WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OTORYNOLARYNGOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1100Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1100
Autorzy: Zdzisław Kaczur, Tadeusz Orłowski.
Tytuł: O skrzelopochodnych torbielach szyi.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1957 : 29, 9, 875-879
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/1100
Autorzy: Zdzisław Kaczur, Tadeusz Orłowski.
Tytuł: Torbiele skrzelopochodne szyi.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1957 : 29, 10, 1041-1042
Uwagi: Sprawozdanie z posiedzenia Wrocławskiego Oddziału Chirurgów Polskich, 26.06.1956
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/1100
Autorzy: Henryk Miśkiewicz, Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Zachariasz Józefczyk, Wanda Kozaczek, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Próba oceny wpływu tonsylektomii na stan mięśnia serca.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1969 : 22, 3, 223-227, 2 tab., bibliogr. 6 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/1100
Autorzy: Henryk Kaźmierczak, Józef Kraszewski, Tadeusz Kubicki.
Tytuł: Schorzenia zatok szczękowych na podstawie 115 przypadków leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowej Katedry Stomatologii IKP WAM.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970 : 46, 9, 820-824
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/1100
Autorzy: Kazimierz Janowicz, Janina Śnigurowicz.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu urazów nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 5, 448-451, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/1100
Autorzy: Adam Barański, Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Zbyszko Scholtz.
Tytuł: Mnogie kostniaki zatok czołowych i sitowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 376-380, 3 il., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/1100
Autorzy: Kazimierz Janowicz, Sylwia Szymańska.
Tytuł: Obrzęk krtani w wyniku użądlenia przez osę.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 1011-1012
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Jan Kiciak, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Ocena wartości słuchu żołnierzy zawodowych Wojsk Łączności.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 3, 226-228, 2 il.
Uwagi: Referat wygłoszony na III Zjeździe Laryngologó Wojskowych, Ciechocinek, wrzesień 1970 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Jan Kiciak, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Pomiary izolacyjności akustycznej typowych słuchawek stosowanych w łączności radiowej..
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 2, 121-125, 4 il., 3 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/1100
Autorzy: Roman Anusz.
Tytuł: Porównawcza ocena badań słuchu i równowagi z wynikami badań neurologicznych u chorych po świeżych zamkniętych urazach czaszki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 326-328, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Janina Śnigurowicz.
Tytuł: Rozległy guz młodzieńczy nosogardła o utkaniu naczyniowo-włóknistym.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 367-372, 5 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/1100
Autorzy: Jan Kiciak, Janina Śnigurowicz.
Tytuł: Rynoelektrospirograf.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 2, 194-198, 4 il., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Jan Kiciak, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Tłumienność efektywna osłon słuchawkowych stosowanych w aparaturze audiometrycznej i łączności radiowej.
Tytuł równoległy: Effective damping of earphone coverings used in audiometric apparatus and radiocommunication.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1971 : 25, 4, 421-425, il., 4 tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Jan Kiciak, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Badania nad zrozumiałością jednosylabowego testu słownego przyspieszonego.
Tytuł równoległy: Studies on understandability of one - syllable accelerated verbal test.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1972 : 26, 6, 689-693, 7 il., rez., sum.
Uwagi: XVIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Jadwisin k. Warszawy, 02 - 10.09.1971.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/1100
Autorzy: Janina Śnigurowicz.
Tytuł: Elektrorynograficzna ocena drożności nosa. Praca doktorska / Janina Śnigurowicz ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1972
Strony: 56 s. , il., wykr. , 30 cm , bibliogr. 76 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n.med. Henryk Czarnecki. - 31.10.1972
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/1100
Autorzy: Sylwia Szymańska-Koszulińska.
Tytuł: Stan kosteczek słuchowych w przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego oraz ocena ich przydatności dla celów rekonstrukcyjnych w operacjach poprawiających słuch. Praca doktorska / Sylwia Symańska-Koszulińska ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1972
Strony: 46 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 72 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof.dr hab.med. Henryk Czarnecki.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/1100
Autorzy: E. Pietrucha.
Tytuł: Wpływ dwuletniej służby wojskowej w jednostkach powietrzno-desantowych na narząd słuchu i równowagi. Praca doktorska / Emil Pietrucha.
Adres wydawniczy: Kraków, 1973
Strony: 53 k. , il., tab. , streszcz., bibliogr. 79 poz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Henryk Czarnecki. - 18.12.1973
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki.
Tytuł: Operacyjne leczenie zaburzeń słuchu.
Czasopismo: Problemy
Szczegóły: 1973, 3, 10-15, il.
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/1100
Autorzy: Elżbieta Kubiak-Socha.
Tytuł: Przypadek gośćca przewlekłego postępującego z zajęciem stawów pierścieniowato-nalewkowatych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 11, 1067-1068, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Roman Anusz, Bogusław Nawrocki, Ryszard Szarejko.
Tytuł: Krioterapia w leczeniu przerostowych nieżytów nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 10, 636-639, ryc.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Kryteria oceny stanu narządu słuchu dla potrzeb orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 8, 483-486, il., 2 tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Wojciech Wąsala, Jan Nowicki, Jan Kiciak.
Tytuł: Ocena tłumienności akustycznej wewnątrzusznych ochronników słuchu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 6, 375-379, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki.
Tytuł: Osiągnięcia Kliniki Laryngologicznej Centr. Kształc. Podypl. WAM w zakresie ochrony narządu słuchu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 9, 553-557
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/1100
Autorzy: Kazimierz Janowicz, Irma Pruszyńska.
Tytuł: Przyczynek do bólów głowy wywołanych czynnikami jatrogennymi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 5, 351-353
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala.
Tytuł: Badania nad zrozumiałością testów słownych przyspieszonych.
Tytuł równoległy: Studies on the intelligibility of accelerated verbal tests.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1975 : 29, 5, 457-462, 6 il., 4 tab., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Kryteria oceny stanu narządu równowagi dla potrzeb orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 6, 317-318
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Irma Pruszyńska.
Tytuł: Niektóre problemy dotyczące rozpoznawania wrodzonych torbieli i przetok szyjnych.
Tytuł równoległy: Certain problems of the diagnosis of congenital sinuses and cysts of the neck.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1976 : 30, 5, 473-478, bibliogr. 22 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Irma Pruszyńska.
Tytuł: Wrodzone przetoki i torbiele szyi na podstawie analizy materiału kliniki laryngologicznej CKP WAM.
Tytuł równoległy: Congenital sinuses and cysts of the neck in the material of the department of laryngology, Military Medical Academy.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1976 : 30, 4, 383-386, bibliogr. 31 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala.
Tytuł: Badania słuchu mową odkształconą.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 300-302
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala.
Tytuł: Kryteria oceny zdolności rozumienia tesów słownych przyspieszonych.
Tytuł równoległy: Criteria for evaluation of the intelligibility of accelerated verbal test.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 3, 148-152, ryc., tab., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/1100
Autorzy: Irma Pruszyńska, Roman Anusz.
Tytuł: Z kazuistyki torbieli przedsionka nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 3, 179-180, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Zdolność rozumienia testów słownych przyspieszonych w przewodzeniowych i odbiorczych upośledzeniach słuchu.
Tytuł równoległy: Intelligibility of accelerated verbal tests in conduction and perception hearing impairment.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1977 : 31, 3, 277-279, il., 5 tab., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/1100
Autorzy: Adam Barański, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: O katarze nosa i innych nieżytach górnych dróg oddechowych
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1977
Strony: 56 s. , il. ; 16 cm
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

34/1100
Autorzy: Adam Barański, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: O katarze nosa i innych nieżytach górnych dróg oddechowych.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1977
Strony: 64 s. , , il., 19 cm.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/1100
Autorzy: Kazimierz Najwer, Piotr Zalewski.
Tytuł: Leczenie choroby Meniera wyłączeniami zwoju gwiaździstego.
Tytuł równoległy: Treatment of Meniere s disease by blockade of stellate ganglion.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 37-41, bibliogr. 26 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/1100
Autorzy: Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski, Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz.
Tytuł: Leczenie operacyjne guzów śródsiodełkowych z dojścia oczodołowo-sitowo-klinowego.
Tytuł całości: W: Chirurgia przysadki mózgowej i okolicy siodła tureckiego, samoistne krwiaki śródmózgowe. Materiały X Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Gdańsk, 13-14.11.1977 / red. Brunon L. Imieliński
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1979
Strony: 155-156, sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/1100
Autorzy: Roman Anusz, Adam Barański, Ryszard Szarejko.
Tytuł: Próba leczenia propolisem przewlekłego rozlanego zapalenia ucha zewnętrznego oraz uporczywego świądu uszu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 11-12, 613-622, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Stanisław Rudnicki, Apolinary Kępski.
Tytuł: Dojście oczodołowo-sitowo-klinowe w operacjach guzów przysadki mózgowej.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979, Supl. : XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich, 10 września 1977, 295-296, sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki.
Tytuł: Fizjopatologia nosa i zatok przynosowych, choroby zapalne tych narządów z uwzględnieniem powikłań.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979, Supl. : XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich, 10 września 1977, 373-374
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Adam Barański.
Tytuł: Kliniczna ocena wartości różnych przeszczepów w operacyjnym leczeniu ozeny.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979, Supl. : XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich, 10 września 1977, 208-210, il., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Roman Anusz, Aleksander Ligęziński, Bogusław Nawrocki, Ryszard Szarejko.
Tytuł: Krioterapia przerostowych i naczynioruchowych nieżytów nosa.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979, Supl. : XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich, 10 września 1977, 199-201, il., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/1100
Autorzy: Adam Barański, M[irosław] Kałczak, S[ylwia] Szymańska.
Tytuł: Obraz histologiczny kostnej ściany zatoki szczękowej w jej przewlekłym zapaleniu.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979, Supl. : XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich, 10 września 1977, 332-334
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/1100
Autorzy: Tadeusz Jegliński, S. Bień, Henryk Czarnecki.
Tytuł: Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, odbytego 12 września 1977 roku w Krakowie.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 33, 6, 675-680
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

44/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Badania nad przydatnością radioimmunologicznych testów in vitro w diagnostyce atopowych nieżytów nosa.
Tytuł równoległy: Investigations upon the value of the in vitro radioimmunological tests in the diagnosis of obstructive rhinitis.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1980 : 23, 1, 83-86, 1 tab., bibliogr.8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Wartości oznaczania poziomu IgE w surowicy krwi w diagnostyce atopowego nieżytu nosa.
Tytuł równoległy: Value of determinations of IgE level in blood serum in the diagnosis of obstructive rhinitis.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1980 : 23, 3/4, 278-282, ryc., tab. 2., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Wojciech Wąsala.
Tytuł: Ochrona narządów słuchu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, supl. 1, 39-40
Uwagi: Profilaktyka zdrowotna w wojsku. Wybrane materiały II Konferencji Naukowej, Warszawa, 7 lipca 1980 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/1100
Autorzy: Roman Anusz.
Tytuł: Przypadek obiektywnych trzasków usznych w miokloni podniebienia i krtani.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 7-8, 395-396, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz.
Tytuł: Doświadczenia własne w mikrochirurgii krtani.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 34, 1, 45-48, bibliogr., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz.
Tytuł: Krwawienia w operacjach transsfenoidalnych.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 37, 2, 136-137
Uwagi: 31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Poznań 20-22.09.1980.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/1100
Autorzy: Adam Barański, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: O katarze nosa i innych nieżytach górnych dróg oddechowych.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1980
Strony: 64 s. , il. ; 16 cm.
Uwagi: Zdrowie dla wszystkich
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

51/1100
Autorzy: Janina Szady, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Radioimmunologiczne metody oznaczania immunoglobuliny IgE testem radioimmunosorpcyjnym (RIST) i radioalergosorpcyjnym (RAST) w schorzeniach alergicznych górnych dróg oddechowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 1-2, 8-12, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Janina Szady, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Współzależność testów skórnych oraz testów rist i rast u chorych z sezonowym nieżytem nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 5-6, 250-254, tab., bibliogr. 10 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Maciej Hermanowski, Irma Pruszyńska.
Tytuł: Zastosowanie mikrochirurgii w leczeniu torbieli nagłośni.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 464-467, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Roman Anusz, Irma Pruszyńska, Ryszard Szarejko.
Tytuł: Zwyrodnienie polipowate więzadeł głosowych typu Reinkego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 579-581, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/1100
Autorzy: Irma Pruszyńska, Roman Anusz, Bożena Grodzka, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Dziesięcioletnie doświadczenie własne w operacyjnym leczeniu polipa krtani.
Tytuł równoległy: Ten years of own experiences with surgical treatment of laryngeal polyps.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 1-2, 40-43, tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

56/1100
Autorzy: Maria Kozaczek, Anna Fuksiewicz, Roman Anusz, Bożena Grodzka.
Tytuł: Przyczynek do etiologii przewlekłego ropnego zapalenia migdałków podniebnych.
Tytuł równoległy: A contribution to the aetiology of chronic purulent tonsillitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 263-266, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

57/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz.
Tytuł: Mikrochirurgia krtani.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 316-319, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Patomechanizm atopowego nieżytu nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : R. 59, nr 11-12, s. 671-673, bibliogr. 7 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala.
Tytuł: Przypadek kamicy migdałków podniebnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 11-12, 692-693, ryc., bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/1100
Autorzy: Swietłana Cymbarewicz-Powierza, Bożena Grodzka-Sałbut, Kazimierz Janowicz, Janina Śnigurowicz.
Tytuł: Krwawienia po tonsylektomiach.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 37, 2, 146-147
Uwagi: 31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego , Poznań 20-22.09.1980.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

61/1100
Autorzy: K. Żmigrodzka-Kalicka, Piotr Karasiewicz, Henryk Czarnecki.
Tytuł: Protokół z walnego zebrania delegatów Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego z dnia 22 września 1980 r. w Poznaniu.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 37, 5-6, 607-609
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

62/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Współzależność wyników testów skórnych i badań radioimmunologicznych (RIST i RAST) u chorych z alergicznym nieżytem nosa.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 37, 2, 183-185, ryc., tab.
Uwagi: 31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego , Poznań 20-22.09.1980.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/1100
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Janusz Łapiński, Witold Witczak.
Tytuł: Niezłośliwe nowotwory przełyku.
Tytuł równoległy: Non-malignant oesophageal neoplasms.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1984 : 27, 1, 47-51, 4 ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

64/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Badania radioimmunologiczne i testy skórne w diagnostyce atopowego nieżytu nosa / Radioimmunoassays and skin tests in the diagnosis of atopic rhinitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 9-10, 534-542, tab., rez., sum.
Uwagi: Streszczenie rozprawy habilitacyjnej.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

65/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Diagnostyka atopowego niesezonowego nieżytu nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 71-75, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

66/1100
Autorzy: Maciej Hermanowski, Anna Chmurzyńska.
Tytuł: Przypadek jednostronnej ślepoty jako zejście zatokowopochodnej ropowicy oczodołu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 3-4, 212-214, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Wartość punktowych i śródskórnych testów skórnych w diagnostyce alergicznego nieżytu nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 299-305, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

68/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Wskazania i przeciwskazania do swoistej immunoterapii chorób atopowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 11-12, 706-708
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Zachowanie się testów rist i rast w naczynioruchowym nieżycie nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 46-49, tab., bibliogr. 12 poz., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki.
Tytuł: Współczesne problemy przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1984, supl., 207-220, sum.
Uwagi: 32 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Łódź, 24-26.09.1983.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

71/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Badania radioimmunologiczne i testy skórne w diagnostyce atopowego nieżytu nosa : rozprawa habilitacyjna / Aleksander Ligęziński ; Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1984
Strony: 154 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 149 poz., sum.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

72/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Testy radioimmunologiczne w swoistej immunoterapii atopowego nieżytu nosa.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1984 : 37, 23, 1846-1850, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

73/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Przeciwciała klasy IgE w przebiegu nieswoistej terapii atopowego nieżytu nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 50-53, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/1100
Autorzy: Z[bigniew] Szymanik, J[erzy] Walecki, H[enryk] Czarnecki, E[lżbieta] Dobrowolska.
Tytuł: Diagnostyka radiologiczna guzów krtani - ocena stopnia zaawansowania zmian na podstawie konwencjonalnych badań rentgenowskich i tomografii komputerowej.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 19-20
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

75/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki.
Tytuł: Patologia struktur ucha środkowego w przewlekłym zapaleniu.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1987 : 30, 3, 174-179, ryc., rez., sum.
Uwagi: Konferencja nt. "Postępy w otochirurgii", Łódź, 5-6 września 1987 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

76/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki.
Tytuł: Płk prof. dr hab. med. Henryk Czarnecki (1922- ). Zasłużony lekarz PRL.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 770-771, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

77/1100
Autorzy: Zdzisław Daciewicz, Wojciech Wąsala, Andrzej Lewandowski, Marek Tomczak.
Tytuł: Guz kłębka szyjnego i kłębczak jamy bębenkowej jako przyczynek do rozpoznawania mnogiej endokrynnej adenopatii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 98-102, ryc., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

78/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Atopowy nieżyt nosa.
Tytuł równoległy: Rhinitis atopica.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1987 : 41, 1-2, 64-68, tab., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

79/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Immunopatologia alergicznego nieżytu nosa.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 38-43
Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

80/1100
Autorzy: Sylwia Szymańska-Koszulińska.
Tytuł: Lymphoepithelioma pochodzenia zatokowego.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 105-108
Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

81/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Operacyjne leczenie niedrożnych przewodów słuchowych zewnętrznych.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 122-127, 6 ryc.
Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

82/1100
Autorzy: Janina Śnigurowicz, Anna Chmurzyńska, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Skrzywienie przegrody nosa a deformacja nosa zewnętrznego.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 73-75
Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

83/1100
Autorzy: Janina Śnigurowicz, Anna Chmurzyńska, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Wybrane zagadnienia w operacjach korekcyjnych nosa.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 76-78
Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

84/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Etiopatogeneza polipów nosa.
Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
Szczegóły: 1988, nr 28 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 61-65
Konferencja: , Ciechocinek, 1988.10.07
ISSN: 0860-6293
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

85/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Kazimierz Janowicz, Adam Burański, Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Guzy nosa, nosogardła i zatok przynosowych w materiale kliniki otolaryngologicznej CSK WAM.
Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
Szczegóły: 1988, nr 28 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 87-91
Konferencja: , Ciechocinek, 1988.10.07
ISSN: 0860-6293
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

86/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Miejscowa sterydoterapia w leczeniu alergicznych nieżytów nosa.
Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
Szczegóły: 1988, nr 28 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 47-50
Konferencja: , Ciechocinek, 1988.10.07
ISSN: 0860-6293
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

87/1100
Autorzy: Maciej Krzakowski, Grzegorz Madej.
Tytuł: Chemioterapia indukcyjna u chorych na zaawansowanego miejscowo płaskonabłonkowego raka głowy i szyi - spostrzeżenia własne.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1988 : 38, 3, 174-179, tab., bibliogr., 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

88/1100
Autorzy: A[leksander] Ligęziński, D[ariusz] Jurkiewicz.
Tytuł: The effect of syntaris in the treatment of perennial allergic rhinitis.
Tytuł całości: W: The Congress of Allergology and Clinical Immunology of the Socialist Countries, Warsaw-Jachranka, 30 September - 3 October 1988 : Abstracts
Adres wydawniczy: [Warsaw, 1988]
Strony: s. 163
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

89/1100
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Tadeusz Winiarski, Janusz Tatarzyński, Dorota Szczylik.
Tytuł: Ocena atrakurium (tracrium) w anestezji do mikrochirurgii krtani. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1989 : 21, 1, 53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

90/1100
Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Etiopatogeneza kłębczaków ucha.
Tytuł równoległy: Aetiopathogenesis of otic glomerulomas.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : T. 65, nr 3-4, s. 222-224, bibliogr. 13 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

91/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Miejscowe stosowanie kortykoidów w leczeniu alergicznych nieżytów nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : T. 65, nr 5-6, s. 361-365, bibliogr. 38 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

92/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Operacyjne leczenie niedrożnych przewodów słuchowych zewnętrznych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 7-8, 496-499, ryc., bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

93/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Przyczynek do etiopatogenezy polipów nosa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : T. 65, nr 9-10, s. 629-634, tab., bibliogr. 20 poz., sum., rez.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

94/1100
Autorzy: A[leksander] Ligęziński, D[ariusz] Jurkiewicz.
Tytuł: Sprawozdanie. IV Kongres Endoskopowy (17-19.05.1989 r., Znojmo, CSRS).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : T. 65, nr 9-10, s. 651-652
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

95/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Własne doświadczenia w operacyjnym odtwarzaniu niedrożnych przewodów słuchowych zewnętrznych / Own experiences with surgical reconstruction of obliterated meatus acoustics externus.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 3-4, 246-249, ryc., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

96/1100
Autorzy: Czesław Karnicki.
Tytuł: Ocena sprawności słuchu w zależności od indywidualnego okołodobowego biorytmu ciepłoty ciała na podstawie wybranych badań audiologicznych: rozprawa habilitacyjna / Czesław Karnicki ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. B. SzareckiegoSzpital Wojskowy w Żarach.
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1989
Strony: [2], 127 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 180 poz.
Seria: Biuletyn Wojskowej AM 1989. Supl. 2 Zagadnienia medycyny klinicznej ; z. 93
ISSN: 0860-5831
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

97/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Adam Barański, Anna Chmurzyńska.
Tytuł: Diagnostyczne i lecznicze problemy nienowotworowych guzów szyi.
Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic problems in non-malignant neck tumours.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1989, supl. : XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Gdańsk, 26-29.04.1989, 320-323, sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

98/1100
Autorzy: K. Buczyłko, R. Staniaszczyk.
Tytuł: Tomografia komputerowa z pomiarem częstości w diagnostyce otospongiozy / CT density measurement in diagnosis of otospongiosis.
Czasopismo: Prace Nauk. AM Wroc.
Szczegóły: 1989 : 21, 1, 201-207, il., bibliogr., sum., rez.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Zastosowanie komputerów w otolaryngologii, Wrocław, 30 maja 1987.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

99/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Nawracające porażenia nerwów twarzowych.
Tytuł równoległy: Recurrent paralysis of facial nerves.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : T. 66, nr 9-10, s. 679-682, il., bibliogr. 19 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

100/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Rynolaryngologiczna diagnostyka endoskopowa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : T. 66, nr 5-6, s. 350-354, il., bibliogr. 7 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

101/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Zastosowanie laserów w otolaryngologii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : T. 66, nr 11-12, s. 805-809, tab., bibliogr. 19 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

102/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Płk prof. dr hab. med. Henryk Czarnecki (11.04.1922-20.06.1990).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 9-10, 675-676, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

103/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Propozycja komputerowego systemu badań profilaktycznych słuchu żołnierzy zawodowych wojsk lądowych.
Tytuł równoległy: A proposed computerized system for prophylactic screening of hearting acuity in career soldiers of the land armed forces.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 802-803
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

104/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Prof. dr hab. med. Henryk Czarnecki. Wspomnienie pośmiertne.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1991 : T. 45, nr 6, s. 482-487, il. - Także bibliografia prac naukowych.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

105/1100
Autorzy: Henryk Czarnecki, Dariusz Jurkiewicz, Bogusław Nawrocki.
Tytuł: Rynolaryngoskopia w diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych u dzieci.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1991 : T. 45, supl., s. 366-369, sum.
Uwagi: Konferencja Naukowa "IX Dni Otolaryngologii Dziecięcej", Łódź, 17-19 V 1990 r.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

106/1100
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Organizacja ochrony narządu słuchu żołnierzy zawodowych wojsk lądowych.
Tytuł całości: W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Duszniki-Zdrój, 11-12.10.1991 r. : materiały naukowe / red. P. Zalewski, J. Olszewski
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, [1992]
Strony: s. 71-74
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

107/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Zastosowanie obiektywnych metod badania słuchu.
Tytuł całości: W: VIII konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wrocław - Duszniki Zdrój, 11-12.10.1991 r. : materiały naukowe : [pamiętnik] / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991
Strony: s. 144-148
Uwagi: Na okł. podtyt.: pamiętnik.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

108/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, A. Kendziorek, E. Zawisza, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Changes of rosette test under the influence of histamine.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1992 : Vol. 47, Suppl. 12, s. 283
Uwagi: XVth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Paris, France, 10-15 May 1992. Abstracts.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

109/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie kłębczaków ucha.
Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of glomerulomas of the ear.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : T. 68, nr 7-8, s. 395-399, bibliogr. 24 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

110/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie otosklerozy.
Tytuł równoległy: Modern views on aetiology, pathogenesis and treatment of otosclerosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : T. 68, nr 3-4, s. 199-203, bibliogr. 31 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

111/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Zastosowanie audiometrii impedancyjnej w ocenie stanu narządu słuchu.
Tytuł równoległy: Use of impedance audiometry in the assessment of hearing organ's condition.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 63-68, il., bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

112/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Leczenie alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
Czasopismo: Mag. Med.
Szczegóły: 1992 : 3, 10, 23-24
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

113/1100
Autorzy: Piotr Rapiejko, Edward Zawisza, B. Samoliński, A. Lipiec.
Tytuł: Monitoring stężenia aeroalergenów w profilaktyce i leczeniu pyłkowicy.
Tytuł równoległy: Monitoring of aeroallergens concentration on prophylaxis and therapy of pollinosis.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 46, supl. 14, 624-626, bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: 35 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Bydgoszcz 17-20.09. 1992
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

114/1100
Autorzy: Piotr Rapiejko, Edward Zawisza, A. Lipiec, B. Samoliński.
Tytuł: Wpływ ANN u kierujących pojazdami mechanicznymi na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie miasta Łodzi.
Tytuł równoległy: Allergic rhinitis as the cause of road accidents.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 46, supl. 14, 633-636, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: 35 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Bydgoszcz 17-20.09. 1992
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

115/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz.
Tytuł: Cellelar immunodeficiency after tonsillotomy.
Tytuł całości: W: Istanbul'93 : XV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 20-25 June 1993, Turkiye : Abstracts
Adres wydawniczy: [Istanbul, 1993]
Strony: s. 230
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

116/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Maciej Hermanowski, Jerzy Smoszna, Grzegorz Adamiak.
Tytuł: Badanie czynności przedsionkowej u chorych dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
Tytuł równoległy: Study of vestibular function in patients dialysed for chronic renal failure.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : T. 69, nr 1-2, s. 31-35, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

117/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu przewlekłych nieżytów nosa krioaplikatorem AK-1.
Tytuł równoległy: Own experience in treatment of chronic rhinitis with AK-1 cryoapplicator.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : T. 69, nr 5-6, s. 240-245, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

118/1100
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów T u chorych z brodawczakami krtani.
Tytuł równoległy: Quantitative and functional T-cell disturbances in patients with laryngeal papillomas.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 572-577, il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

119/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz-Szymczak, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności immunoregulacyjnej u chorych na raka krtani.
Tytuł równoległy: Evaluation of immunoregulatory effectiveness in patientes with laryngeal carcinoma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 465-469, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

120/1100
Autorzy: Zbigniew Samochocki, Ada Winkielman.
Tytuł: Przypadek mnogich ziarniniaków naczyniowych obu małżowin usznych.
Tytuł równoległy: A case of multiple telangiectatic granulomas of both auricles.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 304-306, il., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

121/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Przypadek rozległego kłębczaka kości skroniowej.
Tytuł równoległy: A case extensive glomeruloma of the temporal bone.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : T. 69, nr 1-2, s. 103-106, il., bibliogr. 14 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

122/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski, Grzegorz Adamiak.
Tytuł: Rak części szyjnej przełyku wzbudzony napromienianiem.
Tytuł równoległy: Cancer of the cervical part of the oesophagus induced by irradiation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 630-632, tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

123/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Zastosowania kriochirurgii podtlenkiem azotu w leczeniu chorób laryngologicznych.
Tytuł równoległy: Use of cryosurgery with nitrous oxide in the treatment of laryngological diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 3-4, 159-165, il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

124/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, W. Stankiewicz-Szymczak.
Tytuł: Krioterapia N2O w leczeniu alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
Tytuł równoległy: Cryosurgery N2O in treatment of allergic rhinitis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 405-408, tab., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

125/1100
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, B. Moszyński, M. Krzywdzińska.
Tytuł: Multitest CMI w ocenie odporności komórkowej chorych na przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1993 : 48, 9-10, 224-225, tab., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

126/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Ostry obrzęk krtani.
Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii /pod red. Tadeusza Płusy
Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
Strony: s. 87-91
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

127/1100
Autorzy: Maciej Hermanowski.
Tytuł: Poziom immunoglobulin u operowanych z powodu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. Praca doktorska / Maciej Hermanowski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: 86 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. Aleksander Ligęziński. - 12.05.1994
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

128/1100
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, Bogusław Nawrocki, B. Kalicki.
Tytuł: Chronic sinusitis - allergic expresion of immunodeficiency.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1994 : 49, Suppl. 19, 418
Uwagi: XV International Congres of Allergology and Clinic Immunology. Stockholm, 26 czerwiec-1 lipiec 1994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

129/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, A. Kendziorek, Aleksander Ligęziński, Edward Zawisza.
Tytuł: The differentation in subpopulation of lymhocytes in patients with pollinosis.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1994 : 49, Suppl. 19, 418
Uwagi: XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Stockholm, 26 czerwiec-1 lipiec 1994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

130/1100
Autorzy: M. Dąbrowski, W. Stankiewicz, B. Szelapin, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Immunocorective effects of peat extract TTP in patient with chronic sinusitis.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1994 : 49, Suppl. 19, 229
Uwagi: XV International Congres of Allergology and Clinical Immunology. Stockholm, 26 czerwiec-1 lipiec 1994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

131/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz.
Tytuł: Immunodeficiency after tonsillectomy.
Czasopismo: Int. J. Thymology
Szczegóły: 1994 : 2, 3, 149-154
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

132/1100
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Quanitative and functional deficit of T-lymphocytes in patients papilloma of laryngx.
Czasopismo: Int. J. Thymology
Szczegóły: 1994 : 2, 3, 175-179
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

133/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz-Szymczak, Ireneusz Kantor, Anna Chmurzyńska.
Tytuł: Krioterapia w leczeniu choroby Rendu i Oslera.
Tytuł równoległy: Kryotherapy in the treatment of Rendu-Osler disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 92-94, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

134/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Grzegorz Adamiak, Krzysztof Polberg, Maria Konieczna, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Ocena stężeń i czułości wybranych znaczników w nowotworach głowy i szyi.
Tytuł równoległy: Assessment of concentrations and sensitivity of the selected markers of head and neck neoplasms.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 50-56, tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

135/1100
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak.
Tytuł: Zaburzenia ilościowe i czynnościowe limfocytów T w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych oraz próba ich immunorekonstrukcji za pomocą TFX - Polfa.
Tytuł równoległy: Quantitative and functional disturbances of T-cells in recurrent infections of the airways and attempt at their immunoreconstruction with TFX-Polfa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 263-270, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

136/1100
Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
Tytuł: Zachowanie się stężeń immunoglobulin IgA, IgG, IgM u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi.
Tytuł równoległy: Changes of IgA, IgG and IgM concentrations in patients with malignancies of the head and neck.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 255-262, il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

137/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Zastosowanie nowych leków przeciwhistaminowych w leczeniu alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
Tytuł równoległy: Use of new antihistaminics in the treatment of allergic rhinitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : T. 70, nr 7-8, s. 374-378, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

138/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Karol Chmielowski.
Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w rozpoznaniu różnicowym chorób zatok przynosowych.
Tytuł równoległy: Importance of scintigraphic examination in differential diagnosis of diseases of the nasal sinuses.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 146-152, il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

139/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Leczenie sezonowych alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa u dzieci i młodzieży.
Tytuł równoległy: The teratment of seasonal allergic rhinitis in children.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 48, supl. 18, 450-454, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Augustów, 11-13.06.1993.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

140/1100
Autorzy: Piotr Rapiejko, Edward Zawisza, B. Samoliński, A. Lipiec.
Tytuł: Ocena przydatności pomiarów stężenia aeroalergenów urządzeniem PVST-2 firmy Alergo-RP w profilaktyce i leczeniu pyłkowicy.
Tytuł równoległy: The usefulness of device Alergo-RP personal volumetric spore trap (PVST-2) in the prophylaxis and treatment pollinosis.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 48, supl. 18, 53-54, bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej Augustów 11-13.06. 1993
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

141/1100
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności immunoregulacyjnej chorych z rakiem krtani.
Tytuł równoległy: Degree of immunoregulatory efficiency estimated in patients with larynx carcinoma.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 48, supl. 16 : Onkologia w otolaryngologii. Materiały naukowe Sympozjum, 78-81, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Uwagi: Sympozjum naukowe pt. Onkologia w otolaryngologii Poznań 17-19.09. 1993
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

142/1100
Autorzy: D. McCasey, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Syntaris w leczeniu nieżytów nosa.
Tytuł równoległy: Syntaris in the treatment of rhinitis.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 48, supl. 17, 54-56, bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

143/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Drożność nosa i jej obiektywna ocena.
Tytuł równoległy: Nasal airflow and its objective evaluation.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 11-12, 640-646, il., bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

144/1100
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Maciej Hermanowski, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Zachowanie się wybranych wskaźników immunologicznych w przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebnych z uwzględnieniem leczenia chirurgicznego.
Tytuł równoległy: Behavior of selected immunologic factors during the course of surgical treatment for palatine tonsillitis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 2 : 3 Sympozjum nt. metod diagnostycznych w alergologii, Solina (PL), 05.1992, 80-82
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

145/1100
Autorzy: B. Samoliński, Urszula Samolińska, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
Tytuł: Wartość pomiaru donosowych prób prowokacyjnch przy użyciu rynomanometrii.
Tytuł równoległy: Rhinomanometry as instrument for assessment nasal provocation test.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 128
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

146/1100
Autorzy: R. Olszański, R. Felczak, M. Konarski, M. Pachut.
Tytuł: Cutaneous emphysema of right eye-socket in asymptomatic osteoma of ethmoidal sinuses.
Tytuł całości: W: Proceedings EUBS 1994 : XXth Annual Meeting of the European Underwater and Baromedical Society on Diving and Hyperbaric Medicine, Istanbul, Turkey September 4-8, 1994
Adres wydawniczy: [b.m., 1994]
Strony: s. 521-523, bibliogr. 2 poz., sum.
ISBN: 975-7958-00-X
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

147/1100
Autorzy: R. Olszański.
Tytuł: Cutaneous emphysema of right eye-socket in asymptomatic osteoma of ethmoid sinusses.
Tytuł całości: W: XXth Annual Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine, Istanbul, Turkiye, 4-8 September 1994 : Program and Abstracts.
Strony: s. 121
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

148/1100
Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Krzymański, Dariusz Jurkiewicz, Maria Konieczna.
Tytuł: Czułość siedmiu biochemicznych znaczników nowotworowych w raku płaskonabłonkowym głowy.
Tytuł równoległy: The sensitivity of seven biochemical tumour markers in squamous cell carcinoma of the head and neck.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 48, 10, 656-660, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

149/1100
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Implication of immunological abnormalities after adenotonsillotomy.
Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
Szczegóły: 1995 : 1, 4, 23-24, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

150/1100
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, A[leksander] Ligęziński, M. P. Dąbrowski, D[ariusz] Jurkiewicz.
Tytuł: Quantitative functional deficits of T-Lymphocytes in patients with papilloma of larynx.
Czasopismo: International Journal of Thymology
Szczegóły: 1995 : Vol. 2, nr 3, s. 175-178, bibliogr.
ISSN: 0943-1675
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

151/1100
Autorzy: B. Samoliński, E. Zawisza, P[iotr] Rapiejko.
Tytuł: Clinical picture of mite allergy.
Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
Szczegóły: 1995 : T. 1, nr 3, s. 24-29, bibliogr. 17 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: B. K. Samoliński
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

152/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Andrzej Wojdas.
Tytuł: Badania rynomanometryczne w diagnostyce rynologicznej.
Tytuł równoległy: Rhinomanometric examination in rhinological diagnosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 1-2, s. 79-85, il., bibliogr. 8 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

153/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych.
Tytuł równoległy: Functional endoscopic surgery of the nasal sinuses.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 9-10, s. 565-570, il., bibliogr. 26 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

154/1100
Autorzy: Wanda Stankiewicz-Szymczak, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Leczenie zachowawcze pourazowych ubytków błon bębenkowych.
Tytuł równoległy: Conservative treatment of post-traumatic defects of tympanic membranes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 3-4, s. 170-173, tabl., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

155/1100
Autorzy: Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz, Wanda Stankiewicz-Szymczak.
Tytuł: Ocena rynomanometryczna drożności nosa u chorych leczonych lekiem flixonase. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: Rhinomanometric assessment of nasal patency in patients treated with the preparation flixonase. (Preliminary communication).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 699-703, bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Uwagi: Pracę przedstawiono na 2 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" w Krakowie, 9-12.11.1994 r.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

156/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Postępy w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych nosa i zatok przynosowych.
Tytuł równoległy: Advances in the diagnosis of neoplasms of the nose and nasal sinuses.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s. 341-344, bibliogr. 15 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

157/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Andrzej Wojdas.
Tytuł: Rynomanometryczna ocena drożności nosa u chorych ze skrzywieniem przegrody leczonych operacyjnie.
Tytuł równoległy: Rhinomanometric assessment of nasal patency in patients with septal deviation treated surgically.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 9-10, s. 523-528, tabl, bibliogr. 24 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

158/1100
Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz.
Tytuł: Sprawozdanie. Staż naukowo-szkoleniowy (Hannower, Niemcy 1.09.-30.11.1994 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s. 373-374
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

159/1100
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Sprawozdanie. Staż szkoleniowy w zakresie mikrochirurgii nosa i zatok przynosowych (Essen 8.05-12.05.1995 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : 71, 9-10, 602-604
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

160/1100
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Ostre zapalenie ucha środkowego - wciąż istotny problem w diagnostyce i leczeniu.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1995, wyd. spec. 1, 22-24, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

161/1100
Autorzy: Andrzej Tutaj, Teofan Domżał, Jan K. Podgórski.
Tytuł: Ropniak podtwardówkowy jako powikłanie przewlekłego zapalenia zatoki klinowej.
Tytuł równoległy: Subdural empyema in the setting of sphenoid sinusitis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 1, s. 103-109, il., bibliogr. 10 poz., sum.
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  162/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Głuchoty pourazowe w materiale Kliniki Otolaryngologicznej CSK WAM w latach 1989-1994.
  Tytuł równoległy: Posttraumatic deafness in material of ENT Department CCH MMA in 1989-1994.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 133-134, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Wojciech Wąsala, Andrzej Wojdas, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Kryteria zawodowego uszkodzenia słuchu w świetle obowiązujących przepisów.
  Tytuł równoległy: Diagnostic criteria of occupational hearing damage according to current regulations.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 96-98, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Ocena drożności nosa u chorych ze skrzywieniem przegrody nosa.
  Tytuł równoległy: The estimation of nasal patency in patients with lateral deviation of nasal septum.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 21, s. 46-47, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Sympozjum rynologiczne, Wiktorowo 22-23.09.1995
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Przydatność komputerowego systemu wspomagania badań narządu słuchu w orzecznictwie wojskowo-lekarskim.
  Tytuł równoległy: The usefulness of computer aided hearing examination system for medical expertising in the army.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 99-101, sum.
  Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/1100
  Autorzy: B. Samoliński, M. Arcimowicz, A. Krzeski, P. Rapiejko.
  Red. suplementu: Stanisław Betlejemski, Henryk Kaźmierczak
  Tytuł: Zastosowanie rynometrii akustycznej w przed- i pooperacyjnej diagnostyce rynologicznej.
  Tytuł równoległy: Acoustic rhinometry in pre- and postioperative rhinological diagnostics.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 21, s. 34-42, streszcz., sum.
  Konferencja: , Wiktorowo, 1995.09.22
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/1100
  Autorzy: M. Arcimowicz, B. Samoliński, P. Rapiejko.
  Red. suplementu: Stanisław Betlejemski, Henryk Kaźmierczak
  Tytuł: Zobiektywizowane metody badania reakcji błony śluzowej nosa po inhalacji olejków eterycznych (Olbas oil).
  Tytuł równoległy: Objective methods of assesment of nasal mucosa reaction after inhalation of Olbas oil.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 21, s. 48-54, streszcz., sum.
  Konferencja: , Wiktorowo, 1995.09.22
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena różnic stężeń immunoglobulin G, A, i M w przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Differences of evaluation in serum levels of IgG, IgA and IgM in course of malignant tumors of the head and neck.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 133-137, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.01
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  169/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Wojciech Wąsala, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Przypadek krwotocznego zapalenia przewodów słuchowych zewnętrznych.
  Tytuł równoległy: A case haemorrhagic inflammation of an external acoustic duct.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 23, s. 219-220, sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.07
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Przypadek postrzału szyi.
  Tytuł równoległy: A case of the perforating buller wound of the neck.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 23, s. 144-145, bibliogr. 4 poz., sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.07
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Grzegorz Adamiak, Maciej Hermanowski, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Przypadek raka gruczołowego krtani.
  Tytuł równoległy: Glandular cancer of larynx.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 420-423, sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Wojdas
  Konferencja: , Solina, 1995.06.01
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  172/1100
  Autorzy: A[nna] Chmurzyńska, K[arol] Chmielowski, W[aldemar] Mielcarek, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Zastosowanie badań scyntygraficznych kości czaszki w diagnostyce zapalenia zatok szczękowych.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklaernej i Ochrony Radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 05-07 października 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/1100
  Autorzy: B. Tarchalska-Kryńska, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Zależne od alergenów zmiany cytogramów błony śluzowej nosa w pyłkowicy.
  Tytuł całości: W: Pyłki i pyłkowica: aktualne problemy : streszczenia prac polskich przedstawionych podczas II Sympozjum nt. pyłków i pyłkowicy, Lublin, 1-2 grudnia 1995 / pod red. R. Śpiewaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Med. Wsi, 1995
  Strony: s. 91
  ISBN: 83-7090-023-2
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: System komputerowego wspomagania badań słuchu żołnierzy służby czynnej. Praca doktorska / Ireneusz Kantor ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: 109 k. , tab. , 30 cm , streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Wojciech Wąsala.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/1100
  Autorzy: Romana Bogusławska.
  Tytuł: Badanie zatok przynosowych metodą tomografii komputerowej dla celów chirurgii endoskopowej nosa i zatok / Romana Bogusławska
  Adres wydawniczy: Warszawa : [b.w.], 1995
  Strony: 76 s. , il., bibliogr. 128 poz. ; 29 cm
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, G[rzegorz] Adamiak.
  Tytuł: The intranasal microsurgery of the nose and paranasal sinuses.
  Tytuł całości: W: 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies. Budapest (Hungary), June 9-14, 1996
  Adres wydawniczy: Budapest, 1996
  Strony: s. 267- 271, tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: - 3 Europejski Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Budapest (Hungary), 9-14.06.1996.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, G[rzegorz] Adamiak.
  Tytuł: The serum IgA, IgG, IgM and AFP in patients with head malignant tumors.
  Tytuł całości: W: 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies. Budapest (Hungary), June 9-14, 1996
  Adres wydawniczy: [Budapest, 1996]
  Strony: s. 545-548, bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Combined treatment of laryngeal papilloma in children.
  Tytuł całości: W: 4th International Conference on Pediatric E.N.T (proceedings); XIV Congresso Nazionale Della Societa Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica, Sienna 2-5 ottobre 1996: Abstract book
  Adres wydawniczy: [b.m.], [1996]
  Strony: s. 83-84
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, IT
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  179/1100
  Autorzy: Bożena Tarchalska-Kryńska, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Allergen-induced changes in nasal mucosa cytograms in hay fever.
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 1996 : Vol. 3, nr 2, s. 189-192, bibliogr. 29 poz.
  Konferencja: , Lublin, 1995.12.01
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/1100
  Autorzy: Bolesław Smoliński, Magdalena Arcimowicz, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Hypersensitivity to pollen allergens based on skin tests results in 680 atopic patients.
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 1996 : Vol. 3, nr 2, s. 179-182, bibliogr. 18 poz.
  Konferencja: , Lublin, 1995.12.01
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Andrzej Wojdas, Jerzy Chęciński.
  Tytuł: A case of the reconstruction of the pharynx and cervical esophagus with the deltopectoral flap.
  Czasopismo: Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 4, s. 356-361, bibliogr. 26 poz.
  ISSN: 1234-9305
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Wanda Stankiewicz-Szymczak, Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Lymphocyte T subsets in patients with seasonal allergic rhinitis.
  Czasopismo: Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 2, s. 134-137, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1234-9305
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/1100
  Autorzy: W. Stankiewicz, D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, M. Dąbrowski.
  Tytuł: The immunity in patients with head and neck malignant tumors.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1996 : 2, 2, 46-48, 1 tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/1100
  Autorzy: B[ożena] Tarchalska-Kryńska, E. Zawisza, E. Walajtys-Rode, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: The antihistamine drug effect on histamine concentration in seasonal rhinitis.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1996 : T. 2, nr 4, s. 135-137, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Bożena Tarchalska-Kryńska
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  185/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Diagnostyka radioizotopowa w chorobach zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Radioisotopic diagnosis of paranasal sinuses diseases.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 565-568, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Endoskopia nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Endoscopy of the nose and paranasal sinuses.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 551-555, bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Etiologia alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Etiology of allergic rhinitis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 531-538, bibliogr. 60 poz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Leczenie alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Treatment of allergic rhinitis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 540-544, bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/1100
  Autorzy: M. P. Dąbrowski, Wanda Stankiewicz.
  Tytuł: Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych - antybiotyki czy immunmoterapia?
  Tytuł równoległy: Recurrent infections of respiratory tracts - antibiotics or immunotherapy?
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 569-571, bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Obiektywna ocena drożności nosa.
  Tytuł równoległy: Objective evaluation of the nose passage.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 547-550, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Obiektywne metody badania narządu słuchu.
  Tytuł równoległy: The objective methods in the diagnosis of deafness.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 572-576, il., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/1100
  Autorzy: B. Zielnik-Jurkiewicz, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zapalenia uszu - odrębności wieku dziecięcego.
  Tytuł równoległy: Inflammatory process in the ears - differences in childhood.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 556-560, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Zapalenie błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Rhinitis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 545-546
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/1100
  Autorzy: B. Zielnik-Jurkiewicz, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zapalenie krtani u dzieci.
  Tytuł równoległy: Acute inflammatory of the larynx in children.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 561-564, bibliogr. 40 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zawodowe uszkodzenie słuchu.
  Tytuł równoległy: The occupational hearing loss.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 581-583, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Znaczenie biochemicznych znaczników nowotworowych w monitorowaniu i diagnostyce nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Tumor markers in monitoring and diagnostic of head and neck neoplasms.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 584-588, il., bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, W. Stankiewicz-Szymczak.
  Tytuł: Ocena miejscowego stosowania Flunisolidu (Syntaris) w leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Evaluation of topical treatment in seasonal allergic rhinitis with Flunisolide (Syntaris).
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 19: XXXVI Zjazd PTORL : materiały naukowe, 632-634, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: 36 Zjazd Otolaryngologów Polskich, Szczczecin, 25-28.05.1994.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne znacznikiem osteotropowym w rozpoznawaniu zapaleń zatok szczękowych. Praca doktorska / Anna Chmurzyńska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: 104 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 116 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Aleksander Ligęziński. - 22.05.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena zmian zapalnych w przebiegu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa: rozprawa habilitacyjna / Dariusz Jurkiewicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego. Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1996
  Strony: [8], 259 s. , il., tab. , 24 cm. , bibliogr. 341 poz.,
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: The reduction of nasal obstruction in the treatment of snoring.
  Tytuł całości: W: 1st International Conference on Snoring and Sleep Apnea, 1st Panhellenic Interdisciplinary Congress on Sleep Research, May 15-17, 1997, Athens, Greece : Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Athens, 1997]
  Strony: s. 56
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/1100
  Autorzy: M[irosław] Wojtkowski, T. Zaleski, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Balance disorders in hearing impaired children.
  Tytuł całości: W: 9th International Symposium on Audiological Medicine, Aalborg Denmark, May 25-28, 1997
  Adres wydawniczy: [Aalborg, 1997]
  Strony: s. 81
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/1100
  Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Ireneusz Kantor, Robert Szamborski.
  Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w terapii zapaleń zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Application of low frequency variable magnetic field in paranasal sinusitis therapy.
  Czasopismo: Balneologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 39, nr 3-4, s. 18-23, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: 3.09. 1997
  Konferencja: , Kołobrzeg, 1997.09.12
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Multitest CMI in patients with allergic rhinitis.
  Tytuł całości: W: III International Symposium Bacteria and Viruses in Allergy: The Role of Bacteria and Viruses in Astma and Other Allergic Diseases, Zakopane, 9-13 March 1997: Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 1997]
  Strony: s. 14-15
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, W. Stankiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Implication of immunological abnormalities after adenotonsillotomy.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 3, 4, 209-210, 2 tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/1100
  Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, A[nna] Chmurzyńska.
  Tytuł: Therapeutic efficacy of peat extract TTP Tołpa reflected by clinical and immunological results in treatment of patients with chronic sinusitis.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 3, 4, 201-208, 2 ryc., 4 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/1100
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, A[leksander] Ligęziński, D[ariusz] Jurkiewicz, A. Lipiec, E. Zawisza, B. Samoliński.
  Tytuł: Zastosowanie rhino-peak flowmetru w diagnostyce i ocenie terapii pyłkowicy.
  Tytuł równoległy: Rhino-peak flowmetr in diagnosis and therapy evaluation in pollinosis.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 44
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Biochemiczne znaczniki nowotworowe.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 5-6, s. 290-298, bibliogr. 23 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Dwa rzadkie przypadki gruczolaka wielopostaciowego przestrzeni przygardłowej i języka.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 5-6, s. 304-306, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Pomiary stężenia pyłku roślin a immunoterapia swoista.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997, supl. 1, s. 118-123, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: , Kraków, 1997.04.24
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Otolaryngologii Dziecięcej (2-5.10.1996 r. Siena).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 5-6, s. 324-328
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Objawy zapalne górnych dróg oddechowych wywołane przez brudnicę mniszkę.
  Tytuł równoległy: Inflamatory symptoms in upper respiratory tract caused by Lymantria monacha.
  Czasopismo: Nowa Medycyna
  Szczegóły: 1997 : 4, 2, 48-50, bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/1100
  Autorzy: Mirosław Wojtkowski, Ireneusz Kantor, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Badanie tympanometryczne u dzieci ze szkoły dla niedosłyszących.
  Tytuł równoległy: Tympanometry in children attending school for hearing impaired.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 277-279, tab., sum.
  Uwagi: - Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Wisła 5-9 czerwiec 1996
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu chorób nowotworowych.
  Tytuł równoległy: Tumor markers in monitoring of neoplasma.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 20-22, sum.
  Uwagi: 2 Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Całoroczna immunoterapia swoista pyłkowicy.
  Tytuł równoległy: Perennial specific immunotherapy in pollinosis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 223-225, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  215/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Endoscopic simus surgery - own experiences.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 149-154, 3 tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: - II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  216/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski, Beata Mamełka, Andrzej Chciałowski, Czesława Maryniak.
  Tytuł: Chłoniak z limfocytów T obwodowych - problemy diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Non-Hodgink's lymphoma - problems of diagnosis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 78-81, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  217/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Jan Kiciak, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Diagnostyka narządu słuchu w Pracowni Audiologicznej CSK WAM.
  Tytuł równoległy: Audiology diagnosis in Military Academy in Warsow.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 271-273, sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  218/1100
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, W[ojciech] Witkowski, A[leksander] Ligęziński, J[erzy] Strużyna.
  Tytuł: Etapowe, specjalistyczne odtwarzanie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz małżowiny usznej.
  Tytuł równoległy: Multistage, special reconstructions of external auditory meatus and ear concha.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 159-192, sum.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Wisła 5-9 czerwiec 1996
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Małgorzata Fiedor.
  Tytuł: Gruczolaki wielopostaciowe o nietypowej lokalizacji.
  Tytuł równoległy: Atypical localisation of adenoma polymorphic.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 90-94, 3 ryc., bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/1100
  Autorzy: Maciej Hermanowski, Grzegorz Adamiak, Leszek Delimat, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Guz podstawy czaszki powikłany płynotokiem nosowym.
  Tytuł równoległy: The skull base tumor complicated by rhinorrhoea.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 86-89, 3 ryc., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Włodzimierz Kuźma.
  Tytuł: Laserochirurgia i interferon w leczeniu brodawczaków krtani.
  Tytuł równoległy: Laserosurgery and interferon in treatment of laryngeal papilloma.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 134-138, 3 ryc., bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  222/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Mikrochirurgia krtani w materiale Kliniki Otolaryngologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
  Tytuł równoległy: Microsurgery of larynx in own material in Clinic Otolaryngology Central Clinical Hospital Military School of Medicine.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 121-124, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena odporności komórkowej u chorych na pyłkowicę.
  Tytuł równoległy: Celluar immunity in patients with pollinosis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 207-212, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  224/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Ocena różnych metod leczenia brodawczaków krtani u dzieci.
  Tytuł równoległy: Ewolution of the different methods in the treatment of laryngeal papilloma in children.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 482-485, sum.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Wisła, 5-9 czerwiec 1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/1100
  Autorzy: B. Tarchalska-Kryńska, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Odpowiedzi komórkowe błony śluzowej nosa u chorych z pyłkowicą w okresie pylenia roślin.
  Tytuł równoległy: Cell responses of nasal mucosa in the hay fever season.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 203-206, 2 ryc., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  226/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Anna Chmurzyńska, Jerzy Chęciński.
  Tytuł: Płat skórny piersiowo-barkowy w rekonstrukcji przełyku po laryngektomii.
  Tytuł równoległy: Deltopectoral flap in reconstruction of esophagus after laryngectomy.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 57-59, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  227/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Maciej Hermanowski, B. Samoliński.
  Tytuł: Profilaktyka alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: The prophylaxis of allergic rhinitis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 220-222, bibliogr.5 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  228/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Maciej Hermanowski, Mirosław Wojtkowski, Wiesław Olejniczak.
  Tytuł: Przypadek obiektywnych szumów usznych.
  Tytuł równoległy: The case of the objective tinnitus.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 278-280, sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maria Konieczna.
  Tytuł: Różnice czułości testów dla wybranych znaczników nowotworowych w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Assays sensitivity differences of selected tumor markers in the head and neck cancer.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 20, 99-101, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Materiały naukowe Sympozjum WZW "JAWOR" Solina, 1-4 czerwca 1995 (prace recenzowane przez Komitet Naukowy) / red. Piotr Zalewski, Jurek Olszewski.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  230/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Rynomanometria - metoda obiektywnego badania drożności nosa.
  Tytuł równoległy: Rhinomanometry - obiective evaluation of nasal patency.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 199-202, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  231/1100
  Autorzy: Wojciech Wąsala, Grzegorz Adamiak, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Rzadki przypadek urazu przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Tytuł równoległy: The rare case of the external auditory meatus injury.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 217-218, sum.
  Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Grzegorz Adamiak, Anna Chmurzyńska, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Rzadkie guzy złośliwe krtani.
  Tytuł równoległy: Rare tumor of larynx.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 46-49, sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  233/1100
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, A[leksander] Ligęziński, E. Kątska, G. Kott.
  Tytuł: System komputerowego wspomagania badań słuchu u dzieci.
  Tytuł równoległy: Computer system supporting the examination of hearing in children.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 268-274, ryc., sum.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Wisła 5-9 czerwiec 1996
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/1100
  Autorzy: Maciej Hermanowski, Grzegorz Adamiak, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku guzów szyi.
  Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in neck tumors.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 202-204, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Uraz krtani i sposób leczenia (przypadek własny).
  Tytuł równoległy: Trauma to the larynx and method of treatment (case report).
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 331-334, bibliogr. 4 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  236/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Wpływ leków przeciwhistaminowych na czas reakcji.
  Tytuł równoległy: The influence of antihistamine treatment on reaction time.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 226-229, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  237/1100
  Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Zaburzenia immunokompetencji układu odpornościowego w chorobach nowotworowych.
  Tytuł równoległy: Changes in immunocompetention of the immune system in cancer diseases.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 20, 79-80
  Uwagi: Materiały naukowe Sympozjum WZW "JAWOR" Solina, 1-4 czerwca 1995 (prace recenzowane przez Komitet Naukowy) / red. Piotr Zalewski, Jurek Olszewski.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Robert Szamborski, A. Misztela.
  Tytuł: Zastosowanie kliniczne pulsującego pola magnetycznego w leczeniu stanów zapalnych zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Clinical advantages of pulsating magnetic fields in paranasal sinusitis treatment.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 299-302, tab., sum.
  Uwagi: - II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Zastosowanie laseroterapii w leczeniu guzowatości nosa.
  Tytuł równoległy: Application of CO2 laser surgery in the treatment of rhinophyma.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 129-133, 2 ryc., bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  240/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Zastosowanie długotrwałego drenażu (sino-ject) w leczeniu przewlekłych zapaleń zatok szczękowych.
  Tytuł równoległy: Application of permanent drainage (sino ject) in the treatment of chronic maxillary sinusitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 18, s. 274-278, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  241/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Zastosowanie inhalatora "rinoflow" w leczeniu przewlekłych zapaleń zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Application of "rinoflow" inhalation in the treatment of paranasal sinusitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 8, s. 99-101, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  242/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Wpływ zakażeń na przebieg alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
  Czasopismo: Problemy Laryngologiczne w Codziennej Praktyce
  Szczegóły: 1997, nr 3, s. 6-12, bibliogr. 57 poz.
  ISSN: 1505-1374
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/1100
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, D. Dynowska.
  Tytuł: Kolejność występowania innych chorób atopowych u osób z atopowym zapaleniem skóry.
  Tytuł równoległy: Consecutive appearance of different atopic diseases on patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1997 : 84, 2, 129-133, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Profilaktyka alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1997 : 5, 3, 3-6, 2 tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/1100
  Autorzy: B. D. Zielnik-Jurkiewicz.
  Tytuł: Wybrane czynniki etiologiczne w patogenezie podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci. Rozprawa doktorska / Beata Daria Zielnik-Jurkiewicz ; Wojewódzki Szpital Dziecięcy.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: [4], 100 k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 181 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Aleksander Ligęziński
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/1100
  Autorzy: A. Lipiec, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Airborne fungal spores in allergic rhinitis.
  Tytuł całości: W: 6th International Congress on Aerobiology / International Association for Aerobiology, Perugia-Italy, 31 August-5 September 1998 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Perugia, 1998]
  Strony: s. 232
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, A[nna] Chmurzyńska.
  Tytuł: Influence of treatment on immunological factors in children with laryngeal papilloma.
  Tytuł całości: W: 7th International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology, Helsinki, Finland, 7-10 June, 1998 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Helsinki, 1998]
  Strony: s. 545
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/1100
  Autorzy: M[irosław] Wojtkowski, D[ariusz] Jurkiewicz, T. Zaleski, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Looking for the usher's syndrom in hearing impaired children.
  Tytuł całości: W: 7th International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology, June 7-10, 1998, Helsinki, Finland : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Helsinki, 1998]
  Strony: 547
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/1100
  Autorzy: Edward Zawisza, B. Samoliński, B. Tarchalska, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Different prevalence and degree of nasal and bronchial reactivity between grass and polypollen rhinitis.
  Tytuł całości: W: Aerobiology : 5th International Conference, Bangalore, 1994 / ed. S. N. Agashe
  Adres wydawniczy: New Delhi : Oxford & IBH Publishing CO, 1997
  Strony: s. 479-485, 4 il., bibliogr. [8 poz.].
  ISBN: 81-204-1112-9
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/1100
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Grupa robocza "Alergiczne nieżyty nosa".
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 4, 2, 258
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, E. Weryszko-Chmielewska.
  Tytuł: Pyłek traw.
  Tytuł równoległy: Grass pollen allergens.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 1998 : T. 3, nr 4, s. 187-192, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Influence of H1- and H2-blockers on nasal congestion.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1998 : 53, 43 Suppl., P428
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI '98, Birmingham (U.K.), 21-26 June 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Edward Zawisza, A. Lipiec, B. Samoliński, Dariusz Jurkiewicz, B. Tarchalska-Kryńska.
  Tytuł: Latex as aeroallergen.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1998 : 53, 43 Suppl., 52
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clincal Immunology EAACI '98, Birmingham (U.K.), 21-26 June 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Facial bone scintigraphy in diagnosis of inflammation of the maxillary sinuses.
  Czasopismo: Cent. East Eur. J. Oto-Rhino-Laryngol.
  Szczegóły: 1998 : 3, 1/9, 189-191, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Immunological studies in patients undergoing tonsillectomy.
  Czasopismo: Cent. East Eur. J. Oto-Rhino-Laryngol.
  Szczegóły: 1998 : 3, 1/9, 193-200, 3 il., 3 tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, A. Krzeski.
  Tytuł: Polipy nosa.
  Tytuł całości: W: Choroby alergiczne / pod red. Edwarda Zawiszy i Bolesława Samolińskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998
  Strony: s. 125-141, tab., bibliogr. [63] poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Pyłkowica.
  Tytuł całości: W: Choroby alergiczne / pod red. Edwarda Zawiszy i Bolesława Samolińskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998
  Strony: s. 172-190
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zapalenie zatok przynosowych.
  Czasopismo: Cormay Farmacja
  Szczegóły: 1998 : 1, 4-10
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Nowoczesne metody pomiaru stężenia alergenów pyłku roślin w atmosferze.
  Tytuł równoległy: Modern methods of atmospheric allergenicity monitoring.
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin", Lublin, 13-14 listopada 1997
  Adres wydawniczy: [Lublin, 1997]
  Strony: s. 237-242, bibliogr. [9] poz.
  Typ publikacji: PPN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Aeroalergeny - nowoczesne metody pomiarów, nowe aeroalergeny (lateks i cząsteczki opon samochodowych) jako przyczyna nieżytu nosa.
  Tytuł całości: W: III Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań - Kiekrz, 15-18 kwietnia 1998 r
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1998]
  Strony: s. 3-4
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Biological effects of histamine and H1 and H2 receptors blockers.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1998 : 4, 4, 180-185, bibliogr. 62 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Effects of histamine and H1 and H2 blockers on T lymphocytes in patients with allergic rhinitis.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1998 : 4, 2, 82-89, 3 il., 3 tab., bibliogr. 54 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: 144 s. , il., tab. , 24 cm
  ISBN: 83-86657-63-4
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Rola zabiegów endoskopowych w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Role of endoscopic procedures in th diagnosis and treatment of nose and nasal sinus diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 287-292, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Sprawozdanie. 7 Międzynarodowy Kongres Otolaryngologii Dziecięcej, (Helsinki, 7-10.06.1998 r.).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 480-483
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne w zawrotach głowy u chorej z zaburzeniami endokrynologicznymi.
  Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in vertigo in a female patient with endocrine disturbances.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 719-721, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/1100
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, Anna Jung, Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, S. J. Kłosowicz.
  Tytuł: Zastosowanie termowizji w diagnostyce zmian zapalnych sitowia i zatok szczękowych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998, supl. 3, s. 94-100, il., bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: , Kościelisko k. Zakopanego, 1998.09.10
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/1100
  Autorzy: Edward Zawisza, A. Lipiec, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Clarinase w terapii sezonowego alergicznego nieżytu nosa i spojówek.
  Czasopismo: Nowa Medycyna
  Szczegóły: 1998 : 5, 1, 11-13, il., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/1100
  Autorzy: A[nna] Chmurzyńska, A[leksander] Ligęziński, D[ariusz] Jurkiewicz, K[arol] Chmielowski.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne znacznikiem osteotropowym w diagnostyce zapaleń zatok szczękowych.
  Tytuł równoległy: Bone scintygraphy of facial skeleton in diagnosis of inflammation of the maxillary sinuses.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 24, 360-363, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: XXXVII Zjazd PTORL, Wrocław 18-21 września 1996 : Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Flora bakteryjna w zapaleniach uszu.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 24, 328-330, ryc., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: XXXVII Zjazd PTORL, Wrocław 18-21 września 1996 : Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Andrzej Wojdas, Jerzy Chęciński.
  Tytuł: Metoda rekonstrukcji gardła dolnego i przełyku płatem skórno-powięziowym piersiowo-barkowym w przebiegu leczenia operacyjnego mięsakoraka gardła dolnego i krtani.
  Tytuł równoległy: The method of hypopharynx and esophagus reconstruction using the deltopectoral flap in the surgical treatment of hypopharynx and larynx carcinosarcoma.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 24, 611-615, 2 ryc., bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: XXXVII Zjazd PTORL, Wrocław 18-21 września 1996 : Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Multitest CMI w ocenie odporności komórkowej u chorych na całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Multitest CMI in the estimation of cellular immunity in patients with perennial allergic rhinitis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 24, 711-714, tab., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: XXXVII Zjazd PTORL, Wrocław 18-21 września 1996 : Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Anna Chmurzyńska, Andrzej Wojdas, Andrzej Koziarski, Bolesław Kalicki, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Powikłania w przebiegu zapalenia zatok przynosowych u dziecka z zespołem Downa.
  Tytuł równoległy: Complications of paranasal sinusitis in child with Down syndrome.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1998, supl. 27, 99-102, 4 ryc., bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Problemy leczenia naczynioruchowych nieżytów nosa w wieku podeszłym.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 24, 131-133, 3 tab., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: XXXVII Zjazd PTORL, Wrocław 18-21 września 1996 : Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka, Maria Konieczna.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń antygenu żołądkowo-jelitowego (Ca 19-9) oraz immunoglobulin G, A, M u chorych z nowotworami złośliwymi głowy.
  Tytuł równoległy: Gastrointestinal cancer antigen and immunoglobulins G, A, M in patients with head cancer.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr 6, s. 655-660, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  276/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena zmian zapalnych w przebiegu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Evaluation of changes in the course of seasonal allergic nasal mucosa inflammation.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr 3, s. 363-365
  Uwagi: Streszczenie rozprawy habilitacyjnej.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: STR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  277/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Krzymański, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Przypadek gruczolaka wielopostaciowego przestrzeni przygardłowej.
  Tytuł równoległy: Pleomorphic adenoma of the parapharyngeal space: a case report.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr 6, s. 723-726, bibliogr. 12 poz., su.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  278/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Rzadki przypadek przerzutowego guza szyi z nieznanego ogniska pierwotnego.
  Tytuł równoległy: A rare case of metastatic tumor in the neck with unknown primary focus.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr 6, s. 731-733, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  279/1100
  Autorzy: Wanda Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Ewa Orkan-Łęcka.
  Tytuł: Sarkoidoza nosa i zatok szczękowych.
  Tytuł równoległy: Sarkoidosis of the paranasal sinuses.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr6, s. 727-730, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  280/1100
  Autorzy: Romana Bogusławska.
  Tytuł: Badania radiologiczne w otoneurologii.
  Tytuł całości: W: Otoneurologia. T. 1 / pod red. G. Janczewskiego i B. Latkowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : BEL CORP Scientific Publ. Co, 1998
  Strony: s. 297-305, [8] nlb : 41 il., bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-902245-8-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/1100
  Autorzy: D. Marciniak, Joanna Tomaszewicz-Fryca, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Eozynofilowe białko kationowe u dzieci chorych na alergiczne choroby układu oddechowego w okresie zaostrzenia i remisji objawów.
  Tytuł równoległy: Eosinophil cationic protein in children with allergic diseases of the respiratory tract in exacerbation and remissionof symptoms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 75-77, ryc., tab., bibliogr.14 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  282/1100
  Autorzy: Edward Zawisza, A. Lipiec, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatu złożonego loratadyny z pseudoefedryną w leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Efficacy and safety of loratadine-pseudoephedrine combination drug in patients with seasonal allergic rhinitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 66-68, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  283/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Wartość antygenu żołądkowo-jelitowego w monitorowaniu chorych na złośliwe nowotwory głowy.
  Tytuł równoległy: Value of the tumor marker Ca 19-9 in head and neck neoplasms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 26, s. 69-71, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  284/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Anatomia topograficzna nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 9-13, 2 ryc.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Antybiotykoterapia miejscowa w leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 125-132, 2 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne w diagnostyce chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 97-102, rys.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Diagnostyka alergologiczna chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 45-66, 8 rys., 13 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Diagnostyka endoskopowa jam nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 75-82, 6 rys.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Fizjologia nosa i zatok.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 15-22
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Klasyfikacja chorób nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 23-30, 11 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Mikrochirurgia wewnątrznosowa nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 103-111, 4 rys.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Obiektywna ocena drożności nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 67-73, 4 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 83-96, 19 rys.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Rola glikokortykosteroidoterapii miejscowej w leczeniu nieżytów nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 133-139
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/1100
  Autorzy: Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Zastosowanie krioterapii podtlenkiem azotu w leczeniu zapaleń błony śluzowej nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 113-117, 2 rys.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/1100
  Autorzy: E. T. Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Pyłkowica.
  Czasopismo: Radom. Rocz. Lek.
  Szczegóły: 1998 : 3, 191-196, tab., bibliogr. 14 poz.
  Uwagi: 8 Naukowy Zjazd Lekarzy Ziemi Radomskiej, Radom 14.10.1998
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/1100
  Autorzy: R. Poniatowska, Andrzej Koziarski, E. Zdzienicka, H. Mierzewska, R. Krawczyk, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Badania MR chorych z nerwiakowłókniakowatością typu 2 oraz ich rodzin.
  Tytuł równoległy: MR examinations of patients with neurofibromatosis type 2 their families.
  Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
  Szczegóły: 1998 : 6, 1, 34-37, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Wybrane biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu klinicznego przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi. Praca doktorska / Grzegorz Adamiak, Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Otolaryngologiczna w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: 179 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 181 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Aleksander Ligęziński. - [Obrona : 21.10.1998 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  299/1100
  Autorzy: Miroslaw Wojtkowski, Dariusz Jurkiewicz, T. Zaleski, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Looking for the Usher's syndrome in hearing impaired children.
  Tytuł całości: W: Advances in pediatric otorhinolaryngology : Proceedings of the 7th International Congress on Paediatric Otorhinolaryngology, Helsinki, Finland, 8-10 July 1998 : Excerpta Medica ICS 1180 - CD-ROM / ed. R. J. Ruben, P. Karma
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Elsevier Science, 1999
  Strony: s. 181-185, il.
  Konferencja: , Helsinki, 1998.06.07
  ISBN: 9780444500595
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Pyłkowica a stężenie pyłku roślin w 1998 r.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 1999, 1, 12-18, 7 rys., bibliogr. [7 poz.]
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, B. Zielnik-Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Immunological studies in children with secretory otitis media.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1999 : 54, Suppl., 187
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Brussels, Belgium July 3-7, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  302/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena porównawcza obrazu endoskopowego oraz tomografii komputerowej w zapaleniu zatok.
  Tytuł równoległy: Comparative assessment of endoscopic and CT images in sinusitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 1-2, s. 43-46, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Urazy kości skroniowych.
  Tytuł równoległy: Temporal bone trauma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 3-4, s. 173-176, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/1100
  Autorzy: Edward Zawisza, A. Lipiec, Piotr Rapiejko, U. Samolińska-Zawisza.
  Tytuł: Clarinase w leczeniu powikłań zatokowych w przebiegu pyłkowic.
  Tytuł równoległy: Clarinase in treatment of sinus complications during pollinosis.
  Czasopismo: Nowa Medycyna
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 5-6
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/1100
  Autorzy: Mirosław Wojtkowski, Dariusz Jurkiewicz, T. Zaleski, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Badanie narządu równowagi u dzieci niedosłyszących.
  Tytuł równoległy: Investigation of the balance organ at the hard of hearing children.
  Czasopismo: Nowa Pediatria
  Szczegóły: 1999 : T. 3, nr 11, s. 38-40, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1428-1848
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Wykorzystanie Internetu w laryngologii i alergologii.
  Tytuł równoległy: Otolaryngology and allergology in Internet.
  Czasopismo: Nowa Pediatria
  Szczegóły: 1999 : T. 3, nr 6, s. 157-159, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Kongres naukowy "XII Dni Otolaryngologii Dziecięcej", Warszawa , 03-05.06.1999.
  ISSN: 1428-1848
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Anna Chmurzyńska, Maria Konieczna.
  Tytuł: Antygen karcinoembrionalny (CEA) w monitorowaniu chorych na raka głowy.
  Tytuł równoległy: Carcinoembryonic antigen (CEA) in monitoring patients with head cancer.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 53, supl. 30, s. 651-655, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice, 25-27 czerwca 1998 r. Materiały naukowe.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  308/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa z zastosowaniem lasera CO2.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of rhinophyma using CO2 laser.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 53, nr 2, s. 157-161, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  309/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena wybranych wskaźników odporności komórkowej u chorych na sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Estimation of selected parameters of cellular immunity in patients with seasonal allergic rhinitis.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 53, nr 3, s. 293-300, tab., bibliogr. 32 poz., sum
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  310/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Wybrane biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu klinicznego przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Selected biochemical tumor markers in monitoring of clinical course of the head and neck neoplasms.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 53, nr 3, s. 359-360
  Uwagi: Streszczenie pracy doktorskiej.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: STR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  311/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Adamiak, Wanda Stankiewicz.
  Tytuł: Zachowanie się subpopulacji limfocytów u chorych na przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem.
  Tytuł równoległy: Evaluation of subpopulations of T lymphocytes in patients with chronic otitis media with cholesteatoma.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 53, supl. 30, s. 571-575, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice, 1998.06.25
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  312/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa wywołane przez zarodniki grzybów pleśniowych.
  Tytuł równoległy: Allergic rhinitis caused by mould allergens.
  Czasopismo: Pacjent Alergologia
  Szczegóły: 1999 : 3, 13-16, bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  313/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Sezonowy i całoroczny alergiczny nieżyt nosa u dzieci.
  Tytuł równoległy: Seasonal and perennial rhinitis in children.
  Czasopismo: Pacjent Alergologia
  Szczegóły: 1999 : 1, 8, 10.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  314/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Antygen raka płaskonabłonkowego w monitorowaniu chorych na raka głowy.
  Tytuł równoległy: Squamous cell carcinoma antigen in the monitoring patients with head cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 41, s. 221-223, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  315/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Wartość badań scyntygraficznych znacznikiem osteotropowym w diagnostyce chorób zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of osteotropic bone scintigraphy in maxillary sinus diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 31, s. 5-8, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  316/1100
  Autorzy: Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Alergiczne zapalenie zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 281-287, il., bibliogr. 8 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  317/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Alergologia i laryngologia w Internecie.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 391-399, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  318/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Badania laboratoryjne.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 101-111, bibliogr. 31 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  319/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Badanie przedmiotowe.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 79-83, bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  320/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 229-238, bibliogr. 31 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  321/1100
  Autorzy: Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Immunologia migdałków.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 145-154, bibliogr. 28 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  322/1100
  Autorzy: Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Immunologia nowotworów.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 155-179, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  323/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Immunoterpia swoista.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 317-323, bibliogr. 21 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  324/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Leczenie chirurgiczne nieżytów nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 325-339, tab., bibliogr. 59 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  325/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Leczenie objawowe alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 301-316, tab., bibliogr. 56 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  326/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Niealergiczne nieżyty nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 239-252, tab., bibliogr. 38 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  327/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Polipy nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 253-269, il., bibliogr. 66 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  328/1100
  Autorzy: Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Profilaktyka chorób alergicznych dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 289-300, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  329/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Rynomanometria.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 113-126, bibliogr. 30 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  330/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 213-227, bibliogr. 66 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  331/1100
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zmiany immunologiczne w zapaleniach uszu.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 197-211, bibliogr. 33 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  332/1100
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Zastosowanie termowizji w diagnostyce zmian zapalnych zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego / pod red. Józefa Hałasy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 53-56, 3 ryc., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Wykłady II Ogólnopolskiego Sympozjum pt. "Przewlekłe i nawracające zapalenia i stany alergiczno-zapalne dróg oddechowych. Diagnostyka, leczenie, zapobieganie". Międzyzdroje, 27-29 maja 1999 r.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  333/1100
  Autorzy: Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Sprawność układu równowagi u dzieci słabo słyszących. Rozprawa doktorska / Mirosław Wojtkowski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
  Strony: 80 k. , il., tab. , bibliogr. 94 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz. - 17.11.1999
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  334/1100
  Autorzy: Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Wykorzystanie badania rynomanometrycznego w ocenie leczenia chirurgicznego niedrożności nosa. Rozprawa doktorska / Andrzej Wojdas ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
  Strony: 140 k. , il., tab. , bibliogr. 144 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz. - 17.11.1999
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  335/1100
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: 414 s. , ryc., bibliogr. [przy rozdz.].
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  336/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Znaczenie górnych dróg oddechowych w czynności oddychania.
  Tytuł równoległy: The place of the upper airways in the function of the lung.
  Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
  Szczegóły: 2000 : T. 3, nr 3, s. 3-7, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1506-2759
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  337/1100
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa wywołane przez roztocza kurzu domowego.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2000, nr 1, s. 2-6, tab., bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  338/1100
  Autorzy: A[leksander] Ligęziński, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Allergic rhinitis induced by rubber aeroparticles.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2000 : 55, Suppl. 63 : XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : Abstract Book, Lisbon, Portugal July 1-5, 2000, s. 192
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  339/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, B. Zielnik-Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Immunological factors in laryngeal papilloma treatment.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2000 : 55, Suppl. 63 : XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : Abstract Book, Lisbon, Portugal July 1-5, 2000, s. 101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  340/1100
  Autorzy: A. Lipiec, E. Zawisza, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Mould hypersensitivity in allergic rhinitis patients.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2000 : 55, Suppl. 63 : XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : Abstract Book, Lisbon, Portugal July 1-5, 2000, s. 184
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  341/1100
  Autorzy: B. Zielnik-Jurkiewicz, D[ariusz] Jurkiewicz, E. Zawisza.
  Tytuł: Otitis media with effusion and allergic rhinitis.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2000 : 55, Suppl. 63 : XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : Abstract Book, Lisbon, Portugal July 1-5, 2000, s. 165
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  342/1100
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, B. Zielnik-Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Immunological indications for tonsillectomy.
  Czasopismo: Allergy & Clinic Immunology International
  Szczegóły: 2000, Suppl. 2 : Abstracts XVII International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Sydney, 15-20 October 2000, s. 206
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  343/1100
  Autorzy: B. Zielnik-Jurkiewicz, D[ariusz] Jurkiewicz, E. Zawisza.
  Tytuł: Influence of cetirizine on otolaryngological diseases in children with allergic rhinitis.
  Czasopismo: Allergy & Clinic Immunology International
  Szczegóły: 2000, Suppl. 2 : Abstracts XVII International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Sydney, 15-20 October 2000, s. 163
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  344/1100
  Autorzy: A. Lipiec, E. Zawisza, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Mould hypersensitivity in allergic rhinitis patients.
  Czasopismo: Allergy & Clinical Immunology International
  Szczegóły: 2000, Suppl. 2 : XVII International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Sydney Australia, 15-20 October 2000, s. 139
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe: