WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NARAŻENIE ZAWODOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/46
Autorzy: Tadeusz Guz.
Tytuł: Wpływ rodzaju służby wojskowej na występowanie najczęstszych chorób układu nerwowego : Praca doktorska / Tadeusz Guz ; Przychodnia i Oddział Neurologiczny Wojskowego Szpitala Okręgowego we Wrocławiu.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1974
Strony: [1], 195 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 36 poz., streszcz. - Maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał. - 29.10.1974
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/46
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Piotr Ilnicki.
Tytuł: Kilka słów w sprawie tzw. mikrofalowej encefalopatii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 6, s. 98-101, bibliogr. 16 poz.
Konferencja: , Ełk, 1995.05.25
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/46
Autorzy: Magdalena Martusewicz, Piotr Boros, Dorota Brzostek, Anna Doboszyńska, Tadeusz Płusa, Janusz Kowalski, W. Droszcz.
Tytuł: Czynność układu oddechowego u pracowników Zakładu Mechanicznego Petrochemii Płockiej - próba oceny wpływu środowiska miejsca pracy.
Tytuł równoległy: Respiratory system function in the group of workers from Mechanical Plant of Płock Refinery - influence of work place environment.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 1, s. 25-27, il., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  4/46
  Autorzy: J. Chaś, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące personelu i otoczenia chorych leczonych jodem promieniotwórczym.
  Tytuł równoległy: Evaluation of radiation risk in medical staff and in environment of the patients treated with radioactive iodine.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 185-198, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/46
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Ocena zagrożenia radiacyjnego w Klinice Terapii Izotopowej Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
  Tytuł równoległy: Estimation of hazard in the isotopic therapy Clinic of Nuclear Medicine Centre, Central Clinic Hospital MMA / [Aut.] Dariusz Palijczuk; koment. Maksymilian Siekierzyński.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 175-184, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/46
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, K[arol] Chmielowski, C[zesław] Czarnecki, I[reneusz] Drabek, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, J[acek] Pietrzykowski, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Stembrowicz, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: 25 lat leczniczego stosowania radiojodu w Ośrodku Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 25
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/46
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Andrzej Bant.
  Tytuł: Alergia zawodowa na penicylinę, jako przyczyna przewlekłej nawracającej anafilaksji.
  Tytuł równoległy: Occupational allergy to penicillin as the cause of chronic recurrent anaphylaxia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 3, s. 151-153, bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  8/46
  Autorzy: J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Narażenie personelu na promieniowanie jonizujące w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Klinice Terapii Izotopowej CSK WAM.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 120
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/46
  Autorzy: J[an] Trykowski, I[wona] Bzdęga, J. Bzdęga.
  Tytuł: Ryzyko zawodowe narażenia zdrowia na stanowisku pracy lekarza stomatologa.
  Tytuł całości: W: I Gdańskie Forum Stomatologicze 2001, Gdańsk 7-8 grudnia 2001 r. : Program, streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2001]
  Strony: s. 62
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/46
  Autorzy: J[an] Trykowski, I[wona] Bzdęga, J. Bzdęga.
  Tytuł: Szacowanie ryzyka zawodowego lekarza stomatologa narażonego na czynniki chemiczne.
  Tytuł całości: W: I Gdańskie Forum Stomatologicze 2001, Gdańsk 7-8 grudnia 2001 r. : Program, streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2001]
  Strony: s. 92
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/46
  Autorzy: Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń, Antoni Błaszak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Podstawowe środki używane do dezynfekcji sprzętu i akcesoriów endoskopowych. Narażenie pracowników pracowni endoskopowych.
  Tytuł równoległy: Basic agents used for endoscopic equipment disinfection. The risk of exposure of endoscopic laboratory employees.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 171-172
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/46
  Autorzy: I. Bzdęga, Jan Trykowski, Leopold Wagner, J. Bzdęga.
  Tytuł: Zagrożenie drganiami mechanicznymi na stanowisku pracy lekarza stomatologa (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: The risk of mechanical vibrations in the dentist's workplace (a preliminary report).
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 44-46, tab., bibliogr. [9] poz.
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/46
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J. Jaźwiński, J. Chaś, D. Palijczuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
  Tytuł: Equivalent doses of ionizing radiation received by medical staff at a nuclear medicine department.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine & Biology, Santiago, Chile 29 September-2 October 2002, S286
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/46
  Autorzy: W. Kowalczyk, Bartosz Morawiec, M. Oleszczak.
  Tytuł: Przyczyny obniżenia kategorii zdrowia specjalistów morskich.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2006, nr 12, s. 17-18
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 2006.12.02
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/46
  Autorzy: Z. Kobos, R. Bieniek, Romuald Olszański.
  Tytuł: Ryzyko zawodowe a celowa działalność człowieka na morzu.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2006, nr 12., s. 16
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 2006.12.02
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/46
  Autorzy: I. Sudół-Szopińska, K. Błachowiak, Piotr Koziński.
  Tytuł: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł równoległy: Influence of environmental risk factors on the development of chronic vein insufficiency.
  Czasopismo: Medycyna Pracy
  Szczegóły: 2006 : Vol. 57, nr 4, s. 365-373, il., tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0465-5893
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/46
  Autorzy: Kazimierz Dęga, Romuald Olszański, Janusz Jarzemowski.
  Tytuł: Służba zdrowia Wojska Polskiego w misjach pokojowych.
  Tytuł całości: W: Ochrona zdrowia wojsk w tropiku / pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Gdynia : [Wojskowy Instytut Medyczny ; Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbatycznej], 2008
  Strony: s. 13-20
  ISBN: 978-83-924989-6-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/46
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Zagrożenia środowiskowe w rejonie operacji wojskowych w Iraku i Afganistanie.
  Tytuł równoległy: Environmental risk factors in the territory of military operations in Iraq and Afghanistan.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 145, 5-8, 5 il., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/46
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Analiza zagrożeń zdrowotnych na przykładzie misji stabilizacyjnych z udziałem Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie: rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Korzeniewski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny. Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 2008
  Strony: 240 s., [3] k. tabl. złoż. , il., tab., , 25 cm , bibliogr. 457 poz., sum.
  ISBN: 978-83-925530-0-7
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/46
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Wpływ hałasu impulsowego na narząd słuchu - wybór optymalnych metod oceny i profilaktyki w warunkach służby wojskowej: [rozprawa habilitacyjna] / Ireneusz Kantor
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Otolaryngologii, [2008]
  Strony: 196, [72] s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 194 poz., sum.
  ISBN: 83-919-4957-5
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/46
  Autorzy: J. Zera, R. Młyński, E. Kozłowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Sound levels of gunfire noise during military exercises and the effectiveness of hearing protectors.
  Tytuł całości: W: Inter-Noise 2010 : Noise and Sustainability, 15-16 June 2010, Lisbon, Portugal
  Adres wydawniczy: Lisbon, 2010
  Strony: s. 1-9, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by the Polish Ministry of Labour and Social Policy, grants No. 3.S.02 and by the Polish Ministry of Science and Higher Education, grant No 3.R.01.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/46
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe u żołnierzy z nadciśnieniem tętniczym. Zakres dopuszczalnej ekstrapolacji zagrożeń występujących w populacji ogólnej.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk in soldiers with hypertension. Range of acceptable extrapolation of risk in the general population.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 227-234, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/46
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Sickness profile of Polish troops deployed to military operations in different climatic and sanitary conditions.
  Tytuł całości: W: CIOMR Summer Congress 2011 - Warsaw (Poland), 2-6 August, 2011; Scientific Programme: Abstracts of presentations / ed. Mack W. Roemer, A. Galubinski
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Mack W. Roemer, A. Galubinski
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2011
  Strony: s.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/46
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Health hazards in areas of military operations conducted in diffrent climatic and sanitary conditions.
  Czasopismo: Int. Marit. Health
  Szczegóły: 2011 : T. 63, nr 1, 41-62, bibliogr. [242] poz.,sum.
  ISSN: 1641-9251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/46
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Sickness profile among Polish troops deployed to Afghanistan in the years 2003-2005.
  Czasopismo: Int. Marit. Health
  Szczegóły: 2011 : T. 63, nr 1, s. 63-70, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 1641-9251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/46
  Autorzy: R[enata] Kopec, M. Budzanowski, A[nna] Budzyńska, R. Czepczynski, M[irosław] Dziuk, J. Sowinski, A. Wyszomirska.
  Tytuł: On the relationship between whole body, extremity and eye lens doses for medical staff in the preparation and application of radiopharmaceuticals in nuclear medicine.
  Czasopismo: Radiation Measurements
  Szczegóły: 2011 : Vol. 46, nr 11 spec., s. 1295-1298, bibliogr. [9] poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Renata Kopec
  Konferencja: , Barcelona, 2011.01.20
  ISSN: 1350-4487
  Typ publikacji: ZAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.177
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  27/46
  Autorzy: Małgorzata Dąbrowiecka, Bartosz Morawiec, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: Analiza zagrożenia epidemiologicznego oraz kontrola punktów krytycznych na okrętach marynarki wojennej RP.
  Tytuł równoległy: Epidemiological surveillance and hazard analysis and critical control points on the ships' of Poland'sish Naval Forces.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 4, s. 101-146, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/46
  Autorzy: Małgorzata Dąbrowiecka, Bartosz Morawiec, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: Analiza zagrożenia epidemiologicznego oraz kontrola punktów krytycznych na okrętach Marynarki Wojennej RP.
  Tytuł całości: W: Wybrane problemy medycyny morskiej i nurkowej / pod red. Romualda Olszańskiego.
  Adres wydawniczy: Gdynia : PTMiTH, 2012
  Strony: s. 71-99
  ISBN: 978-83-924989-9-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/46
  Autorzy: Violetta Kaniewska.
  Tytuł: Badanie węchu pracowników bloku operacyjnego.
  Tytuł równoległy: The sense of smell examination In the personnel of surgery room.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 3, s. 39-42, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/46
  Autorzy: Anna Doszyń.
  Tytuł: Epidemiologiczna i laboratoryjna ocena zakażeń Borrelia burgdorferi w powiecie wałeckim. Praca doktorska / Anna Doszyń, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
  Strony: 82 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 106 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Jolanta Korsak. - [Obrona : 11.06.2013 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/46
  Autorzy: Małgorzata Dąbrowiecka, Bartosz Morawiec, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: Analiza zagrożenia epidemiologicznego oraz kontrola punktów krytycznych na okrętach Marynarki Wojennej RP.
  Tytuł całości: W: Wybrane problemy medycyny morskiej i nurkowej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2013
  Strony: s. 33-49, bibliogr. 12 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr.
  ISBN: 978-83-924989-9-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/46
  Autorzy: A[nna] Budzyńska, J. Braziewicz, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Ocena skuteczności zastosowania osłony przed promieniowaniem jonizującym (0,5 mm Pb) w pracy z pacjentami poddawanymi wybranym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii izotopowej.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A18-A19
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  33/46
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przydatność IGRA i próby tuberkulinowej w diagnozowaniu utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach narażonych na zawodowe czynniki ryzyka - komentarz do artykułu D. Borkowskiej i wsp.
  Tytuł równoległy: Usefulness of IGRA and tuberculin skin test in diagnosis of latent tuberculosis infection in the groups threatened with occupational risk factors - commentary to article of D. Borkowska et al.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 82, nr 3, s. 323-325, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  34/46
  Autorzy: P. Tulik, K. Malec, J. Ośko, Anna Budzyńska.
  Tytuł: The pilot study on internal exposure monitoring of nuclear medicine personel.
  Tytuł całości: W: Congress of Polish Society of Medical Physics "50th anniversary of PSMP", 3-5 September 2015, Warsaw-Poland : Book of abstracts
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2015]
  Strony: s. 123
  ISBN: 978-83-62276-23-3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/46
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sylwia Chełstowska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Tuberculin skin test and interferon-gamma release assay in the detection of latent tuberculosis infection among Polish health care workers.
  Czasopismo: International Review of the Armed Forces Medical Services
  Szczegóły: 2015 : Vol. 88, nr 3, s. 34-40, tab., bibliogr. 20 poz., res.
  Uwagi: [Inna wersja tyt. Revue Internationale des Services de Sante des Forces Armees]
  ISSN: 0259-8582
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/46
  Autorzy: Tomasz Wojtowicz, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Medyczne odrębności służby na morzu.
  Tytuł równoległy: Medical differences of the sea service.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych", 11-13 czerwca 2015, Lublin
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2015]
  Strony: s. [nlb.], Abst. równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: Katedra i Zakład Higieny UM w Lublinie; Katedra i Zakład Epidemiologii UM w Lublinie, 11-13.06.2015
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/46
  Autorzy: Michał Żychliński, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Szkodliwe warunki środowiska pracy okrętów podwodnych na przykładzie okrętu typu Kobben.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2016, nr 23, s. 79
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Jurata, 2016.11.24
  ISSN: 1734-6991
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/46
  Autorzy: E. Kotwica, M. Kubaszewska, M. Szybińska, Rafał Sokołowski.
  Tytuł: Choroby zawodowe układu oddechowego i skóry występujące u pracowników zakładów fryzjerskich.
  Tytuł równoległy: Occupational respiratory diseases and skin disorders among workers hairdressers.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2016 : T. 22, nr 2, s. 48-51, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/46
  Autorzy: A. Woźniak-Kosek, Jarosław Kosek, J. Mierzejewski.
  Tytuł: Stopnie bio-bezpieczeństwa w laboratoriach mikrobiologicznych.
  Tytuł równoległy: Biosafety levels in microbiology laboratories.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 3, s. 86-93, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/46
  Autorzy: Piotr Tulik, Maria Kowalska, Natalia Golnik, Anna Budzyńska, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Measurements of the ionising radiation level at a nuclear medicine facility performing PET/CT examinations.
  Czasopismo: Radiation Protection Dosimetry
  Szczegóły: 2017 : Vol. 174, nr 4, s. 501-509, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Aug 19; Autor korespondencyjny: Piotr Tulik
  ISSN: 0144-8420
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.822
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  41/46
  Autorzy: Rafał Młyński, Emil Kozłowski, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Evaluation of exposure to impulse noise at personnel occupied areas during military field exercises.
  Czasopismo: Archives of Acoustics
  Szczegóły: 2018 : Vol. 43, nr 2, s. 197-205, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Rafał Młyński
  ISSN: 0137-5075
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  42/46
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Microbial contamination of a diving suit.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 459-468, bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/46
  Autorzy: Krzysztof Gadomski, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: Narażenie na alergię kontaktową na materiały skafandra i wyposażenia nurka.
  Tytuł równoległy: The risk of developing a contact allergy to materials present in diving suits and diving equipment.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 469-476, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Część IV. Higiena nurkowania. Rozdział 2
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  44/46
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Skażenie mikrobiologiczne kombinezonu nurkowego.
  Tytuł równoległy: Microbial contamination of a diving suit.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 449-468, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Część IV. Higiena nurkowania. Rozdział 1
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/46
  Autorzy: Robert Gregulski, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Analiza zagrożeń środowiskowych oraz problemów zdrowotnych personelu PKW OIR Kuwejt.
  Tytuł równoległy: Analysis of environmental risk factors and health problems in PMC OIR Kuwait personnel.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 1, s. 9-14, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Korzeniewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  46/46
  Autorzy: Robert Gregulski, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Analiza zagrożeń środowiskowych oraz problemów zdrowotnych personelu PKW Kosowo.
  Tytuł równoległy: Analysis of environmental risk factors and health problems in PMC Kosovo personnel.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s.193-199, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Korzeniewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM