WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OSTEOPOROZA
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/60
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Osteoporoza u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 763-767, ryc., bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/60
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Stopień zaniku tkanki kostnej w wyniku starczej osteoporozy a biomechaniczny typ złamania krętarzowego / [Aut.] Wiesław Gołąb, Dariusz Siwiński, Wojciech Twardosz, Leszek Sikorski, koment. Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1991 : 63, 11, 1039-1045, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/60
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Jerzy Walecki.
Tytuł: Osteoporoza - współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i profilaktykę.
Tytuł równoległy: Osteoporosis - modern views on the pathogenesis, diagnosis and prevention.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1991 : 44, 9-10, 321-326, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

4/60
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Izabela Sawaszyńska.
Tytuł: Ocena osteoporozy u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Evaluation of osteoporosis in patients with steroid-dependent bronchial asthma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 3-4, 150-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/60
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Osteoporoza.
Czasopismo: Med. Estetyczna
Szczegóły: 1995, 1, 17-23, bibliogr. 32 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/60
Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Effect of tibolon on BMD values in postmenopausal osteoporosis and osteopenia.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1995 : 198, 5, 327
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/60
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Densytometria jako metoda z wyboru we wczesnej diagnostyce osteoporozy - zalety i wady.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
Strony: s. 13
Uwagi: 45 Dni Kliniczne Buska i 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-30.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Kalcytonina wziewna (Miacalcin Nasal Spray) w profilaktyce osteoporozy posteroidowej u chorych na astmę oskrzelową.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-20 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
Strony: s. 16
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Secondary osteoporosis in steroid - dependent asthma patients.
Tytuł całości: W: Management of asthma. Proceedings of the Annual Meeting of INTERASMA `95
Adres wydawniczy: [b.m] : Wydaw. PPH POLINTER, 1996
Strony: s. 119-128, bibliogr. 62 poz.
Uwagi: Doroczne spotkanie INTERSMA '95, Poznań, 30.08.-02.09.1995.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/60
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Staszewski, L[eszek] Jastrząb, A[dam] Kaliński.
Tytuł: 17-beta oestradiol and 17-beta oestradiol combined with medroxyprogesteron in postmenopausal osteoporosis treatment - comparison of efficacy and influence on serum lipids.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 220
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/60
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[nna] Lewandowska.
Tytuł: Bone mineral density in women treated with L-Thyroxine for hypothyroidism.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 136
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis, 18-23 May, Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/60
Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, N. Bruyniks, J. Dowgiałło.
Tytuł: Effect of Tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 210
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis, 18-23 May, Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/60
Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska, E[lżbieta] Łuczak.
Tytuł: Evaluation of bone mass density (BMD) in steroid-dependent asthma women after therapy with calcitonin nasal spray (SCt).
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 273
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/60
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, K[atarzyna] Wrotek, W[ojciech] Lubiński.
Tytuł: Evaluation of bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treated with corticosteroids.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 273
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/60
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, J[an] Musiał, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Osteoporosis risk factors in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Rheumatol. Europe
Szczegóły: 1996 : 25, Suppl. 1, 44
Uwagi: IX Symposium, Madrid, 7-10.10.1996.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/60
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Clodronate oral therapy in steroid-dependent asthma patients with osteoporosis.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1997 : 52, 37 Suppl., 191, tab.
Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'97, Rhodes, Hellas June 1-5, 1997.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

17/60
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, M[aria] Konieczna.
Tytuł: Ocena poziomu osteokalcyny w surowicy mężczyzn z P.O.Ch.P przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Sekcji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: Kraków, 1997
Strony: s. 97
Uwagi: Toż w j. ang.: Evaluation of osteocalcin serum level in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on systemic corticosteroid therapy. Tamże s. 98.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/60
Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz, N. Bruyniks, Jadwiga Dowgiałło.
Tytuł: Wpływ tibolonu na wartość BMD u kobiet z pomenopauzalną osteopenią lub osteoporozą.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 146-147, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effect of tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis. Tamże s. 147.
ISBN: 83-904008-2-0
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

19/60
Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, J. Dowgiałło, A[ndrzej] Staszewski, W[iesław] Kurach.
Tytuł: Effect of tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis.
Czasopismo: Menopause Rev.
Szczegóły: 1997 : 2, 2, 26(PS2-26)
Uwagi: IV European Congress on Menopause. Vienna, Konzerthaus and Hofburg, Austria, October 8-12, 1997.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/60
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 1997 : 5, 10, 51-53, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/60
Autorzy: L[udwik] S. Grzeniewski, W[iesław] Kurach, S. [Andrzej] Staszewski, M[aria] Konieczna.
Tytuł: The effect of Alendronate on the value of BMD (Bone Mass Density) in women with postmenopausal osteoporosis.
Czasopismo: Fertility and Sterility
Szczegóły: 1998 : 70, 3, Suppl. 1, 378
Uwagi: IFFS '98 : 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, 4-9.10.1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

22/60
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej / [Aut.] Lane B. Scheiber, Luis Torregrosa ; koment. Witold Tłustochowicz.
Tytuł równoległy: Evaluation and treatment of postmenopausal osteoporosis.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998, 11, 77-102
Uwagi: Artyk. oprac. na podst. czas. Seminars in Arthritis and Rheumatism 1998; 27: 245-261
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/60
Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, N. Bruyniks, J. Dowgiałło.
Tytuł: Effect of Tibolone on bone mineral density values in postmenopausal steopenia and osteoporosis - 4 years study.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1998 : 8, Suppl. 3, 48
Uwagi: European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

24/60
Autorzy: R. S. Lorenc, K. Hoszowski, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Efficacy and safety of ossein-hydroxyapatite complex (OHC) 800 mg tablets and 3200 mg sachets versus calcium carbonate in osteoporotic post menopausal women.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1998 : 8, Suppl. 3, 102
Uwagi: European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

25/60
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Michał Szklarski, Jerzy Przedlacki, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek.
Tytuł: The evaluation of DEXA method in diagnosing advanced osteoporosis.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1998 : 8, Suppl. 3, 57
Uwagi: European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

26/60
Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, J. Dowgiałło, W[iesław] Kurach.
Tytuł: Effect of Tibolone on bone mineral density values in postmenopausal steopenia and osteoporosis - 4 years study.
Tytuł całości: W: Posters on Livial presented at the European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September, 1998
Adres wydawniczy: [Berlin, 1998]
Strony: s. 2, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

27/60
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Relationship between impairment of ventilation and bone mineralisation in men with COPD.
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 1999 : 14, Suppl. : Congress of European Respiratory Society, Madrit, Spain, 8-12.10.1999 r., 517, tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

28/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Osteoporoza posteroidowa w chorobach układu oddechowego.
Czasopismo: Lekarz
Szczegóły: 1999, nr 5, s. 17-18, 20, 22-25, 27, biliogr. 18 poz.
ISSN: 1429-0693
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/60
Autorzy: Renata Urbanek, Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, J. Patoła, J. Głodzik.
Tytuł: Osteoporoza uogólniona u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - częstość występowania.
Tytuł równoległy: Generalized osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 7-8, s. 383-387, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/60
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, Renata Urbanek.
Tytuł: Kalcytonia.
Tytuł równoległy: Calcitonin.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 1999 : 7, 10, 26, 28-30, bibliogr. 28 poz., sum.
Uwagi: 9 Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 11.1998.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/60
Autorzy: Jerzy Przedlacki, Monika Wieliczko, Witold Tłustochowicz, J. Matuszkiewicz-Rowińska, Kazimierz Ostrowski.
Tytuł: Ocena wyników badania densytometrycznego kości u kobiet z niskim ciężarem ciała.
Tytuł równoległy: Evaluation of bone densitometry in women with low body weight.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 1999 : 7, 10, 50-52, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Uwagi: 9 Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 11.1998.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/60
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Osteoporoza : współpraca lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty / Smith Roger, Harrison John, Cooper Cyrus
Tytuł równoległy: Shared care for osteoporosis : family practitioners and hospital specjalists working together to improve patient care.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: red. Witold Tłustochowicz, tł. Mariusz Korkosz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 2000
Strony: 121 s. , il., tab. , 20 cm , bibliogr. przy rozdz.
Seria: Vademecum
Typ publikacji: RED
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/60
Autorzy: Zbigniew Nowak.
Tytuł: Sprawozdanie z XXVIII European Symposium on Calcified Tissues, Tampere, Finlandia, 6-10 maja 2000 r.
Tytuł równoległy: Report on XXVIII European Symposium on Calcified Tissues, Tampere, Finland, 6-10 May 2000.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 887-888, bibliogr. 19 poz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  34/60
  Autorzy: Renata Urbanek, Witold Tłustochowicz, Jacek Patoła, Józef Głodzik.
  Tytuł: Częstość występowania osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
  Tytuł równoległy: Osteoporosis incidence in rheumatoid arthritis patients (RA].
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2000 : 57, 2, 103-107, 6 tab., bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  35/60
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, M[ichał] Szklarski.
  Tytuł: Densytometria dwufotonowa (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy pierwotnej.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2000 : 38, 2, 246
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/60
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[enata] Urbanek, M[ałgorzata] Konfederat-Kaczmarek.
  Tytuł: Wpływ procesu chorobowego na BMD w różnych miejscach pomiaru u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2000 : 38, 2, 245
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/60
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, W[itold] Tłustochowicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Osteoporosis in patients on dialysis.
  Tytuł całości: W: XXXVII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, September 17-20, 2000, Nice, France : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Nice, 2000]
  Strony: s. 58
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/60
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, A. Misztela, Tomasz Rybak, Józef Mróz.
  Tytuł: Zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości w profilaktyce osteoporozy.
  Tytuł równoległy: The low-frequency alternating magnetic field in the prevention of osteoporosis.
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska
  Szczegóły: 2001 : 1, 3, 268-270, 2 tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/60
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Osteoporosis in patients with chronic renal failure.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 2001 : 12, Suppl. 1 : XI Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis, 27-29 September 2001, Kraków, Poland, S26-S27, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/60
  Autorzy: Krzysztof Leśniewski-Kmak, J. Wojtacki, Wojciech Z. Pawlak.
  Tytuł: Wpływ leczenia cytotoksycznego na tkankę kostną.
  Tytuł równoległy: The effect of cytotoxic treatment on bone tissue.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 8, 490-496, bibliogr. 57 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/60
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wpływ doustnej suplementacji witaminy D3 (cholekacyferolu) stosowanej co 4 miesiące na ryzyko złamań i ryzyko zgonu wśród kobiet i mężczyzn z populacji ogólnej.
  Tytuł równoległy: Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community : randomised double blind controlled trial / [Aut.] D.P. Trivedi, R. Doll, K.T. Khaw, koment. Witold Tłustochowicz.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2003, 6, 169-174, 2 tab., bibliogr. do koment. 5 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/60
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Perspektywy leczenia osteoporozy w świetle osiągnięć biologii molekularnej.
  Tytuł równoległy: Perspectives of osteoporosis treatment in the light of molecular biology progress.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Osteoporoza II
  Szczegóły: 2004 : 9, 8, 54-58, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/60
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Nowe selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM).
  Tytuł równoległy: New selective estrogen receptor modulators (SERMs).
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Osteoporoza I
  Szczegóły: 2005 : 10, 1, 17-22, bibliogr 17 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/60
  Autorzy: Piotr Cieślik, Piotr Piekarczyk, Wojciech Marczyński, Bernard Rabaniuk.
  Tytuł: Złamania osteoporotyczne.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów, Jurata-Hel, 1-3 września 2006 : Program
  Adres wydawniczy: [Jurata-Hel, 2006]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/60
  Autorzy: Eliza Piechota, Wiktor Piechota, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Osteoporoza - przyczyny, rozpoznawanie i przegląd aktualnych możliwości leczenia.
  Tytuł równoległy: Osteoporosis - causes, diagnosis and review of current treatment options.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 2, s. 137-145, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  46/60
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Józef Mróz, Wojciech Haładyna.
  Tytuł: Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy i urazów u osób starszych.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2007 : 9, Suppl. 4, 14-15
  Uwagi: VII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny" , Warszawa, 14-15 grudnia 2007 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/60
  Autorzy: J.E. Badurski, E. Czerwiński, E. Marcinowska-Suchowierska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wskazania do leczenia osób z wysokim ryzykiem złamania kości - logika stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia wobec osteoporozy Anno 2007.
  Tytuł równoległy: Who to treat due to high risk of bone fracture - the logic of the World Health Organization 2007 standpoint.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2007 : 45, 5 supl. 3, S169-S179, 4 il., 11 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/60
  Autorzy: Ewa Kiryłów, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Miejsce biochemicznych markerów obrotu kostnego w zaleceniach diagnostyczno-leczniczych osteoporozy.
  Tytuł równoległy: Place of biochemical markers of bone turnover in guidelines for diagnosis and treatment of osteoporosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 148, 386-389, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/60
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza i osteomalacja.
  Tytuł całości: W: Reumatologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008
  Strony: s. 905-918, il., 5 tab., bibliogr. 31 poz.
  Uwagi: ISBN 978-83-200-3155-3 (całość) (tom 2)
  ISBN: 978-200-3800-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/60
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Osteoporoza A.D. 2008.
  Czasopismo: Służba Zdrowia
  Szczegóły: 2008, nr 84-87, s. 33-36
  ISSN: 0137-8686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/60
  Autorzy: Anna Raczkiewicz.
  Tytuł: Starszy pacjent w standardach postępowania reumatologicznego.
  Tytuł równoległy: The older patient during normal rheumatological progression.
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2009 : T. 3, nr 5, s. 372-379, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1897-3590
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/60
  Autorzy: M. Zaniew, T. Jarmoliński, H. Borzęcka, Z. Gockowska, L. Hyla-Klekot, A. Jander, K[atarzyna] Jobs, K. Kiliś-Pstrusińska, H. Kipigroch, J. Książek, I. Makulska, A. Moczulska, A. Morawiec-Knysak, M. Pańczyk-Tomaszewska, A. Rogowska-Kalisz, M. Szczepańska, M. Tkaczyk, K. Zachwieja, I. Zagożdżon, T. Zimoń, W. Zoch-Zwierz.
  Tytuł: Profilaktyka i leczenie zaburzeń mineralizacji kości u dzieci z zespołem nerczycowym - wieloośrodkowe badanie ankietowe.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej "Współczesne trendy w diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego u dzieci", Gdańsk, 15-17 maja 2011
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2011
  Strony: s. 81, P38.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/60
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Red. prowadzący] Piotr Gajewski.
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2013
  Strony: s. 1938-1943, il., tab.
  Uwagi: rozdział 7. I1
  ISBN: 978-83-7430-377-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/60
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Anna Olczak.
  Tytuł: Osteoporoza problemem współczesnej cywilizacji - analiza postępowania fizykalnego.
  Tytuł równoległy: The osteoporosis the problem of the present civilization - the analysis of physical conduct.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowy Dzień Inwalidy XIX - edycja "Życie bez bólu" / The International Disabled People's Day XIX - edition "Life without pain", Zgorzelec, 5-6 kwietnia 2013 r. : Program naukowy
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. 108
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s.109.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/60
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Red. prowadzący]: Piotr Gajewski
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2014
  Strony: s. 1936-1941, il.
  Uwagi: rozdział I. 1
  ISBN: 978-83-7430-404-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/60
  Autorzy: J. Bertrandt, A. Kłos, W. Szymańska, Krzysztof Kłos, B. Bertrandt.
  Tytuł: Bone calcification of first-year students of the Main School of Fire Service in Poland.
  Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii
  Szczegóły: 2014 : T. 95, nr 1, s. 98-101, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  57/60
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Józef Mróz, A. Krawczyk, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Iwaniszczuk, Janusz Żuber, Piotr Murawski.
  Tytuł: Odległe efekty leczenia rehabilitacyjnego z zastosowaniem pola elektromagnetycznego wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I w badaniu termowizyjnym - wyniki projektu TELMEDNET II.
  Tytuł równoległy: Distant effects of rehabilitation treatment in selected disease with the use of electromagnetic field - TelMed Net II project results.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 109-110, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  58/60
  Autorzy: Piotr Głuszko, Witold Tłustochowicz, Grzegorz Goncerz.
  Tytuł: Osteoporoza.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika - mały podręcznik 2017/18.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna : Polski Instytut Evidence Based Medicine, 2017
  Strony: s. 1096-1100
  Uwagi: Rozdział 16. Choroby reumatyczne.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 9
  ISBN: 978-83-7430-519-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  59/60
  Autorzy: Bartosz J. Sapilak, Witold Tłustochowicz, Marek Braszkiewicz.
  Tytuł: Dlaczego suplementaja witaminą D jest konieczna u kobiet 50+?
  Tytuł równoległy: Why vitamin D supplementation is necessary in women 50+?
  Czasopismo: Medycyna Faktów
  Szczegóły: 2017 : T. 10, nr 3(36), s. 241-244, sum.
  ISSN: 1899-8666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  60/60
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika 2018.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2018
  Strony: s. 2087-2093
  Uwagi: VII. Choroby reumatyczne.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 10.
  ISBN: 978-83-7430-548-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM