WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OMDLENIE - DIAGNOSTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Postępowanie diagnostyczne w napadowej utracie przytomności / Diagnostic management in sudden consciousness loss.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 1-2, 57-61, ryc., tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/29
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Technika wykonywania testu pochyleniowego - doświadczenia własne.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 125-128, bibliogr. 13 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/29
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Utrata przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Sekwencyjna diagnostyka kliniczna.
Tytuł równoległy: Loss of consciousness of unexplained origin - sequential clinical diagnosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 7-8, s. 407-415, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/29
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
Tytuł: Wybrane metody elektrokardiologii nieinwazyjnej.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 43-49, bibliogr. 27 poz.
Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/29
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Metodyka testu pochyleniowego : zagadnienia metodyczne i znaczenie kliniczne : referaty wygłoszone w czasie sesji poświęconej zagadnieniom testu pochyleniowego podczas IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 1 supl. 2, s. 12-15, bibliogr. 23 poz.
Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 1998.04.02
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/29
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Nawracające omdlenia o niewyjaśnionej etiologii - jeden problem różnorodnych pacjentów.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 110
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/29
Autorzy: A. Stańczyk, A. Przybyszewska.
Tytuł: Ocena odpowiedzi układu autonomicznego na pionizację u chorych z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii w oparciu o analizę zmienności rytmu zatokowego.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 112
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/29
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Test pochyleniowy - cenna metoda w diagnozowaniu chorych z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 111
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/29
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Test pochyleniowy połączony z analizą zmienności rytmu zatokowego - metodyka badania.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 109
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/29
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Analiza stylu wyjaśniania u chorych z nawracającymi omdleniami o niewyjaśnionej etiologii.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2002, Supl. 35, 150
Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/29
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Wartość wywiadu w diagnostyce chorych z nawracającymi omdleniami o nieznanej etiologii.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2002, Supl. 35, 153
Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/29
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa.
Tytuł: Wartość rokownicza badania podmiotowego w przewidywaniu dodatniego wyniku testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Tytuł równoległy: Prognostic value of anamnesis in positive titl test result prediction in patients with syncope of unknown origin.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 227-233, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

13/29
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Elżbieta Kramarz, Marian Cholewa, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, A. Bogaj.
Tytuł: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
Tytuł równoległy: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 11, s. 399-406, bibliogr. 15 poz. sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  14/29
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, E[lżbieta] Kramarz, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Ocena napięcia układu autonomicznego u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia - pułapki z zakresu klinicznej interpretacji wyników analizy zmienności rytmu serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-84
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/29
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Gab. Pryw.
  Szczegóły: 2003, nr 5, s. 56-69, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  ISSN: 1230-4719
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/29
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Przydatność testu pochyleniowego po podaniu nitrogliceryny w diagnozowaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia - nowe spojrzenie na znany problem.
  Tytuł równoległy: Usefulness of the tilt test with nitroglycerine application in diagnosing patients with unexplained syncope - new aspect of the well-known problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 85, s. 9-13, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  17/29
  Autorzy: J. Gajek, D. Zyśko, Grzegorz Gielerak, M. Wawrzynek, W. Mazurek.
  Tytuł: Test pochyleniowy u osób w wieku podeszłym: zastosowanie, wyniki, bezpiczeństwo metody i implikacje tearapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Tilt testing in the elderly: usefulness, results, safety and therapeutic implications.
  Czasopismo: Folia Cardiologica Experta
  Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 8, s. 591-598, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Gajek
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  18/29
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, P. Guzik, Karol Makowski, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Haemodynamic indices of the early phase of the tilt test does measurement predict outcome?
  Tytuł równoległy: Wskaźniki hemodynamiczne wczesnej fazy testu pochyleniowego: czy pomiar prognozuje wynik?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 3, s. 244-250, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. Tamże s. 251.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/29
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Możliwości rozpoznawania i leczenia omdleń.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 3(11), s. 14-15, il.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/29
  Autorzy: M. Lelonek, A. Stańczyk, J. Goch.
  Tytuł: Value of noninvasive evaluation in diagnostic process of syncope.
  Tytuł całości: W: 33rd International Congress on Electrocardiology, 47th International Symposium on Vectorcardiography, June 28th - July 1st, 2006, Cologne, Germany : Abstractband
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 11, PS8
  Konferencja: International Society of Electrocardiology, Cologne, 2006.06.28
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/29
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda, Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wpływ pionizacji na czułość baroreceptoróww w grupie chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. A, s. 7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2006.03.16
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/29
  Autorzy: A. Stańczyk.
  Tytuł: Zmiany stężenia aktywnej reniny podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami o niejasnej etiologii - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2007 : 2, supl. A, 5, il.
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society fo Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 14-17 marca 2007.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/29
  Autorzy: Adam Stańczyk.
  Tytuł: Zastosowanie wszczepialnego rejestratora zdarzeń w diagnostyce nawracającycyh omdleń o niejasnej etiologii.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. A, s. 10-13, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/29
  Autorzy: Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Omdlenia u pacjentów w wieku podeszłym.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 9, s. 109-115, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/29
  Autorzy: Adam Stańczyk.
  Tytuł: Utrata przytomności a lęk - lęk przed omdleniem.
  Tytuł równoległy: Loss of consciousness and panic - fear of syncope.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 3, s. 271-273, tab., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/29
  Autorzy: Karol Makowski, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic value of the sinoatrial conduction time measured by the Holter method. Results of a prospective follow-up study.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 5, s. 539-544, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Other title: Holter monitoring, sinoatrial conduction time, prognosis.
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.215
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  27/29
  Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, W. Braksator, A. Mamcarz.
  Tytuł: Omdlenia u sportowców.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 9, s. 74-77, il., tab.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/29
  Autorzy: Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Agata Galas, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Aktywność układu renina-aldosteron w odpowiedzi na manewry modulujące aktywność układu autonomicznego w zależności od wyniku testu pochyleniowego u zdrowych osób bez wywiadu omdleniowego.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Suppl. A, s. 12-13, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2014.03.05
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/29
  Autorzy: Agata Galas, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Test pochyleniowy - racjonalne wykorzystanie złotego standardu diagnostyki omdleń odruchowych.
  Tytuł równoległy: Head-up tilt test - rational using of gold standard in diagnosis of reflex syncope.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 1, s. 96-101, bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM