WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MONITOROWANIE STANÓW FIZJOLOGICZNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/39
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Rychowiecka.
Tytuł: Critical evaluation of the usefullness of different reticulocyte parameters in monitoring the erythropoiesis reaction to cancer chemotherapy.
Czasopismo: Arch. Geschwulstforsch.
Szczegóły: 1982 : 52, 4, 303-306, il., bibliogr., Zsfg.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/39
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Sprawozdanie. III Międzynarodowe Sympozjum Monitorowania Holterowskiego (Wiedeń, 28-30.06.1988 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 673-674
Uwagi: 3 Międzynarodowe Sympozjum Monitorowania Holterowskiego, Wiedeń, 28-30.06.1988.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

3/39
Autorzy: Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: [Dwudziestocztero] 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 27, s. 867-871, il., bibliogr. 38 poz.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/39
Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
Tytuł: 24-godzinne kasetowe monitorowanie EEG w diagnostyce padaczki. Praca doktorska / Maria Małowidzka-Serwińska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
Strony: 120 k. , ryc., tabl. , 30 cm. , maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. Teofan Domżał. - 29.09.1990
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/39
Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
Tytuł: 24-godzinne, kasetowe monitorowanie EEG.
Tytuł całości: W: Postępy neurologii : postępy neurofizjologii : postępy neuropatologii / red. Kulczycki Jerzy, Niedzielska Krystyna, Wieczorkiewicz Maria
Adres wydawniczy: Warszawa : CMKP, 1991
Strony: s. 57-73
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

6/39
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: [Piąty] 5th International Congress on Ambulatory Mnitoring (Saint Louis, USA, 13-15 maj 1992).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 37, 8, 121-124
Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Monitoringu Ambulatoryjnego, Saint Louis (US), 13-15.05.1992.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Heart rate variability. Co to jest? Dlaczego ważne?.
Tytuł równoległy: Heart rate variability.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 40, 1, 41-45, il., bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/39
Autorzy: Jerzy Strużyna, Barbara Braun, Małgorzata Chomicka, E. Sobiczewska, Jolanta Wrembel, Z. Pojda.
Tytuł: Ocena przydatności klinicznej monitorowania stężenia wybranych cytokin w surowicy oparzonych.
Tytuł równoległy: Assessment of clinical usefulness of monitoring of selected cytokine concentration in the serum of burned patients.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 356-364, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/39
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
Tytuł: Elektrofizjologia snu po udarach mózgowych.
Tytuł równoległy: Electrophysiological pattern of sleep after stroke.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 1, s. 27-34, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Konferencja: , Międzyzdroje, 1993.06.03
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstoskurczem komorowym.
  Tytuł równoległy: Diurnal variations of heart rate variability in patients with nonsustained ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 3, s. 180-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz, Antoni Jędrusiak.
  Tytuł: Odległe losy chorych z omdlenieniami niewyjaśnionego pochodzenia. Wartość rokownicza monitorowania holterowskiego.
  Tytuł równoległy: Remote fates of patients with fainting attacts of unknown origin. Prognostic value of Holter monitoring.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s. 266-274, il., tabl., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/39
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija, Piotr Socha, Jerzy Łukasiewicz, Wiktor Piecek, Konrad Maj.
  Tytuł: Termografia w monitorowaniu zmian miąższowych nerek u dzieci z kamicą moczową leczonych metodą ESWL. (Doniesienia wstępne).
  Tytuł równoległy: Thermography in monitoring of parenchymal renal changes in children with urolithiasis treated by ESWL method.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 710-719, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/39
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Weryfikacja ambulatoryjnych rozpoznań nadciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.
  Tytuł równoległy: Verification of outpatient diagnoses of arterial hypertensin by the method of 24-hour arterial blood pressure monitoring.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 3-4, s. 143-150, tabl., bibliogr. 33 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/39
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski, M[aciej] Błaszczyszyn.
  Tytuł: Weryfikacja ambulatoryjnych rozpoznań nadciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego ABP.
  Tytuł równoległy: Verification of ambulatory hypertension diagnosis by 24 hour ABP.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 72
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/39
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ nadciśnienia tętniczego potwierdzonego 24-godzinnym ABP na funkcję rozkurczową lewej komory.
  Tytuł równoległy: Influence of hypertension confirmed by 24 hour ABP on the left ventricular diastolic function.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 73
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/39
  Autorzy: Marek Maruszyński, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Interleukin 6 (IL-6) levels in the monitoring of surgical trauma. A comparison of serum IL-6 concentrations in patients treated by cholecystectomy via laparotomy or laparoscopy.
  Czasopismo: Surgical Endoscopy-Ultrasound and Interventional Techniques
  Szczegóły: 1995 : Vol. 9, nr 8, s. 882-885, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0930-2794
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.420
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:


  17/39
  Autorzy: B. Dąbrowska, A[ndrzej] Dąbrowski, P. Pruszczyk, A[ndrzej] Skrobowski, B. Wocial.
  Tytuł: Heart rate variability before sudden blood pressure elevations or complex cardiac arrhythmias in phaeochromocytoma.
  Czasopismo: J. Hum. Hypertens.
  Szczegóły: 1996 : 10, 1, 43-50, fig., tab., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.071
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  18/39
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Samoistne nadciśnienie tętnicze - rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Essential arterial hypertension - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : 72, 11-12, 658-669, ryc., tab., bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów Wojskowych nt. samoistnego nadciśnienia tętniczego, Kościelisko-Zakopane (PL), 03-05.10.1996
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/39
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ nadciśnienia tętniczego potwierdzonego 24-godzinnym ambulatoryjnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi na okres rozkurczu lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Effect of arterial hypertension confirmed by 24-hour arterial blood pressure (ABP) measurements under outpatient conditions on left ventricular diastolic period.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 3-4, s. 133-141, bibliogr. 34 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/39
  Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, P. Sacha, J[erzy] Łukasiewicz, S. Kłosowicz, B[olesław] Kalicki, J[acek] Rutka.
  Tytuł: Application of termography for monitoring of changes in kidney parenchyma after ESWL in children with nephrolithiasis.
  Tytuł całości: W: The 2nd European Kidney Research Forum (EKRF). Baveno (Lago Maggiore) Italy, May 24- 27, 1996 : Program and Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Baveno, 1996]
  Strony: P132
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/39
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: The value of ambulatory monitoring in the recognition of coronary artery disease with respect to Bayes theory.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1997 : 18, Abstr. Suppl., 640 (P3678)
  Uwagi: XIXth Congress of the European Society of Cardiology, 32nd Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists (AEPC), August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Wartość rokownicza czasu przewodzenia zatokowo - przedsionkowego obliczonego metodą holterowską.
  Tytuł równoległy: Prognostic significance of sinoatrial conduction time estimated using Holter ECG monitoring in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, nr 2, s. 102-107, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/39
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu chorób nowotworowych.
  Tytuł równoległy: Tumor markers in monitoring of neoplasma.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 20-22, sum.
  Uwagi: 2 Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/39
  Autorzy: Joanna Tomaszewicz-Fryca, Grzegorz Aderek, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Wartość kliniczna oznaczania "markerów" komórek zapalenia w monitorowaniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Clinical usefulness of evaluation of inflammatory "markers" in bronchial asthma monitoring.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 202-205, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  25/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Zmienność dobowa odstępu QT w elektrokardiogramie 12-odprowadzeniowym.
  Tytuł równoległy: Diurnal variability of QT interval in 12-lead electrocardiogram.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 48, nr 9, s. 210-215, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Dąbrowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  26/39
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, M[arian] Cholewa, S. Doroszewicz, Katarzyna Ulrich, Leszek Kubik, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Kryterialne wartości ciśnienia tętniczego krwi uzyskane metodą 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł równoległy: Criteria values of arterial blood pressure obtained by the method of 24-hour blood pressure monitoring.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 159-164, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Niska amplituda dobowej częstotliwości rytmu jako wskaźnik wystąpienia choroby węzła zatokowego.
  Tytuł równoległy: Low amplitude of diurnal heart rate as a predictor of sick sinus syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 633-640, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/39
  Autorzy: B. Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Zmienność rytmu serca w czasie spontanicznych wzrostów ciśnienia u mężczyzn i kobiet z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Heart rate variability during spontaneous blood pressure increases in men and women with essential arterial hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 139-149, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/39
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Maciej Błaszczyszyn.
  Tytuł: Wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznego środowiska termicznego na wartości ciśnień tętniczych krwi w 24 godzinnym automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego.
  Tytuł równoległy: Effect of extreme thermal environmental conditions on arterial ressure values in 24-hour automatic arterial pressure measurement.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 3-4, s. 140-150, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/39
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Antygen raka płaskonabłonkowego w monitorowaniu chorych na raka głowy.
  Tytuł równoległy: Squamous cell carcinoma antigen in the monitoring patients with head cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 41, s. 221-223, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  31/39
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, S. Doroszewicz, K[atarzyna] Ulrich, Leszek Kubik, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Normy ciśnienia tętniczego krwi dla 24 ABPM oparte na podstawowej aktywności biologicznej.
  Tytuł równoległy: Norms of arterial blood pressure for 24-hours.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 34, s. 192-193, bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  32/39
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, M[aria] Konieczna, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki obrotu kostnego w monitorowaniu leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów poddanych powtarzalnym hemodializom.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/39
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, P[rzemysław] Wierzbicki, M[aria] Konieczna, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Bone turnover markers (BTM) in monitoring alfacalcidiol therapy of secondary hyperparathyroidism (sHPT) in hemodialysed (HD) patients.
  Tytuł całości: W: XXXVI Congres of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Assosiation, September 5-8, 1999, Madrid, Spain : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1999]
  Strony: s. 48
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Zsumowanie zespołu TU jako nowy elektrokardiograficzny wskaźnik złego rokowania po przebytym zawale serca.
  Tytuł równoległy: Fused TU complexes as a new electrocardiographic marker of poor prognosis after myocardial infarction.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2002 : 108, 2, 731-737, 3 il., 3 tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/39
  Autorzy: Michał Florek, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
  Tytuł: Nowe możliwości rozpoznawania i monitorowania przełyku Barrett'a.
  Tytuł równoległy: New methods of identification and screening of Barrett's esophagus.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 524-526, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Michał Florek
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  36/39
  Autorzy: Marek Życzkowski, Beata Uziębło-Życzkowska.
  Tytuł: Human psychophysiology activity monitoring methods using fiber optic sensors.
  Tytuł całości: W: Optis and photonics for counterterrorism and Crime Fighting VI and optical materials in Defence Systems Technology VII
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by C. Lewis, D. Burgess, R. Zamboni, F. Kajzar, E. M. Heckman
  Adres wydawniczy: Bellingham : SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2010
  Strony: s. [nlb.8], bibliogr. 4 poz., sum.
  Konferencja: Electro-Magnetic Remote Sensing Defence Technology Centr; SFO; SPIE, Toulouse, 2010.09.20
  Uwagi: Proceedings paper
  ISBN: 978-0-8194-8356-0
  Seria: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering. Vol. 7838
  ISSN: 0277-786X
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  37/39
  Autorzy: A. Jakubas, E. Łada-Tondyra, M. Nowak, M. Margol, Agnieszka Lipińska-Opałka.
  Tytuł: Koncepcja tekstronicznego systemu do pomiarów funkcji życiowych małych dzieci.
  Tytuł równoległy: Concept of textronics system for monitoring vital functions of small children.
  Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
  Szczegóły: 2015 : T. 91, nr 12, s. 121-124, il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum,
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  38/39
  Autorzy: Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Telemonitoring hemodynamiczny w ocenie wolemii.
  Tytuł całości: W: Teleopieka ambulatoryjna w niewydolności serca.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: s. 79-87, bibliogr. 35 poz.
  Uwagi: Rozdział 10.
  ISBN: 978-83-961316-0-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  39/39
  Autorzy: Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Telemonitoring urządzeń wszczepialnych.
  Tytuł całości: W: Teleopieka ambulatoryjna w niewydolności serca.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: s. 73-77
  Uwagi: Rozdział 9.
  ISBN: 978-83-961316-0-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM