WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OPARZENIA
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/55
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Wpływ oparzenia na poziom 4-Hydroksytryptaminy w mózgu i kwasu 5-Hydroksyindolooctowego w moczu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 11, 692-698, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/55
Autorzy: A. Kępny.
Tytuł: Krytyczna ocena leczenia termicznych uszkodzeń ręki w świetle badań własnych. Praca doktorska / Andrzej Kępny ; Oddział Leczenia Oparzeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975
Strony: 116 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: prof. dr med. hab. Tadeusz Orłowski.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/55
Autorzy: Witold Goller, M. Magierski, B. Buczak.
Tytuł: Przydatność wybranych formuł przetoczeniowych w leczeniu wstrząsu w przypadku masowego napływu oparzonych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 3-4, 179-183, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/55
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Badania doświadczalne i kliniczne nad ubocznym działaniem anestezji ketaminą u oparzonych.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, 26-29 listopada 1976 r
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 52-55, 5 tab.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

5/55
Autorzy: Bożena Fleszyńska-Lubańska, Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Zastosowanie ketaminy w anestezji oparzonych.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, 26-29 listopada 1976 r
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 45-46, 4 tab.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

6/55
Autorzy: Andrzej Lewandowski.
Tytuł: Układ współczulno-nadnerczowy w chorobie oparzeniowej.
Tytuł równoległy: The sympathetic-adrenal system in burn disease.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 12, 841-844, bibliogr 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/55
Autorzy: Andrzej Paczyński, Aleksander Badowski, Wojciech Witkowski.
Tytuł: Wpływ tlenowej hiperbarii na wgajanie się przeszczepów skóry w ranie oparzeniowej.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci : materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa, 10 grudnia 1977 r.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Mieczysława M. Koszli.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979
Strony: s. 43-44
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/55
Autorzy: Andrzej Lewandowski, Aleksander Badowski.
Tytuł: Układ współczulno-nadnerczowy w poszczególnych okresach choroby oparzeniowej.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 10-11
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/55
Autorzy: M. Śmigielski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, M. Baka-Jakubiak, Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Zastosowanie 0,24% roztworu wodnego glukonianu chlorheksydyny do leczenia miejscowego oparzeń u dzieci.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 28-30
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/55
Autorzy: J[erzy] Strużyna, W[ojciech] Witkowski, J[erzy] Chęciński, A[ntoni] Kuntze, Starościak.
Tytuł: Niektóre problemy niedokrwistości u ciężko oparzonych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [16]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/55
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Zaburzenia hemostazy w przebiegu doświadczalnej choroby oparzeniowej i próba ich leczenia tlenem w nadciśnieniu.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s . [17]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/55
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Strużyna, K[azimierz] Sułek.
Tytuł: Wpływ tlenowej hiperbarii na zaburzenia krzepnięcia krwi w doświadczalnej chorobie oparzeniowej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 447
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/55
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, J[erzy] Węgiel, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz.
Tytuł: Zachowanie się poziomu amin katecholowych w moczu i nadnerczach w poszczególnych okresach choroby oparzeniowej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 445
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/55
Autorzy: Tadeusz Zaraś, Aleksander Badowski, Zbigniew Dumański, Andrzej Paczyński.
Tytuł: Wpływ leczenia tlenem w nadciśnieniu na gojenie rany oparzeniowej (badania doświadczalne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 343-347, sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/55
Autorzy: Andrzej Paczyński, Zbigniew Dumański, Aleksander Badowski, Tadeusz Zaraś.
Tytuł: Wpływ stosowania tlenu w nadciśnieniu na przeszczep skórny pełnej grubości (badania doświadczalne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 126-131, sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/55
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, J[erzy] Strużyna, W[itold] Goller.
Tytuł: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w oparzeniach.
Tytuł całości: W: Oparzenia / red. Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski : Materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AM w Poznaniu, 1984
Strony: s. 60-63
Typ publikacji: PPN
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/55
Autorzy: Witold Goller, Jerzy Strużyna, Wojciech Witkowski, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Odległe wyniki stosowania siatkowych i litych przeszczepów w oparzeniach.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 150-153
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/55
Autorzy: Maria Nowik-Jurek, Jan Łańcucki.
Tytuł: Histamina i serotonina we krwi i skórze po oparzeniu drugiego stopnia u szczurów.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1981 : 36, 18, 631-635, ryc., bibliogr. 30 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/55
Autorzy: Andrzej Lewandowski, Tadeusz Orłowski, Jerzy Węgiel, Aleksander Badowski, Zdzisław Daciewicz.
Tytuł: Zachowanie się układu współczulno-nadnerczowego w doświadczalnej chorobie oparzeniowej.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 200-202
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/55
Autorzy: Janusz Domaniecki, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Laserowa nekrektomia.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 142-145
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich].
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Bogdan Owczarczyk, Witold Goller.
Tytuł: Podstawowe zasady segregacji medycznej oparzonych w masowych stratach sanitarnych podczas wojny.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985, 1 jawny, 104-107, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/55
Autorzy: Maria Skłodowska, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Wiesław Bieńkowski, Z. Pawłowicz, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Stężenie selenu, nadtlenków lipidowych i aktywność peroksydazy glutationowej we krwi świń oparzonych termicznie.
Tytuł równoległy: Blood levels of selenium lipid peroxides and glutathione peroxidase activity in thermally burned pigs.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1990 : 26, 3, 198-202, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/55
Autorzy: Wiesław Bieńkowski, Andrzej Dmytrzak.
Tytuł: Wolne rodniki tlenowe w wybranych stanach chorobowych.
Tytuł równoległy: Free radicals of oxygen in certain diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 9-10, 651-654, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Barbara Braun, Małgorzata Chomicka, E. Sobiczewska, Jolanta Wrembel, Z. Pojda.
Tytuł: Ocena przydatności klinicznej monitorowania stężenia wybranych cytokin w surowicy oparzonych.
Tytuł równoległy: Assessment of clinical usefulness of monitoring of selected cytokine concentration in the serum of burned patients.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 356-364, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/55
Autorzy: J[erzy] Strużyna, Z. Pojda, M[irosław] Kałczak, J. Grzybowski, B. Braun, M[ałgorzata] Chomicka, E. Sobiczewska, J. Wrembel.
Tytuł: Study of the use of a self-cooling dressing for the first treatment of burn injuries.
Tytuł całości: W: XXXth International Congress on Military Medicine. Augsburg, Niemcy 5-11 czerwca 1994: Abstarcts
Adres wydawniczy: [Augsburg, 1994]
Strony: s. 98
Uwagi: 30 Międzynarodowy Kongres Medycyny Wojskowej, Augsburg (Nie,cy), 5-11.06.1994.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

26/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Janusz Domaniecki, Edward Stanowski.
Tytuł: Zastosowanie lasera CO2 w wycięciu martwicy oparzeniowej w chirurgii ogólnej.
Tytuł całości: W: I Krajowa Konferencja - Lasery w Medycynie : Streszczenie referatów i komunikatów, Zegrze k/Warszawy, 27-29 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Zegrze, 1995]
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Janusz Domaniecki, Edward Stanowski.
Tytuł: Zastosowanie lasera CO2 w wycięciu martwicy oparzeniowej w chirurgii ogólnej.
Tytuł całości: W: I Krajowa Konferencja - Lasery w Medycynie : Streszczenie referatów i komunikatów, Zegrze k/Warszawy, 27-29 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Zegrze, 1995]
Strony: s. [nlb]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Edward Stanowski, Janusz Domaniecki.
Tytuł: Wycinanie martwicy oparzeniowej laserem CO2.
Tytuł całości: W: Zarys klinicznych zastosowań laserów.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Piotra Fiedora, Tadeusza Kęcika, Zygmunta Niechody [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy "Ankar", 1995
Strony: s. 95-102, il., tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Rozdział 5.2
ISBN: 83-85419-70-5
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Józef Jethon.
Tytuł: Oparzenia.
Tytuł całości: W: Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 1995 / pod red. Wojciecha Noszczyka
Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
Strony: s. 376-397, 2 tab., bibliogr. 58 poz.
Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
ISBN: 83-901513-7-5
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/55
Autorzy: B. Filipek, J. Gawlikowski, R. Olszański, B. Otto, E. Sarnecka.
Tytuł: Yperite burns in Polish fishermen.
Czasopismo: Bull. Inst. Marit. Trop. Med. Gdynia
Szczegóły: 1997 : 48, 1-4, 83-88, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

31/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Józef Jethon.
Tytuł: Oparzenia.
Czasopismo: Przegl. Piśmien. Chir.
Szczegóły: 1996 : 4, 349-366, il., bibliogr. 45 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/55
Autorzy: Jerzy Strużyna.
Tytuł: Oparzenia u dzieci : od urazu do wyleczenia / Jacek Puchała, Mikołaj Spodaryk, Jerzy Jarosz ; Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Przedmowa: Jerzy Strużyna, Czesław Stoba, Jan Grochowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo UJ, 1998
Strony: 96 s., [24] s. tabl. , 21 cm , bibliogr. s. 94-96
ISBN: 83-233-1139-0
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/55
Autorzy: Józef Jethon, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Oparzenia.
Tytuł całości: W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego. - T. 5 : 1997 / pod red. Wojciecha Noszczyka
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1998
Strony: s. 312-325, bibliogr. 43 poz.
Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/55
Autorzy: Jerzy Strużyna.
Tytuł: Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów.
Tytuł równoległy: Effects of severe thermal injury and early necrectomy and lipid peroxidation, antioxidant function and neutrophil activity / [Aut.] Ewa Szpringer, Andrzej Marciniak, Dionizy Górny, Jerzy Bętowski; koment. Jerzy Strużyna.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2000 : 72, 5, 442-452, tab., bibliogr. 33 poz. + bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

35/55
Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak, M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi w urazach wielonarządowych (oparzeniach).
Tytuł całości: W: Streszczenia VII Zjazdu Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Dęblin 21-23.09.2000
Adres wydawniczy: [Dęblin, 2000]
Strony: s. [12]
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

36/55
Autorzy: J[olanta] Korsak, M[irosław] Kłos, M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Rola cytokin we wstrząsie septycznym jako powikłanie po urazie oparzeniowym.
Tytuł całości: W: Streszczenia VII Zjazdu Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Dęblin 21-23.09.2000
Adres wydawniczy: [Dęblin, 2000]
Strony: s. [11]
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

37/55
Autorzy: P[aweł] Szymański, W[ojciech] Witkowski.
Tytuł: Stan i kierunki rozwoju badań klinicznych nad wpływem magnetostymulacji na gojenie rany, w tym oparzeń termicznych skóry.
Czasopismo: Przew. Lek.
Szczegóły: 2003, supl. : VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Gryfice-Dźwirzyno 15-17 maja 2003 : materiały zjazdowe, 30-31
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

38/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Instrukcja : Postępowanie diagnostyczno-lecznicze i i segregacyjno-ewakuacyjne w stresie bojowym w oparzeniach.
Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
Polskie hasła przedmiotowe:

39/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Instrukcja : Procedury ratownicze w oparzeniach.
Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
Polskie hasła przedmiotowe:

40/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Zasady wojskowego wczesnego ratownictwa oparzeniowego w warunkach polowych.
Tytuł równoległy: The principles of military early burn life saving at the battlefield area.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 1, s. 5-9, il., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/55
Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Wojciech Witkowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Marek Maruszyński.
Tytuł: Immunoregulatory disorders in patients with burn injury.
Tytuł całości: W: 43rd Congress of the European Society for Surgical Reserach, 21-14 May, 2008 Warsaw, Poland "The World Surgical Forum" : Final Program Abstract Book
Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
Strony: s. 49
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

42/55
Autorzy: Jerzy Strużyna, Krzysztof Staroń, A. Krajewski.
Tytuł: Hiperbaria tlenowa w oparzeniach.
Tytuł równoległy: Hyperbaric oxygen therapy of burns.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2008 : 80, 8, 788-800, bibliogr. 76 poz.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

43/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Własna modyfikacja opatrunku pierwotnego hodowli CEA w zawiesinie techniką ReCellŽ C3, w leczeniu oparzeń skóry.
Tytuł równoległy: Own modification of CEA in suspension primary culture dressing with ReCellŽ C3 technique in the traetment of skin burns.
Czasopismo: Chir. Plast.
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 30-41, il., bibliogr.7 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1689-5541
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

44/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Trzecie Forum Oparzeniowe Europy Środkowo-Wschodniej.
Czasopismo: Skalpel
Szczegóły: 2011 : R. 20, nr 3, s. 25-27, il.
ISSN: 1230-493x
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

45/55
Autorzy: Krzysztof Laudański.
Tytuł: Zaburzenia różnicowania i funkcji monocytów u chorych w ciężkich obrażeniach. Praca doktorska / Krzysztof Laudański, University of Rochester; Wojskowy Instytut Medyczny
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Strony: 64 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 73 poz., streszcz., sum., maszyn.
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. - [Obrona: 17.04.2012 r.]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

46/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Postęp technologiczny w sposobach leczenia ran urazowych i wojennych.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Łódź, 10-12 października 2013 r.
Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
Strony: s. 89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

47/55
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, A[gnieszka] Surowiecka, M[arzena] Stępniak, A[gnieszka] Bielarska, W[ojciech] Jasek.
Tytuł: Możliwości czasowego opatrywania rany oparzeniowej po oczyszczeniu chirurgicznym.
Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 1, s. 20-21
Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 2015.06.10
ISSN: 2300-7893
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

48/55
Autorzy: Robert Brzozowski.
Tytuł: Obrażenia szyi.
Tytuł całości: W: Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Przemysław Guła, Waldemar Machała
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Strony: s. 215-226, il., bibliogr. 3 poz.
Uwagi: rozdział 9
ISBN: 978-83-200-4934-3
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

49/55
Autorzy: Bartłomiej Zoń, Wojciech Witkowski.
Tytuł: Patofizjologia stresu bojowego ze szczególnym uwzględnieniem oparzeń.
Tytuł równoległy: Pathophysiology of combat stress, including burn.
Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
Szczegóły: 2016 : T. 4, nr 4, s. 143-149, bibliogr. 69 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Bartłomiej Zoń
ISSN: 2300-7893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI:

50/55
Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka.
Tytuł: Ocena przydatności skal prognostycznych dla potrzeb segregacji w oparzeniach wojennych i katastrofach oparzeniowych. Praca doktorska / Agnieszka Surowiecka-Pastewka ; Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ; Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2016]
Strony: 129 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 100 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Marek Kawecki, promotor pomocn. dr n. med. Wojciech Witkowski. - [Obrona : 15.11.2016 r.]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

51/55
Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Marek Kawecki.
Tytuł: Analiza wczesnych czynników ryzyka zgonu oparzonych.
Tytuł całości: W: 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; 21. Annual Meeting of the European Society of Surgery - ESS; 2. European Meeting of Residents and PhD in Surgery, Kraków, 27-30 września 2017 r. : streszczenia wykładów
Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
Strony: s. 249
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

52/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Opatrunki hemostatyczne w chirurgii oparzeń.
Tytuł całości: W: 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; 21. Annual Meeting of the European Society of Surgery - ESS; 2. European Meeting of Residents and PhD in Surgery, Kraków, 27-30 września 2017 r. : streszczenia wykładów
Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

53/55
Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Marek Kawecki.
Tytuł: A new field triage method for burn disasters-FTB (Fast Triage in Burns).
Czasopismo: Military Medical Science Letters
Szczegóły: 2017 : Vol. 86, nr 2, s. 46-51, bibliogr. 13 poz., sum.
Uwagi: Epub 2017 June 9 ; [tytuł poprzedni: Vojenské Zdravotnické Listy] ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Surowiecka
ISSN: 0372-7025
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

54/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Nowoczesne opatrunki polimerowe w leczeniu rany oparzeniowej.
Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polimery w medycynie", Łódź, 18 maja 2018 : książka abstraktów
Adres wydawniczy: [Łódź, 2018]
Strony: s. [nlb. 1-2]
Konferencja: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź, 2018.05.18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

55/55
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Zastosowanie nowatorskiego opatrunku srebrowego SilveronŽ w leczeniu oparzeń i ran pola walki.
Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
Szczegóły: 2019 : T. 7, nr 2, s. 69
Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 2019.05.30
ISSN: 2300-7893
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM