WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NADCIŚNIENIE - DIAGNOSTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/20
Autorzy: Mieczysław Kędra, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Wartość pomiaru opóźnienia fali tętna tętnicy udowej w stosunku do tętnicy szyjnej w rozpoznawaniu uogólnionych zmian naczyniowych.
Tytuł równoległy: The value of measuring the delay of the pulse wave of the femoral artery in relation to the carotid artery diagnosis the generalized vascular lesions.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1956 : 11, 34, 1486-1490, il., 6 tab., bibliogr. [14] poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/20
Autorzy: Zbigniew Walewski.
Tytuł: Kinetokardiogram we wczesnym okresie nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1969 : 24, 48, 1840-1842, 7 il., res., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/20
Autorzy: Katarzyna Jobs, P. Januszewicz, Teresa Wyszyńska.
Tytuł: Historia naturalna nadciśnienia tętniczego granicznego u młodzieży w wieku 14 lat na podstawie 4-letniej obserwacji.
Tytuł równoległy: Natural history of borderline hypertension in youngsters aged 15 years during the 4-years lasting observation.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1991 : T. 48, nr 7, s. 503-507, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/20
Autorzy: A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, S. Doroszewicz, K[atarzyna] Ulrich, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Minimalna aktywność biologiczna nocna jako podstawa do określenia wartości kryterialnych nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-167
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/20
Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A. Piotrowska, S. Doroszewicz, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Kamiński, M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Porównanie wartości wybranych kryteriów diagnostycznych nadciśnienia tętniczego w oparciu o ocenę morfologii i funkcji lewej komory serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-166
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/20
Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, G[rzegorz] Kamiński, K[arol] Makowski, J[acek] Lewit.
Tytuł: Echokardiograficzne monitorowanie wskaźników napływu u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-76
Konferencja: Polskie Tiowarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/20
Autorzy: Paweł Smurzyński.
Tytuł: Znaczenie warstwy środkowej sierdzia w ocenie funkcji lewej komory u chorych na nadciśnienie tętnicze. Praca doktorska / Paweł Smurzyński, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: [2],127 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
Uwagi: Promotor - doc. dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch - [Obrona : 24.11.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/20
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
Tytuł: Kardiografia impedancyjna - nowoczesne narzędzie terapii monitorowanej chorób układu krążenia.
Tytuł równoległy: Impedance cardiography - a modern tool for monitoring therapy of cardiovascular diseases.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 1, s. 65-71, bibliogr. 33 poz.
Uwagi: Epub 2009 Jan 26 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  9/20
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Anna Jung.
  Tytuł: Diagnostyka i terapia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży - co nowego w aktualnych zaleceniach?
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of arterial hypertension in children and adolescents - what's new?
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 4, s. 304-309, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2011 Dec 31 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Jobs
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  10/20
  Autorzy: K[atarzyna] Jobs, N[orbert] Szaluś, A[nna] Jung.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze spowodowane obecnością guza chromochłonnego o nietypowej lokalizacji - opis przypadku, doniesienie wstepne.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej "Współczesne trendy w diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego u dzieci", Gdańsk, 15-17 maja 2011
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2011
  Strony: s. 69, P26.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/20
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Usefulness of impedance cardiography in optimisation of antihypertensive treatment in patients with metabolic syndrome: a randomised prospective clinical trial.
  Tytuł równoległy: Przydatność kardiografii impedancyjnej w optymalizacji leczenia hipotensyjnego chorych z zespołem metabolicznym randomizowane, prospektywne badanie kliniczne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 6, s. 599-607, bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2012 Jun 20 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  12/20
  Autorzy: Sebastian Szmit, M. Zaborowska, Anna Waśko-Grabowska, Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, K. J. Filipiak, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cardiovascular comorbidities for prediction of progression-free survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sorafenib.
  Czasopismo: Kidney and Blood Pressure Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 35, nr 6, s. 468-476, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jun 6.
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  13/20
  Autorzy: Sebastian Szmit, Przemysław Langiewicz, Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Magdalena Zaborowska, K. J. Filipiak, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Hypertension as a predictive factor for survival outcomes in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib after progression on cytokines.
  Czasopismo: Kidney and Blood Pressure Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 35, nr 1, s. 18-25, il, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Aug 18.
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  14/20
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Małgorzata Banak, Agnieszka Wójcik.
  Tytuł: The diagnostic value of supine blood pressure in hypertension.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 2, s. 310-318, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Apr 12 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.969
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  15/20
  Autorzy: Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, Suppl. A, s. A12
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Katowice, 2016.09.15
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/20
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging reveal beneficial effect of pharmacotherapy in hypertensives with asymptomatic left ventricular dysfunction.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Hypertension
  Szczegóły: 2017 : Vol. 11, nr 6, s. 334-342, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 8 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1933-1711
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.615
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  17/20
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Renal resistive index in cortical but not in segmental arteries reflects renal perfusion in hypertensive CKD patients.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 28, Abstract Supplement, s. 220, Abstr. TH-PO464
  Konferencja: American Society of Nephrology, New Orleans, 2017.10.31
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/20
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Zróżnicowanie wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jachranka, 15-17 marca 2018 : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/20
  Autorzy: Rafał Lesiak, Robert Ryczek, Paweł Krzesiński.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia tętniczego w świetle aktualnych wytycznych ESC/ESH 2018 .
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 40-46, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Rafał Lesiak
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  20/20
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Andrzej Skrobowski, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Reakcja układu sercowo-naczyniowego w trakcie wysiłku fizycznego u chorych z nadciśnieniem tętniczym - kliniczna charakterystyka pacjentów w badaniu ASSECURE.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular response to exercise in hypertension - clinical characteristics of ASSECURE study participants.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 1, s. 47-56, bibliogr. 44 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.05.31 ; Autor koresponedncyjny: Agata Będzichowska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM