WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NOWOTWORY SKÓRY
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/53
Autorzy: Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Nabłoniak wapniejący Malherbe dołu pachowego.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1978 : 50, 11, 981-982, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/53
Autorzy: Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Dwa przypadki nabłoniaka wapniejącego Malherbe umiejscowionego poza głową.
Tytuł równoległy: Two cases of Malherbe's calcifying epithelioma with extracephalic location.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1981 : 34, 7, 607-608, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/53
Autorzy: A[ndrzej] Szudziński, A. Pietraszek, M. Janiak, J. Wrembel, M[irosław] Kałczak, S. Szmigielski.
Tytuł: Acceleration of the development of benzopyrene-induced skin cancer in mice by microwave radiation.
Czasopismo: Archives of Dermatological Research
Szczegóły: 1982 : Vol. 274, nr 3-4, s. 303-312, bibliogr. 20 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Szudziński
ISSN: 0340-3696
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  4/53
  Autorzy: Andrzej Szudziński, S. Szmigielski.
  Tytuł: Promieniowanie mikrofalowe jako potencjalny czynnik ryzyka rozwoju raka skóry.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1982 : 58, 9-10, 502-505, 3 il., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/53
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Andrzej Paczyński.
  Tytuł: Carcinosarcoma pulmonis - drugi pierwotny nowotwór złośliwy.
  Czasopismo: Pneumonol. Pol.
  Szczegóły: 1982 : 50, 11, 617-620, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/53
  Autorzy: Jan Łańcucki, Andrzej Szudziński.
  Tytuł: Ziarniak naczyniowy w czerniaku złośliwym.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1982 : 37, 3, 93-94, ryc., bibliogr. 1 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/53
  Autorzy: Andrzej Obara, Maciej Kott.
  Tytuł: Przypadek złośliwego osłoniaka nerwowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : 62, 7-8, 493-494, bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/53
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, Ada Winkielman.
  Tytuł: Przypadek mnogich ziarniniaków naczyniowych obu małżowin usznych.
  Tytuł równoległy: A case of multiple telangiectatic granulomas of both auricles.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 304-306, il., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/53
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Adam A. Kruszewski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Detection of melanoma cells in peripheral blood by RT/PCR.
  Tytuł całości: W: International Conference on "New Frontiers in Cell and Molecular Biology", Warsaw, October 2-7, 1995
  Adres wydawniczy: [Warsaw], [1995]
  Strony: s. 113
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/53
  Autorzy: J[anusz] Domaniecki, E[dward] Stanowski, A. Graczyk, W[ojciech] Kozłowski, J[erzy] Strużyna, Z. Mierczyk, M. Kwaśny, M[arek] Najdecki, J[arosław] Krupa.
  Tytuł: Photodynamic method used for treatment of primary and metastatic skin tumours.
  Czasopismo: Br. J. Surg.
  Szczegóły: 1996 : 83, suppl. 2, 118-119
  Uwagi: Eurosurgery 96. Sixth European Congress of Surgery, Rome, 15-18 October 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/53
  Autorzy: E[dward] Stanowski, J[arosław] Krupa, M[arek] Najdecki, A. Graczyk, M. Kwaśny, Z. Mierczyk.
  Tytuł: Porphyrine Amino Acids Derivatives PP(dAA)2Arg2 used for tumors diagnosis and therapy with PDT method.
  Tytuł całości: W: 7th Biennial Congress International Photodynamic Association, 7-9 July 1998, Nantes, France : Final Programme & Abstracts
  Adres wydawniczy: [Nantes, 1998]
  Strony: , 99.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/53
  Autorzy: Jerzy Strużyna, Małgorzata Chomicka, Janusz Domaniecki.
  Tytuł: Metoda fotodynamiczna w rozpoznawaniu i leczeniu pierwotnych nowotworów skóry.
  Tytuł całości: W: Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów / pod red. nauk. Alfredy Graczykowej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1999
  Strony: s. 441-451, tab., bibliogr. 46 poz.
  ISBN: 83-11-08787-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/53
  Autorzy: Stanisław Zabielski, A. Piątkowska, Magdalena Bacz-Malinowska, M. Kwaśny.
  Tytuł: Analiza stężenia porfiryn u chorych leczonych metodą fotodynamiczną.
  Czasopismo: Derm. Estet.
  Szczegóły: 2003, Supl. 1 : VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, 1 czerwiec 2003, 24-25
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/53
  Autorzy: Małgorzata Chomicka, Wojciech Witkowski, Małgorzata Olszowska-Golec, Artur Broma.
  Tytuł: Wpływ różnych czynników rokowniczych na długość przeżycia w czerniaku złośliwym skóry.
  Tytuł równoległy: The influence of various prognostic factors on survival span of patients for malignant melanoma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 4, 211-214, 6 il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/53
  Autorzy: Agnieszka Piątkowska.
  Tytuł: Badania gromadzenia porfiryn w ogniskach raka podstawnokomórkowego po miejscowym zastosowaniu kwasu 5-beta-aminolewulinowego. Praca doktorska / Agnieszka Piątkowska, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: 79 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 95 poz., streszcz.
  Uwagi: Promotor - prof. dr hab.med. Stanisław Zabielski - [Obrona : 26.01.2005]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/53
  Autorzy: Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Molekularne mechanizmy powstawania czerniaka złośliwego skóry.
  Tytuł równoległy: Molecular mechanisms which regulate the development of malignant melanoma of the skin.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 1, 26-31, tab., bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/53
  Autorzy: Katarzyna Borowska, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Morbus Bowen - różnicowanie kliniczne i histopatologiczne.
  Tytuł równoległy: Bowen's disease - clinical and histological differentiation.
  Czasopismo: Nowa Med. Dermatologia
  Szczegóły: 2005 : 12, 2, 39-41, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/53
  Autorzy: Katarzyna Borowska, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Erytroplazja Queyrata - klinika, wybrane metody leczenia.
  Tytuł równoległy: Erythroplasia of Queyrat - clinical manifestations, some methods of treatment.
  Czasopismo: Nowa Med. Dermatologia
  Szczegóły: 2005 : 12, 2, 42-44, bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/53
  Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Krzysztof Szymański, Tomasz Piętka, Aldona Chloupek.
  Tytuł: Raki płaskonabłonkowe skóry twarzy naciekające masyw nosow-sitowo-oczodołowy.
  Tytuł równoległy: Face cancer infiltrating of ethmoid-orbito-nasal complex.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 61, 4, 562-566, 5 il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/53
  Autorzy: A. Lesiak, M. Słowik-Rylska, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, J. Narbutt.
  Tytuł: Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego w powierzchownej odmianie raka podstawnokomórkowego.
  Tytuł równoległy: Expression of selected cell-cycle proteins in superficial basel cell carcinoma.
  Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
  Szczegóły: 2008, Supl. 1, [b.s.]
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 3-6 września 2008 r. Poznań. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. [b.s.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/53
  Autorzy: A. Lesiak, M. Słowik-Rylska, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, M. Rogowski-Tylman, J. Bogaczewicz, J. Narbutt.
  Tytuł: Udział ekspresji cyklin w patogenezie odmiany powierzchownej i guzkowej raka podstawnokomórkowego.
  Tytuł równoległy: The role of cyclin expression in superficial and nodular type of basal cell carcinoma.
  Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
  Szczegóły: 2008 : 25, 2, 157-163, 4 il., 3 tab., bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/53
  Autorzy: Radosław Różycki, Jan Przybysz, Krzysztof Szymański, Marek Rękas, Adam Kluś, Rafał Pawlik, Mateusz Tłustochowicz.
  Tytuł: Zaawansowane raki skóry powiek i przyśrodkowego kąta oka.
  Tytuł całości: W: VI Łódzkie Forum Okulistyczne - Okulistyka 2010, Łódź, 14-15 maja 2010 : Program
  Adres wydawniczy: Łódź, 2010
  Strony: s. 34
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/53
  Autorzy: Witold Owczarek, Sebastian Majewski, Robert A. Schwartz.
  Tytuł: Risk factors for squamous cell carcinoma of the skin with two illustrative cases and literature review.
  Czasopismo: Acta Dermatovenerologica Croatica
  Szczegóły: 2011 : Vol. 19, nr 1, s. 21-27, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Majewski
  ISSN: 1330-027X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.360
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  24/53
  Autorzy: Radosław Różycki, Dominika Białas, Aleksandra Jakubaszek, Robert Koktysz, Marek Rękas.
  Tytuł: Wyniki leczenia 5% Imiquimodem raków podstawnokomórkowych skóry powiek.
  Tytuł równoległy: Efficacy of topical 5% imiquimod cream for the treatment of periocular basal cell carcinomas.
  Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Okulistów Polskich / 44 Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa 13-15 czerwca 2013 : Abstrakty na [CD]
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/53
  Autorzy: Agnieszka Nawrocka, Witold Owczarek.
  Tytuł: Zasady diagnostyki u pacjentów z podejrzeniem nowotworu skóry.
  Czasopismo: Chirurgia po Dyplomie
  Szczegóły: 2014 : T. 1, nr 2 zesz. eduk., s. 7, 10-13, 18-21, il., bibliogr. 31 poz.
  Uwagi: Nowotwory skóry / pod red. Piotra Rutkowskiego
  ISSN: 1895-6874
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/53
  Autorzy: Radosław Różycki, Dominika Białas, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Robert Koktysz, Marek Rękas.
  Tytuł: Wyniki leczenia 5% Imiquimodem raków podstawnokomórkowych skóry powiek.
  Tytuł równoległy: Efficacy of topical 5% imiquimod cream for the treatment of periocular basal cell carcinomas.
  Tytuł całości: W: XLV Zjazd Okulistów Polskich / 45th Congress of Polish Society of Ophthalmology, Łódź, 5-7 czerwca 2014 : Program : streszczenia prac naukowych na [CD]
  Adres wydawniczy: Łódź : Esculap BTL, 2014
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Piotr J. Wysocki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Jacek Fijuth, Ewa Kalinka-Warzocha, Tomasz Świtaj, Arkadiusz Jeziorski, Milena Szacht, Wojciech Zegarski, Wojciech M. Wysocki, Lidia Rudnicka, Witold Owczarek, Maciej Krzakowski.
  Tytuł: Czerniaki skóry - zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w 2016 roku.
  Tytuł równoległy: Recommendations for diagnosis and therapy of cutaneous melanoma.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 6, s. 501-516, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rutkowski
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  28/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Piotr J. Wysocki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Jacek Fijuth, Ewa Kalinka-Warzocha, Tomasz Świtaj, Arkadiusz Jeziorski, Milena Szacht, Wojciech Zegarski, Wojciech M. Wysocki, Lidia Rudnicka, Witold Owczarek, Maciej Krzakowski.
  Tytuł: Cutaneous melanoma - diagnostic and therapeutic guidelines in 2016.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 4, s. 216-231, bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rutkowski
  ISSN: 2450-1657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  29/53
  Autorzy: Witold Owczarek, Piotr Rutkowski, Monika Słowińska, Wojciech Wysocki, Marta Sołtysiak, Zbigniew I. Nowecki, Aleksandra Lesiak, Krzysztof Herman, Rafał Czajkowski, Lidia Rudnicka, Arkadiusz Jeziorski.
  Tytuł: Recommendations on the treatment of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma prepared by the Oncology Department of the Polish Dermatology Society and the Melanoma Academy Department of the Polish Society of Oncological Surgery.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 5, s. 246-255, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 2450-1657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  30/53
  Autorzy: P. Rutkowski, P. Wysocki, A. Nasierowska-Guttmejer, J. Fijuth, E. Kalinka-Warzocha, T. Świtaj, A. Jeziorski, M. Szacht, W. Zegarski, W. Wysocki, L. Rudnicka, Witold Owczarek, M. Krzakowski.
  Tytuł: Czerniaki skóry - zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w 2016 roku.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2016 : T. 103, Supl. 1, s. S8-S9, bibliogr. 1 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Wrocław, 2016.05.11
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/53
  Autorzy: Witold Owczarek, P. Rutkowski, M. Słowińska, W. Wysocki, Marta Sołtysiak, Z. Nowecki, A. Lesiak, K. Herman, R. Czajkowski, L. Rudnicka, A. Jeziorski.
  Tytuł: Zalecenia dotyczące leczenia raka podstawnokomórkowego i raka kolczystokomórkowego, przygotowane przez Sekcję Onkologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Sekcję Akademia Czerniaka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2016 : T. 103, Supl. 1, s. S115
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Wrocław, 2016.05.11
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/53
  Autorzy: Witold Owczarek, Monika Słowińska.
  Tytuł: Metody niechirurgiczne leczenia raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego skóry.
  Tytuł całości: W: Dermatochirurgia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2018
  Strony: s. 112-125, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Rozdział 7.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66145-32-0
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa ; t. 12
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  33/53
  Autorzy: Melania Brzozowska, Waldemar Wierzba, Andrzej Śliwczyński, Marcin Świerkowski, Piotr Potemski, Michał Marczak.
  Tytuł: Analysis of survival of patients treated with vemurafenib, ipilimumab and dabrafenib for advanced skin melanoma in daily clinical practice (Real-World Data): retrospective analysis of patients treated under drug/reimbursement programmes in Poland in 2013-2016.
  Czasopismo: Melanoma Research
  Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 1, s. 52-55, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 8 ; Autor korespondencyjny: Waldemar Wierzba
  ISSN: 0960-8931
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.381
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  34/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Dariusz Nejc, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech M. Wysocki, Monika Słowińska, Monika Dudzisz-Śledź, Piotr Wiśniewski, Hanna Kosela-Paterczyk, Dorota Kiprian, Tomasz Świtaj, Marcin Zdzienicki, Adam Maciejczyk, Lidia Rudnicka.
  Tytuł: Skin carcinomas.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2018 : T. 14, nr 3, s. 129-137, bibliogr. 89 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.03.13
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  35/53
  Autorzy: Agnieszka Nowakowska, Monika Słowińska, Witold Owczarek.
  Tytuł: Basal cell carcinoma of the periauricular region treated with oral itraconazole and topical 5% imiqimod cream.
  Tytuł całości: W: 24th World Congress of Dermatology Milan 2019, Milan, 10-15 June 2019 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Milan, 2019]
  Strony: s. [nlb.] 1
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/53
  Autorzy: Monika Słowińska, Grażyna Kamińska-Winciorek.
  Tytuł: Diagnostyka dermoskopowa nowotworów skóry.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 1-15, bibliogr. 37 poz.
  Uwagi: Rozdział 1.2.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  37/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Monika Słowińska, Marcin Napierała, Anna Szumera-Ciećkiewicz.
  Tytuł: Inne nowotwory złośliwe skóry.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 77
  Uwagi: Rozdział 4.4.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  38/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Piotr Wiśniewski.
  Tytuł: Rak kolczystokomórkowy. Informacje kliniczno-patomorfologiczne.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 43-48, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Rozdział 3.1.1.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  39/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Piotr Wiśniewski.
  Tytuł: Rak podsatwnokomórkowy. Informacje kliniczno-patomorfologiczne.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 52-58
  Uwagi: Rozdział 3.2.1
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  40/53
  Autorzy: Piotr Ł. Rutkowski, Tomasz Świtaj, Katarzyna Kozak, Witold Owczarek.
  Tytuł: Czerniaki.
  Tytuł całości: W: Chirurgia onkologiczna 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Arkadiusz Jeziorski, Piotr Ł. Rutkowski, Wojciech M. Wysocki
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
  Strony: s. 950-973, bibliogr. 61 poz.
  ISBN: 978-83-200-5652-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  41/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Dariusz Nejc.
  Tytuł: Raki skóry.
  Tytuł całości: W: Chirurgia onkologiczna 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Arkadiusz Jeziorski, Piotr Ł. Rutkowski, Wojciech M. Wysocki
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
  Strony: s. 933-944, bibliogr. 28 poz.
  ISBN: 978-83-200-5652-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  42/53
  Autorzy: Anna Kozera, Agnieszka Terlikowska-Brzósko, Elwira Paluchowska, Witold Owczarek.
  Tytuł: Hemosyderyczny włókniak twardy imitujący mięsaka Kaposiego.
  Tytuł równoległy: Hemosiderotic dermatofibroma imitating Kaposi Sarcoma.
  Czasopismo: Forum Dermatologicum
  Szczegóły: 2019 : T. 5, nr 2, s. 77
  Konferencja: Sekcja Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdynia, 2019.03.15
  ISSN: 2451-1501
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/53
  Autorzy: Elwira Paluchowska, Iwona Czarnecka, A. Szcześniak, W. Michej, P. Bobkiewicz, Monika Słowińska, Witold Owczarek.
  Tytuł: Syringoadenoma imitujący mięczaka zakaźnego vs. mięczak zakaźny imitujący karatoacanthoma.
  Tytuł równoległy: Syringoadenoma imitating molluscum contagiosum vs molluscum contagiosum imitating karatoacanthoma.
  Czasopismo: Forum Dermatologicum
  Szczegóły: 2019 : T. 5, nr 2, s. 68-69
  Konferencja: Sekcja Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdynia, 2019.03.15
  ISSN: 2451-1501
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek.
  Tytuł: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: [10], 81 s. , il. kolor., tab. , 29 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa. T. 16
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  45/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Piotr J. Wysocki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech M. Wysocki, Ewa Kalinka-Warzocha, Tomasz Świtaj, Katarzyna Kozak, Grażyna Kamińska-Winciorek, Anna M. Czarnecka, Hanna Koseła-Paterczyk, Piotr Wiśniewski, Marcin Zdzienicki, Bożena Cybulska-Stopa, Marek Ziobro, Jacek Fijuth, Andrzej Kawecki, Lidia Rudnicka, Witold Owczarek, Maciej Krzakowski.
  Tytuł: Cutaneous melanomas.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2019 : Vol. 15, nr 1, s. 1-19, bibliogr. 56 poz., sum.
  Uwagi: Date published: 2019-04-16 ; Autor korespomdencyjny: Hanna Koseła-Paterczyk
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  46/53
  Autorzy: Aleksandra Lesiak, Joanna Czuwara, Grażyna Kamińska-Winciorek, Dorota Kiprian, Joanna Maj, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka, Piotr Rutkowski, Michał Sobjanek, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Jacek Szepietowski, Barbara Zegarska, Wojciech Zegarski.
  Tytuł: Squamous cell carcinoma and Merkel-cell carcinoma. Diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society.
  Tytuł równoległy: Rak kolczystokomórkowy skóry i rak z komórek Merkla. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2019 : T. 106, nr 2, s. 127-149, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Data publikacji online: 2019/06/13 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Lesiak
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  47/53
  Autorzy: Magdalena Olszewska-Szopa, Marta Sobas, Anna Masternak, Agnieszka Giza, Edyta Subocz.
  Tytuł: Primary cutaneous indolent B-cell lymphomas (indolent PCBNHL) - a rare disease or underestimated problem?
  Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź, 12-14 września 2019 r.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2019]
  Strony: s. 56
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Piotr J. Wysocki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech M. Wysocki, Ewa Kalinka, Tomasz Świtaj, Katarzyna Kozak, Grażyna Kamińska-Winciorek, Anna M. Czarnecka, Hanna Koseła-Paterczyk, Piotr Wiśniewski, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Marcin Zdzienicki, Bożena Cybulska-Stopa, Marek Ziobro, Jacek Fijuth, Andrzej Kawecki, Lidia Rudnicka, Witold Owczarek, Maciej Krzakowski.
  Tytuł: Cutaneous melanoma.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 16, nr 4, s. 163-182, bibliogr. 66 poz.
  Uwagi: Epub 2020-08-17
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  49/53
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Dariusz Nejc, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech M. Wysocki, Monika Słowińska, Monika Dudzisz-Śledź, Piotr Wiśniewski, Hanna Koseła-Paterczyk, Dorota Kiprian, Tomasz Świtaj, Marcin Zdzienicki, Adam Maciejczyk, Lidia Rudnicka.
  Tytuł: Skin carcinomas.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 16, nr 4, s. 143-162, bibliogr. 113 poz.
  Uwagi: Published online: 2020-08-17
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  50/53
  Autorzy: Magdalena Ciążyńska, Martyna Sławińska, Grażyna Kamińska-Winciorek, Dariusz Lange, Bogumił Lewandowski, Adam Reich, Marta Pabianek, Katarzyna Szczepaniak, Adam Hankiewicz, Małgorzata Ułańska, Jan Morawiec, Maria Błasińska-Morawiec, Zbigniew Morawiec, Janusz Piekarski, Robert Brodowski, Anna Zaryczańska, Michał Sobjanek, Witold Owczarek, Monika Słowińska, Katarzyna Wróbel, Andrzej Bieniek, Anna Woźnicka, Małgorzata Skibińska, Joanna Narbutt, Wojciech Niemczyk, Karol Ciążyński, Aleksandra Lesiak.
  Tytuł: Clinical and epidemiological analysis of basosquamous carcinoma: results of the multicenter study.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2020 : Vol. 10, Art. nr 18475, s. 1-8, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2020 Oct 28 ; Autor korespondencyjny: Magdalena Ciążyńska
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  51/53
  Autorzy: Magdalena Olszewska-Szopa, Marta Sobas, Kamel Laribi, Laura B. Perez, Joanna Drozd-Sokołowska, Edyta Subocz, Monika Joks, Krzysztof Zduniak, Małgorzata Gajewska, Anna Kulikowska de Nalecz, Joanna Romejko-Jarosińska, Beata Kumiega, Anna Waszczuk-Gajda, Tomasz Wróbel, Anna Czyz.
  Tytuł: Primary cutaneous indolent B-cell lymphomas - a retrospective multicenter analysis and a review of literature.
  Czasopismo: Acta Oncologica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 60, nr 10, s. 1361-1368, bibliogr. 25 poz., sum..
  Uwagi: Epub 2021 Aug 4 ; Autor korespondencyjny: Anna Czyz
  ISSN: 0284-186X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.089
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  52/53
  Autorzy: Wojciech M. Wysocki, Witold Owczarek, Grzegorz Dyduch, Elżbieta Wójtowicz, Joanna Narbutt, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Zegarski, Wojciech Marszałek, Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski.
  Tytuł: Postępowanie w przypadku podejrzanych zmian skórnych. Praktyczne wskazówki dla lekarzy specjalności nieonkologicznych.
  Czasopismo: Forum Dermatologicum
  Szczegóły: 2021 : T. 7, nr 2, s. 27-36, bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Epub 2021.06.30 ; Autor korespondencyjny:
  ISSN: 2451-1501
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  53/53
  Autorzy: Monika Dudzisz-Śledź, Monika Słowińska, Paweł Sobczuk, Izabela Łasińska, Agnieszka Pietruszka, Bożena Cybulska-Stopa, Anna Kowalczyk, Tomasz Świtaj, Iwona Czarnecka, Hanna Koseła-Paterczyk, Paweł Rogala, Elwira Paluchowska, Krzysztof Składowski, Jacek Mackiewicz, Piotr Rutkowski, Witold Owczarek.
  Tytuł: Odległe wyniki skuteczności leczenia wismodegibem chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry - badanie wieloośrodkowe.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2021 : T. 7, Suppl. A, s. A10
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Kraków, 2021.09.09
  ISSN: 2450-1646
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM