WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NEUROLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1577Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1577
Autorzy: J. Hołyst, W. Dolata, Tadeusz Orłowski.
Tytuł: Obraz neurologiczny po przywróceniu nagle zatrzymanej akcji serca. (Streszczenie).
Czasopismo: Neurol. Neurochir.
Szczegóły: 1962 : 12, 3, 448
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/1577
Autorzy: Dariusz Kruze, B. Szukalski.
Tytuł: Alfa-amino nitrogen and free amino acids in the cerebrospinal fluid of healthy persons and epileptic patients.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1965 : 4, 6, 1481-1488
Uwagi: *
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/1577
Autorzy: Dariusz Kruze, B. Szukalski.
Tytuł: Hormony peptydowe przysadki mózgowej.
Czasopismo: Post. Bioch.
Szczegóły: 1964 : 10, 4, 475-490
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/1577
Autorzy: Tadeusz Grabowski.
Tytuł: Wpływ magnezu na układ nerwowo-mięśniowy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir.
Szczegóły: 1965 : 15, 1, 153-157
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/1577
Autorzy: Jan Łańcucki, Marian Borkowski, Konstanty Jacyna, Przemysław Słomski.
Tytuł: Przypadek kiły układu nerwowego (oponowo-naczyniowej).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : T. 42, nr 2, s. 157-158
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/1577
Autorzy: Halina Milczarek, Stanisław Zalejski, Jan Mazurkiewicz, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Zmiany w układzie nerwowym osób zatrudnionych w zasięgu promieniowania mikrofalowego.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1967 : 22, 50, 1924-1927, 4 il., tab., bibliogr. 14 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Biochemiczne mediatory naczyniowych bólów głowy.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1968 : 23, 51, 1986-1988, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/1577
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Objaw Chwostka u zdrowych ludzi i jego znaczenie.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1968 : 23, 538-540, 538-540, il., tab., bibliogr. 5 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: W sprawie zapobiegania powikłaniom po nakłuciu lędźwiowym.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1968 : 23, 10, 341-343, 2 tab., bibliogr. 22 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/1577
Autorzy: Tadeusz Kulisiewicz, Zofia Babińska.
Tytuł: Przypadek różyczkowego zapalenia mózgu o niezwykle ciężkim przebiegu.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1969 : 22, 1, 33-39, 3 il., 3 tab., bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Doświadczalne badania nad zmianą bioelektrycznej reaktywności mózgu królików na barbiturany pod wpływem urazu głowy.
Tytuł równoległy: Experimental studies on the changes of bioelectrical reactivity of the brain of rabbits to barbiturates upon the influence of head injury.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1970 : 4, 6, 661-665, 2 il., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Marian Merz, Barbara Domżał.
Tytuł: Znaczenie biomikroskopowego badania naczyń spojówkowych dla oceny przebytego urazu głowy i wstrząśnienia mózgu.
Tytuł równoległy: The role of biomicroscopic examination of the conjuctiva vessels for the evaluation of the head injury and cerebral concussion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1970 : 4, 2, 185-189, 2 il., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Badania wpływu dwufenylohydantoiny i odmy czaszkowej na aktywność oksydazowąceruloplzminy, poziom miedzi w surowicy krwi i wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego u chorych z padaczką. Praca doktorska / Waldemar Pakszys.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970
Strony: 88 k. , il., wykr. , 30 cm , bibliogr. 182 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk doc.dr hab.n.med. Teofan Domżał.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/1577
Autorzy: Zofia Babińska, Mieczysław Lachowski.
Tytuł: Powikłania zakrzepowe u młodej kobiety w przebiegu stosowania Owosystonu.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1970 : 23, 4, 333-336, 2 il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/1577
Autorzy: E. Kotowiecki.
Tytuł: Rokowanie w porażeniu nerwu twarzowego typu Bella w zależności od miejsca, stopnia uszkodzenia i metody leczenia. Praca doktorska / Edward Kotowiecki.
Adres wydawniczy: Kraków, 1971
Strony: 91 k. , il., tab. , 30 cm , streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr med. Teofan Domżał. - 17.02.1972
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/1577
Autorzy: Stanisław Zalejski, J. Kwasucki.
Tytuł: Czy warunki służby wojskowej wpływają na występowanie zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 323-325, 3 il., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Kliniczne i doświadczalne badania EEG, nad wpływem urazu głowy na barbiturową reakcję wrzecionową (BRW).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 955-958, 6 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/1577
Autorzy: Halina Milczarek.
Tytuł: Neurologiczny zespół tzw. choroby mikrofalowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 5, 442-447, 5 il., 2 tab., bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Organiczne choroby układu nerwowego związane z warunkami służby wojskowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 318-322, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/1577
Autorzy: Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Porażenie nerwu twarzowego u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 9, 914-917, tab., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/1577
Autorzy: Roman Anusz.
Tytuł: Porównawcza ocena badań słuchu i równowagi z wynikami badań neurologicznych u chorych po świeżych zamkniętych urazach czaszki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 326-328, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Badania nad wpływem 5,5 - dwufenylohydantoiny na czynność bioelektrycznaą mózgu w padaczce.
Tytuł równoległy: Investigations on the effects of 5,5 - diphenylhydantoin on the bioelectric activity of the brain in epilepsy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 3, 301-306, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Sposób wykorzystania kimografu do badania niektórych zaburzeń ruchowych.
Tytuł równoległy: The use of kymograph for investigations of certain motor disorders.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 6, 837-841, 7 il., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/1577
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Wewnątrzczaszkowe przetoki tętniczo - żylne z unaczynienia tętnicy szyjnej zewnętrznej.
Tytuł równoległy: Intracranial arteriovenous fistulae communicating with the external carotid artery.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 6, 871-876, 4 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ 5,5 - dwufenylohydantoiny i odmy czaszkowej na wydalanie z moczem metabolitu serotoniny kwasu 5 - hydroksyindolooctowego i aktywność ceruloplazminy w surowicy krwi u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: The effect of 5,5 - diphenylhydantoin and pneumoencephalography on urinary excretion of 5 - hydroxyindoloacetic acid, a serotonin metabolite, and serum coeruloplasmin activity in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 3, 311-316, 3 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Współczesne poglądy na patomechanizm i leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 25, 965-967, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/1577
Autorzy: Henryk Płachta, Janusz Brydak.
Tytuł: Anatomia i fizjologia układu nerwowego.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1971, 1(20, 7-13, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/1577
Autorzy: Franciszek Smolarek.
Tytuł: Lecznicze wykorzystanie regulujących czynności autonomicznego układu nerwowego.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1971, 1(20, 14-18, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/1577
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Elekromiograficzne badania utajonych objawów tężyczkowych i korelacje kliniczne. Praca doktorska / Jerzy Kotowicz ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1971
Strony: 67 k. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. 78 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk prof. dr hab. med. Teofan Domżał. - 22.06.1971
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/1577
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Elektromiograficzne badania utajonych objawów tężyczkowych i korelacje kliniczne. Praca doktorska / Jerzy Kotowicz ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1971
Strony: 67 k. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. 78 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk prof. dr hab med. Teofan Domżał. - 22.06.1971
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/1577
Autorzy: Antoni Marciniak.
Tytuł: Zespół mięśnia pochyłego przednigo.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1971 : 24, 17, 1665-1667, il., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/1577
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Mirosława Hołyst.
Tytuł: Przypadek ciężkiego zapalenia mózgu z objawami psychosensorycznymi po wirusowym zapaleniu wątroby.
Tytuł równoległy: A case of severe psychosensory encephalitis following virus hepatitis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 2, 285-288, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/1577
Autorzy: Halina Milczarek, Eugeniusz Jaszczuk, Witold Sieiński.
Tytuł: Przypadek mutyzmu akinetycznego w przebiegu zakrzepu tętnicy podstawy mózgu.
Tytuł równoległy: A case of akinetic mutism during basilar artery thrombosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 1, 115-118, 3 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Wpływ dwufenylohydantoiny na obraz kliniczny i wydalanie kwasu 5 - hydroksyindolooctowego w chorobie Parkinsona (doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: The effect of diphenylhydantoin on the clinical manifestations and excretion of 5 - hydroxyindoloacetic acid in Parkinson's disease.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 3, 357-360, 3 il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys.
Tytuł: L-DOPA w leczeniu choroby Parkinsona. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: L-DOPA in treatment of Parkinsen's disease.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 15, 1391-1395, 5 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/1577
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik, Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Leczenie dyskopatii lędźwiowej dokanałowym podawaniem hydrokortyzonu.
Tytuł równoległy: Tratment of lumbar discopathy by intrathecal administration of hydrocortizone.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 20, 1837-1841, 3 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

37/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Stugeron w leczeniu bólów głowy pochodzenia naczyniowego.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 14, 1295-1296
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: 5,5 - dwufenylohydantoina (Hydantoinal - Polfa).
Tytuł równoległy: 5,5 - diphenylhydantoin (Hydantoinalum - Polfa).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 1, 79-84, il., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Małgorzata Rezmer.
Tytuł: Badania immunoglobulin w surowicy krwi w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł równoległy: Investigations of immunoglobulins of blood serum in multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 5, 625-628, 3 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: Test stymulacji ceruloplazminy (TSC) w leczeniu padaczki i w rozpoznawaniu choroby Wilsona.
Tytuł równoległy: Coeruloplasmin stimulation test (CST).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 4, 461-466, 6 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wykrywanie bezobjawowych i przedklinicznych postaci choroby Wilsona za pomocą próby z użyciem 5,5' - dwufenylohydantoiny (Hydantoinal Polfa).
Tytuł równoległy: Detection of asymptomatic and preclinical forms of Wilson's disease by a test with 5,5' - diphenylhydantoin (Hydantoinal Polfa).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 2, 237-241, 2 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Barbara Domżałowa, Jerzy Mastalerski.
Tytuł: Zespół Hippel Lindaua z glejakiem stożka rdzeniowego.
Tytuł równoległy: Hippel - Lindau syndrome with conus medullaris glioma.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 3, 443-447, 3 il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Zmiany elektroencefalograficzne w odprowadzeniach skroniowych i korelacje kliniczne.
Tytuł równoległy: Electroencephalographic changes in temporal leads and clinical correlations.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 1, 5-9, 4 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/1577
Autorzy: Krystyna Czerniakowska, Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Elektrolity i zasób zasad w surowicy krwi u osób z tężyczką utajoną.
Tytuł równoległy: Electrolytes and alkaline reserve in serum in latent tetany.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1973 : 28, 35, 1355-1357, 2 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

45/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Szybka metoda cytologicznego badania płynu mózgowo-rdzeniowego i innych ubogokomórkowych płynów ustrojowych.
Tytuł równoległy: A rapid method of cytological investigation of cere brospinal fluid and other digocelular systemic fluids.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1973 : 28, 17, 607-609, 5 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/1577
Autorzy: Kazimierz Dragański, S. Chustecki, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Wągrzyca mózgu. Opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1973 : 28, 19, 705-706, il., bibliogr., rez., sum
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Zmiany czynności biolektrycznej mózgu zdrowego i uszkodzonego w ostrej chorobie popromiennej oraz próby leczenia ACTH i hydrokortyzonem.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974, 21) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 476-483, il., bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XV-lecia Wojskowej Akademii Medycznej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/1577
Autorzy: Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski, Waldemar Świątkowski.
Tytuł: Zastosowanie konserwowanej twardówki ludzkiej i kleju tkankowego w zabiegach neurochirurgicznych.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe IX Konferencji Neurochirurgicznej
Adres wydawniczy: Białystok, 1974
Strony: s 165-168, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

49/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Kazimierz Gajkowski, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Badania wpływu kortykoidów na doświadczalne ognisko padaczkowe.
Tytuł równoległy: Investigations on the effects of corticosteroids on experimental epileptogenic foci.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1974 : 8, 3, 397-401, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Uwagi: VIII Narada Naukowa nt. I. Padaczka pourazowa II. Wpływ leków przeciwpadaczkowych na uczenie się, Warszawa, 22 - 23.05.1973 .
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

50/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Lupus erythematodes z zajęciem mięśni i zespołem Raynauda.
Tytuł równoległy: Lupus erythematosus with involvement of muscles and Raynauds's syndrome.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1974 : 8, 1, 109-112, 2 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

51/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Próby leczenia stwardnienia zanikowego bocznego / Attempted treatment of amyotrophic lateral sclerosis.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1974 : 27, 11, 955-957, tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/1577
Autorzy: Tadeusz Guz.
Tytuł: Wpływ rodzaju służby wojskowej na występowanie najczęstszych chorób układu nerwowego : Praca doktorska / Tadeusz Guz ; Przychodnia i Oddział Neurologiczny Wojskowego Szpitala Okręgowego we Wrocławiu.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1974
Strony: [1], 195 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 36 poz., streszcz. - Maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał. - 29.10.1974
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/1577
Autorzy: Barbara Domżałowa, Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski.
Tytuł: Przyczynek do patogenezy wytrzeszczu.
Tytuł równoległy: Contribution to the pathogenesis of exophthalmos.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 1975 : 45, 6, 651- 654, 4 il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Gdańsk 1974 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Obrzęk mózgu w neurologii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 11, 709-713
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/1577
Autorzy: Kazimierz Janowicz, Irma Pruszyńska.
Tytuł: Przyczynek do bólów głowy wywołanych czynnikami jatrogennymi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 5, 351-353
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/1577
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Apolinary Kępski, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Arteriografia rdzeniowa i leczenie operacyjne naczyniaków rdzenia.
Tytuł równoległy: Spinal cord arteriography and treatment of spinal cord arteriovenous malformation.
Tytuł całości: W: Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Katowice/Bytom 1975
Adres wydawniczy: [Katowice, 1977]
Strony: s. 111-120, [6] il., bibliogr. 8 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

57/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska, D. Zajkowska-Jurasek.
Tytuł: Adynamia napadowa dziedziczna - choroba Gamstorp.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 5, 667-670, 2 il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

58/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Badania elektromiograficzne odruchu podeszwowo-bródkowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 1, 37-39, ryc., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Krajowy Zjazd PTN, Lublin
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

59/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Badanie elektroencefalograficzne w migrenie.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 3, 337-341, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

60/1577
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik.
Tytuł: Przypadek choroby Behceta.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 6, 767-770, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/1577
Autorzy: T. Lasiński.
Tytuł: Subiektywne i obiektywne korelacje w ostrej i przewlekłej dyskopatii lędźwiowej. Praca doktorska / Tadeusz Lasiński ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Toruń, 1975
Strony: 55 k. , il., tab. , streszcz., bibliogr. 57 poz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał. - 30.09.1975
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

62/1577
Autorzy: Karol Chmielowski.
Tytuł: "Samoistne" krwawienia śródczaszkowe u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976, 10, 595-600, tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/1577
Autorzy: Stanisław Rudnicki, Andrzej Kalewski, Kazimierz Rąpała, Stanisław Czyrny.
Tytuł: Urazowe uszkodzenia czaszki współistniejące z wielomiejscowymi obrażeniami narządu ruchu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 8, 456-464, tyc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

64/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Wpływ pozbawienia snu na układ nerwowy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 8, 507-510, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

65/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Współczesne próby leczenia stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 3, 172-174
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

66/1577
Autorzy: Waldemar Krauze, Stanisław Rudnicki, Jan Fabisiewicz, Irmina Pomierna, Henryk Palonka, Antoni Puchalski.
Tytuł: Złamania kręgosłupa w wielomiejscowych urazowych obrażeniach narządu ruchu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 8, 465-469, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/1577
Autorzy: J. Kwasucki.
Tytuł: Ból głowy po nakłuciu lędźwiowym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 315-320, 4 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

68/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: L-dopa z inhibitorem pozamózgowej dopadekarboksylazy (MK - 486) w leczeniu choroby Parkinsona - ocena wyników wstępnych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 345-352, 2 il., 3 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/1577
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik, Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Leczenie operacyjne dyskopatii lędźwiowej w ocenie neurologa.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 353-358, 6 tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

70/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Próba nowego sposobu leczenia pląsawicy Huntingtona.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 1, 45-48, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

71/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys, Barbara Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Wyniki krótko- i długotrwałego leczenia choroby Parkinsona przy użyciu L- dopa.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 5, 637-643, 2 il., 5 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd Neurologów Polskich, Lublin, czerwiec 1974.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

72/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Interakcja L-Dopa z innymi lekami.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 47, 2031-2034, 3 il., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

73/1577
Autorzy: J. Martinek, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Kranioplastyka z użyciem liofilizowanej opony twardej i kleju chirurgicznego w przypadku powikłanego nosowego płynotoku mózgowo-rdzeniowego.
Tytuł równoległy: Cranioplasty using lyophilized dura mater and surgical adhesive in a case of complicated cerebrospinal rhinorrhea.
Czasopismo: Polimery Med.
Szczegóły: 1976 : 6, supl., 137-139, bibliogr. 5 poz., rez., sum., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/1577
Autorzy: Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski, Waldemar Świątkowski, K. Jarek.
Tytuł: Spostrzeżenia dotyczące przydatności w neurochirurgii kleju "Chirurcoll-Polfa"
Tytuł równoległy: Observations on "Chirurcoll-Polfa" adhesive in neurosurgery.
Czasopismo: Polimery Med.
Szczegóły: 1976 : 6, supl., 141-144, tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Ryszard Rudnicki.
Tytuł: Odmienność przebiegu zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w warunkach klimatu bliskowschodniego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 10, 667-669
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

76/1577
Autorzy: Apolinary Kępski.
Tytuł: Ostry urazowy wodniak podtwardówkowy - obraz kliniczny i badania doświadczalne.
Tytuł równoległy: Acute traumatic subdural hygroma - clinical picture and experimental investigations.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 7, 455-463, ryc., tab., bibliogr. 9 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

77/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Przypadek naczyniaka tętniczożylnego mózgu o długoletnim przebiegu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 8, 539-543, ryc., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

78/1577
Autorzy: Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Przypadek wirusowego zapalenia śródmózgowia ze śpiączką.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 4, 238-240, ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

79/1577
Autorzy: Stanisław Zalejski, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Wartość badań elektroencefalograficznych w rozpoznawaniu padaczki u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Value of electroencephalography for diagnosis of epilepsy in soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 277-280, ryc., tab., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

80/1577
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Piotr Kozłowski, Apolinary Kępski, Stanisław Rudnicki.
Tytuł: Diagnostyka angiograficzna nieprawidłowości naczyniowych rdzenia kręgowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 3, 347-355, 6 il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

81/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Szymański.
Tytuł: Dyskinezy twarzowo-językowe.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 6, 673-675, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

82/1577
Autorzy: Barbara Radzikowska, Ewa Zadrożyńska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Oznaczenie poziomu dwufenylohydantoiny (DPH) w surowicy krwi u chorych na padaczkę.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 5, 551-554, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

83/1577
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Świątkowski.
Tytuł: Scyntygrafia radioizotopowa w rozpoznawaniu ropni mózgu.
Tytuł równoległy: Radoisotope scintigraphy in diagnosis of brain abcesses.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 3, 341-345, ryc., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

84/1577
Autorzy: Elżbieta Orłowska, K. Walczyna.
Tytuł: Zakrzep tętnicy podstawnej mózgu o nietypowym przebiegu.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 5, 599-601, bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

85/1577
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Rytmy biologiczne w medycynie.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 11, 433-435, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

86/1577
Autorzy: L. Spelak.
Tytuł: Aktywacja czynności bioelektrycznej mózgu pozbawieniem snu po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych. Praca doktorska / Lucjan Spelak ; 111 Wojskowy Szpital Rejonowy w Poznaniu; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Poznań - Warszawa, 1977
Strony: 78, [8] k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 119 poz., streszcz., maszyn powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał - 26.04.1977 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

87/1577
Autorzy: Danuta Juraszek-Zajkowska.
Tytuł: Elektromiograficzne badania w ocenie bólu lędźwiowo-krzyżowego. Praca doktorska / Danuta Zajkowska-Juraszek ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
Strony: [1], 52 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 56 poz., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał. - 27.06.1977
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

88/1577
Autorzy: Karol Chmielowski.
Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej scyntygrafii mózgu w porównaniu z badaniami kontrastowymi i elektroencefalografią. Praca doktorska / Karol Chmielowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
Strony: 85 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 58 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk doc. dr hab. med. Zbigniew Toth
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

89/1577
Autorzy: Jerzy Łazowski, Barbara Radzikowska, Ewa Zadrożyńska.
Tytuł: Uwagi o potrzebie kontrolowania poziomu dwufenylohydantoiny we krwi w leczeniu padaczki.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1977 : 30, 20, 1613-1616, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

90/1577
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Piotr Kozłowski, Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski, Ludwik Iwanowski.
Tytuł: Badanie naczyniowe w rozpoznawaniu śmierci mózgu.
Tytuł równoległy: Vascular investigations in the diagnosis of brain death.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 546-550, 3 il., bibliogr. 11 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

91/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból w neurologii i jego leczenie (wybrane zagadnienia).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 621-626, bibliogr. 30 poz.
Uwagi: X Zjazd PTN, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

92/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Cholinergizujące leczenie w hiperkinezach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 257-261, 2 ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Uwagi: X Zjazd Neurologów Polskich, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

93/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki.
Tytuł: Dyskopatia szyjna, migrena szyjna i niewydolność podstawo-kręgowa - korelacje kliniczne.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 4, 403-407, 4 ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/1577
Autorzy: J. Kwasucki, Bożena Zaleska, Jolanta Gierczak.
Tytuł: Igłoterapia w zwalczaniu bólu.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 229-234, 2 ryc., 2 tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

95/1577
Autorzy: Jerzy Łazowski, Andrzej Łypka, Ewa Zadrożyńska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Ocena dostępności biologicznej tabletek Phenytoin "Polfa"
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 251-255, ryc., 2 tab., bibliogr.13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

96/1577
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Waldemar Pakszys, Jerzy Kotowicz, Tadeusz Mika, Kazimierz Kućma.
Tytuł: Próba leczenia stwardnienia rozsianego przy pomocy stymulacji ultradźwiękami układu limfatycznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 587-593, 2 ryc., 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd PTN, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

97/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Żebrowska-Szymusik, Maria Strugalska.
Tytuł: Przypadek porażenia mięśni zewnętrznych oczu ze zmianami typu "regged - red" fibers w mięśniach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 649-653, 3 ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

98/1577
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Przypadek przewlekłego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z odczynem limfocytarno-monocytarnym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 1, 89-92, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

99/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Agnieszka Foss, Jolanta Gierczak.
Tytuł: Rodzaj bólu, cechy osobowości a efektywność igłoterapii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 235-242, 3 ryc., 3 tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

100/1577
Autorzy: Apolinary Kępski, Stanisław Rudnicki.
Tytuł: Torbiel pajęczynówkowa ogona końskiego - przyczynek do etiologii coccygodynii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 1, 109-112, 2 ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

101/1577
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik.
Tytuł: Wpływ fenytoiny na obwodowy neuron ruchowy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 4, 427-434, ryc., 6 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Uwagi: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

102/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Eugeniusz Marks, Jan Miszczak.
Tytuł: Wywołany korowy potencjał somatosensoryczny w bólach korzeniowych w zespołach szyjno-barkowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 243-249, 4 ryc., 3 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Kraków, 1976.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

103/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: L-Dopa w leczeniu skojarzonym - uwagi kliniczne.
Tytuł równoległy: L-dopa in combined treatment - clinical considerations.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1978 : 33, 2, 49-52, 3 tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

104/1577
Autorzy: Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski, Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz.
Tytuł: Leczenie operacyjne guzów śródsiodełkowych z dojścia oczodołowo-sitowo-klinowego.
Tytuł całości: W: Chirurgia przysadki mózgowej i okolicy siodła tureckiego, samoistne krwiaki śródmózgowe. Materiały X Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Gdańsk, 13-14.11.1977 / red. Brunon L. Imieliński
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1979
Strony: 155-156, sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

105/1577
Autorzy: M[ieczysław] Lachowski, P[iotr] Kozłowski, J[erzy] Mastalerski, S[tanisław] Rudnicki.
Tytuł: Metodyka badania radiologicznego w urazach czaszkowo-mózgowych.
Czasopismo: Med. Lot.
Szczegóły: 1979 : 9, 5-8
Uwagi: Materiały Naukowe V Konferencji Radiologów Wojskowych
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

106/1577
Autorzy: Marek Woynarowski, Jerzy Mastalerski, Izabella Sawaszyńska-Ignatiew.
Tytuł: Rutynowe badanie radiologiczne i angiograficzne w guzach i guzopodobnych zmianach kończyn.
Czasopismo: Med. Lot.
Szczegóły: 1979 : 9, 62-65, tab.
Uwagi: Materiały Naukowe V Konferencji Radiologów Wojskowych
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

107/1577
Autorzy: Zbyszko Scholtz, Jerzy Mastalerski, T. Kryst-Widźgowska, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Zespoły łuku aorty jako przyczyna niedostateczności krążenia mózgowego.
Czasopismo: Med. Lot.
Szczegóły: 1979 : 9, 59-61
Uwagi: Materiały Naukowe V Konferencji Radiologów Wojskowych
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

108/1577
Autorzy: Kazimierz Kućma.
Tytuł: Elektrostymulacja w przypadkach porażeń wiotkich.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1979 : 13, 6, 639-645, 3 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

109/1577
Autorzy: Iwona Sienicka-Turska, Mieczysław Lachowski, Jerzy Mastalerski, Stanisław Rudnicki.
Tytuł: Przypadek naczyniaka rdzenia kręgowego naśladujący przebiegiem stwardnienie rozsiane.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1979 : 13, 1, 103-105, 2 ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

110/1577
Autorzy: M. Dąmbska, L. Iwanowski, Piotr Kozłowski.
Tytuł: The effect of transplacental intoxication with dichlorvos on the development of cerebral cortex in newborn rabbits.
Czasopismo: Neuropatol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 17, 4, 571-576, il., bibliogr., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

111/1577
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski.
Tytuł: Dojście oczodołowo-sitowo-klinowe w operacjach guzów przysadki mózgowej.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979, Supl. : XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich, 10 września 1977, 295-296, sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

112/1577
Autorzy: Piotr Kozłowski, Janusz Grądzki, Jan Pacewicz.
Tytuł: Perspektywy tomografii komputerowej w neuroradiologii.
Tytuł całości: W: Tomografia komputerowa głowy i standaryzacja badań w neuroradiologii
Adres wydawniczy: Poznań, 1980
Strony: s. 21-22
Uwagi: 6 Konferencja Naukowa Neuroradiologów Polskich, Poznań, 21-22 października 1979
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

113/1577
Autorzy: Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Sen i jego zaburzenia u żołnierzy. Badania epimediologiczne. Praca doktorska / Eugeniusz Jaszczuk ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 50 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 56 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

114/1577
Autorzy: Wacława Dżurak, Marek Woynarowski, Jan Gietka.
Tytuł: Częstość występowania niektórych nieprawidłowości anatomicznych kręgosłupa lędźwiowego u chorych z dyskopatią lędźwiową.
Tytuł równoległy: Incidence of certain anatomical abnormalities of the lumbar spine in patients with lumbar discopathy.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1979 : 32, 14, 981-986, il., 4 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

115/1577
Autorzy: Aleksander Zalewski, Stanisław Okuszko.
Tytuł: Próba oceny ilościowej wskaźnikami bioelektrycznymi głębokości narkozy heksobarbitalowej.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 189-196, 8 ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

116/1577
Autorzy: Piotr Kozłowski, Janusz Grądzki, Jan Pacewicz.
Tytuł: Wykorzystanie bazy diagnostycznej dla potrzeb terenowych placówek opieki neurologicznej - możliwości rejonizacji świadczeń.
Czasopismo: Biul. Inst. Psychoneurol.
Szczegóły: 1980 : 4, 7-12
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

117/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból i neurofizjologiczne mechanizmy przeciwbólowe.
Tytuł całości: W: Człowiek, jego ból, cierpienie i prawo do szczęścia : II Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów, Gdańsk, 11-12 grudnia 1978 / [kol. red. Bogusław Cygler et al.] .
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980
Strony: s. 116-121
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

118/1577
Autorzy: Ludwik Iwanowski, Jerzy Mastalerski, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Badanie angiograficzne w rozpoznawaniu pourazowych krwiaków śródmózgowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 1-2, 20-27, ryc., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

119/1577
Autorzy: Ludwik Iwanowski, Jerzy Mastalerski, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Badanie angiograficzne w rozpoznawaniu pourazowych krwiaków śródmózgowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 1-2, 21-27, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

120/1577
Autorzy: Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański.
Tytuł: Kliniczna wartość badania EEG w przypadkach zatrucia środkami nasennymi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 287-288
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

121/1577
Autorzy: J. Kwasucki.
Tytuł: Leczenie i rokowanie w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 9-10, 446-452, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

122/1577
Autorzy: Janusz Bolewski.
Tytuł: Prognostyczna ocena pourazowych krwiaków wewnątrzczaszkowych na podstawie wczesnych objawów neurologicznych wg Glasgow Coma Scale, leczonych konwencjonalnie i kontrolowaną śpiączką barbituranową.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 11-12, 565-569, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

123/1577
Autorzy: Henryk Szymański, Jerzy Kotowicz, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Przypadek encefalopatii Wernickiego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 293-294
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

124/1577
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Henryk Szymański, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Przypadek popromiennego obustronnego uszkodzenia splotów barkowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 7-8, 393-394
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

125/1577
Autorzy: Eugeniusz Jaszczuk, Henryk Szymański.
Tytuł: Zaburzenia snu u żołnierzy - badania epidemiologiczne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 1-2, 6-12, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

126/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból i jego leczenie. Skrypt pod red. Bogdana Kamińskiego i Macieja Borzęckiego. Warszawa 1980 / rec. Teofan Domżał.
Czasopismo: Med. Dydakt. Wychow.
Szczegóły: 1980 : 12, 4, 399-401
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

127/1577
Autorzy: Teofan Domżał, J. Kwasucki, Bożena Zaleska.
Tytuł: Akupunktura w bólach głowy i zespołach korzeniowych.
Tytuł równoległy: Acupuncture in headaches and radicular syndromes.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 259-262, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 18.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

128/1577
Autorzy: Piotr Kozłowski.
Tytuł: Craniocerebral computer tomography. Confrontations with neuropathology / Auguste Wackenheim, L. Jeanmart, A. L. Gaert with collaboration of D. Baleriaux [et al.]. - Berlin : 1980.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 4, 518
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

129/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Jolanta Gierczak-Walichnowska.
Tytuł: Dobowy rytm bólu w rwie kulszowej - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Circadian rhythm of pain in ischalgia.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 253-258, ryc. 4, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Neurologów Wojskowych, Wrocław 1978 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

130/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Elektromiograficzne badanie reakcji na ból w mięśniach bródkowych.
Tytuł równoległy: Electromyographic investigations of mentalis muscle reaction.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 263-267, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

131/1577
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Ocena bezpośredniego efektu przeciwbólowego ministymulatorów.
Tytuł równoległy: Evaluation of the direct analgesic effect of ministimulators.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 269-273, ryc., tab., bibliogr. 24 poz. rez., sum.
Uwagi: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 18.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

132/1577
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Postępy w leczeniu chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.
Tytuł równoległy: Advances in treatment of degenerative diseaeses of the nervous system.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 2, 209-212, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: 5 Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii PTN pt. "Nowe leki w neurologii", 2.04.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

133/1577
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jan Pacewicz.
Tytuł: Technika tomografii komputerowej w neurologii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 1, 91-99, il., bibliogr., rez., sum.,
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

134/1577
Autorzy: Stanisław Zalejski, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ dwufenylhydantoiny (DPH) na zapis EEG u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: Diphenylhydantoin effect on EEG curves in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 6, 617-620, ryc. 2, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: Posiedzenie Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

135/1577
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Paweł Górnaś.
Tytuł: Wpływ stymulacji ultradźwiękowej układu limfatycznego na zachowanie się subpopulacji limfocytów krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane.
Tytuł równoległy: Effect of ultrasonic stimulation of the lymphatic system on changes in the subpopulations of peripheral blood lymphocytes in multiple sclerosis patients.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 283-288, ryc. 3, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: Sympozjum nt. "Aspekty kliniczne, biochemiczne i immunologiczne stwardnienia rozsianego", Łódź, 22 - 23.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

136/1577
Autorzy: Elżbieta Orłowska.
Tytuł: Wybrane metody współczesnego leczenia stwardnienia rozsianego.
Tytuł równoległy: Selected methods of modern treatment of multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 321-325, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: 5 Spotkanie Informacyjne pt. "Nowe Leki w Neurologii", Warszawa, 2.04.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

137/1577
Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka, J. Kwasucki, Agnieszka Foss.
Tytuł: Zachowanie się osoczowej beta - endorfiny u ludzi pod wpływem bodźca bólowego.
Tytuł równoległy: Plasma beta - endorphin response to painful stimuli in humans.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 4, 359-364, ryc., tab. 2, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

138/1577
Autorzy: E[dward] Waniewski, J[erzy] Węgiel, Z[bigniew] Dumański, S[tanisław] Rudnicki, Z. Zgliczyński, M. Kowalczyk.
Tytuł: Rola i znaczenie badań ultrastrukturalnych w diagnostyce guzów przysadki.
Tytuł całości: W: Streszczenia XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Mikroskopii Elektronowej, Rydzyna, 9-11.10.1980
Adres wydawniczy: [Rydzyna, 1980]
Strony: s. 80
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

139/1577
Autorzy: T. Kryst, E. Frankiewicz, Piotr Kozłowski, M. Barańska.
Tytuł: Badania CT i radioizotopowe w przypadkach ognistych niedokrwienia mózgu.
Tytuł całości: W: Tomografia komputerowa głowy i standaryzacja badań w neuroradiologii. Materiały Naukowe VI Konferencji Neuroradiologów Polskich, Poznań, 21-22.10.1979 / pod red. Janusza Grądzkiego
Adres wydawniczy: Poznań, 1980
Strony: , 21-22
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

140/1577
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Ból.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980
Strony: 248 s. , ryc., ; 18 cm
Uwagi: Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 356
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

141/1577
Autorzy: Edward Bronowicki.
Tytuł: Badanie elektromiograficzne koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. Praca doktorska / Edward Bronowicki ; 7 Szpital Marynarki Wojennej w Oliwie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: 60 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 84 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał. - 23.09.80
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

142/1577
Autorzy: K[arol] Chmielowski, M[ieczysław] Lachowski, S[tanisław] Rudnicki.
Tytuł: Mieloscyntygrafia i mielografia kontrastowa w rozpoznawaniu zmian chorobowych kanału kręgowego.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 123-124
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

143/1577
Autorzy: Eugeniusz Jaszczuk, Mirosława Hołyst, Jolanta Gierczak-Walichnowska.
Tytuł: Czynniki ryzyka a udary mózgowe.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 359-362, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

144/1577
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Dwustronny postępujący niedowład połowiczy : zespół czy choroba - rozważania kliniczne.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 2, 238-240
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

145/1577
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 31, 116-117
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Bydgoszcz, 19-20.06.1980 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

146/1577
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Sympozjum Padaczkowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 31, Neurol. Neurochir. Pol.
Uwagi: XII Międzynarodowe Sympozjum Padaczkowe 6-10 września 1980 r., Kopenhaga, Dania.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

147/1577
Autorzy: Karol Chmielowski, Mieczysław Lachowski, Stanisław Rudnicki, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Wartość mieloscyntygrafii w ocenie drożności kanału kręgowego.
Tytuł równoległy: Value of myeloscintigraphy in the diagnosis of spinal canal patency.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 2, 173-180, ryc. 6, tab. 3, bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

148/1577
Autorzy: Henryk Szymański, Mirosława Hołyst, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Dwa przypadki encefalopatii wątrobowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 9-10, 527-529
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

149/1577
Autorzy: Janusz Bolewski, Ziemowit Potakiewicz, K. Jarek.
Tytuł: Przypadek pourazowego tętniaka w prawej zatoce jamistej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 3-4, 195-199, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

150/1577
Autorzy: Apolinary Kępski, Janusz Bolewski, K. Jarek.
Tytuł: Wpływ zespolenia tętniczego zewnątrz-wewnątrzczszkowego na kliniczny przebieg ubytków neurologicznych po dokonanym udarze mózgu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 318-321, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

151/1577
Autorzy: Teofan M. Domżał, Stanisław Horski-Horończyk.
Tytuł: Korowa ślepota po zamknięciu tętnicy kręgowej.
Tytuł równoległy: Cortical blindness following vertebral artery occlusion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 351-356, 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

152/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Migrena skojarzona z porażeniem nerwu podjęzykowego?.
Tytuł równoległy: Migraine associated with hypoglossal nerve paralysis?
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 1-3, 105-106, bibliogr. 2 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

153/1577
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Maciej Gontarewicz.
Tytuł: Plazmafereza w leczeniu zespołu Guillaina - Barre'go.
Tytuł równoległy: Plasmapheresis in the treatment of Guillain - Barre' syndrome.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 404-407, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

154/1577
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki, Ryszard Gołąbek, Danuta Ryglewicz, Elżbieta Dobrowolska, Maria Barańska-Gieruszczak, Maria Binkiewicz, Jacek Trzebicki.
Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu mózgowych ognisk rozmiękania.
Tytuł równoległy: The importance of computer tomography in the diagnosis of encephalomalacic foci.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1982 : T. 16, nr 4, s. 231-236, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  155/1577
  Autorzy: Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki, Ryszard Gołąbek, Danuta Ryglewicz, Elżbieta Dobrowolska, Maria Barańska-Gieruszczak, Maria Binkiewicz, Jacek Trzebicki.
  Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu mózgowych ognisk rozmiękania.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1982 : T. 16, nr 4, s. 231-235, bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański.
  Tytuł: Test stymulacji aktywności ceruloplazminy i stężenia miedzi pod wpływem difenylohydantoiny (fenytoina, TSC) w rozpoznawaniu zwyrodnienia wątrobowo-mózgowego.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1982 : 37, 45, 1353-1357, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Plasma immunoreactive beta-endorphin and enkephal in concentration in healthy subjects before and after electroacupuncture.
  Czasopismo: Acupuncture and Electreo-Therapeutics Research
  Szczegóły: 1983 : Vol. 8, nr 2, s. 127-137, bibliogr. 27 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Szczudlik
  ISSN: 0360-1293
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  158/1577
  Autorzy: Franciszek Smolarek, Henryk Płachta, Z. Smolarek.
  Tytuł: Blokady nerwów obwodowych i autonomicznych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 9-10, 542-546, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/1577
  Autorzy: Kazimierz Gajkowski.
  Tytuł: Doświadczalne badania wpływu hipertermii mikrofalowej na mózg prawidłowy i z ogniskiem padaczkowym.
  Tytuł równoległy: Experimental investgations on the effect of microwaveinduced hyperthermia on normal brain and brain with epileptic focus.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 1-2, 36-42, ryc., tab., bibliogr. 172 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/1577
  Autorzy: Apolinary Kępski, Janusz Bolewski, K. Jarek.
  Tytuł: Postępowanie w ranach drążących mózgu, wpływające na przebieg kliniczny i rokowanie.
  Tytuł równoległy: Management of penetrating brain wounds influencing the clinical course and prognosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 7-8, 374-381, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/1577
  Autorzy: Eugeniusz Jaszczuk, Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański.
  Tytuł: Trzy przypadki udarów mózgowych o nietypowym przebiegu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 11-12, 703-706, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/1577
  Autorzy: Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Wczesny somatosensoryczny potencjał wywołany w diagnostyce neurologicznej. (Doświadczenia własne).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 320-327, il., tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/1577
  Autorzy: Barbara Ligęzińska, Władysław Nowakowski, Henryk Szymański.
  Tytuł: Wpływ promieniowania rentgenowskiego na bioelektryczną czynność mózgu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 328-332, tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/1577
  Autorzy: Stanisław Bańka.
  Tytuł: Badania elektrofizjologiczne w ocenie bólu kulszowego. Praca doktorska / Stanisław Bańka
  Adres wydawniczy: Lublin, 1983
  Strony: 92 k. , il., tab., zdj. , 30 cm , bibliogr. 147 poz.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał - 22.12.1983 r.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Dwa przypadki wrodzonej obojętności na ból.
  Tytuł równoległy: Two cases of congenital indifference to pain.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 5, 579-581, bibliogr. 5 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/1577
  Autorzy: Stanisław Z. Rudnicki.
  Tytuł: Jerzy Choróbski - 80 lecie urodzin (1902-).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 2, 163-166
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Kaszlowy ból głowy.
  Tytuł równoległy: Cough - induced headaches.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 5, 589-592, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/1577
  Autorzy: Maciej Krzakowski, Kazimierz Roszkowski.
  Tytuł: Metronidazol jako środek promieniujący w leczeniu glejaków mózgu.
  Tytuł równoległy: Metronidazole as an agent sensitizing to radiation in the treatment of brain gliomas.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 5, 575-577, bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: O możliwościach mierzenia bólu.
  Tytuł równoległy: On the possibilities of pain measurement.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 5, 529-533, bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Das peptiderge neuron. Ed. M. Gersch, K. Richter. - Jena : 1981. - Rec. : Szczudlik Andrzej.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 6, 671
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Propozycja konstrukcji polskiego "języka bólu".
  Tytuł równoległy: A proposal for a polish "pain glossary".
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 5, 547-552, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z I Konferencji Założycielskiej Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 3, 403-404
  Uwagi: I Konferencja Założycielska Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN, Baranów Sandomierski, 9 - 10.10.1981 r.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z II Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 17, 4, 522
  Uwagi: II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN, Radziejowice, 8 - 9.10.1982 r.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/1577
  Autorzy: Bożena Zaleska.
  Tytuł: Tolerancja bólu a efekt leczenia bólów głowy punktowym drażnieniem receptorowym.
  Tytuł równoległy: Pain tolerance and the effect of headache treatment with pinpoint receptor stimulation (acupuncture).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 5, s. 541-545, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Radzikowska.
  Tytuł: Ceruloplazmina i miedź w surowicy chorych na stwardnienie zanikowe boczne(SZB).
  Tytuł równoległy: Serum ceruloplasmin and copper in patients with amyotrophic lateral sclerosis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 3, s. 343-346, bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Stężenie immunoreaktywnej beta-endorfiny w osoczu osób zdrowych poddanych punktowemu drażnieniu receptorowemu (akupunkturze).
  Tytuł równoległy: Plasma concentration of immunoreactive beta-endorphin in healthy subjects during pinpoint receptor stimulation (acupuncture).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 5, s. 535-540, bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  177/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys.
  Tytuł: Problemy kliniczne i farmakologiczne monitorowanego leczenia padaczki fenytoliną.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1983 : 38, 24, 729-734, ryc., tab.
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/1577
  Autorzy: J. Kwasucki.
  Tytuł: Elektrostymulacja w zwalczaniu bólu przewlekłego.
  Tytuł całości: W: Postępy neurologii : Intensywna terapia w neurologii : ból, bóle głowy
  Adres wydawniczy: Warszawa : CMKP, 1983
  Strony: s. 121-131
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/1577
  Autorzy: R. Gołąbek, Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w diagnostyce guzów podnamiotowych u dzieci.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1983 : 36, 16, 1427-1432, ryc. 7, bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Acupuncture-induced changes in human plasma insulin in level.
  Czasopismo: Acupunct. Elect.-Ther. Res., Int. J.
  Szczegóły: 1984 : 9, 1, 1-9, il., bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki.
  Tytuł: Kwestionariuszowa metoda oceny skuteczności postępowania przeciwbólowego.
  Tytuł równoległy: Questionnaire method for evaluating the effectiveness of analgesic management.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 5, 421-428, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/1577
  Autorzy: Z. Czernicki, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Obraz naczyniaka mózgu w tomografii komputerowej.
  Tytuł równoległy: The pattern of cerebral angioma in computer tomography.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 1, 69-73, ryc. 6, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Ocena przeciwbólowego działania prądów interferencyjnych w bólach korzeniowych.
  Tytuł równoległy: The analgesic effect of interference currents in radicular pains.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 3, 235-239, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/1577
  Autorzy: Bożena Zaleska.
  Tytuł: Plazmafereza w leczeniu chorób układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Plasmapheresis in the treatment of nervous system diseases.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 5, 409-413, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/1577
  Autorzy: Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Roentgendiagnostik des Zentralnervensystems Teil 1 B / red. L. Diethelm, S. Wenda. Berlin [West] 1981.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 6, 610
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z I Roboczej Konferencji Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk odbytej w dniach 19-20 października 1984 r w Radziejowicach.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 2, 181-182
  Uwagi: I Robocza Konferencja Komisji Patofizjologii Bólu Komiteteu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 19 - 20 października 1984 r.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Wrodzona niewrażliwość i obojętność na ból.
  Tytuł równoległy: Congenital pain insensitivity and indifference to pain.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 4, 351-358, tab., bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki.
  Tytuł: Zachowanie się immunoreaktywności beta-endorfinopodobnej we krwi chorych z przewlekłym bólem leczonym punktowym drażnieniem receptorowym (akupunkturą).
  Tytuł równoległy: Beta-endorphin-like immunoreactivity in the blood of patients with long - standing pain treated with pinpoint receptor stimulation (acupuncture).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 5, 415-420, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/1577
  Autorzy: Kazimierz Kućma.
  Tytuł: Zasady elektrostymulacji w porażeniach wiotkich.
  Tytuł równoległy: Principles of electrostimulation in flaccid paralysis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 4, 319-325, ryc., tab. 2, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1984 : 18, 5, 414, 440.
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13 -15 września 1984.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/1577
  Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański, Eugeniusz Jaszczuk.
  Tytuł: Zespół Fishera.
  Tytuł równoległy: Fisher's syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1984 : T. 18, nr 1, s. 57-59, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Kazimierz Gajkowski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  192/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki, Bożena Zaleska, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Plasma cortisol concentrations in patoents with different circadian pain rhythm.
  Czasopismo: Pain
  Szczegóły: 1983 : 17, 1, 67-70, il., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/1577
  Autorzy: Karol Chmielowski, Jerzy Walecki, Janusz Bolewski, Eugeniusz Jaszczuk.
  Tytuł: Scyntygrafia mózgu i tomografia komputerowa w rozpoznawaniu chorób mózgu.
  Tytuł równoległy: Brain scintigraphy and computer tomography in the diagnosis of brain diseases.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1984 : 48, 2, 65-69, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/1577
  Autorzy: Karol Chmielowski, Jerzy Walecki, Janusz Bolewski, Eugeniusz Jaszczuk.
  Tytuł: Scyntygrafia mózgu i tomografia komputerowa w rozpoznawaniu chorób mózgu.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1984 : 48, 2, 65-69, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/1577
  Autorzy: Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Choroba Cushinga w aspekcie morfofunkcjonalnym i neurochirurgicznym . Praca doktorska / Jan Krzysztof Podgórski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1984
  Strony: 80 k. , 8 il., 12 zdj., 5 tab. , 30 cm , bibliogr. 94 poz.
  Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. med. Stanisław Rudnicki - 27.05.1985 r.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/1577
  Autorzy: Mieczysław Lachowski.
  Tytuł: Obiektywizacja radiologicznych metod diagnostycznych wąskiego kanału w odcinku lędźwiowym kręgosłupa: rozprawa habilitacyjna / Mieczysław Lachowski ; Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1984
  Strony: 99 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 139 poz., sum.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/1577
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, J. Kwasucki.
  Tytuł: Antybiotyki w neurologii.
  Tytuł równoległy: Antibiotics in neurology.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1984 : 37, 1, 35-41, tab. 3, bibliogr. 30 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Nadolol w profilaktycznym leczeniu migreny.
  Tytuł równoległy: Nadolol in prophylactic treatment of migraine.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1984 : 37, 14, 1087-1092, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
  Tytuł: Obwodowa stymulacja w leczeniu bólu głowy Hortona.
  Tytuł równoległy: Peripheral stimulation in the treatment of Horton's headaches.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1984 : 37, 15, 1176-1179, 2 ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Przypadek wrodzonej obojętności na ból.
  Tytuł równoległy: A case of congenital indifference to pain.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1984 : 37, 3, 230-232, bibliogr. 23 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Piotr Kozłowski, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Dynamika zmian klinicznych w korelacji z tomografią komputerową w niedokrwiennych udarach mózgu.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
  Strony: s. 76-77
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/1577
  Autorzy: Mieczysław Lachowski.
  Tytuł: Próba obiektywizacji metod diagnostycznych wąskiego kanału w odcinku lędźwiowym.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
  Strony: s. 82
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/1577
  Autorzy: Mieczysław Lachowski.
  Tytuł: Przydatność mielografii i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przyczyn mielopatii szyjnej.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
  Strony: s. 85
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/1577
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Stanisław Rudnicki, Janusz Szepietowski, Aleksander Zalewski.
  Tytuł: Próba oceny pozycji śpiączki barbituranowej w kmpleksowym leczeniu ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: A trial of assessment of the position of barbiturate coma in comprehensive treatment of severe injuries to the central nervous system.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1985 : 17, 4, 296-305, 3 il., 2 tab., bibliogr. 36 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/1577
  Autorzy: J. Jastrzębski, Witold Mazurowski, Stanisław Rudnicki, Janusz Wara-Wąsowski, Jerzy Wisławski, Andrzej Zawadzki.
  Tytuł: Próba ustalenia zasad postępowania po urazach czaszkowo-mózgowych. Dyskusja problemowa.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1985 : 17, 4, 326-340, 4 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP (Gdynia 18-19 maja 1984 r.)
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 142
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/1577
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Płk dr med. Stefan Bogusławski (2.03.1895-15.10.1980). (W piątą rocznicę śmierci).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 9-10, 685, il.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/1577
  Autorzy: Elżbieta Orłowska, Bożena Zaleska.
  Tytuł: W sprawie kryteriów rozpoznawania stwardnienia rozsianego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 205-209, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/1577
  Autorzy: Elżbieta Orłowska, Eugenia Tarnowska-Dziduszko, Kazimierz Gajkowski.
  Tytuł: Przypadek ostrego nekrotyzyjącego zapalenia mózgu wywołanego wirusem opryszczki - analiza kliniczno-morfologiczna.
  Tytuł równoległy: A case of acute necrotizing encephalitis caused by herpes virus - a clinico - morphological analysis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 4, 349-353, ryc. 6, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: X Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 4, 363
  Uwagi: X Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk pt. Nowe leki w neurologii, Warszawa, 30 listopada 1984 r.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z polsko-włoskiego spotkania neurologów.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 6, 529
  Uwagi: Polsko-włoskie spotkanie neurologów, Rzym, 21.04.1985 r.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z XIII Światowego Kongresu Neurologów.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 6, 531
  Uwagi: XIII Światowy Kongres Neurologów, Hamburg, 1-6 września 1985 r.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/1577
  Autorzy: Barbara Radzikowska, Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Stężenie beta-endorfiny w krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym u ludzi.
  Tytuł równoległy: Concentration of beta-endorphin in blood and cerebrospinalfluid in man.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 4, 281-285, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/1577
  Autorzy: R. Gołąbek, Piotr Kozłowski, J. Dymecki.
  Tytuł: Układ tętnicy czołowej wstępującej - analiza morfologicznno-radiologiczna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 19, 5, 386-394, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki.
  Tytuł: Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w zespole bólowym lędźwiowo-krzyżowym.
  Tytuł równoległy: Diagnostico-therapeutical algorhitm in sacro-lumbar pain syndrome.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1985 : 40, 35, 977-980, il., bibliogr. 9 poz., sum.,
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys.
  Tytuł: Diagnostyczna wartość tomografii komputerowej mózgu w padaczce.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1985 : 40, 44, 1251-1254, bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/1577
  Autorzy: Tadeusz Mika, Janusz Orłowski, Jerzy S. Jaworski, J. Głuski, Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: A new trial of designing an electronic device for pain threshold measurement MOJG-1.
  Tytuł całości: W: Selected papers of the Third National Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering [Wrocław, February 1979].
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. by Maciej Nałęcz
  Adres wydawniczy: Warszawa : PWN, 1985
  Strony: s. 75-79, bibliogr.
  Uwagi: Materiały konferencyjne
  ISBN: 83-010222-2-1
  Seria: Problems of Biocybernetics and Biomedical Engineering; vol. 2
  ISSN: 0208-5232
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/1577
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Metody radioizotopowe w rozpoznawaniu chorób ośrodkowego układu oddechowego : rozprawa habilitacyjna / Karol Chmielowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : CWS CKP WAM, 1985
  Strony: s. , 173 s. : il., tab. ; 24 cm
  Typ publikacji: PRH
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Orzecznictwo inwalidzkie w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z punktu widzenia neurologa.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1985 : 38, 16, 1157-1162, 2 ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Mirosława Hołyst, Eugeniusz Jaszczuk.
  Tytuł: Wpływ udaru mózgowego na przebieg cukrzycy.
  Tytuł równoległy: Stroke effect on the course of diabetes.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1985 : 38, 20, 1433-1436, tab. 3, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15.09.1984
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/1577
  Autorzy: Władysław Markowski.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne w neurologii.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1986 : 42, 7, 395
  Uwagi: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Leczenie farmakologiczne w neurologii, 29.11.1985.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/1577
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
  Tytuł: The short metyrapone test in chronic headache patients.
  Czasopismo: Functional Neurology
  Szczegóły: 1986 : 1, 3, 245-252, tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/1577
  Autorzy: Karol Chmielowski.
  Tytuł: Metody radioizotopowe w rozpoznawaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Radioisotope methods in the diagnosis of central nervous system diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986, 1-2, 50-59, tab., bibliogr. 176 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/1577
  Autorzy: Karol Chmielowski, Maria Małowidzka, Wiesław Forgalski.
  Tytuł: Scyntygrafia i elektroencefalografia w wykrywaniu lokalizacji guzów śródczaszkowych.
  Tytuł równoległy: Scintigraphy and electroencephalography in the detection and localization of intracranial tumours.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : T. 62, nr 9-10, s. 569-576, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Piotr Kozłowski, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Cavinton w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgu. Ocena kliniczna i komputerowo-tomograficzna (CT).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 20, 3, 234-240, il., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Elżbieta Dobrowolska.
  Tytuł: Dwa przypadki choroby Fahra.
  Tytuł równoległy: Two cases of Fahr's disease.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 20, 6, 582-584, bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Szymański, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Morfinowe blokady nadtwardówkowe w bólu lędźwiowo-krzyżowym.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 20, 3, 214-217, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/1577
  Autorzy: Elżbieta Dąbrowska, Jerzy Waleszkowski, Halina Zbłowska.
  Tytuł: Przypadek choroby Recklinghausena z obustronnym guzem kąta.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1986 : T. 20, nr 6, s. 592-594, bibliogr., 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Kliniczne aspekty bólu.
  Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
  Szczegóły: 1986 : T. 40, nr 4, s. 448-453, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/1577
  Autorzy: Stanisław Żołnierczyk.
  Tytuł: Objawy i przebieg rwy kulszowej u żołnierzy służby zasadniczej w porównaniu z innymi grupami chorych. Praca doktorska / Stanisław Żołnierczyk ; 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
  Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , streszcz., bibliogr. 60 poz.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Teofan Domżał. - 18.03.1987
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/1577
  Autorzy: Tadeusz Mika.
  Tytuł: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego / [Aut.] Bolesław Bielicki, Anna Duma-Drzewińska [et al.]; pod red. Stanisława Grochmala, Stefanii Zielińskiej-Charszewskiej.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1986
  Strony: 286 s. , il., tab., bibliogr. ; 25 sm.
  ISBN: 83-200-1089-6
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Orzecznictwo neurologiczne w późnych następstwach urazów głowy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 261-264
  Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Żary, 19-20.09.1986.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/1577
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Neurologów (Wojska Polskiego), Rynia 18-20 września 1986 r.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 3-4, 255-256
  Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Rynia, 18-20.09.1986.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/1577
  Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Danuta Werkowicz-Pelczyk, Ignacy Masiak, A. Rysz.
  Tytuł: Objawy neurologiczne w przebiegu zatrucia litem.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1987 : 21, 4-5, 412-414, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Gdańsk, 28-30 maja 1987 r.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1987 : 21, 6, 560-561
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/1577
  Autorzy: A. Radek, R. Staniaszczyk, Andrzej Judycki, W. Piwowarski, Józef Karbownik.
  Tytuł: Użyteczność komputerowej tomografii w rozpoznawaniu guzów nerwów obwodowych / Usefulness of computerized tomography in the diagnosis of peripheral nerve tumours.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1987 : 21, 4-5, 362-365, 3 il., bibliogr. 6 poz., streszcz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/1577
  Autorzy: Sławomir Cichy, Piotr Kozłowski, B. Karwowski.
  Tytuł: Współistnienie wrodzonej neuropatii czuciowej z agenezją ciała Modzelowego.
  Czasopismo: Neurol. Pol.
  Szczegóły: 1987 : 21, 4/5, 418-421, il., bibliogr., 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/1577
  Autorzy: Roman Ignatowicz, R. Michałowicz, Jerzy Kotowicz, T. Kmieć.
  Tytuł: Problemy kliniczno-diagnostyczne w stwardnieniu rozsianym u dzieci.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1987 : 62, 2, 116-121, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/1577
  Autorzy: Mieczysław Lachowski.
  Tytuł: Diagnostyka radiologiczna schorzeń kanału kręgowego.
  Tytuł całości: W: Postępy neuroradiologii i dziedzin pokrewnych w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu nerwowego: postępy w diagnostyce biochemicznej chorób układu nerwowego
  Adres wydawniczy: Warszawa : CMKP, 1987
  Strony: s. 51-58
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/1577
  Autorzy: Jerzy Mastalerski.
  Tytuł: Rozwój badań angiograficznych w neuroradiologii.
  Tytuł całości: W: Postępy neuroradiologii i dziedzin pokrewnych w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu nerwowego : postępy w diagnostyce biochemicznej chorób układu nerwowego - Warszawa : CMKP, 1987
  Strony: s. 20-28, il.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/1577
  Autorzy: T. S. Mazur, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Ocena zaburzeń czynnościowych kręgosłupa piersiowego u chorych z bólem wieńcowym i rzekomowieńcowym w świetle badań klinicznych, termowizyjnych i tzw. manualnych. Praca doktorska / Tadeusz Stanisław Mazur ; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie.
  Adres wydawniczy: Kraków, 1988
  Strony: 85 k. , il., tab. , 30 cm , streszcz., bibliogr. 97 poz.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Henryk Chmielewski. - 18.04.1989
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/1577
  Autorzy: Henryk Kaszyński, Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Badania ultrasonograficzne w neurologii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 668-670, bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/1577
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP (Bydgoszcz, 10-11.06.1988 r.).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 672
  Uwagi: 18 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Bydgoszcz, 10-11.06.1988.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/1577
  Autorzy: Janusz Tatarzyński, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Znieczulanie chorego z okresowym porażeniem rodzinnym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 3-4, 240-244, ryc., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/1577
  Autorzy: Elżbieta Orłowska, Eugeniusz Jaszczuk, Marek Marciniak, Zbyszko Scholtz.
  Tytuł: Porażenie nerwu okoruchowego w tętniakach wewnątrzczaszkowych.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1988 : 22, 6, 513-517, il., tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
  Tytuł: Przydatność 24-godzinnego zapisu EEG w rozpoznawaniu padaczki.
  Tytuł równoległy: Usefulness of 24-hour EEG recording in epilepsy diagnosis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1988 : 22, 4, 293-298, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/1577
  Autorzy: Stefania Steckiewicz, Zdzisław Dziubek, Kazimierz Gajkowski, K. Jarek.
  Tytuł: Przypadek wągrzycy mózgu leczony operacyjnie praziquantelem.
  Tytuł równoległy: A case of cerebral cysticercosis treated surgically with praziquantel.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1988 : 22, 5, 454-458, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/1577
  Autorzy: Kazimierz Gajkowski, A. Rysz, Jerzy Walecki, Jacek Bojakowski.
  Tytuł: Rodzina z bezładem móżdżkowym. Ocena kliniczna i elektrofizjologiczna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1988 : 22, 1, 22-27, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/1577
  Autorzy: A. Rysz, Kazimierz Gajkowski, Anna Empel.
  Tytuł: Rodzinne występowanie zwapnień jąder podstawy mózgu.
  Tytuł równoległy: Familial occurrence of basal ganglia calcifications.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1988 : 22, 5, 459-462, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/1577
  Autorzy: M. Rakowicz, E. Szkiłądź, M. Filipczuk, A. Koziarski.
  Tytuł: Badania polielektromiograficzne w różnych uszkodzeniach rdzenia kręgowego.
  Tytuł całości: W: XIV Konferencja Naukowa PTN-ch : Streszczenie referatów, Bydgoszcz 16-17.09.1988
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1988
  Strony: s. 34
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/1577
  Autorzy: J. Masłowski, R. Dolmierski, K. Ulewicz, P. Michniewski, Brunon Kierznikowicz, I. Wisłocka, Z. Sićko, Romuald Olszański.
  Tytuł: Wstępna ocena neurologicznych przypadków stwardnienia rozsianego leczonych hiperbarią tlenową.
  Czasopismo: Biul. Met.-Org. Inst. Med. Morsk. Tropik.
  Szczegóły: 1989 : 22, 1-2, 81-89, 4 tab., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/1577
  Autorzy: A. Friedman, M. Florek, B. Pilczuk, Romana Bogusławska-Staniaszczyk, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Dementia in Parkinson's disease preliminary data.
  Czasopismo: Funct. Neurol.
  Szczegóły: 1989 : 4, Suppl. 2 to Nr 4, 47-48, bibliogr.
  Uwagi: Proceedings of the Polish Italian Joint Meeting on Neurology, Warsaw, May 2-3, 1989
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/1577
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: (Płk prof. dr med. Henryk Chmielewski). Zasłużony lekarz PRL.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 3-4, 273-274, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/1577
  Autorzy: Stanisław Rudnicki, Waldemar Świątkowski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia samoistnych krwiaków śródmózgowych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 603-608, tab., ryc., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/1577
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Zasłużony lekarz PRL (Prof. dr hab. med. Donat Tylman).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 5-6, 399-400, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Jerzy Walecki, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Niedokrwienie kręgowo-podstawne - korelacja kliniczno-radiologiczna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 23, 3, 177-181, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/1577
  Autorzy: Maria Barańska-Gieruszczak, Danuta Ryglewicz, Teresa Kryst, Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Zależność obrazu EEG od lokalizacji ogniska niedokrwienia w tomografii komputerowej.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1989 : T. 23, nr 2, s. 105-110, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska, Jerzy Walecki, Michaela Pakszys, Maria Żebrowska.
  Tytuł: Tomografia komputerowa głowy u chorych na padaczkę.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1989 : 44, 5, 124-127, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/1577
  Autorzy: T. Krzemińska, M. W. Radwan, J. Woy-Wojciechowski, Karol Chmielowski, W. Wachowicz-Ostrowska.
  Tytuł: Ocena przydatności 99mTc-Sn-cytrynianu do diagnostyki nowotworów mózgu.
  Tytuł równoległy: Assessment of the usefulness of 99mTc-Sn-citrate complex for the diagnosis of brain tumours.
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 1989 : 28, 3-4, 341-346, ryc., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/1577
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: 24-godzinne kasetowe monitorowanie EEG w diagnostyce padaczki. Praca doktorska / Maria Małowidzka-Serwińska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
  Strony: 120 k. , ryc., tabl. , 30 cm. , maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Teofan Domżał. - 29.09.1990
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/1577
  Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik, Jerzy Dworecki.
  Tytuł: Odległe wyniki leczenia bólu głowy Hortona metodami stymulacji obwodowej.
  Tytuł równoległy: Late results of Horton's headache treatment by means of peripheral stimulation.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1989 : 42, 22-24, 1119-1121, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/1577
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik, M. Jachowska.
  Tytuł: Leczenie bólów głowy po niezamierzonym nakłuciu opony twardej - opis przypadku.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 1990 : T. 22, nr 1, s. 47- 50, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/1577
  Autorzy: Władysław Markowski.
  Tytuł: XIV Konferencja Neurologiczna.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1990 : 46, 5-6, 221
  Uwagi: 14 Konferencja Neurologiczna nt. leczenia farmakologicznego w neurologii, Warszawa, 14.04.1989.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/1577
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Mjr dr Józef Pająk (1897-1943) - psychiatra i neurolog wojskowy / Józef Pająk M. D. (1897-1943) armed psychiatrist and neurologist.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 7-8, 541-544, 3 il., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/1577
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Nawracające porażenia nerwów twarzowych.
  Tytuł równoległy: Recurrent paralysis of facial nerves.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : T. 66, nr 9-10, s. 679-682, il., bibliogr. 19 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Postępy w neurologii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 3-4, 202-205
  Uwagi: Ref. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Bydgoszcz, 1988 r.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/1577
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Ppłk dr Mieczyslaw Naramowski (1889-1954) - psychiatra i neurolog wojskowy / Dr Mieczysław Naramowski (1889-1954) military psychiatrist and neurologist.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 9-10, 683-685, il., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/1577
  Autorzy: Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Zagadnienia neurologiczne w zespole nabytego niedoboru immunologicznego (AIDS).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 1-2, 41-45, tab., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Ref. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 10-11 czerwca 1988 r.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Stwardnienie rozsiane z objawami guza mózgu.
  Tytuł równoległy: Multiple sclerosis with manifestations of brain tumour.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1990 : 24, 1-2, 98-103, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  270/1577
  Autorzy: Z. Czarnecki, Jerzy Walecki, A. Połacin.
  Tytuł: Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu tomograficzno-komputerowego do oceny stopnia wyczerpania wewnątrzczaszkowej rezerwy objętościowej.
  Tytuł równoległy: Application of the digital analysis of the computerized tomography image for the estimation of the degree of the intracranial spatial reserve reduction.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1990 : 54, 1-2, 4-7, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/1577
  Autorzy: K. Jarek, Mirosław Kłos, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Badania doświadczalne nad wytrzymałością komórek mielinowych w ludzkich nerwach obwodowych, pobranych przeżyciowo i pośmiertnie, poddanych konserwacji.
  Tytuł równoległy: Experimental investigations of the viability of myelin cells of human nerves obtained during life or after death and preserved.
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 1990 : T. 29, nr 3-4, s. 443-448, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/1577
  Autorzy: Ziemowit S. Potakiewicz.
  Tytuł: Etiopatogeneza, patofizjologia, klinika, dobór metod operacyjnych i wyniki leczenie objawowych torbieli pajęczynówki mózgowia. Praca doktorska / Ziemowit Stanisław Potakiewicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: [2], 140 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 99 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Stanisław Z. Rudnicki.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/1577
  Autorzy: Janusz Kwasucki.
  Tytuł: Zastosowanie nocycepetywnego odruchu zgięciowego w ocenie analgezji morfinowej.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1990 : T. 43, nr 7, s. 249-253, bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/1577
  Autorzy: A. Koziarski, E. Frankiewicz.
  Tytuł: Medical and surgical treatment of intracerebellar haematomas.
  Czasopismo: Acta Neurochirurgica
  Szczegóły: 1991 : Vol. 110, nr 1-2, s. 24-28, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Koziarski
  ISSN: 0001-6268
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.638
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  275/1577
  Autorzy: R. Ignatowicz, T. Kmieć, Jerzy Kotowicz, R. Michałowicz, D. Rosnowska, Ł. Ignatowicz.
  Tytuł: Multiple sclerosis in children : familiar cases, evoked potentials, mental state and treatment.
  Tytuł całości: W: Conference on Multiple Sclerosis, Poznań, 26-28 czerwca 1991: abstracts
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1991]
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Jerzy Kotowicz, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Steroid pulse therapy in MS.
  Tytuł całości: W: Conference on Multiple Sclerosis, Poznań, 26-28 czerwca 1991: materiały zjazdowe
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1991]
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/1577
  Autorzy: Henryk Chmielewski, J. Ziąber, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Hormon wzrostu w surowicy chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł równoległy: Serum growth hormone in patients with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 289-293, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/1577
  Autorzy: Henryk Chmielewski, J. Ziąber, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Prolaktyna i testosteron w surowicy chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł równoległy: Prolactin and testosterone in serum of patients with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 3-4, 149-154, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  279/1577
  Autorzy: Leszek Delimat, Jerzy Mastalerski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Przypadek naczyniaka mózgu powikłanego krwotokiem dokomorowym leczony "balonizacją".
  Tytuł równoległy: A case of intraventricular haemorrhage treated with baloon catherixation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 372-375, il., bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/1577
  Autorzy: Ziemowit Potakiewicz, Jan K. Podgórski, Janusz Bolewski, Marek Marciniak.
  Tytuł: Przypadek torbieli pajęczynówki tylnej jamy czaszki.
  Tytuł równoległy: A case of arachnoid cyst in the posterior cranial fossa.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 778-781, il., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/1577
  Autorzy: Henryk Chmielewski, J. Ziąber, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Stężenia hormonów w surowicy chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł równoległy: Serum hormone concentrations in patients with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 424-430, bibliogr. 30 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/1577
  Autorzy: Henryk Kaszyński, Stanisław Z. Rudnicki, Jan K. Podgórski, Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Śródoperacyjne badanie ultrasonograficzne guzów mózgu.
  Tytuł równoległy: Intraoperative ultrasonographic examination of brain tumours.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 697-703, il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/1577
  Autorzy: Leszek Delimat, Marek Marciniak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Krwiaki śródczaszkowe jako powikłanie po operacjach oponiaków.
  Tytuł równoległy: Intracranial haematomas as complications after operations for meningioma.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 592-596, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/1577
  Autorzy: Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie zachowawcze pourazowych krwiaków śródmózgowych.
  Tytuł równoległy: Conservative treatment of posttraumatic intracerebral haematomas.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 2, 230-237, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  285/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Mózg a jego jaźń / aut. Jan Trąbka. - Kraków, 1991. rec. Teofan Domżał.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 4, 531
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/1577
  Autorzy: Stanisław Z. Rudnicki, Leszek Delimat, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ocena własna przydatności CUSA w operacjach trudno dostępnych guzów mózgu i guzów śródrdzeniowych.
  Tytuł równoległy: Own assessment of CUSA usefulness in operations for poorly accwssible brain tumours and intramedullary tumours.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 587-591, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Parlodel w napadowym bólu głowy - przypadek czy nowe możliwości lecznicze?
  Tytuł równoległy: Parlodel in paroxysmall headache - accidental effect or a new therapeutic possibility?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 4, 523-524
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  288/1577
  Autorzy: Janusz Bolewski, Ziemowit Potakiewicz, Marek Marciniak, Tomasz Rybak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Przemieszczenie przednie nerwu łokciowego w okolicy dołu łokciowego - przyczynek do leczenia odruchowej dystrofii współczulnej.
  Tytuł równoległy: Anterior ulnar nerve displacement in the cubital fossa. A contribution to the treatment of sympathetic reflex dystrophy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 609-612, bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/1577
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Stanisław Z. Rudnicki, Ziemowit Potakiewicz, Leszek Delimat, Janusz Bolewski.
  Tytuł: Przypadek pierwotnego ropnia przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Primary pituitary abscess - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 683-688, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/1577
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Stanisław Z. Rudnicki, Ziemowit Potakiewicz, Leszek Delimat, Jan Siwik.
  Tytuł: Przypadek śródsiodłowego czaszkogardlaka, przebiegającego z objawami udaru przysadkowego.
  Tytuł równoległy: Intraseller craniopharyngioma with pituitary apoplexy symptoms. A case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 689-693, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/1577
  Autorzy: Stanisław Z. Rudnicki, K. Jarek, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Samoistny, nawrotowy krwiak mostu leczony operacyjnie z pomyślnym wynikiem.
  Tytuł równoległy: Spontaneous recurrent pontine haematoma treated surgically with good results.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 6, 824-831, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/1577
  Autorzy: Leszek Delimat, Adam Wejroch, Jan K. Podgórski, Janusz Bolewski, Jan Siwik.
  Tytuł: Tzw. uszkodzenia lustrzane w ciężkich urazach głowy.
  Tytuł równoległy: So called mirrow injuries in severe head trauma.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 613-617, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/1577
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Stanisław Z. Rudnicki, Paweł Twarkowski, Jerzy Walecki, Leszek Delimat.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w trudnych diagnostycznie przypadkach gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Usefulness od computer tomography and magnetic resonance imaging in diagnostically difficult cases of pituitary adenomas.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 597-603, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/1577
  Autorzy: W. Fryze, R. Obiedziński, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Współistnienie stwardnienia rozsianego i miastenii.
  Tytuł równoległy: Coexistence of multiple sclerosis and myasthenia gravis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 2, 259-262, bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/1577
  Autorzy: R. Ignatowicz, T. Kmieć, T. Kryst-Widźgowska, M. Rosnowska, Jerzy Kotowicz, R. Michałowicz.
  Tytuł: Multiple sclerosis in Childhood.
  Tytuł całości: W: PAN European Society of Neurology, Second Congress, Vienna, 7-12 grudnia 1991: abstracts
  Adres wydawniczy: [Vienna, 1991]
  Strony: s. 165
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys.
  Tytuł: Chronopharmacology in therapy of the epilepsies / ed. F. E. Dreifuss, ed. H. Meinardi, ed. H. Stefan.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 4/5, 99-100
  Typ publikacji: REC
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/1577
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Karol Chmielowski, Marek Marciniak.
  Tytuł: Scyntygrafia (99mTc-MDP) w przypadku dysplazji włóknistej kości czaszki.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphy (99mTc-MDP)in fibrous dysplasia of skull.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1991 : 5, 1, 60-63, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/1577
  Autorzy: Waldemar Sobański.
  Tytuł: Bóle głowy u żołnierzy służby zasadniczej : epidemiologia i orzecznictwo. Praca doktorska / Waldemar Sobański ; CSK WAM; 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 83 k. , tabl. , 30 cm , bibliogr. 83 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Teofan Domżał.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  299/1577
  Autorzy: Leszek Delimat.
  Tytuł: Oponiaki śródczaszkowe - nie rozwiązany problem chirurgiczny. Praca doktorska / Leszek Delimat ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 203 k. , il., tabl. , 30 cm. , bibliogr. 145 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Stanisław Z. Rudnicki
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj.
  Tytuł: Somatosensoryczny potencjał wywołany z nerwu trójdzielnego i odruch mrugania w połowicznych bólach głowy. Praca doktorska / Andrzej Tutaj ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 66 k. , ryc. , 30 cm. , bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/1577
  Autorzy: Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Granice operacyjności gruczolaków przysadki mózgowej: rozprawa habilitacyjna / Jan Krzysztof Podgórski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej, Klinika Neurochirurgii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1991
  Strony: [4], 124 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. 118 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  302/1577
  Autorzy: Władysław Markowski.
  Tytuł: Konferencja naukowo-szkoleniowa.
  Tytuł równoległy: Scientific-schooling conference.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1992 : 48, 7, 455
  Uwagi: - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Warszawa, 24.04.1992.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/1577
  Autorzy: Janusz Bolewski.
  Tytuł: Przerzuty nowotworowe do mózgu : (klinika, porównanie wyników leczenia operacyjnego i zachowawczego, rokowanie): rozprawa habilitacyjna / Janusz Bolewski ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
  Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1992
  Strony: 186 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 99 poz.
  Uwagi: Na k. tyt. m. wyd. Warszawa
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Botulina w leczeniu miejscowych dystonii.
  Tytuł równoległy: Botulin in the treatment of local dystonia.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 6, 783-789, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/1577
  Autorzy: Mieczysław Lachowski, Jan K. Podgórski, Paweł Twarkowski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Diagnostyka radiologiczna jatrogennych zwężeń lędźwiowego odcinka kanału kręgowego u chorych po przebytych operacjach przepuklin jądra miażdżystego.
  Tytuł równoległy: Radiological diagnosis of iatrogenic lumbar vertebral canal stenosis in patients after herniated disc operations.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 66-72, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Długotrwała "pulsacyjna" terapia steroidowa w stwardnieniu rozsianym.
  Tytuł równoległy: Long-term steroid therapy in multiple sclerosis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 5, 621-625, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/1577
  Autorzy: Janusz Bolewski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne i zachowawcze przerzutów mózgowych.
  Tytuł równoległy: Surgical and conservative treatment of malignant metastases to the brain.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 73-81, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  308/1577
  Autorzy: Janusz Bolewski, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Przerzuty nowotworowe do mózgu - różnice w przebiegu klinicznym.
  Tytuł równoległy: Tumor metastases to brain. Differences of clinical course.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 5, 663-669, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  309/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z posiedzenia delegatów do Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych. Wiedeń 7-12 XII 1991.
  Tytuł równoległy: Report on the meetings of the Delegates of the European Federation of Neurological Societies in Vienna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 2, 273-274
  Uwagi: - Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych, Wiedeń (AT), 7-12.12.1991
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  310/1577
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mieczysław Lachowski, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowej w rozpoznawaniu dyskopatii w odcinku L4-L5-S1.
  Tytuł równoległy: The value of computerized tomography in the diagnosis of discopathy at the L4-L5-S1 levels.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 47-56, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  311/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Wspomnienia z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 27-29 maja 1987 r.
  Tytuł równoległy: Some reminiscences connected with the XIII-th Congress of Polish Neurological Society in Gdańsk, May 1987.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 4, 573-574
  Uwagi: - 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk, 27-29.05.1987.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  312/1577
  Autorzy: Janusz Bolewski.
  Tytuł: Objawy kliniczne a obraz w CT przerzutów nowotworowych do mózgu.
  Tytuł równoległy: Clinical manifestation and CT findings in tumour metastases to the brain.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 26, nr 3, s. 359-366, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  313/1577
  Autorzy: Marek Gołębiowski, Andrzej Koziarski, Ryszard M. Pluta.
  Tytuł: Tomografia komputerowa mózgu w przypadkach nerwiakowłókniakowatości typu 2.
  Tytuł równoległy: Cranial CT of neurobibromatosis type 2.
  Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
  Szczegóły: 1992 : T. 56, nr 3-4, s. 81-84, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0860-1089
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  314/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Zaburzenia seksualne w neurologii.
  Tytuł całości: W: Problemy seksualne w różnych specjalnościach lekarskich / pod red. Zenona L. Starowicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1992
  Strony: s. 162-188
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  315/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Jerzy Walecki.
  Tytuł: W sprawie tak zwanego udarowego bólu głowy.
  Tytuł równoległy: On the so called stroke headache.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 45, 7-8, 281-283, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  316/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Jaki to ból głowy : przewodnik diagnostyki i postępowania w bólach głowy / Domżał Teofan (tł.), Kozubski Wojciech (tł.), Prusiński Antoni (tł.).
  Adres wydawniczy: [Warszawa : Glaxo, 1992]
  Strony: 32 s. , il., 21 cm.
  Typ publikacji:
  Polskie hasła przedmiotowe:

  317/1577
  Autorzy: Halina Wasilewska, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane w rozpoznawaniu zespołu bólowego lędźwiowo-krzyżowego.
  Tytuł równoległy: Dermatomal somatosensory evoked potentials in the diagnosis of lumbosacral pain syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 457-464, il., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  318/1577
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Multimodalne potencjały wywołane w postępującym spastycznym niedowładzie kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Multimodal evoked potentials in progressive spastic inferior paraparesis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 7-8, 369-374, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  319/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Somatosensoryczny potencjał wywołany nerwu trójdzielnego w połowiczym bólu głowy.
  Tytuł równoległy: Trigeminal somatosensory evoked potential in hemicrania.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 1-2, 25-30, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  320/1577
  Autorzy: Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Radiologia : neuroradiologia.
  Tytuł całości: W: Leksykon radiologii : rentgenodiagnostyka, radiologia zabiegowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, termografia / pod red. J.Mastalerskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. prof. L. Rydygiera, 1992
  Strony: 547, 17 s. : il., tab. ; 25 cm
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  321/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból - przyjaciel czy wróg.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1993 : 4, 2, 12-13, 15, 26, il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  322/1577
  Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk, T. Kryst-Widźgowska, R. Poniatowska.
  Tytuł: Intradural extramedullary tumors in cervical spine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993, supl. 2, 274-278, 4 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, Cracow, June 20-23 1993 : Proceedings.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  323/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, W. Kozubski, A. Prusiński, Andrzej Szczudlik, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne bólów głowy, nerwobólów czaszkowych i bólu twarzy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 27, supl. 1, 127 s., bibliogr. s. 97-123
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  324/1577
  Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk, T. Kryst-Widźgowska.
  Tytuł: MR imaging of postsurgical changes in the spine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993, supl. 2, 279-282, 3 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, Cracow, June 20-23 1993 : Proceedings.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  325/1577
  Autorzy: Jacek Ziąber, Bogdan Zientarski, Romana Bogusławska-Staniaszczyk.
  Tytuł: Zwapnienia jąder podstawy i móżdżku.
  Tytuł równoległy: Calcifications of basal ganglia and cerebellum.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 27, nr 5, s. 721-728, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  326/1577
  Autorzy: Halina Wasilewska.
  Tytuł: Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane w ocenie uszkodzenia korzeni rdzeniowych. Praca doktorska / Halina Wasilewska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: 59 k. , tabl. , 30 cm , bibliogr. 99 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: doc. dr hab. med. Andrzej Szczudlik. - [15.12.1993]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  327/1577
  Autorzy: Halina Wasilewska, Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane w diagnostyce zespołu bólowego lędźwiowo-krzyżowego.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd PTN, Kraków, wrzesień 1993: materiały zjazdowe
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1993]
  Strony: s. 198
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  328/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys, Michaela Pakszys, Jolanta Bejm, Jerzy Szarek, Krzysztof Osman, Tadeusz Komorowski.
  Tytuł: Chronopatologia i chronoterapia padaczek.
  Tytuł równoległy: Chronopathology and chronotherapy of epilepsy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 515-521, bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  329/1577
  Autorzy: W[ładysław] Markowski.
  Tytuł: Płk w st. spocz. lek. Stanisław Stefan Bogusławski (20.09.1923-11.07.1992 r.).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 453, il.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  330/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Współczesne problemy neurologii w "Dekadzie Mózgu".
  Tytuł równoległy: Modern problems of neurology in the brain decade.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 283-287
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  331/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Bóle krzyża.
  Czasopismo: Med. na Świecie
  Szczegóły: 1994, 12, 37-38, 40-41, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  332/1577
  Autorzy: Janusz Bolewski, Stanisław Z. Rudnicki.
  Tytuł: Chemonukleoliza w leczeniu dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł równoległy: Chemonucleolysis in the treatment of lumbar discopathy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 5, s. 681-692, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  333/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Halina Wasilewska, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Dwa przypadki zespołu Fishera w badaniu histopatologicznym.
  Tytuł równoległy: Two cases of Fisher syndrome with histopathological examination.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 6, s. 927-932, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  334/1577
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Marek Gołębiowski, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Dynamika wzrostu guzów wewnątrzczaszkowych w nerwiakowłókniakowatości typu 2 (NF 2).
  Tytuł równoległy: Evolution of the growth of multiple intracranial tumours in a case of neurofibromatosis type 2.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 4, s. 595-604, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  335/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
  Tytuł: Elektrofizjologia snu po udarach mózgowych.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological pattern of sleep after stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 1, s. 27-34, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Międzyzdroje, 1993.06.03
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  336/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Nerwiak zwoju nerwu trójdzielnego.
  Tytuł równoległy: Neurinoma of trigeminal ganglion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 5, s. 763-766, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  337/1577
  Autorzy: J. Kulczycki, R. Bogusławska-Staniaszczyk, P. Kozłowski.
  Tytuł: Obraz zwapnień wewnątrzmózgowych w badaniu CT i MR; opis przypadku zespołu Fahra.
  Tytuł równoległy: Intracerebral calcifications image in CT and MR studies. A case report of Fahr syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 6, s. 915-920, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  338/1577
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Plazmafereza w neurologii - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Plasmapheresis in neurology - own experiences.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 2, s. 167-174, bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Kraków, 1993.09.24
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  339/1577
  Autorzy: Waldemar Pakszys, Irena Niebrój-Dobosz.
  Tytuł: Badania cytomorfologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego przy użyciu polskiej wirówki laboratoryjnej MPW-341 z zestawem Cytoset.
  Tytuł równoległy: Cytomorphological examinations of cerebrospinal fluid using the Polish laboratory centrifuge MPW-341 with the Cytoset kit.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1994 : 49, 20-22, 499-502, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  340/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Stan padaczkowy : klinika, przyczyny i postępowanie.
  Tytuł równoległy: Status epilepticus : clinical features, causes, and management.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1994 : 49, 4-5, 108-109, bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  341/1577
  Autorzy: Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: SPECT mózgu w praktyce klinicznej.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 39
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  342/1577
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, J[an] K. Podgórski, J[an] Furtak.
  Tytuł: Early changes in cerebral perfusion after mild head trauma studied by 99m Tc-HM-PAO SPECT.
  Tytuł całości: W: Radiobiologicka Konference 1994 : Program, Souhrny referato, Hradec Kralowe, 24-26 listopadu 1994
  Adres wydawniczy: [Hradec Kralove, 1994]
  Strony: s. [nlb.], Abst. 26
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  343/1577
  Autorzy: A. S. Chojnowski, Jerzy Walecki, Romana Bogusławska-Staniaszczyk, Renata Andrysiak.
  Tytuł: Związki paramagnetyczne w wykrywaniu glekajów o niskim stopniu złośliwości - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Paramagnetic contrast medium in diagnosis of low grade glioma.
  Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
  Szczegóły: 1994 : 2, 1, 23-26, 2 il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  344/1577
  Autorzy: Marek Marciniak.
  Tytuł: Odrosty oponiaków wewnątrzczaszkowych - analiza kliniczno-morfologiczna i wskazania do pooperacyjnej radioterapii. Praca doktorska / Marek Marciniak ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
  Strony: 138 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 132 poz, streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Stanisław Z. Rudnicki. - 21.06.1994
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  345/1577
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Jarosław Nowosielski, Jerzy Kotowicz, Barbara Betiuk.
  Tytuł: Objawy neurologiczne jako pierwsza manifestacja choroby Addisona-Biermera.
  Tytuł równoległy: Neurologic-symptoms as the first manifestation of Addison-Biermer disease.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1994 : 47, 15-16, 632-634
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  346/1577
  Autorzy: Eugeniusz Jaszczuk, Andrzej Tutaj, Maria Małowidzka-Serwińska, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Naczyniopochodne uszkodzenia mostu i śródmózgowia.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 51-56, il., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  347/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Neurologia - stan obecny i przyszłość.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 9-11
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów Wojska Polskiego nt. postępów w neurologii i problemów neurologii wojskowej, Spała k/Łodzi 08-10.09. 1994.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  348/1577
  Autorzy: Elżbieta Orłowska, Teofan Domżał.
  Tytuł: Stwardnienie rozsiane u żołnierzy.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 83-85, tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  349/1577
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny, dawniej i dziś.
  Czasopismo: Biuletyn WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 26-29, il.., tab., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/ Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  350/1577
  Autorzy: J[anusz] Bolewski, P. Paluch.
  Tytuł: Zasady postępowania w chorobach kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne / pod red. A. Wojtczaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: s. 799-807
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  351/1577
  Autorzy: T[eofan] Domżał, K[azimierz] Tomczykiewicz.
  Tytuł: Ischemic stroke with piracetam.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 1995 : 2, Suppl. 2, 34
  Uwagi: 3 International Conference on Stroke, Praga, 18-21.10.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  352/1577
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska, T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki 2 mg Klonazepamu na napadowe wyładowania w ambulatoryjnym, kasetowym EEG.
  Tytuł całości: W: II Kongres Epileptologii / Polska Liga Przeciwpadaczkowa, Warszawa, 17-20.05.1995 : streszczenia komunikatów
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
  Strony: s. 84
  Uwagi: 2 Kongres Epileptologii, Warszawa, 17-20.05.1995.. Toż w jęz. ang.: The influence of a single dose of 2 mg Clonazepam on paroxysmal discharges in ambulatory, cassette EEG. Tamże s. 85.
  ISBN: 83-85787-12-7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  353/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Badanie odruchu mrugania u chorych z migreną.
  Tytuł równoległy: Blinking reflex studied in patients with migraine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 684-689, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  354/1577
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Encefalopatia a współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznym uszkodzeniem mózgu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : 71, supl. 6, 17-20, tab., bibliogr.
  Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Wojska Polskiego, Ełk 25-27.05.1995
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  355/1577
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Jubileusz 75-rocznicy urodzin płk. w st. spoczynku dr. med. Tadeusza Kulisiewicza zasłużonego alkohologa wojskowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 1-2, s. 115-119, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  356/1577
  Autorzy: Stanisław Ilnicki, Piotr Ilnicki.
  Tytuł: Kilka słów w sprawie tzw. mikrofalowej encefalopatii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 6, s. 98-101, bibliogr. 16 poz.
  Konferencja: , Ełk, 1995.05.25
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  357/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Pourazowe bóle głowy.
  Tytuł równoległy: Posttraumatic headache.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 7-8, s. 56-460, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  358/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Kazimierz Tomczykiewicz, Elżbieta Orłowska, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Rzadki przypadek bąblowicy mózgu.
  Tytuł równoległy: Rare case of echinococcosis of the brain.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T.. 71, nr 5-6, s. 336-340, il., bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  359/1577
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Cerebrolizyna w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgowych.
  Tytuł równoległy: Cerebrolysin in treatment of acute ischaemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 325-331, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  360/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jolanta Gierczak-Walichnowska, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Dwa przypadki boreliozy z zajęciem układu nerwowego. Choroba Lyme.
  Tytuł równoległy: Two cases of neuroboreliosis. Lyme disease.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 605-612, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  361/1577
  Autorzy: A. Prusiński, Teofan Domżał, C. Fryze, A. Szczudlik, J. Barliński.
  Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji sumatryptanu w doraźnym leczeniu napadów migrenowych (otwarte badania wieloośrodkowe).
  Tytuł równoległy: Evaluation of the effectiveness and tolerance of sumatriptan in abortive treatment of migraine attacks (open multicentre trial).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 6, s. 835-844, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  362/1577
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Teofan Domżał, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ropniak podtwardówkowy jako powikłanie przewlekłego zapalenia zatoki klinowej.
  Tytuł równoległy: Subdural empyema in the setting of sphenoid sinusitis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 1, s. 103-109, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  363/1577
  Autorzy: M. Babiuch, A. Leszczyńska, R. Bogusławska-Staniaszczyk, K. Jarek.
  Tytuł: Skąpoobjawowe klinicznie i niepewne diagnostycznie guzy mózgu w materiale własnym Oddziału Neurologii CSK MSW.
  Tytuł równoległy: Clinically oligosymptomatic and diagnostically doubtful brain tumours in the patients of the Neurology Department CSK MSW.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 2, s. 183-193, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  364/1577
  Autorzy: J[an] K. Podgórski, B[olesław] Kalicki, S[abina] Długoborska, J[ózefa] Rafińska, A[ndrzej] Kadłubowski, A[nna] Jung, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Trudności w rozpoznaniu ropnia mózgu u 15 letniego chłopca z chorobą Recklinghausena leczonego operacyjnie z powodzeniem. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnosis of cerebral abscess in a 15-years old boy with von Reccklinghausen disease treated surgically. Recovery case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 623-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Erratum in: Neurol. Neurochir. Pol. 1995 : T. 29, nr 5, s. 805.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  365/1577
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu dystonii botuliną.
  Tytuł równoległy: Own experiences with botulinum treatment of dystonia.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 481-488, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  366/1577
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Sławomir Skrzyński, Andrzej Kadłubowski, Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zmiany w mózgowym przepływie krwi w lekkich urazach głowy obrazowane techniką SPECT z użyciem 99MTC-HM-PAO - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Cerebral blood flow changes after mild head trauma (MHT0 imaging with SPECT HM-PAO. Preliminary report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 401-407, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  367/1577
  Autorzy: J[an] Furtak, J[an] K. Podgórski, K[arol] Chmielowski, S[tanisław] Z. Rudnicki, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Cerebral blood flow disturbances in the course of brain concussion.
  Tytuł całości: W: Neurotrauma Symposium of World Federation of Neurosurgical Society, Meeting 95, November 16-19, 1995, Thessaloniki, Greece : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Thessaloniki], [1995]
  Strony: s. 74-76
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  368/1577
  Autorzy: S[ławomir] Skrzyński, K[arol] Chmielowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Porównanie SPECT XCT, MRI w diagnostyce śródczaszkowej patologii ogniskowej, głównie guzów mózgu.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 1995, 05-07 październiaka 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1995
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  369/1577
  Autorzy: J[an] Furtak, K[arol] Chmielowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Zaburzenia regionalnego mózgowego przepływu krwi w przebiegu lekkich urazów czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony radiologicznej : Streszczenia referatów : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 05-07.10.1995
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1995
  Strony: s. 18
  Uwagi: - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 5-7.10.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  370/1577
  Autorzy: Romana Bogusławska, Jerzy Walecki, E. Tobolska, J. Sikorska.
  Tytuł: Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego w obazie MR i TK.
  Tytuł równoległy: MRI and CT of developmental central nervous system anomalies.
  Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
  Szczegóły: 1995 : 3, 1, 21-27, 6 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  371/1577
  Autorzy: Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Badania nad nerwiakowłókniakowatością typu II. Praca doktorska / Andrzej Koziarski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: 81 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 210 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Jan Krzysztof Podgórski. - 29.09.1995.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  372/1577
  Autorzy: Zdzisław Kawecki.
  Tytuł: Wpływ mechanizmu urazowego na objawy, przebieg kliniczny i rokowanie lekkich urazów czaszkowo-mózgowych. Praca doktorska / Zdzisław Kawecki ; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie; CSK WAM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: 145 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Janusz Bolewski. - 17.04.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  373/1577
  Autorzy: Jan M. Furtak.
  Tytuł: Zaburzenia mózgowego przepływu krwi w przebiegu klinicznego zespołu wstrząśnienia mózgu. Praca doktorska / Jan Mirosław Furtak ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: 85 k. , il., tab. , 30 cm , streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Jan Krzystof Podgórski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  374/1577
  Autorzy: Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Badania mózgowych i rdzeniowych uśrednionych potencjałów wywołanych w stwardnieniu rozsianym : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Kotowicz ; Klinika Neurologiczna, CSK Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1995
  Strony: [2], 176, [89] s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. 456 poz
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  375/1577
  Autorzy: Jerzy Walecki, J. Kulczycki, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Współczesna diagnostyka obrazowa chorób ośrodkowego układu nerwowego / pod red. Jerzego Waleckiego, Jerzego Kulczyckiego, Romany Bogusławskiej.
  Adres wydawniczy: Warszawa : ZUS, 1995
  Strony: 239 s. , il., bibliogr. [przy rozdz.] ; 29 cm
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  376/1577
  Autorzy: Romana Bogusławska.
  Tytuł: Krwotok mózgowy.
  Tytuł całości: W: Współczesna diagnostyka obrazowa chorób ośrodkowego układu nerwowego / pod red. Jerzego Waleckiego, Jerzego Kulczyckiego, Romany Bogusławskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : ZUS, 1995
  Strony: s. 159-169, 16 il., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  377/1577
  Autorzy: Romana Bogusławska.
  Tytuł: Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł całości: W: Współczesna diagnostyka obrazowa chorób ośrodkowego układu nerwowego / pod red. Jerzego Waleckiego, Jerzego Kulczyckiego, Romany Bogusławskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : ZUS, 1995
  Strony: s. 75-94, 22 il., [2] tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  378/1577
  Autorzy: Romana Bogusławska.
  Tytuł: Zmiany pourazowe ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł całości: W: Współczesna diagnostyka obrazowa chorób ośrodkowego układu nerwowego / pod red. Jerzego Waleckiego, J