WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KURCZLIWOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Badania dynamiki skurczu lewej komory serca u ciężarnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 374-381, ryc., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/25
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ilościowa angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 2, 175-181, ryc., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/25
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Zgoda.
Tytuł: Dynamika skurczu lewej komory u chorych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST po zawale przedniej ściany.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 1, 25-29, tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/25
Autorzy: K. Trznadel, M. Wyszogrodzka, M. Luciak, Bolesław Kalicki.
Tytuł: Podokresy lewej komory serca podczas hemodializy u chorych z przewlekłą mocznicą.
Czasopismo: Biuletyn WAM
Szczegóły: 1982 : T. 25, nr 1/2, s. 165 - 171, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/25
Autorzy: Mirosława Wróblewska, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Ocena pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian i frakcji wyrzutowej lewej komory techniką bramkową radioizotopowej angiokardiografii.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 213-222, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/25
Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : II. Wielkość frakcji wyrzutowej, zaburzenia ruchomości ścian i czas krążenia płucnego w zależności od stopnia uszkodzenia lewej komory oraz lokalizacji zawału.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 203-212, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/25
Autorzy: Marek Ostrowski, Mariusz Jodko, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Scyntygrafia parametryczna radioizotopowej angiokardiografii w ocenie czynności lewej komory po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 3-4, 183-191, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/25
Autorzy: E. Panasiuk, Zofia Wańkowicz, Jerzy Adamus, Jerzy Sulik.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena niektórych wskaźników czynności lewej komory u chorych z nadciśnieniem w przebiegu przewlekłego programu dializacyjnego.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1987 : 78, 6, 319-327, il., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/25
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga.
Tytuł: Działanie halotanu z powietrzem jako nośnikiem na układ krążenia we wczesnym okresie ostrej doświadczalnej choroby popromiennej.
Tytuł równoległy: Effect of Halothane with air as a aarrier on the circulatory system in early acute experimental radiation sicknes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 572-577, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/25
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Programowana stymulacja prawej komory u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
Tytuł równoległy: Programmed right ventricular pacing in patients with ventricular arrhythmias.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 563-571, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/25
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena wpływu dożylnego wlewu nitrogliceryny na czynność lewej komory w świeżym zawale serca: rozprawa habilitacyjna / Jerzy Adamus ; Instytut Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1989
Strony: [2], 129 k. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 119 poz
Seria: Biuletyn WAM 1989, supl. 2 ; z. 90
ISSN: 0860-5831
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/25
Autorzy: W[anda] Aleksandrow, P[iotr] Borkowski, L[udwik] Iwanowski, W[ojciech] Kwiatkowski, R[yszard] Roszczyk, B[ożenna] Ostrowska.
Tytuł: Dożylne leczenie streptokinazą świeżego zawału serca. II. Wpływ drożności tętnicy zaopatrującej obszar zawału na masę zawału i pozawałowy ubytek czynności lewej komory.
Tytuł równoległy: [Intravenous treatment with streptokinase of acute myocardial infarction. II. Effect of patency of the artery supplying the infarction area on the infarction size and post-infarction impairement of left-ventricular function].
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : T. 33, nr 1, s. 3-7, bibliogr. 8 poz., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  13/25
  Autorzy: A. Wnuk-Wojnar, J. Drzewiecki, Z. Gąsior, A. Jaklik, P. Buszman, A[ndrzej] Dąbrowski, P[iotr] Kołodziej, P. Kopeć, W[ojciech] Marciniak, S. Pasyk.
  Tytuł: Programowa stymulacja elektryczna serca a kurczliwość lewej komory serca w chorobie niedokrwiennej.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of the results of programmed electrical stimulation of the heart in relation to left ventricular contractility. Polish Multicenter Study.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 4-9, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/25
  Autorzy: J. Kuch, J. Król, A. Kmita, D. Mroczek-Czernecka, M. Wantrych, E. Nowalany-Kozielska, Andrzej Cwetsch, Bożena Ostrowska, Z. Gąsior, J[anusz] Krauze, A. Szulc, H. Szwed, A. Biernacka, W. Zaręba, S. Ceranka.
  Tytuł: Wpływ leków przeciwarytmicznych na niektóre echokardiograficzne wskaźniki czynności lewej komory u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Effects of antiarrhythmic drugs on some echocardiographic parameters of left ventricular function in patients with ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 9-14, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/25
  Autorzy: M. Zarębiński, Andrzej Krupienicz, Wojciech Marciniak, Marek Ostrowski.
  Tytuł: Współistnienie zespołu WPW, choroby wieńcowej i odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia serca. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: A patient with WPW syndrome and coronary artery disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 38, 3, 217-219, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/25
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/25
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/25
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Agata Piotrowska-Olczak, S. Doroszewicz, Leszek Kubik, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Przydatność norm opartych o minimalne ciśnienia nocne w ocenie czynności i morfologii lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of criteria based on minimal nocturnal pressure values for the assessment of left ventricular function and morphology.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 165-172, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/25
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Rozpoznawanie żywotności mięśnia sercowego za pomocą tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej. Praca doktorska / Mirosław Dziuk ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: [2], 78, [6] k., [11] k. tabl. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 94 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa. - 20.10.1999
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/25
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie bramkowej emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (GSPECT) z 99mTc-MIBI w równoczesnej ocenie zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated single photon emission computed tomography (GSPECT) with 9mTc-MIBI in simultaneous assessment of perfusion and function impairment of the left ventricle.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1999 : T. 13, nr 25, s. 1-10, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/25
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Dariusz Borkowski, Wojciech Kwiatkowski, Eugeniusz Dziuk, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Quantitative myocardial perfusion scintigraphy with Thallium-201 (SPECT) in the diagnosis of viable myocardial segments and prediction of left ventricular function improvement after revascularisation.
  Tytuł równoległy: Rozpoznawanie żywotnych segmentów mięśnia serca i przewidywanie poprawy czynności lewej komory po rewaskularyzacji ilościową scyntygrafią perfuzyjną z Talem-201 (SPECT).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, nr 2, s. 94-102, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  22/25
  Autorzy: Robert Olszewski, E. Płońska, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of myocardial viability.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 4, s. 193-195, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/25
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Scyntygrafia perfuzyjna w ocenie żywotności mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem redystrybucji talu-201.
  Tytuł równoległy: Perfusion scintigraphy in the assessment of myocardial viability with special reference to thallium-201 redistribution.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 5-9, bibliogr. 35 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/25
  Autorzy: Sylwia Miernik.
  Tytuł: Ocena żywotności mięśnia sercowego za pomocą GSPECT oraz PET-CT u chorych z przewlekłą pozawałową niewydolnością serca. Praca doktorska / Sylwia Miernik, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 107, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 58 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. - [Obrona : 21.04.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/25
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Cushing's disease: subclinical left ventricular systolic and diastolic dysfunction revealed by speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, Article Number: 222, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.519
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM