WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NOWOTWORY - IMMUNOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Przestrojenie immunologiczne jako następstwo skutecznej chemioterapii nowotworów.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1980 : 33, 7, 547-553, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/19
Autorzy: J[erzy] Gil, S. Szmigielski, A. Płużańska, J. Stempczyńska, Z[bigniew] Samochocki, J. Jeljaszewicz, G. Pulverer.
Tytuł: Immunoterapia zaawansowanych nowotworów, przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby wirusem B oraz nawracającej czyraczności za pomocą propionibacterium granulosum KP-45.
Tytuł całości: W: Immunomodulacja : Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Białowieża, 18-19 wrzesień 1987 : Materiały naukowe, streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok], 1987
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/19
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jolanta Bejm, Elżbieta Józefczak, Jerzy Świerż, Zbigniew Drzewiecki.
Tytuł: Stężenia antygenu karcinoembrionalnego w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 57, 5, s. 277-282, tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/19
Autorzy: Andrzej Ptasznik, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł: Hematologia układu fagocytów jednojądrzstych.
Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. T. 4 : Komórki układu krwiotwórczego. Cz. 2
Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
Strony: s. 56-70, ryc., tab., bibliogr. [28] poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/19
Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Mikrośrodowisko krwiotwórcze.
Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. T. 4 : Komórki układu krwiotwórczego. Cz. 2
Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
Strony: s. 9-33, bibliogr. [121] poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/19
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku jako metoda lecznicza.
Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. - T. 5 : Wybrane zagadnienia z immunologii nowotworów
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1991
Strony: s. 204-239
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

7/19
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Urbanowska, M[ałgorzata] Szperl.
Tytuł: Czynnik pobudzający kolonie granulocytów i makrofagów (GM-CSF) koryguje niedobory makrofagów, ale nie osteopetrozę u myszy op/op pozbawionych czynnika pobudzającego kolonie makrofagów (CSF-1).
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1992 : 17, 3 : 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Solina 11. 1992, s. 305
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/19
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, A.A. Ansari, M[ałgorzata] Szperl, Elżbieta Urbanowska.
Tytuł: Różne funkcje in vivo dwóch subpopulacji makrofagów na podstawie badań myszy op/op posiadających niedobór makrofagów.
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1992 : 17, 3 : 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Solina 11. 1992, s. 306
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/19
Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska.
Tytuł: Makrofagi związane z nowotworami / Neoplasm-associated macrophages.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 496-501, tab., bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/19
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz-Szymczak, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności immunoregulacyjnej u chorych na raka krtani.
Tytuł równoległy: Evaluation of immunoregulatory effectiveness in patientes with laryngeal carcinoma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 465-469, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/19
Autorzy: Andrzej Nowicki.
Tytuł: Adoptywna immunoterapia nowotworów z wykorzystaniem pobudzonych makrofagów.
Tytuł równoległy: Adoptive cancer immunotherapy with activated macrophages.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1993 : 43, 1, 61-67, bibliogr. 30 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/19
Autorzy: Andrzej Nowicki.
Tytuł: Rola makrofagów w odporności przeciwnowotworowej.
Tytuł równoległy: The role of macrophages in cancer immunity.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1993 : 43, 1, 61-67, bibliogr. 30 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/19
Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
Tytuł: Zachowanie się stężeń immunoglobulin IgA, IgG, IgM u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi.
Tytuł równoległy: Changes of IgA, IgG and IgM concentrations in patients with malignancies of the head and neck.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 255-262, il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/19
Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Lipopolisacharydy bakteryjne (Pyrogen-Standard) w zastosowaniu do nieswoistego pobudzania układu odpornościowego u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. Badanie I fazy.
Tytuł równoległy: Bacterial lipopolysacharides (Pyrogen-Standard) for non-specific activation of immune system in advanced cancer. Phase I study.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1994 : 44, 1, 1-5, bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/19
Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
Tytuł: Ocena różnic stężeń immunoglobulin G, A, i M w przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
Tytuł równoległy: Differences of evaluation in serum levels of IgG, IgA and IgM in course of malignant tumors of the head and neck.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 133-137, bibliogr. 19 poz., sum.
Konferencja: , Solina, 1995.06.01
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/19
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Grzegorz Krzymański, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń immunoglobulin G, A, M w przebiegu raka głowy.
  Tytuł równoległy: Evaluation of serum G, A, N immunoglobulins concentrations in the course of head cancer.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 5, 364-367, 3 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/19
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Immunologia nowotworów.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 155-179, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/19
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: 414 s. , ryc., bibliogr. [przy rozdz.].
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/19
  Autorzy: Marta Szajnik-Szczepański.
  Tytuł: Immunologia nowotworów.
  Tytuł całości: W: Praktyczna ginekologia onkologiczna : podręcznik dla lekarzy / red. Marek Spaczyński, Ewa Nowak-Markwitz, Witold Kędzia
  Adres wydawniczy: Poznań : Wielkopolskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej; Klinika Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2012
  Strony: s. 18-22, bibliogr.
  ISBN: 978-83-934859-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM