WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE - STOSOWANIE LECZNICZE
Liczba odnalezionych rekordów: 97Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/97
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, W[iesław] Piechota.
Tytuł: Hyperuricaemia as an index of the response to chemotherapy in solid tumors.
Czasopismo: Neoplasma
Szczegóły: 1977 : Vol. 24, nr 4, s. 457-460, bibliogr. 10 poz.
ISSN: 0028-2685
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  2/97
  Autorzy: K[azimierz] Roszkowski, J[erzy] Gil, W. Roszkowski, S. Szmigielski, W[ładysław] Nowakowski, H. L. Ko, G. Pulverer, J. Jeljaszewicz.
  Tytuł: Immunostimulation by systemic administration of Propionibacterium granulosum in patients with primary or secondary lung tumours.
  Czasopismo: European Journal of Respiratory Diseases.
  Szczegóły: 1981 : Vol. 62, nr 6, s. 425-33
  ISSN: 0106-4339
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  3/97
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Adam A. Kruszewski, Ewa Babiej, Małgorzata Chomicka, Jerzy Strużyna, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: The effect of chemo- and chemoimmunotherapy on the presence of circulting melanoma cells in peripheral blood. Preliminary results.
  Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
  Szczegóły: 1998 : Vol. 45, nr 1, s. 95-102, il., tab., bibliogr. [18] poz.
  Uwagi: Supported by the State Committee for Scientific Research (KBN grant No. 4 P05B 059 09) ; presented at the 6th International Symposium on Molecular aspects of chemotherapy,July, 1997, Gdansk, Poland.
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.477
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  4/97
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Chemioterapia czerniaka złośliwego.
  Tytuł równoległy: Chemotherapy of malignant melanoma.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : T. 100, nr 4, s. 294-299, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/97
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko, Jan Siwik, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: The effectivenes of lanreotide SR - pretreatment in the neurosurgical removal of GH-producing macroadenomas.
  Czasopismo: Pituitary
  Szczegóły: 2000 : Vol. 3, nr 1, s. 43
  Konferencja: The Pituitary Society, Oxford, 2000.09.10
  ISSN: 1386-341X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/97
  Autorzy: Cezary Szczylik, Jan Korniluk, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna nowotworów.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1 / red. Maciej Krzakowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2001
  Strony: s. 186-201, bibliogr. 57 poz.
  ISBN: 83-85284-35-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/97
  Autorzy: Beata Obrocka, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Jan Korniluk, Wojciech Z. Pawlak, Renata Duchnowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło.
  Tytuł: Celowana terapia antyangiogenna raka nerki.
  Tytuł równoległy: Targeted terapy against angiogenesis in renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 242-248, tab., bibliogr. 49 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  8/97
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, Jan Korniluk, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Paweł Żukowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia pierwotnych nowotworów i przerzutów do wątroby - trudności techniczne i powikłania zastosowanej metody.
  Tytuł równoległy: Hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatic cancer and metastases - complications and technical limitations.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 4, s. 302-306, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/97
  Autorzy: J. Jassem, K. Drosik, M. Krzakowski, M. Pawlicki, T. Pieńkowski, Cezary Szczylik, B. Utracka-Hutka, M. Wojtukiewicz, M. Wełnicka-Jaśkiewicz.
  Tytuł: Rola taksoidów w leczeniu raka piersi: konferencja okrągłego stołu.
  Tytuł równoległy: Taxoids in the treatment of breast cancer: a Round Table Conference.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2004 : T. 54, nr 1, s. 41-43, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/97
  Autorzy: A. Walter-Croneck, A. Dmoszyńska, A. Skotnicki, M. Soroka-Wojtaszko, K. Słoma-Madej, Wiesław Jędrzejczak, J. Hołowiecki, A. Hellmann, K. Warzocha, J. Walewski, K. Kuliczkowski, T. Robak, Kazimierz Sułek, M. Komarnicki.
  Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo bortezomibu w leczeniu opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Tytuł równoległy: Efficacy and safety of bortezomib in treatment of refractory/relapsed multiple myeloma - Polish Myeloma Group experience.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 1, s. 125-134, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Kazimierz Dolny, 2006.05.20
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/97
  Autorzy: Cezary Szczylik, Krzysztof Leśniewski-Kmak.
  Tytuł: Podstawy biologiczne chemioterapii.
  Tytuł całości: W: Ginekologia onkologiczna. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa Janina Markowska
  Adres wydawniczy: Wrocław : ELSEVIER Urban & Partner, 2006
  Strony: s. 208-228, bibliogr. 95 poz.
  Uwagi: rozdział 16
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-60290-01-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/97
  Autorzy: Cezary Szczylik, Jan Korniluk, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna nowotworów.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1 / pod redakcją Macieja Krzakowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne
  Strony: s. 178-192, bibliogr. 31 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 rozszerz.
  ISBN: 83-85284-61-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/97
  Autorzy: J[arosław] Wajs, E. Machaj, T. Ołdak, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Wpływ chemioterapii konwencjonalnej stosowanej w leczeniu pacjentów z chłoniakami złośliwymi na czynność podścieliska szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 237-239
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/97
  Autorzy: M. Gore, C[ezary] Szczylik, C. Porta, S. Bracarda, R. Hawkins, G. Bjarnason, S. Oudard, S. Lee, G. Carteni, W. Eberhardt.
  Tytuł: Sunitinib in metastatic renal cell carcinoma (mRCC) : preliminary assessment of safety and efficacy in an expanded access trial with subpopulation analysis.
  Czasopismo: Eur. J. Cancer Suppl.
  Szczegóły: 2007 : 5, 4, 299, 4503
  Uwagi: 14th European Cancer Conference (ECCO 14), Barcelona, Spain, 23-27 September 2007.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/97
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, T. Demkow, M. Staehler, F. Rolland, S. Negrier, T. E. Hutson, R.M. Bukowski, U. J. Scheuring, K. Burk, B. Escudier.
  Tytuł: Randomized phase II trial of first-line treatment with sorafenib versus interferon in patients with advanced renal cell carcinoma : final results.
  Czasopismo: J. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2007 : 25, 18S, 241s, 5025
  Uwagi: 43rd Annual Meeting of the ASCO, June 1-5, 2007, Chicago, IL.; 2007 Annual Meeting Proceedings Part 1.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/97
  Autorzy: R. J. Motzer, Th. E. Hutson, P. Tomczak, D. M. Michaelson, R.M. Bukowski, O. Rixe, S. Oudard, S. Negrier, Cezary Szczylik, S. T. Kim, I. Chen, P. W. Bycott, Ch.M. Baum, R. A. Figlin.
  Tytuł: Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma.
  Czasopismo: N. Engl. J. Med.
  Szczegóły: 2007 : 356, 2, 115-124, 3 il., 3 tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 52.589
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index


  17/97
  Autorzy: Bernard Escudier, Tim Eisen, Walter M. Stadler, Cezary Szczylik, Stephane Oudard, Michael Siebels, Sylvie Negrier, Christine Chevreau, Ewa Solska, Apurva A Desai, Frederic Rolland, Tomasz Demkow, Thomas E. Hutson, Martin Gore, Scott Freeman, Brian Schwartz, Minghua Shan, Ronit Simantov, Ronald M. Bukowski.
  TARGET Study Group
  Tytuł: Sorafenib in advanced clear-cell renal-cell carcinoma.
  Czasopismo: New England journal of medicine
  Szczegóły: 2007 : T. 356, nr 2, s. 125-134, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Bernard Escudier ;Erratum in: N Engl J Med. 2007 Jul 12;357(2):203.
  ISSN: 0028-4793
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 52.589
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:


  18/97
  Autorzy: Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Nowe leki stosowane w leczeniu przerzutowego raka nerki.
  Tytuł równoległy: New agents in treatment of metastatic renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 1, s. 41-47, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/97
  Autorzy: B. Melichar, P. Koralewski, A. Ravaud, A. Pluzanska, S. Bracarda, C[ezary] Szczylik, C. Chevreau, M. Filipek, R. Delva, E. Sevin, S. Negrier, J. McKendrick, A. Santoro, P. Pisa, B. Escudier.
  Tytuł: First-line bevacizumab combined with reduced dose interferon-alfa2a is active in patients with metastatic renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 19, nr 8, s. 1470-1476, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.935
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  20/97
  Autorzy: P. J. Wysocki, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik, A. Mackiewicz.
  Tytuł: Targeted therapy of renal cell cancer.
  Czasopismo: Curr. Opin. Invest. Drugs
  Szczegóły: 2008 : 9, 6, 570-575, 2 il., bibliogr. 55 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.324
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/97
  Autorzy: Renata Duchnowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik, G. Opolski.
  Tytuł: Trudności w monitorowaniu echokardiograficznym leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi - opis przypadku i przegląd zaleceń.
  Tytuł równoległy: Difficulties in echocardiographic monitoring of trastuzumab therapy in breast cancer patients: case report and review of recommendations.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 8, s. 895-898, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  22/97
  Autorzy: Renata Duchnowska, A. Siemiątkowska, Bartłomiej Grala, Marta Smoter.
  Tytuł: Długotrwała remisja po leczeniu erlotynibem u chorej na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca w podeszłym wieku. Opis przypadku i wnioski dla praktyki klinicznej.
  Tytuł równoległy: Long-term remission after erlotinib therapy in an elderly patient with advanced non-small-cell lung cancer. Case report and conclusions for clinical practice.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 76, nr 6, s. 451-455, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/97
  Autorzy: D. Cunningham, B. Sirohi, A. Pluzanska, B. Utracka-Hutka, J. Zaluski, R. Glynne-Jones, P. Koralewski, J. Bridgewater, P. Mainwaring, H. Wasan, J. Y. Wang, C[ezary] Szczylik, P. Clingan, R.T.T. Chan, I. Tbah-Fisch, J. Cassidy.
  Tytuł: Two different first-line 5-fluorouracil regimens with or without oxaliplatin in patients with metastatic colorectal cancer.
  Czasopismo: Ann. Oncol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 20, nr 2, s. 244-250
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.647
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/97
  Autorzy: Rafał Stec, Bartłomiej Grala, M. Mączyński, Lubomir Bodnar, Arkadiusz Zegadło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Combination of monoclonal antibody (Bevacizumab) and chemotherapy (FOLFIRI) in palliative treatment of metastatic adenocarcinoma of the small bowel (SBC): case report and review of the literature.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 4, s. 647-651, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.012
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  25/97
  Autorzy: M. Z. Wojtukiewicz, E. Sierko, M. Rybaltowski, E. Filipczyk-Cisarz, E. Staroslawska, J. Tujakowski, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Cezary Szczylik, S. Nawrocki.
  Tytuł: The Polish Cancer Anemia Survey (POLCAS) : a retrospective multicenter study of 999 cases.
  Czasopismo: Int. J. Hematol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 89, nr 3, s. 276-284, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 0925-5710
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.168
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/97
  Autorzy: B. Escudier, Cezary Szczylik, Th. E. Hutson, T. Demkow, M. Staehler, F. Rolland, S. Negrier, N. Laferriere, U. J. Scheuring, D. Cella, S. Shah, R.M. Bukowski.
  Tytuł: Randomized phase II trial of first-line treatment with sorafenib versus interferon Alfa-2a in patients with metastatic renal cell carcinoma.
  Czasopismo: J. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 27, nr 8, s. 1280-1288, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 17.793
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/97
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Anna Nasiłowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Marta Smoter, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Salvage therapy with topotecan in heavily pretreated ovarian cancer patients.
  Czasopismo: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 135, nr 6, s. 815-821, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Nov 26; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0171-5216
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.261
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  28/97
  Autorzy: Rafał Stec, Bartłomiej Grala, M. Mączyński, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chromophobe renal cell cancer - review of the literature and potential methods of treating metastatic disease.
  Czasopismo: Journal of Experimental and Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 28, nr 1, s. 1-6, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Published: 7 October 2009.
  ISSN: 1756-9966
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.274
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  29/97
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Konsolidujące leczenie systemowe w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Tytuł równoległy: Consolidation therapy in advanced non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2010 : T. 78, nr 6, s. 439-444, tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  30/97
  Autorzy: Beata Młot, Krzysztof Gawroński, Sylwia Oborska, Wojciech Pielichowski, Piotr Rzepecki, Anna Waśko-Grabowska.
  Tytuł: Rola przeszczepiania autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu guzów litych.
  Tytuł równoległy: Autologous hematopoietic cell transplantation in the treatment of solid tumors.
  Czasopismo: Curr. Gynecol. Oncol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 9, nr 3, s. 169-185, tab., bibliogr., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/97
  Autorzy: Sebastian Giebel, Beata Piątkowska-Jakubas, Maria Adamczyk-Cioch, Anna Czyż, Janusz Hałka, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Ewa Lech-Marańda, Jarosław Piszcz, Beata Stella-Holowiecka, Anna Polakiewicz, Jerzy Hołowiecki.
  Tytuł: Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia.
  Tytuł równoległy: Treatment of patients with Philadelphia positive acute lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Hematologia
  Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 1, s. 33-41, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 2081-0768
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/97
  Autorzy: B. I. Rini, B. Escudier, P. Tomczak, A. Kaprin, Cezary Szczylik, Th. E. Hutson, D. M. Michaelson, V. A. Garbunova, M. E. Gore, I. G. Rusakov, S. Negrier, Y-Ch. Ou, D. Castellano, H. Y. Lim, H. Uemura, J. Tarazi, D. Cella, C. Chen, B. Rosbrook, S. Kim, R. J. Motzer.
  Tytuł: Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS) : a randomised phase 3 trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2011 : Vol. 378, nr 9807, s. 1931-1939, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 38.278
  Punktacja Min. Nauki: 50.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  33/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz.
  Tytuł: Przykład ponad 11-miesięcznej terapii ewerolimusem u pacjenta z jasnokomórkowym rakiem nerki.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. C, s. C24-C26
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  34/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz.
  Tytuł: Przykład ponad 15-miesięcznego leczenia ewerolimusem pacjenta z jasnokomórkowym rakiem nerki.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. C, s. C21-C23
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz.
  Tytuł: Przykład ponad 16-miesięcznej terapii ewerolimusem chorego z jasnokomórkowym rakiem nerki.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. C, s. C27-C29
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  36/97
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Sunitynib i ewerolimus w leczeniu pacjentki z jasnokomórkowym rakiem nerki.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. C, s. C7-C8
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  37/97
  Autorzy: Katarzyna Szarlej-Wcisło.
  Tytuł: Porównawcza ocena przydatności klinicznej regresji r-CA125 oraz regresji r-M-CSFu chorych na raka jajnika. Praca doktorska / Katarzyna Szarlej-Wcisło, Klinka Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
  Strony: [1], 82 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik. - [Obrona: 15.06.2012 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/97
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, M. Mączewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Optimal chemotherapy treatment for patients with advanced colorectal cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 15, nr 1, s. 31-39, bibliogr.31 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.107
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  39/97
  Autorzy: M. Schmidinger, Cezary Szczylik, C. N. Sternberg, M. Kania, C. S. Kelly, R. Decker, O. Hamid, T. Faelker, B. Escudier.
  Tytuł: Dose escalation and pharmacokinetics study of enzastaurin and sunitinib versus placebo and sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma.
  Czasopismo: American Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 35, nr 5, s. 493-497, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0277-3732
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.552
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  40/97
  Autorzy: B. Rini, Cezary Szczylik, N. M. Tannir, P. Koralewski, P. Tomczak, A. Deptała, L. Y. Dirix, M. Fishman, R. Ramlau, A. Ravaud, W. Rogowski, K. Kracht, Y. Sun, M.B. Bass, M. Puhlmann, B. Escudier.
  Tytuł: AMG 386 in combination with sorafenib in patients with metastatic clear cell carcinoma of the kidney : A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study.
  Czasopismo: Cancer
  Szczegóły: 2012 : Vol. 118, nr 24, s. 6152-6161, il., tab., bibliogr., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jun 12; This study was funded by Amgen Incorporated.
  ISSN: 0008-543X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.201
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  41/97
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz J. Horszczaruk, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Unstable angina in a young woman with Hodgkin's lymphoma.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 1, s. 90-93, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Feb 07 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.147
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  42/97
  Autorzy: M. E. Gore, J. Bellmunt, T. Eisen, B. Escudier, G. Mickisch, J. Patard, C. Porta, A. Ravaud, M. Schmidinger, P. Schooffski, C. N. Sternberg, Cezary Szczylik, E. De Nigris, C. Wheeler, S. Kirpekar.
  Tytuł: Evaluation of treatment options for patients with advanced renal cell carcinoma: Assessment of appropriateness, using the validated semi-quantitative RAND corporation/University of California, Los Angeles methodology.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2012 : Vol. 48, nr 7, s. 1038-1047, il., tab., bibliogr., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Mar 14.
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.061
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  43/97
  Autorzy: E. Vrdoljak, T. Ciuleanu, G. Kharkevich, J. Mardiak, M. Mego, P. Padrik, L. Petrużelka, G. Purkalne, Y. Shparyk, B. Skrbinc, Cezary Szczylik, L. Torday.
  Tytuł: Optimizing treatment for patients with metastatic renal cell carcinoma in the Central and Eastern European region.
  Czasopismo: Expert Opinion on Pharmacotherapy
  Szczegóły: 2012 : Vol. 13, nr 2, s. 159-174, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Dec 23 ;[Erratum in Expert Opin. Pharmacother., 2012, 13(5) : 781]
  ISSN: 1465-6566
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.860
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  44/97
  Autorzy: W. Solarek, A[nna] M. Czarnecka, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Wpływ obniżonego stężenia tlenu na wzrost komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki CD133+ poddanych działaniu sunitinibu.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 152-153
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/97
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Katarzyna Szarlej-Wcisło.
  Tytuł: Podstawy chemioterapii nowotworów żeńskiego układu rozrodczego.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 1 / pod red. Janiny Markowskiej i Radosława Mądrego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 231-260, tab., bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-92-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/97
  Autorzy: E. Vrdoljak, B. Rini, M. Schmidinger, T. Omrcen, L. Torday, Cezary Szczylik, A. Sella.
  Tytuł: Bisphosphonates and vascular endothelial growth factor-targeted drugs in the treatment of patients with renal cell carcinoma metastatic to bone.
  Czasopismo: Anticancer Drugs
  Szczegóły: 2013 : Vol. 24, nr 5, s. 431-440, bibliogr. 117 poz., sum.
  ISSN: 0959-4973
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.891
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  47/97
  Autorzy: Renata Duchnowska, B. Miciuk, Lubomir Bodnar, Leszek Waśniewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Severe neurological symptoms in a patient with advanced renal cell carcinoma treated with sunitinib.
  Czasopismo: Journal of Oncology Pharmacy Practice
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 2, s. 186-189, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Oct 4.
  ISSN: 1078-1552
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  48/97
  Autorzy: Cezary Szczylik.
  Tytuł: Pazopanib - as the front line in the treatment of metastatic renal cell carcinoma.
  Tytuł równoległy: Pazopanib - jego rola w leczeniu I rzutu pacjentów z rozsianym rakiem jasnokomórkowym nerki.
  Tytuł całości: W: Rozsiany rak nerkowokomórkowy - współczesne wyzwania w terapiach celowanych : książka abstraktów, Serock, 28-30 listopada 2013 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Cezary Szczylik
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2013
  Strony: s. 31
  ISBN: 978-83-938491-0-9
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz.
  Tytuł: Pazopanib vs. sunitinib in the front line of mRCC.
  Tytuł równoległy: Pazopanib vs. sunitynib w leczeniu I linii mRCC.
  Tytuł całości: W: Rozsiany rak nerkowokomórkowy - współczesne wyzwania w terapiach celowanych : książka abstraktów, Serock, 28-30 listopada 2013 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Cezary Szczylik
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2013
  Strony: s. 33
  ISBN: 978-83-938491-0-9
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/97
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Ewerolimus jako lek drugiej linii leczenia przerzutowego raka nerki.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 17, nr 4 supl., s. 29-34, bibliogr. 21 poz., streszcz.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/97
  Autorzy: Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Zastosowanie pazopanibu w leczeniu przerzutowej postaci raka nerki.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 17, nr 4 supl., s. 12-19, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/97
  Autorzy: Anna Kornakiewicz, Anna Czarnecka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Receptory i ich ścieżki sygnałowe jako targety dla kandydatów leków potęgujących działanie ewerolimusu w terapii raka nerki.
  Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
  Szczegóły: 2014 : T.2, nr 3, s. 19-24, bibliogr. 51 poz., streszcz.
  Konferencja: CREATIVETIME, Kraków, 2014.01.11
  ISSN: 2300-4436
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/97
  Autorzy: Anna M. Czarnecka, W. Kukwa, Anna Kornakiewicz, F. Lian, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Clinical and molecular prognostic and predictive biomarkers in clear cell renal cell cancer.
  Czasopismo: Future Oncology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 15, s. 2493-2508, il., tab., bibliogr. 106 poz., sum.
  Uwagi: This research was supported by National Science Centre OPUS project No UMO-011/01/B/NZ5/02822 (2011-2014).
  ISSN: 1479-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.477
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  54/97
  Autorzy: M.S. Brose, C. M. Nutting, B. Jarząb, R. Elisei, S. Siena, L. Bastholt, C. De la Fouchardiere, F. Pacini, R. Paschke, Y. K. Shong, S. I. Sherman, J. W. Smit, J. Chung, C. Kappeler, C. Pena, I. Molnar, M. J. Schlumberger, G[rzegorz] Kamiński.
  Group Author(s): DECISION Investigators. Collaborators (73)
  Tytuł: Sorafenib in radioactive iodine-refractory, locally advanced or metastatic differentiated thyroid cancer: a randomised, double-blind, phase 3 trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2014 : Vol. 384, nr 9940, s. 319-328, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Apr 24 ; Autor korespondencyjny: Marcia S. Brose
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  55/97
  Autorzy: Adam Walter-Croneck, Norbert Grzasko, Maria Soroka-Wojtaszko, Artur Jurczyszyn, Tigran Torosian, Marcin Rymko, Adam Nowicki, Agnieszka Druzd-Sitek, Ewa Lech-Maranda, Elżbieta Madro, Patrycja Zielińska, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Danuta Blonska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Stanisław Potoczek, Elżbieta Iskierka, Anna Masternak, Jadwiga Holojda, Dorota Dawidowska, Ludmiła Gawron, Agnieszka Barchnicka, Magdalena Olszewska-Szopa, Malwina Rybicka, Agnieszka Gontarska, Anna Jachalska, Piotr Rzepecki, Edyta Subocz, Piotr Boguradzki, Grzegorz Charliński, Monika Dzierzak-Mietla, Katarzyna Wisniewska-Piaty, Wojciech Swistek, Agnieszka Kopacz, Beata Blajer-Olszewska, Alina Swiderska, Anna Dmoszynska.
  Tytuł: Case-adjusted bortezomib-based strategy in routine therapy of relapsed/refractory multiple myeloma shown to be highly effective - A report by Polish Myeloma Study Group.
  Czasopismo: Leukemia Research
  Szczegóły: 2014 : Vol. 38, nr 7, s. 788-794, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 May 4 ; Autor korespondencyjny: Adam Walter-Croneck
  ISSN: 0145-2126
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.351
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  56/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz.
  Tytuł: Sequential targeted therapy Sunitinib-Everolimus - efficacy and toxicity profile in metastatic renal cell cancer.
  Tytuł równoległy: Ocena skuteczności i toksyczności leczenia sekwencyjnego Sunitinib - Ewerolimus przerzutowego raka nerki. Doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Rak nerki. Nowa era w leczeniu raka nerkowokomórkowego"; "Rak prostaty. Chorzy ze złymi czynnikami prognostycznymi. Jak leczyć?", Serock, 16-18 października 2014 r. : Książka abstraktów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [red. nauk. Cezary Szczylik]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2014
  Strony: s. 25
  ISBN: 978-83-938491-1-6
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/97
  Autorzy: Rafał Stec, Cezary Szczylik, Lubomir Bodnar, Marta Smoter.
  Tytuł: Miejsce ewerolimusu w leczeniu chorych na rozsianego raka nerki z przeważającą komponentą jasnokomórkową.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2014, supl. 4, s. 3-5, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  ISSN: 2082-8691
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/97
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Szczepan Cierniak, Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Marzenna Jesiotr, Robert Koktysz, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Clinical usefulness of PI3K/Akt/mTOR genotyping in companion with other clinical variables in metastatic renal cell carcinoma patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 26, nr 7, s. 1385-1389, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa aut.: Marzena Jesiotr. - Epub 2015 May 10. - This study wa supported by the Polish Ministry of Science a. Higher Education grant no. N N402 455139.
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.269
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  59/97
  Autorzy: M. E. Gore, Cezary Szczylik, C. Porta, S. Bracarda, G. A. Bjarnason, S. Oudard, S-H. Lee, J. Haanen, D. Castellano, E. Vrdoljak, P. Schoffski, P. Mainwaring, R. E. Hawkins, L. Crino, T. M. Kim, G. Carteni, W. E. E. Eberhardt, K. Zhang, K. Fly, E. Matczak, M. J. Lechuga, S. Hariharan, R. Bukowski.
  Tytuł: Final results from the large sunitinib global expanded-access trial in metastatic renal cell carcinoma.
  Czasopismo: British Journal of Cancer
  Szczegóły: 2015 : Vol. 113, nr 1, s. 12-19, il., tab., bibliuogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0007-0920
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.569
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  60/97
  Autorzy: T. K. Choueiri, B. Escudier, T. Powles, P. N. Mainwaring, B. I. Rini, F. Donskov, H. Hammers, T. E. Hutson, J-L. Lee, K. Peltola, B. J. Roth, G. A. Bjarnason, L. Geczi, B. Keam, P. Maroto, D. Y. C. Heng, M. Schmidinger, P. W. Kantoff, A. Borgman-Hagey, C. Hessel, C. Scheffold, G. M. Schwab, N. M. Tannir, R. J. Motzer, Cezary Szczylik.
  Grupa badawcza: METEOR Investigators. Collaborators (169)
  Tytuł: Cabozantinib versus everolimus in advanced renal-cell carcinoma.
  Czasopismo: New England journal of medicine
  Szczegóły: 2015 : Vol. 373, nr 19, s. 1814-1823, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 0028-4793
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  61/97
  Autorzy: Rafał Stec.
  Tytuł: Ewerolimus w leczeniu chorych na uogólnionego raka nerki z progresją po leczeniu inhibitorami kinazy.
  Tytuł równoległy: Everolimus in the treatment of disseminated renal cancer progressing after therapy with kinase inhibitors.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 5, s. 420-423, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Na podst. ref. z II Konferncji Naukowej czasopisma Nowotwory "Debaty onkologiczne", 11-12 kwietnia 2015 r.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  62/97
  Autorzy: Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska.
  Tytuł: Długotrwała odpowiedź na leczenie ewerolimusem u pacjenta z przerzutowym rakiem nerki po progresji w trakcie leczenia sunitynibem-sorafenibem.
  Tytuł równoległy: Long-term response with everolimus for metastatic renal cell carcinoma refractory to sunitinib-sorafenib sequence.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2015 : T. 5, nr 2, s. B25-B29, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum
  ISSN: 2082-8691
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/97
  Autorzy: Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska.
  Teaching with case studies: interdisciplinary oncology
  Tytuł: Long-term response with everolimus for metastatic renal cell carcinoma refractory to sunitinib-sorafenib sequence.
  Tytuł równoległy: Długotrwała odpowiedź na leczenie ewerolimusem u pacjenta z przerzutowym rakiem nerki po progresji w trakcie leczenia sunitynibem-sorafenibem.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2015 : T. 5, nr 2(18), s. A71-A75, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Joanna Kardas
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  64/97
  Autorzy: Renata Duchnowska, M. Rucińska, B. Radecka.
  Tytuł: Rola radioterapii i leczenia systemowego u chorych na lite nowotwory złośliwe z przerzutami do mózgu.
  Czasopismo: Onkologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2015 : T. 12, nr 4, s. 24-32, tab., bibliogr. 65 poz., streszcz.
  ISSN: 1732-0658
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/97
  Autorzy: W. Jurczak, E. Kalinka-Warzocha, E. Chmielowska, Renata Duchnowska, E. Wojciechowska-Lampka, K. Wieruszewska.
  Tytuł: Multicentre, prospective observational study of pegfilgrastim primary prophylaxis in patients at high risk of febrile neutropenia in Poland: PROFIL Study.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 3, s. 214-219, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jul 8.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  66/97
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Lubomir Bodnar, N. J. Spencer, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Fuhrman grade and neutrophil-to-lymphocyte ratio influence on survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with first-line tyrosine kinase inhibitors.
  Czasopismo: Clinical Genitourinary Cancer
  Szczegóły: 2016 : Vol. 14, nr 5, s. 457-464, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: ePUB 2016 Feb 21.
  ISSN: 1558-7673
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.535
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  67/97
  Autorzy: M. Kurowska, J. S. Tarach, J. Malicka, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, P. Denew.
  Tytuł: Long-term complete remission of Crooke's corticotropinoma after temozolomide treatment.Długotrwała całkowita remisja guza kortykotropowego z komórek Crooke'a po leczeniu temozolomidem.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, nr 5, s. 526-533, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  68/97
  Autorzy: J. M. Ruiz-Morales, Marcin Świerkowski, J. C. Wells, A. P. Fraccon, F. Pasini, F. Donskov, G. A. Bjarnason, J-L. Lee, H-W. Sim, A. Śliwczyński, A. Ptak-Chmielewska, Z. Teter, B. Beuselinck, L. A. Wood, T. Yuasa, C. Pezaro, B. I. Rini, Cezary Szczylik, T. K. Choueiri, D. Y. C. Heng.
  Tytuł: First-line sunitinib versus pazopanib in metastatic renal cell carcinoma: results from the International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2016 : Vol. 65, s. 102-108, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.029
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/97
  Autorzy: E. Vrdoljak, L. Torday, Cezary Szczylik, G. Kharkevich, S. Bavbek, A. Sella.
  Tytuł: Pharmacoeconomic and clinical implications of sequential therapy for metastatic renal cell carcinoma patients in Central and Eastern Europe.
  Czasopismo: Expert Opinion on Pharmacotherapy
  Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 1, s. 93-104, tab., bibliogr. 56 poz., sum.
  ISSN: 1465-6566
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.894
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  70/97
  Autorzy: Jarosław Wajs.
  Tytuł: Obinutuzumab (Gazyvaro) w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką octową (opis trzech przypadków)
  Tytuł całości: W: II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, Kazimierz Dolny, 20-22.05.2016 r.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz, Agnieszka Gębara-Puchniarz, Wojciech Solarek, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik.
  Red. suplementu: Radzisław Kordek, Jacek Fijuth, Edward Towpik.
  Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia sekwencyjnego schematem sunitinib-ewerolimus u chorych na przerzutową postać raka jasnokomórkowego.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, Supl. 2, s. 106-107
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 2016.10.12
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/97
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: W zaawansowanym raku piersi należy kontynuować chemioterapię do czasu progresji.
  Tytuł równoległy: Option for continuation of chemotherapy until disease progression in advanced breast cancer patients.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, nr 1, s. 61-63, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Na podst. ref. z III Konferencji Naukowej czasopisma Nowotwory "Debaty onkologiczne", 10-11 kwietnia 2015 r.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  73/97
  Autorzy: Rafał Stec.
  Tytuł: Leczenie osłaniające, odroczenie chemioterapii, a może redukcja dawki? Co wybrać?
  Tytuł całości: W: Rak jelita grubego: Diagnostyka i Leczenie, Standardy - Teraźniejszość i Przyszłość, Serock, 03-05 marca 2016 r. : Książka abstraktów
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2016
  Strony: s. 58
  ISBN: 978-83-938491-3-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/97
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Miejsce immunochemioterapii w pierwszej linii leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
  Tytuł całości: W: VI Śląskie Debaty Hematologiczne, 25-26 listopada 2016, Chorzów : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
  Strony: s. 13-15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/97
  Autorzy: Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas.
  Tytuł: Axitinib in metastatic renal cell carcinoma: single center experience.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2016 : T. 20, nr 6, s. 481-485, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  76/97
  Autorzy: Klaudia Brodaczewska, Cezary Szczylik, Anna Czarnecka.
  Tytuł: Angiotensin II receptor antagonists as renal cell cancer regulators.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. 1, s. 14, Poster KWO16-00037-2016-01
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2016.03.16
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/97
  Autorzy: Bartosz Puła, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Marek Hus, Agnieszka Szymczyk, Aleksandra Gołos, Magdalena Piotrowska, Dana Zawirska, Jan M. Zaucha, Paweł Steckiewicz, Marcin Pasiarski, Dominik Chraniuk, Weronika Piszczek, Michał Osowiecki, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Wanda Knopińska-Posłuszny, Marek Dudziński, Jadwiga Hołojda, Małgorzata Wojciechowska, Waldemar Kulikowski, Agnieszka Szeremet, Beata Kumiega, Andrzej Pluta, Mirosław Markiewicz, Krzysztof Giannopoulos, Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG).
  Tytuł równoległy: Analysis of ibrutinib efficacy in a subgroup of chronic lymphocytic leukemia patients with 17p deletion: observational study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : T. 48, nr 4, s. 330-337, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Published: Oct-Dec 2017 ; Autor korespondencyjny: Bartosz Puła
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  78/97
  Autorzy: Anna M. Czarnecka, Paweł Sobczuk, Jan Korniluk, Marta Spychalska, Krzysztof Bogusz, Anna Owczarek, Anna Brodziak, Dominika Labochka, Barbara Moszczuk, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Future Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 1, s. 31-49, bibliogr. 78 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Sep 6; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1479-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.369
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  79/97
  Autorzy: Paweł Chrom, Lubomir Bodnar, Jan Korniluk.
  Tytuł: Czynniki prognostyczne dla czasu wolnego od progresji oraz przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie.
  Tytuł równoległy: Prognostic factors for progression-free survival and overall survival in patients with advanced gastrin cancer treated with fluoropyrimidine-based first-line chemotherapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 1, s. 68-75, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  80/97
  Autorzy: Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Marek Hus, Krzysztof Giannopoulos, Elżbieta Mądro, Jadwiga Hołojda, Magdalena Piotrowska, Jan M. Zaucha, Weronika Piszczek, Agnieszka Szeremet, Małgorzata Wojciechowska, Paweł Steckiewicz, Wanda Knopińska-Posłuszny, Marek Osowiecki, Joanna Drozd-Sokołowska, Beata Kumiega, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Janusz Hałka, Marek Dudziński, Paulina Wieszczy, Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Efficacy and toxicity of compassionate ibrutinib use in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia in Poland: analysis of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Czasopismo: Leukemia & lymphoma
  Szczegóły: 2017 : Vol. 58, nr 10, s. 2485-2488, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Epub 2017 Feb 28; Autor korespondencyjny: Krzysztof Ambroziak
  ISSN: 1042-8194
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.644
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  81/97
  Autorzy: Rafał Stec.
  Redakcja Rafał Stec
  Tytuł: Optymalizacja terapii u chorych na rozsianego raka nerki w I linii leczenia.
  Czasopismo: Personalized Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 1, supl. B, s. 7-14, bibliogr.25 poz., sum.
  Uwagi: Optymalizacja terapii u chorych na rozsianego raka nerki w I linii leczenia - opisy przypadków i przegląd piśmiennictwa.
  ISSN: 2543-7216
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/97
  Autorzy: Rafał Stec.
  Tytuł: Leczenie osłaniające w onkologii.
  Tytuł całości: W: Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją: Andrzeja W. Szawłowskiego, Rafała Steca
  Adres wydawniczy: Poznan : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 271-322, bibliogr. 73 poz.
  Uwagi: Część II. Rozdział 7
  ISBN: 978-83-7988-159-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  83/97
  Autorzy: Przemysław Langiewicz, Jakub Żołnierek, Piotr Wysocki.
  Tytuł: Ewerolimus w leczeniu raka nerki.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 515-531, bibliogr. 65 poz.
  Uwagi: Część IV. Farmakoterapia. Rozdział 34
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktualnione
  ISBN: 978-83-7988-185-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  84/97
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sorafenib - inhibitor kinaz tyrozynowych w leczeniu przerzutowego raka nerki.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 413-426, bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Część IV. Farmakoterapia. Rozdział 28
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktualnione
  ISBN: 978-83-7988-185-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  85/97
  Autorzy: Bartosz Puła, Bożena Katarzyna Budziszewska, Justyna Rybka, Lidia Gil, Edyta Subocz, Monika Długosz-Danecka, Daria Zawirska, Anna Waszczuk-Gajda, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Agnieszka Kopacz, Agnieszka Szymczyk, Jarosław Czyż, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Comparable efficacy of idelalisib plus rituximab and ibrutinib in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: A retrospective case matched study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Czasopismo: Anticancer Research
  Szczegóły: 2018 : Vol. 38, nr 5, s. 3025-3030, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 April 30 ; Autor korespondencyjny: Bartosz Pula
  ISSN: 0250-7005
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.935
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  86/97
  Autorzy: B. Puła, K. Budziszewska, J. Rybka, L. Gil, Edyta Subocz, M. Długosz-Danecka, A. Waszczuk-Gajda, E. Iskierka-Jażdżewska, A. Kopacz, A. Szymczyk, J. Czyż, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, K. Jamroziak.
  Tytuł: Porównywalna skuteczność monoterapii ibrutynibem oraz idelalizybu w skojarzeniu z rytuksymabem w leczeniu chorych z nawrotową i oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej - retrospektywna analiza porównawcza programów wczesnego dostępu Polskie Grupy ds. Leczenia u Dorosłych (PALG).
  Tytuł całości: W: III Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa "Hematologia kliniczna i doświadczalna", Kazimierz Dolny, 11-13 maja 2018 r.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. 79-80
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/97
  Autorzy: A. Czyż, A. Lojko-Dankowska, M. Joks, M. Komarnicki, M. Długosz-Danecka, W. Jurczak, J. Rybka, T. Wrobel, E. Paszkiewicz, J. Walewski, D. Hawrylecka, J. Drozd-Sokołowska, E[dyta] Subocz, A. Szymanska, M. Witkowska, P. Smolewski, S. Giebel, J. M. Zaucha.
  Tytuł: Brentuximab vedotin alone and in combination with bendamustine as salvage therapy for primary refractory or relapsed hodgkin lymphoma: multicentre experience of the Polish Lymphoma Research Group
  Tytuł całości: W: International Symposium on Hodgkin Lymphoma, Cologne, Germany, October 27-29,2018 : Abstract Book
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/97
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Katarzyna Szarlej-Wcisło.
  Tytuł: Podstawy chemioterapii nowotworów żeńskiego układu rozrodczego.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  Strony: s. 251-286, bibliogr. 65 poz.
  Uwagi: Część I. Rozdział 12
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-270-0 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  89/97
  Autorzy: Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Chemioterapia raka trzonu macicy.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  Strony: s. 165-176, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Część V. Rozdział 11
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-253-3 (t. 2) ; eISBN 978-83-7988-271-7 (t. 2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  90/97
  Autorzy: Bartosz Puła, Agnieszka Giza, Monika Długosz-Danecka, Justyna Rybka, Edyta Subocz, Anna Waszczuk-Gajda, Magdalena Piotrowska, Magdalena Rej, Krzysztof Jamroziak, Wojciech Jurczak.
  Tytuł: Benefit/risk profile of idelalisib treatment in patients with chronić lymphocytic leukemia and non-Hodkin lymphoma.
  Tytuł równoległy: Ocena profilu korzyści i ryzyka leczenia idelalizybem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i chłoniaki nie-Hodgkina.
  Czasopismo: Hematologia
  Szczegóły: 2019 : T. 10, nr 1, s. 1-8, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.03.19 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Giza
  ISSN: 2081-0768
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  91/97
  Autorzy: Edyta Subocz, Janusz Hałka.
  Tytuł: Długotrwała odpowiedź na leczenie brentuksymabem vedotin u pacjenta z nawrotem chłoniaka Hodgkina po auto-HSCT.
  Tytuł równoległy: Long-term response to treatment with brentuximab vedotin in a patient with relapse of Hodgkin lymphoma after auto-HSCT.
  Czasopismo: Hematologia
  Szczegóły: 2019 : T. 10, supl. C, s. C1-C6, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Subocz
  ISSN: 2081-3287
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  92/97
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Grzegorz Kade, Sebastian Spaleniak.
  Tytuł: Długotrwała odpowiedź na terapię pazopanibem u hemodializowanej pacjentki z rakiem nerki - opis przypadku.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2019 : T. 5, nr 5, s. 329-333, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.10.31 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 2450-1646
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  93/97
  Autorzy: Tomasz Basta, Paweł Knapp, Paweł Blecharz, Lubomir Bodnar, Iwona Gawron, Dorota Babczyk, Magdalena Piróg, Tomasz Kluz, Anna Markowska, Anna Horbaczewska, Robert Jach.
  Tytuł: Current management of cervical cancer in Poland-Analysis of the questionnaire trial for the years 2002-2014 in relation to ASCO 2016 recommendations.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2019 : Vol. 14, nr 1, s. e0209901, 1-11, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2019 Jan 31 ; Autor korespondencyjny: Robert Jach
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.740
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/97
  Autorzy: Norbert Grząśko, Paweł Kiciński, Grzegorz Charliński, Marta Morawska, Anna Waszczuk-Gajda, Edyta Subocz, Danuta Błońska, Małgorzata Raźny, Agnieszka Druzd-Sitek, Jadwiga Hołojda, Alina Świderska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Anna Masternak, Krzysztof Giannopoulos, Anna Dmoszyńska.
  Tytuł: Porównanie skuteczności bendamustyny w monoterapii i w leczeniu skojarzonym u chorych z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym - retrospektywne badanie wieloośrodkowe Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź, 12-14 września 2019 r.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2019]
  Strony: s. 148-149
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/97
  Autorzy: Bartosz Puła, Monika Długosz-Danecka, Aleksander Salomon-Perzyński, Agnieszka Szymczyk, Edyta Subocz, Katarzyna Budziszewska, Justyna Rybka, Lidia Gil, Anna Waszczuk-Gajda, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Jan M. Zaucha, Michał Osowiecki, Weronika Piszczek, Paweł Steckiewicz, Łukasz Szukalski, Marek Hus, Ewa Lech-Marańda, Wojciech Jurczak, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Terapia wysokodawkowanym metyloprednizolonem jako leczenie pomostowe do czasu włączenia inhibitora receptora B-komórkowego u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z defektem genu TP53.
  Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź, 12-14 września 2019 r.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2019]
  Strony: s. 135-136
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/97
  Autorzy: Jolanta Żok, Michał Bieńkowski, Barbara Radecka, Jan Korniluk, Krzysztof Adamowicz, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Impact of relative dose intensity of oxaliplatin in adjuvant therapy among stage III colon cancer patients on early recurrence: a retrospective cohort study.
  Czasopismo: BMC Cancer
  Szczegóły: 2021 : Vol. 21, nr 1, s. e529, 1-10, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 10 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1471-2407
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.430
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  97/97
  Autorzy: Małgorzata Gajewska, Agnieszka Terlikowska-Brzósko, Waldemar Sawicki, Katarzyna Wróbel, Małgorzata Lorent, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: DRESS syndrome after KRd (carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone) therapy in a patient with multiple myeloma.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2021 : Vol. 131, nr 10, s. e16056, 1-3, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 July 05 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Terlikowska-Brzósko
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.277
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM