WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MIĘSIEŃ SERCOWY ZAWAŁ - ROZPOZNAWANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: W sprawie rozpoznawania i leczenia zawału mięśnia serca.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1953 : 6, 5, 277-281, 3 il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/17
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Współczesna diagnostyka zawału serca.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1963 : 16, 20, 1515-1524
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/17
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Bożena Ostrowska, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Czynniki opóźniające hospitalizację w świeżym zawale serca.
Tytuł równoległy: Factors delaying hospitalization in acute myocardial infarction.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 491-495, tab., bibliogr. 3 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/17
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, S[ylwester] Czaplicki, M[irosława] Wróblewska, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Rozpoznawanie pozawałowej dyskinezy ścian lewej komory serca za pomocą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 53
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/17
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Wybrane prace z elektrokardiografii w materiałach X Światowego Kongresu Kardiologów. (Waszyngton, wrzesień 1986 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 316-319
Uwagi: 10 Światowy Kongres Kardiologów, Waszyngton, wrzesień, 1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/17
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Wartość rokownicza.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 62-68, ryc., tab., bibiogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/17
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, J[acek] Chwiałkowski.
Tytuł: Dobowa zmienność dyspersji odstępu QT.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P033, ryc.
Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 - 7 września 1996, Warszawa.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/17
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Karol Makowski.
Tytuł: Diurnal variability of QT interval dispersion in normal subjects and in postinfarction patients.
Czasopismo: PACE
Szczegóły: 1997 : 20, 5, Part 2, 1502, fig.
Uwagi: EUROPACE '97 : VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhytmias of the European Society of Cardiology, June 8-11, 1997, Athens (Greece).
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/17
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: QT interval dispersion in ventricular premature beats and mortality after myocardial infarction.
Czasopismo: JACC
Szczegóły: 1998, Suppl., 29C
Uwagi: World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro, 1998
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/17
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Dispersion of QT interval in ventricular premarure [premature] beats and mortality after myocardial infarction.
Tytuł całości: W: 12th Asian Pacific Congress of Cardiology & 7th Asian Congress of Paediatric Cardiology, Lahore (Pakistan), October 17-20 : Abstract Book
Adres wydawniczy: [Lahore, 1999]
Strony: s. 3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/17
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Assessment of QT dispersion in ventricular extrasystoles and in sinus beats for prediction of postinfarction mortality.
Czasopismo: Int. J. Clin. Nutrition
Szczegóły: 1999 : 1, 102
Uwagi: 7th World Congress on Clinical Nutrition : International Congress on Atherosclerosis, Hypertension and Coronary Artery Disease, New Delhi Oct. 14-16, 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/17
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Wartość nieinwazyjnych procedur diagnostycznych w ocenie rokowania u chorych po zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : 51, supl. 2 : III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1999, Warszawa, P38
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/17
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Wartość rokownicza odstępu QT mierzonego w przedwczesnych pobudzeniach komorowych.
Tytuł równoległy: Prognostic significance of QT interval measured in premature ventricular beats.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : 8, 2, 101-107, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum..
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

14/17
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
Tytuł: QT interval measured in ventricular premature beats as a marker of mortality after myocardial infarction.
Czasopismo: PACE
Szczegóły: 2001 : 24, 9 Part 2, S26
Uwagi: 7th Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology (APSPE), October 13-16, 2001, Beijing, China.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/17
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Leszek Kubik.
Tytuł: Prognostic significance of QT interval in postinfarction patients with ventricular conduction defects.
Czasopismo: J. Am. Coll. Cardiol.
Szczegóły: 2002 : 39, 9 Suppl. B : Abstracts of XIVth World Congress of Cardiology, Sydney, NSW, Australia, May 5-9, 2002, 115B
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/17
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz.
Tytuł: Fused TU and waves as a new electrocardiographic marker of poor prognosis after myocardial infarction.
Tytuł całości: W: X International Symposium on Progress in Clinical Pacing, Rome (Italy), December 3-6, 2002 : Abstracts
Adres wydawniczy: [Rome, 2002]
Strony: s. 94
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/17
Autorzy: Wiesław Piechota, Jerzy Adamus, Wiktor Piechota.
Tytuł: Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (H-FABP Fatty Acid Binding Protein) - najwcześniejszy marker uszkodzenia mięśnia serca.
Czasopismo: Bad. i Diag.
Szczegóły: 2004 : 10, 11, 73-77, il., tab., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM