WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PŁUCA - CHIRURGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Wpływ ganglioplegii na utratę krwi po operacji na tkance płucnej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Zjazdu Torakochirurgicznego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź 1967
Adres wydawniczy: [Łódź, 1967]
Strony: s. 275-277
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/24
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Odnerwienie błędno-współczulne.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1971, 1(20, 35-38, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/24
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, T[adeusz] Przystasz, J. Zabłocki.
Tytuł: Cienie okrągłe płuc jako problem chirurgiczny.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974, 3, 477-486, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/24
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Dancewicz, J[anusz] Domaniecki, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Współczesne postępowanie w postrzałach klatki piersiowej z uszkodzeniem tkanki płucnej.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974, 21) supl. IV : Zjazdy i Konferencje : Materiały Sesji Naukowej XV - lecia Wojskowej Akademii Medycznej, 83-90, il., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/24
Autorzy: Henryk Płachta, Franciszek Smolarek, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Doświadczalne i kliniczne zastosowanie kleju syntetycznego w obrażeniach płuc.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, Lublin 14 - 16 września 1972 / red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Adres wydawniczy: Lublin, 1974
Strony: s. 50
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/24
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski, Elżbieta Dobrowolska, Witold Kurnatowski, Edward Stanowski, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Szczelne zamknięcie klatki piersiowej po zabiegach na tkance płucnej - badania doświadczalne (doniesienia wstępne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 9, 558-564, 8 il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/24
Autorzy: Franciszek Smolarek, Henryk Płachta.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie kleju "Chirurcoll-Polfa" i kolagenu w urazowych i operacyjnych uszkodzeniach płuc.
Tytuł równoległy: Clinical use of "Chirurcoll-Polfa" adhesive and collagen in traumatic and operative lung lesions.
Czasopismo: Polimery Med.
Szczegóły: 1976 : 6, supl., 39-43, bibliogr. 5 poz., rez., sum., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/24
Autorzy: Henryk Płachta.
Tytuł: Zastosowanie kleju cyjanoakrylowego i kolagenu w chirurgii płuc i opłucnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 1-2, 48-54, tab.
Uwagi: - Streszczenie rozprawy habilitacyjnej
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

9/24
Autorzy: Aleksander Badowski, Andrzej Obara.
Tytuł: Niektóre problemy postępowania chirurgicznego w obrażeniach klatki piersiowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 604-609
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/24
Autorzy: Henryk Płachta, Franciszek Smolarek.
Tytuł: Zaopatrywanie klejem cyjanoakrylowym i opatrunkiem klejowokolagenowym operacyjnych i opatrunkowych obrażeń płuc.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 410-413, bibliogr.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XX-lecia Wojskowej AKademii Medycznej, Łódź, 1982
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/24
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski, Janusz Szepietowski, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Modyfikacja prowadzenia chorych po zabiegach torakochirurgicznych.
Tytuł równoległy: Modyfication of managament of patients after thoracosurgical operations.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 7-8, 350-354, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/24
Autorzy: Paweł Nowicki, Tadeusz Orłowski, Mirosław Kłos, Witold Witczak, Aleksander Badowski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Ocena wartości leczniczej preparatu osocza zagęszczonego własnej produkcji.
Tytuł równoległy: Therapeutic values of a preparation of concentrated plasma of own production.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 3-4, 131-137, 5 tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/24
Autorzy: Jerzy Świerż.
Tytuł: Współczesne poglądy na leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł równoległy: Modern views of the treatment of non - microcellular pulmonary carcinoma.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 11, 783-789, tab. 2, bibliogr. 36 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/24
Autorzy: Henryk Płachta, Marek Maruszyński.
Tytuł: Kliniczna ocena kleju cyjanoakrylowego w chirurgii płuc i opłucnej.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 106
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/24
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Zbigniew Dumański, Andrzej Dobrzeniecki.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne mieszanych obrażeń mechaniczno-chemicznych płuc z udziałem środków drażniących u królików.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of mixed mechanical-chemical lung injuries produced with irritating substances in rabbits.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 7-8, 474-481, il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/24
Autorzy: Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Rzadki przypadek 12-letniego przeżycia chorego po wycięciu prawego płuca z powodu drobnokomórkowego raka / A rare case of 12-year-long survival of a patient after right pulmonectomy for microcellular cancer.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 509-512, il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/24
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Zastosowanie szwu mechanicznego do zaopatrywania dużych naczyń płuca.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Łódź, 19-21 września 1994. Pamiętnik: torakochirurgia
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 171-174
Uwagi: Toż streszczenie. Tamże: s. 310.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/24
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Edward Stanowski.
Tytuł: Zastosowanie szwu mechanicznego do zaopatrywania dużych naczyń płuca.
Tytuł całości: W: 27 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin 16-18 września 1998 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa] : CLEXANE, 1998
Strony: s. T-90
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/24
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Wyniki leczenia torakochirurgicznego żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
Strony: s. 65
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/24
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Wyniki leczenia torakochirurgicznego żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Results of thoracosurgical treatment in privates.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 97-101, bibliogr. 24 poz., sum.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/24
Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Jacek Trepto, Katarzyna Kurzawa.
Tytuł: Wideotorakoskopia - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Videothoracoscopy - our experiences.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 2000 : 5, 3-4, 34-36, bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/24
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Barbara Magierska, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Znieczulenie do zabiegów torakoskopowych.
Tytuł równoległy: Anesthesia in thoracoscopic procedures.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 2000 : 5, 3-4, 29-33, bibliogr. 37 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/24
Autorzy: Tadeusz Płusa, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński, Jacek Trepto.
Tytuł: Leczenie videotorakoskopowe olbrzymich torbieli powietrznych płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum upamiętniające 50 rocznicę Pierwszego Spotkania Torakochirurgów Polskich, Kielce 11-13 maja 2001 r
Adres wydawniczy: [Kielce, 2001]
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/24
Autorzy: T[adeusz] Przystasz.
Tytuł: Bardzo rzadkie powikłania infekcyjnych chorób płuc.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa, Trójmiasto, 11-13 października 2002
Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2002]
Strony: s. 130/
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM