek Tomczak.
Tytuł: Dynamika zmian biochemicznych we krwi królika w zależności od czasu trwania ostergo niedokrwienia kończyny.
Tytuł równoległy: The dynamics of biochemical changes in rabbit blood dependig on the duration of acute ischaemia of an extremity.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 7-8, 416-422, ryc., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/36
Autorzy: A[ndrzej] Świątkowski, M[aria] Szymańska-Kowalska, E. Bartnikowska.
Tytuł: The examination of influence of epidural anaesthesia to selected blood lipid profile parameters.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 1997 : 3, Suppl. 1 : 2nd Polish ESRA Symposium. 1-2 June 1997, Warsaw: Conference Materials, Lectures and Abstracts, 133-134, tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/36
Autorzy: J. Knap, Alicja Rączka.
Tytuł: Korelacje kliniczno-serologiczne i porównanie wartości różnych testów diagnostycznych boreliozy z Lyme w materiale własnym.
Czasopismo: Probl. Hig.
Szczegóły: 1997, 54, 41-53, 2 ryc., 4 tab., bibliogr. 29 poz.
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Boreliozy z Lyme, Warszawa, 5.11.1996.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/36
Autorzy: A. Kłos, J. Bertrandt, K[rzysztof] Kłos, K. Chac.
Tytuł: Influence of limitation of B2 vitamin enriched diet on haematological indicators in rats blood.
Czasopismo: Scand. J. Nutr.
Szczegóły: 1999 : 2, Suppl. 34, 66S-67S
Uwagi: The 8th European Nutrition Conference, Lillehammer, Norway 17-19 June 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

28/36
Autorzy: A. Kłos, J. Bertrandt, K. Chac, K[rzysztof] Kłos.
Tytuł: Influence of limitation of folic acid enriched diet on haematological indicators in wistar rats blood.
Czasopismo: Scand. J. Nutr.
Szczegóły: 1999 : 2, Suppl. 34, 66S
Uwagi: The 8th European Nutrition Conference, Lillehammer, Norway 17-19 June 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/36
Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, A[ndrzej] Chciałowski, J[ustyna] Mierzejewska.
Tytuł: Eotaxin and eosinophil cationic protein (ECP) in serum of patients with asthma and COPD.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2000 : Vol. 55, Suppl. 63, s. 74, [Poster] 222
Uwagi: 19h Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : Abstract Book, Lisbon, Portugal July 1-5, 2000
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

30/36
Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, J[ustyna] Mierzejewska.
Tytuł: Eotaxin and ECP levels in serum of patients with asthma and COPD.
Czasopismo: Allergy and Clinical Immunology International
Szczegóły: 2000, Suppl. 2, s. 51
Konferencja: International Association of Allergology and Clinical Immunology, International Association of Asthmology, Sydney, 2000.10.15
ISSN: 0838-1925
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

31/36
Autorzy: A. Kłos, Krzysztof Kłos, J. Bertrandt, E. Stężycka, M. Schlegel-Zawadzka.
Tytuł: Influence of zinc, copper and magnesium intake with diet on these elements level in the blood serum of young men doing military service in Polish army.
Tytuł całości: W: Metal Ions in Biology and Medicine
Adres wydawniczy: Paris : John Libbey Eurotext, 2002
Strony: s. 204-206, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 2-7420-0429-7
Typ publikacji: ZPZ
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

32/36
Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J. Bertrandt, A. Kłos, E. Stężycka, M. Schlegel-Zawadzka.
Tytuł: Influence of zinc, copper and magnesium intake with diet on these elements level in the blood serum of young men doing military service in Polish army.
Czasopismo: Mikroelementy v medicinie
Szczegóły: 2002 : 3, 2 : Proceedings of the seventh International Symposium on Metal lons in Biology and Medicine, Saint Petersburg, Russia, May 5-9, 2002, 23
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

33/36
Autorzy: M. Kozakiewicz, J. Kędziora, K. Kędziora-Kornatowska, H. Pawluk, R[omuald] Olszański, Z[bigniew] Dąbrowiecki, P[iotr] Siermontowski.
Tytuł: Hyperbary effect on selected parameters of oxidative stress in divers' blood.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 4B, s. 96-99, il., tab., bibliogr., sum.
Uwagi: IX International Maritime Conference "Safety of surface, subsurface and flight over the sea aspects"
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Polskie hasła przedmiotowe:

34/36
Autorzy: Piotr Siermontowski, Robert Koktysz.
Tytuł: Badania powietrzności płuc po doświadczalnym urazie ciśnieniowym.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2008 : 23, 2, 25-34, 9 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

35/36
Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
Tytuł: Fizjologia i biochemia krwi.
Tytuł całości: W: Transfuzjologia kliniczna / red. Jolanta Korsak, Magdalena Łętowska.
Adres wydawniczy: [Bielsko-Biała] : alfa-medica press, 2009
Strony: s. 25-37, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Cz. 1 rozdział 2
ISBN: 978-83-7522-040-7
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

36/36
Autorzy: Agata Raniszewska, Małgorzata Barnas, Piotr Bielicki, Iwona Kwiecień, Tomasz Skirecki, Aneta Wernicka, Maciej Wyzgal, Joanna Domagała-Kulawik.
Tytuł: Peripheral blood lymphocyte repertoire in non-obese patients with Obstructive Sleep Apnea.
Czasopismo: European Respiratory Journal
Szczegóły: 2018 : Vol. 52, suppl. 62, s. [nlb.] 1, Abstr.PA2537
Konferencja: European Respiratory Society, Paris, 2018.09.15
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM