WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW - LECZENIE
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik.
Tytuł: Wpływ sotolanu na uśredniony sygnał przedsionkowy u chorych z napadowym migotaniem przedsionków.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 41, supl. 1 : 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 15-17.09.1994, 286
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/24
Autorzy: Waldemar Olejarczyk.
Tytuł: Napadowe migotanie przedsionków.
Tytuł równoległy: Paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 1-2, s. 49-54, bibliogr. 38 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/24
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Analiza uśrednionego elektrokardiogramu w rozpoznawaniu zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków. Praca doktorska / Dariusz Michałkiewicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: 86 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 140 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Marian Cholewa. - 20.03.1996
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/24
Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, Marian Markiewicz, Włodzimierz Musiał, Grażyna Świątecka, G. Opolski, Adam Torbicki, Franciszek Walczak, Anna Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Standardy postępowania w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.
Tytuł równoległy: Polish cardiac society guidelines.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 451-460, il., tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/24
Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Bogna Foss-Nieradko, Robert Olszewski, Ewa Roszczyk, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
Tytuł: Czy kardiowersja elektryczna jest bezpieczna u chorych z migotaniem przedsionków trwającym powyżej 48 godzin po wykluczeniu obecności skrzeplin w jamach serca za pomocą przezprzełykowego badania echokardiograficznego?
Tytuł równoległy: Is electrical cardioversion safe in patients with atrial fibrillation lasting more than 48 hours after exclusion of intracardiac thrombi by transoesophageal echocardiography?
Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
Szczegóły: 1996 : 6, 2, 62-69, bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/24
Autorzy: J[acek] Lewit, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia i częstości nawrotów migotania przedsionków w oparciu o analizę uśrednionego potencjału przedsionkowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-96
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/24
Autorzy: F. Walczak, Ł. Szumowski, E. Szufladowicz, R. Bodalski, P. Urbanek, A. Maryniak, M. Konka, Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Rywalizujące fale z trzech ognisk trzepotania i migotania oraz typowe trzepotanie przyczyną różnych postaci i tachyarytmii z obu przedsionków. Rola celowanego mapingu dla wybiórczej ablacji.
Tytuł równoległy: Drivers from the vein of Marshall, left pulmonary veins, and inferior right atrial isthmus for mosaic of incessant left, right and both atrial tachyarrhythmias - role of selective mapping and RF ablation.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 2, s. 177-183, il., bibliogr. 5 poz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/24
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia acenokumarolem na przebieg udaru w migotaniu przedsionków.
Tytuł równoległy: Effects of chronic anticoagulation therapy on stroke outcome in atrial fibrillation patients.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 180-S 181, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/24
Autorzy: Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski, Piotr Urbanek, Ewa Szufladowicz, Paweł Derejko, Piotr Kułakowski, Rafał Baranowski, Robert Bodalski, Roman Kępski, Magdalena Zagrodzka, Karina Onish, Iwona Bestry, Marek Konka, Beata Kuśmierczyk, Agnieszka Maryniak.
Tytuł: Selective ablation or isolation of all pulmonary veins in atrial fibrillation - when and for whom?
Tytuł równoległy: Wybiórcza ablacja a izolacja wszystkich żył płucnych w migotaniu przedsionków - kiedy i komu?
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 1, s. 26-34, bibliogr. 38 poz.sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Franciszek Walczak ; Szumowski Łukasz
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  10/24
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, J[acek] Chwiałkowski, M[irosław] Dziuk, P[iotr] Rapiejko, M. Bartkowiak-Emeryk, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: The influence of the weather conditions on the treatment of paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B Part 2, s. 462-466, bibliogr. 22 poz, sum.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/24
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak, Robert Ryczek, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Cardiac troponin I after external electrical cardioversion for atrial fibrilation as a marker of myocardial injury - a preliminary report.
  Tytuł równoległy: Troponina I oznaczana metodą o wysokiej czułości po zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 6, s. 664-668, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/24
  Autorzy: Tomasz Kryński, Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Beata Zaborska, Ewa Makowska, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Ergospirometria a optymalizacja stymulacji komorowej u chorego z kardiomiopatią i utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 4, s. 61-71, 81, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/24
  Autorzy: M. Kiliszek, P. Lodziński, E. Koźluk, G. Opolski.
  Tytuł: Lack of movement of the cardiac silhouette in fluoroscopy is an early sign of pericardial fluid during catheter ablation: a three-case report.Zanik ruchomości zarysu serca we fluoroskopii jako wczesny objaw płynu w worku osierdziowym podczas ablacji: opis trzech przypadków.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 4, s. 432, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  14/24
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu serca - diagnostyka, nowości w postępowaniu i farmakoterapii.
  Tytuł równoległy: Arrhythmia - diagnosis, novel approach and pharmacotherapy.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 5 zjazdowy, s. 5109-5116, bibliogr. 9 poz., sum.
  Konferencja: Bamar Marketing-Wydawnictwo, Warszawa, 2013.10.25
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/24
  Autorzy: Marek Kiliszek, G. Opolski, P. Włodarczyk, P. Ponikowski.
  Tytuł: Cardioversion differences among first detected episode, paroxysmal, and persistent atrial fibrillation patients in the RHYTHM AF registry in Poland.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 4, s. 453-458, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  16/24
  Autorzy: Wojciech C. Wąsek.
  Tytuł: Transcatheter left atrial appendage occlusion: patient selection and perspectives.
  Czasopismo: Research Reports in Clinical Cardiology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 7, s. 91-97, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1179-8475
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  17/24
  Autorzy: Dariusz Rodkiewicz, Marek Kiliszek, Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Pulmonary vein isolation in a patient with atrial fibrillation and a filter in the inferior vena cava.
  Czasopismo: Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 3(49), s. 279-280, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Rodkiewicz
  ISSN: 1734-9338
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.443
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  18/24
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Robert Emery, Jakub Mróz, Kamil Kaczejko, Leszek Gryszko, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Freedom from pulmonary vein stenosis after multiple applications of epicardial ablation energy.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 26, nr 2, s. 182-185, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 7 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Suwalski
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.931
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  19/24
  Autorzy: Marek Kiliszek, Robert Wierzbowski, Krystian Krzyżanowski, Aleksandra Winkler.
  Tytuł: Znaczenie holterowskiego monitorowania 7-dniowego w obserwacji pacjentów po ablacji z powodu migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: Importance of 7-day holter monitoring in follow up of patients after catheter ablation of atrial fibrillation.
  Tytuł całości: W: XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018, Wrocław, 17-19 maja 2018 r.
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2018]
  Strony: s. 37
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/24
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Olga Jelonek, Beata Uziębło-Życzkowska, Magdalena Chrapek, Małgorzata Maciorowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Gawałko, Monika Budnik, Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Trends in the prescription of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants for atrial fibrillation: Results of the Polish Atrial Fibrillation (POL-AF) Registry.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 11, s. e3565, 1-13, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Nov 5 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  21/24
  Autorzy: Marco Proietti, Marco Vitolo, Stephanie L. Harrison, Deirdre A. Lane, Laurent Fauchier, Francisco Marin, Michael Nabauer, Tatjana S. Potpara, Gheorghe-Andrei Dan, Giuseppe Boriani, Gregory Y. H. Lip, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Andrzej Skrobowski.
  ESC-EHRA EORP-AF Long-Term General Registry Investigators
  Tytuł: Impact of clinical phenotypes on management and outcomes in European atrial fibrillation patients: a report from the ESC-EHRA EURObservational Research Programme in AF (EORP-AF) General Long-Term Registry.
  Czasopismo: BMC Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 19, nr 1, s. e256, s. 1-17, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 20 ; Autor korespondencyjny: Proietti Marco, Vitolo Marco
  ISSN: 1741-7015
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  22/24
  Autorzy: Monika Gawałko, Monika Budnik, Iwona Gorczyca, Olga Jelonek, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Maciorowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Agnieszka Kapłon-Cieślicka.
  Tytuł: Characteristics and treatment of atrial fibrillation with respect to the presence or absence of heart failure. Insights from the multicenter Polish Atrial Fibrillation (POL-AF) Registry.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 7, s. e1341, 1-17, bibliogr. 49 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 March 24 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  23/24
  Autorzy: Marcin Wełnicki, Iwona Gorczyca, Wiktor Wójcik, Olga Jelonek, Małgorzata Maciorowska, Beata Uziębło-Życzkowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Renata Rajtar-Salwa, Tomasz Tokarek, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Monika Gawałko, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur Mamcarz.
  Tytuł: Hyperuricemia as a marker of reduced left ventricular ejection fraction in patients with atrial fibrillation: results of the POL-AF registry study.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 9, s. e1829, 1-11, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 April 22 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  24/24
  Autorzy: Paweł Wańkowicz, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Nowakowska-Kotas, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter.
  Tytuł: Ischemic stroke risk factors in patients with atrial fibrillation treated with new oral anticoagulants.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 6, s. e1223, 1-8, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 March 16 ; Autor korespondencyjny: Paweł Wańkowicz
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM