WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MIAŻDŻYCA - ETIOPATOGENEZA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: Dymitr Aleksandrow.
Tytuł: Współczesne kierunki badań nad patogenezą miażdżycy.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1959 : 29, 8, 1029-1065, 6 il., 3 tab., bibliogr. 86 poz., sum.
Uwagi: Referaty główne XX Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/18
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, M. Ciświcka-Sznajderman, J. Gajewski, H. Ignatowska, M. Sznajderman, B. Wocial.
Tytuł: Badania nad wpływem siarczanu magnezu na poziom lipidów oraz wskaźniki krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z miażdżycą.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1960 : 30, 8, 1045-1053, 6 il., 2 tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/18
Autorzy: Aleksander Michajlik.
Tytuł: Aktualne problemy miażdżycy w aspekcie klinicznym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1974 : 17, 2, 101-104
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/18
Autorzy: Andrzej Obara.
Tytuł: Badanie adhezji płytek krwi w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych na tle miażdżycy. Rozprawa doktorska / Andrzej Obara ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1987
Strony: 79 k. , il., tab. , bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk doc. dr hab. med. Marek Maruszyński.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/18
Autorzy: Elżbieta Bartnikowska, Henryk Płachta.
Tytuł: Zmodyfikowane oksydacyjnie LDL i ich rola w aterogenezie.
Tytuł równoległy: Modified oxidative LDL and their role in atherogenesis.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1992 : 64, 11, 1034-1040, bibliogr. 42 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/18
Autorzy: Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Udział oksydacyjnie zmodyfikowanych LDL w miażdzycy.
Tytuł równoległy: Role of LDL modified by oxidation in atherosclerosis.
Czasopismo: Żyw. Człow.
Szczegóły: 1992 : 19, 4, 282-292, bibliogr. 64 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/18
Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Ewa Wąsak-Szulkowska.
Tytuł: Potencjalna rola śródbłonka naczyniowego w patogenezie miażdżycy.
Tytuł równoległy: An unique role of the endothelium in the pathogenesis of artherosclerosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 6, s. 421-422, bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  8/18
  Autorzy: Dagna Bobilewicz, Elżbieta Józefczak.
  Tytuł: Układ czerwonokrwinkowy oraz laboratoryjne parametry ryzyka miażdżycy w zbiorowości pracowników laboratoriów medycznych w Polsce.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1999 : 35, 559-560
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/18
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Sławomir Dudko, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae a inne czynniki ryzyka miażdżycy u chorych przewlekle hemodializowanych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Antibodies against Chlamydia pneumoniae and other artherosclerosis risk factors in haemodialysed patients. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 77, s. 380-383, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/18
  Autorzy: K. Chiżyński, A. Nowak.
  Tytuł: Czynniki ryzyka miażdżycy u osób z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą (część 1).
  Tytuł równoległy: Atherosclerosis risk factors in diabetes patients with ischaemic heart disease (part I).
  Czasopismo: Forum Kardiol.
  Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 45-47, bibliogr. 13 poz., streszcz.,sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/18
  Autorzy: K. Chiżyński, A. Nowak.
  Tytuł: Czynniki ryzyka miażdżycy u osób z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą (część 2).
  Tytuł równoległy: Atherosclerosis risk factors in diabetes patients with ischaemic heart disease (part. II).
  Czasopismo: Forum Kardiol.
  Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 49-51, bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/18
  Autorzy: Małgorzata Gomółka, Stanisław Niemczyk, Leszek Pączek.
  Tytuł: Kliniczne następstwa zwiększonej produkcji cytokin u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł równoległy: Clinical consequences of increased cytokine release in patients on chronic dialyses.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 3, s. 118-121, bibliogr. 75 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Leszek Pączek
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/18
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, A. Perkowska-Ptasińska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nefropatia miażdżycowa u relatywnie młodej kobiety - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : streszczenia, Opole, 19-20 września 2003
  Adres wydawniczy: [Opole, 2003]
  Strony: s. 37
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/18
  Autorzy: G[rzegorz] Kade, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, P[rzemysław] Wierzbicki, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Współistnienie mikroalbuminurii (MI) z czynnikami ryzyka miażdżycy u potencjalnie zdrowych mężczyzn.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 228
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Microalbuminuria versus other atheroslerosis risk factors (ARF) in potentially healthy men - preliminary report. Tamże s. 229.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/18
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Atherosclerosis risk factors (ARF) versus microalbuminuria in potentialy healthy men - preliminary report.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2005 : 20, Suppl.5: XLII Congress of the European Renal Association, June 4-7, 2005, Istambul, Turkey, v285-v286
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/18
  Autorzy: Kinga Giers, Ewa Paklerska, Katarzyna Szamotulska, E. Pędzich, Z. Bartoszewicz, Ł. Woźniacki, K. Leśniak, Wiesław Klatko, J. Grochowski, Stanisław Niemczyk, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Insulinooporność u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek - konsekwencje dla rozwoju miażdżycy tętnic szyjnych.
  Tytuł równoległy: Insulin resistance in patients with end stage renal disease (ESRD) - consequences for carotid arterie artherosclerosis.
  Czasopismo: Medical and Biological Sciences
  Szczegóły: 2010 : T. 24, Supl. 1, s. 109-111, Abst. PP51. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2010.05.26
  ISSN: 1734-591X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/18
  Autorzy: K. Giers, E. Paklerska, K. Szamotulska, E. Pędzich, Z. Bartoszewicz, Ł. Woźniacki, K. Leśniak, W. Klatko, J. Grochowski, S. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Insulin resistance in patients with end stage renal disease (ESRD) - consequences for carotid arteries artherosclerosis.
  Tytuł całości: W: XV International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease - 2010, May 25-28 2010, Lausanne - Switzerland : Final program
  Adres wydawniczy: Lausanne, 2010
  Strony: s. 79
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/18
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Agata Galas, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u żołnierzy kandydatów do służby poza granicami kraju. Nowa perspektywa badań epidemiologicznych i zachowań prozdrowotnych w populacji generalnej Sił Zbrojnych.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk factors among soldiers-candidates for service abroad. The new perspective of epidemiological studies and pro-health behaviors in general population of the Armed Forces.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s.387-394, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM