WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/76
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Dyduszyński, Barbara Węgrzyn.
Tytuł: Zaburzenia rytmu po kadiowersji.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1969 : 24, 3, 81-83, il., bibliogr. 13 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/76
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Dymitr Aleksandrow.
Tytuł: Napadowe migotanie i trzepotanie przedsionków w przebiegu świeżego zawału serca.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1978 : 33, 36, 1409-1411, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  3/76
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu serca podczas 24-godzinnego monitorowania elektrokardiogramu osób z zespołem preescytacji.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 558-563, ryc., tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/76
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Czy u chorych z migotaniem przedsionków warto prowadzić przewlekłe leczenie antyarytmiczne po skutecznej kardiowersji - komentarz redakcyjny.
  Tytuł równoległy: Should the patients with atrial fibrillation receive long-term anti-arrhythmia treatment after successful cardioversion?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 37, 8, 79-81, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/76
  Autorzy: Waldemar Olejarczyk.
  Tytuł: Napadowe migotanie przedsionków.
  Tytuł równoległy: Paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 1-2, s. 49-54, bibliogr. 38 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/76
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Częstość napadów migotania przedsionków a uśredniony sygnał przedsionkowy (USP).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 90
  Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/76
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Detection of patients with paroxysmal atrial fibrillation (PAF).
  Czasopismo: Eur. J. Cardiac Pacing Electrophys.
  Szczegóły: 1996 : 6, 1 Suppl. 5, 97
  Uwagi: Cardiostim 96 : 10 International Congress, Nice Acropolis (French Riviera), 19-22.07.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/76
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków (NMP) z wykorzystaniem analizy uśrednionego sygnału przedsionkowego (USP). Badania echokardiograficznego i standardowego EKG.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P031
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 - 7 września 1996, Warszawa.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/76
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, R[obert] Wierzbowski.
  Tytuł: Wystymulowane migotanie przedsionków (MP) a parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego (USP).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P032
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 - 7 września 1996, Warszawa.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/76
  Autorzy: W. Banasiak, Irena Owczarek, E. Metner, A. Fuglewicz, Mirosław Pieróg, Artur Telichowski, P. Ponikowski, Jerzy Adamus, Jolanta Petruk-Kowalczyk.
  Tytuł: The influence of organic damage of atrial myocardium on atrial signal-averaged electrocardiogram in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1997 : 20, 5, Part II : Abstracts and Program, 1488
  Uwagi: EUROPACE '97. :VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhytmias of the European Society of Cardiology, June 8-11, 1997, Athens (Greece)
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/76
  Autorzy: E. Koźluk, D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak, A. Piątkowska, E. Bujmowska, Z. Jedynak, Ł. Szumowski.
  Tytuł: Stymulacja przezprzełykowa w ocenie skuteczności ablacji u chorych z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-212
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/76
  Autorzy: Waldemar Banasiak, Artur Telichowski, Stefan D. Anker, Artur Fuglewicz, Dariusz Kałka, Włodzimierz Molenda, Krzysztof Rzeczuch, Jerzy Adamus, Andrew J. S. Coats, Piotr Ponikowski.
  Tytuł: Effects of Amiodarone on the P-wave triggered signal-averaged electrocardiogram in patients with paroxysmal atrial fibrillation and coronary artery disease.
  Czasopismo: American Journal of Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 83, nr 1, s. 112-114, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.361
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  13/76
  Autorzy: J[acek] Chwiałkowski, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ warunków atmosferycznych na przebieg i implikacje terapeutyczne napadowego migotania przedsionków.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-96 - II-97
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/76
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, K[arol] Makowski, A[nna] Gniłka, G[rzegorz] Gielerak, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Mózgowy Czynnik Natriuretyczny u chorych z niewydolnością krążenia i utrwalonym migotaniem przedsionków leczonych stałą stymulacją serca po ablacji węzła przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-135
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/76
  Autorzy: J[acek] Lewit, A. Dunal, M[irosław] Zachorski, L[eszek] Kubik, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Skuteczność powrotu rytmu zatokowego w zależności od rodzaju użytej energii kardiowersji elektrycznej u chorych z napadowym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-160
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/76
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Clinical characteristics of cerebrovascular incidens in patients with chronic and paroxysmal atrial fibrilation.
  Czasopismo: Giornale dello Stroke
  Szczegóły: 2003 : 2, 3 Suppl. : 3 Congresso Nazionale 4 Perugia Stroke Meeting, Stroke: verso il successo terapeutio, Perugia, 27-29 novembre 2003 : Abstracts, 38-39, 4 il.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/76
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Piotr Rapiejko, Karolina Dżaman, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: The influence of the age on the atrial signal-averaged electrocardiogram and left atrial diameter.
  Tytuł równoległy: Wpływ wieku na parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego i wymiar lewego przedsionka.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sec. D Medicina
  Szczegóły: 2005 : T. 60, Suppl. 16 nr 3, s. 429-432, bibliogr. 10 poz.,sum.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/76
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk, Robert Olszewski, Leszek Markuszewski, Marian Cholewa.
  Tytuł: The value of atrial signal-averaged electrocardiogram in patients with induced by transesophageal pacing paroxysmal atrial fibrillation.
  Tytuł równoległy: Parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego a możliwość prowokacji migotania przedsionków stymulacją przezprzełykową.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sec. D Medicina
  Szczegóły: 2005 : T. 60, Suppl. 16 nr 3, s. 433-436, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/76
  Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, M. Rosiak, Dariusz Michałkiewicz, E. Koźluk, T. Grycewicz.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu ablacjii żył ołucnych. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during pulmonary vein ablation. Case report.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 97-99, 6 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/76
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, Suppl. 2, s. 188
  Konferencja: European Federation of Neurological Societies, Glasgow, 2006.09.02
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/76
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[lżbieta] Kramarz, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Radiofrequency ablation in the treatment of atrial fibrilation- who should be considered for the neural ablation?
  Czasopismo: Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 4, s. 36
  Konferencja: Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, Rome, 2006.12.05
  ISSN: 1971-730X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/76
  Autorzy: Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Grzegorz Gielerak, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Advanced troponin I (cTNI ADV) after external cardioversion for atrial fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 449
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/76
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Atrial fibrillation characteristics in patients with ischaemic stroke.
  Tytuł równoległy: Charakterystyka migotania przedsionków u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 7, s. 751-757, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/76
  Autorzy: W. Banasiak, Grzegorz Gielerak, P. Ponikowski.
  Tytuł: Migotanie przedsionków u chorych na chorobę niedokrwienną serca - dlaczego stanowi narastający problem kliniczny?
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / pod red. Witolda Rużyłło, Jacka Sieradzkiegio, Włodzimierza Januszewicza, Andrzeja Januszewicza
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2007
  Strony: s. 167-179, bibliogr. [20] poz.
  ISBN: 978-83-7430-128-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/76
  Autorzy: Jacek Staszewski, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Charakterystyka migotania przedsionków u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu.
  Tytuł równoległy: Atrial fibrillation characteristics in patients with cerebral ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 410
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/76
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zróżnicowana etiologia udarów niedokrwiennych mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.
  Tytuł równoległy: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 409
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 409 - S 410.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/76
  Autorzy: Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Anna Gniłka, Jadwiga Konopacka, Leszek Kubik.
  Tytuł: ICD umiarawia utrwalone migotanie przedsionków. Opis przypadku.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 1
  Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/76
  Autorzy: S. Nowak, M. Trusz-Gluza, Z. Kalarus, F. Walczak, E. Koźluk, P. Kułakowski, J. Lelakowski, K. Błaszyk, Dariusz Michałkiewicz, A. Fuglewicz.
  Tytuł: Jak wykonujemy ablację migotania przedsionków w Polsce - wyniki wieloośrodkowego rejestru.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 5
  Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/76
  Autorzy: S. Nowak, M. Trusz-Gluza, P. Pruszkowska, J. Zakrzewska, A. Owsik, T. Kryński, K. Błaszyk, J. Bednarek, Dariusz Michałkiewicz, A. Fuglewicz.
  Tytuł: Rejestr ablacji w migotaniu przedsionków w Polsce : kogo kwalifikujemy do ablacji.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 5
  Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/76
  Autorzy: P. Suwalski, Grzegorz Suwalski, Anna Witkowska, Piotr Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: The risk of major adverse cardiac and cerebrovascular event and hospitalization after surgical ablation of atrial fibrillation-results from prospective registry.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 3, s. 176
  Uwagi: 2009 ISMICS Annual Scientific Meeting, San Francisco, 3-6 June 2009
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/76
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, P. Suwalski, J. M. Kalisnik, Anna Witkowska, Piotr Hendzel, K. Suwalski.
  Tytuł: Sympathetic and vagal heart innervation dynamic profile in long-term follow-up after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 3, s. 155
  Uwagi: ISMICS 2009 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 3-6 June 2009.
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/76
  Autorzy: P. Suwalski, G[rzegorz] Suwalski, A[nna] Witkowska, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: The risk of macce after surgical ablation of atrial fibrillation 4-year data from prospective registry.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S79, Abst. CP-77.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  33/76
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, J. Kołodziej, P. Suwalski, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Risk profile and early outcomes of patients after percutaneous coronary intervention referred to surgical revascularization.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S32, Abst. CP-10.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  34/76
  Autorzy: L. Roten, E. Delacretaz, K[arol] Makowski, J. Seiler, N. Schwick, J. Fuhrer, H. Tanner.
  Tytuł: Conventional catheter ablation of atrial fibrillation : procedure duration and fluoroscopy time decrease with increasing volume.
  Czasopismo: Cardiovasc. Med.
  Szczegóły: 2010 : 13, 5 : Supl. 18 Schweizerische Gesellschaft fur Kardiologie, St. Gallen, 9.-11. Juni 2010, 17 S
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/76
  Autorzy: J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Influence of PFO on severity of ischemic strokes In patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 29, Suppl. 1, s. 50, [Abst.] P65.
  Konferencja: , Madrid, 2010.05.22
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/76
  Autorzy: N. M. S. de Groot, P. Lukac, M. J. Schalij, K[arol] Makowski, L. Jordaens, J. C. Nielsen, H. K. Jensen, J. C. Gerdes, E. Delacretaz.
  Tytuł: Long-term outcome of ablative therapy of post-operative atrial tachyarrhythmias in patients with tetralogy of Fallot : an European multicenter study.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 549, [Abst.] P3226.
  Uwagi: ESC Congress 2010, Stockholm, Sweden, 28 August - 1 September 2010.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/76
  Autorzy: N. M. S. De Groot, P. Lukac, Karol Makowski, L. Jordaens, M. J. Schalij, E. Delacretaz.
  Tytuł: Long-term outcome of ablative therapy of post-operative atrial tachyarrhythmias in patients with tetralogy of fallot : an european multicenter study.
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2010 : 7, 5S, S190, PO2-161.
  Uwagi: Heart Rhythm 2010, 31st Annual Scientific Sessions of the Heart Rhythm Society, May 12-15, 2010.
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/76
  Autorzy: Marek Saracyn, R. Płoski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Badania genetyczne w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych z uwzględnieniem schorzeń nefrologicznych.
  Tytuł równoległy: Genetic tests in the diagnosis and therapy of civilization diseases, including kidney diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 4, s. 425-430, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/76
  Autorzy: Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Agnieszka Dorywalska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Domowa dializa otrzewnowa u ociemniałych chorych z nefropatią cukrzycową - opis przypadków.
  Tytuł równoległy: Home peritoneal dialysis in blind patients with diabetic nefropathy - the case reports.
  Czasopismo: Forum Nefrologiczne
  Szczegóły: 2011 : T. 4, nr 4, s. 337-342, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1899-3338
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/76
  Autorzy: Zbigniew Orski, Dariusz Michałkiewicz, Krystian Krzyżanowski, Karol Makowski, Robert Ryczek.
  Tytuł: Czy standardy zawsze wskazują idealne postępowanie z chorymi kwalifikowanymi do terapii resynchronizującej?
  Tytuł równoległy: Do the guidelines always show us the ideal treatment of patients for cardiac resynchronisation therapy?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 9, s. 968-970, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  41/76
  Autorzy: Justyna Kozłowska.
  Tytuł: Analiza przypadków pacjentów z migotaniem przedsionków hospitalizowanych w Klinice Neurologii z powodu udaru mózgu.
  Tytuł równoległy: Analysis of cases of patients with atrial fibrillation hospitalized at because the Neurology Department due to stroke.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 1, s. 28-41, il., tab., bibliogr. 38 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/76
  Autorzy: Mariusz Foryś, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Leczenie przeciwzakrzepowe - prewencja schorzeń neurologicznych, postępowanie na co dzień oraz w sytuacjach nietypowych.
  Tytuł równoległy: Anticoagulation therapy - prevention of neurological disorders, proceedings on daily basis and untypical situations.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 5, s. 5101-5198, bibliogr. 12 poz., sum.
  Konferencja: Bamar Marketing-Wydawnictwo, Warszawa, 2013.10.25
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/76
  Autorzy: Agata Galas, Jarosław Kowal, K. Kolaszyńska, Robert Wierzbowski.
  Tytuł: Wszczepiono CRT-P i co dalej…
  Tytuł równoległy: Implantation of CRT-P and then what...
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2015 : T. 10, supl. C, s. 13-17, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  44/76
  Autorzy: Robert Olszewski.
  Tytuł: Okiem klinicysty - wiedza w pigułce: u kogo i dlaczego warto stosować spironolakton?
  Tytuł równoległy: From a clinician's point of view: knowledge in a nutshell. Spironolactone - why is it worth using and in whom?
  Czasopismo: Kardiologia w Praktyce
  Szczegóły: 2015 : T. 9, nr 3, s. 23-30, il., tab., bibliogr. 42 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1643-9961
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, Anna Szpakowicz, Krzysztof Filipiak, Łukasz Kołtowski, Dominika Południewska, Filip Szymański, Michał Peller, Monika Budnik, Ewa Nargiełło, Włodzimierz J. Musiał, Karol A. Kamiński, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: CHA2DS2-VASc and R2CHA2DS2-VASc scores have predictive value in patients with acute coronary syndromes.Skale CHA2DS2-VASc i R2CHA2DS2-VASc mają wartość prognostyczną u chorych z ostrym zespołem wieńcowym.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2015 : T. 125, nr 7-8, s. 545-552, bibliogr. 26 poz., streszcz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.054
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  46/76
  Autorzy: F. M. Szymański, K. J. Filipiak, A. E. Płatek, A. Hrynkiewicz-Szymańska, M. Kotkowski, E. Kozluk, M. Kiliszek, J. Sierdziński, G. Opolski.
  Tytuł: Presence and severity of obstructive sleep apnea and remote outcomes of atrial fibrillation ablations - a long-term prospective, cross-sectional cohort study.
  Czasopismo: Sleep and Breathing
  Szczegóły: 2015 : Vol. 19, nr 3, s. 849-856, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: This study was supported by a grant from the Polish Cardiac Society 2013 and did not receive funding or grants from pharmaceutical or other industrial corporations.
  ISSN: 1520-9521
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.332
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  47/76
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Krystian Krzyżanowski, Zbigniew Orski, Robert Ryczek, A. Budzikowski.
  Tytuł: Wpływ długotrwałej stymulacji pęczka Hisa na powrót funkcji skurczowej lewej komory.
  Tytuł równoległy: Durable and sustained effects of long-term direct his bundle pacing on systolic left ventricular function recovery.
  Czasopismo: W Dobrym Rytmie
  Szczegóły: 2015 : T. 35, nr 2, s. 28-30, il., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum..
  ISSN: 1896-7892
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  48/76
  Autorzy: M. Kiliszek, E. Kozluk, M. Franaszczyk, P. Lodziński, A. Piątkowska, R. Płoski, G. Opolski.
  Tytuł: The 4q25, 1q21, and 16q22 polymorphisms and recurrence of atrial fibrillation after pulmonary vein isolation.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 1, s. 38-44, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by the Medical University of Warsaw, grants 1WY/N/10 and 1WY/N/11
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.969
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  49/76
  Autorzy: M. Wrobel, A. Dabrowski, A. Kolany, A. Olak-Popko, Robert Olszewski, P. Karłowicz.
  Tytuł: On ultrasound classification of stroke risk factors from randomly chosen respondents using non-invasive multispectral ultrasonic brain measurements and adaptive profiles.
  Czasopismo: Biocybernetics and Biomedical Engineering
  Szczegóły: 2016 : Vol. 36, nr 1, s. 19-28, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 0208-5216
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.031
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  50/76
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, R. W. Emery, Leszek Gryszko, Kamil Kaczejko, Jakub Mróz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Intraoperative assessment of left atrial diverticulum and remnant stump after left atrial appendage epicardial occlusion.
  Czasopismo: Echocardiography-A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques
  Szczegóły: 2016 : Vol. 33, nr 9, s. 1368-1673, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 May 10.
  ISSN: 0742-2822
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.314
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  51/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, A. Szpakowicz, M. Franaszczyk, W. Pepiński, E. Waszkiewicz, M. Skawrońska, R. Płoski.
  Tytuł: The 9p21 polymorphism is linked with atrial fibrillation during acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction.
  Czasopismo: Heart Vessels
  Szczegóły: 2016 : Vol. 31, nr 10, s. 1590-1594, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub2015 Nov 28; This work was supported by National Science Center, Poland (N N 402 529139).
  ISSN: 0910-8327
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.434
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  52/76
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, M. Zaleska, Andrzej Skrobowski, Leszek Gryszko.
  Tytuł: Malposition of epicardial left atrial appendage occlusion device proved by CT study.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Computed Tomography
  Szczegóły: 2016 : Vol. 10, nr 5, s. 430-431, il., bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Epub 2016 Jan 28.
  ISSN: 1934-5925
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.185
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  53/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Atrioventricular conduction limited to accessory pathway.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 76, nr 6, s. 1025
  Uwagi: Published online: 2018-06-11 ; Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  54/76
  Autorzy: Marek Saracyn, Bartłomiej Kisiel, Artur Bachta, Maria Franaszczyk, Dorota Brodowska-Kania, Wawrzyniec Żmudzki, Konrad Szymański, Antoni Sokalski, Wiesław Klatko, Marek Stopiński, Janusz Grochowski, Marek Papliński, Zdzisław Goździk, Longin Niemczyk, Barbara Bober, Maciej Kołodziej, Witold Tłustochowicz, Grzegorz Kamiński, Rafał Płoski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Value of multilocus genetic risk score for atrial fibrillation in end-stage kidney disease patients in a Polish population.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2018 : Vol. 8, nr 1, s. e9284, 1-8, bibliogr. 64 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 Jun 18 ; Autor korespondencyjny: Marek Saracyn
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.011
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  55/76
  Autorzy: Benedict M. Glover, Kathryn L. Hong, Nikolaos Dagres, Elena Arbelo, Cecile Laroche, Sam Riahi, Matteo Bertini, Evgeny N. Mikhaylov, Joseph Galvin, Marek Kiliszek, Evgeny Pokushalov, Joseph Kautzner, Naiara Calvo, Carina Blomström-Lundqvist, Josep Brugada.
  ESC-EHRA Atrial Fibrillation Ablation Long-Term Registry investigators; Collaborators (250).
  Tytuł: Impact of body mass index on the outcome of catheter ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Heart
  Szczegóły: 2019 : Vol. 105, nr 3, s. 244-250, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 2 ; Autor korespondencyjny: Benedict M. Glover
  ISSN: 1355-6037
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.213
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  56/76
  Autorzy: Marek Kiliszek.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Zaburzenia rytmu serca - kiedy leczyć zabiegowo, a kiedy i jak farmakologicznie?
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 47-53, bibliogr. [5] poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  57/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, Beata Uziębło-Życzkowska, Agnieszka Jurek, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Aleksandra Winkler, Magdalena Smalc-Stasiak, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Prędkość opróżniania uszka lewego przedsionka u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: Left atrial appendage emptying velocity in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
  Czasopismo: W Dobrym Rytmie
  Szczegóły: 2019, Supl. 1, s. 9
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Toruń, 2019.05.23
  ISSN: 1896-7892
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/76
  Autorzy: Anna Witkowska.
  Tytuł: Ocena wyników wczesnych i odległych chirurgicznej ablacji samoistnego migotania przedsionków metodą całkowicie torakoskopową. Praca doktorska / Anna Witkowska, [Wojskowy Instytut Medyczny]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 97 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 127 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Badania wykonano w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Warszawa. - Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski. - [Obrona : 16.06.2020]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  59/76
  Autorzy: Wioletta Dobkowska-Chudon, Mirosław Wrobel, Emilia Frankowska, Arkadiusz Zegadło, Andrzej Krupienicz, Andrzej Nowicki, Robert Olszewski.
  Tytuł: Comparison of acoustocerebrography measurement and magnetic resonance imaging methods in the assessment of white matter lesions in patients with atrial fibrillatio.
  Czasopismo: Archives of Acoustics
  Szczegóły: 2020 : Vol. 45, nr 3, s. 445-452, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Robert Olszewski
  ISSN: 0137-5075
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.913
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  60/76
  Autorzy: Monika Budnik, Monika Gawałko, Iwona Gorczyca, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Janusz Kochanowski, Piotr Scisło, Anna Michalska, Olga Jelonek, Katarzyna Starzyk, Agnieszka Jurek, Marek Kiliszek, Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Agnieszka Kapłon-Cieślicka.
  Tytuł: Risk of left atrial appendage thrombus in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2020.03.18 [Online ahead of print], s. 1-23, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  61/76
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Magdalena Chrapek, Olga Jelonek, Anna Michalska, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Beata Uziębło-Życzkowska, Monika Budnik, Monika Gawałko, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Piotr Scisło, Jan Kochanowski, Marek Kiliszek, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Left atrial appendage thrombus formation despite continuous non-vitamin K antagonist oral anticoagulant therapy in atrial fibrillation patients undergoing electrical cardioversion or catheter ablation: a comparison of dabigatran and rivaroxaban.
  Czasopismo: Cardiology Research and Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 1206402, s. 1-10, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Published 17 Sep 2020 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2090-8016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.866
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  62/76
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Monika Budnik, Iwona Gorczyca, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Marek Kiliszek, Agnieszka Wójcik, Monika Gawałko, Olga Jelonek, Anna Michalska, Katarzyna Starzyk, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Prevalence and risk factors of left atrial thrombus in patients with atrial fibrillation and lower class (IIa) recommendation to anticoagulants.
  Czasopismo: Cardiovascular Diagnosis and Therapy
  Szczegóły: 2020 : Vol. 10, nr 4, s. 717-724, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.06.12 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 2223-3652
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.845
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  63/76
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Iwona Gorczyca, Monika Budnik, Grzegorz Gielerak, Marek Kiliszek, Monika Gawałko, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Olga Jelonek, Anna Michalska, Katarzyna Starzyk, Krzysztof J. Filipiak, Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Left ventricular ejection fraction is associated with the risk of thrombus in the left atrial appendage in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Cardiovascular Therapeutics
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 3501749, s. 1-7, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Published 27 Apr 2020 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1755-5914
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.023
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/76
  Autorzy: Monika Gawałko, Monika Budnik, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Piotr Ścisło, Janusz Kochanowski, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Agnieszka Kapłon-Cieślicka.
  Tytuł: Decreased left atrial appendage emptying velocity as a link between atrial fibrillation type, heart failure and older age and the risk of left atrial thrombus in atrial fibrillation.
  Czasopismo: International Journal of Clinical Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 74, nr 11, s. e13609, 1-9, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Aug 4 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  ISSN: 1368-5031
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.503
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  65/76
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Anna Michalska, Magdalena Chrapek, Monika Budnik, Katarzyna Starzyk, Olga Jelonek, Beata Uziębło-Życzkowska, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Gawałko, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Marek Kiliszek, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Thrombus in the left atrial appendage in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in clinical practice - a multicenter registry.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Electrophysiology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 31, nr 8, s. 2005-2012, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jun 11 ; Autor korespondencyjny: Monika Budnik
  ISSN: 1045-3873
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  66/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Aleksandra Winkler, Magdalena Smalc-Stasiak.
  Tytuł: The value of the ablation index in patients undergoing ablation for atrial fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 78, nr 10, s. 1015-1019, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jul 21 ; Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.108
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  67/76
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Marek Kiliszek, Iwona Gorczyca, Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Bernadetta Bielecka, Paweł Wałek, Olga Jelonek, Beata Wożakowska-Kapłon, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Factors determining elective cardioversion preceded with transesophageal echocardiography: experiences of 2 cardiology centers.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2020 : Vol. 130, nr 10, s. 837-843, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Aug 11 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.277
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  68/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, Karolina Maciak, Agata Maciejak, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Monika Gora, Beata Burzynska, Agnieszka Segiet, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Serum microRNA in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2020 : Vol. 10, nr 1, s. 4424, 1-7, bibliogr. 23 poz., sum
  Uwagi: Published online 2020 Mar 10 ; Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/76
  Autorzy: Jacek Staszewski, Anna Bilbin-Bukowska, Wojciech Szypowski, Marcin Mejer-Zahorowski, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebrovascular accidents differ between patients with atrial flutter and patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2021 : Vol. 17, nr 6, s. 1590-1598, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.07.18 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  70/76
  Autorzy: Monika Gawałko, Monika Budnik, Beata Uziębło-Życzkowska, Iwona Gorczyca, Paweł Krzesiński, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Anna Michalska, Olga Jelonek, Katarzyna Starzyk, Agnieszka Jurek, Marek Kiliszek, Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Agnieszka Kapłon-Cieślicka.
  Tytuł: Risk of left atrial appendage thrombus in older patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2021.03.03 [Online ahead of print], s. 1-10, bibliogr. 45 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  71/76
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Beata Uziębło-Życzkowska, Anna Szpotowicz, Magdalena Chrapek, Paweł Krzesiński, Bernadetta Bielecka, Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Paweł Wałek, Małgorzata Krzciuk, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Elective cardioversion of atrial fibrillation is safe without transesophageal echocardiography in patients treated with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Multicenter experience.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2021 Feb 26 [Online ahead of print], s. 1-17, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  72/76
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Małgorzata Maciorowska, Iwona Gorczyca, Olga Jelonek, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Gawałko, Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation undergoing percutaneous coronary intervention, including compliance with current guidelines-data from the POLish Atrial Fibrillation (POL-AF) Registry.
  Czasopismo: Cardiovascular Diagnosis and Therapy
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 1, s. 14-27, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub Feb 2021 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2223-3652
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.845
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  73/76
  Autorzy: Marek Kiliszek, Beata Uziębło-Życzkowska, Iwona Gorczyca, Małgorzata Maciorowska, Olga Jelonek, Beata Wożakowska-Kapłon, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Monika Gawałko, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Symptomatic and asymptomatic patients in the Polish Atrial Fibrillation (POL-AF) Registry
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 5, s. e1091, s. 1-9, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.03.05 ; Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  74/76
  Autorzy: Anna Szpotowicz, Iwona Gorczyca, Olga Jelonek, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Maciorowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Gawałko, Monika Budnik, Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Małgorzata Krzciuk, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Why did all patients with atrial fibrillation and high risk of stroke not receive oral anticoagulants? Results of the Polish Atrial Fibrillation (POL-AF) registry.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 19, s. e4611, 1-11, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 8 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  75/76
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Krystian Krzyżanowski, Marek Kiliszek.
  Tytuł: Correlations between left atrial strain and left atrial pressures values in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 79, nr 11, s. 1223-1230, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 2 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.108
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  76/76
  Autorzy: Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Iwona Gorczyca, Olga Jelonek, Beata Wożakowska-Kapłon, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Maciorowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Renata Rajtar-Salwa, Tomasz Tokarek, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Monika Gawałko, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz.
  Tytuł: Clinical characteristics of patients based on the POL-AF registry compared to the registries of the pre - NOACs era. Do we still treat the same individuals?
  Czasopismo: Vascular Diseases and Therapeutics
  Szczegóły: 2021 : Vol. 6, s. 1-7, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 July 09 ; Autor korespondencyjny: Janusz Bednarski
  ISSN: 2399-7400
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM