WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MĘŻCZYŹNI
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/45
Autorzy: T. Rożniatowski.
Tytuł: Mężczyzna po czterdziestce / Tadeusz Rożniatowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1969
Strony: 160 s. , ryc., tab. ; 19 cm
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

2/45
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Sylwester Czaplicki, Aleksander Michajlik.
Tytuł: Rozkład "czynników ryzyka" choroby wieńcowej w próbie populacji czterdziestoletnich mężczyzn.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1972 : 15, 2, 121-127, 3 il., rez., sum., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/45
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Aleksander Michajlik, Maria Majowa.
Tytuł: Hiperlipidemie w próbce populacji dwudziestoletnich zdrowych mężczyzn.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 39, 1665-1667, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/45
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, M[arian] Borkowski, Czesław Wysocki.
Tytuł: Grzybice stóp u młodych mężczyzn i czynniki usposabiające do niej.
Tytuł równoległy: Feet mycosis in young men and factors constributing to its development.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 25, 965-966, 2 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/45
Autorzy: Zdzisława Kurowska-Madejska, Marek Kulej, Mirosława Nowakiewicz.
Tytuł: Epidemiologia i profilaktyka wyprysku kontaktowego u mężczyzn w wieku 19-23 lat.
Tytuł całości: W: Postępy dermatologii : alergologia, immunodermatologia, onkologia : materiały XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Poznaniu, 5-7 września 1984 r
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 27-30, tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

6/45
Autorzy: Z[dzisława] Kurowska-Madejska, J[anina] Szady, Z[bigniew] Samochocki.
Tytuł: IgE u mężczyzn z pokrzywką i wypryskiem atopowym.
Tytuł całości: W: Sympozjum: Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków, 28-30 listopad 1985 rok: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 45
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/45
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną, wymagającą długotrwałej steroidoterapii.
Tytuł równoległy: Bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease requiring long-term steroids administration.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 255
Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/45
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną wymagającą przewlekłej steroidoterapii.
Tytuł równoległy: Evaluation of bone mineralisation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after long-term corticosteroid therapy.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 236
Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/45
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, M[aria] Konieczna, W[ojciech] Lubiński.
Tytuł: Ocena zależności BMD od przewlekłej steroidoterapii u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/45
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, M[aria] Konieczna.
Tytuł: Ocena poziomu osteokalcyny w surowicy mężczyzn z P.O.Ch.P przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Sekcji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: Kraków, 1997
Strony: s. 97
Uwagi: Toż w j. ang.: Evaluation of osteocalcin serum level in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on systemic corticosteroid therapy. Tamże s. 98.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/45
Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski, Jacek Woszczyk.
Tytuł: Ocena przyczyn oraz występowania braków zębowych u poborowych.
Tytuł równoległy: Assesment of the causes and incidence of thooth loss in draftees.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : 73, 5-6, 231-235, tab., bibliogr. 21 poz. sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/45
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Zenobia Lityńska, Bogumił Koiss, Jerzy Bruszewski, Krzysztof Piskorski.
Tytuł: Ocena mechaniki oddychania w populacji młodych mężczyzn z różnych rejonów Polski.
Tytuł równoległy: Evaluation of pulmonary function test in young men population living in different regions of Poland.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 174-176, ryc., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/45
  Autorzy: Z. Kula, Wojciech Kozłowski, Janusz Rudziński, Lech Walasek, A. Kulig, Michał Ruchalski.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, a choroba wrzodowa u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Chronic gastritis and ulcer disease in young men.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, 10, 722-725, 3 tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  14/45
  Autorzy: W[ojciech] Marciniak, K[atarzyna] Olszowska, I. Botvin, C. S. Ribeiro, M. S. N. N. A. Castelo Blanco, A. Araujo, F. Pais, N. A. A. Castelo Branco.
  Tytuł: Structural and functional changes of the mitral valve apparatus in men exposed to low frequency, high sound pressure noise environments.
  Tytuł całości: W: V International Meeting on Biodynamics, Portugal, March 1997 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m.], 1997
  Strony: s. 29
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/45
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Zaburzenia czynności tarczycy u mężczyzn z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) przewlekle leczonych steroidami.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [18], tab.
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/45
  Autorzy: Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. S. Tan, L. Bransgrove, Testosteronowa terapia zastępcza. Jakie znaczenie może mieć dla mężczyzn w podeszłym wieku? Med. Dypl. 2000, 9, 3, bibliogr. 19 poz.]
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 3, s. 64-72
  Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Med. 198; 103(5).
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/45
  Autorzy: S[ławomir] Zieniuk, K[rystyna] Zieniuk, B[ronisław] Stawarz.
  Tytuł: Poziomy hormonów sterydowych, gonadotropowych i prolaktyn u mężczyzn w wieku starszym - badania własne.
  Tytuł całości: W: 21 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18-20 października
  Adres wydawniczy: [Pułtusk, 2001]
  Strony: s. 56
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/45
  Autorzy: S[tanisław] Zabielski, M[arek] Antiszko, R. Pomykała, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Częstość zakażeń Chlamydia trachomatis cewki moczowej u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Frequency of Chlamydia trachomatis urethra infections in young men.
  Czasopismo: Derm. Klin. Zabieg.
  Szczegóły: 2001 : 3, supl. 1 : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001, 159
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/45
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Circadian rhytm of systemic blood pressure in men with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 89, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/45
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Grzegorz Kamiński, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT interval duration in individual leads is related to the body position in normal men.
  Czasopismo: MESPE J.
  Szczegóły: 2001 : 3, 5-7, il., 3 tab., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/45
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, B[eata] Paluchowska, T[omasz] Targowski, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Serum eotaxin level in male with allergic diseases.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 331 s., tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/45
  Autorzy: A[ndrzej] Gomuła, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Influence of hormonal replacement therapy of benign prostatic hyperlasia.
  Czasopismo: Int. J. Urol.
  Szczegóły: 2002 : 9, Suppl. : Abstracts from The 6th Asian Congress of Urology, A25
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/45
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R. Grabysa, J[anusz] Warmiński, T[omasz] Makowski, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: C-reactive protein associations with traditional cardiovascular risk factor among young, healthy polish men.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-156
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/45
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R[adosław] Grabysa, T[omasz] Makowski, J[anusz] Warmiński, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Plasma homocysteine levels and their reduction with folic acid/vitamin B6 in cohort of apparently healthy young men in polish population.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-155
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/45
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Janusz Warmiński, Tomasz Makowski, Robert Szczechowicz, Wiktor Piechota, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
  Tytuł równoległy: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 14-17, 3 il., 3 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/45
  Autorzy: Andrzej Gomuła, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Urologiczne następstwa hormonalnej terapii zastępczej.
  Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata, 19-21 wrzesień 2002 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Jurata, 2002]
  Strony: s. 68-69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/45
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, Z. Cywińska, K. Potocka.
  Tytuł: Homocysteine, folate, and vitamin B12 in males with symptoms of coronary heart disease.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2003 : 49, 6, Suppl. : 55th Annual Meeting, July 20-24, 2003, Philadelphia, A61
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/45
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Korelacja apolipoprotein B, A-I i lipidów ze zmianami w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: LabForum
  Szczegóły: 2003, 15, 3-6, 2 tab., bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/45
  Autorzy: A[ndrzej] Modrzewski, H[enryk] Zieliński, K. Modrzewska, R. Nowakowski.
  Tytuł: Mężczyzna po 59 roku życia - baczna obserwacja w aspekcie nie tylko psychourologii.
  Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Krynica Zdrój, 25-27 września 2003 r
  Adres wydawniczy: [Krynica Zdrój, 2003]
  Strony: s. 60
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/45
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Andrzej Kowalczyk, Anna Lewandowska, Maria Konieczna, Jacek Pietrzykowski, Robert Olszewski.
  Tytuł: Częstość występowania zaburzeń czynności tarczycy u mężczyzn - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: The screening for thyroid function in Polish males - preliminary results.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 174, s. 431-434, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kamiński
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/45
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Anna Frank-Piskorska, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na czynność układu oddechowego u młodych mężczyzn w różnych rejonach Polski.
  Tytuł równoległy: The influence of air pollution on pulmonary function in young male population from different regions of Poland.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 92, s. 128-132, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  32/45
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Odrębności zakażeń układu moczowego u kobiet i mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Special features of urinary tract infections in women and men.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2004 : 112, z. spec., 41-55, 3 il., 3 tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Warszawsko-Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Płockie Dni Nefrologiczne Płock 2004. Redaktor honorowy - prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski, redaktor gościnny - prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/45
  Autorzy: A. Kłos, J. Bertrandt, Krzysztof Kłos, E. Rozmysł, Michał Abramowicz.
  Tytuł: Ocena stanu odżywiania mężczyzn jako wynik indywidualnego sposobu żywienia.
  Tytuł całości: W: VI Krajowe Warsztaty Żywieniowe "Postępy w epidemiologii i ocenie żywności funkcjonalnej", Poznań-Kraków, 1-3 września 2004 r
  Adres wydawniczy: Poznań-Kraków, 2004
  Strony: s. 76-77
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/45
  Autorzy: G[rzegorz] Kade, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, P[rzemysław] Wierzbicki, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Współistnienie mikroalbuminurii (MI) z czynnikami ryzyka miażdżycy u potencjalnie zdrowych mężczyzn.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 228
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Microalbuminuria versus other atheroslerosis risk factors (ARF) in potentially healthy men - preliminary report. Tamże s. 229.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/45
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, K. Schier, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, P[iotr] Niedziałkowski.
  Tytuł: Tożsamość ojcowska i sposób doświadczania emocji u mężczyzn chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 257
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/45
  Autorzy: Z[bigniew] Samochocki, P. Rujna, W[itold] Owczarek, S[tanisław] Zabielski.
  Tytuł: Epidemiologia zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego u młodych mężczyzn - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2006 : T. 93, nr 2 Spec., s. 212
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Katedra i Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie, Klinika Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, Wisła, 2006.04.27
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/45
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Jan Ratajczak, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Ocena narządu słuchu mężczyzn na podstawie orzeczeń komisji poborowych w latach 2001-2003.
  Tytuł równoległy: The hearing organ men assessment on basis of judgments of committee recrutis in 2001-2003 years.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 61, 5, 880-883, 3 tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/45
  Autorzy: J. Jerzemowski, K[rzysztof] Korzeniewski, R[omuald] Olszański.
  Tytuł: The meaning of physical activity in chosen illnesses of upper part of dogestive tract among young men.
  Czasopismo: Pol. J. Environ. Studies
  Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 3C, s. 29-31, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/45
  Autorzy: Hanna Mieszczanska, Grzegorz Pietrasik, Katarzyna Piotrowicz, Scott McNitt, Arthur. J. Moss, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Gender-related differences in electrocardiographic parameters and their association with cardiac events in patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: American Journal of Cardiology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 101, nr1, s. 20-24, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Zaręba
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.905
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  40/45
  Autorzy: Kinga Giers, Stanisław Niemczyk, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: A rare cause of acute hepatic failure.
  Czasopismo: Liver International
  Szczegóły: 2008 : Vol. 28, nr 9, s. 1249, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Epub 2008 Jul 24 ; Autor korespondencyjny: Kinga Giers
  ISSN: 1478-3223
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.908
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  41/45
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski.
  Tytuł: System profilaktyki, leczenia i monitorowania raka stercza z uwzględnieniem wymaganego poziomu zdrowotności populacji męskiej.
  Tytuł równoległy: System of prophylaxis, treatment and monitoring of patients suffering from prostate cancer in consideration of the reguired level of health in the male population.
  Czasopismo: Military Pharm. Med.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 1, nr 2, s. 71-76, il., tab., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-6498
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/45
  Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Fałszywie dodatni wynik testu pochyleniowego u młodych mężczyzn z wysoką aktywnością fizyczną - czy można go przewidzieć?
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 3, tab.
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/45
  Autorzy: Wiesław Piechota, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Alicja Rączka, Magdalena Wójtowicz, Agnieszka Woźniak-Kosek, Sławomir Literacki, Małgorzata Dzierżanowska.
  Tytuł: Insulinooporność i jej laboratoryjne korelaty u mężczyzn z zespołem metabolicznym.
  Tytuł równoległy: Insulin resistance and its laboratory correlates in males with metabolic syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 228-236, bibliogr. 49 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław Piechota
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  44/45
  Autorzy: Aleksandra Rymarz, Anna Matyjek, Małgorzata Gomółka, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Lean Tissue Index and body cell mass can be predictors of low free testosterone levels in men on hemodialysis.
  Czasopismo: Journal of Renal Nutrition
  Szczegóły: 2019 : Vol. 29, nr 6, s. 529-535, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 May 8; Autor korespondencyjny: Aleksandra Rymarz
  ISSN: 1051-2276
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.929
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  45/45
  Autorzy: Witold Owczarek, Monika Słowińska, Irena Walecka, Magdalena Ciążyńska, Dorota Nowicka, Leszek Walczak, Elwira Paluchowska.
  Tytuł: Correlation of the ALA-PDT treatment efficacy and the HPV genotype profile of genital warts after cryotherapy failure and podophyllotoxin therapy in male patients.
  Czasopismo: Life
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 2, s. e146, 1-9, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.02.14 ; Autor korespondencyjny: Monika Słowińska
  ISSN: 2075-1729
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.817
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM