WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: LIMFOCYTY
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Badania nad transformacją blastyczną limfocytów krwi obwodowej chorych z dychawicą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Studies on blastic transformation of peripheral blood lymphocytes in patients with bronchial astma.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1974 : 29, 9, 345-347, 2 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/22
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Działanie glikokortykosterydów na układ limfocytów.
Tytuł równoległy: The action of glycocorticosteroids on the lymphocyte system.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1975 : 28, 6, 475-478, il., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/22
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Cezary Szczylik, E. Szewczyk, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Metody oznaczania subpopulacji limfocytów. Cz. 1 : Ocena metod izolacji limfocytów z krwi obwodowej.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1979 : 15, 5, 211-220, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/22
Autorzy: T. Diamantstein, D. Trissl, M[irosław] Kłos, D. Gold, H. Hahn.
Tytuł: Mitogenicity of Entamoeba histolytica extracts for murine lymphocytes.
Czasopismo: Immunology
Szczegóły: 1980 : 41, 2, 347-352, il., 3 tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/22
Autorzy: T. Diamantstein, M[irosław] Kłos, J. Reimann.
Tytuł: Studies on T-lymphocyte activation. I. Is competence inductions in thymocytes by phorbol myristate acetate, an accessory cell-independent event?
Czasopismo: Immunology
Szczegóły: 1981 : 43, 1, 183-189, 4 il., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/22
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Cryopreservation of lymphocytes.
Czasopismo: Probl. Haematol. Trans. Transplant.
Szczegóły: 1981 : 8, 213-220, 7 il., 4 tab., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: 4 Symposion uber Probleme der Tieftemperatur-konservierung von Zelle, Geweben und Organen, Berlin, 20-23 Mai 1981
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/22
Autorzy: A[ndrzej] Szudziński, Zbigniew Samochocki, Jan Łańcucki, W. Soroko, M. Głowacka, B. Dąbrowska-Bernstein, A. Stasiak, S. Szmigielski.
Tytuł: Ocena układu granulocytarnego i limfocytarnego u pacjentów z nawracającą czyracznością w okresie rozwoju choroby i po leczeniu środkami immunomodulującymi.
Tytuł całości: W: Postępy dermatologii : alergologia, immunodermatologia, onkologia : materiały XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Poznaniu 5-7 września 1984 r
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 233-236, sum.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/22
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności immunoregulacyjnej chorych z rakiem krtani.
Tytuł równoległy: Degree of immunoregulatory efficiency estimated in patients with larynx carcinoma.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 48, supl. 16 : Onkologia w otolaryngologii. Materiały naukowe Sympozjum, 78-81, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Uwagi: Sympozjum naukowe pt. Onkologia w otolaryngologii Poznań 17-19.09. 1993
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/22
Autorzy: E[wa] Pirożyńska, M[irosław] Kałczak, A[nna] Koula, M. Pirożyński.
Tytuł: Znaczenie subpolacji limfocytów i innych populacji komórek oznaczanych w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w ocenie zmian zapalnych dróg oddechowych.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów, 22-24 czerwca 1995: Streszczenia prac / pod red. Andrzeja Hajduka
Adres wydawniczy: [Rzeszów, 1995]
Strony: s. 76
Uwagi: - 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów, 22-24.06.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/22
Autorzy: Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Rozpoznawanie, przebieg i rokowanie w atopowym zapaleniu skóry u dorosłych na podstawie kryteriów klinicznych i immunologicznych: rozprawa habilitacyjna / Zbigniew Samochocki ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1998
Strony: [6], 188 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 333 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/22
Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, K[arina] Jahnz-Różyk, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[wa] Pirożyńska, S[ławomir] Dudko.
Tytuł: Lymphocyte adhesion molecules, interleukin-8 and monocyte chemotactic protein-1 in bronchoalveolar lavage of patients with asthma and chronic bronchitis.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1999 : 54, Suppl., OPI-8
Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Brussels, Belgium, July 3-7, 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/22
Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, J[oanna] Tomaszewicz-Fryca, K[arina] Jahnz-Różyk, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[wa] Pirożyńska.
Tytuł: Lymphocyte adhesion molecules, IL-8, MCP-1, ECP and MPO in BAL of patients with asthma and chronic bronchitis.
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 1999 : 14, Suppl. : Congress of European Respiratory Society, Madrit, Spain, 8-12.10.1999 r., 13-14
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/22
Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński, E[wa] Pirożyńska, Wanda Stankiewicz.
Tytuł: Proinflammatory cytokines (IL-4,IL-6) and adhesion molecules (LFA-1, mac-1, L-sel) of T-lymphocytes in lower respiratory tract diseases.
Tytuł całości: W: 3rd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editor George Antypas
Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2000
Strony: s. 25-32, bibliogr. 15 poz.
Konferencja: , Iraklion, 2000.11.01
Typ publikacji: PPR
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/22
Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, J. Słowińska-Srzednicka, L. Królicki, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński.
Tytuł: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
Tytuł równoległy: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 53, nr 4, s. 425-441, 4 il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

15/22
Autorzy: A. Wójcik, S. Sommer, I. Buraczewska, E. Lisiak, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M. Bilski, M. K. Janiak.
Tytuł: Analiza częstości mikrojąder w limfocytach u osób z rakiem tarczycy leczonych jodem - 131.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 70-71
Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/22
Autorzy: Tomasz Wasyłyszyn.
Tytuł: Badanie wybranych komórek w przebiegu leczenia łysienia plackowatego alergenem kontaktowym - difenylocyklopropenonem. Praca doktorska / Tomasz Wasyłyszyn, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: [1], 83 k. , il., tab. , bibliogr. 99 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski. - [Obrona : 24.09.2003]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/22
Autorzy: D[ariusz] J. Jurkiewicz, B. D. Zielnik-Jurkiewicz.
Tytuł: B and T lymphocytes in tonsil tissue.
Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
Szczegóły: 2003, Suppl. 1 : Abstracts World Allergy Organization Congress - XVIII ICACI, Vancouver, Canada, 7-12 September 2003, P-4-15
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/22
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Anna Muszyńska.
Tytuł: Hiv coreceptors - an important factor of cell infection by HIV.
Czasopismo: HIV & AIDS Rev.
Szczegóły: 2003 : 2, 2, 77-79, bibliogr. 36 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

19/22
Autorzy: Sylwia Chełstowska, Jarosław Wajs, Anna Krystek, Ewa Drozd, Piotr Rzepecki.
Tytuł: Atypowa morfologia limfocytów: niekorzystny rokowniczo czynnik związany z ekspresją antygenu CD38 na komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej.
Tytuł równoległy: Atypical lymphocytes morphology: an adverse prognostic factor associated with CD38 expression on chronic lymphocytic leukemia cells.
Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
Szczegóły: 2014 : T. 20, nr 1, s. 14-18, il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Uwagi: ISSN 2300-7877
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

20/22
Autorzy: Joanna Domagała-Kulawik, Iwona Kwiecień, Piotr Bielicki, Tomasz Skirecki.
Tytuł: Fas-positive lymphocytes are associated with systemic inflammation in obstructive sleep apnea syndrome.
Czasopismo: Sleep and Breathing
Szczegóły: 2019 : Vol. 23, nr 2, s. 673-678, bibliogr. 21 poz., sum.
Uwagi: Epub 2018 Aug 31; Autor korespondencyjny: Tomasz Skirecki
ISSN: 1520-9512
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.162
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  21/22
  Autorzy: Rafał Pęksa, Michał Kunc, Marta Popęda, Michał Piątek, Michał Bieńkowski, Jolanta Żok, Anna Starzyńska, Adrian Perdyan, Marek Sowa, Renata Duchnowska, Wojciech Biernat.
  Tytuł: Combined assessment of immune checkpoint regulator VISTA on tumor-associated immune cells and platelet-to-lymphocyte ratio identifies advanced germ cell tumors with higher risk of unfavorable outcomes.
  Czasopismo: Cancers
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, Nr 8, s. e1750, 1-21, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 April 7 ; Autor korespondencyjny: Rafał Pęksa
  ISSN: 2072-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.639
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  22/22
  Autorzy: Elżbieta Rutkowska, Iwona Kwiecień, Magdalena Żabicka, Artur Maliborski, Agata Raniszewska, Krzysztof Kłos, Weronika Urbańska, Izabella Klajnowicz, Piotr Rzepecki, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Cytokines and leukocytes subpopulations profile in SARS-CoV-2 patients depending on the CT score severity.
  Czasopismo: Viruses-Basel
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, nr 5, s. e880, 1-18, bibliogr. 53 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 11 ; Autor korespondencyjny: Elżbieta Rutkowska
  ISSN: 1999-4915
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.048
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM