WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MIAŻDŻYCA
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/45
Autorzy: Bronisław Śliwiński.
Tytuł: Rozpoznawanie miażdżycy u osób z nadciśnieniem tętniczym na podstawie niektórych badań biochemicznych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1966 : 19, 17, 1351-1354, tab., bibliogr. 10 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/45
Autorzy: Aleksander Michajlik.
Tytuł: Aktualne problemy miażdżycy w aspekcie klinicznym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1974 : 17, 2, 101-104
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/45
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Nowa koncepcja patogenezy miażdżycy i jej praktyczne aspekty.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 8, 715-717, il., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/45
Autorzy: Marek Kochmański, Kazimierz Sułek.
Tytuł: Miażdżyca a układ hemostazy.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1977 : 16, 2, 153-158, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/45
Autorzy: Jan Wieczorek.
Tytuł: Rehabilitacja uzdrowiskowa w miażdżycy zwężającej tętnic kończyn dolnych. Praca doktorska / Jan Wieczorek ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
Strony: 128 k. , tab., zdj. , 30 cm
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Tadeusz Mika
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/45
Autorzy: Marek Maruszyński.
Tytuł: Wartość badań biochemicznych i morfologicznych wycinków mięśnia szkieletowego w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych: rozprawa habilitacyjna / Marek Maruszyński ; Centralny Szpital Kliniczny Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1984
Strony: 86 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 136 poz., sum.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/45
Autorzy: M[arek] Maruszyński, H[enryk] Płachta.
Tytuł: Zmiany w białkach i metabolizmie mięśni poprzecznych prążkowanych w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 222
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/45
Autorzy: Teofan Domżał, Jerzy Walecki, Bożena Zaleska.
Tytuł: Niedokrwienie kręgowo-podstawne - korelacja kliniczno-radiologiczna.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1989 : 23, 3, 177-181, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/45
Autorzy: Zdzisław Daciewicz, Marek Tomczak, Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta.
Tytuł: Miażdżyca i hypoplazja układu aortalno-biodrowego w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 55 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 15-18 wrzesień 1991. - T. 1
Adres wydawniczy: Wrocław, 1992
Strony: s. 363
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/45
Autorzy: Zdzisław Daciewicz, Edward Stanowski, Marek Tomczak, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta.
Tytuł: Plastyka tętnicy głębokiej uda w skojarzonej miażdżycowej niedrożności aortalno-biodrowej i udowej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 55 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 15-18 września 1991. - T. 1
Adres wydawniczy: Wrocław, 1992
Strony: s. 364
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/45
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej.
Tytuł równoległy: Left main coronary artery disease.
Tytuł całości: W: Kardiologia 1992
Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
Strony: s. 79-82, tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/45
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej.
Tytuł równoległy: Left main coronary artery disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 36, 4, 230-233, tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/45
  Autorzy: Elżbieta Bartnikowska, Henryk Płachta, Andrzej Obara, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Wskaźniki przemiany lipidowej w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych i angiopatii cukrzycowej.
  Tytuł równoległy: Parameters of lipid metabolism in artherosclerosis ischaemia of lower extremities and diabetic angiopathy.
  Czasopismo: Post. Nauk Med.
  Szczegóły: 1992 : 5, 4, 193-197, tab., bibliogr. 69 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/45
  Autorzy: Andrzej Obara, Elżbieta Bartnikowska, Henryk Płachta.
  Tytuł: Wpływ indobufenu na wskaźniki przemiany lipidowej we krwi w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Influence of indobufen on lipid metabolism parameters in blood in chronic lower limb ischaemia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 228-232, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/45
  Autorzy: S. Lewek, J. Kowalski, M. Cholewa.
  Tytuł: Analiza współzależności między przebiegiem zawału a istniejącymi czynnikami zagrożenia miażdżycą - badania odległe.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-299, [Abstr. P298]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/45
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Znaczenie glikacji i oksydacji lipoprotein w rozwoju miażdżycy u chorych na cukrzycę.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1997 : 33, 4, 535-543, bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/45
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Quantitative evaluation of aortic atherosclerosis by dynamic three-dimensional echocardiography / [Aut.] Jarosław Drożdż, Marcin Zwierzak, Jarosław D. Kasprzak, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Krystyna Rafalska, Maria Krzemińska-Pakuła ; koment. Jerzy Adamus.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 50, 2, 130-139, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Uwagi: (Tekst równolegle w jęz.polskim : Miażdżyca aorty piersiowej. Ilościowa ocena stopnia zaawansowania metodą dynamicznej echokardiografii trójwymiarowej.)
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/45
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Grubość błony wewnętrznej tętnicy szyjnej u chorych po przeszczepieniu nerki podczas leczenia inhibitora enzymu konwerującego angiotensynę.
  Tytuł równoległy: Thickness of carotid intima in patients after kidney transplantation during angiotensin-converting enzyme inhibitors treatment / [Aut.] Krzysztof Rell, Teresa Bączkowska, Tomasz Cieciura, Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek, Liliana Gradowska, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Zbigniew Gaciong; dyskusję oprac. Zofia Wańkowicz.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 1999 : 3, 4, 1-5, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Praca przedstawiona i dyskutowana na posiedzeniu naukowym Komisji Nefrologicznej przy Komitecie Patofizjologii Klinicznej PAN w dniu 29.10.1998 roku.
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/45
  Autorzy: A. Kłos, J. Bertrandt, E. Rozmysł, K[rzysztof] Kłos.
  Tytuł: Assessment of fat content in diets planned for children alimentation in selected kindergartens in Warsaw.
  Tytuł całości: W: Atherosklerosa, diagnostika, lecba, prevence : Program - Sbornik, Ceska Trebova, 7.-10.unora 2001
  Adres wydawniczy: Ceska Trebova, 2001
  Strony: s. 18-21, 2 il., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/45
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Stwardnienie zastawki aortalnej jako marker rozwijającej się miażdżycy].
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 3, s. 85-86, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: [Tł. art. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 111-117]
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/45
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R[adosław] Grabysa, J[anusz] Warmiński, T[omasz] Makowski, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Plasma homocysteine and traditional risk factors of atherosclerosis among young, healthy Polish men.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, supl. II, s. II-27
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Łódź, 2002.05.31
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  22/45
  Autorzy: Leszek Kubik, M. Gajewski, W. Stankiewicz, A. Płocharski, B. Skolimowska, M. Karpiński, M. Dąbrowski, S. Szmigielski, J. Kosior, R. Pęcak.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł równoległy: Selected inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 32-35, 6 tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/45
  Autorzy: Wiktor Piechota.
  Tytuł: Ocena korelacji biochemicznych czynników ryzyka miażdżycy i zmian w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca. Praca doktorska / Wiktor Piechota, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 175 poz.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 16.10.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/45
  Autorzy: Anna Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Joanna Sobotka, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Pierwotna niefarmakologiczna prewencja choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Gabinet Prywatny
  Szczegóły: 2003, nr 7, s. 14-35, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1230-4719
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/45
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Mikroalbuminuria u potencjalnie zdrowych mężczyzn a obecność czynników ryzyka miażdżycy - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Microalbuminuria and atherosclerosis risk factors in potentially healthy men - preliminary data.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 114-118, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  26/45
  Autorzy: Krzysztof Staroń, Marek Maruszyński, Jakub Maj.
  Tytuł: Palenie papierosów - sposób na niezdrowy styl życia.
  Tytuł równoległy: Smoking wrong kind of life.
  Czasopismo: Ann. Univ. Marie Curie-Sklodowska Sec. D Med.
  Szczegóły: 2005 : 60, Suppl.XVI,508, 249-250, bibliogr. 4 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/45
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Rola statyn w prewencji pierwotnej i wtórnej miażdżycy tętnic.
  Tytuł równoległy: The role of statins in primary and secondary prevention of atherosclerotic disease.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : 1, 1, 38-43, 3 tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum. res.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/45
  Autorzy: Sebastian Szmit, G. Opolski.
  Tytuł: Mikroangiopatia cukrzycowa - współczesne spojrzenie na patogenezę i znaczenie w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł równoległy: Diabetic microangiopathy - a current look at the pathogenesis and the clinical implications for cardiovascular diseases.
  Czasopismo: Przegląd Kardiodiabetologiczny
  Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 1, s. 27-34, il., bibliogr. 59 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1896-9666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/45
  Autorzy: Monika Wieliczko, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Dariusz Włodarczyk, Krzysztof Bijak, Jerzy Przedlacki, Stanisław Niemczyk, Kazimierz Ostrowski.
  Tytuł: Związek pomiędzy markerami stanu zapalnego a miażdżycą tętnic szyjnych i zdarzeniami sercowo-naczyniowymi u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł równoległy: Association between inflammation markers and carotid atherosclerosis and cardiovascular events in haemodialysis patients.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 1, s. 21-35, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/45
  Autorzy: Sebastian Szmit, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka wieńcowa u chorych na cukrzycę.
  Tytuł równoległy: Modern non-invasive coronary diagnosis in patients with diabetes mellitus.
  Czasopismo: Przegl. Kardiodiabetol.
  Szczegóły: 2007 : 2, 2, 74-83, il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/45
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, W[ojciech] Kozłowski, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Immunology and atherosclerosis: the possible mechanisms.
  Tytuł równoległy: Immunologia a miażdżyca możliwe mechanizmy.
  Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 3-4, s. 59-62, bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/45
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, W[ojciech] Kozłowski, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Between genetics and atherosclerosis.
  Tytuł równoległy: Między genetyką a miażdżycą.
  Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 15, nr 3-4, s. 81-84, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/45
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, W[ojciech] Kozłowski, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Genetic pathway in atherosclerosis.
  Tytuł równoległy: Genetyczne uwarunkowania w miażdzycy.
  Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 15, nr 1-2, s. 5-10, bibliogr. 49 poz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/45
  Autorzy: W. Klatko, Stanisław Niemczyk, K. Szamotulska, T. Wiśniewski, L. Pączek.
  Tytuł: Influence of CKD, RRT, inflammation and proteolytic enzymes on the development of atherosclerosis in carotids.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2010 : 21, 916A, PUB464.
  Uwagi: Renal Week 2010 : 43rd Annual Meeting & Scientific Exposition, November 16-21, 2010, Denver, Co., USA.
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/45
  Autorzy: Marek Saracyn, R. Płoski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Badania genetyczne w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych z uwzględnieniem schorzeń nefrologicznych.
  Tytuł równoległy: Genetic tests in the diagnosis and therapy of civilization diseases, including kidney diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 4, s. 425-430, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/45
  Autorzy: W. Klatko, Stanisław Niemczyk, T. Wiśniowski, K. Szamotulska, L. Niemczyk, Ewa Paklerska, L. Pączek.
  Tytuł: Indukcja stanu zapalnego przez zabiegi dializy oraz ocena jego wpływu i wybranych czynników ryzyka na rozwój miażdżycy w tętnicach szyjnych u chorych z przewlekłą chorobą nerek.
  Tytuł równoległy: Effect of dialysis-induced inflammation and selected risk factors on the development of carotid atherosclerosis in patient with chronic kidney disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 4, s. 373-378, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/45
  Autorzy: W. Klatko, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Wpływ stanu zapalnego na rozwój miażdżycy u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł równoległy: Effect of inflammation on the development of atherosclerosis in chronic renal failure patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 4, s. 414-418, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/45
  Autorzy: Kinga Giers.
  Tytuł: Ocena insulinooporności u chorych ze schyłkowq niewydolnoscią nerek leczonych powtarzanymi hemodializami. Praca doktorska / Kinga Giers, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego; Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2012
  Strony: 115, [1] k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor : dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk. - [Obrona: 18.05.2012 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/45
  Autorzy: Anna Klisiewicz, Ilona Michałowska, Magdalena Marczak, Edyta Płońska-Gościniak, Piotr Hoffman, Mirosław Dziuk.
  Grupa badawcza: Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (18 autorów)
  Tytuł: Choroby aorty we współczesnej diagnostyce obrazowej. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Aortae diseases in contemporary imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 6, s. 640-649, bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: Published online: 2013 Jun 18 ; Autor korespondencyjny: Anna Klisiewicz
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  40/45
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, A[dam] Stępień, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki.
  Tytuł: Carotid atherosclerosis in cerebral small vessel disease: preliminary results from the SHEF-CSVD study.
  Tytuł całości: W: European Stroke Conference. 23rd Conference, Nice, France, 6-9 May 2014 : Scientific programme, Abstract e-Book
  Adres wydawniczy: [Nice, 2014]
  Strony: s. 635
  ISBN: e-978-3-318-02701-3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  41/45
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Tomasz Markiewicz, Wojciech Kozłowski, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Ocena morfologii tętnic w odcinku biodrowo-udowym: możliwości i perspektywy.
  Tytuł równoległy: Morphological evaluation of the iliac and femoral arteries; possibilities and perspectives.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2014 : T. 86, nr 1, s. 1-10, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  42/45
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Związek między miażdżycą tętnic szyjnych a chorobą małych naczyń mózgowych - wyniki wstępne badania SHEF-CSVD.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/45
  Autorzy: T. Markiewicz, Mirosław Dziekiewicz, S. Osowski, Marek Maruszyński, Wojciech Kozłowski, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Thresholding techniques for segmentation of atherosclerotic plaque and lumen areas in vascular arteries.
  Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
  Szczegóły: 2015 : Vol. 63, nr 1, s. 269-280, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0239-7528
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.087
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  44/45
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Aleksandra Juszkiewicz, Bartłomiej Kisiel, Artur Bachta, Joanna Kur-Zalewska, Krzysztof Kłos, Olga Bujakowska, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Treat-to-target therapy does not prevent excessive progression of carotid intima media thickness during the first year of therapy in early rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
  Szczegóły: 2016, nr 1, s. e36-e43, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  45/45
  Autorzy: Bartłomiej Kisiel, Robert Kruszewski, Aleksandra Juszkiewicz, Anna Raczkiewicz, Artur Bachta, Krzysztof Kłos, Krzysztof Duda, Artur Maliborski, Konrad Szymański, Rafał Płoski, Marek Saracyn, Stanisław Niemczyk, Katarzyna Kisiel, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Common atherosclerosis genetic risk factors and subclinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis: the relevance of disease duration.
  Czasopismo: Rheumatology International
  Szczegóły: 2019 : Vol. 39, nr 2, s. 327-336, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 29 ; Autor korespondencyjny: Bartłomiej Kisiel
  ISSN: 0172-8172
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.984
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM