WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: LECZENIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Stefan Antosiewicz, Paweł Syzdół, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Przydatność programu komputerowego ADEQEST w ocenie adekwatności CADO.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych, Wrocław - Sulistrowiczki, 29 kwiecień-2 maj 1994 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław, 1994
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/19
Autorzy: Ireneusz Kantor.
Tytuł: System komputerowego wspomagania badań słuchu żołnierzy służby czynnej. Praca doktorska / Ireneusz Kantor ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: 109 k. , tab. , 30 cm , streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Wojciech Wąsala.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/19
Autorzy: I[reneusz] Kantor, A[leksander] Ligęziński, E. Kątska, G. Kott.
Tytuł: System komputerowego wspomagania badań słuchu u dzieci.
Tytuł równoległy: Computer system supporting the examination of hearing in children.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 268-274, ryc., sum.
Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Wisła 5-9 czerwiec 1996
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/19
Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[aciej] Gil, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Rezerwa przepływu przez miokardium vs. SPECT w ocenie żywotności mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-89
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/19
Autorzy: E. Koźluk, A. Piątkowska, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, F. Walczak.
Tytuł: Stymulacja przezprzełykowa z użyciem komputerowego systemu elektrofizjologicznego. Nowe możliwości starej metody.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-8
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/19
Autorzy: P[iotr] Murawski, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
Tytuł: The project of an open and extendable database for thermal images archiving.
Tytuł całości: W: Proceedings 2. European Medical & Biological Engineering Conference "Advancement of Medicine and Health Care trough Technology - the Challenge to Biomedical Engineering in Europe", December 04-08, 2002, Vienna - Austria / ed. Helmut Hutten, Peter Krosl
Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
Strony: s. 1610-1619
Typ publikacji: ZPZ
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/19
Autorzy: P[iotr] Murawski, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
Tytuł: Opracowanie oprogramowania "Image Thermabase" do pozyskiwania i analizy termogramów w badaniach medycznych.
Tytuł całości: W: V Konferencja Krajowa "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Ustroń, 14-16 listopada 2002 r. / pod red. Bogusława Więcka
Adres wydawniczy: Łódź : Inst. Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2002
Strony: s. 153-
ISBN: 83-910615-8-2
Typ publikacji: PPR
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/19
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Chirurgia nawigowana obrazowaniem komputerowym w operacjach zatok przynosowych.
Tytuł równoległy: Computer - navigated surgery in operations on paranasal sinuses.
Tytuł całości: W: Konferencja Polsko-Amerykańska : Postępy w Otorynolaryngologii, Warszawa 31 maja - 1 czerwca 2004
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/19
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
Tytuł: Zastosowanie nawigacji komputerowej w chirurgii endoskopowej nosa i zatok.
Tytuł równoległy: The usefulness of computer-aided navigation in endoscopic sinus and nasal surgery.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 59, 2, 289-297, 4 il., bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

10/19
Autorzy: Piotr Rapiejko, Zbigniew M. Wawrzyniak, R. S. Jachowicz, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Analiza obrazów w automatycznym systemie identyfikacji ziaren pyłku roślin.
Tytuł równoległy: Image analysis in automatic system of pollen recognition.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe" : Streszczenia, Lublin, 9-10 listopada 2005
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 9
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/19
Autorzy: J. Skoworodko, Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, Konstanty Skalski.
Tytuł: Modelowanie kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem komputerowo wspomaganych technik. CT/CAD/CAE.
Tytuł równoległy: Modelling of loins of vertebral column with the use of computer supported CT/CAD/CAE techniques.
Tytuł całości: W: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ergonomia Niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji, "MKEN 2005", Łódź, 17-18 listopada 2005
Adres wydawniczy: Łódź, 2005.
Strony: s. 2
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 2.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/19
Autorzy: Piotr Rapiejko, Z. M. Wawrzyniak, R. S. Jachowicz, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Analiza obrazów w automatycznym systemie identyfikacji ziaren pyłku roślin.
Tytuł równoległy: Image analysis in automatic system of pollen recognition.
Czasopismo: Acta Agrobotanica
Szczegóły: 2006 : T. 59, nr 1, s. 385-393, il., tab., bibliogr. [13] poz., streszcz., sum.
ISSN: 0065-0951
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

13/19
Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: The usefulness of computer-aided navigation in otolaryngology / Zastosowanie nawigacji komputerowej w otolaryngologii.
Czasopismo: Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. D Med.
Szczegóły: 2007 : 62, Suppl. XVIII, 7, 15-17, bibliogr. 4 poz., streszcz, sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/19
Autorzy: Z. Wawrzyniak, J. Sochoń, R. Jachowicz, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: System komputerowego rozpoznawania gatunków ziaren pyłku (aeroalergenów).
Tytuł równoległy: System for computerized image recognition of pollen grain species (aeroalergens).
Czasopismo: Elektronika
Szczegóły: 2008 : R. 59, nr 6, s. 175-177, il., bibliogr. 7 poz.
ISSN: 0033-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/19
Autorzy: Tomasz Markiewicz, S. Osowski.
Tytuł: System for automatic recognition of cells in the bone marrow using Support Vector Machine / (System komputerowy rozpoznawania komórek krwiotwórczych w leukemii przy zastosowaniu sieci SVM).
Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
Szczegóły: 2009 : R. 85, nr 4, s. 28-30, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0033-2097
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.196
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

16/19
Autorzy: T[omasz] Sowiński, K. Kietliński.
Tytuł: Computer modelling for pre-surgical planning of patellofemoral malalignment treatment.
Tytuł całości: W: Biomechanics 2010 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 25-28.08.2010, Warsaw : book of abstracts / [ed. and layout Grzegorz Wróblewski].
Adres wydawniczy: Warsaw : Warsaw University of Technology. Institute of Mechanics and Printing, 2010
Strony: s. 211-212, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: Polish Society of Biomechanics and Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineerin; Golden sponsors: Mesko Technomex
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

17/19
Autorzy: Janina Słodkowska, V. Filas, E. Buszkiewicz, P. Trzeciak, M. Wojciechowski, Robert Koktysz, W. Staniszewski, J. Bręborowicz, M. G. Rojo.
Tytuł: Study on breast carcinoma Her2/neu and hormonal receptors status assessed by automated images analysis systems ACIS III (Dako) and Scan-Scope (Aperio).
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 19-25, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
ISSN: 0239-8508
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.902
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

18/19
Autorzy: Stanisław Ilnicki, B. K. Wiederhold, Justyna Maciołek, Ludmiła Kosińska, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Anna Siatkowska, Ewelina Opalko-Piotrkiewicz, Piotr Ilnicki, Monika Filarowska, A. Glibowska, D. Borzetka, K. Pleskacz, Piotr Murawski.
Tytuł: Effectiveness evaluation for short-term group pre-deployment VR computer-assisted stress inoculation training provided to Polish ISAF soldiers.
Czasopismo: Studies in Health Technology and Informatics
Szczegóły: 2012 : Vol. 181, s. 113-117, bibliogr. 111 poz., sum.
Uwagi: Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine 2012: advanced technologies in the behavioral, social and neurosciences / Ed. by Brenda K.Wiederhold and Giuseppe Riva
ISSN: 0926-9630
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  19/19
  Autorzy: Justyna Maciołek, Wojciech Wąsek, Bogumił Kamiński, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: The impact of mobile virtual reality-enhanced relaxation training on anxiety levels in patients undergoing cardiac rehabilitation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 78, nr 10, s. 1032-1034, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jul 24 ; Autor korespondencyjny: Justyna Maciołek
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.108
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM