WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MIĘSIEŃ SERCOWY - SCYNTYGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Radioizotopowe metody badania ognisk niedokrwienia mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 9, 799-805, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/19
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, [Andrzej] Dąbrowski, P[iotr] Borkowski, M[ichał] Kapuza.
Tytuł: Porównanie scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu z wieloodprowadzeniowym elektrokardiogramem u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 51
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/19
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, M[irosława] Wróblewska, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Porównanie wyników angiokardiografii radioizotopowej z scyntygrafią mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 52
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/19
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Mirosława Wróblewska.
Tytuł: Metody radioizotopowe i technika komputerowa w badaniach układu krążenia.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 183-194, ryc., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/19
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska, Michał Kapuza, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Rozpoznawanie powikłań po kardiowersji i reanimacji za pomocą scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 241-246, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/19
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Profiles and perfusion homogenity analysis of 201Tl - myocardial scintigraphy.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1984 : 9, 7, A102
Uwagi: European Nuclear Medicine Congress, Helsinki, August 14-17, 1984
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/19
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, S[ylwester] Czaaplicki [Czaplicki].
Tytuł: Quantitative assessment of Thallium-201 myocardial scintigraphy profile and perfusion homogeneity analysis.
Czasopismo: Radiobiol. Radiother.
Szczegóły: 1984 : 25, 3, 437-451, 8 il., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/19
Autorzy: Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska.
Tytuł: Ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego za pomocą talu-201 i pochodnych izonitrylowych znakowanych technetem-99m w chorobie niedokrwiennej serca. Praca doktorska / Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska ; CSK WAM, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
Strony: [2], 52 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: - Promotor: płk prof. Eugeniusz Dziuk.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/19
Autorzy: L. Kopka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Andrzej Sumiński, K. Mazurek, Ryszard Roszczyk, Roman Walichnowski.
Tytuł: Przydatność próby podciśnienia zastosowanego na dolną połowę ciała w diagnostyce niedokrwiennej choroby serca u personelu lotniczego. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: Usefulness of the test of low pressure applied to the lower half of the body in the diagnosis of ischaemic heart disease in flying personnel. (Preliminary report).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 9-16, tab., bibliogr. 11 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/19
Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, A[ndrzej] Cwetsch.
Tytuł: Ocena żywotności mięśnia sercowego za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej z Talem-201 oraz bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej z Tc-99m MIBI (GSPET) w kwalifikowaniu chorych do rewaskularyzacji.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 40
Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/19
Autorzy: Mirosław Dziuk.
Tytuł: Rozpoznawanie żywotności mięśnia sercowego za pomocą tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej. Praca doktorska / Mirosław Dziuk ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: [2], 78, [6] k., [11] k. tabl. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 94 poz., streszcz., sum., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa. - 20.10.1999
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/19
Autorzy: M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Difference of Tl-201 uptake between redistribution and rest is a specific marker of myocardial viability.
Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 6, nr 1 Suppl. part 2, s. S51, Abst. 23.56
Konferencja: , Athens, 1999.04.18
ISSN: 1071-3581
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

13/19
Autorzy: M[irosław] Dziuk, M[arian] Cholewa, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
Tytuł: Prediction of functional recovery after revascularization with Tl-201 SPECT and 99mTc-MIBI GSPECT.
Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 6, nr 1 Suppl. part 2, s. S47, Abst. 23.38
Konferencja: , Athens, 1999.04.18
ISSN: 1071-3581
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/19
Autorzy: J. H. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the correlative assessment of myocardial function, perfusion and viability.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S260
Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/19
  Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, A[na] Canizales, K[eith] Britton.
  Tytuł: Scintigraphic assessment of patients with normal left ventricular function after transmyocardial laser revascularization.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S461
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.05
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  16/19
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, M. Szymańska, A. Dębski, P. Hendzel, Z. Juraszyński, B. Szumilak, J. Wnuk, A. Dąbrowski.
  Tytuł: Odwracalne upośledzenie systemu adrenergicznego serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (laser CO2). Ocena przy użyciu I-123-MIBG Spect.
  Tytuł równoległy: Reversible denervation after transmyocardial laser revascularisation. Assessment with I-123-MIBG Spect.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-11
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/19
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych na podstawie scyntygrafii perfuzyjnej i tomografii komputerowej: rozprawa habilitacyjna / Mirosław Dziuk ; Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : Sowa, 2005
  Strony: 125 s. , il., mapa, wykr. , 24 cm , bibliogr. 182 poz., sum.
  ISBN: 83-913409-8-8
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/19
  Autorzy: Sylwia Miernik, Anna Kaźmierczak-Dziuk, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The prognostic value of myocardial perfusion scintigraphy compared to coronary angiography in women with positive stress test results.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 31-38, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kaźmierczak-Dziuk
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  19/19
  Autorzy: R[adosław] Chrzanowski, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie dedykowanej gamma kamery kardiologicznej w badaniach scyntygrafii mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A49
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM