WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NOWORODKI
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: T[adeusz] Wieczorkiewicz, J[erzy] Zieliński.
Tytuł: Wpływ palenia papierosów przez kobiety ciężarne na wagę urodzeniową noworodków.
Czasopismo: Biul. WAM Supl.IV Zjazdy i Konferencje
Szczegóły: 1973, 20 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ginekologów WP, 134-137, 2 tab.
Uwagi: - VI Konferncja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników , Gdańsk - 22-23 październik 1971 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/25
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Aleksander Michajlik, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Lipidy krwi u noworodków i matek - próba wczesnego wykrywania hiperlipidemii pierwotnych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1975 : 30, 1, 5-8
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/25
Autorzy: Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Własny sposób usuwania zastawki tylnej cewki moczowej u noworodków i niemowląt. Praca doktorska / Włodzimierz Joszt ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
Strony: 56, [5] k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 62 poz., maszyn. powiel., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Zygmunt Kaliciński - 25.01.1977 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/25
Autorzy: Jerzy Higier, J[an] Turowski, S. Barański, P. Czerski, A. Dłużniewski, W[łodzimierz] Konopada, E.T. Mystkowska, J. Sabliński, J[erzy] Stelmachów, H[enryk] Zarzycki.
Tytuł: Konferencja Okrągłego Stołu na temat : "Wpływ czynników fizycznych na ciężarną, przebieg ciąży, płód i noworodka".
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1979 : 50, supl. : XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Warszawa, 6 - 8 października 1977 r., 120-124
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

5/25
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Wacława Podsiadłowska, Maria Jung.
Tytuł: Ocena badań gazometrycznych u noworodków urodzonych drogą cięć cesarskich, prowadzonych w ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej (OUHS).
Tytuł równoległy: Gasometric measurements in newborn delivered by cesarean sections performed under acute, moderate guided hemodilution (AMGH).
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1979 : 50{supl. : XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Warszawa, 6 - 8 paźdzziernika 1977 r., 177-178, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/25
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Usuwanie zastawki tylnej cewki moczowej u noworodków i niemowląt cewnikiem Foleya.
Tytuł całości: W: Referaty naukowe III Sympozjum Urologicznego Państw Socjalistycznych i XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice 4-6 czerwca 1978
Adres wydawniczy: Katowice, 1979
Strony: , 207-209, rez., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/25
Autorzy: Zbigniew Dumański, Janina Tałałaj, Antoni Trzmielewski.
Tytuł: Przypadek blastoma pulmonis u noworodka.
Tytuł równoległy: A case of pulmonary blastoma in a newborn.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1980 : 33, 21, 1727-1732, ryc. 4, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/25
Autorzy: Jerzy Kansy, Zygmunt Kaliciński, Henryka Szczepańska, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Niemowlęca cholangiopatia zaporowa.
Tytuł całości: W: Materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia "Wady wrodzone u dzieci", 4 - 5 grudnia 1980, Wrocław
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1981]
Strony: s. 49 - 55, tab., bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/25
Autorzy: Włodzimierz Konopka.
Tytuł: Niektóre parametry równowagi kwasowo-zasadowej w cięciach cesarskich u matek i noworodków prowadzonych w ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej OUHS.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cz. 3 : Postępy w położnictwie i ginekologii
Adres wydawniczy: Poznań, 1981
Strony: s. 302-303
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/25
Autorzy: Wacława Podsiadłowska, J. Starościak, Bożena Urbańska, Wanda Paradowska.
Tytuł: Kliniczna ocena wieku płodowego noworodka.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1982 : 57, 2/3, 89-93, il., bibliog.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/25
Autorzy: Jerzy Higier, Andrzej Kański, Andrzej Staszewski, Adam Kaliński.
Tytuł: Biochemiczna weryfikacja stanu noworodka po porodzie naturalnym i porodach zabiegowych z różnych wskazań.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1985 : 56, supl., 251-253, tab., bibliogr., sum.
Uwagi: Materiały Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt."Monitorowanie płodu a sposób ukończenia ciąży i porodu", Książ, 10-11 października 1985
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/25
Autorzy: Andrzej Staszewski, Andrzej Kański, Jerzy Higier, Adam Kaliński.
Tytuł: Kardiotokograficzne minitorowanie porodu a stan urodzeniowy noworodka.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1985 : 56, supl., 141-144, tab., bibliogr., sum.
Uwagi: Materiały Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego pt."Monitorowanie płodu a sposób ukończenia ciąży i porodu", Książ, 10-11 października 1985
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/25
Autorzy: Jerzy Kansy.
Tytuł: Noworodki, wcześniaki. Przegląd piśmiennictwa /zagranicznego/.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1985 : 60, 8, 569, 576, 587, 591, 596
Typ publikacji: OPR
Polskie hasła przedmiotowe:

14/25
Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, J[anusz] Szepietowski, Z[bigniew] Żmijewski, A[ndrzej] Kański.
Tytuł: Trudności i powikłania związane z kaniulacją żyły podobojczykowej u noworodków i dzieci w świetle własnych spostrzeżeń.
Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Łódź' 86 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 45-46
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

15/25
Autorzy: Waldemar Kurzępa.
Tytuł: Występowanie substancji digoksynopodobnych (DLIS) w surowicy krwi zdrowych noworodków. Praca doktorska / Waldemar Kurzępa ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
Strony: 69 k. , tabl. , 30 cm , bibliogr. 73 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: prof. Krystyna Kubicka. - 23.06.1993
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/25
Autorzy: Waldemar Kurzępa, Jan Peterek.
Tytuł: Idiopatyczny zespół niewydolności oddechowej noworodków.
Tytuł równoległy: Idiopathic respiratory distress syndrome.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 294-296, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/25
Autorzy: K[rzysztof] Ilnicki.
Tytuł: The efficacy of the collection of umbilical cord blood by the routine staff of delivery room.
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1995 : 20, 2, 161-162
Uwagi: - Konferencja nt. przeszczepu szpiku kostnego w Polsce, Warszawa, 28-29.11.1994
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/25
Autorzy: Krzysztof Ilnicki.
Tytuł: Efficacy of the umbilical cord blood collection in the conditions of the delivery room's staff routine work. Evaluation using some selected physiological parameters.
Tytuł równoległy: Skuteczność pobierania krwi pępowinowej w warunkach rutynowej pracy personelu sal położniczych. Ocena z zastosowaniem wybrancyh parametrów fizjologicznych.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1996 : T. 27, nr 2, s. 139-143, bibliogr. 15 poz., streszcz.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/25
Autorzy: Jerzy K. Gorski.
Tytuł: Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji podczas cesarskiego cięcia na stan urodzenia noworodków. Rozprawa doktorska / Jerzy Konrad Gorski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
Strony: 73 k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 152 poz., streszcz., sum. maszyn
Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. prof. CSK WAM Andrzej Kański
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/25
Autorzy: W[ojciech] Skawina, W[ojciech] Marczyński, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Ocena stawów biodrowych u noworodków i niemowląt według metody Graf'a oraz w modyfikacji własnej.
Tytuł równoległy: Evaluation of hip joints in newborns and infants by Graf and our modification.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998, supl. 2, 172
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/25
Autorzy: Daria Jóźwiak-Grabysa, R. Grabysa, Marian Cholewa.
Tytuł: Czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej.
Tytuł równoległy: Risk factors of cardiovascular diseases among newborns with intrauterine growth retardation.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 2002 : 59, supl.1, 134-136, 2 il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja "Postępy w neonatologii", Kraków 18-20 kwietnia 2002 roku.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  22/25
  Autorzy: W. Malinowski, Robert Koktysz, P. Stawerski.
  Tytuł: The case of monochorionic twin gestation complicated by intrauterine demise of one fetus in the first trimester.
  Czasopismo: Twin Research and Human Genetics
  Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 3, s. 262-266, bibliogr. [18] poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Pawel Stawerski
  ISSN: 1832-4274
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.664
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  23/25
  Autorzy: Violetta Bochniewska, Anna Jung, Anna Maślany.
  Tytuł: Zakażenia układu moczowego u noworodków.
  Tytuł równoległy: Urinary tract infections in neonates.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 121-123, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/25
  Autorzy: Magdalena Jarczak.
  Tytuł: Analiza wpływu indukcji porodu ciąż donoszonych na sposób ukończenia ciąży oraz pourodzeniowy stan noworodków oceniany w skali Apgar. Praca doktorska / Magdalena Jarczak ; Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie; Klinikae Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 85 k. , tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 93 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski. - [Obrona : 11.06.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/25
  Autorzy: Jolanta Olesińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności wcześnie podjętej fizjoterapii u noworodków i niemowląt z kręczem szyi pochodzenia mięśniowego. Praca doktorska / Jolanta Olesińska.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 78 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 120 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM