WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MOCZ - ANALIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Autorzy: Dariusz Kruze, Janina Iwańska.
Tytuł: Zawartość wolnych aminokwasów w surowicy krwi i w moczu w zależności od wieku.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1965 : 40, 11, 1291-1298, 2 il., 2 tab., bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/22
Autorzy: Zdzisław Tyszkiewicz.
Tytuł: Wartość diagnostyczna komórek Sternheimera-Malbina w chorobach układu moczowego. Część doświadczalna.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1965 : 35, 7, 1013-1018, res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/22
Autorzy: Zdzisław Tyszkiewicz.
Tytuł: Wartość diagnostyczna komórek Sternheimera i Malbina w chorobach układu moczowego. Część kliniczna.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1965 : 35, 9, 1363-1370, tab., bibliogr. 58 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/22
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, W. Januszewicz, B. Wocial.
Tytuł: Wydalanie noradrenaliny, adrenaliny oraz kwasu wanilinomigdałowego w moczu w zawale serca
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1966 : 36, 4, 437-442, 4 il., bibliogr. 11 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/22
Autorzy: Zenon Okrzeja.
Tytuł: Zachowanie się wolnej i związanej hydropsyproliny w surowicy krwi i moczu u chorych na gościec przewlekły postępujący. Praca doktorska / Zenon Okrzeja.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1973
Strony: 44 k. , il., tab. , streszcz., bibliogr. 65 poz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Jan Gietka. - 26.02.1974
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/22
Autorzy: Helena Najmowicz-Dąbrowa.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna oznaczenia frakcji peptydowo związanej hydroksyproliny wydalanej z moczem chorych z nadczynnością tarczycy. Praca doktorska / Helena Najmowicz-Dąbrowa ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1974
Strony: 32 k. , il., tab. , bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Zdzisław Tyszkiewicz. - 30.04.1974
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/22
Autorzy: Janina Szady, Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Wpływ uderzeniowej dawki cyklofosfamidu (CFM) na wydalanie 17-hydroksykortykosterydów i 17-ketosterydów z moczem.
Tytuł równoległy: The effect of a high single dose of cyclophosphamide (CY) on 17-hydroxycorticosteroids and 17-ketosteroids excretion with urine.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1975 : 30, 39, 1601-1603, 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/22
Autorzy: Bronisław Jażdżewski, Joanna Bober-Dumańska.
Tytuł: Wartość testu papierkowego hema-combistix jako szybkiej metody badania moczu w lecznictwie zamkniętym ("Screening test").
Tytuł równoległy: Value of the hema - combistix paper test as a rapid screening test in inpatient health service.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 5-6, 268-272, tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/22
Autorzy: I[wona] Obroniecka, J[erzy] Smoszna, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Wartość mikroskopii kontrastowo-fazowej (m k-f) w diagnostyce różnicowej krwinko-moczu (k).
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. R 58
Uwagi: - Toż wersja ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/22
Autorzy: M[irosław] Kałczak, J. Todorow, M[arek] Kowański, J[erzy] Trawiński, J[adwiga] Rojewska, A[nna] Koula.
Tytuł: The value of cytological analysis of urinary sediment in the diagnosis of bladder carcinoma.
Czasopismo: Polish Journal of Pathology
Szczegóły: 1995 : 46, 2, 112
Uwagi: 13 Kongres Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów, 22-24.06.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/22
Autorzy: Jan Majkowski, Mirosław Kałczak, Jerzy Trawiński, Marek Kowański.
Tytuł: Diagnostyka guzów płuc - porównanie przydatności metody w zależności od lokalizacji i rodzaju nowotworu.
Tytuł równoległy: Diagnosis of pulmonary tumours - comparison of method udefulness with respectto location and type of the tumour.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów 22-24 czerwca 1995 : streszczenia prac
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Andrzeja Hajduka
Adres wydawniczy: [Rzeszów, 1995]
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/22
Autorzy: M[irosław] Kałczak, J. Todorow, M[arek] Kowański, J[erzy] Trawiński, J[adwiga] Rojewska, A[nna] Koula.
Tytuł: Wartość cytologicznego badania osadu moczu w rozpoznawania raka pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów. Rzeszów 22-24 czerwca 1995: Streszczenia prac / pod red. Andrzeja Hajduka
Adres wydawniczy: [Rzeszów, 1995]
Strony: s. 43
Uwagi: - 13 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów, 22-24.06.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/22
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wykorzystanie oznaczania poziomu cytokin oraz białek macierzy w moczu do nieinwazyjnej diagnostyki chorób nerek.
Tytuł równoległy: Usefulness of measuring cytokines lvel and matrix proteins in urine in non-invasive diagnostics of kidney diseases / [Aut.] Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek, Liliana Gradowska, Krzysztof Rell, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Irena Bartłomiejczyk; Zofia Wańkowicz (dysk. oprac.).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1999 : 3, 4, 1-9, bibliogr. 75 poz.
Uwagi: Praca przedstawiona i dyskutowana na posiedzeniu naukowym Komisji Nefrologicznej przy Komitecie Patofizjologii Klinicznej PAN, 29.10.1998 roku.
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/22
Autorzy: Iwona Obroniecka.
Tytuł: Ocena przydatności mikroskopii fazowo-kontrastowej osadu moczu w diagnozowaniu i prognozawaniu nefropatii IgA.
Czasopismo: Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk.
Szczegóły: 2000 : 5, supl. 1-2 : XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz 16-18 czerwca 2000, 46
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/22
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Badania moczu w chorobach nerek : strategia niedoceniana w praktyce klinicznej.
Tytuł równoległy: Urinalysis in renal diseases : strategy not appreciated enough in clinical practice.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : 13, 77, 361-367, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/22
Autorzy: B[olesław] Kalicki, A[nna] Grad, J[anusz] Żuber.
Tytuł: Glomerulopatia stwierdzona podczas stosowania immunoterapii swoistej - prezentacja kliniczna.
Tytuł równoległy: Glomerulopathy detected in course of specific immunotherapy - clinical case presentation.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 143, Abst. P45.
Konferencja: , Łódź, 2004.06.23
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/22
Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
Tytuł: Mikroalbuminuria.
Czasopismo: LabForum, Diagnostics
Szczegóły: 2004, 20, 3-5, 2 il., tab.
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

18/22
Autorzy: Marzena J. Mierzejewska.
Tytuł: Przydatność oznaczania leukotrienów cysteinylowych w moczu w różnicowaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Praca doktorska / Karina Jahnz-Różyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologi Centrlanego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: V,130 k. , il., tab. , bibliogr. 90 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk. - [Obrona : 29.03.2006]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/22
Autorzy: M. J[ustyna] Mierzejewska, K[arina] Jahnz-Różyk.
Tytuł: Przydatność oznaczeń leukotrienów cysteinylowych w moczu do różnicowania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 2006 : T. 11, Supl. 1, s. 247
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wisła, 2006.05.10
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/22
Autorzy: Anna Jung.
Tytuł: Interpretacja wyników badania moczu. Białkomocz i krwinkomocz - standardy postępowania diagnostycznego.
Tytuł całości: W: Vademecum lekarza. Standardy postępowania w pediatrii. Nefrologia. [CD].
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Anny Jung
Adres wydawniczy: Warszawa : Medicine Today Poland, 2006
Strony: s. 1-16, tab., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/22
Autorzy: Krystyna Zieniuk, Andrzej Dąbek, Wojciech Kozłowski.
Tytuł: Znaczenie cytologicznego badania moczu w rozpoznawaniu raka urotelialnego pęcherza moczowego - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Importance of urine cytology examination in the diagnosis of bladder urothelial cancer - own experience.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2008 : 4, 2, 108-112, 8 il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

22/22
Autorzy: M. Szmulik, Agnieszka Woźniak-Kosek.
Tytuł: Clinical use of a modified flow cytometry method for the analysis of a selected urine particle in urine samples collected from hospitalized patients.
Czasopismo: Journal of Infectious Diseases and Treatment
Szczegóły: 2019 : Vol. 5, s. 47
Konferencja: EuroSciCon, Prague, 2019.02.27
ISSN: 2472-1093
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM