WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY - CHIRURGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/49
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski, S[tanisław] Chabielski.
Tytuł: Zaopatrywanie łożyska po wyciętym pęcherzyku żółciowym klejem "Chirurcoll - Polfa" w aerozolu.
Czasopismo: Polimery Med.
Szczegóły: 1976 : 6, supl., 79-83, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/49
Autorzy: J. Łaszczyńska, E. Śliwińska, Jan Lisicki, Jerzy Łyszczarz, Edward Stanowski.
Tytuł: Produkcja i utrata ciepła podczas cholecystektomii w anestezji ogólnej.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 4, 303-310, 2 ryc., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/49
Autorzy: Iwon Grys, Piotr Zaborowski, Marek Maruszyński, Jerzy Gil, Marek Dudziak.
Tytuł: Postępowanie rozpoznawcze i leczenie u chorych z tak zwanym zespołem po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 743-747, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/49
Autorzy: Iwon Grys, Marek Dudziak, Wiesław Piechota, Waldemar Różański, Marian Sułek, Mirosława Adamczyk-Szymańska.
Tytuł: Niektóre zagadnienia tak zwanego zespołu po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
Tytuł równoległy: Some aspects of so-called postcholecystectomy syndrome.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1990 : 45, 49-50, 984-986, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/49
Autorzy: Z. Martyka.
Tytuł: Zachowanie się wybranych wskaźników biochemicznych chorych po operacjach dróg żółciowych leczonych sanatoryjnie. Praca doktorska / Zbigniew Martyka ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
Strony: 74 k. , tabl., tab. , 30 cm. , bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: doc. Józef Knap.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/49
Autorzy: Iwon Grys, Marek Dudziak, Marek Maruszyński, Jerzy Gil.
Tytuł: Nawracające zapalenie dróg żółciowych u chorego z kamicą przewodową po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
Tytuł równoległy: Reccurrent cholangitis in a patient with choledochilithiasis after cholecystectomy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 1-2, 96-99, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/49
Autorzy: Mirosława Adamczyk-Szymańska, Iwon Grys, Marek Dudziak.
Tytuł: Zapadalność na raka jelita grubego u chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
Tytuł równoległy: The incidence of large bowell caecinoma in cholecystectomized patients.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1991 : 44, 3-4, 123-125, bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/49
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta, Andrzej Paczyński.
Tytuł: Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego.
Tytuł równoległy: Laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 11-16, bibliogr. 15 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/49
Autorzy: Wiesław Franas, Andrzej Obara, Dariusz Żak.
Tytuł: Przypadek pęcherzyka żółciowego wędrującego.
Tytuł równoległy: A case of migrating galbladder.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 7-8, 414-416, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/49
Autorzy: Tomasz Zwierowicz.
Tytuł: Ocena metod rozpoznawania przebiegu i leczenia bezkamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Praca doktorska / Tomasz Zwierowicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
Strony: 57 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk doc. Marek Maruszyński.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/49
Autorzy: Henryk Płachta, Marek Maruszyński, Tomasz Zwierowicz, Dariusz Żak, Krzysztof Staroń, Maciej Koselak.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa - pierwsze 200 operacji.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 8-11 wrzesień 1993 : pamiętnik : T. 3 : Chirurgia doświadczalna, zakażenia chiorurgiczne : chirurgia endokrynologiczna : wiscerosynteza : chirurgia dziecięca : POL-ILKO. T. 3
Adres wydawniczy: Lublin, 1993
Strony: s. 1217-1218, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: - 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin (PL), 08-11.09.1993.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/49
Autorzy: Edward Stanowski, Jerzy Gil, Tomasz Koziarski, Wojciech Gietka, Andrzej Paczyński, Tadeusz Szwed, Paweł Puchta.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa i endoskopowe usunięcie złogów w kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 8-11 wrzesień 1993 : pamiętnik : T. 3 : Chirurgia doświadczalna, zakażenia chiorurgiczne : chirurgia endokrynologiczna : wiscerosynteza : chirurgia dziecięca : POL-ILKO. T. 3
Adres wydawniczy: Lublin, 1993
Strony: s. 1240-1241, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/49
Autorzy: Edward Stanowski, Stefan Karliński.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa : film.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 8-11 wrzesień 1993 : pamiętnik : T. 3 : Chirurgia doświadczalna, zakażenia chiorurgiczne : chirurgia endokrynologiczna : wiscerosynteza : chirurgia dziecięca : POL-ILKO. T. 3
Adres wydawniczy: Lublin, 1993
Uwagi: - 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin (PL), 08-11.09.1993.
Typ publikacji: FLM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/49
Autorzy: Edward Stanowski, Paweł Puchta, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski, Leszek Chmieliński, Zbigniew Zaręba.
Tytuł: Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego - postępowanie rutynowe czy w wybranych przypadkach.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 8-11 wrzesień 1993 : pamiętnik : T. 3 : Chirurgia doświadczalna, zakażenia chiorurgiczne : chirurgia endokrynologiczna : wiscerosynteza : chirurgia dziecięca : POL-ILKO. T. 3
Adres wydawniczy: Lublin, 1993
Strony: s. 1211-1212, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/49
Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Marek Maruszyński.
Tytuł: Bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego - nie do końca rozwiązane zagadnienie kliniczne.
Tytuł równoległy: Acalculous cholecystitis - an incompletely solved clinical problem.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 3-4, 181-184, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/49
Autorzy: Henryk Płachta, Marek Maruszyński, Tomasz Zwierowicz, Dariusz Żak, Krzysztof Staroń, Maciej Koselak.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa w materiale własnym.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 32
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, E. Betruk, E[lżbieta] Kobielska, A. Zakrzewska, Z. Kwietniak, R. Sopyło, M. Rupiński.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopwa. Wyniki leczenia 65 chorych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 52
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/49
Autorzy: R[yszard] Bialic, A[ndrzej] Kański, J[oanna] Grzesiak.
Tytuł: Spirometryczna ocena wpływu blokady śródpłucnowej na mechanikę oddychania u chorych po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 68
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/49
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta, Andrzej Paczyński, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Trudności i powikłania cholecystektomii laparoskopowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 20-24, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/49
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa z niskociśnieniową odmą wewnątrzotrzewnową z zastosowaniem mechanicznego wyciągu powłok brzusznych / [Aut.] Zdzisław Wajda, Zbigniew Gruca, Aleksander Stanek [et al.], koment. Waldemar Kostewicz, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1993 : 65, 8, 768-791, il., bibliogr. 4 + 2 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/49
Autorzy: W. Kostewicz, Edward Stanowski.
Tytuł: Kilka uwag o laparoskopowej cholecystektomii.
Tytuł równoległy: Remarks on laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1994 : 66, 3, 197-211
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/49
Autorzy: Kazimierz Radomski.
Tytuł: Odpowiedź na uraz operacyjny w cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej na podstawie wybranych badań laboratoryjnych. Praca doktorska / Kazimierz Radomski ; 1 Szpital Wojskowy w Lublinie; CSK WAM
Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
Strony: 58 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. Edward Stanowski.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/49
Autorzy: Kazimierz Radomski, S[tanisław] Staszczyk, Marek Maruszyński, Edward Stanowski.
Tytuł: Analiza zachowania się immunoglobulin po zabiegach operacyjnych - po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej.
Tytuł całości: W: IV Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TChP. Lublin-Kazimierz, 4-6 maja 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Lublin, 1995]
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/49
Autorzy: Kazimierz Radomski, S[tanisław] Staszczyk, Marek Maruszyński, Edward Stanowski.
Tytuł: Odpowiedź na uraz operacyjny w cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej - analiza białek ostrej fazy.
Tytuł całości: W: IV Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TChP. Lublin-Kazimierz, 4-6 maja 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Lublin, 1995]
Strony: s. 125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/49
Autorzy: K[azimierz] Radomski, S[tanisław] Staszczyk, M[arek] Maruszyński, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Szybkość opadania krwinek i liczba leukocytów po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej.
Tytuł całości: W: IV Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy TChP. Lublin-Kazimierz, 4-6 maja 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Lublin, 1995]
Strony: s. 129
Uwagi: 4 Sympozjum Sekcji Viscerosyntezy Towarzystwa Chirurów Polskich, Lublin-Kazimierz, 4-6.05.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/49
Autorzy: Marek Tomczak, Edward Stanowski, Leszek Gburzyński, Tomasz Koziarski, Mirosław Mikłasz.
Tytuł: Rekonstrukcja przewodu żółciowego wspólnego i wątrobowego po ich wycięciu podczas cholecystektomii laparoskopowej.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP, Bydgoszcz-Pieczyska, 5-7 października 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1995]
Strony: s. 82
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/49
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Andrzej Paczyński, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Powikłania po laparoskopowej cholecystektomii w materiale I Kliniki Chirurgicznej CSK WAM.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 1., s. 3-5
Konferencja: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Kielce, 1994.04.21
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/49
Autorzy: S. Głuszek, Edward Stanowski, Leszek Herjan.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa w Polsce - wyniki i powikłania.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1995 : 67, 4, 386-392, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/49
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Andrzej Paczyński, Leszek Gburzyński, Leszek Chmieliński, Janusz Łapiński.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa - postępowanie rutynowe, możliwości i ograniczenia.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 86-88, bibliogr. 8 poz., sum.
Uwagi: - 57 Zjazd Chirurgów Polskich, Szczecin (PL), 07-09.09.1995.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/49
Autorzy: Edward Stanowski, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski, Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Leszek Gburzyński, Grzegorz Gołębiowski.
Tytuł: Możliwości i ograniczenia laparo- i torakochirurgii.
Tytuł równoległy: Possibilities and limitations of laparo- and thoracosurgery.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : 72, 11-12, 643-646, bibiogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/49
Autorzy: Elwira Krynicka, Janusz Bielecki, Norbert Madrak, Andrzej Paczyński.
Tytuł: Odma prężna jako powikłanie śródoperacyjne cholecystektomii laparoskopowej.
Tytuł równoległy: Expanding pneumothorax as the intraoperative complication of laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : 72, 11-12, 697-699, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/49
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Laparoskopowa adrenalektomia lewostronna z jednocześnie wykonaną cholecystektomią laparoskopową.
Tytuł równoległy: Laparoscopic left adrenalectomy with concomitant laparoscopic cholecystectomy / [Aut.] Marek Kowalczyk, Jerzy Lubikowski, Krzysztof Michalczyk ; koment. Marek Krawczyk, Paweł Makarewicz, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1996 : 68, 8, 820-823, bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/49
Autorzy: Henryk Płachta, Andrzej Obara, Krzysztof Staroń, Maciej Koselak, Dariusz Żak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa w zaawansowanych stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Mikołajki, 5-7 września 1996 r
Adres wydawniczy: [Mikołajki, 1996]
Strony: s. 153
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

34/49
Autorzy: Henryk Płachta, Andrzej Obara, Krzysztof Staroń, Maciej Koselak, Dariusz Żak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Cholecystektomia laparaskopowa w zaawansowanych stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego.
Tytuł równoległy: Laparoscopic cholecystectomy in advanced cholecystitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 17-22, 2 tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/49
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Połączenie operacji laparoskopowej z klasyczną oraz dwóch zabiegów laparoskopowych.
Tytuł równoległy: Combination of laparoscopic and classical procedures and of two laparoscopic operations / [Aut.] Otmar Gedliczka, Andrzej Bobrzański, Andrzej Budzyński, Zbigniew Biesiada, Waldemar Dutkiewicz, Kazimierz Rembiasz ; koment. Marek Krawczyk, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1997 : 69, 5, 496-501, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/49
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Techniczne aspekty wykorzystania elektronicznie sterowanego wyciągu powłok brzusznych podczas laparoskopowych cholecystektomii.
Tytuł równoległy: Technical aspects of the use of an electronic laparolift in the course of laparoscopic cholecystectomies / [Aut.] Waldemar Kostewicz ; koment. Waldemar Jędrzejczak, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1997 : 69, 7, 686-691, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

37/49
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Zapobieganie nudnościom i wymiotom po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologów Wojska Polskiego, Kraków - Zakopane 25.09-28.09.1997 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/49
Autorzy: Kazimierz Radomski, Stanisław Staszczyk, Marek Maruszyński, Edward Stanowski.
Tytuł: Odpowiedź na uraz operacyjny w cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej - analiza białek ostrej fazy.
Tytuł równoległy: Changes in acute phase proteins concentration after laparoscopic and open cholecystectomy.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 1997 : 2, 2, 42-44, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, T[omasz] Koziarski, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Management of callbladder bed bleeding during difficult laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Surg. Endosc. Ultras.
Szczegóły: 1998 : 12, 5, 756
Uwagi: 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Rome, Italy, 31.05-6.06.1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

40/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, T[omasz] Koziarski, G[rzegorz] Gołębiowski.
Tytuł: Powikłania cholecystektomii laparoskopowej (Ch.L) podczas 8 lat stosowania metody.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 1998 : 3, 3, 89
Uwagi: 7 Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 3-5.09.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, T[omasz] Koziarski, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Zapobieganie powikłaniom cholecystektomii laparoskopowej na podstawie 7 lat stosowania metody.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
Strony: s. 147
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/49
Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Wojciech Gietka, Maciej Kott, Jerzy Gil, Marek Maruszyński.
Tytuł: Leczenie przecieku żółci po cholecystektomii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 35
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, T[omasz] Koziarski, J[arosław] Krupa, J[arosław] Bednarczyk.
Tytuł: Conversions of laparoscopic cholecystectomy in acute and chronic cholecystitis.
Tytuł całości: W: II International Slovak - Czech - Polish symposium on videosurgery a III. Sympozium Endoskopickej Chirurgie, 23 - 25. februar / 23 - 25 February 2000, Zilina, Slovak Republic
Adres wydawniczy: [b.m], [2000]
Strony: s. 18
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, SK
Polskie hasła przedmiotowe:

44/49
Autorzy: Witold Witczak, Edward Stanowski, Piotr Trojanowski, Andrzej Paczyński, Jarosław Bednarczyk.
Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł równoległy: Surgical management in acute pancreatitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 20
Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, G[rzegorz] Gołębiowski.
Tytuł: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
Tytuł całości: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : streszczenia, Warszawa, 12-15 września 2001 r
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001
Strony: s. 119
ISBN: 911977-7-8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Rak pęcherzyka żółciowego a kwalifikacja do cholecystektomii laparoskopowej.
Tytuł całości: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : streszczenia, Warszawa, 12-15 września 2001 r
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001
Strony: s. 63-64
ISBN: 911977-7-8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/49
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa bez klipsowania tętnicy pęcherzykowej.
Tytuł równoległy: Laparoscopic cholecystektomy without cystic artery stapling.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2001 : 73, 3, 299-302, ryc., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

48/49
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, G[rzegorz] Gołębiowski.
Tytuł: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich / pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka. - T. 1
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002
Strony: s. 169-171, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 12-15 września 2001 r
ISBN: 83-917504-0-X
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

49/49
Autorzy: J[oanna] Grzesiak, A. Kański, E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, K[rzysztof] Paśnik, E[lżbieta] Płocharska, Z[bigniew] Rybicki.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy ciśnieniem mierzonym w pęcherzu moczowym a ciśnieniem w jamie otrzewnej wytworzonym podczas operacji laparoskopowych.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2005 : T. 37, supl., s. 27
Konferencja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005.09.14
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM