WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KRUSZENIE KAMIENI
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99m TC-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł równoległy: Radioisotope testing with 99m Tc-aprotinine in structural assessment of renal stroma in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 501-507, il., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/31
Autorzy: Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Sławomir Olszewski.
Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-aprotyniny w ocenie struktury nerek u dzieci z kamicą nerkową leczonych ESWL.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1994 : 8, 15, 47
Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/31
Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija, Piotr Socha, Jerzy Łukasiewicz, Wiktor Piecek, Konrad Maj.
Tytuł: Termografia w monitorowaniu zmian miąższowych nerek u dzieci z kamicą moczową leczonych metodą ESWL. (Doniesienia wstępne).
Tytuł równoległy: Thermography in monitoring of parenchymal renal changes in children with urolithiasis treated by ESWL method.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 710-719, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/31
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99mTc-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł równoległy: Aprotinin 99m Tc a new tracer for the study of kidney morphology and function in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995, 6, 66-68., il., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/31
Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung.
Tytuł: Rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego u dzieci.
Tytuł równoległy: Role of ultrasonography in the diagnosis and monitoring of treatment of urolithiasis in children.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995, 6, 63-65, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/31
Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung.
Tytuł: Kamica układu moczowego u dzieci - rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia.
Tytuł całości: W: Profilaktyka i leczenie układu moczowego u dzieci / pod red. Anny Jung
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 97-100, tab., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: - 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów WP, Rynia k. Warszawy (PL), 02-04.06.1995.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/31
Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Wojciech Perdzyński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Urolithiasis in children : the role of ultrasonography in diagnosis and monitoring of ESWL.
Czasopismo: Surg. Childh. Int.
Szczegóły: 1995 : 3, 1, 12-14, il., tab., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/31
Autorzy: M[aria] Szymańska-Kowalska, K. Wiśniewska.
Tytuł: Przydatność znieczulenia propofolem do zabiegów litotrypsji u dzieci.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1999 : supl. 3, s. 297
Konferencja: , Łódź, 1999.09.15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/31
Autorzy: Anna Jung.
Tytuł: Kamica układu moczowego - stara choroba, nowe poglądy.
Tytuł równoległy: Nephrolithiasis: a new approach to the old disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 167-169, bibliogr. 34 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Jung
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PEM
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  10/31
  Autorzy: J[acek] Rutka, Anna Jung, Jerzy [Janusz] Żuber, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Ocena zmian miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową leczonych metodą ESWL w badaniach usg, power Doppler i termowizyjnych.
  Tytuł równoległy: Changes of kidney parenchyma in children with nephrolithiasis after ESWL treatment in ultrasonography, power Doppler and thermovision monitoring.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 206-208, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Rutka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  11/31
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Anna Kamińska.
  Tytuł: Wyniki leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą ESWL - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Results of ESWL treatment in children with urolithiasis: Own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 194-196, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sławomir Olszewski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  12/31
  Autorzy: A[nna] Jung, J[acek] Rutka, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: Ultrasonography, power Doppler and thermovision in monitoring changes of kidney parenchyma in children with nephrolithiasis after ESWL treatment.
  Tytuł całości: W: Urolithiasis 2000 : Proceedings of the 9th International Symposium on Urolithiasis, Cape Town 13 - 17 February 2000 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: eds. Allen L. Rogers [et al.]
  Adres wydawniczy: Cape Town : University of Cape Town Press, 2000
  Strony: s. 728-731, bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 0-7992-2000-0
  Seria: Book of Proceedings Vol. 2
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/31
  Autorzy: A[nna] Jung, A[nna] Kamińska, S[ławomir] Olszewski, J[acek] Rutka, J[anusz] Żuber.
  Tytuł: Ten years experiences with ESWL treatment in children.
  Tytuł całości: W: 1st International Constultation on Stone Disease: Abstracts, Paris (France), July 3-4, 2001
  Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
  Strony: s. 66
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/31
  Autorzy: A[nna] Jung, A[nna] Kamińska, J[anusz] Żuber, A[lina] Goszczyk.
  Tytuł: Influence of metaphylaxis after ESWL on recurrences rates of urolithiasis in children.
  Tytuł całości: W: 1st International Consultation on Stone Disease: Abstracts, Paris (France), July 3-4, 2001
  Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
  Strony: s. 65
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/31
  Autorzy: A[nna] Jung, A[nna] Kamińska, A[lina] Goszczyk, J[anusz] Żuber, W[iesław] Piechota, D[anuta] Kałuza.
  Tytuł: Estimation of risk factors of urolithiasis in children before ESWL treatment.
  Czasopismo: Arch. It. Urol. Androl.
  Szczegóły: 2001 : 73, 2, 82
  Uwagi: 9th European Symposium on Urolithiasis, September 13-15, 2001, Rotterdam (The Netherlands).
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/31
  Autorzy: A[nna] Jung, A[nna] Kamińska, S[ławomir] Olszewski, J[acek] Rutka.
  Tytuł: Results of ESWL treatment in children with urolithiasis. Own experiences.
  Czasopismo: Arch. It. Urol. Androl.
  Szczegóły: 2001 : 73, 2, 101
  Uwagi: 9th European Symposium on Urolithiasis, September 13-15, 2001, Rotterdam (The Netherlands)
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/31
  Autorzy: A[nna] Jung, A[nna] Kamińska, S[ławomir] Olszewski, J[acek] Rutka.
  Tytuł: Results of ESWL treatment in children with urolithiasis. Own experiences.
  Tytuł całości: W: Eurolithiasis. 9th European Symposium on Urolithasis, September 13-15, 2001, Rotterdam (Netherlands) / ed. Dirk Jan Kok [et al.]
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Dirk Jan Kok [et al.]
  Adres wydawniczy: Maastricht : Shaker Publishing, 2001
  Strony: s. 227, tab.
  Uwagi: 9th European Symposium on Urolithasis, September 13-15, 2001 Rotterdam
  ISBN: 90-423-0171-6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/31
  Autorzy: A[nna] Jung, A[nna] Kamińska, J[anusz] Żuber, J[acek] Rutka.
  Tytuł: Estimation of risk factors of urolithiasis in children before ESWL treatment.
  Tytuł całości: W: Eurolithiasis. 9th European Symposium on Urolithiasis, September 13-15, 2001, Rotterdam (Netherlands) / ed. Dirk Jan Kok [et al.]
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Dirk Jan Kok [et al.]
  Adres wydawniczy: Maastricht : Shaker Publishing, 2001
  Strony: s. 225, tab.
  Uwagi: 9th European Symposium on Urolithiasis, Rotterdam, September 13-15, 2001
  ISBN: 90-423-0171-6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/31
  Autorzy: V[ioletta] Bochniewska, A[nna] Jung, K[atarzyna] Jobs, B. Jurkiewicz, E[wa] Straż-Żebrowska, M[arianna] Lichosik.
  Tytuł: Clinical difficulties of ESWL treatment in children with Urolithiasis - own experiences.
  Czasopismo: Arch. It. Urol. Androl.
  Szczegóły: 2009 : 81, 3, 142
  Uwagi: 6th Eurolithiasis (eULIS) Society Symposium, 14th European Symposium on Urolithiasis, 15-17 October 2009, Como, [Italy].
  ISSN: 1124-3562
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/31
  Autorzy: Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung, B. Jurkiewicz, Violetta Bochniewska.
  Tytuł: Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci.
  Tytuł równoległy: Possibilities of urolithiasis treatment among children.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 2, s. 141-145, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/31
  Autorzy: J. Samotyjek, B. Jurkiewicz, Violetta Bochniewska, Marianna Lichosik.
  Tytuł: Nowoczesne, małoinwazyjne metody leczenia kamicy moczowej u dzieci.
  Tytuł równoległy: Modern, minimally invasive methods of treatment of urolithiasis in children.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 4, s. 315-319, 331, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/31
  Autorzy: Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung, Katarzyna Jobs, Violetta Bochniewska.
  Tytuł: Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodą ESWL - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Renal function assessment at children treated with ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) method - preliminary report.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 1, s. 48-53, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/31
  Autorzy: Violetta Bochniewska, Anna Jung, B. Jurkiewicz, Ewa Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Współczesne możliwości leczenia kamicy układu moczowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Current options of medical treatment of paediatric urolithiasis.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 4, s. 304-308, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/31
  Autorzy: E[wa] Straż, A[nna] Jung.
  Tytuł: Ocena czynności nerek u dzieci z kamicą układu moczowego leczonych metodą ESWL.
  Tytuł całości: W: X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Poznań, 14-15 maja 2010 : Program - Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
  Strony: s. 20-21
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/31
  Autorzy: E[wa] Straż-Żebrowska, K[atarzyna] Jobs, A[nna] Jung, V[ioletta] Bochniewska.
  Tytuł: Albuminuria in children with urolithiasis before and after ESWL.
  Czasopismo: European Urology Supplements
  Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 7, s. 507, Abst. E154.
  Konferencja: , London, 2011.09.07
  ISSN: 1569-9056
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/31
  Autorzy: V[ioletta] Bochniewska, A[nna] Jung, K[atarzyna] Jobs, E[wa] Straż-Żebrowska, J[anusz] Żuber.
  Tytuł: Results of interventional treatment in children with urolithiasis - single center experience.
  Czasopismo: European Urology Supplements
  Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 7, s. 506, Abst. E151.
  Konferencja: , London, 2011.09.07
  ISSN: 1569-9056
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/31
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce i leczeniu pacjenta z odlewową kamicą układu moczowego w przebiegu cystynurii - opi przypadku.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and clinical difficulties in the patient with staghorn urolithiasis in the course of cystinuria - case report.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 3, s. 253-256, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/31
  Autorzy: Violetta Bochniewska.
  Tytuł: Ocena czynników przyczynowych i przebiegu klinicznego kamicy układu moczowego u dzieci. Praca doktorska / Violetta Bochniewska, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
  Strony: 139 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Jung. - [Obrona: 01.02.2011 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/31
  Autorzy: E[wa] Straż-Żebrowska, A[nna] Jung.
  Tytuł: Przydatność oceny albuminarii w monitorowaniu leczenia dzieci z kamicą układu moczowego metodą ESWL.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej "Współczesne trendy w diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego u dzieci", Gdańsk, 15-17 maja 2011
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2011
  Strony: s. 82, P39.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/31
  Autorzy: V[ioletta] Bochniewska, A[nna] Jung, E[wa] Straż-Żebrowska, K[atarzyna] Jobs, J[anusz] Żuber.
  Tytuł: Wyniki leczenia zabiegowgo kamicy układu moczowego u dzieci.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej "Współczesne trendy w diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego u dzieci", Gdańsk, 15-17 maja 2011
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2011
  Strony: s. 84, P41.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/31
  Autorzy: E[wa] Straż-Żebrowska, K[atarzyna] Jobs, A[nna] Jung.
  Tytuł: Nowe markery ostrego uszkodzenia kanalika nerkowego w ocenie bezpieczeństwa zabiegu ESWL u dzieci.
  Tytuł całości: W: XIII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Białystok, 14-16.05.2014 : Program i Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2014]
  Strony: s. 32
  Konferencja: , Białystok, 2014.05.14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM