WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MEDYCYNA NUKLEARNA I IZOTOPY
Liczba odnalezionych rekordów: 380Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/380
Autorzy: Wanda Barańska, Jan Gietka.
Tytuł: Wpływ butazolidyny na obraz morfologiczny i wbudowywanie się 131J w tarczycy szczurów.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy Zjazd Morfologów Polskich, Gdańsk, 20-23.IX.1964 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1964
Strony: s. 9
Uwagi: *
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/380
Autorzy: Juliusz Derecki.
Tytuł: Metabolizm cezu-137 w ustroju zwierzęcym.
Czasopismo: Acta Physiol. Pol.
Szczegóły: 1966 : 17, 5-6, 755-761
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/380
Autorzy: Juliusz Derecki.
Tytuł: Postępowanie ze skażonymi i profilaktyka zewnętrznych skażeń promieniotwórczych w warunkach polowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : 43, 6, 477-482, bibliogr. 36 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/380
Autorzy: Juliusz Derecki.
Tytuł: Skutki zewnętrznych skażeń promieniotwórczych w warunkach polowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : 43, 5, 385-393, 2 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/380
Autorzy: Wiesław Forgalski, Zbigniew Toth.
Tytuł: Radioizotopowe badania śledziony.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1967 : 38, 4, 495-502
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/380
Autorzy: Janusz Przedlacki, Wanda Aleksandrow, Michał Król.
Tytuł: Wartość renografii w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1967 : 39, 1, 33-39, 2 il., 2 tab., bibliogr. 13 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/380
Autorzy: Z[bigniew] Toth, Z[dzisław] Dobrzański.
Tytuł: Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w badaniach wątroby / Z. Toth, Z. Dobrzański.
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośr. Inf. Energii Jądrowej, 1967
Strony: 76 s. , il., tab., bibliogr. 214 poz. ; 19 cm.
Uwagi: - (Postępy Techniki Jądrowej, Seria: Radiobiologia-Medycyna ; Nr 25)
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

8/380
Autorzy: H[anna] Barańska-Pawłowska, W[iesław] Forgalski.
Tytuł: Ocena czynności miąższu watroby za pomocą czerwieni bengalskiej znakowanej 131J, w chorobie wrzodowej.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Radiologów Polskich - Komitet Organizacyjny : Streszczenie referatów zjazdowych
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1968
Strony: s. 111-112
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wpływ promieniowania X i gamma na serce.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1969 : 43, 8, 1201-1206
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/380
Autorzy: Leszek Hahn, Eugeniusz Dziuk, Ryszard Ostaszewski.
Tytuł: Pomiar przepływu krwi przez mięśnie kończyn dolnych za pomocą 133Xe.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin 15-18.09.1969 : streszczenia referatów i komunikatów
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1969
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/380
Autorzy: Z[dzisław] Dobrzański, Z[bigniew] Toth.
Tytuł: Clinical value of liver function appraisal by means of 131I-rose bengal : 3. Comparison of the results of 131I-rose bengal test and bsp test.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1970 : 9, 3, 599-603, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/380
Autorzy: Zbigniew Toth, Zdzisław Dobrzański, Wiesław Forgalski.
Tytuł: Clinical value of liver function appraisal by means of 131I-rose bengal. I.Appraisal of the test.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1970 : 9, 2, 330-337, il., 2 tab., bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/380
Autorzy: Zdzisław Dobrzański, Zbigniew Toth.
Tytuł: Clinical value of liver function appraisal by means of 131I-rose bengal. II. Comparison of the results of 131I-rose bengal test with other biochemical tests.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1970 : 9, 3, 595-598, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/380
Autorzy: Leszek Hahn, Eugeniusz Dziuk, Ryszard Ostaszewski.
Tytuł: Pomiar przepływu krwi przez mięśnie kończyn dolnych za pomocą 133Xe.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1970 : 42, 10, 1411-1418
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/380
Autorzy: Rościsław Denisiewicz, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Ocena czynności tarczycy u osób zatrudnionych w zasięgu promieniowania mikrofalowego.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1970 : 45, 7, 19-25
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Usuwanie cezu-137 u królika za pomocą dializy otrzewnowej. Rozprawa doktorska / Eugeniusz Dziuk ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970
Strony: 35 k. , il., ryc. , bibliogr. 86 poz., maszyn.
Uwagi: Promotor: prof. dr med. Wanda Wysznacka-Aleksandrow
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/380
Autorzy: E. Baranowska, Eugeniusz Dziuk, Maria Kaszczyńska, Witold Kurnatowski, W. Noszczyk, Jerzy Węgiel.
Tytuł: Czas krążenia u psów oznaczany metodą izotopową.
Tytuł równoległy: Blood circulation time in dogs determined by the isotope method.
Czasopismo: Acta Physiol. Pol.
Szczegóły: 1971 : 22, 1, 133-140, 6 il., 2 tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/380
Autorzy: Rościsław Denisiewicz, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Ocena czynności tarczycy u osób eksponowanych na małe dawki promieniowania jonizującego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 1, 33-39
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Zmiany w rozmieszczeniu cezu-137 u królików w czasie dializy otrzewnowej.
Czasopismo: Nukleonika
Szczegóły: 1971 : 16, 11-12, 583-589
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Experimental studies on removal of cesium-137 by peritoneal dialysis. I. Intermittent peritoneal dialysis.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1971 : 10, 6, 1334-1340
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Badania doświadczalne nad usuwaniem cezu-137 za pomocą dializy otrzewnej. I : Dializa otrzewnej prowadzona w sposób przerywany.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1971 : 46, 4, 417-423
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/380
Autorzy: E. Baranowska, Eugeniusz Dziuk, Maria Kaszczyńska, Witold Kurnatowski, W. Noszczyk, Jerzy Węgiel.
Tytuł: Czas krążenia u psów oznaczany metodą izotopową.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 15-16.09.1969: Streszczenia referatów i komunikatów
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1969
Strony: s. 42
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Czesław Czarnecki.
Tytuł: Oznaczanie czasu krążenia krwi metodą izotopową między poszczególnymi punktami krwionośnymi.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Zabrze, 10-12.05.1972 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Zabrze, 1972]
Strony: s. 242
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/380
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, E. Bocian, A. Merta.
Tytuł: Przypadek napromienienia skóry skóry rąk u człowieka wiązką protonów.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Zabrze, 10-12.05.1972 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Zabrze, 1972]
Strony: s. 248
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

25/380
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Forgalski.
Tytuł: Próba oceny rezerw żelaza ustrojowego u osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania mikrofalowego.
Czasopismo: Med. Lot.
Szczegóły: 1972 : 39, 169-173
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum "Izotopy promieniotwórcze w klinice i w badaniach doświadczalnych. Bad Gastein, Austria 10-13.01.1972.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1972 : 36, 4, 537-538
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

27/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Badania doświadczalne nad usuwaniem cezu-137 za pomocą dializy otrzewnej. II : Dializa otrzewnej prowadzona w sposób ciągły.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1972 : 48, 1, 23-27
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Badania doświadczalne nad usuwaniem cezu-137 za pomocą dializy otrzewnej. III : Dializa otrzewnej płynem bez potasu.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1972 : 49, 3, 223-227
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Możliwości usuwania skażeń wewnętrznych 137Cs za pomocą dializy otrzewnej.
Czasopismo: Post. Techn. Jądrowej
Szczegóły: 1971 : 15, 2, 90
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Poznań 22-24.04.1971
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

30/380
Autorzy: C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Popromienne uszkodzenia dłoni u osób obsługujących defektoskopy przemysłowe.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Łódź, 26-28.04.1973 : materiały
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 82
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/380
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie znaczników promieniotwórczych. Układ krążenia.
Tytuł całości: W: Medycyna nuklaerna 1972
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej, 1973
Strony: s
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

32/380
Autorzy: W[anda] Aleksandrow, J[anusz] Przedlacki, M[ichał] Król.
Tytuł: Valore della renografia radioisotopica nella diagnosi di flusso ematico renal asimmetrico nell'ipertensione arteriosa.
Tytuł równoległy: Value of radioisotope renography in the diagnosis of the asymmetry of renal blood flow in hypertension.
Czasopismo: Minerva Medica
Szczegóły: 1973 : Vol. 64, nr 9, s. 412-414, sum.
ISSN: 0026-4806
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: IT, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  33/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A. Merta, E. Bocian.
  Tytuł: Accidental irradiation of skin on hands with proton beam of 4 MeV energy.
  Czasopismo: Strahlentherapie
  Szczegóły: 1973 : 146, 6, 685-692
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Ilościowa angiokardiografia radioizotopowa.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1974 : 17, 2, 187-192
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wykrywanie zakrzepów żylnych w kończynach dolnych za pomocą izotopów promieniotwórczych.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1974 : 51, 4, 409-414
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/380
  Autorzy: Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Wypadkowe napromieniowanie rąk u osób obsługujacych defektoskopy.
  Czasopismo: Post. Techn. Jądrowej
  Szczegóły: 1974 : 118, 379-381
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Przepływ włośniczkowy krwi w skórze i w tkance podskórnej mierzony metodami radioizotopowymi.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1974 : 61, 4, 551-556, il., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/380
  Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu uszkodzeń popromiennych.
  Czasopismo: Rocz. WIHE
  Szczegóły: 1974 : 48, supl., 22
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Andrzej Wiernikowski.
  Tytuł: Scyntygrafia w szybkiej diagnostyce zatoru płucnego.
  Tytuł całości: W: XXX Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 6-7.12.1974 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1974]
  Strony: s. 64
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie nowych znaczników do scyntygrafii płuc (mikrosfer albuminy znakowanych jodem-131, indem-113m, technetem-99m, makrokoloidów wodorotlenku żelazowego znakowanych indem-113m).
  Czasopismo: Gruźlica
  Szczegóły: 1975 : 43, 1, 13-28
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Maria Napiórkowska.
  Tytuł: Próba zastosowania metod radioizotopowych w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1975 : 18, 4, 347-354, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Andrzej Gidyński, Marian Bielec, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak, Janina Szady.
  Tytuł: Analiza przyczyn niezdolności do pracy w zasięgu promieniowania mikrofalowego osób eksponowanych zawodowo.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1975 : 51, 8, 494-500, ryc., tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Andrzej Gidyński, Stanisław Żydecki, Andrzej Fryczkowski, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak, Janina Szady.
  Tytuł: Wpływ promieniowania mikrofalowego na przezroczystość soczewek osób eksponowanych zawodowo.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1975 : 51, 12, 754-760, il., 4 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Wpływ promieniowania mikrofalowego na stan zdrowia pracownikow radiolokacji.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1975 : 51, 9, 584-588, ryc., tab.
  Uwagi: Streszczenie pracy habilitacyjnej
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Wacława Dżurak, Maksymilian Siekierzyński, Wiesław W. Jędrzejczak, Czesław Czarnecki.
  Tytuł: Lung scanning using microscopheres labelled with radioactive isotopes in the diagnosis and evaluation of therapeutic results in pulmonary malignant neoplasms.
  Czasopismo: Pol. Med. Sci. Hist. Bull.
  Szczegóły: 1975 : 15, 2, 213-221
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygraficzne rozpoznawanie zatoru płucnego. I : Wartość radioizotopowej metody.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic diagnosis of pulmonary embolism.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1975 : 54, 4, 345-357, 4 il., tab., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygraficzne rozpoznawanie zatoru płucnego. II : Rozpoznanie różnicowe.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic diagnosis of pulmonary embolism.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1975 : 54, 5, 409-418, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Badania metodą izotopową przepływu płynu w czasie ciągłej dializy otrzewnowej u królika.
  Czasopismo: Post. Fiz. Med.
  Szczegóły: 1975 : 10, 3, 219-225
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygraficzne rozpoznawanie zatoru płucnego. Rozprawa habilitacyjna / Eugeniusz Dziuk; Zakład Medycyny Nuklearnej i Klinicznego Oddziału Izotopowego Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1975
  Strony: 72 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 80 poz., streszcz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Radioizotopowe badania nerek.
  Tytuł całości: W: Choroby nerek / pod red. Tadeusza Orłowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1976
  Strony: s. 84-91, 4 il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/380
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Nitroblue tetrazolium (NBT) test : criteria for false positivity and its use in practice.
  Czasopismo: Folia Haematol. Int. Mag. Klin. Morphol. Blutforsch.
  Szczegóły: 1976 : 103, 1, 63-67, il., tab., bibliogr. 17 poz., res., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Andrzej Gidyński, Halina Milczarek, Karol Chmielowski, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak, Janina Szady.
  Tytuł: Częstość zaburzeń czynnościowych u osób zatrudnionych w zasięgu promieniowania mikrofalowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 1, 21-26, 4 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński, Czesław Czarnecki, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Medyczne aspekty wybuchu jądrowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 9, 529-534
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/380
  Autorzy: Z. E. Kołakowski, Ryszard Jarecki, Karol Chmielowski, Andrzej Fryczkowski.
  Tytuł: Próba oceny dynamiki niektórych zmian chorobowych występujących u osób zatrudnionych w zasięgu promieniowania mikrofalowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 2, 86-93, tab., bibliogr 11 poz. u autorów.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/380
  Autorzy: Zbigniew Wąsek, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Próba oceny zaburzeń perfuzji w astmie oskrzelowej za pomocą badania scyntygraficznego płuc.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1976 : 31, 9, 345-347
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/380
  Autorzy: A. Kasperlik-Załuska, O. Chomicki, W. Massalaski, W. Hartwig, Maria Napiórkowska.
  Tytuł: Scyntygrafia nadnerczy za pomocą 131J-joodocholesterolu w nawrotowej nadczynności kory nadnerczy po obustronnej adrenalektomii.
  Tytuł równoległy: Adrenal scintigraphy with 131I-iodocholesterol in recurrent adrenocortical hyperactivity following bilateral adrenalectomy.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1976 : 55, 4, 343-349, il., tab., bibliogr. 15 poz., res., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/380
  Autorzy: Barbara Fijuth.
  Tytuł: Przydatność klejów chirurgicznych w zaopatrywaniu ran wątroby u szczurów napromieniowanych dawką 500 rentgenów. Praca doktorska / Barbara Fijuth ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
  Strony: 58 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 98 poz., maszyn. powiel., streszcz.
  Uwagi: Promotor : płk prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Radioizotopowe metody oznaczania przepływu krwi przez mięśnie, skóre, tkankę podskórną i tłuszczową.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Ośr. Informacji o Energii Jądrowej, 1976
  Strony: 92 s. , il., tab., bibliogr. 274 poz.
  Uwagi: (Postępy Techniki Jądrowej : Seria : Radiobiologia i medycyna nuklearna, Nr 53 (576)
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/380
  Autorzy: Jerzy Łazowski, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Metoda radioimmunologiczna ilościowego oznaczania leków w płynach ustrojowych.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1977 : 13, 3, 131-138, 5 il., 2 tab., bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/380
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Eugeniusz Dziuk, Czesław Czarnecki.
  Tytuł: Ostra choroba popromienna - wybór modelu do badań klinicznych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1977 : 53, 1, 37-40, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Świątkowski.
  Tytuł: Scyntygrafia radioizotopowa w rozpoznawaniu ropni mózgu.
  Tytuł równoległy: Radoisotope scintigraphy in diagnosis of brain abcesses.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1977 : 11, 3, 341-345, ryc., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Stanisław Rudnicki.
  Tytuł: Badania izotopowe kanału kręgowego. (Doniesienie tymczasowe).
  Tytuł równoległy: Izotope examination of the vertebral canal (preliminary communication).
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1977 : 41, 2, 141-145, 6 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki, Zenon Bałtrukiewicz, G. Mazur, T. J. Burakowski.
  Tytuł: Badania doświadczalne nad możliwością zastosowania kwasu dwumerkaptobursztynowego (DMSA) znakowanego zredukowanym elektrochemicznie 99m Tc-nadtechnecjanem do scyntygraficznego badania nerek.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1977 : 58, 4, 345-350, 2 il., 3 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/380
  Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Janusz Przedlacki, T. J. Burakowski, G. Mazur.
  Tytuł: Możliwość zastosowania zredukowanego elektrochemicznie technetu do scyntygraficznego badania wątroby.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1977 : 58, 6, 533-540, 6 il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Ocena książki: Dieter Emrich : Nuklearmedizinische diagnostik und therapie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1976.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1977 : 57, 3, 257-258
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/380
  Autorzy: Danuta Hryckiewicz-Jeżewska.
  Tytuł: Doświadczalna ocena działania ketaminy u królików poddanych napromieniowaniu. Praca doktorska / Danuta Hryckiewicz-Jeżewska ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
  Strony: 57 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 128 poz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: prof. dr med. Stanisław Pokrzywnicki
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/380
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej scyntygrafii mózgu w porównaniu z badaniami kontrastowymi i elektroencefalografią. Praca doktorska / Karol Chmielowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
  Strony: 85 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 58 poz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: ppłk doc. dr hab. med. Zbigniew Toth
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/380
  Autorzy: Stanisław Chabielski.
  Tytuł: Wpływ promieniowania dawką 500 R na przebieg rozlanego zapalenia otrzewnej u szczurów i próba jego leczenia wybranym antybiotykiem. Praca doktorska / Stanisław Chabielski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
  Strony: 131 k. , il., tab. , 30 cm , wykr., bibliogr. 181 poz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki, Zenon Bałtrukiewicz, Juliusz Derecki, Leszek Hahn, Wiesław W. Jędrzejczak, Sławomir Lipski.
  Tytuł: Radioizotopowa diagnostyka w nefrologii / aut. Janusz Przedlacki ; współaut. Zenon Bałtrukiewicz, Juliusz Derecki, Leszek Hahn, Wiesław W. Jędrzejczak, Sławomir Lipski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1977
  Strony: 190 s. , 19 il., 20 tab., bibliogr. ; 24 cm
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/380
  Autorzy: Jerzy Łazowski, Andrzej Łypka, Zofia Bogoniowska.
  Tytuł: Nowoczesne metody ilościowego oznaczania leków w płynach ustrojowych. Cz. I. Metoda radioimmunologiczna.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1978 : 34, 2, 73-77, 4 il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/380
  Autorzy: Andrzej Łypka, Jerzy Łazowski, Zofia Bogoniowska.
  Tytuł: Nowoczesne metody ilościowego oznaczania leków w płynach ustrojowych. Cz. II. Homogeniczna metoda enzymoimmunologiczna.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1978 : 34, 3, 163-165., il., 2 tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, J. Bilkiewicz, Z. Pietrzak-Flis, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Przypadek awaryjnego skażenia cezem-137.
  Tytuł równoległy: Accidental contamination with cesium-137.
  Czasopismo: Medycyna Pracy
  Szczegóły: 1978 : 29, 2, 140-146
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia radioizotopwa w rozpoznawaniu zatoru płucnego.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1978 : 59, 5, 481-483, bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/380
  Autorzy: Elżbieta Dobrowolska, Wacława Dżurak, Ludwik Iwanowski, Piotr Kozłowski, Mieczysław Lachowski, Jerzy Mastalerski, Tadeusz Mika, Zbyszko Scholtz, Izabela Sawaszyńska.
  Tytuł: Leksykon radiologii i medycyny nuklearnej nuklearnej / [Aut.] Juliusz Borejko [et al.], pod red. Witolda Zawadowskiego, Stanisława Leszczyńskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1978
  Strony: 835 s. , ; 20 cm.
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Radioizotopowe metody badania układu oddechowego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
  Strony: 145 s. , il., tab., bibliogr. [92] poz.
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/380
  Autorzy: Alicja Siekierzyńska, Eugeniusz Dziuk, Zbigniew Toth.
  Tytuł: Scyntygrafia w śródmiąższowych chorobach płuc. Cz. 1 : Badanie scyntygraficzne płuc u chorych na sarkoidozę.
  Czasopismo: Pneumonol. Pol.
  Szczegóły: 1979 : 47, 1, 17-24, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/380
  Autorzy: Alicja Siekierzyńska, Eugeniusz Dziuk, Zbigniew Toth.
  Tytuł: Scyntygrafia w śródmiąższowych chorobach płuc. Cz. 2 : Badanie scyntygraficze u chorych ze zwłóknieniem płuc.
  Czasopismo: Pneumonol. Pol.
  Szczegóły: 1979 : 47, 12, 819-825, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/380
  Autorzy: Marek Ostrowski.
  Tytuł: Rozpoznawanie pooperacyjnych powikłań zatorowo-zakrzepowych metodami radioizotopowymi.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1979 : 51, 7, 697-701, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/380
  Autorzy: Wiesław Konieczny, Mirosława Wróblewska, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski.
  Tytuł: "Technika bramkowa" w ocenie ruchomości lewej komory serca w badaniach za pomocą gammakamery i komputera.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1979 : 43, 5, 291-293, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Diagnostyka radioizotopowa w chorobach nerek na tle ogólnych rozważań o medycynie nuklearnej.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1979 : 61, 2, 93-96, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/380
  Autorzy: Ryszard Jarecki.
  Tytuł: Metoda badania wpływu napromieniowania mikrofalowego na rytm serca, przewodzenie przedsionkowo-komorowe i węwnątrzkomorowe. Praca doktorska / Jarecki Ryszard ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
  Strony: 66 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 90 poz.
  Uwagi: Promotor: gen. bryg. doc. dr hab. med. Tadeusz Obara
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/380
  Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny, Z. Bałtrukiewicz.
  Tytuł: Cardiac studies using red blood cells labeled with Tc-99m in vivo with single intravenous injections - first pass technique, gating and blood pool scanning.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1980 : 5, 1, 85-88, ryc., tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/380
  Autorzy: Z. Bałtrukiewicz, J[anusz] Przedlacki, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Modifying effect of commercially available stannous pyrophosphate [pyro-SN] on the tissue affinity of 99MTC pertechnetate.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1980 : 5, 1, 45-47, 3 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/380
  Autorzy: Ryszard Roszczyk.
  Tytuł: Radioizotopowe metody badania ognisk niedokrwienia mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1980 : 23, 9, 799-805, il., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/380
  Autorzy: Mirosława Wróblewska, Marek Ostrowski, J. Stępińska, Piotr Borkowski.
  Tytuł: Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego Talem 201.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1980 : 44, 1, 29-32, ryc., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/380
  Autorzy: W[iesław] Forgalski, J[anusz] Przedlacki.
  Tytuł: Fałszywie nieprawidłowe scyntygramy ruchomej nerki.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
  Strony: s. 38-39
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/380
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, S. Iwanowski, M[irosława] Wróblewska.
  Tytuł: Zastosowanie znakowanych in vivo 99MTC krwinek czerwonych do rozpoznawania niedrożności i tętniaków naczyń krwionośnych.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
  Strony: s. 22-23
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Rozpoznawanie zatoru płucnego metodami radioizotopowymi.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia kliniczne kardiologii / pod red. Jana Kwoczyńskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1981
  Strony: s. 45-51, il., tab.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/380
  Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Ilościowa ocena zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego za pomocą talu - 201.
  Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
  Strony: s. 51
  Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/380
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, M[irosława] Wróblewska, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
  Tytuł: Porównanie wyników angiokardiografii radioizotopowej z scyntygrafią mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu u chorych w późnym okresie po zawale serca.
  Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
  Strony: s. 52
  Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, S[ylwester] Czaplicki, M[irosława] Wróblewska, P[iotr] Borkowski.
  Tytuł: Rozpoznawanie pozawałowej dyskinezy ścian lewej komory serca za pomocą angiokardiografii radioizotopowej.
  Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
  Strony: s. 53
  Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Antoni Marciniak, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Radioizotopowa angiokardiografia ilościowa w rozpoznawaniu chorób układu krążenia.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 359-362, 2 ryc.
  Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Mirosława Wróblewska.
  Tytuł: Metody radioizotopowe i technika komputerowa w badaniach układu krążenia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 183-194, ryc., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/380
  Autorzy: Mirosława Wróblewska, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Ocena pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian i frakcji wyrzutowej lewej komory techniką bramkową radioizotopowej angiokardiografii.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 213-222, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/380
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Ewa Roszczyk.
  Tytuł: Rozpoznawanie ostrych zawałów mięśnia sercowego za pomocą scyntygrafii z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 231-240, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/380
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska, Michał Kapuza, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Rozpoznawanie powikłań po kardiowersji i reanimacji za pomocą scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 241-246, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/380
  Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : I. Czynność lewej komory serca w różnym czasie od dokonania się zawału.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 195-202, tab., ryc., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/380
  Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : II. Wielkość frakcji wyrzutowej, zaburzenia ruchomości ścian i czas krążenia płucnego w zależności od stopnia uszkodzenia lewej komory oraz lokalizacji zawału.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 203-212, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/380
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Pasiak, Zbigniew Żmijewski, Andrzej Kański.
  Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki metylprednisolonu na przebieg zespołu hematologicznego w chorobie popromiennej.
  Tytuł równoległy: Effect of a single dose of methylprednisolone on the course of haematological syndromes in radiation sickness.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 229-232, 3 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/380
  Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Ewa Popowska, Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Znakowanie erytrocytów radiotechnetem in vivo po premedykacji fitynianem.
  Tytuł równoległy: In vivo labelling of erythrocytes with radiotechnetium after premedication with phytate.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1982 : 46, 4, 175-177, 2 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/380
  Autorzy: P. Czerski, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Analysis of occupational exposure to microwave radiation.
  Tytuł całości: W: Biological effects of electromagnetic radiation / ed. John M. Osepchuk
  Adres wydawniczy: New York : IEEE PRESS, 1983
  Strony: s. 329-334, bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Radioizotopowe badania nerek.
  Tytuł całości: W: Choroby nerek / pod red. Tadeusza Orłowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
  Strony: s. 86-97, 3 tab., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/380
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, S[ylwester] Czaplicki, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Wartość rokownicza frakcji wyrzutowej oznaczanej metodą angiokardiografii radioizotopowej.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia : III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek, 3 czerwiec 1983
  Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
  Strony: s. 262-267, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/380
  Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, M[arek] Ostrowski.
  Tytuł: Angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
  Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
  Strony: s. 268-274, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/380
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
  Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-pirofosforanu w diagnostyce sierdzia.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
  Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
  Strony: s. 255-261, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/380
  Autorzy: Stanisław Mrzygłód, Andrzej Mikołajow, Elżbieta Pasternak-Jermanowska, Karol Chmielowski, Eugeniusz Gwóźdź.
  Tytuł: Praktyczna wartość badania zaburzeń odpływu łez za pomoc scyntygrafii.
  Tytuł całości: W: Nowsze osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii i terapii chorób oczu. III Konferencja naukowo szkoleniowa okulistów wojskowych, 23-24.06.1981 / pr. zbior. pod red. Stanisława Mrzygłóda
  Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1983
  Strony: s. 179-184, 3 il., bibliogr. 6 poz., res., sum.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/380
  Autorzy: Władysław Jasiński, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski, Mirosława Wróblewska.
  Tytuł: Metody i aparatura kardiologicznej medycyny nuklearnej.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 5-20, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski.
  Tytuł: Ocena czynności lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 47, 55 : il, bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Ocena przecieków w sercu.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 67-78, il, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/380
  Autorzy: Mirosława Wróblewska, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Ocena rozmiarów jam serca i przegrody międzykomorowej.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 56-66, il, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/380
  Autorzy: Mirosława Wróblewska, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia perfuzyjna serca.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 79-98, il, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/380
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Michał Kapuza, Piotr Borkowski.
  Tytuł: Scyntygrafia zawału serca.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 99-122, il, bibliogr. 66 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/380
  Autorzy: Marek Ostrowski, Mirosława Wróblewska, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Scyntygrafia zbioru krwi serca.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 20-46, 19 il., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Wykrywanie tętniaków i zaburzeń drożności naczyń krwionośnych.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 123-136, il, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Juliusz Derecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Forgalski, Stanisław Mrzygłód, Janusz Przedlacki, Maria Szymańska-Kowalska, Zbigniew Toth.
  Tytuł: Medycyna nuklearna / pod red. Zbigniewa Totha, Janusza Przedlackiego; aut. Zenon Bałtrukiewicz, Tadeusz Burakowski, Karol Chmielowski, Juliusz Derecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Forgalski, Maciej Gembicki, Wiesław Graban, Leszek Hahn, Wiesław Jakubowski, Władysław Jasiński, Jerzy Kosowicz, Janina Malinowska, Stanisław Mrzygłód, Tadeusz Obara, Tomasz Pertyński, Bogdan Pirwitz, Janusz Przedlacki, Ewa Skrzypczak, Bożena Szumilak, Maria Szymańska-Kowalska, Jerzy Tołwiński, Zbigniew Toth, Jerzy Woy-Wojciechowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1983
  Strony: 509 s. , , : il., bibliogr. 40 poz. ; 24 cm.
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, M[arek] Ostrowski.
  Tytuł: Profiles and perfusion homogenity analysis of 201Tl - myocardial scintigraphy.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1984 : 9, 7, A102
  Uwagi: European Nuclear Medicine Congress, Helsinki, August 14-17, 1984
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/380
  Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Juliusz Derecki.
  Tytuł: Indywidualna dozymetria radiofotoluminescencyjna (IDRFL) w systemie medycznego zabezpieczenia współczesnego pola walki.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1984 : 60, 3-4, 153-159, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/380
  Autorzy: Andrzej Mikołajow, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Ilościowa scyntygrafia dróg łzowych.
  Tytuł równoległy: Quantitative scintigraphy of the lacrimal ducts.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1984 : 48, 3, 173-174, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Mieczysław Lachowski, Janusz Bolewski.
  Tytuł: Mieloscyntygrafia w przypadku dolnej wewnątrzpiersiowej przepukliny oponowej.
  Tytuł równoległy: Myeloscintigraphy in a case of lateral intrathoracic meningocele.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1984 : 48, 3, 181-183, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, S[ylwester] Czaaplicki [Czaplicki].
  Tytuł: Quantitative assessment of Thallium-201 myocardial scintigraphy profile and perfusion homogeneity analysis.
  Czasopismo: Radiobiol. Radiother.
  Szczegóły: 1984 : 25, 3, 437-451, 8 il., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/380
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
  Tytuł: Evaluation of cardiac function by radionuclide ventriculography in patients with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Z. Bałtrukiewicz, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Accidental internal contamination of man by plutonium-239 and caesium-137 : treatment possibilities.
  Tytuł całości: W: Assessment of radioactive contamination in man 1984 : Proceedings of an International Symposium on the Assessment of Radioactive Contamination in Man, Paris 19-23 November 1984
  Adres wydawniczy: Vienna : IAEA, 1985
  Strony: s. 415-419, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/380
  Autorzy: K. Dyduszyńska, E[ugeniusz] Dziuk, B[ożena] Ostrowska.
  Tytuł: Postępy w leczeniu zawału serca.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19.10.1985 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań, 1985
  Strony: s. 85
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/380
  Autorzy: Marek Ostrowski, Mariusz Jodko, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Scyntygrafia parametryczna radioizotopowej angiokardiografii w ocenie czynności lewej komory po przebytym zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1985 : 28, 3-4, 183-191, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/380
  Autorzy: Witold Sośnicki, Aleksander Badowski, Roman Anusiewicz.
  Tytuł: Niektóre medyczne problemy katastrofy nuklearnej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 233-238
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/380
  Autorzy: Juliusz Derecki.
  Tytuł: Od promieni X i radu do współczesnej radiologii lekarskiej i medycyny nuklearnej.
  Tytuł całości: W: Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji, XIV Zjazd, Warszawa, 12-14 września 1985 r. : streszczenia referatów w porządku alfabetycznym
  Adres wydawniczy: Warszawa : 1985
  Strony: s. 9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/380
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Metody radioizotopowe w rozpoznawaniu chorób ośrodkowego układu oddechowego : rozprawa habilitacyjna / Karol Chmielowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : CWS CKP WAM, 1985
  Strony: s. , 173 s. : il., tab. ; 24 cm
  Typ publikacji: PRH
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/380
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
  Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculography in patients with chronic obstructive ventilatory impairment.
  Czasopismo: Bull. Europ. Physiopathol. Resp.
  Szczegóły: 1986 : 22, suppl. 8, s. 149S
  Uwagi: Joint Meeting (Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae and Societas Europaea Pneumologiaca), Paris, 3-6 September 1986, Oxford, 1986
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Zastosowanie minikomputerów produkcji polskiej serii SM/CAMC w medycynie nuklearnej.
  Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum nt. medycyny nuklearnej : streszczenia referatów, Warszawa - Międzylesie 22-24 maja 1986 r
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1986]
  Strony: s. 120
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/380
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Metody radioizotopowe w rozpoznawaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Radioisotope methods in the diagnosis of central nervous system diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986, 1-2, 50-59, tab., bibliogr. 176 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/380
  Autorzy: W[iesław] Konieczny, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Use of SM-4 Camac computer for data analysis in nuclear medicine.
  Tytuł całości: W: Nuclear Medicine and Related Radionuclide Applications in Developing Countries : Proceedings in International Symposium on Nuclear Medicine and Related Medical Applications of Nuklear Techniques in Developing Countries, Vienna, 26-30 August 1985
  Adres wydawniczy: Vienna : Int. Atomic Energy Agency, 1986
  Strony: s. 221-222
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/380
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, K[arol] Chmielowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneoscintigraphy in patients on continuous ambulatory pritoneal dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Nuklearmedizin
  Szczegóły: 1986 : 25, 4, s. A125
  Uwagi: Streszcz. Ref. Europejski Kongres Medycyny Nuklearnej, Goslar, Rfn, 2-5 Września 1986.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/380
  Autorzy: J. Przedlacki, J[anusz] Przedlacki, W[iesław] Forgalski.
  Tytuł: Two-phase bone scintigraphy in metabolic bone disease.
  Czasopismo: Nuklearmedizin
  Szczegóły: 1986 : 25, 4, s. A78-A79
  Uwagi: Streszcz. Ref. Europejski Kongres Medycyny Nuklearnej, Goslar, RFN, 2-5 Września 1986.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/380
  Autorzy: Zbigniew Wąsek, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wartość scyntygrafii płuc w rozpoznawaniu zatoru tętnicy płucnej.
  Tytuł całości: W: Program i streszczenia referatów sympozjum: Choroba zakrzepowo-zatorowa jako problem w pneumonologii, Kraków, 12 września 1986 r
  Adres wydawniczy: Kraków, 1986
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Łypka, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Primenenije mini-kompujutera CM-4 polskogo npoizvodctva dla radioimmunologiceskich opredelenij.
  Tytuł całości: W: Tezisi dokladov IC Miezdunarodnogo Simpoziuma Stran - Clenov SEV po Radiofarrmacevticeckim Preparatam i Naboram dla Radioimmunologiceckogo Analiza, Obninsk, 16-18 dekabrja 1986
  Adres wydawniczy: Obninsk, 1986
  Strony: s. 136-137
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/380
  Autorzy: A[ndrzej] Łypka, A[leksander] Badowski, A[ndrzej] Paczyński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Sravnitelnaja ocenka diagnosticeskoj prigodnosti radioimmunologiceskich naborow pri raspoznavanii opucholej piscevaritelnogo trakta.
  Tytuł całości: W: Tezisi dokladov IC Miezdunarodnogo Simpoziuma Stran - Clenov SEV po Radiofarrmacevticeckim Preparatam i Naboram dla Radioimmunologiceckogo Analiza, Obninsk, 16-18 dekabrja 1986
  Adres wydawniczy: Obninsk, 1986
  Strony: s. 119
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/380
  Autorzy: A[ndrzej] Łypka, K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Szczudlik.
  Tytuł: Dynamic studies of cortisol, ACTH and beta-endorphin (IB-EP) concentration in a short metyrapone test.
  Czasopismo: Nuklearmedizin
  Szczegóły: 1987 : 26, 4, 223
  Uwagi: Europejski Kongres Medycyny Nuklearnej, Budapeszt, 24-28 sierpnia 1987 r.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/380
  Autorzy: M. Dąmbska, Karol Chmielowski, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne mózgu dziecka z uszkodzeniem okolicy okołokomorowej.
  Tytuł równoległy: Brain scanning (99mtco-4) patterns associated with periventricular lesions in infant brain.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1987 : 2, 1, 157-162, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/380
  Autorzy: M. Marciniak, Wiesław Forgalski.
  Tytuł: Porównawcze badania nad blokadą tarczycy w stosunku do jodku sodowego i do nadtechnecjanu u szczurów.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1987 : 1, 1, 67-68, tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Zastosowanie minikomputera produkcji polskiej SM-4A/CAMAC w badaniach radioizotopowych.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1987 : 1, 1, 9-17, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/380
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Kliniczne zastosowanie cysternografii radioizotopowej.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej : Streszczenia referatów, Szczecin-Międzyzdroje, 24-25.05.1988
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1988]
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/380
  Autorzy: I[reneusz] Drabek, W. Wierzbiańska, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Scyntygrafia aerozolowa w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej : Streszczenia referatów, Szczecin-Międzyzdroje, 24-25.05.1988
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1988]
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/380
  Autorzy: T. Krzemińska, M. W. Radwan, J. Woy-Wojciechowski, Karol Chmielowski, W. Wachowicz-Ostrowska.
  Tytuł: Ocena przydatności 99mTc-Sn-cytrynianu do diagnostyki nowotworów mózgu.
  Tytuł równoległy: Assessment of the usefulness of 99mTc-Sn-citrate complex for the diagnosis of brain tumours.
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 1989 : 28, 3-4, 341-346, ryc., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/380
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wstępna ocena przydatności angioscyntygraficznego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1989, nr 3, s. 44-53, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/380
  Autorzy: J[anusz] Przedlacki.
  Oprac. J[anusz] Przedlacki
  Tytuł: Encyklopedia medycyny nuklearnej.
  Tytuł równoległy: Encyclopaedia of nuclear medicine.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1991 : T. 5, nr 1, s. 70-73
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/380
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Karol Chmielowski, Marek Marciniak.
  Tytuł: Scyntygrafia (99mTc-MDP) w przypadku dysplazji włóknistej kości czaszki.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphy (99mTc-MDP)in fibrous dysplasia of skull.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1991 : 5, 1, 60-63, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Radioizotopowe badania nerek.
  Tytuł całości: W: Choroby nerek / pod red. Tadeusza Orłowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: s. 108-125, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/380
  Autorzy: Ireneusz Drabek, Anna Frank-Piskorska, Jacek Wnuk, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia aerosolowa (SA) w ocenie wpływu fenoterolu (Berodual F. Boehringer) na wentylację u chorych z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc (POChP).
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 1, 19
  Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/380
  Autorzy: Marek Ostrowski, Leszek Kubik, Ryszard Roszczyk, Wanda Koziarska, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Scyntygrafia serca za pomocą 99mTc-MIBI w ocenie zaburzeń perfuzji w niestabilnej chorobie wieńcowej.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 11, 2-3
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/380
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
  Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Leszek Kubik.
  Tytuł: Plenar imaging for the evaluation of sensificity of myocardial perfusion scintigraphy with Technetium-99m sestamibi in coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: I International Congress of Nuclear Cardiology, Cannes, 28-28 kwiecień 1993
  Adres wydawniczy: [Cannes, 1993]
  Strony: [abstr.] 6527
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Medycyna nuklearna : gruczoły wewnętrzego wydzielania, układ kostny, układ moczowy, przewód pokarmowy, wątroba, drogi żółciowe, trzustka, śledziona i inne.
  Tytuł całości: W: Leksykon radiologii : rentgenodiagnostyka, radiologia zabiegowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, termografia / pod red. J.Mastalerskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. prof. L. Rydygiera, 1992
  Strony: 547, 17 s. : il., tab. ; 25 cm
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/380
  Autorzy: Andrzej Łypka.
  Tytuł: Medycyna nuklearna : radioimmunologia i radiofarmaceutyki.
  Tytuł całości: W: Leksykon radiologii : rentgenodiagnostyka, radiologia zabiegowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, termografia / pod red. J.Mastalerskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. prof. L. Rydygiera, 1992
  Strony: 547, 17 s. : il., tab. ; 25 cm
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Medycyna nuklearna 2000.
  Czasopismo: Medycyna 2000
  Szczegóły: 1993 : T. 4, nr 37-38, s. 12-15, bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 1230-4565
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/380
  Autorzy: M. Marciniak, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Radiofarmaceutyki w leczeniu bolesnych przerzutów kostnych; użyteczność kompleksu 153Sm-EDTMP.
  Tytuł równoległy: Radiopharmaceuticals for treatment of painful osseous metastases; usefulness of the complex 153Sm-EDTMP.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1993 : 7, 1, 75-82, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/380
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/380
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricle function. Assessment of the degree of left ventricular damage, of the effect of revascularization, and of the treatment with phosphocreatine.
  Czasopismo: Rev. Int. Serv. Sante Forces Armees
  Szczegóły: 1993 : 66, 7/8/9, 189-198, il., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/380
  Autorzy: L. Królicki, R. Andrysiak, A. Mikołajew, W. Graban, Eugeniusz Dziuk, Waldemar Mielcarek, I. Kozłowicz, A. Tomaszewska.
  Tytuł: Immunoscintigraphy in diagnostic of colerectal cancer.
  Tytuł całości: W: European Congress on Nuclear Medicine, Dusselderf, 20-24 August 1994
  Adres wydawniczy: [Dusseldorf, 1994]
  Strony: s. 515
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Autonomiczny "gorący" guzek tarczycy jako problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Autonomous (hot) thyroid nodule as a clinical problem.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 16, 235-238, bibliogr.2 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/380
  Autorzy: Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Ocena wstępnych wyników leczenia radiojodem wola miąższowego nadczynnego tarczycy wg zaleceń Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Nuklearnej.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 70
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/380
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Radioizotopowa ocena wpływu Neotonu na czynność lewej komory serca w trakcie szybkiej przezprzełykowej stymulacji l.przedsionka.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 37
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/380
  Autorzy: Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-aprotyniny w ocenie struktury nerek u dzieci z kamicą nerkową leczonych ESWL.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 47
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: SPECT mózgu w praktyce klinicznej.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 39
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/380
  Autorzy: Z. Maziarz, Bogdan Małkowski, Wiesław Konieczny, Wiesław Tryniszewski.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna dynamicznej angioscyntygrafii wątroby.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 111-118, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/380
  Autorzy: Ireneusz Drabek, Zofia Stembrowicz-Nowakowska.
  Tytuł: Zastosowanie kompleksu Tc-99m-MIBI w diagnostyce gruczolaków przytarczyc i autonomicznych "gorących" guzków tarczycy.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 10
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/380
  Autorzy: A. Andrysiak, K. Bakos, E[ugeniusz] Dziuk, W. Graban, I. Kozłowicz, A. Krasnodębski, L. Królicki, I. Makajowa, J. Masopust, W[aldemar] Mielcarek, A. Mikołajków, J. Rogan, J. Tomaszewicz-Kupis.
  Tytuł: Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych (Oncoscint) w diagnostyce raków jelita grubego i jajnika - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł równoległy: Monoclonal antybodies (Oncoscint) scintigraphy in visualization of colorectal and ovarian carcinoma - a multicenter study.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 16, 179-188, tab, bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/380
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, D[ariusz] Borkowski, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, M. Zarębiński.
  Tytuł: Left ventricular function after the coronary revascularization assessed by gated radioisotope angiocardiography.
  Czasopismo: Cor Europaeum
  Szczegóły: 1995 : 4, 3, 117-120
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, J. Chaś, M. Marciniak.
  Tytuł: Exposure of patients in the Departament of Nuclear Medicine resulting from diagnostic examinations in the years 1975-1994.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1995 : 22, 8, 915
  Uwagi: - European Association of Nuclear Medicine, Brussels (Belgium), 1995, 08, 26-30
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, J. Chaś, M. Marciniak.
  Tytuł: Exposure of patients in the Departament of Nuclear Medicine Resulting from diagnostic examinations with radionuclides (comparative studies in the years 1975-1993.
  Tytuł całości: W: International Conference on Internal Radiation Dosimetry: Occupational Workers and Public (IC-IRDOP-95), Bombay, India 1995, 02, 21-24: Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Bombay, 1995]
  Strony: p. 37
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/380
  Autorzy: M. Marciniak, E[ugeniusz] Dziuk, J. Chaś.
  Tytuł: The passage of Lanthanides (Ce-144, Nd-147, Sm-153, Eu-155 and Tb-160) into the fetus and newborn after intravenous contamination of rats and estimation of absorbed dose in whole body and gastrointestinal tract.
  Tytuł całości: W: International Conference on Internal Radiation Dosimetry: Occupational Workers and Public (IC-IRDOP-95). Bombay, India 1995, 02, 21-24: Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Bombay, 1995]
  Strony: p. 48
  Uwagi: International Conference on Internal Radiation Dosimetry, Bombay (India), 21-24.02.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/380
  Autorzy: Marek Ostrowski, Eugeniusz Dziuk, Wojciech Kwiatkowski, Leszek Kubik, Jarosław Wiśniewski.
  Tytuł: Tc-99m sestamibi stress/selt SPECT in patients with stress provacated chest pain - correlation with angiographic findings.
  Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S9
  Uwagi: - 2 International Conference on Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Radioizotopowe badania płuc.
  Tytuł całości: W: Medycyna nuklearna
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: s. 128-146
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/380
  Autorzy: Waldemar Mielcarek, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Analiza porównawcza wykonywanych metodą planarną i za pomocą metody SPECT badań izotopowych wątroby i śledziony.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 05-07 października 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/380
  Autorzy: Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: Laboratoryjna i kliniczna ocena aprotyniny w badaniach izotopowych nerek u dzieci.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 5-7 października 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/380
  Autorzy: S[ławomir] Skrzyński, K[arol] Chmielowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Porównanie SPECT XCT, MRI w diagnostyce śródczaszkowej patologii ogniskowej, głównie guzów mózgu.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 1995, 05-07 październiaka 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1995
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/380
  Autorzy: Zofia Stembrowicz, Eugeniusz Dziuk, Janusz Przedlacki, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: 99mTc-labelled aprotinin used for visualization of renal structure in children with nephrolithiasis treated by lithotripsy.
  Czasopismo: Q. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1995 : 39, 1, 82-83
  Uwagi: - Ninth International Symposium on Radiopharmacology. Ann Arbor USA, 1995, 06, 07-10.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/380
  Autorzy: J. Chaś, E[ugeniusz] Dziuk, M. Marciniak.
  Tytuł: Narażenie pacjentów w wyniku diagnostycznych badań znacznikami promieniotwórczymi w latach 1975-1993.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia "Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej", Szklarska Poręba, 5-7 października 1995: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1995]
  Strony: s. 12
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J[uliusz] Derecki.
  Tytuł: Zasady postępowania lekarskiego z osobami napromieniowanymi i skażonymi substancjami promieniotwórczymi / E. Dziuk, J. Derecki ; Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów.
  Adres wydawniczy: Warszawa : PTMN, 1990
  Strony: 163 s. , il., tab., bibliogr. 36 poz. ; 21 cm.
  Uwagi: Probl. Med. Nukl. 1990, 4(8 Supl. 2).
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/380
  Autorzy: J. Chaś, Eugeniusz Dziuk, M. Marciniak.
  Tytuł: Narażenie pacjentów w wyniku diagnostycznych badań znacznikami promieniotwórczymi w latach 1975-1993.
  Tytuł całości: W: X Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Warszawa, 6,7 kwietnia 1995: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
  Strony: s. 91
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/380
  Autorzy: J. Chaś, D[ariusz] Palijczuk, M[aksymilian] Siekierzyński, A[ndrzej] Kowalczyk.
  Tytuł: Narażenie na promieniowanie jonizujące wynikające z leczenia I-131.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 83
  Uwagi: - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 29-31.05.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/380
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Obraz regionalnego mózgowego przepływu krwi po lekkich urazach czaszkowo-mózgowych.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 57
  Uwagi: - 5 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Gdańsk, 29-31 maja 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/380
  Autorzy: J. Chaś, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące personelu i otoczenia chorych leczonych jodem promieniotwórczym.
  Tytuł równoległy: Evaluation of radiation risk in medical staff and in environment of the patients treated with radioactive iodine.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 185-198, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/380
  Autorzy: Czesław Deptuła, Wiesław Zulczyk, Tadeusz Kempisty, Zbigniew Kuśnierz, R. Mikołajczak, Stefan Stańczyk, Karol Chmielowski, M. Marciniak.
  Tytuł: Otrzymywanie i zastosowanie chlorku strontowego - 89Sr do paliatywnego leczenia bolesnych przerzutów nowotworowych do kośćca. Część I. Otrzymywanie chlorku strontowego - 89Sr.
  Tytuł równoległy: Preparation and clinical investigations of strontium chloride - 89Sr for pallative treatment of painful osseous metastases. Part I. Preparation of strontium chloride - 89Sr.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 161-168, tabl., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/380
  Autorzy: Sławomir Skrzyński, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Porównanie wartości diagnostycznej SPECT, MRI i CT w ocenie śródczaszkowej patologii ogniskowej.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 120
  Uwagi: 5 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Gdańsk, 29-31 maja 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/380
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa w obrazie SPECT 99mTc-HMPAO.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 115
  Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/380
  Autorzy: M. Marciniak, Karol Chmielowski, Czesław Deptuła.
  Tytuł: 89Sr w terapii paliatywnej bolesnych przerzutów kostnych.
  Tytuł równoległy: Treatment of metastatic bone pain with strontium-89.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 211-215, bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/380
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wpływ szybkiej stymulacji lewego przedsionka na regionalne i globalne wskaźniki czynności lewej komory serca u chorych z zespołem X.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 55
  Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, L. Królicki, M. Marciniak, Zbigniew Grabowski, Czesław Deptuła.
  Tytuł: Wstępne badania kliniczne z zastosowaniem 89SRCl2 w paliatywnej terapii bolesnych przerzutów do kośćca z raka piersi i prostaty.
  Tytuł równoległy: Preliminary clinical studies with 89SRCl2 in palliative therapy of the painful bone metastases from breast and prostate carcinoma.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 169-174, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/380
  Autorzy: C[ezary] Żelaśkiewicz, J[olanta] Krakowiak, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie małej gammakamery do badań tarczycy.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 124
  Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, L. Królicki, W. Graban, I. Kozłowicz, W[aldemar] Mielcarek.
  Tytuł: Immunoscintigraphy with In-111 labelled anti-tag-72 monoclonal antibody in diagnosis of colorectal cancer (polish multicenter study).
  Tytuł całości: W: Seminar on Nuclear Techniques for the Detection and Management of Cancer. Colombo, Sri Lanka, 12-16 August 1996: Abstracts/Synopses
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Synopses
  Adres wydawniczy: Colombo, 1996
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/380
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa w obrazie SPECT 99mTc-HMPAO.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia "Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej", Szklarska Poręba, 1995, 10, 05-07: streszczenie referatów
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1995]
  Strony: s. 17
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/380
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Daniel Baczyński, M. Marciniak, J. Waniewski, A. Weryński, B. Lindholm.
  Tytuł: Kinetic evaluation of diabetics (D) on CAPD using Tc99m labelled albumin (TCSA) as peritoneal dialysate volume marker (PVM).
  Tytuł całości: W: Abstracts XXXIV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, 21-24 September 1997, Geneva
  Adres wydawniczy: [Geneva, 1997]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/380
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Radioizotopowe badania nerek.
  Tytuł całości: W: Choroby nerek / pod red. Tadeusza Orłowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1997
  Strony: s. 101-112, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 83-200-2070-0
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/380
  Autorzy: J. Chaś, M. Marciniak, E[ugeniusz] Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Exposure to ionizing radiation of patients at The Nuclear Medicine Department from 1975 to 1976 and from 1985 to 1996.
  Tytuł całości: W: International Atomic Energy Agency "Low doses of ionizing radiation: biological effects and regulatory control, International Conference, Seville, Spain, 17-21 November 1997
  Adres wydawniczy: [Seville, 1997]
  Strony: s. 13-16, 4 fig., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/380
  Autorzy: J. Chaś, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Risk from ionizing radiation to the clinical staff and incidental public in the course of therapy with I-131.
  Tytuł całości: W: International Atomic Energy Agency "Low doses of ionizing radiation: biological effects and regulatory control", International Conference, Seville, Spain, 17-21 November 1997
  Adres wydawniczy: [Seville, 1997]
  Strony: , 17-20 : 2 fig., tab., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Płuca. Fizjologia i anatomia płuc.
  Tytuł całości: W: Medycyna nuklearna / Leszek Królicki
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 129-146, ryc., tab.
  ISBN: 83-906282-0-1
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/380
  Autorzy: Jan Furtak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Współczesne poglądy na wstrząśnienie mózgu.
  Tytuł równoległy: Modern views on brain concussion.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 2, 327-334, bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  198/380
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski, Sławomir Skrzyński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Fenomen diaschizy. Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa.
  Tytuł równoległy: Diaschisis penomenon. Crossed cerebellar diaschisis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 6, 1207-1215, 2 ryc., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/380
  Autorzy: A[nna] Chmurzyńska, A[leksander] Ligęziński, D[ariusz] Jurkiewicz, K[arol] Chmielowski.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne znacznikiem osteotropowym w diagnostyce zapaleń zatok szczękowych.
  Tytuł równoległy: Bone scintygraphy of facial skeleton in diagnosis of inflammation of the maxillary sinuses.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 24, 360-363, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: XXXVII Zjazd PTORL, Wrocław 18-21 września 1996 : Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/380
  Autorzy: Henryka Zagrobelna, Anna Mielnicka.
  Tytuł: Radioizotopowa dakryocystografia.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1998 : 12, 23, 123
  Uwagi: - 6 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Łódź, 23-25.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/380
  Autorzy: J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące personelu w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Klinice Terapii Izotopowej CSK WAM.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Siedlce, 15-17 kwietnia 1998
  Adres wydawniczy: Siedlce, 1998
  Strony: s. 122
  ISBN: 83-7051-065-5
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/380
  Autorzy: M. Marciniak, Karol Chmielowski, Czesław Deptuła.
  Tytuł: 89Sr w terapii paliatywnej bolesnych przerzutów kostnych.
  Tytuł całości: W: Ból totalny : organizacja, program, prace przyjęte na Sympozjum
  Adres wydawniczy: Lublin, 1998
  Strony: s. 40-44, il., tab.
  Uwagi: 3 Ogólnopolskie Sympozjum Opieki Palatywnej i Hospicyjnej pt. Ból totalny, Lublin, 03-04.10.1998.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/380
  Autorzy: J. Chaś, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M. J. Janiak.
  Tytuł: Comparison of different methods of estimating the 131I activity in the treatment of hyperthyroidism.
  Tytuł całości: W: Eleventh International Congress of Radiation Research, Dublin, Ireland, July 18-23, 1999
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. M. Moriarty [et al.]
  Adres wydawniczy: Dublin, 1999
  Strony: s. 225
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/380
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Doskonalenie leczenia nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym. Cz. 2 : leczenie wola miąższowego toksycznego.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 256
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/380
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Doskonalenie skuteczności leczenia nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym. Cz. 1 : leczenie autonomii tarczycowej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 255
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/380
  Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Wczesne wyniki leczenia steroidami oftalmopatii naciekowo-obrzękowej w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 379
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/380
  Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, K[arol] Chmielowski, I[reneusz] Drabek, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: The role of radioiodine therapy and imaging in patients with differentlated thyroid cancer - our experiences.
  Tytuł całości: W: International Atomic Energy Agency. Regional Training Course on Application of Radionuclide Techniques in Oncology, Ljubljana, Slovenia (5-16 July 1999)
  Adres wydawniczy: [Ljubljana, 1999]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/380
  Autorzy: M. Marciniak, Karol Chmielowski, Czesław Deptuła.
  Tytuł: 89Sr w terapii paliatywnej bolesnych przerzutów kostnych.
  Czasopismo: Probl. Nauki Dyd. Lecznictwa
  Szczegóły: 1998 : 6, 40-44, tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/380
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz.
  Tytuł: Wpływ gastryny, cholecystekiny i prostaglandyny E2 na odpowiedź popromienną nabłonka jelita cienkiego u myszy. Praca doktorska / Mirosław Dziekiewicz ; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
  Strony: 65 [9] k. , ryc., tab. , bibliogr 107 poz., streszcz., sum., maszyn. + aneks: [31] k. : il., tab.
  Uwagi: Promotor: Płk prof. dr hab. med. Krzysztof Chomiczewski. - 22.09.1999
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/380
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, M[aria] Konieczna, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki obrotu kostnego w monitorowaniu leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów poddanych powtarzalnym hemodializom.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/380
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Leczenie raka tarczycy w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 137
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/380
  Autorzy: J. Chaś, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie radiacyjne chorego na raka tarczycy w wyniku leczenia jodem promieniotwórczym.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 103
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/380
  Autorzy: J. Chaś, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie radiacyjne otoczenia chorego na raka tarczycy w wyniku uzupełniającego leczenia jodem promieniotwórczym.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 106
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie radiacyjne personelu leczącego od chorego na raka tarczycy w wyniku leczenia uzupełniającego jodem promieniotwórczym.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 104
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/380
  Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, E[ugeniusz] Dziuk, M[aria] Konieczna, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Ocena zależności wybranych czynników i wyników badań scyntygraficznych całego ciała za pomocą 131I u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 102-103
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/380
  Autorzy: D. Lewandowski, G. Mazur, S. Jednoróg, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Pomiary aktywności 131I w ściekach odprowadzanych z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 105
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Problemy ochrony radiologicznej w izotopowym leczeniu uzupełniającym raka tarczycy.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
  Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
  Strony: s. 25-26
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/380
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Płk w st. spocz. dr hab. med. Wiesław Forgalski (8.01.1933-18.08.1999).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 2, s. 127
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  219/380
  Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, K[arol] Chmielowski, I[reneusz] Drabek, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Scintigraphic evaluation after ablation with high, fixed dose of 131-I in patients with thyroid cancer after surgical treatment.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2000 : Vol. 3, nr 1, s. 98
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, J[acek] Pietrzykowski, K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Markery obrotu kolagenu i scyntygrafia kośćca u chorych z rakiem piersi.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 105
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/380
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, B. Ciszkowska-Łysoń, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Monitorowanie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów za pomocą badania scyntygraficznego z zastosowaniem 99mTc-IgG oraz badania rezonansu magnetycznego dłoni - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 71
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie personelu na promieniowanie jonizujące w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Klinice Terapii Izotopowej CSK WAM.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 120
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/380
  Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, K[arol] Chmielowski, I[reneusz] Drabek, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Scintigraphic evaluation after ablation with high, fixed dose of 131-I in patients with thyroid cancer after surgical treatment.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 114
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/380
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Mirosław Zachorski.
  Tytuł: Zastosowanie bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej serca z 99mTc-MIBI w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 25
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/380
  Autorzy: Maria Konieczna.
  Tytuł: Markery obrotu kostnego u chorych ze scyntygraficznymi objawami przerzutów nowotworowych. Praca doktorska / Maria Konieczna, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
  Strony: 67 k. , ryc., tab. , bibliogr. 103 poz., sum
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Dziuk. - [Obrona : 20.12.2000]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/380
  Autorzy: W[aldemar] A. Mielcarek, E[ugeniusz] Dziuk, I[reneusz] Drabek, M[ariusz] Barański, M. Marciniak, J[acek] Pietrzykowski.
  Tytuł: The assessment of diagnostic value of 99MTC infection by means of whole-body scans in patients with bone and joint diseases.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2001 : 28, 8, 986
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/380
  Autorzy: J. B. Cwikla, J.R. Buscombe, W[aldemar] A. Mielcarek, M.E. Caplin, A. J. Watkinson, A. J. W. Hilson.
  Tytuł: Diagnostic accuracy of standard CT, 111In Ocreotide and 123ImIBG SPECT imaging in finding disseminated neuroendocrine tumours.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2001 : 11, Suppl. 1 / Nr 2 : European Congress of Radiology, Vienna, Austria March 2-6, 212
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/380
  Autorzy: Maria Konieczna, Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Charakterystyka markerów obrotu kostnego oraz próba ich zastosowania w kwalifikacji do wykonania scyntygrafii kości u chorych z podejrzeniem kostnych przerzutów nowotworowych.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa Schering AG :"Nowe perspektywy w leczeniu onkohematologicznym", 9 - 10 listopad 2001, Falenty k/Warszawy
  Adres wydawniczy: [Falenty, 2001]
  Strony: s. 15-16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Diagnostyka 99mTc i terapia 131I a narażenie radiacyjne personelu Ośrodka Medycyny Nuklearnej.
  Tytuł całości: W: III Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, Kazimierz Dolny, 6-9 maj 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Kazimierz Dolny, 2001]
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/380
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, A. Canizales, K.E. Britton.
  Tytuł: Gates myocardial perfusion SPET on polar plots and beating slices in patients with and without wall motion disturbances.
  Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : 8, 1 : Suppl., S67
  Uwagi: 5th International Conference of Nuclear Cardiology, May 2-5, 2001 Vienna, Austria.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/380
  Autorzy: A. Canizales, N. Ali, H. Al-Kaylani, M[irosław] Dziuk, K.E. Britton.
  Tytuł: Adenosine-rest 201Tl-SPECT follow-up of transmyocardial revascularization (TMR) in patients with TMR or TMR/coronary artery bypass graft.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Communications
  Szczegóły: 2001 : 22, 4, 436-437
  Uwagi: Twenty-Ninth Annual Meeting of the British Nuclear Medicine Society
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/380
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, J[acek] Pietrzykowski, S[ławomir] Skrzyński, A[rkadiusz] Wilk.
  Tytuł: Cysternografia radioizotopowa w diagnostyce wodogłowia normotensyjnego (aresorpcyjnego), zespołu Hakima i Adamsa.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 27
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/380
  Autorzy: Maria Konieczna.
  Tytuł: Markery obrotu kostnego i ich przydatność kliniczna.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 20
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/380
  Autorzy: Maria Konieczna, Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Możliwość kwalifikacji chorych z podejrzeniem kostnych przerzutów nowotworowych do badania scyntygraficznego kości na podstawie oznaczeń stężenia markerów obrotu kolagenu.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 21
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie radiacyjne personelu Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 52
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/380
  Autorzy: J. Chaś, Andrzej Kowalczyk, Maksymilian Siekierzyński, Eugeniusz Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące chorych leczonych jodem promieniotwórczym.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 53
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/380
  Autorzy: A. Stępień, Mirosław Dziekiewicz, Paweł Zienkiewicz, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz.
  Tytuł: Ocena stopnia korelacji pomiędzy pozytywnymi wynikami scyntygrafii 99mTc-HIG i 99m-Tc-HMPAO-leukocyty, a wyniki wybranych badań laboratoryjnych, obrazowych oraz miejscowymi objawami klinicznymi procesu zapalnego.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 36
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/380
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Mirosław Zachorski.
  Tytuł: Porównanie badań SPECT i GSPECT w określaniu ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 14
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/380
  Autorzy: Mirosław Zachorski, Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Leszek Kubik.
  Tytuł: Zastosowanie bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej GSPECT z technetem-99m MIBI u chorych z chorobą niedokrwienną serca i upośledzeniem kurczliwości lewej komory serca.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 17-18, tab.
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/380
  Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, M[aksymilian] Siekierzyński, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Stankiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie glikokortykoidów lub nikotynamidu w zapobieganiu progresji oftalmopatii Gravesa po leczeniu jodem promieniotwórczym.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 13
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/380
  Autorzy: Waldemar Mielcarek, Eugeniusz Dziuk, Ireneusz Drabek, Mariusz Barański, M. Marciniak.
  Tytuł: Zastosowanie znakowanego 99mtc infectonu w diagnostyce zakażeń bakteryjnych.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 35
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/380
  Autorzy: M. Marciniak, Waldemar Mielcarek, Eugeniusz Dziuk, Ireneusz Drabek, Mariusz Barański.
  Tytuł: Oznaczanie wydajności znakowania i czystości radiochemicznej kompleksu 99mTc-Infecton metodą radiochromatograficzną (krótkie doniesienie).
  Tytuł równoległy: The assessment of the labelling field and radiochemical purity of the 99mTc-Infecton complex by means of radiochromatography (short communication).
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 30, s. 175-178, tab., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/380
  Autorzy: J. Chaś, M. Marciniak, E[ugeniusz] Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Doses of ionising radiation received by patients diagnosed at the Nuclear Medicine Department in Warsaw from 1985 to 1999.
  Tytuł całości: W: Radiological Protection of Patients in Diagnostic and Interventional Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy : International Conference, Malaga, Spain, 26-30 March 2001 / International Atomic Energy Agency
  Adres wydawniczy: Vienna, 2001
  Strony: s. 359-363, il., bibliogr.
  Seria: Proceedings series; ISSN 0074-1814
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/380
  Autorzy: J. Chaś, Andrzej Kowalczyk, Maksymilian Siekierzyński, Eugeniusz Dziuk, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie radiacyjne otoczenia chorego na raka tarczycy w wyniku uzupełniającego leczenia jodem promieniotwórczym.
  Tytuł równoległy: Radiation risk in the environment of a thyroid cancer patient subjected to ablative treatment with radioiodine.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 2001 : 50, supl. 1 : II Konferencja Naukowa "Rak tarczycy 2000", Szczyrk, 10-13 grudnia 2000, 312-320, 4 ryc., bibliogr. 10 poz. poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  245/380
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Problemy ochrony radiologicznej w izotopowym leczeniu uzupełniającym raka tarczycy.
  Tytuł równoległy: The problems of radiation protection in the treatment of thyroid cancer with 131I.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 2001 : 50, supl. 1 : II Konferencja Naukowa "Rak tarczycy 2000", Szczyrk, 10-13 grudnia 2000, 307-311, bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  246/380
  Autorzy: Waldemar Mielcarek, Eugeniusz Dziuk, Maria Konieczna, Andrzej Kowalczyk, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Ocena zależności wybranych czynników i wyników badań scyntygraficznych całego ciała za pomocą 131I u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
  Tytuł równoległy: Evaluation of relationships between chosen factors and the results of the whole-body scintigraphy with 131-I in patients with differentiated thyroid cancer.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2001 : T. 50, supl. 1, s. 363-367, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Szczyrk, 2000.12.10
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  247/380
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, A. Canizales, K.E. Britton, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: The comparison of adenosine exercise Tc-99m tetrafosmin with treadmill MIBI gated SPECT.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S211
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Radioisotope imaging diagnosis of pulmonary diseases of allergic origin / Radioizotopowa diagnostyka obrazowa chorób płuc o podłozu alergicznym.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2002 : 8, 2, 167-173, 7 il., bibliogr. 5 poz.. sum.
  Uwagi: First Polish-Chinese Medical Meeting : Allergy - Environment - Infection ; Beijing, Chong Qing (China) 25th June - 1st July 2002
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/380
  Autorzy: M[irosław] Zachorski, M[irosław] Dziuk, J[acek] Pietrzykowski, J[acek] Lewit, H. Rdzanek, J. Jezierski, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Ocena powrotu perfuzji i funkcji lewej komory mięśnia sercowego u chorych po pierwotnej angioplastyce za pomocą bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej GSPECT z technetem-99m MIBI.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-198
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/380
  Autorzy: A. Wójcik, S. Sommer, I. Buraczewska, E. Lisiak, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M. Bilski, M. K. Janiak.
  Tytuł: Analiza częstości mikrojąder w limfocytach u osób z rakiem tarczycy leczonych jodem - 131.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 70-71
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/380
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski.
  Tytuł: The comparison of TC-99M-MIBI SPECT and gated SPECT (GSPECT) in diagnosis of coronary arthery disease.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 77
  Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/380
  Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Influence of the acquisition time on the results of diagnostic studies with 131-I in patients with differentiated thyroid cancer.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 83
  Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, J[acek] Pietrzykowski, K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The posibility of qualification patients sespected of bone metastases for skeletal scintigraphy according to concentration of collagen turnover markers.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 73
  Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/380
  Autorzy: R[adosław] Różycki, A[gnieszka] Kujawa, A[lfred] Warczyński, A[ndrzej] Stankiewicz, K[arol] Chmielowski, J[acek] Pietrzykowski, M[ałgorzata] Murawska.
  Tytuł: Dakriocystografia, a scyntygrafia dróg łzowych w diagnostyce zaburzeń odpływu łez.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 105-106
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/380
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Emisyjna tomografia pozytronowa (PET) w neurologii.
  Tytuł równoległy: Positron emission tomography (PET) in neurology.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : 16, 31, 143-150, tab., bibliogr. 1 poz., sum.
  Uwagi: Wykład wygłoszony podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Pierwsze Warsztaty PET", Warszawa, 16 styczeń 2002, Warszawa, 2002
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, J[acek] Pietrzykowski, K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Możliwość kwalifikacji chorych z podejrzeniem kostnych przerzutów nowotworowych do badania scyntygraficznego kości na podstawie oznaczeń stężenia markerów obrotu kolagenu.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 38
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące personelu leczącego Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 107
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/380
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski.
  Tytuł: Porównanie badań Tc-99m-MIBI SPECT i GSPECT w diagnostyce choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 75-76
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/380
  Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Wpływ czasu akwizycji na wyniki badań diagnostycznych za pomocą 131I u pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 16
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/380
  Autorzy: Maria Konieczna, Eugeniusz Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski.
  Tytuł: The value of collagen turnover markers (PICP, PINP, ICTP) in qualifying cancer patients for bone scanning.
  Czasopismo: Turk. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 11, 1, 14
  Uwagi: 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1 - May 2002. Kusadasi - Turkey : Final Programme
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie na promieniowanie jonizujące personelu Ośrodka Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Leczenie radiojodem łagodnych chorób tarczycy", Jarnołtówek 20-22 września 2002 r
  Adres wydawniczy: [Jarnołtówek, 2002]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/380
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Ocena narażenia radiacyjnego od 131I personelu leczącego Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej CSK WAM.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Leczenie radiojodem łagodnych chorób tarczycy", Jarnołtówek 20-22 września 2002 r
  Adres wydawniczy: [Jarnołtówek, 2002]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/380
  Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Eugeniusz Dziuk, Ryszard Issakiewicz, Marek Jurczyk, Grzegorz Kamiński, Maria Konieczna, Anna Lewandowska, Aldona Mater, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, Jacek Pietrzykowski, Maksymilian Siekierzyński, Joanna Wierzbowska.
  Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Leczenie radiojodem łagodnych chorób tarczycy", Jarnołtówek 20-22 września 2002 r
  Adres wydawniczy: [Jarnołtówek, 2002]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A. Wójcik, S. Sommer, I. Buraczewska, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Lisiak, M. Bilski, M. K. Janiak.
  Tytuł: Analysis of micronuclei in peripheral lymphocytes of patients treated for thyroid cancer with iodine-131.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine & Biology, Santiago, Chile 29 September-2 October 2002, S304
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/380
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The comparison of SPECT and Gated SPECT studies in assessing the probability of coronary artery disease in patients after sub-maximal treadmill exercise test.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 1 : The IAEA's International Symposium on Cardiovascular Nuclear Medicine, Beijing, 27-31 May, 2002, S54
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Equivalent doses of ionizing radiation received by medical staff at a nuclear medicine department.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine & Biology, Santiago, Chile 29 September-2 October 2002, S286
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J. Chaś, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Radiation risk to patients treated for various thyroid diseases with iodine-131.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine & Biology, Santiago, Chile 29 September-2 October 2002, S221-222
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, G[rzegorz] Zieliński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Modified, shortened immunoradiometric (IRMA) method for intraoperative HGH measurement.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S353
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/380
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] A. Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPET in the assessment of non- and transmural myocardial infarction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13 : European Society of Cardiac Radiology, ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 31 - November 1, 2003, H3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/380
  Autorzy: Ireneusz Drabek, Andrzej Chciałowski, Sławomir From, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Eugeniusz Dziuk, Sławomir Dudko, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc-depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2003 : 22, Suppl. 45 : Abstracts 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003, 251
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/380
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Ireneusz Drabek, Sławomir From, Tadeusz Płusa, Eugeniusz Dziuk, N. Hussein.
  Tytuł: Przydatność depreotydu w diagnostyce obwodowych zmian płucnych - badanie wstępne.
  Tytuł równoległy: The advantages of depreotide in diagnosis of spherical solitary pulmonary nodules (SPN) - preliminary study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 81, 185-188, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  272/380
  Autorzy: Waldemar Mielcarek, Mariusz Barański, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Znakowana 99m Tc cyprofloksacyna w diagnostyce zakażeń bakteryjnych.
  Tytuł całości: W: Streszczenia XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Jachranka k/Warszawy, 08-10 maja 2003 r.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
  Strony: s. 30
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/380
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski.
  Tytuł: Bramkowana emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (GSPECT) w rozpoznawaniu zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca. Praca doktorska / Jacek Pietrzykowski, Ośrodek Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: [1],73 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 132 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab.n.med. Eugeniusz Dziuk. - [Obrona : 21.01.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Ewa Skrobowska, Eugeniusz Dziuk, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Analogi kokainy znakowane 123I i 99mTc w obrazowaniu nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona i zespołach Parkinsonowskich.
  Tytuł równoległy: I123-and Tc99m-labeled cocain analogs in the imaging of dopamine carrier in Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 63-71, 3 il. bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Materuały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/380
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, M. Szymańska, A. Dębski, P. Hendzel, Z. Juraszyński, B. Szumilak, J. Wnuk, A. Dąbrowski.
  Tytuł: Odwracalne upośledzenie systemu adrenergicznego serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (laser CO2). Ocena przy użyciu I-123-MIBG Spect.
  Tytuł równoległy: Reversible denervation after transmyocardial laser revascularisation. Assessment with I-123-MIBG Spect.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-11
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/380
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[acek] Pietrzykowski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: DaTSCAN and SPET in the diagnostics Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 95
  Uwagi: Chosen abstracts of Polish Society of Nuclear Medicine Congress, Bydgoszcz 2004 [26-28.05.2004]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Norbert Szaluś.
  Tytuł: DaTSCAN ([123I] loflupane) w diagnostyce choroby Parkinsona i parkinsonizmu.
  Czasopismo: Ordynator Leków
  Szczegóły: 2004 : 4, 5, 22-24, 2 il., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/380
  Autorzy: Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Paweł Twarkowski, Jacek Pietrzykowski, Norbert Szaluś.
  Tytuł: Cysternografia radioizotopowa w rozpoznawaniu wodogłowia z prawidłowym ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego.
  Tytuł równoległy: Radionuclide cisternography in the diagnosis of normal pressure hydrocephalus.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 96, 576-580, 4 il., tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  279/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Czułość funkcjonowania oznaczenia tyreoglobuliny zestawem DYNOtest Tg plusS w materiale własnym.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 50-51
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/380
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[erzy] Kotowicz, J[acek] Pietrzykowski, W[aldemar] Pakszys.
  Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i innych zespołów Parkinsonowskich.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 89-90
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/380
  Autorzy: M. Bilski, E. Lisiak, J[acek] Pietrzykowski, R. Mikołajczak, U. Kaczmarczyk.
  Tytuł: Obrazowanie angiogenezy nowotworowej za pomocą koniugatu MoAb anty-CD61-I131.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 36
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/380
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: Porównanie ruchomych przekrojów i map biegunowych otrzymywanych techniką GSPET w ocenie zaburzeń perfuzji lewej komory mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 69-70
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/380
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Chciałowski, M[agdalena] Żabicka, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Przydatność nakładania obrazów scyntygraficznych 99mTc depreotydu na badanie tomografii komputerowej w nieinwazyjnym rozpoznawaniu guzów złośliwych płuc i ich przerzutów.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 34-35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/380
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Andrzej Chciałowski, Magdalena Żabicka, Norbert Szaluś.
  Tytuł: Fusion imaging of 99mTc depreotide scintigraphy and computed tomography in non-invasive diagnosis of malignant pulmonary nodules and metastases.
  Czasopismo: Turk. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 1, s. [nlb.]
  Uwagi: 6th International Congress of Nuclear Oncology, 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May 2004, Cesme, Turkey
  ISSN: 1300-0004
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/380
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w leczeniu rozsianego nowotworu produkującego ACTH oraz gastrynę - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: 90Y-DOTA-TATE preparation in treatment of disseminated neuroendocrine tumour producing gastrin and ACTH - a case report.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 692
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25.09.2005 r. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 692.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/380
  Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, A. Kazmierczak, E. Kot, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Myocardial perfusion scintigraphy and clinical decision making process in patients with coronary artery disease - long term registry data.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 32, Suppl. 1, s. S177, Abst. [P276]
  Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM, Istanbul, Turkey [October 15 - 19], 2005
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/380
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, E. Kot, A. Kazmierczak, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: What subpopulations can benefit from the assessment of prognosis in myocardial perfusion SPECT study?
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 32, Suppl. 1, s. S177, Abst. [P275]
  Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM, Istanbul, Turkey, [October 15 - 19], 2005
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Pietrzykowski, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: Long term follow-up of patients with viable myocardium.
  Tytuł całości: W: Fifth International Congress of the Croatian Society of Nuclear Medicine, May 15-18, 2005, Opatija - Croatia
  Adres wydawniczy: [Opatija, 2005]
  Strony: s. 25 [O-9]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/380
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, S[ławomir] From, M[agdalena] Żabicka, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[ugeniusz] Dziuk, N[orbert] Szaluś, N. Quandi, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc - depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : Vol. 49, Suppl. 2, s. S209, Abst. [P-354]
  Uwagi: Abstracts of the 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain
  ISSN: 0169-5002
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/380
  Autorzy: Krzysztof Obuchowski, Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Podgajny.
  Tytuł: Przyszłość swoistej immunoterapii w świetle medycyny opartej na wiarygodnych dowodach.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2006, 2, 4-5, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/380
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, W. Zgliczyński, P. Zdunowski.
  Tytuł: Nowa metoda obrazowania insulinoma za pomocą radiofarmaceutyku 99mTc-HYNIC-TATE (Tektrotyd) na przykładzie dwóch chorych.
  Tytuł równoległy: A new method of visualization of insulinoma with 99mTc-HYNIC-TATE (Tektrotyd), two cases report.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 1, s. 91
  Konferencja: Klinika Endokrynologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Warszawa, 2006.11.18
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/380
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Trzykrotne zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w leczeniu rozsianego nowotworu produkującego ACTH oraz gastrynę.
  Tytuł równoległy: Three times use of 90Y-DOTA-TATE preparation in treatment of disseminated neuroendocrine tumour producing gastrin and ACTH.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T.57, nr 1, s. 96-97
  Konferencja: Klinika Endokrynologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Warszawa, 2006.11.18
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/380
  Autorzy: Krzysztof Obuchowski, Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, Zbigniew Podgajny.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE i 177Lu-DOTA-TATE w leczeniu rozsianych nieoperacyjnych nowotworów neuroendokrynnych (GEP).
  Tytuł równoległy: 90Y-DOTA-TATE and 177Lu-DOTA-TATE preparations in treatment of unoperable disseminated gastro-intestinal neuroendocrine tumours (GEP).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 5, s. 586
  Konferencja: Klinika Endokrynologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 2006.11.24
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/380
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: Ocena znaczenia zaburzeń rytmu serca i wielkości serca na wartość frakcji wyrzutowej u pacjentów z różnym stopniem upośledzenia perfuzji w bramkowanych badaniach SPET.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 68
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, A. Kołodziejczyk, J. Żebrowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Próba zastosowania CA 15-3,PSA i CEA w ocenie skuteczności leczenia radioizotopowego u chorych z rozpoznanym rakiem piersi oraz stercza z przerzutami do kości.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 114-115
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/380
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, A[nna] Kaźmierczak, E[lżbieta] Kot, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Wartość rokownicza wysiłkowej scyntygrafii perfuzyjnej serca u chorych z klinicznym podejrzeniem choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 69
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/380
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, A[nna] Kaźmierczak, E[lżbieta] Kot, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Wartość scyntygrafii perfuzujnej serca przy podejmowaniu decyzji klinicznych u chorych z potwierdzoną chorobą wieńcową - wyniki obserwacji długoterminowych.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 69-70
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/380
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z. Podgajny, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w terapii nieoperacyjnych gruczołów przysadki mózgowej z nadekspresją receptorów dla somatostatyny - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 65
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  299/380
  Autorzy: Marek Bilski, Ireneusz P. Grudziński, Urszula Karczmarczyk, Robert Zdanowski, Jacek Pietrzykowski, Renata Mikołajczak, Piotr Garnuszek, Eugeniusz Dziuk, M. P. Dąbrowski, Marek K. Janiak.
  Tytuł: Molecular imaging of a murine monoclonal antibody that binds to the ß3 subunit of alfavß3 integrin in the experimental model of the Lewis lung cancer in mice.
  Tytuł całości: W: 13th International Congress of Radiation Research, San Francisko USA, 8-12.07.2007 : Abstract Book
  Strony: s. 95-96
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/380
  Autorzy: M. Bilski, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Voxel based brain perfusion analysis during the monitoring of applied treatment in patients with internal carotid artery stenosis.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2007 : 34, Suppl. 2 : Abstracts Annual Congres of the EANM, Copenhagen, Denmark, 2007, S248
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, P. Grudziński, U[rszula] Karczmarczyk, R[obert] Zdanowski, M[ichał] Maurin, R[enata] Mikołajczak, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: Radioimmunoscintigraphy of the Beta3 subunit of avBeta3 integrin as the pancacrinoma imaging modality in the experimental tumor mouse model.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2007 : Vol. 34, Suppl. 2, s. S394-S395, Poster
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Copenhagen, 2007.10.13
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  302/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, G[rzegorz] Kamiński, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Assessment of cardiovascular system in subclinical hyperthyroidosis.
  Tytuł całości: W: International Conference on Clinical PET and Molecular Nuclear Medicine, Bangkok, 10-14 November 2007 : Book of Extended Synopses
  Adres wydawniczy: Bangkok, 2007
  Strony: s. 226-227, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/380
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, J[acek] Pietrzykowski.
  Tytuł: 99mTc-HYNIC-TATE receptor imaging and computed tomography (CT) in neuroendocrine tumour imaging.
  Tytuł całości: W: International Conference on Clinical PET and Molecular Nuclear Medicine, Bangkok, 10-14 November 2007 : Book of Extended Synopses
  Adres wydawniczy: Bangkok, 2007
  Strony: s. 222-223, bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/380
  Autorzy: A[nna] Kaźmierczak, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Myocardial perfusion gated SPECT in women with positive stress test.
  Tytuł całości: W: International Conference on Clinical PET and Molecular Nuclear Medicine, Bangkok, 10-14 November 2007 : Book of Extended Synopses
  Adres wydawniczy: Bangkok, 2007
  Strony: s. 224-225, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/380
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, K[rzysztof] Obuchowski, G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, J[acek] Pietrzykowski.
  Tytuł: Diagnostyka i terapia raka rdzeniastego tarczycy (RRT) z zastosowaniem analogów somatostatyny znakowanych izotopowo - opis przypadku.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 26-S 27
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, U[rszula] Karczmarczyk, P[iotr] Garnuszek, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: Dystrybucja narządowa radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko podjednostce ß3 integryny alfavß3 w doświadczalnym modelu raka płuca Lewisa.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 17-S 18
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/380
  Autorzy: K[rzysztof] Obuchowski, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny.
  Tytuł: Ocena efektu mielotoksycznego i nefrotoksycznego terapii preparatami 90Y-DOTA-TATE i 177Lu-DOTA-TATE nowotworów z nadekspresją receptorów somatostatynowych (SSTR).
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 9-S 10
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  308/380
  Autorzy: K[rzysztof] Obuchowski, N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Kołodziejczyk, J[acek] Żebrowski, P[iotr] Piwkowski.
  Tytuł: Ocena przydatności obrazowania hybrydowego SPECT-CT z wykorzystaniem 99mTc-HYNIC-TATE jako kwalifikacji do receptorowej terapii izotopowej - opis przypadku.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 14-S 15
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  309/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, U[rszula] Karczmarczyk, P[iotr] Garnuszek, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: Ocena stopnia wiązania radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko podjednostce ß3 integryny alfavß3 z receptorami alfavß3 na mysich komórkach endotelialnych i nowotworowych.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 18-S 19
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  310/380
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, N[orbert] Szaluś, K[rzysztof] Obuchowski, R[obert] Koktysz, S[ebastian] Szmit, L[eszek] Waśniewski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Przypadek metachronicznego raka jasnokomórkowego nerki i raka żołądka z różnicowaniem neuroendokrynnym - opis przypadku.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 25
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  311/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, U[rszula] Karczmarczyk, P[iotr] Garnuszek, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M. K. Janiak.
  Tytuł: Wpływ inhibicji syntazy tlenku azotu (NOS) na ekspresję podjednostki ß3 integryny alfavß3 w obrębie mysich guzów nowotworowych raka płuca Lewisa.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 17
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  312/380
  Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w leczeniu raka neuroendokrynnego trzustki z przerzutami do wątroby - opis przypadku.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 14
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  313/380
  Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A[gnieszka] Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zmiany stężenia tyreoglobuliny i autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie w ciągu 2 lat leczenia zróżnicowanego raka tarczycy.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 15-S 16
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  314/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, U[rszula] Karczmarczyk, M[ichał] Maurin, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne dynamiki procesu pierwszego przejścia radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko podjednostce ß3 integryny avß3 w doświadczalnym modelu raka płuca Lewis'a.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kielce 24-26 września 2007 : Materiały Konferencyjne
  Adres wydawniczy: Kielce, 2007
  Strony: s. 97
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  315/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, P[iotr] Grudziński, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, U[rszula] Karczmarczyk, P[iotr] Garnuszek, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: Dystrybucja narządowa radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko podjednostce ß3 integryny avß3 w doświadczalnym modelu mysiego raka sutka.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kielce 24-26 września 2007 : Materiały Konferencyjne
  Adres wydawniczy: Kielce, 2007
  Strony: s. 71
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  316/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, U[rszula] Karczmarczyk, M[ichał] Maurin, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: Ekspresja podjednostki ß3 integryny avß3 w doświadczalnym modelu indukowanych ognisk zapalnych u myszy.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kielce 24-26 września 2007 : Materiały Konferencyjne
  Adres wydawniczy: Kielce, 2007
  Strony: s. 98
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  317/380
  Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, M[ichał] Maurin, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
  Tytuł: New challenges on tumor nuclear imaging targeting integrin alfa v beta3.
  Tytuł całości: W: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15-17 September 2008: Conference Abstracts
  Strony: s. 80
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  318/380
  Autorzy: Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, A[gnieszka] Giżewska, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: New scintigraphic technique of bone imaging by using hybrid camera combining SPECT and spiral CT.
  Tytuł całości: W: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15-17 September 2008: Conference Abstracts
  Strony: s. 113
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  319/380
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, K[rzysztof] Obuchowski, Z[bigniew] Podgajny, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Radioisotope somatostatin analogues in diagnosis and treatment tumours with overexpression of somatostatin receptors.
  Tytuł całości: W: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15-17 September 2008: Conference Abstracts
  Strony: s. 78
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  320/380
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Zaręba, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer (dual method).
  Tytuł całości: W: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15-17 September 2008: Conference Abstracts
  Strony: s. 110
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  321/380
  Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, A[gnieszka] Giżewska.
  Tytuł: Somatostatin receptor scintigraphy with 99MTc-HYNIC-TATE in visualization of non-radioiodine-avid differentiated thyroid carcinoma.
  Tytuł całości: W: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15-17 September 2008: Conference Abstracts
  Strony: s. 123
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  322/380