WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NADCIŚNIENIE - POWIKŁANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
Autorzy: Teofan M. Domżał, Stanisław Horski-Horończyk.
Tytuł: Korowa ślepota po zamknięciu tętnicy kręgowej.
Tytuł równoległy: Cortical blindness following vertebral artery occlusion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 351-356, 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/26
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Elektrokardiogram wysiłkowy a czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 245-250, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/26
Autorzy: A. Koziarski, E. Frankiewicz.
Tytuł: Medical and surgical treatment of intracerebellar haematomas.
Czasopismo: Acta Neurochirurgica
Szczegóły: 1991 : Vol. 110, nr 1-2, s. 24-28, bibliogr. 24 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Koziarski
ISSN: 0001-6268
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.638
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  4/26
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ nadciśnienia tętniczego potwierdzonego 24-godzinnym ambulatoryjnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi na okres rozkurczu lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Effect of arterial hypertension confirmed by 24-hour arterial blood pressure (ABP) measurements under outpatient conditions on left ventricular diastolic period.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 3-4, s. 133-141, bibliogr. 34 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/26
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Jacek Chwiałkowski.
  Tytuł: Gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego i utrata przytomności - niecodzienne rozwiązanie.
  Tytuł równoległy: Dramatic rise of arterial pressure and loss of consciousness.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 7-8, s. 425-428, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/26
  Autorzy: Marian Cholewa.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze a serce.
  Tytuł równoległy: Arterial hypertension and the heart.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 197-205, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/26
  Autorzy: B. Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Zmienność rytmu serca w czasie spontanicznych wzrostów ciśnienia u mężczyzn i kobiet z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Heart rate variability during spontaneous blood pressure increases in men and women with essential arterial hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 139-149, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/26
  Autorzy: Marian Cholewa.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze współistniejące z zaburzeniami metabolicznymi - problemy terapii hipotensyjnej.
  Tytuł równoległy: Arterial hypertension coexisting with metabolic disorders - problems of hypotensive therapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 3-4, s. 189-199, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/26
  Autorzy: L[eszek] Kubik, B. Skolimowska-Heine, A. Kaczkowska-Śmigiera, G. Parol, E. Sidło, J. Kosior, R. Pęcak.
  Tytuł: The influence of spontaneous blood pressure elevations on the QT dispersion in patients with hypertension and after myocardial infarction.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2003 : 4, Suppl. A : Abstracts from the Eight International Workshop on Cardiac Arrhythmias, Venice, October 5-8, 2003, A43
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/26
  Autorzy: Krystyna Kazimierczuk, Aldona Wilk, Jacek Robaszkiewicz.
  Tytuł: Nietętnicza neuropatia nerwu wzrokowego - opisy przypadków.
  Tytuł równoległy: Nonarteritic anterior ischaemic optic neuropathy - case reports.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2003 : T. 105, nr 3-4, s. 187-191, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/26
  Autorzy: M. Pęczkowska, A. Januszewicz, W. Grzeszczak, D. Moczulski, H. Janaszek-Sitkowska, M. Kabat, A. Biederman, P. Hendzel, A. Prejbisz, I. Cendrowska-Demkow, T. Zieliński, M. Januszewicz.
  Tytuł: The coexistence of acute aortic dissection with autosomal dominant polycystic kidney disease - description of two hypertensive patients.
  Czasopismo: Blood Pressure
  Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 5, s. 283-286, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Januszewicz
  ISSN: 0803-7051
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.027
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  12/26
  Autorzy: R[obert] Olszewski, P[rzemysław] J. Kwasiborski, T[omasz] Makowski, R[obert] Pęcak, R[obert] Szczechowicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, A. Nowak, R[adosław] Tworus, W. Maciak, J. Bartnik, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, depresja - niebezpieczne związki.
  Czasopismo: Nadciśnienie Tętnicze
  Szczegóły: 2004 : T. 8, Streszczenia, s. 26
  Konferencja: , Warszawa, 2004.10.21
  ISSN: 1428-5851
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/26
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, A. Perkowska-Ptasińska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nefropatia miażdżycowa czy nadciśnieniowa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Atherosclerotic or hypertension nephropathy - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 155-157, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  14/26
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, A[ndrzej] Cwetsch.
  Tytuł: The possible detrimental role of sympatho-symphathetic reflexes in human essential arterial hypertension complicated by left ventricular hypertrophy.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2006 : Vol. 24, Supl. 4, s. S382-S383
  Konferencja: European Society of Hypertension, Madrid, 2006.06.12
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/26
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Jacek Chwiałkowski, Mirosław Dziuk, Robert Olszewski, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie napadowego migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: The influence of weather conditions on the occurence of paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 117, s. 265-269, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/26
  Autorzy: R. Grabysa, Marian Cholewa.
  Tytuł: Czynniki predysponujące do przewlekłej choroby nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł równoległy: Predictors of chronic kidney disease in hypertensive patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 145, 9-14, il., 4 tab., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/26
  Autorzy: A. Kobayashi, A. Członkowska, N. Ahmed, S. Romanowicz, M. Glonek, W. M. Nyka, G. Opala, N. Wahlgren, J[erzy] Kotowicz, J[acek] Staszewski.
  SITS Poland Collaborative Group
  Tytuł: Intravenous recombinant tissue plasminogen activator for acute stroke in Poland: an analysis based on the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) Registry.
  Czasopismo: Acta neurologica Scandinavica
  Szczegóły: 2010 : Vol. 122, nr 4, s. 229-236, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 0001-6314
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  18/26
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe u żołnierzy z nadciśnieniem tętniczym. Zakres dopuszczalnej ekstrapolacji zagrożeń występujących w populacji ogólnej.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk in soldiers with hypertension. Range of acceptable extrapolation of risk in the general population.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 227-234, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/26
  Autorzy: Sebastian Szmit, K. J. Filipiak.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze jako powikłanie wspólczesnej farmakoterapii onkologicznej..
  Tytuł całości: W: Nadciśnienie tętnicze - co nowego? / pod red. J. D. Kasprzaka, M. Nowickiego
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Cornetis, 2011
  Strony: s. 136-146, tab., bibliogr. 50 poz.
  ISBN: 978-83-61415-19-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/26
  Autorzy: K[atarzyna] Jobs, N[orbert] Szaluś, A[nna] Jung.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze spowodowane obecnością guza chromochłonnego o nietypowej lokalizacji - opis przypadku, doniesienie wstepne.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej "Współczesne trendy w diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego u dzieci", Gdańsk, 15-17 maja 2011
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2011
  Strony: s. 69, P26.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/26
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Grzegorz Kade, Jerzy Smoszna, M. Jasik, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Unsuccessful treatment of accelerated hypertension and persistent hyperkinetic state in a haemodialysed patient with high-output arteriovenous fistula.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 12, s. 1326, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  22/26
  Autorzy: Radosław Grabysa, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Echocardiographic markers of left ventricular dysfunction among men with uncontrolled hypertension and stage 3 chronic kidney disease.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, s. 838-845, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2013 Oct 9
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  23/26
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Albuminuria, renal resistive index and ambulatory arterial stiffness index are useful in recognizing hypertensive nephropathy.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2015 : Vol. 30, nr S3, s. iii99, [Abst.] FP099
  Uwagi: 52nd ERA-EDTA Congress, London, May 28-31, 2015: Abstracts
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  24/26
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Katarzyna Hałas, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Wiesław Piechota, Iwona Jannasz, Kalina Niedolaz, Małgorzata Wojdat, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe a markery zapalne u chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk and inflammatory markers in patients with hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 224, s. 70-76, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  25/26
  Autorzy: A. Perkowska-Ptasińska, D. Deborska-Materkowska, A. Bartczak, T. Stompor, T. Liberek, B. Bullo-Piontecka, A. Wasinska, A. Serwacka, M. Klinger, J. Chyl, M. Kuriga, R. Malecki, K. Marczewski, B. Hryniewicz, T. Gregorczyk, M. Wieliczko, Stanisław Niemczyk, O. Rostowska, L. Pączek, M. Durlik.
  Tytuł: Kidney disease in the elderly: biopsy based data from 14 renal centers in Poland.
  Czasopismo: BMC Nephrology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 17, Article nr 194, s. 1-9, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: The study was financially supported by statutory fund no. 1W22/2015 granted by Medical University of Warsaw
  ISSN: 1471-2369
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.289
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  26/26
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Abdominal obesity and hypertension: a double burden to the heart.
  Czasopismo: Hypertension Research
  Szczegóły: 2016 : Vol. 39, nr 5, s. 349-355, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Jan 21 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0916-9636
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.581
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM