WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/28
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Współczesne poglądy na patomechanizm i leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 25, 965-967, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/28
Autorzy: Jerzy Łazowski, W. Rewerski.
Tytuł: Biologiczne uwarunkowania farmakokinetyki u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1984 : 39, 51-52, 1675-1680, tab., bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/28
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
Tytuł: Profilaktyka i zwalczanie zakażeń u chorych poddawanych przeszczepom szpiku.
Tytuł równoległy: Prevention and treatment of infection in patients after bone marrow transplantation.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 233-236, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: [Search: Wikotr Jedrzejczak, W.]
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  4/28
  Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek.
  Tytuł: Osteoporoza u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 763-767, ryc., bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/28
  Autorzy: W. Kozłowski, K. Wąsowska-Królikowska, P. Siermontowski.
  Tytuł: Badania morfologiczne błony śluzowej jelita czczego niemowląt i dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat z zespołem złego wchłaniania po antybiotykoterapii / Morphological studies of the jejunal mucosa in infants and children aged from 9 months to 3 years with malabsorption syndrome following antibiotic therapy.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1994 : 37, 1-4, 37-44, 2 il., 2 tab., bibliogr. 39 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/28
  Autorzy: A. Prusiński, Teofan Domżał, C. Fryze, A. Szczudlik, J. Barliński.
  Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji sumatryptanu w doraźnym leczeniu napadów migrenowych (otwarte badania wieloośrodkowe).
  Tytuł równoległy: Evaluation of the effectiveness and tolerance of sumatriptan in abortive treatment of migraine attacks (open multicentre trial).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 6, s. 835-844, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  7/28
  Autorzy: W. Kozłowski, K. Wąsowska-Królikowska, A. Kulig, P. Siermontowski.
  Tytuł: Morphological examination of jejunal mucosa in the infant and children with malabsorption syndrome after antibiotic therapy.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 1995 : 46, 2, 116
  Uwagi: Proceedings of XIII Congress of Polish Society of Pathologists. Rzeszów, 22-24 June 1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/28
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Zunifikowany schemat diagnostyki, terapii i monitorowania leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1996 : 6, 5-6, 51-62, tab.
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/28
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Zagadnienia farmakoekonomiki w gastroenterologii.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics in gastroenterology / [Aut.] K. Marlicz; koment. P. Zaborowski.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1998 : 3, 2, 12-16, bibliogr. 12 + 11 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/28
  Autorzy: Robert Ratyński.
  Tytuł: Efekt placebo w terapii i sposoby oceny skuteczności leczenia.
  Tytuł równoległy: Placebo effect in treatment and methods of therapeutic efficacy assessment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 55-58, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  11/28
  Autorzy: Jacek Juszczyk, Beata Bolewska, Jan Flieger, Katarzyna Świętek, Brygida Adamek, Maria Biskupska-Karasińska, Andrzej P. Dziambor, Anna Boroń-Kaczmarska, Maria Wawrzynowicz-Syczewska, J. Cianciara, Joanna Kozłowska, Jadwiga Danluk, Maria Słomka, Marek Dudziak, Piotr Zaborowski, A. Gładysz, Paweł Piszko, Zbigniew Gonciarz, Włodzimierz Mazur, Marek Machniak, Wiesław Kryczka, Dorota Zarębska-Michaluk, Hanna Trocha, Dorota Witczak-Malinowska, Elżbieta Lakomy, Jan Kuydowicz, Anna Niwicka-Michałowska.
  Tytuł: Efektywność leczenia przeciwwirusowego przewlekłego zapalenia wątroby typu C (wieloośrodkowe badania polskie).
  Tytuł równoległy: Efficacy of antiviral treatment patients with chronic hepatitis C (a multicentre polish study).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 64, 340-343, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/28
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ leczenia wziewną postacią ambroksolu na objawy kliniczne i wybrane parametry wentylacji u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: The effect of inhaled ambroxol treatment of clinical symptoms and closen parameters of ventilation in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 63, 239-243, tab., bibliogr. 18 poz. sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/28
  Autorzy: Marek Rękas.
  Tytuł: Farmakoterapia chorób alergicznych oczu.
  Tytuł równoległy: Pharmacotherapy of allergic eye diseases.
  Czasopismo: TMM Lek. Rodz.
  Szczegóły: 2003, nr 5, s. 17-21, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/28
  Autorzy: H[enryk] Zieliński.
  Tytuł: Postępowanie z chorym po radykalnej prostatektomii.
  Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Krynica Zdrój, 25-27 września 2003 r
  Adres wydawniczy: [Krynica Zdrój, 2003]
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/28
  Autorzy: B. Rutkowski, A. Książek, J. Manitius, M. Nowicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Is dose inerement certainly a consequence of the change from SC to iv epoietin a administration.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 404A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/28
  Autorzy: K. J. Filipiak, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Zmniejszenie stężeń CRP jako cel terapii farmakologicznej - co o nim wiemy na początku 2005 roku?
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : 4, 1, 102-106, bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/28
  Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Anna Dudek, Artur Bachta, Małgorzata Tłustochowicz, Beata Zawadyl, Marian Sułek.
  Tytuł: Leflunomid jako lek drugiego wyboru u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Leflunomide as a second choice treatment in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : 22, 132, 547-550, 2 tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/28
  Autorzy: Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Zastosowanie rywastygminy w leczeniu narkolepsji - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Efficacy of rivastigmine treatment in narcolepsy - report of two cases.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 468
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 468-S 469.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/28
  Autorzy: M[arian] Sułek, A[nna] Raczkiewicz, W[itold] Tłustochowicz, A[rtur] Bachta.
  Tytuł: Prospective assessment of intravenous cyclophosphamide pulses in the treatment of patients with progressive pulmonary fibrosis associated with connective tissue diseases - a 12 month follow-up study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2009 : 69, Suppl. 3, 469, [Abst.] FRIO343.
  Uwagi: Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2009, Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009.
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/28
  Autorzy: Marian Sułek.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawów.
  Tytuł całości: W: Ból w chorobach stawów / pod red. Witolda Tłustochowicza
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 51-84, tab., bibliogr. 38 poz.
  ISBN: 978-83-62138-39-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/28
  Autorzy: Dariusz Niedziałek.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne bólu w chorobach reumatycznych.
  Tytuł całości: W: Ból w chorobach stawów / pod red. Witolda Tłustochowicza
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 117-151, il., 4 tab., bibliogr. 22 poz.
  ISBN: 978-83-62138-39-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/28
  Autorzy: M[aria] Górnaś, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Oral treatment of metastatic breast cancer with capecitabine what influences the decision-making process?
  Czasopismo: Eur. J. Cancer Care
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 1, s. 131-136, il., tab., bibliogr. [20] poz., sum.
  ISSN: 0961-5423
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.138
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/28
  Autorzy: Radosław Tworus, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu farmakologicznym zaburzeń psychicznych występujących u żołnierzy weteranów polskich misji wojennych.
  Czasopismo: Psychiatr. Pol.
  Szczegóły: 2010 : 44, 3 supl., 147-147
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/28
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Leczenie alergicznego nieżytu nosa i spojówek.
  Tytuł równoległy: Treatment of allergic rhinitis and conjunctivitis.
  Czasopismo: Standardy Med. Pediatria
  Szczegóły: 2010 : T. 7, nr 2, s. 296-303, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/28
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, M. Mączewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Metastatic colorectal cancer in the elderly: an overview of the systemic treatment modalities (Review).
  Czasopismo: Oncology Letters
  Szczegóły: 2011 : Vol. 2, nr 1, s. 3-11, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Nov 23.
  ISSN: 1792-1074
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.108
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  26/28
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Elżbieta Kramarz, S. Wierzchoń, Grzegorz Kamiński, Jarosław Kowal, Paweł Krzesiński, Arkadiusz Zegadło, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Left ventricular diastolic dysfunction is associated with impaired baroreflex at rest and during orthostatic stress in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2013 : Vol. 27, nr 8, s. 465-473, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Feb 21 ; Autor korespondencyjny: Karol Makowski
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.692
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  27/28
  Autorzy: Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak.
  Tytuł: Kliniczna farmakologia okulistyczna.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red.: Prost Marek E., Jachowicz Renata, Nowak Jerzy Z.
  Adres wydawniczy: Wrocław : Elsevier Urban and Partner, 2013
  Strony: XIV, 556 s , il., tab. , 24 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  Miejsce druku: Wrocław : Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczyńskiego
  ISBN: 978-83-7609-847-0
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/28
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Analiza przypadków klinicznych w alergologii : leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Cz. 2.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja naukowa Jerzy Kruszewski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018
  Strony: 284, [1] s. , il., fot., wykr. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-200-5573-3
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM