WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NIEMIAROWOŚĆ - DIAGNOSTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/37
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Wartość diagnostyczna elektrokardiograficznych objawów utajonej preekscytacji.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 8, 529-535, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/37
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik.
Tytuł: Intermitujący zespół przedwczesnej depolaryzacji komór.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 1-7, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/37
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Antoni Marciniak.
Tytuł: Zaburzenia przewodzenia wewnątrzprzedsionkowego typu periodyki Wenckebacha w szybkich rytmach przedsionkowych.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 9-15, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed


  4/37
  Autorzy: Piotr Kołodziej, Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Rejestracja elektrogramu węzła zatokowego dla oceny czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
  Tytuł równoległy: Sinus node electrogram in the assessment of sino-atrial conduction time.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 9-10, 495-503, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/37
  Autorzy: Wiktor Rozegnał, Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu serca u uczniów szkół lotniczych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 740-745, tab., ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/37
  Autorzy: Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
  Tytuł: Zastosowanie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce zaburzeń rytmu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 754-760, ryc., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/37
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Postępy w dynamicznej elektrokardiografii holterowskiej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 320-323, bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/37
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego w różnych sytuacjach aktywności życiowej człowieka.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1988 : 31, 4, 229-234, il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/37
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 5-6, 332-338, ryc,. tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/37
  Autorzy: Leszek Kubik, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Późne potencjały i monitorowanie holterowskie w rozpoznawaniu komorowych zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł równoległy: Late potentials and Holter monitoring in the diagnosis of ventricular arrhythmia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 282-288, il., tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/37
  Autorzy: Andrzej Ługowski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzna weryfikacja objawów podmiotowych sugerujących występowanie napadowych zaburzeń rytmu serca. Praca doktorska / Andrzej Ługowski ; 10 Kliniczny Szpital Wojskowy Klinika Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Oddział Kardiologii w Bydgoszczy, Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 71 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 76 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: prof. Andrzej Dąbrowski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/37
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ambulatory ECG monitoring versus electrophysiological testing in the evaluation of syncope.
  Tytuł całości: W: 10th European Conference of the International Society of Noninvasive Cardiology, Rotterdam, 1992.- [Rotterdam, 1992]
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/37
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz, Andrzej Cwetsch, Alicja Rączka, Elżbieta Kramarz, Jacek Nowak.
  Tytuł: Dwudziestoczterogodzinne monitorowanie elektrokardiogramu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: A 24-hour ECG monitoring in patients with rheumatoidal arthritis.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 40-41, 910-912, tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/37
  Autorzy: M. Zarębiński, Andrzej Krupienicz, Wojciech Marciniak, Marek Ostrowski.
  Tytuł: Współistnienie zespołu WPW, choroby wieńcowej i odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia serca. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: A patient with WPW syndrome and coronary artery disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 38, 3, 217-219, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/37
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego w rozpoznawaniu choroby tętnic wieńcowych: rozprawa habilitacyjna / Ryszard Piotrowicz; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. B. Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Zakład Kardiometrii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: [2], 175, 6 [luź.] s. , tab. , bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/37
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Arytmie komorowe jako czynnik zagrożenia nagłym zgonem sercowym w chorobie niedokrwiennej serca : diagnostyka i leczenie prewencyjne / Leszek Giec, Andrzej Dąbrowski, Jerzy Kuch, Wiesława Piwowarska, Halina Pracka, Zygmunt Sadowski, Maria Trusz-Gluza, Jan Wodniecki.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Inst. Kardiologii, 1993
  Strony: 130 s. , il., tab., bibliogr. 151 poz. ; 24 cm.
  Uwagi: (Biblioteka Kardiologiczna ; 36)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/37
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of Holter monitoring results in patients with syncope.
  Tytuł całości: W: 7th Annual Meeting of Mediterraneam Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Hammamet, 1994 : Abstract
  Adres wydawniczy: [Hammamet, 1994]
  Strony: s. 228
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/37
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk.
  Tytuł: Powikłania inwazyjnych badań bodźców elektrofizjologicznych. Analiza 690 zabiegów u 663 chorych.
  Tytuł równoległy: Complications of invasive electrophysiological studies (EPS) : analysis of 690 investigations in 663 patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 40, 6, 466-4714, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/37
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Kramarz, J[acek] Nowak.
  Tytuł: 24-h ECG monitoring in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 1995 : Vol. 16, nr 6, s. 848-851, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.682
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  20/37
  Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo).
  Tytuł równoległy: Localisation of ectopic focus by the new Doppler method of tissue movement imaging (in vitro in vivi studies).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 60-63, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/37
  Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, M. Markiewicz, W. Musiał, G. Świątecka, G. Opolski, A. Torbicki, F. Walczak, A. Wnuk-Wojnar.
  Tytuł: Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, supl. 1, s. 51-63, tab., bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Standardy postępowania w chorobach układu krążenia
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/37
  Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Arrhythmias detected on Holter ECG monitoring in apparently healthy subjects.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S35, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/37
  Autorzy: Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Stymulacja serca płodu.
  Tytuł równoległy: Fetal heart pacing.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1, s. 9-11
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/37
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
  Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
  Tytuł: Badanie holterowskie - analizy podstawowe.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 15-28, bibliogr. [38] poz.
  Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/37
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
  Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
  Tytuł: Badanie holterowskie: technika, schemat analizy, dokumentacja.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 1-14, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/37
  Autorzy: Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT jako postulowany nieinwazyjny miernik niehomogenności repolaryzacji komór : badania metodologiczne i porównanie wartości rokowniczej z programowaną stymulacją komór: rozprawa habilitacyjna / Andrzej Krupienicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. B. Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1998
  Strony: 157 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 220 poz., sum.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/37
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval following ventricular premature beats and mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 91, nr 2, s. 75-80, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 0008-6312
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.739
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  28/37
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych w ocenie rokowania po przebytym zawale serca. Porównanie z wartością innych nieinwazyjnych badań diagnostycznych.
  Tytuł równoległy: Dispersion of QT interval following ventricular premature beats in assessment of prognosis after myocardial infarction. Comparison with other non-invasive procedures.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 7-8, s. 377-382, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/37
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Bożena Ostrowska, Ewa Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Robert Czarnecki, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispersion and inducibility of sustained ventricular tachycardia. Analysis of 245 patients. / Dyspersja odstępu QT a trwały częstoskurcz komorowy wywołany programową stymulacją komór. Analiza wyników u 245 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 2, s. 100-103, tab., bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 104-105.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  30/37
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Robert Bodalski, Franciszek Walczak.
  Tytuł: Diagnostyka u pacjenta z zaburzeniami rytmu i wrodzoną anomalią układu sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-72, bibliogr. 61 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/37
  Autorzy: Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Agnieszka Sikorska, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Test wysiłkowy w ocenie skuteczności leczenia arytmii komorowej u osoby bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 4, s. 69-70, 72-76, 78-83, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/37
  Autorzy: Adam Stańczyk.
  Tytuł: Zastosowanie wszczepialnego rejestratora zdarzeń w diagnostyce nawracającycyh omdleń o niejasnej etiologii.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. A, s. 10-13, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/37
  Autorzy: Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Wpływ minimalizacji stymulacji prawej komory na subkliniczną arytmię przedsionkową u pacjentów z wszczepionym stymulatorem typu DDD z powodu choroby węzła zatokowego i bloku przedsionkowo- komorowego I stopnia.
  Tytuł równoległy: The impact of minimizing right ventricular pacing on subclinical atrial tachyarrhythmias in patients with DDD pacemaker implanted for sinus node disease and first degree atrio-ventricular block.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2013 : T. 34, nr 200, s. 75-77, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Badanie finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki; nr N N402 533539
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  34/37
  Autorzy: Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Długotrwały monitoring jako podstawowe badanie w poszukiwaniu arytmii u osób uprawiających sport.
  Tytuł całości: W: Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Mirosława Dłużniewskiego, Zbigniewa Kalarusa, Witolda Pikto-Pietkiewicza, Ryszarda Piotrowicza, Beaty Średniawy.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014
  Strony: s. 47-54, tab., bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: rozdział 6
  ISBN: 978-83-7563-187-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/37
  Autorzy: D. Śliż, Magdalena Mosakowska.
  Tytuł: Wybrane zaburzenia rytmu serca.
  Tytuł całości: W: Obrzęki i duszność. Przewodnienie u pacjenta kardionefrologicznego.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją: Anny Adamskiej-Wełnickiej, Marcina Wełnickiego, Stanisława Niemczyka, Artura Mamcarza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Education, 2017
  Strony: s. 147-155, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Część III. Diagnostyka różnicowa - wybrane sytuacje kliniczne. Rozdział 6
  ISBN: 978-83-65471-12-3
  Seria: Poradnik Lekarza Praktyka.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/37
  Autorzy: I. Grzegorczyk, M. Petelczyc, T. Buchner, Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, J. Żebrowski.
  Tytuł: Analysis of homogeneity of heart rate variability properties in a group of extremely fit subjects using asymmetry indices.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) - Kasprowisko 2018, Zakopane, 28 lutego - 3 marca 2018 roku
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2018]
  Strony: s. 90-91
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/37
  Autorzy: Piotr Bienias, Michał Ciurzyński, Bartłomiej Kisiel, Anna Chrzanowska, Katarzyna Ciesielska, Maria Siwicka, Agnieszka Kalińska-Bienias, Marek Saracyn, Monika Lisicka, Joanna Radochońska, Piotr Pruszczyk.
  Tytuł: Comparison of non-invasive assessment of arrhythmias, conduction disturbances and cardiac autonomic tone in systemic sclerosis and systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Rheumatology International
  Szczegóły: 2019 : Vol. 39, nr 2, s. 301-310, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Nov 12 ; Autor korespondencyjny: Piotr Bienias
  ISSN: 0172-8172
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.984
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM