WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NOWOTWORY - LECZENIE
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/70
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Władysław Nowakowski.
Tytuł: Chemioterapia nowotworów w oparciu o zasadę częściowej synchronizacji proliferacji komórek. Wyniki wstępne.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1974 : 52, 5, 473-483, il., 3 ta., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/70
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Skutki uboczne chemioterapii nowotworów jako kliniczny model ostrej choroby popromiennej. Diagnostyka uszkodzeń układów krwiotwórczego i odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 3-4, 169-174, tab.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

3/70
Autorzy: Maciej Krzakowski.
Tytuł: Rola kwasu askorbinowego w paliatywnym leczeniu nowotworów.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 23, 1685-1687, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/70
Autorzy: Władysław Nowakowski.
Tytuł: Uwagi o roli lekarza jednostki we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 255-257
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/70
Autorzy: Edward Stanowski, A. Graczyk, J. Konarski, J. Sobczyńska.
Tytuł: Mechanizm działania i kliniczne zastosowanie fotoaktywowanych hematoporfiryn w onkologii.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1986 : 41, 23, 758-763, ryc., tab., bibliogr. 64 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/70
  Autorzy: Jerzy Świerż.
  Tytuł: Postępy w leczeniu raka żołądka.
  Tytuł równoległy: Advances in the treatment of gastric carcinoma.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1986 : 39, 1, 49-54, bibliogr. 40 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/70
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, T. Skórski, E[lżbieta] Urbanowska, J. Kysik, W. Stec, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: The influence of recombinant human tumor necrosis factor on murine hemopoiesis in vivo.
  Czasopismo: Blut
  Szczegóły: 1988 : 57, 4, 224
  Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/70
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Adoptywna immunoterapia nowotworów.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 154-156, il., bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  9/70
  Autorzy: Henryk Zieliński, Bronisław Stawarz, S. Szmigielski.
  Tytuł: Hipertermia mikrofalowa w leczeniu nowotworów.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 11-12, 776-783, tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/70
  Autorzy: Maria Górnaś, Tadeusz Zaraś.
  Tytuł: Rola radio-, chemio- i hormonoterapii w leczeniu raka sutka.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 1-2, 57-61, tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/70
  Autorzy: Tadeusz Szwed.
  Tytuł: Ocena kliniczna skuteczności hipertermii mikrofalowej u chorych z zaawansowanym rakiem odbytnicy. Praca doktorska / Tadeusz Szwed ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: 77 k. , ryc., tabl. , 30 cm. , bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Jerzy Gil.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/70
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Immunoterapia nowotworów.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1993 : 3, 2, 7-12
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/70
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska, Sh. L. Aukerman, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Effect of macrophage-modulating agents on in vivo growth of transplantable lewis cancer in mice.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1994 : 42, 4, 313-317
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/70
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Przemysław Szwech, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Lipopolisacharyd Escherichia coli Kroeger 08 w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych u człowieka. Badanie fazy II.
  Tytuł równoległy: Lypopolysaccharide E. coli Kroeger 08 in the reatment of advenced cancer in man. Phase II study.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1994 : 44, 3, 192-199, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/70
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Lipopolisacharydy bakteryjne (Pyrogen-Standard) w zastosowaniu do nieswoistego pobudzania układu odpornościowego u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. Badanie I fazy.
  Tytuł równoległy: Bacterial lipopolysacharides (Pyrogen-Standard) for non-specific activation of immune system in advanced cancer. Phase I study.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1994 : 44, 1, 1-5, bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/70
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Regresja nowotworów pod wpływem lipopolisacharydów bakteryjnych. Mechanizmy działania i przegląd danych klinicznych.
  Tytuł równoległy: Tumors regression induced by bacterial lipopolysaccharides (LPS). Mechanisms of action and review of clinical data.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1994 : 19, 3, 263-273, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/70
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Czynnik pobudzający kolonie-1 (CSF-1) - właściwości i zastosowanie kliniczne.
  Tytuł równoległy: Colony stimulating factor-1 (CSF-1) - properties and clinical application.
  Czasopismo: Post. Biol. Komórki
  Szczegóły: 1994 : 21, 1, 53-67, 2 il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/70
  Autorzy: A. Graczyk, E[wa] Pirożyńska, M. Zajdler-Kupść, M[irosław] Kałczak, A[nna] Koula, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Badania porównawcze nad skutecznością działania laserów impulsowych i pracujących w kodzie ciągłym w zastosowaniu do fotodynamicznej metody leczenia nowotworów (PDT).
  Tytuł całości: W: I Krajowa Konferencja - Lasery w Medycynie : Streszczenie referatów i komunikatów, Zegrze k/Warszawy, 27-29 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Zegrze, 1995]
  Strony: s. 87
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/70
  Autorzy: A. Graczyk, J. Konarski, E[wa] Pirożyńska, M. Zajdler-Kupść, M[irosław] Kałczak, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Zastosowanie aminokwasowych pochodnych protoporfiryny PP (AA) z g 2 jako fotosensybilizatorów w fotodynamicznej metodzie wykrywania i leczenia nowotworów.
  Tytuł całości: W: I Krajowa Konferencja - Lasery w Medycynie : Streszczenie referatów i komunikatów, Zegrze k/Warszawy, 27-29 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Zegrze, 1995]
  Strony: s. 51
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/70
  Autorzy: A. Graczyk, J. Sobczyńska, Edward Stanowski.
  Tytuł: Stosowanie metody fotodynamicznej w wykrywaniu i leczeniu nowotworów.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1995 : 6, 3, 6-9, il., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/70
  Autorzy: Cezary Szczylik.
  Tytuł: New perspectives in cancer therapy - the antisense strategy.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 165
  Uwagi: Conference Bone Marrow Transplantation in Poland. Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/70
  Autorzy: A. Graczyk, J. Sobczyńska, Edward Stanowski.
  Tytuł: Zastosowanie laserów do fotodynamicznej metody rozpoznawania i leczenia nowotworów.
  Tytuł całości: W: X Krajowa Szkoła Optoelektroniki: Zastosowanie laserów w medycynie. Zegrze k/Warszawy, 24-26 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Zegrze, 1995]
  Strony: s. 141-170, rys., ta., bibliogr. 52 poz.
  Uwagi: 10 Krajowa Szkoła Optoelektroniki nt. zastosowani laserów w medycynie, Zegrze k/Warszawy, 24-26.04.1995.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/70
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, J[oanna] Hetman, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, A[ndrzej] Pawełczak, M[arek] Maruszyński, P[iotr] Zaborowski, J[erzy] Trawiński, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Injections of rTNF-alpha into human tumors in patients with advanced cancer. A preliminary study.
  Tytuł całości: W: 9th NCI-EORTC Symposium on New Drugs in Cancer Therapy, March 12-15, 1996 Amsterdam: Abstract book
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 1996]
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/70
  Autorzy: J[anusz] Domaniecki, E[dward] Stanowski, A. Graczyk, W[ojciech] Kozłowski, J[erzy] Strużyna, Z. Mierczyk, M. Kwaśny, M[arek] Najdecki, J[arosław] Krupa.
  Tytuł: Photodynamic method used for treatment of primary and metastatic skin tumours.
  Czasopismo: Br. J. Surg.
  Szczegóły: 1996 : 83, suppl. 2, 118-119
  Uwagi: Eurosurgery 96. Sixth European Congress of Surgery, Rome, 15-18 October 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/70
  Autorzy: Paweł Nurzyński.
  Tytuł: Immunoterapia nowotworów jelita grubego.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1997 : 4, 8, 410-413, bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/70
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski, Iwona Bajera, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Czynnik martwicy nowotworów-alfa - badania kliniczne I i II fazy.
  Tytuł równoległy: Tumor necrosis factor-alpha - phase I and II clinical trials.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 396-399, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  27/70
  Autorzy: T. Skorski, C[ezary] Szczylik, B. Calabretta.
  Tytuł: Antisense strategy for cancer therapy.
  Tytuł całości: W: Molecular aspects of cancer and its therapy / ed. A. Mackiewicz, P. B. Sehgal
  Adres wydawniczy: Basel : Birkhauser Verl., 1998
  Strony: s. 151-162, 2 tab., bibliogr. 63 poz.
  Typ publikacji: ZRM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/70
  Autorzy: E[wa] Pirożyńska, W[ojciech] Kozłowski, A. Graczyk, J[anusz] Patera, M. Kupść-Zajdler.
  Tytuł: Ocena morfologiczna wykładników wpływu lasera na wzrost przeszczepialnych guzów u myszy.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz, 10-12 września 1998 r. : Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1998]
  Strony: s. 68-69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/70
  Autorzy: Mirosław Kłos, Jolanta Korsak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych w chorobach nowotworowych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 25
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/70
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Ocena monografii: Zastosowanie terapii wysokodozowanej w onkohematologii z zabezpieczeniem autotransplantacją komórek hemopoetycznych pod red. A. B. Skotnickiego. Przegl. Lek 1999, T. 56, Supl. 1.
  Tytuł równoległy: Application of high dose therapy in oncohaematology with protective haemopoictic cells autotransplantation.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, nr 4, s. 423
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: REC
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/70
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Zastosowanie terapii fotodynamicznej do rozpoznawania i leczenia nowotworów mózgu.
  Tytuł całości: W: Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów / pod red. nauk. Alfredy Graczykowej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1999
  Strony: s. 332-344, bibliogr. 22 poz.
  ISBN: 83-11-08787-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/70
  Autorzy: W[ojciech] Domański, G[rzegorz] Krzymański, S[ławomir] Posmyk, B[arbara] Biernacka.
  Tytuł: Nasze doświadczenia w leczeniu nowotworów ślinianek.
  Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99, Warszawa, 8-10 kwietnia 1999 r
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: s. 117
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/70
  Autorzy: M. Kwaśny, Zygmunt Mierczyk, A. Graczyk, Mirosław Steć, Ewa Pirożyńska, Jerzy Goliński.
  Tytuł: Laserowo wzbudzana fluorescencja z wykorzystaniem pochodnych ALA w diagnostyce medycznej.
  Tytuł całości: W: VI Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście, 27.09-01.10.99
  Adres wydawniczy: [Świnoujście, 1999]
  Strony: s. [1-4], bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/70
  Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek, Dorota Danilowicz, Krzysztof Żegocki, Piotr Rzepecki, Mirosław Kłos.
  Tytuł: AgNOR characteristics in exfoliative cytology of buccal musosa during first course of chemotherapy.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2000 : 96, 11 Part 2 of 2 : Abstracts for the 42nd Annual Meeting od the American Society of Hematology, December 1-5, 2000, San Francisco, 202b
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/70
  Autorzy: Cezary Szczylik, Jan Korniluk, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna nowotworów.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1 / red. Maciej Krzakowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2001
  Strony: s. 186-201, bibliogr. 57 poz.
  ISBN: 83-85284-35-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/70
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: Perspektywy terapii genowej w onkologii.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1 / red. Maciej Krzakowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2001
  Strony: s. 246-257, bibliogr. 29 poz.
  ISBN: 83-85284-35-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/70
  Autorzy: A. Dmoszyńska, M. Hus, M. Soroka-Wojtaszko, J. Mańko, D. Jawniak, W. Legieć, N. Grząśko, A. Hellmann, H. Ciepłuch, W. Baran, A. Skotnicki, T. Wolska-Smoleń, Kazimierz Sułek, Teresa Borysewicz-Czajka, Waldemar Sawicki, T. Robak, H. Urbańska-Ryś, A. Wierzbowska, E. Pszenna, T. Szpila, J. Kłoczko, J. Piszcz.
  Tytuł: Wieloośrodkowe badanie nad skutecznością Talidomidu u chorych z oporną i nawrotową postacią szpiczka plazmocytowego.
  Tytuł całości: W: IV Konferencja Naukowa Firmy SCHERING AG "Postępy w leczeniu onkohematologicznym" Falenty k/Warszawy, 08-10 Listopada 2002 r
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Warszawy, 08-10 Listopada 2002 r
  Adres wydawniczy: Falenty k/Warszawy, 2002.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/70
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Oligonukleotydy antysensowne w onkologii.
  Tytuł równoległy: Antisense oligonucleotides in oncology.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : 52, supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001, 151-158, tab., bibliogr. 56 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/70
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rodzina onkogenów myb jako cel terapii przeciwnowotworowej.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 117
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/70
  Autorzy: Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Przemysław Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa guzów zarodkowych - koniec czy początek drogi?
  Tytuł równoległy: High-dose chemotherapy of germ-cell tumors - is it the end of the road?
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 7, 434-450, il., 3 tab., bibliogr. 71 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/70
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak.
  Tytuł: Geny myb jako cel terapii przeciwnowotworowej.
  Tytuł równoległy: The myb genes as a target for anticancer therapy.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 216-221, 2 tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/70
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Wojciech Z. Pawlak, Paweł Nurzyński, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Leczenie chorób nowotworowych czynnikiem martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa).
  Tytuł równoległy: The role of tumor necrosis factor (TNF-alpha) in therapy of malignant diseases.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 222-227, tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  43/70
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Sprawozdanie z kursu "Anaemia and cancer therapy".
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2004 : T. 54, nr 4, s. 419-421
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/70
  Autorzy: Janusz Hałka.
  Tytuł: Postępowanie wspomagające u chorych z chorobą nowotworową (1).
  Czasopismo: Konsyliarz
  Szczegóły: 2005 : 3, 10, 30-34, il.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/70
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, A. Deptała, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu wybranych guzów litych u dorosłych.
  Tytuł równoległy: Autologous hematopoietic cell transplantation in adult patients with certain solid tumors.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, nr 2, s. 159-166, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/70
  Autorzy: Cezary Szczylik, Jan Korniluk, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna nowotworów.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1 / pod redakcją Macieja Krzakowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne
  Strony: s. 178-192, bibliogr. 31 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 rozszerz.
  ISBN: 83-85284-61-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/70
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Kompleksowa ocena stanu odżywienia chorych leczonych wysokodawkową chemioterapią z następowym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych: rozprawa habilitacyjna / Piotr Rzepecki ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2007
  Strony: 133, [4] s., [12] s. tabl. s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 201 poz., sum.
  ISBN: 978-83-924851-0-0
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/70
  Autorzy: Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Molecular underpinnings of the targeted therapy for cancer.
  Czasopismo: Acta Pol. Pharm.
  Szczegóły: 2008 : 65, 6, 633-640, bibliogr. 44 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/70
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Spotkanie po ASCO 2008, 27-28 czerwca 2008 r, Gdynia.
  Tytuł równoległy: Meeting after ASCO 2008, 27-28 June, 2008, Gdynia.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 3, s. 114-124
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  50/70
  Autorzy: J[anina] Słodkowska, T[omasz] Markiewicz, B[artłomiej] Grala, K. Pleskacz, P[iotr] Murawski, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Automated evaluation of the Ki-67 LI in whole slide images : the antibody factor.
  Czasopismo: Virch. Arch.
  Szczegóły: 2011 : 459, Suppl. 1, S313, 019
  Uwagi: 23rd European Congress of Pathology "Pathology - diagnostic, prognostic, predictive", 27 August - 1 September 2011, Helsinki, Finland.
  ISSN: 0945-6317
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/70
  Autorzy: A[nna] M. Czarnecka, J. Mrozek, M. Kawecki, A. Kornakiewicz, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Rozwój kacheksji u chorych z rakiem jasnokomórkowym nerki podczas leczenia terapią celowaną.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 171
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/70
  Autorzy: M[agdalena] Buczek, A[nna] M. Czarnecka, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Wpływ leków stosowanych w terapii celowanej na właściwości komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 144
  Uwagi: , 10-13 października 2012 roku.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/70
  Autorzy: Marek Bilski.
  Tytuł: Radioizotopowa ocena koniugatu mAb-131I w doświadczalnych modelach nowotworowych. Praca doktorska / Marek Bilski, Wojskowy Intytut Medyczny; Ośrodek Radioizotopowy POLATOM, NCBJ, Otwock; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
  Strony: 85 k. , il. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński. - [Obrona: 17.04.2012 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/70
  Autorzy: M[ałgorzata] Jerzak, J[acek] Doniec, M[onika] Szafarowska, M[agdalena] Biela, M. Wojciechowska, T. Rokicki, P. Lewandowski, K. Kozioł, W[łodzimierz] Baranowski.
  Tytuł: Ovarian tissue cryopreservation in oncofertility patients - preliminary polish experience.
  Tytuł całości: W: 3rd World Congress on the International Society for Fertility Preservation (ISFP), Valencia, Spain, November 7 - 9, 2013 : Program
  Adres wydawniczy: [Valencia, 2013]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/70
  Autorzy: Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha.
  Tytuł: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok : praca zbiorowa. T. 1.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., 2013
  Strony: [20], 651 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  ISBN: 978-83-7599-594-7
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/70
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Magnesium salts in a cancer patient: pathobiology and protective functions.
  Tytuł całości: W: Magnesium in human health and disease.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Eds]. Ronald R. Watson, Victor R. Preedt, Sherma Zibadi.
  Adres wydawniczy: New York : Humana Press, 2013
  Strony: s. 159-180, bibliogr.
  Uwagi: Chapter 11
  ISBN: 978-1-62703-043-4 (Print), 978-1-62703-044-1 (Online)
  Seria: Nutrition and Health/ Series ed. A. Bendich.
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  57/70
  Autorzy: Anna Torska, Kazimierz Sułek, U. Rychlik.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki płytkowe w nadpłytkowościach w przebiegu nowotworów mieloproliferacyjnych przed i po leczeniu (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Platelet indices in thrombocytosis associated with myeloproliferative neoplasms before and after the treatment (preliminary study).
  Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
  Szczegóły: 2014 : T. 50, nr 3, s. 221-226, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/70
  Autorzy: Jacek Jassem, Renata Duchnowska, Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski, Maciej Krzakowski, Radosław Mądry, Piotr Potemski, Piotr Rutkowski, Janusz Siebert, Adam Windak, Piotr Wysocki.
  Tytuł: Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych.
  Tytuł równoległy: Post-treatment surveillance in most common solid malignancies in adults.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 5, s. 415-435, bibliogr. 138 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2014-11-06 ; Autor korespondencyjny: Jacek Jassem
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  59/70
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Beata Młot.
  Tytuł: Rola przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu nowotworów narządowych u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Marka Z. Wojtukiewicza, Andrzeja Deptały.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2014
  Strony: s. 511-525, tab., bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: rozdział 26
  ISBN: 978-83-7988-315-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/70
  Autorzy: Anna Kornakiewicz, Anna Czarnecka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Terapia skojarzona jako obiecujące podejście w próbach przełamywania lekooporności w nowotworach.
  Tytuł całości: W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. 6. Nauki przyrodnicze (medycyna, żywienie człowieka). Materiały konferencyjne.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. Marcin Kuczera.
  Adres wydawniczy: Kraków : CREATIVETIME, 2014
  Strony: s. 29-38, il., bibliogr. [29] poz.
  Konferencja: CREATIVETIME, Zakopane, 2013.11.23CREATIVETIME, Poznań, 2013.12.01CREATIVETIME, Wrocław, 2013.12.14CREATIVETIME, Kraków, 2014.01.11
  Uwagi: Pracę wspierało badanie statutowe WIM 1/1744 (101). AMC, CS otrzymali wsparcie w ramach projektu NCN nr UMO-2011/01/B/NZ5/02822 i UMO-2012/05/D/NZ5/01844 oraz MNiSW CRU/WIM/275/2012 "Juventus". AMC, CS, AK pracowali w ramach projektu FNP TEAM/2010-6/8. AK jest beneficjentem projektu "Diamentowy Grant" nr: D12012 007842.
  ISBN: 978-83-63058-38-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/70
  Autorzy: Małgorzata Jerzak, Jacek Doniec, Monika Szafarowska, Edyta Dziech, Magdalena Biela, M. Wojciechowska, T. Rokicki, K. Kozioł, K. Papis, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Krioprezerwacja tkanki jajnika pobranej od pacjentek onkologicznych chcących zachować płodność - doświadczenia wstępne.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2015, nr 33, s. 7-13, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/70
  Autorzy: Andrzej W. Szawłowski, Grzegorz Wallner.
  Tytuł: Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie. T. 1.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Andrzeja W. Szawłowskiego, Grzegorza Wallnera.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: 337 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]Patronat i rekomendacja Towarzystwa Chirurgów Polskich
  ISBN: 978-83-7988-001-0
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/70
  Autorzy: Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zastosowanie interferencyjnego RNA (RNAi) w walce z chorobą nowotworową.
  Tytuł całości: W: Rak jelita grubego: Diagnostyka i Leczenie, Standardy - Teraźniejszość i Przyszłość, Serock, 03-05 marca 2016 r. : Książka abstraktów
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2016
  Strony: s. 49
  ISBN: 978-83-938491-3-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/70
  Autorzy: Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec, Paweł Chrom, Agata Kuchar, Jarosław Woroń.
  Tytuł: Leczenie wspomagające w onkologii: przerzuty do kości - neutropenia - nudności i wymioty - ból / Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec, Paweł Chrom, Agata Kuchar, Jarosław Woroń.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja Rafał Stec
  Adres wydawniczy: Gdańsk : AsteriaMed Wydawnictwo, 2017
  Strony: 169 s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-65515-10-0
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  65/70
  Autorzy: Agata Kuchar, Rafał Stec.
  Tytuł: Profilaktyka i leczenie nudności oraz wymiotów indukowanych chemioterapią i radioterapią.
  Tytuł całości: W: Leczenie wspomagające w onkologii: przerzuty do kości - neutropenia - nudności i wymioty - ból / Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec, Paweł Chrom, Agata Kuchar, Jarosław Woroń
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja Rafał Stec
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawca: AsteriaMed, 2017
  Strony: s. 87-105, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Rozdział 3
  ISBN: 978-83-65515-10-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  66/70
  Autorzy: Andrzej W. Szawłowski, Rafał Stec.
  Tytuł: Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją: Andrzeja W. Szawłowskiego, Rafała Steca
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: 532 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-7988-159-8
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  67/70
  Autorzy: Andrzej W. Szawłowski, Rafał Stec.
  Tytuł: Dlaczego leczenie wspomagające jest istotna częścią optymalnego leczenia w onkologii?
  Tytuł całości: W: Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją: Andrzeja W. Szawłowskiego, Rafała Steca
  Adres wydawniczy: Poznan : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 21-22
  Uwagi: Część I. Rozdział 1
  ISBN: 978-83-7988-159-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  68/70
  Autorzy: Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec, Paweł Chrom, Agata Kuchar, J. Woroń.
  Tytuł: Leczenie wspomagające w onkologii: przerzuty do kości - neutropenia - nudności i wymioty - ból / Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec, Paweł Chrom, Agata Kuchar, Jarosław Woroń
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja: Rafał Stec, Aleksandra Semeniuk-Wojtaś
  Adres wydawniczy: Gdańsk : AsteriaMed Wydawnictwo, 2018
  Strony: 232 s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr. uzup.
  ISBN: 978-83-65515-26-1
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/70
  Autorzy: Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec.
  Tytuł: Leczenie wspomagające.
  Tytuł całości: W: Onkologia : podręcznik dla studentów medycyny : pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Rafała Steca, Andrzeja Deptały, Marty Smoter
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo AsteriaMed, 2019
  Strony: s. 58-100, bibliogr. 100 poz.
  Uwagi: Rozdział 4.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-65515-59-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  70/70
  Autorzy: Raefa A. Khouzam, Klaudia Brodaczewska, Aleksandra Filipiak, Nagwa A. Zeinelabdin, Stephanie Buart, Cezary Szczylik, Claudine Kieda, Salem Chouaib.
  Tytuł: Tumor hypoxia regulates immune escape/invasion: influence on angiogenesis and potential impact of hypoxic biomarkers on cancer therapies.
  Czasopismo: Frontiers in Immunology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, Art. nr 613114, s. 1-10, bibliogr. 194 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Jan 20 ; Autor korespondencyjny: Salem Chouaib
  ISSN: 1664-3224
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.561
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM